Você está na página 1de 62

Periodeafsluitingsprocedure VNSG Focusgroep Financieel

Crediteuren (FI-AP)
Grootboek (FI-GL)
Interne orders (CO-OPA)
Kostenplaatsadministratie (CO-CCA)
Materiaalbeheer (MM)
Onderhoud (PM)
Profitcenteradministratie (CO-PCA)
Projectsysteem (PS)
Urenformulier (CATS)
Vaste activa (AM)
Periodeafsluitingsprocedure

Periodeafsluitingsprocedure
Inhoudsopgave Bladzijde

1. PERIODEAFSLUITING.......................................................................................................................................................................9
1.1. Inleiding...............................................................................................................................................................................................................................................................9

1.2. Afsluitingsactiviteiten.........................................................................................................................................................................................................................................9
Boekingsperioden...................................................................................................................................................................................................................................................9
OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten.....................................................................................................................................................................................................9
OKP1 – Periodeblokkering wijzigen................................................................................................................................................................................................................10
2KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk.................................................................................................................................................................................................10
MMPV – Periode verschuiven artikelstam.......................................................................................................................................................................................................10
OMSY – Bedrijfsnummers uit materiaalbeheerstandpunt..............................................................................................................................................................................10
MMPI – Periode-initialiseren artikelstam........................................................................................................................................................................................................11
Financiële administratie.......................................................................................................................................................................................................................................11
F.02 – Compact documentjournaal...................................................................................................................................................................................................................11
Documentenjournaal.........................................................................................................................................................................................................................................11
Documentposities-extract..................................................................................................................................................................................................................................11
Boekingstotalen.................................................................................................................................................................................................................................................12
Dubbel toegekende factuurnummers................................................................................................................................................................................................................12
F.11 – Grootboekevaluatie uit het documentbestand.......................................................................................................................................................................................12
Postenjournaal...................................................................................................................................................................................................................................................12
Crediteuren...........................................................................................................................................................................................................................................................12
Bankstamgegevens wijzigingen weergeven.....................................................................................................................................................................................................12
Crediteuren wijzigingsoverzicht.......................................................................................................................................................................................................................13
F.48 – Afstemming stamgegevens crediteuren.................................................................................................................................................................................................13
Documenten wijzigingen weergeven................................................................................................................................................................................................................13
Grootboekrekening wijzigingen weergeven.....................................................................................................................................................................................................13
Logistieke factuurcontrole...................................................................................................................................................................................................................................14
MRBP – Logistieke-factuurcontrole – controle op achtergrond......................................................................................................................................................................14
MRBR – Geblokkeerde facturen vrijgeven......................................................................................................................................................................................................14
Herwaardering......................................................................................................................................................................................................................................................15
F.05 – Openstaande posten in vreemde valuta waarderen...............................................................................................................................................................................15
Openstaande posten..............................................................................................................................................................................................................................................17
F101 – Balansactief openstaande posten analyseren........................................................................................................................................................................................17
Openstaande betalingen en ontvangsten...........................................................................................................................................................................................................18
F-06 – Betalingsontvangst boeken....................................................................................................................................................................................................................18

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 2 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

F-53 – Uitgaande betalingen boeken................................................................................................................................................................................................................18


Geregistreerde documenten..................................................................................................................................................................................................................................18
FBV0 – Geregistreerde documenten boeken....................................................................................................................................................................................................18
FBV3 – Geregistreerde documentenoverzicht..................................................................................................................................................................................................18
F.19 – GO/FO-verrekening...............................................................................................................................................................................................................................18
Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................................19
MR21 – Artikelprijzen wijzigen.......................................................................................................................................................................................................................19
CKMPRPN – Toekomstige prijzen verzorgen ................................................................................................................................................................................................19
Urenregistratie......................................................................................................................................................................................................................................................20
CATC – Urenvergelijking urenformulier.........................................................................................................................................................................................................20
CADO – Gegevens van urenformulieren weergeven.......................................................................................................................................................................................20
CAOR – Gegevens van urenformulieren weergeven.......................................................................................................................................................................................20
CAT2 – Urenformulier......................................................................................................................................................................................................................................21
CAPS – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens).........................................................................................................................................................21
CAT4 – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via organisatie indeling)...............................................................................................................................................21
CAPP – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via personeelsnummer).................................................................................................................................................21
SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren...........................................................................................................................................................................................................21
CAT7 – Urenformulier: doorgifte aan controlling...........................................................................................................................................................................................21
CAT9 – Urenformulier: doorgifte aan onderhoud/service...............................................................................................................................................................................24
CAT5 – Urenformulier: doorgifte aan projectsysteem ....................................................................................................................................................................................24
CAT6 – Doorgifte van tijdgegevens aan time management ...........................................................................................................................................................................25
Projectsysteem......................................................................................................................................................................................................................................................26
KO88 – Werkelijke afrekening: Orders............................................................................................................................................................................................................26
KO8G – Werkelijke afrekening: Orders...........................................................................................................................................................................................................26
CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen..................................................................................................................................................26
CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen.................................................................................................................................................26
CJ44 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen.................................................................................................................................................................27
CJ45 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen.................................................................................................................................................................27
KKA2 – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen................................................................................................................................................................27
KKAJ – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen.................................................................................................................................................................27
CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen..................................................................................................................................................27
CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen.................................................................................................................................................27
KO88 – Werkelijke afrekening: Orders............................................................................................................................................................................................................28
KO8G – Werkelijke afrekening: Orders...........................................................................................................................................................................................................28
Kostenplaatsadministratie....................................................................................................................................................................................................................................28
KSU5 – Kostenplaats kostenomslag uitvoeren.................................................................................................................................................................................................28
KSV5 – Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren.............................................................................................................................................................................................28
Profitcenteradministratie......................................................................................................................................................................................................................................28
KE5Z – Boekingen op profitcenter controleren...............................................................................................................................................................................................28
F.5D – Nabelasting balans – berekenen............................................................................................................................................................................................................29

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 3 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Profitcenter debiteuren periodiek overnemen...................................................................................................................................................................................................29


Profitcenter crediteuren periodiek overnemen.................................................................................................................................................................................................29
1KEI – Profitcenter vaste activa periodiek overnemen....................................................................................................................................................................................30
1KEH – Profitcenter artikelen periodiek overnemen.......................................................................................................................................................................................30
1KEK – Profitcenter vordering/verplichtingen periodiek overnemen.............................................................................................................................................................31
4KE5 – Profitcenter kostenomslag uitvoeren...................................................................................................................................................................................................31
3KE5 – Profitcenter kostenverdeling uitvoeren...............................................................................................................................................................................................31
KALM – Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta...................................................................................................................................................................................31
KALC – Afstemming CO-FI uitvoeren............................................................................................................................................................................................................32
KE5T – Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen met profitcenter-administratie..........................................................................................................................................32
Boekingsperioden.................................................................................................................................................................................................................................................32
OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten...................................................................................................................................................................................................32
Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................................32
MC48 – Actuele voorraadwaarde.....................................................................................................................................................................................................................32
MC50 – Dode voorraad.....................................................................................................................................................................................................................................32
MB5L – Voorraadwaardelijst...........................................................................................................................................................................................................................33
Financiële administratie.......................................................................................................................................................................................................................................33
F.01 – Balans/V+W...........................................................................................................................................................................................................................................33
F.08 – Proefbalans.............................................................................................................................................................................................................................................33
Grootboekrekeningsaldi....................................................................................................................................................................................................................................34
Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................................34
ME2K – Inkoopdocumenten van rubricering...................................................................................................................................................................................................34
ME3K – Inkoopdocumenten van rubricering...................................................................................................................................................................................................34
ME2L – Inkoopdocumenten van leverancier...................................................................................................................................................................................................34
ME3L – Inkoopdocumenten van leverancier...................................................................................................................................................................................................34
ME4L – Inkoopdocumenten van leverancier...................................................................................................................................................................................................34
ME2M – Inkoopdocumenten van artikel..........................................................................................................................................................................................................35
ME3M – Inkoopdocumenten van artikel..........................................................................................................................................................................................................35
ME4M – Inkoopdocumenten van artikel..........................................................................................................................................................................................................35
ME1P – Bestelprijsontwikkeling......................................................................................................................................................................................................................35
MB5S – GO/FO-saldilijst..................................................................................................................................................................................................................................35

1.3. Overige transacties...........................................................................................................................................................................................................................................36


Algemeen..............................................................................................................................................................................................................................................................36
SM35 – Batchinput mappen verwerken............................................................................................................................................................................................................36
Financiële administratie.......................................................................................................................................................................................................................................36
F-03 – Grootboekrekening vereffenen..............................................................................................................................................................................................................36
OB08 – Wisselkoersen invoeren.......................................................................................................................................................................................................................36
F.13 – Automatisch vereffenen.........................................................................................................................................................................................................................36
Vaste activa..........................................................................................................................................................................................................................................................37

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 4 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

ABIF – Investeringssubsidie boeken................................................................................................................................................................................................................37


ABZON – Automatische bijboeking van tegenboeking...................................................................................................................................................................................37
AW01N – Asset explorer..................................................................................................................................................................................................................................37
AFAB – Afschrijvingen boeken........................................................................................................................................................................................................................37
AJAB – Jaarafsluiting vaste activa boekhouding.............................................................................................................................................................................................37
AJRW – Vaste activa jaarwisseling..................................................................................................................................................................................................................37
Crediteuren...........................................................................................................................................................................................................................................................38
F110 – Betalingen verwerken...........................................................................................................................................................................................................................38
Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum...............................................................................................................................................................................38
F.07 – Saldotransport rekening-courant............................................................................................................................................................................................................38
F-44 – Crediteur vereffenen..............................................................................................................................................................................................................................38
Grootboek.............................................................................................................................................................................................................................................................38
F.14 – Doorlopende boekingen verwerken.......................................................................................................................................................................................................38
F.81 – Periodetoerekeningsdocument storneren...............................................................................................................................................................................................38
F-02 – Correctie boekingen verwerken.............................................................................................................................................................................................................39
FB50 – Grootboekrekeningdocument invoeren................................................................................................................................................................................................39
FB41 – Te betalen BTW boeken......................................................................................................................................................................................................................39
FBN1 – Nummerreeksen voor FI-documenten onderhouden..........................................................................................................................................................................39
FBS1 – Periodetoerekeningsdocument invoeren..............................................................................................................................................................................................40
Boekingstotalen.................................................................................................................................................................................................................................................40
F.16 – Saldotransport naar de ingehouden winstrekening................................................................................................................................................................................40
Kostenplaatsadministratie....................................................................................................................................................................................................................................40
KANK – Nummerreeksen voor CO-documenten onderhouden.......................................................................................................................................................................40
KB11N – Primaire kosten handmatig overboeken...........................................................................................................................................................................................40
KB31 – Statistische kengetallen invoeren........................................................................................................................................................................................................41
KS13 – Kostenplaatsgroep geldigheid instellen...............................................................................................................................................................................................41
KSU2 – Werkelijke omslagcyclus wijzigen.....................................................................................................................................................................................................41
KSV2 – Werkelijke verdelingscyclus wijzigen................................................................................................................................................................................................41
KSW2 – Periodiek overboekingencyclus wijzigen..........................................................................................................................................................................................41
KSW5 – Periodieke overboeking uitvoeren.....................................................................................................................................................................................................42
Projectrapportages.............................................................................................................................................................................................................................................42
KGI2 – Werkelijke toeslagberekening: Orders................................................................................................................................................................................................42
KGI4 – Werkelijke toeslagberekening: Interne orders / OH-orders................................................................................................................................................................42
Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................................42
MR11 – GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen...........................................................................................................................................................................................42
OMBT – Nummerreeksen artikel en inventarisatiedocumenten......................................................................................................................................................................43
Projectsysteem......................................................................................................................................................................................................................................................44
CJ20N – Projecten afsluiten..............................................................................................................................................................................................................................44

