Você está na página 1de 1

Anggaran belanjawan

PANITIA TASAWWUR ISLAM TAHUN 2019


BERDASARKAN PCG

BIL PERKARA RM RM

1. Pendapatan dari peruntukan sekolah


i) PCG 0.00

2. Anggaran Perbelanjaaan :

TIADA 0.00

JUMLAH 0.00 0.00

Disediakan oleh,

……………………..
Pn Nur Mashitah Binti Mohd Subri
Ketua Panitia Tasawwur Islam