Você está na página 1de 7

SMK DATUK HAJI ABDUL KADIR, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 - TINGKATAN 2

B Melayu (Pm) B Melayu (Pn) B. Inggeris (Pm) B. Inggeris (Pn) Matematik Sains B. Cina (Pm) B.Cina (Pn) GRED
Bil Nama Pelajar J
A B C D E TH GPK
Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred Mkh Gred
1 HUNG KEE WEI P 68 B 56 C 57 C 34 E 87 A 80 A 62 C 82 A 3 1 3 0 1 0 2.286
2 MOH YAN LIN P 74 B 74 B 62 C 52 C 79 B 69 B 68 B 86 A 1 5 2 0 0 0 2.143
3 URSLA CYMU P 82 A 78 B 45 D 44 D 60 C 59 C 22 E 48 D 1 1 2 3 1 0 3.000
4 FITRYCYA ADILYNA ANSAT P 80 A 64 C 44 D 50 C 49 D 50 C 30 E 44 D 1 0 3 3 1 0 3.143
5 ELVIN CHUA AH SOON L 86 A 70 B 45 D 38 E 65 B 36 E 48 D 42 D 1 2 0 3 2 0 3.286
6 AUDRELLYNE BLEZENSKY L 90 A 60 C 50 C 38 E 36 E 44 D 34 E 50 C 1 0 3 1 3 0 3.429
7 ALWENA GLNANI P 83 A 72 B 47 D 40 D 39 E 30 E 40 D 26 E 1 1 0 3 3 0 3.714
8 DELLRICH GOLDSTEIN LAJA L 80 A 54 C 40 D 30 E 19 E 29 E 18 E 20 E 1 0 1 1 5 0 4.000
9 MARY JANE JAWAI P 84 A 40 D 21 E 24 E 39 E 19 E 14 E 24 E 1 0 0 1 6 0 4.286
10 TIMOTHY LEONG LING MING L 52 C 34 E 29 E 30 E 48 D 51 C 56 C 78 B 0 1 3 1 3 0 3.857
11 STEPHENIE LIKA AK LUMING P 69 B 40 D 37 E 34 E 32 E 43 D 42 D 20 E 0 1 0 3 4 0 4.286
12 BRITNICE WONG P 70 B 60 C 38 E 40 D 17 E 24 E 18 E 14 E 0 1 1 1 5 0 4.143
13 WONG SIEW SIEW P 74 B 42 D 37 E 28 E 33 E 36 E 30 E 48 D 0 1 0 2 5 0 4.286
14 JOHNATHAN JABAN L 71 B 42 D 39 E 34 E 35 E 38 E 28 E 40 D 0 1 0 2 5 0 4.286
15 LONNY AK DANIEL P 68 B 60 C 28 E 26 E 33 E 21 E 18 E 22 E 0 1 1 0 6 0 4.286
16 ESTHER RUNIN AK TERUS P 76 B 58 C 33 E 31 E 16 E 23 E 18 E 12 E 0 1 1 0 6 0 4.286
17 ERWIN RYAN AK SILON L 69 B 54 C 28 E 30 E 19 E 31 E 14 E 36 E 0 1 1 0 6 0 4.286
18 URSLA CYMU P 65.8 B 43.66 D 27.91 E 26.07 E 16.63 E 23.46 E 19.98 E 24.48 E 0 1 0 1 6 0 4.429
19 WESLEY LING ZI SHENG L 40 D 32 E 25 E 20 E 27 E 54 C 26 E 34 E 0 0 1 1 6 0 4.571
20 SEBASTIAN NANGGAI L 60 C 48 D 32 E 18 E 21 E 20 E 16 E 8 E 0 0 1 1 6 0 4.571
21 ABYNIELL ONEAL AK LIM L 60 C 44 D 18 E 26 E 27 E 23 E 20 E 8 E 0 0 1 1 6 0 4.571
22 VIVIAN SALAMAH P 76 B 36 E 29 E 26 E 15 E 19 E 16 E 24 E 0 1 0 0 7 0 4.571
23 SLYVESTER ANGGIT L 56 C 24 E 19 E 10 E 18 E 18 E 8 E 8 E 0 0 1 0 7 0 4.714
24 MAGDELINE WONG WEI LING P 59 C 38 E 20 E 23 E 14 E 23 E 24 E 6 E 0 0 1 0 7 0 4.714
25 NG CHAI YIE P 46 D 24 E 22 E 20 E 20 E 24 E 28 E 10 E 0 0 0 1 7 0 4.857
26 PATRICK SIGAU BERAYAN L 38 E 18 E 24 E 26 E 19 E 18 E 20 E 4 E 0 0 0 0 8 0 5.000
27 KONG ZHENG HOCK L 10 E 2 E 12 E 2 E 12 E 10 E 6 E 0 E 0 0 0 0 8 0 5.000
28 KONG LIH CHERN P 23 E 24 E 17 E 16 E 19 E 23 E 22 E 2 E 0 0 0 0 8 0 5.000
29 BUNSAN FARELL LEO AK LEE L 35 E 18 E 11 E 10 E 14 E 11 E 18 E 0 E 0 0 0 0 8 0 5.000
30 0 0 0 0 0 0 #N/A
ANALISA KEPUTUSAN PKSR 2 2018 - TAHUN 5