1.4. Management control rapportages..................................................................................................................................................................................................................44

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 5 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Financiële administratie.......................................................................................................................................................................................................................................44
Rekeningoverzichten.........................................................................................................................................................................................................................................44
Toekenning documentnummers niet aaneensluitend.......................................................................................................................................................................................44
Rekening-courant-rekeningevaluatie op alternatieve rekening........................................................................................................................................................................44
F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand.......................................................................................................................................................................45
F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand.......................................................................................................................................................................45
F.12 – Vooraangifte omzetbelasting.................................................................................................................................................................................................................45
Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting...........................................................................................................................................................................................45
F.38 – Overboeking uitgestelde omzetbelasting..............................................................................................................................................................................................45
Afgebroken verboekingen.................................................................................................................................................................................................................................46
F.03 – Afstemanalyse financiële boekhouding.................................................................................................................................................................................................46
Vaste activa..........................................................................................................................................................................................................................................................47
Vaste-activavermogen.......................................................................................................................................................................................................................................47
Afschrijvingen...................................................................................................................................................................................................................................................47
Crediteuren...........................................................................................................................................................................................................................................................47
F.40 – Crediteurenoverzicht..............................................................................................................................................................................................................................47
Open posten vervaldatumanalyse......................................................................................................................................................................................................................47
F.41 – Crediteuren open postenlijst..................................................................................................................................................................................................................48
Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-rastering................................................................................................................................................................................48
F.42 – Crediteurensaldi in eigen valuta............................................................................................................................................................................................................48
Crediteurenomzet..............................................................................................................................................................................................................................................48
F.18 – Saldobevestiging crediteuren afdrukken...............................................................................................................................................................................................48
Grootboek.............................................................................................................................................................................................................................................................49
FSE2 – Balans/V+W structuren definiëren......................................................................................................................................................................................................49
FS00 – Grootboekrekening bewerken: centraal...............................................................................................................................................................................................49
FSP0 – Grootboekrekening bewerken: rekeningschema..................................................................................................................................................................................49
FSS0 – Grootboekrekening bewerken: Bedrijfsnummer..................................................................................................................................................................................49
Balans/V+W structuurweergave.......................................................................................................................................................................................................................50
SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren...........................................................................................................................................................................................................50
Gestructureerde saldilijst...................................................................................................................................................................................................................................50
Rekeningschema................................................................................................................................................................................................................................................50
Grootboekrekeningoverzicht.............................................................................................................................................................................................................................50
Grootboekposten................................................................................................................................................................................................................................................50
Totalen- en saldilijst..........................................................................................................................................................................................................................................50
Kostenplaatsadministratie....................................................................................................................................................................................................................................51
7KE1 – Planning kosten/opbrengsten wijzigen................................................................................................................................................................................................51
KA23 – Kostensoorten: stamgegevensverslag..................................................................................................................................................................................................51
KP06 – Planning kostensoorten/prestatieafname wijzigen..............................................................................................................................................................................51
Kostenplaatsrapportages....................................................................................................................................................................................................................................51
Projectrapportage...............................................................................................................................................................................................................................................52

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 6 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

KS13 – Kostenplaatsen: stamgegevensverslag.................................................................................................................................................................................................52


0KW7 – Kostendragers: stamgegevensverslag.................................................................................................................................................................................................52
KL13 – Prestatiesoorten: stamgegevensverslag...............................................................................................................................................................................................52
KK04 – Statistische kengetallen: stamgegevensoverzicht...............................................................................................................................................................................53
OKB9 – Automatische rubriceringbepalingen controleren..............................................................................................................................................................................53
Profitcenteradministratie......................................................................................................................................................................................................................................53
1KE4 – Profitcenter-administratie: Toewijzingsoverzicht...............................................................................................................................................................................53
9KE0 – Correctie boekingen op dummy profitcenter invoeren.......................................................................................................................................................................54
Profitcenterrapportage.......................................................................................................................................................................................................................................54
Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................................54
ME2O – Voorraadbewaking van leverancier...................................................................................................................................................................................................54
MB51 – Artikeldocumentenlijst........................................................................................................................................................................................................................54
MR51 – Boekingsdocument voor artikel..........................................................................................................................................................................................................55
OX18 – Vestiging – bedrijfsnummer................................................................................................................................................................................................................55
OX01 – Inkooporganisatie – bedrijfsnummer..................................................................................................................................................................................................55
OX17 – Inkooporganisatie – vestiging.............................................................................................................................................................................................................55
Projectsysteem......................................................................................................................................................................................................................................................55
CNS41 – Projectinformatiesysteem..................................................................................................................................................................................................................55
Projectrapportages.............................................................................................................................................................................................................................................55

1.5. Op maat gemaakte verslagen..........................................................................................................................................................................................................................56

2. JAARAFSLUITING............................................................................................................................................................................57
1.6. Fiscaaljaar overgang in de financiële boekhouding.....................................................................................................................................................................................57
1.6.1. Jaarafsluiting versus maandafsluiting.........................................................................................................................................................................................................57
1.6.2. Boekingsperioden 13 – 16..........................................................................................................................................................................................................................57
1.6.3. Documentnummerreeksen..........................................................................................................................................................................................................................57
1.6.4. Nieuw fiscaaljaar openen in de financiële boekhouding...........................................................................................................................................................................57
1.6.5. Salditransport naar een volgend boekjaar..................................................................................................................................................................................................57

1.7. Fiscaaljaar overgang in de vaste activa-administratie.................................................................................................................................................................................58

1.8. Fiscaaljaar overgang in de profitcenter-administratie................................................................................................................................................................................58

1.9. Fiscaaljaar overgang in het materiaalbeheer................................................................................................................................................................................................58


1.9.1. Controleren van de kalendergeldigheid......................................................................................................................................................................................................59

1.10. Testuitvoeringsmodus....................................................................................................................................................................................................................................59
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 7 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

1.11. Achtergrondverwerking van de fiscaaljaar overgangsprogramma’s.......................................................................................................................................................59

2. INDEX................................................................................................................................................................................................60

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 8 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

1. Periodeafsluiting1
1.1. Inleiding
De periodeafsluitingstransacties zijn de basistransacties voor het maandelijks en jaarlijks sluiten van de financiële boeken. Deze lijst kan worden aangevuld met niet-SAP
transacties om uiteindelijk een allesomvattende procedure te vormen voor de maand- en de jaarafsluitingsprocedure.
Het uitvoeren van sommige genoemde transacties of rapporten, kunnen een negatief effect hebben op de systeem verwerkingstijd. Het is daarom van belang dat deze
transacties of rapporten met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd. Rapporten, die een lange verwerkingstijd vergen, kunnen daarom beter door de
systeembeheerder ’s avonds of ’s nachts op de achtergrond worden ingepland.
Via transactie SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren (Systeem > Services > Rapportage) kan meer informatie worden verkregen over de rapporten. Via de zoekfunctie
kan gezocht worden naar additionele rapporten in het opgegeven gebied. Gebruik hiervoor functietoets F4 en voer een asterisk (*) in of een paar letters gevolg door een
asterisk (zoals RFK* voor, bijvoorbeeld, alle crediteurenverslagen) en druk op de Uitvoeren knop (F8). Een andere functie van transactie SA38 is het oproepen van de bij
een rapport behorende documentatie. Voer hiervoor na SA38 de verslagnaam in en kies vervolgens het menupad Ga naar > Documentatie (Shift F5). In de meeste
gevallen is er geen programmadocumentatie beschikbaar in het Nederlands; in dat geval is de Engelstalige of Duitstalige documentatie opvraagbaar door allereerst bij de
aanmelding in SAP als taal Engels (EN) of Duits (DE) te kiezen en vervolgens met transactie SA38 en de programmanaam, de programmadocumentatie op te vragen via
Go to > Documentation of Springen > Dokumentation.

1.2. Afsluitingsactiviteiten
De afsluitingsactiviteiten worden weergegeven in volgorde waarin de activiteiten het beste kunnen worden uitgevoerd. Bij elkaar behorende activiteiten hebben hetzelfde
hoofdnummer gekregen. Voor elke activiteit is aangegeven welk SAP R/3 module het betreft, de transactiecode en het eventueel bijbehorende menupad, programma, tabel
of rapport. Mogelijke aanwijzingen voor het gebruik zijn te vinden onder het “Opmerkingen”. De laatste kolom, tenslotte, geeft de aanbevolen periodiciteit aan.
Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit3
module tabel of rapport 2
1 Boekingsperioden
1.1 FI T001B OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten In FI kan het openen en sluiten van de Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding boekingsperioden worden uitgevoerd afhankelijk van
> Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige de rekeningsoorten:
instellingen > Boekingsperioden openen en sluiten + Algemeen, moet altijd open staan voor de
huidige boekingsperiode.
A Vaste activa.
D Debiteuren.
K Crediteuren.
M Materialen.
1
Gebaseerd op SAP R/3 release 4.6C.
2
Een programma of tabel wordt alleen genoemd als deze ook via transactie SA38 (voor programma’s) of SE16 (voor tabellen) kan worden uitgevoerd of benaderd, rapporten kunnen worden uitgevoerd via de
genoemde transactie of het menupad (indien aanwezig); in alle gevallen kan een rapport worden gestart via transactie SA38.
3
Indien niet anders vermeld is de aanbevolen uitvoering op de voorgrond; aanbevolen achtergrond verwerking wordt aangegeven met (A).
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 9 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
S Grootboek.
Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat alle
crediteurenrekeningen worden gesloten voor
boekingen in de vorige periode, terwijl er nog steeds
geboekt kan worden op grootboekrekeningen.
Daarnaast kan het openen en sluiten ook nog
gelimiteerd worden tot bepaalde
rekeningnummerreeksen.
1.2 CO-CCA — OKP1 – Periodeblokkering wijzigen In controlling wordt de periodeblokkering bepaald Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > door een aantal activiteiten. Met deze wordt elke
Kostenplaatsadministratie > Omgeving > boeking en interne overboeking geblokkeerd. In
Periodeblokkering > Wijzigen geval van één algemeen controllinggebied kan deze
actie alleen centraal worden uitgevoerd.
1.3 CO-PCA 2KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk Naast de financiële saldotransporten, moeten ook de Jaarlijks
Financiële administratie > Controlling > profitcenter saldi worden getransporteerd naar een
Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > nieuw fiscaal jaar.
Periodeafsluiting > Salditransport. Het programma kan zovaak worden uitgevoerd als
men wil. Elke keer wordt het te transporteren saldo
opnieuw bepaald. Let op het volgende: Het saldo
wordt getransporteerd naar periode 0 van het nieuwe
fiscale jaar. Houdt hiermee rekening bij het draaien
van de profitcenterrapportage.
1.4 MM RMMMPERI MMPV – Periode verschuiven artikelstam Bepaalde logistieke gegevens worden per periode Maandelijks
beheerd, zoals voorraad, bepaalde
Logistiek > Materiaalbeheer > Artikelstam > waarderingsgegevens waaronder totale waarde, totale
Overige > Periode verschuiven
voorraad, waarderingsklasse, prijscontrole indicator,
prijseenheid. Om te zorgen dat waarden en
goederenbewegingen in de juiste periode worden
geboekt moet aan het eind van de lopende periode (of
aan het begin van de nieuwe periode) een nieuwe
periode worden geopend.
1.5 MM — OMSY – Bedrijfsnummers uit Indien het verschuiven van de logistieke perioden een Eenmalig
materiaalbeheerstandpunt groot aantal perioden omvat, kan met behulp van
Geen menupad deze transactie in één keer de huidige periode worden
ingesteld.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 10 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
1.6 MM RMMMINIT MMPI – Periode-initialiseren artikelstam Dit programma moet in samenhang met Periode Maandelijks
Geen menupad verschuiven artikelstam (zie transactie MMPV)
worden gezien. Het volgende wordt uitgevoerd:
• Het bepaalt de huidige periode.
• Het maakt het mogelijk artikelstamgegevens te
creëren als een bedrijfsnummer voor de eerste
keer wordt geïnitialiseerd.
Het programma kan ook worden gebruikt om
gegevensinconsistenties te corrigeren, die een gevolg
zij van fouten gemaakt tijdens het uitvoeren van de
periode verschuiving.
Waarschuwing: Let er goed op dat de initialisatie
periode niet ligt voor de huidige periode in de
artikelstam.
Voorwaarden:
• Wees zeker van wat het programma doet voor
het uit te voeren.
• Het artikel-ledger mag niet actief zijn.
2 Financiële administratie
2.1 FI-GL RFBELJ00 F.02 – Compact documentjournaal Het compacte documentenjournaal toont de Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding belangrijkste gegevens van geboekte documenten in Maandelijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > tabelvorm, in het bijzonder de documentkop met de
Balans/V&W/Cashflow > Algemeen > bijbehorende documentregels.
Documentjournaal > Compact documentjournaal
2.2 FI-GL RFBELJ10 Documentenjournaal Het compacte documentenjournaal toont de Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding belangrijkste gegevens van documentkoppen samen Maandelijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > met de documentregels. Een opeenvolgende
Document > Algemeen > Documentenjournaal > nummering van documentposten kan worden
Documentenjournaal opgeslagen samen met het debet- en het credittotaal
als het rapport niet in testmodus wordt uitgevoerd.
2.3 FI RFBPET00 Documentposities-extract Invoercontrole van dagelijkse documentenpositie Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding gedurende de maand. Een goed flexibel rapport. Maandelijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen voor

