Você está na página 1de 2

NAUČILI SMO _____________________

1. Zapiši ciframa date brojeve.

četiristo četiri __________


sedamsto devedeset jedan ________
osamsto osamdeset __________
sto devetnaest _________

2. Riječima zapiši date brojeve:

204 ___________________________________________________

668 ___________________________________________________

428 ___________________________________________________

270 ___________________________________________________

900 ___________________________________________________

3. a) Pomoću cifara 1, 9, 8 napiši sve trocifrene brojeve, koristeći svaku


cifru samo jedanput.
_________________________________________________________

b) Poređaj sljedeće brojeve od najmanjeg do najvećeg.

853, 142, 974, 225, 387, 701, 400, 138


_________________________________________________________

4. Izračunaj:

400 + 200 = ___________ 800 – 300 = ______________

200 + 50 + 5 = ______________ 100 + 20 + 9 = ________________

200 + 200 - 200 = ____________ 900 - 600 + 100 = _____________

300 + 40 + 2 = ______________ 600 + 80 + 1 = ________________


5. Koji je broj?

8S4D5J_________ 39D6J_________ 7S 3J ________


5S4D_______

6. Napiši prethodnik i sljedbenik datog broja.


_____, 356, ____ _____, 990, _____ _____, 400, ____

7. a)Razlici brojeva 400 i 100 dodaj broj 600.


_______________________________________________

b)Najvećem broju pete stotine dodaj zbir brojeva 55 i 45.


________________________________________________

8. Fabrika je proizvela 200 automobila prvog dana. Drugog dana prozivela


je 100 automobila manje nego prvog, a trećeg dana proizvela je 300
automobila više nego prva dva dana zajedno.

a) Koliko je proizvedeno automobila trećeg dana?

________________________________________________________________

b) Koliko je ukupno prozivedeno automobila za sva tri dana?

____________________________________________________________________