ANALISA KEPUTUSAN PKSR 2 2018 - TAHUN 5


Bilangan Calon Yang Mendapat Jumlah Calon Peratus
Mata Pelajaran GPK
A % B % C % D % E % Lulus Ambil Lulus
Bahasa Melayu (Pm) 7 24.14 11 37.93 5 17.24 2 6.90 4 13.79 25 29 86.21 2.48

Bahasa Melayu (Pn) 0 0.00 4 13.79 8 27.59 7 24.14 10 34.48 19 29 65.52 3.79
Bahasa Inggeris (Pm) 0 0.00 0 0.00 3 10.34 5 0.00 21 72.41 8 29 27.59 4.62
Bahasa Inggeris (Pn) 0 0.00 0 0.00 2 6.90 3 10.34 24 82.76 5 29 17.24 4.76

Matematik 1 3.45 2 6.90 1 3.45 2 6.90 23 79.31 6 29 20.69 4.52


Sains 1 3.45 1 3.45 4 13.79 2 6.90 21 72.41 8 29 27.59 #N/A

Bahasa Cina (Pm) 0 0.00 1 3.45 2 6.90 3 10.34 23 79.31 6 29 20.69 #DIV/0!
Bahasa Cina (Pn) 2 6.90 1 3.45 1 3.45 5 17.24 20 68.97 9 29 31.03 4.38
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 #DIV/0!

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 #DIV/0!


0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 #DIV/0!

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 #DIV/0!


JUMLAH 11 4.74% 20 8.62% 26 11.21% 29 12.50% 146 62.93% 86 232 37.07% #N/A
GRED PURATA KESELURUHAN SEKOLAH #N/A

Bilangan Calon Yang Mendapat Gred


Jumlah ≥ 5A
Jumlah Calon 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A
197 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Peratus 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00%
LULUS AMBIL % LULUS GPMP GPS
Bahasa Melayu 107 205 52.20 4.00
Bahasa Inggeris 99 205 48.29 4.27
Matematik 84 205 40.98 4.20
Sains 73 205 35.61 4.32
Sejarah 104 205 50.73 4.07
Geograf 127 205 61.95 3.82
4.02
KH1 50 103 48.54 4.09
KH2 65 102 63.73 3.85
Pendidikan Islam 62 92 67.39 3.22
Bahasa Arab 19 23 82.61 3.30
Bahasa Cina 61 80 76.25 3.58
Bahasa Tamil 17 32 53.13 3.72
Bil. Mata Pelajaran PMR Calon PAT T2 2009
Lulus

1.
Bahasa Melayu 205 107(52.20)
1.
Bahasa Melayu 205 107(52.20)

2.
Bahasa Inggeris 205 99(48.29)

3.
Matematik 205 84(40.98)

4.
Sejarah 205
5.
Sains

6.
Geografi
7.
Pendidikan Islam
8.
Kemahiran Hidup 1
9.
Kemahiran Hidup 2
9
Bahasa Arab
2 2009 GPMP GPS
s

2.20) 3.995

4.019
2.20) 3.995
29) 4.268
98) 4.073 4.019
4.195

4.322

3.824
3.217

4.087

3.853
3.304