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 11 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
grootboek > Document > Algemeen >
Documentenposities-extract
2.4 FI RFBUSU00 Boekingstotalen Het rapport geeft, per bedrijfsnummer, business area Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding en documentsoort in drie regels een overzicht van Maandelijks
> Grootboek > Infosysteem > Document > Algemeen alle debet- en credittotalen naast het aantal posities.
> Boekingstotalen Verdere detaillering wordt gevonden in de
rekeningsoorten D/K/S/M/A.
De lijst is bedoeld voor het op elkaar afstemmen van
de gemaakte boekingen. De batchinputmap kan
vervolgens worden samengevoegd met bijvoorbeeld
rapporten van externe bronnen.
2.5 FI RFBNUM10 Dubbel toegekende factuurnummers Het rapport geeft, in voorkomende gevallen, een Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding overzicht van alle documenten per debiteuren- en Maandelijks
> Grootboek > Infosysteem > Document > Algemeen crediteurenrekening, waarin het referentieveld een
> Dubbel toegekende factuurnummers > Dubbel waarde bevat die meer dan een keer voorkomt.
toegekende factuurnummers Hiermee kunnen dubbel geboekte facturen worden
opgespoord.
2.6 FI-GL RFHABU00N F.11 – Grootboekevaluatie uit het Het rapport toont grootboekboekingen per Dagelijks
documentbestand grootboekrekening met detailinformatie uit zowel de Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding stamgegevens als de transactiegegevens.
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Rubriceringinformatie kan eveneens worden
Afsluiting > Documenteren > Rekeningevaluatie > opgevraagd.
Alle rekeningen > Grootboek uit documentenbestand
2.7 FI-GL RFEPOJ00 Postenjournaal Invoercontrole van dagelijkse documentenpositie en Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding documenten gedurende de maand.
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek >
Document > Algemeen > Postenjournaal >
Postenjournaal
3 Crediteuren
3.1 FI RFBKABL0 Bankstamgegevens wijzigingen weergeven Controleer wijzigingen in de bankstamgegevens. Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Banken > Stamgegevens > Bankstam > Weergave

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 12 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
wijzigingen banken
3.2 FI-AP RFKABL00 Crediteuren wijzigingsoverzicht Een lijst van wijzigingen in de stamgegevens van Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding crediteuren. Mogelijke selectiecriteria zijn:
> Crediteuren > Infosysteem > Stamgegevens > • Wijzigingsdatum.
Wijzigingsoverzicht crediteuren • Persoon die de wijziging heeft aangebracht.
De oude en nieuwe inhoud van de gewijzigde velden
wordt getoond voor de algemene gegevens, de
bedrijfsnummergegevens en de inkoopgegevens.
3.3 FI-AP RFKKAG00 F.48 – Afstemming stamgegevens crediteuren Crediteurenstamgegevens kunnen in zowel de Wekelijks
financiële administratie als in materiaal beheer
MM Financiële administratie > Financiële boekhouding Maandelijks
worden gecreëerd. Hierdoor kunnen verschillen
> Crediteuren > > Stamgegevens > Afstemmen >
ontstaan door crediteuren die wel in de een en niet in
Inkoop – Boekhouding de ander zijn vastgelegd. Het rapport toont alle
verschillen tussen beide administraties.
3.4 FI-GL RFBABL00 Documenten wijzigingen weergeven Het rapport toont alle veranderingen die in geboekte Maandelijks
documenten zijn aangebracht na de boeking. De (A)
Financiële administratie > Financiële boekhouding documenten kunnen worden geselecteerd op
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek >
bedrijfsnummer, fiscaaljaar, wijzigingsdatum,
Document > Algemeen > Weergave wijzigingen gewijzigd door, het ontvangende bedrijfsnummer
documenten > Weergave wijzigingen documenten
(alleen bij externe documenten) en de veldgroep.
Daarnaast kan worden gekozen de wijziging in
documentkopgegevens of documentregelgegevens
weer te geven. Aanvullende inperkingen zijn
documentsoort, boeksleutel en speciaal
grootboekteken voor de documentregels. Let op: deze
extra selectiecriteria kunnen de verwerkingstijd
aanzienlijk verlengen.
3.5 FI-GL RFSABL00 Grootboekrekening wijzigingen weergeven Het rapport toont de wijzigingen die zijn aangebracht Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding in de stamgegevens van grootboekrekeningen, maar
> Grootboek > Infosysteem > Stamgegevens > ook in de modelrekeningen voor alle rekeningen.
Weergave wijzigingen grootboekrekeningen >
Weergave wijzigingen grootboekrekeningen

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 13 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
4 Logistieke factuurcontrole
4.1 MM RMBABG00 MRBP – Logistieke-factuurcontrole – controle op
Het programma voert de factuurcontrole uit voor Wekelijks
achtergrond ontvangen facturen, die zijn ingevoerd voor Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Logistieke- factuurcontrole op de achtergrond (via transactiecode
factuurcontrole > Verdere verwerking MIRA). Belangrijk is te denken aan de
>
Factuurcontrole op achtergrond4 boekingsdatum. De volgende opties zijn mogelijk:
• Alleen ingevoerde boekingsdatum gebruiken.
• Alternatieve boekingsdatum nemen als de datum
ongeldig is.
• Boekingsdatum automatisch bepalen als de
datum ongeldig is.
4.2 MM RM08RELEASE MRBR – Geblokkeerde facturen vrijgeven Een geblokkeerde factuur moet eerst vrijgegeven Dagelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Logistieke- worden voordat deze kan worden betaald. Vrijgeven Wekelijks
factuurcontrole > Verdere verwerking > gebeurt door de betalingsblokkering, die gezet is bij Maandelijks
Geblokkeerde facturen vrijgeven het boeken van de factuur, te annuleren.
Daar het totale factuurbedrag betaald moet worden en
niet de individuele posities, wordt de
betalingsblokkering in de leveranciersregel gezet van
het financiële document. Met als resultaat dat alle
factuurregels alleen tegelijkertijd kunnen worden
vrijgegeven.
Het moment waarop een factuur precies kan worden
betaald wordt bepaald door de met de leverancier
overeengekomen betalingscondities.
Betalingscondities bevatten de basisdatum waar
vanaf de kortingsperiode geldt. Indien een factuur
een lange tijd geblokkeerd is voor betaling dan kan
de kortingstermijn overschreden zijn. In dat geval
kan de oorspronkelijke korting gehandhaafd blijven
door op het beginscherm het veld Kortingsdagen
verschuiven te selecteren bij het vrijgeven van de
factuur.
4
Mocht het menupad niet aanwezig zijn, dan kan dit worden toegevoegd met hulp van transactie SE43 – Gebiedsmenuverzorging (Tools > ABAP Workbench > Ontwikkeling > Andere tools > Gebiedsmenu's), nadat
is aangemeld in de originele taal Duits. Neem als gebiedsmenu S000 (SAP R/3) of in dit geval MRM0 (Logistieke-factuurcontrole) en kies Gebiedsmenu weergeven (F7). Kies het menuknooppunt waarna de
toevoeging moet plaatshebben en klik op de rechter muisknop en kies de optie Op zelfde niveau invoegen (Shift+F8). De eventuele vertaling kan, aangemeld in de doeltaal, eveneens via transactie SE43 worden
uitgevoerd via het menupad Hulpmiddelen > Vertaling.
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 14 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
5 Herwaardering
5.1 FI SAPF100 F.05 – Openstaande posten in vreemde valuta A. Waardering van openstaande posten geboekt Maandelijks
waarderen in een vreemde valuta op debiteuren- of
Financiële administratie > Financiële boekhouding crediteurenrekeningen evenals op specifieke
> Grootboek/Crediteuren > Periodieke grootboekrekeningen.
werkzaamheden > Afsluiting > Waarderen > De waardering vindt plaats volgens het enkelvoudige
Waarderen in vreemde valuta waarderingsprincipe. Dit betekend dat afzonderlijke
posten en alleen posten die openstaan op de
peildatum worden meegenomen in de waardering.
Als er correctieboekingen en storneringen moeten
worden gemaakt ten gevolge van de waardering, geef
dan de boekingsdatum op voor elke waardering. Het
programma zal dan deze boekingen uitvoeren.
Het resultaat van de waardering is nodig voor het
creëren van het balansoverzicht. Daarom moeten de
waardering van vreemde valuta plaatsvinden voor het
analyseren van het balansactief van openstaande
posten (zie transactie F101). Daarnaast kan de
waardering op elk ander willekeurig moment
plaatsvinden om de huidige waarde te bepalen van
ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta. Let op
het volgende:
• Om de waardering uit te voeren ter
voorbereiding van het balansoverzicht, selecteer
dan het veld Balans voorbereiding waardering.
De koersverschillen als gevolg van de
waardering worden dan in de boekingsregel
genoteerd. Dit is nodig omdat:
• bij een betaling of een volgende
waardering alleen dat koersverschil mag
worden geboekt dat niet reeds op een
balansoverzicht voorkwam.
• als de waardering volgens het strikt laagste
waarde principe wordt uitgevoerd, het
verschil van de voorlaatste waardering moet
worden genoteerd om te bepalen of er een
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 15 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
waardevermeerdering of een
waardevermindering heeft plaatsgevonden.
• Als de waardering niet wordt uitgevoerd om een
balansoverzicht te maken, moet het
waardeverschil niet in de boekingsregel worden
genoteerd. Selecteer in dat geval het veld Balans
voorbereiding waardering niet.
Waarderingsboekingen moeten worden gestorneerd in
de volgende situaties:
• Een waardering is uitgevoerd die niet wordt
gebruikt om een balansoverzicht te maken.
• Een waardering is uitgevoerd voor posten die
zijn vereffend op de huidige datum maar niet op
de peildatum. Deze posten moeten worden
gewaardeerd om hun waarde te bepalen op de
peildatum, die voor het huidige balansoverzicht
wordt gebruikt.
Het programma storneert de boekingen een dag na de
peildatum. Er kan echter ook een storneringsdatum
worden opgegeven voor elke waarderingsuitvoering.
Opmerking: De lijst die wordt gemaakt gedurende de
waarderinguitvoering, moet worden afgedrukt en
gearchiveerd als controlelijst voor de uitgevoerde
waardering. Deze lijst kan niet meer worden gemaakt
nadat de waardering is uitgevoerd.
B. Waardering van grootboekrekeningen in een
andere valuta dan de bedrijfsvaluta (zoals
bankrekeningen).
Het rapport waardeert vreemde valuta
balansrekeningen op de gegeven peildatum. De
vreemde valuta kan worden gewaardeerd tegen de
bedrijfsvaluta en die valuta’s die parallel aan de
bedrijfsvaluta worden gebruikt (groepsvaluta, harde
valuta, enzovoort). Vreemde valuta balansrekeningen
zijn grootboekrekeningen die aan de volgende
voorwaarden voldoen:

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 16 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
• De valuta in het rekeningstamrekord is ongelijk
aan de bedrijfsvaluta, of het rekeningsaldo wordt
bijgehouden in een andere valuta naast de
bedrijfsvaluta.
• De rekening is een balansrekening.
• De rekening is geen rekening met beheer van
open posten.
• De rekening is geen meeboekrekening.
• Als valuta waarmee de rekening moet worden
gewaardeerd verschilt van de valuta waarin de
rekening wordt bijgehouden, dan vindt
waardering plaats.
Waarschuwing: Alhoewel balans correctierekeningen
en materiaal subgrootboekrekeningen voldoen aan de
genoemde criteria, mogen zij niet worden
meegenomen in de waardering. Uit te sluiten
rekeningen kunnen worden opgegeven bij de
selectieparameters.
6 Openstaande posten
6.1 FI-AP SAPF101 F101 – Balansactief openstaande posten Openstaande posten worden als volgt verdeeld naar Maandelijks
analyseren ouderdom:
Financiële administratie > Financiële boekhouding • Minder dan een jaar.
> Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > • Tussen een en vijf jaar.
Afsluiting > Herindelen > • Meer dan vijf jaar.
Vorderingen/verplichtingen Alle rekeningen met beheer van open posten worden
geanalyseerd. Vreemde valuta posten worden altijd
meegenomen, bedrijfsvaluta posten alleen als zij een
vervaldatum hebben.
Eerst worden de overboekingen uitgevoerd, die het
gevolg zijn van een eventuele
meeboekrekeningwijziging, die automatisch worden
teruggeboekt aan het begin van de volgende maand.
Vervolgens worden de debiteuren en crediteuren
openstaande posten gesorteerd en bepaalt de
noodzakelijke aanpassingen. Deze aanpassingen

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 17 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
worden uitgevoerd voor elke grootboekrekening,
business area, en valuta.
7 Openstaande betalingen en ontvangsten
7.1 FI-GL — F-06 – Betalingsontvangst boeken Boek alle inkomende en uitgaande betalingen van het Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding laatste bankafschrift.
> Grootboek > Boeking > Betalingsontvangst Ga na dat alle betalingen volledig zijn verwerkt.
7.2 FI-AP — F-53 – Uitgaande betalingen boeken Voor betalingen die niet via het automatische Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding betalingenprogramma zijn verwerkt.
> Crediteuren > Boeking > Uitgaande betaling >
Boeken
8 Geregistreerde documenten
8.1 FI — FBV0 – Geregistreerde documenten boeken Dit moet een continue activiteit zijn, zodat er bij een Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding maandafsluiting nog maar een paar documenten Maandelijks
> Grootboek/Crediteuren > Document > overblijven. Dit is de laatste datum waarop
Geregistreerde documenten > Boeken/verwijderen geregistreerde documenten kunnen worden
vrijgegeven voor de lopende periode.
Let op dat geregistreerde documenten en correctie
documenten geen betrekking hebben op dezelfde
boeking, anders kunnen er onbedoeld dubbele
correcties optreden.
8.2 FI-GL RFPUEB00 FBV3 – Geregistreerde documentenoverzicht Overzicht van geregistreerde documenten. Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek > Document > Geregistreerde
documenten > Weergeven
8.3 FI-GL RFWERE00 F.19 – GO/FO-verrekening Analyse GO/FO-verrekeningsrekening en overzicht Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding ICT-belasting. Het programma analyseert de GO/FO-
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > verrekeningsrekening op de opgegeven vervaldatum
Afsluiting > Herindelen > GO/FO-verrekening en genereert, indien nodig, correctieboekingen. Deze
zijn nodig om de volgende zakelijke transacties
correct weer te geven op de balans:
• Goederen geleverd, maar nog niet gefactureerd.
• Goederen gefactureerd, maar nog niet geleverd.
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 18 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Alle posten op de GO/FO-verrekeningsrekening, die
nog open staan op de opgegeven vervaldatum,
worden geselecteerd. Als de openstaande posten per
bestelling niet op nul salderen, wordt een
batchinputmap gemaakt voor deze posten. De
transactie met een creditsaldo betekent: geleverd,
niet gefactureerd, en met een debetsaldo:
gefactureerd, maar nog niet geleverd. De boekingen
zelf moeten handmatig worden verwerkt.
9 Materiaalbeheer
9.1 MM — MR21 – Artikelprijzen wijzigen Als het artikel-ledger niet actief is kunnen de Jaarlijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Waardering > artikelprijzen op elk willekeurig moment gewijzigd
Artikelprijswijziging > Artikelprijzen wijzigen worden.
Als het artikel-ledger wel actief is kunnen de prijzen
van artikelen, waarvan de prijsbepalingsindicator op
3 staat, alleen aan het begin van een periode worden
gewijzigd, voordat alle prijsrelevante transacties
worden uitgevoerd.
De voorraad wordt geherwaardeerd met alle
prijscontroles, inclusief de waardering met
standaardprijzen en de waardering met periodieke
verrekenprijs.
9.2 MM — CKMPRPN – Toekomstige prijzen verzorgen Als het artikel-ledger niet actief leg dan de volgende Jaarlijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Waardering > criteria vast voor het bepalen van de toekomstige
Artikelprijswijziging > Toekomstige prijzen prijzen:
verzorgen • Welke bestaande prijs (zoals standaardprijs of
periodieke verrekenprijs) moet worden gebruikt.
• Met welke factor het resultaat vermenigvuldigd
moet worden (de prijs wordt bijvoorbeeld
gehalveerd bij opgave van een factor 0,5).
Als het artikel-ledger wel actief leg dan de volgende
criteria vast voor het bepalen van de toekomstige
prijzen in elke valuta en waardering:
• Welke bestaande prijs (zoals standaardprijs of

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 19 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
periodieke verrekenprijs) moet worden gebruikt.
• Met welke factor het resultaat vermenigvuldigd
moet worden (de prijs wordt bijvoorbeeld
gehalveerd bij opgave van een factor 0,5).
• De datum waar vanaf de omreken wisselkoers
moet worden gebruikt (alleen in geval van
verschillende valuta’s).
• Welke valuta of waarderingssoort gebruikt moet
worden.
• De wisselkoerssoort, bijvoorbeeld gemiddelde
koers (alleen in geval van verschillende
valuta’s).
De nieuwe toekomstige waarderingsprijzen worden
bijgewerkt in alle valuta’s en waarderingen in het
artikel-ledger en ook in de bedrijfsvaluta in het
artikelstamgegevens.
Als de werkelijke kostenopbouw is geactiveerd, wordt
de kostenopbouwgegevens van de referentieprijs
overgebracht gedurende automatische
prijsverzorging.
10 Urenregistratie
10.1 CATS RCATSCMP CATC – Urenvergelijking urenformulier Bij het vastleggen van de werkuren worden soms Dagelijks
Human resources > Time management > teveel, te weinig of helemaal geen uren opgegeven. Wekelijks
Urenformulier > Infosysteem > Urenvergelijking Met dit rapport kunnen deze inconsistenties in de
Maandelijks
urenregistratie worden opgespoord.
10.2 CATS CATSSHOW CADO – Gegevens van urenformulieren Met dit rapport kunnen de nog niet beoordeelde en de Dagelijks
weergeven afgekeurde urenformulieren worden opgespoord en Wekelijks
Human resources > Time management > legt daardoor een basis voor het aanmanen van de Maandelijks
Urenformulier > Infosysteem > verantwoordelijken.
Urenformuliergegevens op personeelsnummer
CAOR – Gegevens van urenformulieren
weergeven
Human resources > Time management >
Urenformulier > Infosysteem >

