Você está na página 1de 1

No.

Nama hari Per Hari Jumlah


1 Yatijo 5 50,000.00 250,000.00
2 Didik 5 50,000.00 250,000.00
3 Kodik 5 50,000.00 250,000.00
4 Abidin 5 50,000.00 250,000.00
1,000,000.00

Pengeluaran makan 5 hari = 250.000