Você está na página 1de 2

AV62 - Group 1

Vietnamese English

Phóng viên nước ngoài hào hứng với bánh mì, Foreign reporters felt enthusiastic about bread,
nem, phở và xôi khúc fermented pork roll, noodles and steamed
glutinous rice with pork and green bean

TTO - Ngay trong cuộc họp báo về công tác tổ chức TTO - On February 25 morning, right in the press

hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sáng 25-2, nhiều conference about the organization of thebread US-

phóng viên nước ngoài đã háo hức chia sẻ chuyện họ North Korea Summit Conference, many foreign

sẽ được ăn những đặc sản gì của Việt Nam. reporters were eager to share what Vietnamese
specialties they would be eating.

Apart from the information related to the professional


Ngoài các thông tin liên quan tới công tác chuyên môn
work and working conditions, many reporters from
và điều kiện tác nghiệp, nhiều phóng viên của các cơ
many press offices, and foreign news agency, who
quan báo chí, hãng tin nước ngoài đang tác nghiệp tại
are in Vietnam on business on the occasion of the
Việt Nam nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ -
Summit Conference between the USA and North
Triều đã rất hào hứng khi biết trong đợt này, họ cũng
Korea, were very excited in this time, for they would
sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn độc đáo của
also have chance to enjoy unique specialties of
ẩm thực Việt Nam.
Vietnamese cuisine.

Bhavan Jaipragas, a reporter of South China Morning

Phóng viên Bhavan Jaipragas của báo South China Post (SCMP) joyfully posted on Twitter: "This is

Morning Post (SCMP) chia sẻ vui trên Twitter: "Tin rất, extremely important news! An official said that Prime

rất, rất quan trọng! Một vị quan chức nói Thủ tướng Minister Nguyen Xuan Phuc required that operating

Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu là các nhà báo tác journalists at the press center should be invited to

nghiệp tại trung tâm báo chí phải được mời ăn tất cả taste all Vietnamese specific specialties such as

những đặc sản ẩm thực của Việt Nam: nem, phở, xôi fermented pork roll, pho, steamed glutinous rice with

khúc và thịt nướng". pork and green bean and roast meat.

Reporter Mai Nguyen from Reuters News Agency


Phóng viên Mai Nguyen của Hãng tin Reuters cho biết
showed more clearly that the official who reporter
rõ hơn vị quan chức mà phóng viên Bhavan Jaipragas
Bhavan Jaipragas mentioned was Deputy Minister of
nhắc tới là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Foreign Affairs Le Hoai Trung. Mr. Trung stated that
Ông Trung cho biết đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc personally
Phúc đã yêu cầu cụ thể với các nhân viên hậu cần
specifically requested logistic staff to serve reporters
phục vụ các phóng viên các món như phở, nem, xôi
with pho, fermented pork roll, steamed glutinous rice
khúc để qua đó quảng bá ẩm thực Việt Nam.
with pork and green bean to propagate Vietnamese

Cũng theo chia sẻ của phóng viên này, Chủ tịch cuisine through these foods.

UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cũng


Also according to this reporter's report, The Chairman
khiến nhiều phóng viên tò mò, háo hức khi thông báo
of Ha Noi City People's Committee, Mr. Nguyen Duc
họ sẽ được phục vụ cà phê trứng, một trong những
Chung, also made many people curious and eager
món đồ uống đặc biệt của thành phố vì hòa bình.
when announcing that they would be served with egg
Chưa hết, tất cả những món ăn phục vụ sự kiện lần
coffee, one of the city's special drinks of the city for
này đều do các chuyên gia ẩm thực xuất sắc nhất đảm peace. Moreover, all dishes served for this event
nhiệm. would be undertaken by the best culinary experts.