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 20 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Urenformuliergegevens op organisatiestructuur
10.4 CATS — CAT2 – Urenformulier Hoewel geen specifieke periodeafsluitingstransactie, Dagelijks
Human resources > Time management > zullen eventueel ontbrekende urenformulieren vóór Wekelijks
Urenformulier > Tijdgegevens > Invoeren een periodeafsluiting moeten worden ingevoerd.
Maandelijks
10.5 CATS RCATSC01 CAPS – Urenformulier: tijden goedkeuren Dit programma verzorgt ,als het invoerprofiel Dagelijks
(selectie via stamgegevens) bepaald dat urenformulieren een Wekelijks
Human resources > Time management > goedkeuringsprocedure moeten ondergaan, het
Maandelijks
Urenformulier > Goedkeuring > Selectie op basis goedkeuren of afkeuren van de ingevoerde gegevens.
van persoonsgegevens Urenformulieren moeten worden vrijgegeven voor
goedkeuring. De vrijgegeven records kunnen met dit
RCATSA01 CAT4 – Urenformulier: tijden goedkeuren programma worden goedgekeurd of afgekeurd. De
(selectie via organisatie indeling) goedgekeurde records worden naar een interfacetabel
Human resources > Time management > geschreven, zodat zij klaar staan om overgedragen te
Urenformulier > Goedkeuring > Selectie op basis worden naar de onderhavige doelcomponenten.
van organisatiestructuur
CATSSHOW CAPP – Urenformulier: tijden goedkeuren
RCATSB01 (selectie via personeelsnummer)
Human resources > Time management >
Urenformulier > Goedkeuring > Selectie op basis
van urenformuliergegevens
SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren
Systeem > Services > Rapportage
10.8 CATS RCATSTCO CAT7 – Urenformulier: doorgifte aan controlling Met dit programma worden urenformuliergegevens Dagelijks
Human resources > Time management > overgedragen aan controlling. Geplande
Urenformulier > Doorgifte > Financiële De goedgekeurde (status 30) of geannuleerde (status avondverwerki
administratie 60) urenformuliergegevens worden geboekt in ng
controlling. Het programma draagt de records van de
interfacetabel (CATSCO) over naar controlling en
genereert CO-documenten.
Indien gewenst kunnen verschillende transfers
gelijktijdig worden uitgevoerd. Let dan wel op het
volgende:
• Als het selectiecriterium alleen
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 21 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
personeelsnummers bevat blokkeert het
programma de opgegeven personeelsnummers in
de interfacetabel. Het programma kan maximaal
100 personeelsnummers blokkeren. Wordt dit
aantal overschreden dan wordt de gehele
interfacetabel geblokkeerd, waardoor geen
andere transfers op hetzelfde moment kunnen
worden uitgevoerd.
• Als het selectiecriterium alleen datums bevat
kunnen verschillende perioden worden
opgegeven voor elke transfer. De verschillende
perioden mogen elkaar echter niet overlappen.
Als het programma meer dan 100 werkdagen met
urenformuliergegevens selecteert dan wordt de
interfacetabel geblokkeerd en zijn additionele
gelijktijdige transfers niet langer mogelijk.
• Als het selectiecriterium zowel
personeelsnummers als datums bevat dan hebben
de geselecteerde personeelsnummers voorgang
boven de datums. Ook hier kunnen maar
maximaal 100 personeelsnummers worden
geselecteerd voordat de interfacetabel volledig
wordt geblokkeerd en geen additionele
gelijktijdige transfers mogelijk zijn.
Wordt een reeds overgedragen record in het
urenformulier gewijzigd, dan genereert het systeem
hiervoor een annuleringsrecord in de interfacetabel.
Het programma boekt vervolgens een
annuleringsrecord of een negatief record in
controlling, afhankelijk van het feit of de
urenformulierrecords worden geaggregeerd voor de
transfer. Als er geen aggregatie plaatsvindt, wordt het
annuleringsrecord ook geboekt als een
annuleringsrecord. Worden de records echter
geaggregeerd dan wordt het annuleringsrecord
geboekt als een negatief record.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 22 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Afhankelijk van de configuratie-instellingen
genereert het programma één CO-document per over
te dragen urenformulierrecord of combineert of
aggregeert het programma verschillende
urenformulierrecords in één CO-document. Meestal
wordt gekozen voor de laatste optie.
Activiteiten allocatie in controlling kan indirect op
gang gebracht worden zonder expliciete overdracht
van de urenformulierrecords naar controlling. Dit kan
het geval zijn als de gegevens worden overgebracht
naar een andere component. Bevestiging in logistiek,
bijvoorbeeld, veroorzaakt een activiteiten allocatie in
controlling.
Controleer en corrigeer eventuele fouten vermeld in
het logboek.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 23 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
10.9 CATS RCATSTPM CAT9 – Urenformulier: doorgifte aan onder- Met dit programma worden urenformuliergegevens
houd/service overgedragen aan onderhoud of customer service.
Human resources > Time management > Het programma genereert bevestigingen voor
Urenformulier > Doorgifte > Financiële ad- onderhoudsorders of serviceorders en, indien nodig,
ministratie > Onderhoud/ serviceafhandeling > goederenbewegingen voor terugmeldingen.
Doorgifte De goedgekeurde (status 30) of geannuleerde (status
60) urenformuliergegevens worden overgebracht. Het
programma draagt de records van de interfacetabel
(CATSPM) over naar onderhoud en customer service.
Het genereren van een bevestiging voor onderhoud of
customer service veroorzaakt tevens een activiteiten
allocatie in controlling.
Door bij de besturingsparameters in het
selectiescherm om een verslag te vragen wordt een
logboek van de gegevensoverdracht getoond met de
volgende informatie:
• Aantal gelezen records.
• Aantal gegenereerde terugmeldingen.
• Aantal gestorneerde terugmeldingen.
• Aantal terugmeldingen met fouten.
• Aantal storneringen met fouten.
• Aantal geblokkeerde terugmeldingen.
Controleer en corrigeer eventuele fouten vermeld in
het logboek.
10.10 CATS RCATSTPS CAT5 – Urenformulier: doorgifte aan Met dit programma worden urenformuliergegevens
projectsysteem overgedragen aan projectsysteem.
Human resources > Time management > Het programma genereert bevestigingen voor
Urenformulier > Doorgifte > Projectsysteem > netwerken en, indien nodig, goederenbewegingen
Doorgifte voor terugmeldingen.
De goedgekeurde (status 30) of geannuleerde (status
60) urenformuliergegevens worden overgebracht. Het
programma draagt de records van de interfacetabel
(CATSPS) over naar projectsysteem.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 24 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Het genereren van een bevestiging voor netwerken
veroorzaakt tevens een activiteiten allocatie in
controlling.
Het overbrengen van geannuleerde
urenformuliergegevens kan aanleiding geven tot
slechte systeemprestaties omdat alle bevestigingen
worden gelezen van de betrokken operaties voor elke
cel die op het urenformulier is gewijzigd. Let daarom
op het volgende:
• Selecteer alleen die netwerken die voor een
relatief korte periode zijn gecreëerd. Hoe meer
bevestigingen zijn gegenereerd voor een
netwerk, des te slechter wordt de
systeemprestatie wanneer bevestiging
geannuleerd worden.
• Geef in aantal taken, het veld waarin het aantal
taken dat door het programma genereert kan
worden opgegeven, verschillende taken op voor
elke transfer, wanneer er
systeemprestatieproblemen zijn.
Door bij de besturingsparameters in het
selectiescherm om een verslag te vragen wordt een
logboek van de gegevensoverdracht getoond met de
volgende informatie:
• ???
Controleer en corrigeer eventuele fouten vermeld in
het logboek.
10.11 CATS RPTEXTPT CAT6 – Doorgifte van tijdgegevens aan time Met dit programma worden de gegevens van Dagelijks
management urenformulieren overgedragen naar Human
Human resources > Time management > Resources.
Urenformulier > Doorgifte > Human Resources De goedgekeurde (status 30) urenformuliergegevens
Management worden overgebracht. Het programma draagt de
records van de interfacetabel (CATSHR) over naar
Human Resources.
Het betreft de aanwezigheid en afwezigheidgegevens,
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 25 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
personeelsvergoedingen en vervangingen. Het
programma draagt de records voor verdere
verwerking van de interfacetabel over naar de loon
en salarisafrekening.
Om te garanderen dat Human Resources altijd wordt
voorzien van de meest recente tijdgegevens dient het
programma dagelijks te worden uitgevoerd.
Door bij de besturingsparameters in het
selectiescherm om een verslag te vragen wordt een
logboek van de gegevensoverdracht getoond met de
volgende informatie:
• ???
Controleer en corrigeer eventuele fouten vermeld in
het logboek.
11 Projectsysteem
11.1 CO-OPA — KO88 – Werkelijke afrekening: Orders Afrekenen onderhoudorders. Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > Interne
orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies >
Afrekening > Afzonderlijke verwerking
— KO8G – Werkelijke afrekening: Orders
Financiële administratie > Controlling > Interne
orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies >
Afrekening > Collectieve verwerking
11.3 PS — CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS- Periodeafrekening of eindafrekening van activiteiten. Maandelijks
elementen/netwerkplannen
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke
functies > Afrekening > Afzonderlijke verwerking
CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-
elementen/netwerkplannen
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 26 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
functies > Afrekening > Collectieve verwerking
11.5 PS — CJ44 – Werkelijke toeslagberekening: Overhead toeslagen naar projecten boeken. Maandelijks
Projecten/WBS-elementen
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke
functies > Toeslagen > Afzonderlijke verwerking
werkelijk
CJ45 – Werkelijke toeslagberekening:
Projecten/WBS-elementen
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke
functies > Toeslagen > Collectieve verwerking
werkelijk
11.7 PS — KKA2 – Werkelijke resultaatbepaling: Resultaatbepaling van derdenprojecten.
Projecten/WBS-elementen
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke
functies > Resultaatbepaling > Uitvoeren >
Afzonderlijke verwerking
— KKAJ – Werkelijke resultaatbepaling:
Projecten/WBS-elementen
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke
functies > Resultaatbepaling > Uitvoeren >
Collectieve verwerking
11.9 PS — CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS- Periodeafrekening of eindafrekening projecten. Het Maandelijks
elementen/netwerkplannen afrekenen kan het beste per projectsoort afzonderlijk
Financiële administratie > Projectsysteem > worden uitgevoerd:
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke • Derden projecten
functies > Afrekening > Afzonderlijke verwerking • Investeringsprojecten
• Onderhoudsprojecten
CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-
elementen/netwerkplannen Voor schadeprojecten is geen standaard afrekenregel
vastgelegd.
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 27 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Financiële administratie > Projectsysteem >
Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke
functies > Afrekening > Collectieve verwerking
11.11 CO-OPA — KO88 – Werkelijke afrekening: Orders Afrekenen interne orders. Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > Interne
orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies >
Afrekening > Afzonderlijke verwerking
KO8G – Werkelijke afrekening: Orders
Financiële administratie > Controlling > Interne
orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies >
Afrekening > Collectieve verwerking
12 Kostenplaatsadministratie
12.1 CO-CCA — KSU5 – Kostenplaats kostenomslag uitvoeren Voer de kostenomslag en de periodieke Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > overboekingen uit op basis van de statistische
Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > informatie of andere gekozen allocatie grondslagen
Afzonderlijke functies > Verrekeningen > Omslag (zie ook transactie KB31).

12.2 CO-CCA — KSV5 – Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren Voer de kostenverdeling en de periodieke Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > overboekingen uit op basis van de statistische
Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > informatie of andere gekozen allocatie grondslagen
Afzonderlijke functies > Verrekeningen > Verdeling (zie ook transactie KB31).

