Você está na página 1de 3

ANEXA 02-Formular evidenta deseuri:

S.C.GRAPHTEC DESIGN SRL

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR

Agentul economic: SC GRAPHTEC DESIGN SRL


Anul: 2018
Tipul de deseu: DESEURI MATERIALE PLASTICE
cod: 07 02 13
(conform codificarii din anexa nr.2)
Starea fizica: SOLID
Unitatea de masura: KG

1. GENERAREA DESEURILOR

Cantitate de deseuri
Nr. Luna Generata Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
1 Ianuarie 0 0 0 0
2 Februarie 0 0 0 0
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN
2. STOCAREA PROVIZORIE, TRATAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR

Nr. Luna Sectia Stocarea Tratarea Transportul


Cantitatea Tipul Cantitatea Modul Scopul Mijlocul Destinatia
1 Ianuarie 0 0
2 Februarie 0 0
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Total

3. VALORIFICAREA DESEURILOR

Nr Luna Cantitatea de deseu Operatia de valorificare, Agentul economic care


valorificata conform Anexei 3 din legea efectueaza operatia de
211/2011 valorificare
1 Ianuarie 0
2 Februarie 0
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Total
4. ELIMINAREA DESEURILOR

Nr. Luna Cantitatea de deseu Operatia de eliminare conform Agentul economic care
eliminata Anexei 2 din legea 211/2011 efectueaza operatia de
eliminare
1 Ianuarie 0
2 Februarie 0
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Total

Data:
Nume, prenume (semnatura si stampila): MOLDOVEANU RALUCA
Functia: Responsabil mediu Graphtec Design