Você está na página 1de 3

1)

Determine la transformacion de la franja \Omega = \left \{ (x,y) / x \geq 0 , 0\leq y\leq \pi
\right \} mediante la transformacion w = (1+i)senh(z) + 1

Faja en el plano "xy" 1) Como ( 1 + i ) = \sqrt{2} (\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{i}{\sqrt{2}})

= \sqrt{2}.e^{i\frac{\pi }{4}}

\Rightarrow w = \sqrt{2}.e^{i\frac{\pi }{4}}senh(z) + 1

I) Hacemos el cambio de w_{1} = senh z\frac{\pi }{a} ; a = \pi w_{1} = senh(z)

II)Hacemos la transformacion W_{2} = \sqrt{2}.e^{i\frac{\pi}{4} }.W_{1} donde


\sqrt{2}.e^{i\frac{\pi }{4}} representa una T. de Rotacion con \frac{\pi}{4} en sentido anti-
horario

III)Finalmente W_{3} = W_{2} + 1 , donde "1" representa una T. de traslacion en direccion


negativa del eje de abcisas

2)

Graficamos X(t)= \left | Cos(t) \right |

tenemos que X(t)= \left | Cos(t) \right | ; \frac{-\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} , entonces para
una funcion periodica tenemos :

F(t) = \sum_{n=-\infty }^{\infty }C_{n} . e^{i.\frac{2nt\pi}{T}} ; para un T = \pi

\Rightarrow F(t) = \sum_{n=-\infty }^{\infty }C_{n} . e^{i.2nt} ...(1)

Recordemos que C_{n} = \frac{1}{\pi}.\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left | Cos(t) \right |.


e^{-i.2nt}

\Rightarrow Resolviendo C_{n}= \frac{(-1)^{n}}{\pi} . (\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n-1})...(2)

Remplazando (2) en (1)

\therefore X(t) = F(t) = \sum_{n=-\infty }^{\infty }\frac{(-1)^{n}}{\pi} . (\frac{1}{2n+1}-


\frac{1}{2n-1}).e^{i.2nt}
3.

w = \frac{1}{z} ; x > 1 ; y > 0

\Rightarrow u + i v = \frac{x}{x^{2}+ y^{2}} - i \frac{y}{x^{2}+y^{2}}

donde:

u = \frac{x}{x^{2}+ y^{2}}

v = -\frac{y}{x^{2}+y^{2}}

\Rightarrow

x = \frac{u}{u^{2}+v^{2}}

y = -\frac{v}{u^{2}+v^{2}}

Para C_{1}

1<x ;y=0

1 < \frac{u}{u^{2}+v^{2}}

(u -\frac{1}{2})^{2}+v^{2}<\frac{1}{4}

para x = 1 ; y = 0 \Rightarrow v = 0 , u = 0 ; v = 0 , u = 1

Para C_{2}

1=x ;y<0

1 = \frac{u}{u^{2}+v^{2}}

(u -\frac{1}{2})^{2}+v^{2}=\frac{1}{4}

para x = 1 ; y = 0 \Rightarrow v > 0 , u > 0 ; v > 0 , u > 1