13 Profitcenteradministratie
13.1 CO-PCA — KE5Z – Boekingen op profitcenter controleren Deze lijst dient als een basis voor alle informatie Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > voor de gebruikers. Het volledige
Profitcenter-administratie > Infosysteem > profitcenterdocument kan worden getoond, het
Verslagen bij profitcenter-administratie > oorspronkelijk document of het bijbehorende FI/CO-
Postenverslagen > Profitcenter: afzonderlijke posten document.
werkelijk Belangrijk is te controleren welke boekingen op het
dummy profitcenter zijn gemaakt. Afhankelijk van de
oorzaak kan een oorspronkelijke incorrecte boeking
gestorneerd worden, waarna de correcte boeking kan
worden gemaakt. Ook is het mogelijk van het dummy
profitcenter te boeken naar het juiste profitcenter dor
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 28 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
middel van het uitvoeren van een verdeling.
13.2 CO-PCA SAPF180A F.5D – Nabelasting balans – berekenen De nabelasting balans berekend: Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding • Ontvangsten en uitgaven in de debiteuren- en
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > crediteurenmeeboekrekeningen.
Afsluiting > Herindelen > Nabelasting balans > • BTW-boekingen.
Berekenen • Betalingskortingen van de netto-
boekingsmethode van crediteuren facturen.
• Gewaarde koersverschillen in de openstaande
posten (dit is een resultatenpost, maar omdat
ontvangsten en betalingen toe- of afnemen
afhankelijk van de waardering, wordt er tevens
een aanpassing gemaakt voor het koersverschil
met een omgekeerd teken).
Dit proces garandeert het nulsaldo per business area,
nodig voor het maken van een balans per business
area.
Ook in PCA worden de benodigde aanpassingen
uitgevoerd. In dat geval zal het programma bij een
productie-uitvoeren (en niet tijdens de testuitvoering)
vragen of de bestaande gegevens overschreven
mogen worden.
Gebruik nooit Afsluiting > Herindelen > Nabelasting
balans > Boeken (transactie F.5E).
13.3 CO-PCA — Profitcenter debiteuren periodiek overnemen De debiteurenboekingen worden in de opgegeven Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > periode naar profitcenter-administratie overgebracht. (A)
Profitcenter-administratie > Infosysteem > Zij worden op het profitcenter geboekt via het
Verslagen bij profitcenter-administratie > boekhouddocument op basis van de
Postenverslagen > Periodiek overgenomen meeboekrekening. Er worden voor de boeking geen
balansposities > Profitcenter debiteuren (periodiek boekhouddocumenten gemaakt.
overnemen)
13.4 CO-PCA — Profitcenter crediteuren periodiek overnemen De crediteurenboekingen worden in de opgegeven Maandelijks

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 29 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Financiële administratie > Controlling > periode naar profitcenter-administratie overgebracht. (A)
Profitcenter-administratie > Infosysteem > Zij worden op het profitcenter geboekt via het
Verslagen bij profitcenter-administratie > boekhouddocument op basis van de
Postenverslagen > Periodiek overgenomen meeboekrekening. Er worden voor de boeking geen
balansposities > Profitcenter crediteuren (periodiek boekhouddocumenten gemaakt.
overnemen)
13.5 CO-PCA — 1KEI – Profitcenter vaste activa periodiek De vaste activasaldi in de opgegeven periode worden Maandelijks
overnemen naar profitcenter-administratie overgebracht. Zij (A)
Financiële administratie > Controlling > worden indirect op het profitcenter geboekt via het
Profitcenter-administratie > Infosysteem > toegewezen interne orders of kostenplaatsen.
Verslagen bij profitcenter-administratie > Allereerst worden de begin saldi van de vaste activa
Postenverslagen > Periodiek overgenomen bijgewerkt. Tevens wordt de eindbalans van de
balansposities > Profitcenter vaste activa (periodiek vorige periode bepaald en voorzien van een
overnemen) minteken. Met als resultaat dat de totaalrecords van
elke periode de vaste activaveranderingen bevatten.
Het voordeel van deze indirecte methode is dat de
balansen aan het eind van het jaar niet naar de
profitcenter-administratie behoeven te worden
getransporteerd. Het totale saldo van de vast activa
wordt geboekt in periode 1 als er geen saldo is in
periode 0 (???).
13.6 CO-PCA — 1KEH – Profitcenter artikelen periodiek De artikelvoorraad wordt in de opgegeven periode Maandelijks
overnemen naar profitcenter-administratie overgebracht. Zij (A)
Financiële administratie > Controlling > worden aan profitcenters via de rubricering
Profitcenter-administratie > Infosysteem > vastgelegd in Artikelbeheer.
Verslagen bij profitcenter-administratie > Allereerst worden de begin saldi van de artikelen
Postenverslagen > Periodiek overgenomen bijgewerkt. Tevens wordt de eindbalans van de
balansposities > Profitcenter artikelen (periodiek vorige periode bepaald en voorzien van een
overnemen) minteken. Met als resultaat dat de totaalrecords van
elke periode de voorraadveranderingen bevatten. Het
voordeel van deze indirecte methode is dat de
balansen aan het eind van het jaar niet naar de
profitcenter-administratie behoeven te worden

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 30 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
getransporteerd. Het totale saldo van de
artikelvoorraad wordt geboekt in periode 1 als er
geen saldo is in periode 0 (???).
13.7 CO-PCA — 1KEK – Profitcenter vordering/verplichtingen Gebruiken??? Maandelijks
periodiek overnemen
Financiële administratie > Controlling >
Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen >
Periodeafsluiting > Overname
vorderingen/verplichtingen
13.8 CO-PCA — 4KE5 – Profitcenter kostenomslag uitvoeren In profitcenter-administratie is allocatie mogelijk van Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > de volgende geplande en werkelijke gegevens:
Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > • Kosten (omslag en verdeling).
Periodeafsluiting > Omslag • Opbrengsten en verkoopkortingen (omslag en
verdeling).
• Balansposten (verdeling).
De verdeling maakt gebruikt van speciale
kostensoorten en opbrengstsoorten.
13.9 CO-PCA — 3KE5 – Profitcenter kostenverdeling uitvoeren Bij omslag blijven oorspronkelijke kostensoorten, Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > opbrengstsoorten en rekeningnummers intact.
Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen >
Periodeafsluiting > Verdeling
13.10 CO-PCA — KALM – Afstemming CO/FI in Met dit rapport worden de kosten, geboekt op Maandelijks
bedrijfsnummervaluta individuele kostensoorten, vergeleken met de
Financiële administratie > Controlling > uitgaven vastgelegd in FI.
Kostensoortadministratie > Infosysteem > Verslagen Er kan worden gezocht naar die rekeningen waarvoor
voor kosten-/opbrengstsoortadministartie > een afstemming tussen FI en CO noodzakelijk is.
Afstemming > Afstemming CO/FI in Afstemming is bijvoorbeeld noodzakelijk als er een
bedrijfsnummervaluta bedrijfsnummeroverkoepelende allocatie is gemaakt
in controlling.
Het rapport toont de rekeningen, waarvoor

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 31 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
afstemming noodzakelijk is. De rapportvaluta is de
bedrijfsnummervaluta.
13.11 CO-CCA — KALC – Afstemming CO-FI uitvoeren Kostenverdelingen en kostenomslagen binnen CO Dagelijks
Financiële administratie > Controlling > over bedrijfsnummers of business areas heen worden Wekelijks
Kostensoortadministratie > Werkelijke boekingen > niet automatisch geregistreerd in FI. Dit programma Maandelijks
Afstemming met FI maakt boekingen in FI, die het gevolg zijn van de
kostenverdelingen en kostenomslagen, zodat de twee
gebieden weer in evenwicht zijn met elkaar.
13.12 CO-PCA — KE5T – Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen Controle of de werkelijke gegevens in PCA is Maandelijks
met profitcenter-administratie afgestemd met de gegevens van FI. (A)
Geen menupad Opmerking: Tijdens de uitvoering van het
programma kunnen er geen boekingen worden
gemaakt.
14 Boekingsperioden
14.1 FI T001B OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten Volledig afsluiten van de vorige maand. Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige
instellingen > Boekingsperioden openen en sluiten
15 Materiaalbeheer
15.1 MM RMCBBW30 MC48 – Actuele voorraadwaarde Deze analyse is gebaseerd op de voorraadwaarde van Maandelijks
Logistiek > Logistiek-controlling > Logistiek een artikel en maakt het mogelijk artikelen te
informatiesysteem > Standaardanalyses > Voorraden selecteren met een hoog kapitaalbeslag.
> Documentevaluaties > Actuele voorraadwaarde De analyse kan worden uitgevoerd met de huidige
voorraadwaarde of met de gemiddelde
voorraadwaarde als basis.
15.2 MM RMCBBS30 MC50 – Dode voorraad De dode voorraadanalyse maakt het mogelijk
Logistiek > Logistiek-controlling > Logistiek artikelen aan het licht te brengen met een inefficiënte
informatiesysteem > Standaardanalyses > Voorraden voorraadhoeveelheid. Voorraadoverschot kan worden
> Documentevaluaties > Dode voorraad bekeken en belangrijke besturingsparameters, zoals

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 32 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
veiligheidsvoorraad, kunnen worden gecontroleerd.
15.3 MM RM07MBST MB5L – Voorraadwaardelijst De voorraadwaardelijst toont de volgende informatie: Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > • Voor elk bedrijfsnummer wordt het saldo van de
Periodiek werkzaamheden > Voorraadwaardelijst grootboekrekening vergeleken met de
voorraadwaarde van het opgegeven artikel; een
eventueel verschil tussen de twee totalen wordt
gesignaleerd.
• Als er meerdere artikelen zijn opgegeven, dan
wordt het cumulatieve totaal van de
voorraadwaarde van de opgegeven artikelen,
geboekt op de grootboekrekening vergeleken met
het berekende saldo; een eventueel verschil
tussen de twee totalen wordt gesignaleerd.
• Plaats de cursor op een grootboekrekening en
kies het menupad Omgeving > Voorraden
weergeven om een overzicht te krijgen van alle
artikelen en de totale voorraad en totale waarde
van de opgegeven grootboekrekening. Plaats de
cursor op een artikel en kies het menupad
Omgeving > Voorraadoverzicht om het
voorraadoverzicht te tonen.
16 Financiële administratie
16.1 FI-GL RFBILA00 F.01 – Balans/V+W Het rapport creëert een balans en een verlies en Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding winstrekening voor een door de gebruiker te
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > definiëren periode binnen het fiscale jaar met
Balans/V&W/Cashflow > Algemeen > absolute en relatieve vergelijkingscijfers voor een
Werkelijk/werkelijk-vergelijkingen > Balans/V+W vergelijkbare periode van een van de voorgaande
fiscale jaren.
16.2 FI-GL RFSSLD00 F.08 – Proefbalans De proefbalans helpt de analyse van correctieve Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding boekingen. Bedrijven met een alternatief
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > rekeningschema kunnen het veld Alternatieve
Saldilijsten > Algemeen > Grootboekrekeningsaldi > rekeningen aanvinken om een proefbalans te krijgen

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 33 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Grootboekrekeningsaldi dat alleen de alternatieve rekeningnamen toont.
De proefbalans toont per rekening het beginsaldo, het
debetsaldo tot op heden, het creditsaldo tot op heden
en het eindsaldo van een rekening.
16.3 FI-GL RFSSLD00 Grootboekrekeningsaldi Een lijst van grootboekrekeningsaldi met cijfers over Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding de opgegeven periode. Jaarlijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek >
Saldilijst > Algemeen > Grootboekrekeningsaldi >
Grootboekrekeningsaldi
17 Materiaalbeheer
17.1 MM RM06EK00 ME2K – Inkoopdocumenten van rubricering Een overzicht van de inkoopdocumenten per Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling rekening.
> Lijstweergave > Van rubricering > Algemeen
ME3K – Inkoopdocumenten van rubricering
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop >
Raamcontract > Lijstweergave > Van rubricering >
Algemeen
17.3 MM RM06EL00 ME2L – Inkoopdocumenten van leverancier Een overzicht van de inkoopdocumenten per Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling leverancier.
> Lijstweergave > Van leverancier
ME3L – Inkoopdocumenten van leverancier
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop >
Raamcontract > Lijstweergave > Van leverancier
ME4L – Inkoopdocumenten van leverancier
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop >
Aanvraag/offerte > Lijstweergave > Van leverancier

