Você está na página 1de 1

ULEI DE TRANSMISIE HIDRAULICA

H 32A
• Uleiul de transmisie hidraulica H 32A se obŃine din uleiuri de bază minerale rafinate şi aditivate antioxidant si antirugină.
• Acest ulei realizeaza conditiile specificatiilor: DIN 51524 / Part 1 HL, AFNOR NF E 48-603 HL, Sperry Vickers I-286-S; Denison
Filterability TP 02100, US Steel 126; US Steel 127.
• Uleiul se utilizează ca lubrifiant pentru pentru transmisiile hidraulice ale locomotivelor Diesel hidraulice, ca fluid de lucru în
instalaŃii industriale hidraulice şi hidrostatice in care uleiul este solicitat la presiuni de maxim 300 bar, la temperaturi maxime de
85ºC si minime cu 10ºC peste punctul de curgere al uleiului si conform instrucŃiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a
fiecărui utilaj.
• CondiŃiile de calitate, extrase din ST 54/2010 (avizat AFER), sunt următoarele:

Nr CONDITII DE METODA DE
CARACTERISTICI
crt ADMISIBILITATE ÎNCERCARE

SR EN ISO 3675/C91
1 Densitate, la 20oC, g/cm3, max. 0,900 ASTM D 1298
ASTM D 7042
Viscozitate cinematică la 40oC, mm2s-1 (cSt ) 27,8 – 33,4 SR EN ISO 3104/AC
2 ASTM D 445
Viscozitate cinematică la 100oC, mm2s-1 (cSt ) 4,8 – 5,5 ASTM D 7042
SR EN ISO 3104/AC
3 * Viscozitate convenŃională la 50oC, oE 2,8 – 3,3 ASTM D 445
ASTM D 7042
STAS 55
4 Indice de viscozitate, min. 95 ASTM D 2270
ASTM D 7042
SR EN ISO 2592
5 Punct de inflamabilitate în creuzet deschis, COC, °C, min. 180
ASTM D 92
STAS 6170
6 Punct de curgere oC, max. -35
ASTM D 97
SR 13484
7 Continut de apa lipsă
ASTM D 95
8 SubstanŃe insolubile în solvenŃi organici, %, max. 0,005 STAS 33
SR EN ISO 2160
9 Actiune coroziva pe lama de cupru, 3 ore la 100°C, max. 1b
ASTM D 130
Fara urme de SR ISO 7120
10 Capacitatea de protectie contra ruginirii otelului
rugina ASTM D 665 (A)
ProprietăŃi de spumare
TendinŃa la spumare – stabilitatea spumei:
Volumul spumei după 5 minute de suflare cu aer / după 10 minute de
SR ISO 6247 +C1
11 repaus, cm3, max.
ASTM D 892
- la 24oC 20-0
- la 93,5 oC 30-0
- la 24oC, după determinarea la 93,5oC 25-0
RezistenŃa la presiuni ridicate pe maşina cu patru bile:
12 - uzura mecanică: diametrul petei de uzură (1500 rot./minut, 200 N, STAS 8618
100 minute), mm, max. 0,4
Timp de dezemulsionare pentru STAS 56
13 40 –37 – 3 ml / minute, max. 30
ASTM D 1401
** Stabilitate la oxidare de lunga durata, dupa 1000 ore: indice de STAS 9848
14 neutralizare, mg KOH/g, max. 2
ASTM D 943
* Viscozitatea convenŃională la 50o C se determină şi se raportează informativ
** Aceasta caracteristica este garantata prin tehnologia de fabricaŃie

• Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul şi manipularea se face conform STAS 4225 şi a instrucŃiunilor / procedurilor
interne S.C. LLK LUBRICANTS ROMANIA S.R.L
• Termenul de garanŃie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaŃiei.

Data: 12.08.2010