Você está na página 1de 1

ULEI NEADITIVAT PENTRU COMPRESOARE

K 100
• Uleiul mineral pentru compresoare K100 este obŃinut din uleiuri de bază minerale rafinate.
• Uleiul se utilizează la ungerea compresoarelor pentru aer sau alte gaze precum şi pentru ungerea unor organe de maşini
(lagăre, angrenaje), după prescripŃiile furnizorului de utilaj.
• CondiŃiile de calitate, extrase din ST 53/2010 (avizat AFER), sunt următoarele:

Nr CONDITII DE METODA DE
CARACTERISTICI
crt ADMISIBILITATE ÎNCERCARE

SR EN ISO 3675/C91
1 Densitate, la 15oC, g/cm3, max. 0,915 ASTM D 1298
ASTM D 7042
SR EN ISO 3104/AC
2 Viscozitate cinematică la 40oC, mm2s-1 (cSt ) 90 – 110 ASTM D 445
ASTM D 7042
SR EN ISO 3104/AC
3 * Viscozitate convenŃională la 50oC, oE 7,5 – 8,5 ASTM D 445
ASTM D 7042
STAS 55
4 Indice de viscozitate, min. 80 ASTM D 2270
ASTM D 7042
SR EN ISO 2592
5 Punct de inflamabilitate în creuzet deschis, COC, °C, min. 220
ASTM D 92

6 Punct de congelare oC, max. -25 STAS 39


SR EN ISO 6245
7 Cenusa, %, max. 0,008
ASTM D 482
SR ISO 6615
8 Carbon rezidual (cifra de cocs), %, max. 0,4
ASTM D 189
SR ISO 2049
9 Culoare, unitati ASTM, max. 5½
ASTM D 1500
10 SubstanŃe insolubile în solvenŃi organici, %, max. lipsa STAS 33

11 Indice de neutralizare, mg KOH/g, max. 0,08 ASTM D 974


SR 13484
12 Continut de apa lipsă
ASTM D 95
13 Aciditate minerala si alcalinitate lipsa STAS 22
* Viscozitatea convenŃională la 50o C se determină şi se raportează informativ

• Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul şi manipularea se face conform STAS 4225 şi a instrucŃiunilor / procedurilor
interne S.C. LLK LUBRICANTS ROMANIA S.R.L
• Termenul de garanŃie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricaŃiei.

Data: 12.08.2010