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 34 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
17.6 MM RM06EM00 ME2M – Inkoopdocumenten van artikel Een overzicht van de inkoopdocumenten per artikel. Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling
> Lijstweergave > Van artikel
ME3M – Inkoopdocumenten van artikel
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop >
Raamcontract > Lijstweergave > Van artikel
ME4M – Inkoopdocumenten van artikel
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop >
Aanvraag/offerte > Lijstweergave > Van artikel
17.9 MM RM06IBP0 ME1P – Bestelprijsontwikkeling Voor elke bestelpositie wordt een prijshistorierecord Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > bijgehouden. Elke prijsverandering van een
Stamgegevens > Inforecord > Lijstweergave > bestelpositie, gekoppeld aan een inforecord,
Bestelprijsontwikkeling veroorzaakt een update van het prijshistorierecord.
De bestelprijsontwikkeling kan geanalyseerd worden
op basis van de individuele documenten. Van een
leverancier kan, bijvoorbeeld, informatie over de
prijsverandering in het verleden van een bepaald
artikel worden opgevraagd.
17.10 MM RM07MSAL MB5S – GO/FO-saldilijst Geeft een overzicht van alle nog niet geboekte of nog Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > niet goedgekeurde facturen en voert de boekingen uit
Omgeving > Saldipresentaties > GO/FO-saldilijst voor die facturen waarvoor een goederenontvangst
heeft plaatsgevonden.
De GO hoeveelheden en waarden van een bestelling
worden vergeleken met factuurhoeveelheden en
waarden van dezelfde bestelling, maar alleen indien
het saldo van de hoeveelheden niet nul is.
Hoewel er geen verplichte velden op het
selectiescherm staan, is het raadzaam de grote
hoeveelheid gegevens, die wordt benaderd, enigszins
te beperken, omdat anders het uitvoeren van het

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 35 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
rapport een behoorlijke systeembelasting kan
veroorzaken.

1.3. Overige transacties


De overige transacties zijn niet specifiek bedoeld om aan bij het afsluiten van een maand of een jaar te worden uitgevoerd. Zij vertegenwoordigen echter belangrijke niet-
dagelijkse transacties. Het is geen allesomvattende lijst. De beschreven controles moeten regelmatig worden uitgevoerd. Het zijn niet alleen financiële controles, maar ook
controles die van invloed kunnen zijn op de stamgegevens.
Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit6
module tabel of rapport 5
18 Algemeen
18.1 ALL — SM35 – Batchinput mappen verwerken Zorg ervoor dat alle batchinvoer foutverslagen zijn Dagelijks
Systeem > Services > Batchinput > Mappen opgelost. Dit is geen specifieke maandafsluitingstaak,
maar zal ernstige gevolgen hebben voor het
maandafsluitingsproces als de interface-informatie
niet juist en tijdig in SAP is geladen.
Financiële administratie
18.2 FI — F-03 – Grootboekrekening vereffenen Vereffent tussenrekeningen. Vereffenen van Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding rekeningen met beheer van open posten moet Maandelijks
> Grootboek/Crediteuren > Rekening > Vereffenen handmatig worden uitgevoerd.

18.3 FI — OB08 – Wisselkoersen invoeren Controleer de wisselkoerstabel. Maandelijks


Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige
instellingen > Wisselkoersen invoeren
18.4 FI SAPF124 F.13 – Automatisch vereffenen Vereffening is een hulpmiddel bij de Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding maandafsluiting. Toch moet deze taak regelmatig Wekelijks
> Grootboek/Crediteuren > Periodieke worden uitgevoerd om de hoeveelheid werk bij een
Maandelijks
werkzaamheden > Automatisch vereffenen maandafsluiting te verminderen.
Tip: Maak een lijst van alle rekeningen die

5
Een programma of tabel wordt alleen genoemd als deze ook via transactie SA38 (voor programma’s) of SE16 (voor tabellen) kan worden uitgevoerd of benaderd, rapporten kunnen worden uitgevoerd via de
genoemde transactie of het menupad (indien aanwezig); in alle gevallen kan een rapport worden gestart via transactie SA38.
6
Indien niet anders vermeld is de aanbevolen uitvoering op de voorgrond; aanbevolen achtergrond verwerking wordt aangegeven met (A).
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 36 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
gedefinieerd zijn met beheer van open posten.
Vaste activa
18.5 FI-AM — ABIF – Investeringssubsidie boeken Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Vaste activa > Boeking > Investeringssubsidie
18.6 FI-AM — ABZON – Automatische bijboeking van Maandelijks
tegenboeking
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Vaste activa > Boeking > Bijboeking > Aankoop >
Automatische bijboeking van tegenboeking
18.7 FI-AM AW01N AW01N – Asset explorer Voor het controleren van de boekingen bijdrage van Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding derden.
> Vaste activa > Vaste activa > Asset explorer
18.8 FI-AM RABUCH00 AFAB – Afschrijvingen boeken Creëert batchinput mappen voor het boeken van Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding afschrijvingen en rente op de grootboekrekeningen in
> Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > de financiële boekhouden en/of in Controlling.
Afschrijvingsrun > Uitvoeren
18.9 FI-AM RAJABS00 AJAB – Jaarafsluiting vaste activa boekhouding Jaarlijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Vaste activa > Periodieke werkzaamheden >
Jaarafsluiting > Uitvoeren
18.10 FI-AM RAJAWE00 AJRW – Vaste activa jaarwisseling Let erop dat de jaarwisseling slechts een technische Jaarlijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding voorwaarde is om alle vaste activa in het nieuwe
> Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > boekjaar te transporteren. De jaarwisseling heeft niets
Jaarwisseling te maken met de boekhoudkundige jaarafsluiting. De
jaarwaarden in de vaste activa boekhouding kunnen
worden afgesloten voor een bepaald boekjaar, als de
daarvoor voorziene jaarafsluiting per se vóór de
jaarafsluiting in het grootboek wordt uitgevoerd.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 37 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Crediteuren
18.11 FI-AP — F110 – Betalingen verwerken Standaard verwerking van automatische uitgaande Wekelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding betalingen. Maandelijks
> Crediteuren > Periodieke werkzaamheden >
Betalen
18.12 FI-AP RFKANZ00 Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op Maandelijks
peildatum peildatum.
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Crediteuren > Verslagen voor
crediteurenadministratie > Posten crediteuren >
Lijst met openstaande vooruitbetalingen crediteuren
op peildatum
18.13 FI-AP SAPF010 F.07 – Saldotransport rekening-courant Standaard jaarafsluitingstaak. Hierna is het nog Jaarlijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding steeds mogelijk in een voorgaand jaar te boeken. Het
> Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > beginsaldo wordt automatisch bijgewerkt.
Afsluiting > Transporteren > Saldotransport Zorg ervoor dat de toekomstige perioden in FI zijn
opengesteld voor boeken (zie transactie OB52).
18.14 FI-AP SAPF123 F-44 – Crediteur vereffenen Deze functie verschilt op de volgende manier van het Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding boeken met vereffenen of het boeken van een Maandelijks
> Crediteuren > Rekening > Vereffenen betaling:
• Er hoeft geen documentkop te worden ingevoerd.
• Er kunnen alleen openstaande posten van een
rekening tegelijk worden vereffend.
Grootboek
18.15 FI-GL — F.14 – Doorlopende boekingen verwerken Moet voor de maandafsluiting worden uitgevoerd. Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding Omdat het doorlopende boekingen zijn, zijn zij van
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > tevoren bekend. Elke wijziging moet nu worden
Doorlopende boekingen > Uitvoeren uitgevoerd.

18.16 FI-GL — F.81 – Periodetoerekeningsdocument storneren Met deze transactie worden de Maandelijks

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 38 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Financiële administratie > Financiële boekhouding periodetoerekeningsdocumenten gestorneerd. Jaarlijks
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Zie ook transactie FBS1.
Afsluiting > Waarderen >
Periodetoerekeningsdocument storneren
18.17 FI-GL — F-02 – Correctie boekingen verwerken Correctie boekingen moeten worden uitgevoerd zodra Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding zij worden ontdekt en mogen eigenlijk niet blijven Wekelijks
> Grootboek > Boeking > Algemene boeking liggen tot het eind van de maand. Dit is de laatste
datum waarop correcties kunnen worden ingevoerd
FB50 – Grootboekrekeningdocument invoeren voor de lopende periode.
Financiële administratie > Financiële boekhouding Wanneer correcties na deze datum worden ingevoerd
> Grootboek > Boeking > zullen waarschijnlijk diverse afsluitprogramma’s
Grootboekrekeningdocument invoeren opnieuw moeten worden uitgevoerd.
18.19 FI-GL — FB41 – Te betalen BTW boeken BTW rekeningen zijn normaal gesproken Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding gedefinieerd als alleen automatisch beboekbare
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > rekeningen, waarop niet direct geboekt kan worden.
Afsluiting > Melden > Te betalen BTW boeken Deze speciale transactie maakt het mogelijk
ombedragen over te boeken naar een tegenrekening
voor betaling. De overboeking kan alleen worden
gemaakt naar een andere grootboekrekening.
Het moment van uitvoeren van deze transactie zal
afhangen van de vervaldatum voor de
belastingbetaling. Het te betalen of te ontvangen
bedrag wordt berekend via het rapport Vooraangifte
omzetbelasting.
Zie ook transactie F.12.
18.20 FI-GL — FBN1 – Nummerreeksen voor FI-documenten Als de documentnummerreeksen van de verschillende Jaarlijks
onderhouden documentsoorten in FI jaarafhankelijk zijn opgezet,
Implementatiehandleiding > Financiële boekhouding kunnen er pas boekingen in een nieuw fiscaaljaar
> Basisinstellingen financiële boekhouding > plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn
Document > Documentnummerreeksen > onderhouden.
Documentnummerreeksen definiëren

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 39 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
18.21 FI-GL — FBS1 – Periodetoerekeningsdocument invoeren De standaard manier voor het invoeren van Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding toerekeningsdocumenten (transitorische boekingen of
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > memoriaalboekingen), die aan het begin van de
Afsluiting > Waarderen > volgende weer gestorneerd worden.
Periodetoerekeningsdocument invoeren Zie ook transactie F.81.
18.22 FI-GL RFBUSU00 Boekingstotalen Het rapport geeft per bedrijfsnummer, business area Dagelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding en documentsoort in drie regels per document een Maandelijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > overzicht van de debet- en credittotalen.
Document > Algemeen > Boekingstotalen >
Boekingstotalen
18.23 FI-GL SAPF011 F.16 – Saldotransport naar de ingehouden Het systeem corrigeert automatisch het saldotransport Jaarlijks
winstrekening als er wordt geboekt in het voorgaande fiscale jaar.
Financiële administratie > Financiële boekhouding > De saldi worden ook gecorrigeerd als er nog niet in
Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting het nieuwe fiscale jaar op een rekening is geboekt.
> Transporteren > Saldotransport De nieuwe saldi hoeven niet getransporteerd te
worden. Dit geldt alleen voor grootboeksaldi van het
voorgaande fiscale jaar en niet voor eerdere jaren.
Als bijvoorbeeld het huidige jaar 2002 dan worden
alle boekingen, die plaatsvinden in 1998,
getransporteerd naar 1999, maar niet automatisch
naar de daaropvolgende jaren. De debiteuren- en
crediteurensaldi worden wel gecorrigeerd over de
jaren heen.
Kostenplaatsadministratie
18.24 CO-CCA — KANK – Nummerreeksen voor CO-documenten Als de documentnummerreeksen van de verschillende Jaarlijks
onderhouden documentsoorten in CO jaarafhankelijk zijn opgezet,
Implementatiehandleiding > Controlling > kunnen er pas boekingen in een nieuw fiscaaljaar
Controlling algemeen > Organisatie > plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn
Nummerreeksen voor CO-documenten verzorgen onderhouden.

