Você está na página 1de 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SAINS
SK KOTA MASAI 3

1. Minggu / Hari / Tarikh : Minggu 19 / Khamis / 9 Mei 2019

2. Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 Zamrud / 1.05-1.30 ptg / Sains

3. Tema / Tajuk / Standard 3.2 Keperluan Asas Benda Hidup


Pembelajaran: 3.2.1 Menyatakan keperluan asas benda hidup
iaitu makanan, air dan udara.

4. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid


dapat:

i) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 keperluan


asas benda hidup dengan betul.
5. Aktiviti Pdp : 1) Murid melihat beberapa contoh gambar benda
hidup melalui paparan slide.

2) Murid berbincang dalam kumpulan.

3) Murid dalam kumpulan dikehendaki


menyatakan keperluan benda hidup.

4) Murid membentangkan hasil kerja mereka dan


membuat perbincangan bersama guru dengan
menunjukkan paparan slide.

5) Murid membuat rumusan dengan guru.

6. Elemen Merentas Kurikulum (Emk) Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam
sekeliling
6.1 Ilmu / Nilai :
6.2 EMK / KBSB / KPS : Kelestarian alam sekitar /Membanding dan
membezakan/ Berkomunikasi

7. Bahan Bantu Belajar: Paparan slide dan buku teks.

8. Penilaian Pdp: Lisan.

9. Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah