Você está na página 1de 13
AMIGO DO XIKHUNDLA NENTAMU WA MURISI NYAMUTLHA Hi Or. Klaus, Norn XIPANZE XA PEMBE? Enosse Littha ‘Machave VANHU = VASWA BANDLENI: Zitiri-kulori kutani zikarato? hi Adriano F. Ngulele loko hi kota ya wuswa ga ka makholwa hi ku wula~ inzo, kukholwa, ni kuhlazeka ke hing. 22i nga nzeni ka vaswa, hambanisake ni vaswa, kulile kambe @ masiku lawa @ vorangeli va hin ha komisa tinguwo. Hikwalaho ni A isha go k tanga yo mina, ri nhwane gaya i boha (wona p. 2) A vaswa ve ngalo, Wuyani,, hi ka bandla zinwe. Yanbu vaswa A vaswa ve ngalo, hi { bandleni na hi kh kaneta aku, a wu nchumu. Hi kota ya lezi ha wena vaswa na va tonwa wu- tshamu bandleni. |, vahomb 2 hake, hamb pswalwangi kas ha rinzela kuhanya. A ya wula nchumy, al loku hi khesah wuya. Lezi vaswa va cuwukako wu~ (2) Xtkombiso xa kukula ke A mabhulo ma yile mahlweni.. tomi, *kuhanyeni.* ' ‘wuxiro bandl muswa loye a angula kambe ia gonzeni hi chaya: mati, fi laha a nga wonawo ha A va lava lisine la ns matluke ya chaya kona. Lezi zi wutomi. Hi xigelo lexo we nga e ni kunwa ko ne~ khwatsi, “mba zikerato™ xontlhe Va ranza ku maha zo xikhati, kari xontl vaswa ni va hombe tilwe hi mahela le Lomy madoropeni @ vaswa va hina va hawukela zilo, ee MATEXTO YA TIDIMINGU 4 de Fevereiro 11 de Fevereiro 18 de Fevereiro 25 de Feversiro 4de Marge V1 de Margo 18 de Margo 25 de Margo 1 de Abril 8 de Abril 15 de Abril 20 de Abril 22 de Abril 29 do Abril Kristu i xikari ka nwina Nongungulu wa 2i “Ngone, v ta wona" Himani wokelane wa mina? Kuzwanana bandleni Akkupima ka Jesu Va lo mu belela | vokile Vonithe va ta hanya 24

Você também pode gostar