Você está na página 1de 1

Razrađuje Dirkemov

pojam anomije

Anomija=tip društvene
strukture

Kulturom nametnuti
ciljevi
Devijantno ponašanje
posledica sukoba
Nemogućost da se
ostvare legalnim putem

niži društveni sloj

INOVACIJA
usvaja ciljeve, odbacuje
sredstva za ostvarenje

srednji sloj

RITUALIZAM
pridržavaju se pravila,
ali odustaju od ciljeva
Mertonova teorija
anomije
Oblici devijantnog narkomani, skitnice,
ponašanja alkosi

POVLAČENJE

napuštaju i ciljeve i
sredstva

revolucionarne i
terorističke grupe

odbacuju ciljeve i
POBUNA
sredstva
Pravosudni organi Direktna kontrola Ris

Predstavnici
prihvataju nova umesto
Patnja i razočarenje Šta utiče na prevencijju
Indirektna kontrola Naj toga
porodice delinkvencije

Dve vrste kontrole


niži slojevi najskloniji
Savest i osećaj krivice Interna kontrola personalna Delinkvencija je
kriminalu i devij.
odsustvo
ponašanju
internalizovane i
socijalna spoljne kontrole

shvatanje anomije
Zamerke nastalo u doba Velike
Bavi se konformističkim
krize
i devijantnim
ponašanjem
ne može se reći da je
Jak ego, razvijen superego,
Rekles Teorija suzdržavanja novac - uspeh jedini
samokontrola, tolerancija, Unutrašnje
SUZDRŽAVANJE - kulturom nametnuti cilj
odgovornost
otpornost na
normativnu 30. Teorije društvenog
devijantnost Kontrolne teorije T. druš. pritiska Klauard
U nepordeom pritiska&Kontrolne teorije
Spoljašnje
društvenom okruženju Predstavnici

Oulin

Veza između pojed. i


druš. slabija ili pokidana Kriminalna

Otkud delinkventna
Povezanost Supkulture mladih Konfliktna
dela?

Obaveznost Delinkvencija i Povlačenja


Elementi veze mogućnost

Angažovanost
Hiršijeva kotrolna Potkultura podvijeog Ni deo konvencionalnog
teorija repa ni kriminalnog sveta

Verovanje

Uzori nametnuti
mladima
Verovanje prazne reči

Zašto čovek krši pravila Ko utiče na ulazak u


u koja veruje? svet kriminala? Mediji
Racionalizacija - prekrši
a i dalje veruje

Pop kultura Poricanje odgovornosti

Sajks Poricanje nanesenih


povreda
Predstavnici

Maca
Poricanje postojanja
žrtve
Opravdanje devijantnog
Tehnike neutralizacije
ponašanja
Osuda onih koji osuđuju
Zašto ljudi krše norme
Tehnike neutralizacije za koje veruju da su Pravosudni sistem i
osnovane? Pozivanje na višu
društvo ne dele to
mišljenje sa lojalnost
prestupikom

One slabe efektivnost


Nema empirijsku primenu, doprinosi razumevanju odluke na društvenih kontrola
činnjenje i značaj za objašnjenje viktimizacije

Stoje iza
velikog broja
delinkventnih
dela