18.25 CO-CCA — KB11N – Primaire kosten handmatig overboeken Eenvoudige manier om kosten van de ene Dagelijks
kostendrager naar andere over te boeken, als het

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 40 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Financiële administratie > Controlling > bedrag tenminste bekend is. Wekelijks
Kostenplaatsadministratie > Werkelijke boekingen > Maandelijks
Handmatige overboeking kosten > Invoeren
18.26 CO-CCA — KB31 – Statistische kengetallen invoeren Voor het invoeren van statistische informatie die Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > nodig is voor kostenmanipulatie en rapportage (zoals Jaarlijks
Kostenplaatsadministratie > Werkelijke boekingen > aantal personeelsleden, gebruik van gebouwen,
Statistische kengetallen > Invoeren telefoongebruik).

18.27 CO-CCA — KS13 – Kostenplaatsgroep geldigheid instellen Zorg ervoor dat tijdsafhankelijke kostendragers Jaarlijks
Financiële administratie > Controlling > (kostenplaatsen en kostensoorten) geldig zijn voor het
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > nieuwe jaar.
Stamgegevensoverzichten > Kostenplaatsen Bij het creëren worden kostendragers normaal
stamgegevensverslag gesproken gedefinieerd voor een bepaald aantal jaren.
Gewoonlijk zal dit al plaatsvinden voor de
jaarafsluiting om een planning te kunnen maken, of
omdat de kostendragers anders niet beschikbaar zijn
voor inkooporders die een leverdatum in het
volgende jaar hebben.
18.28 CO-CCA — KSU2 – Werkelijke omslagcyclus wijzigen Maandelijks
Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting >
Huidige instellingen > Omslag definiëren >
Werkelijke omslag wijzigen
18.29 CO-CCA — KSV2 – Werkelijke verdelingscyclus wijzigen Zorg ervoor dat kostenverdelingscycli, Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > kostenomslagcycli en periodieke overboekingcycli
Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > geldig zijn voor de komende periode.
Huidige instellingen > Verdeling definiëren > De geldigheidsperiode van cycli is gewoonlijk tijdens
Werkelijke verdeling wijzigen de creatie vastgelegd voor alleen het huidige jaar. De
datuminterval van een cyclus kan worden uitgebreid.
18.30 CO-CCA — KSW2 – Periodiek overboekingencyclus wijzigen Maandelijks
Financiële administratie > Controlling >

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 41 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting >
Huidige instellingen > Periodieke overboekingen
definiëren Periodieke overboekingen werkelijk
wijzigen
18.31 CO-CCA — KSW5 – Periodieke overboeking uitvoeren Maandelijks
Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting >
Afzonderlijke functies > Periodieke overboeking
18.32 CO-CCA — Projectrapportages Maandelijks
Financiële administratie > Projectsysteem >
Infosysteem > Controlling >
Kosten/opbrengsten/uitgaven/inkomsten
en andere rapportages
18.33 CO-OPA — KGI2 – Werkelijke toeslagberekening: Orders Overheadtoeslagen naar interne orders boeken. Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > Interne
orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies >
Toeslagen > Afzonderlijke verwerking werkelijk
KGI4 – Werkelijke toeslagberekening: Interne
orders / OH-orders
Financiële administratie > Controlling > Interne
orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies >
Toeslagen > Collectieve verwerking werkelijk
Materiaalbeheer
18.35 MM — MR11 – GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen Vereffent alle verschillen tussen bestelling, Dagelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Logistieke- goederenontvangst en facturen. Maandelijks
factuurcontrole > GO/FO-rekeningverzorging > De GO/FO-verrekeningsrekening wordt normaal
GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen gesproken vereffent aan het eind van een
boekingsperiode of aan het eind van een fiscaal jaar
voor die bestelregels waarvoor geen verdere

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 42 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
goederenontvangsten of facturen worden verwacht.
Hoeveelheidverschillen tussen een goederenontvangst
en een factuurontvangst voor een bestelling resulteert
in een saldo, ongelijk nul, op de GO/FO-
verrekeningsrekening.
• Als de factuurhoeveelheid groter is dan
ontvangen hoeveelheid, dan worden nog nadere
goederenontvangsten verwacht voor de bestelling
om het saldo te vereffenen.
• Als de factuurhoeveelheid kleiner is dan
ontvangen hoeveelheid, dan worden nog nadere
facturen verwacht voor de bestelling om het
saldo te vereffenen.
• Tevens kunnen verschillen in afleverkosten
worden vereffend.
Als er geen goederen of facturen meer worden
verwacht, moet de rekening handmatig vereffend
worden. Dit kan op verschillende manieren worden
uitgevoerd:
• De teveel geleverde goederen kunnen worden
teruggezonden naar de leverancier.
• De factuur kan worden geannuleerd en er kan
een correctie factuur of een creditnota worden
geboekt voor de teveel geboekte hoeveelheid.
• De GO/FO-verrekeningsrekening kan ook
handmatig verfeend worden.
18.36 MM — OMBT – Nummerreeksen artikel en Als de documentnummerreeksen van de verschillende Jaarlijks
inventarisatiedocumenten documentsoorten in MM jaarafhankelijk zijn opgezet,
Implementatiehandleiding > Materiaalbeheer > kunnen er pas goederenbewegingen in een nieuw
Voorraadbeheer en inventarisatie > fiscaaljaar plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn
Nummertoekenning > Nummertoekenning van onderhouden.
artikel- en inventarisatiedocumenten vastleggen

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 43 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Projectsysteem
18.37 PS — CJ20N – Projecten afsluiten Maandelijks
Financiële administratie > Projectsysteem > Project
> Project builder
Bewerken > Status > Afsluiten > Instellen

1.4. Management control rapportages


Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit8
module tabel of rapport 7
19 Financiële administratie
19.1 FI RFAUSZ00 Rekeningoverzichten Het rapport creëert een rekeningoverzicht voor Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding grootboek-, debiteuren- en crediteurenrekeningen en
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen voor van artikel- en vaste activarekeningen. In de
grootboek > Afzonderlijke posten > Grootboek selectiecriteria kan naast een periode, de
rekeningoverzichten > Grootboek rekeningsoort en boekingsregel detailinformatie
rekeningoverzichten worden opgevraagd.

19.2 FI RFBNUM00 Toekenning documentnummers niet Het rapport toont, in voorkomende gevallen, leemtes Maandelijks
aaneensluitend in de toewijzing van documentnummer.
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek > Infosysteem > Document > Algemeen
> Toekenning documentnummer niet aaneensluitend
19.3 FI RFKKAK00 Rekening-courant-rekeningevaluatie op Het verslag sorteert het beschikbare rekening- Maandelijks
alternatieve rekening courantevaluatie uit het documentenbestand (zie
Financiële administratie > Financiële boekhouding transactie F.58) op alternatief rekeningnummer.
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Het bestand bevat stamgegevens en
Afsluiting > Documenteren > Rekeningen met OP- boekingsinformatie van crediteuren-, debiteuren- en
beheer grootboekrubriceringen. Binnen elk
subgrootboekrekening, worden de crediteuren en
debiteuren gesorteerd op meeboekrekening.
7
Een programma of tabel wordt alleen genoemd als deze ook via transactie SA38 (voor programma’s) of SE16 (voor tabellen) kan worden uitgevoerd of benaderd, rapporten kunnen worden uitgevoerd via de
genoemde transactie of het menupad (indien aanwezig); in alle gevallen kan een rapport worden gestart via transactie SA38.
8
Indien niet anders vermeld is de aanbevolen uitvoering op de voorgrond; aanbevolen achtergrond verwerking wordt aangegeven met (A).
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 44 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
19.4 FI RFKKBU00 F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het Een lijst met een rekening-courantevaluatie uit het Maandelijks
documentenbestand documentenbestand van debiteuren- en
Financiële administratie > Financiële boekhouding crediteurenrekeningen en van grootboekrekeningen,
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > waarvoor het beheer van open posten is geactiveerd.
Afsluiting > Documenteren > Rekeningevaluatie > De rekening-courantevaluatie bevat een
Rekeningen met OP-beheer > Rekening- gedetailleerde evaluatie van het rekeningsaldo met
courantevaluatie uit het documentenbestand alle transactiegegevens geboekt in de opgegeven
evaluatieperiode.
F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het
documentenbestand
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Crediteuren > Periodieke werkzaamheden >
Afsluiting > Documenteren > Rekeningevaluatie >
Rekeningen met OP-beheer > Rekening-
courantevaluatie uit het documentenbestand
19.6 FI RFUMSV00 F.12 – Vooraangifte omzetbelasting Het rapport creëert de vooraangifte omzetbelasting Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding en, indien gewenst, een batchinput map voor het
> Grootboek > Verslaglegging > BTW-aangiften > automatisch overboeken van het te betalen bedrag.
Algemeen > Vooraangifte omzetbelasting > Per belastingsoort (te betalen en te vorderen BTW)
Vooraangifte omzetbelasting kan het rapport de gegevens op
documentpositieniveau tonen.
19.7 FI RFUMSV10 Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting Het rapport creëert een aanvullende lijst bij de Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding vooraangifte omzetbelasting. In tegenstelling tot het
> Grootboek > Verslaglegging > BTW-aangiften > rapport voor de vooraangifte omzetbelasting (zie
Algemeen > Aanvullende lijst bij vooraangifte transactie F.12), neemt dit rapport het
omzetbelasting > Aanvullende lijst bij vooraangifte belastingbasisbedrag niet van belastingposten maar
omzetbelasting van de grootboekrekeningposten (of in het geval van
vooruitbetalingen, van de subgrootboekposten) van
de documenten. Indien gewenst kan de
posteninformatie worden onderdrukt. In dat geval
wordt het belastingbasisbedrag ook genomen van de
afzonderlijke documenten.
19.8 FI RFUMSV25 F.38 – Overboeking uitgestelde omzetbelasting Normaal gesproken wordt de omzetbelasting Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding gerapporteerd als een factuur wordt gemaakt. De te
> Grootboek > Periodieke werkzaamheden > betalen omzetbelasting is het saldo van het te

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 45 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Afsluiting > Melden > Overboeking uitgestelde ontvangen en te verrekenen omzetbelasting, die in de
omzetbelasting volgende periode wordt vereffend. De belasting voor
sommige transacties ken echter pas wordt afgeleid na
afrekening. Het programma maakt automatisch
periodiek overboekingen voor de omzetbelasting.
19.9 FI RFVBER00 Afgebroken verboekingen Het rapport geeft een overzicht van afgebroken Maandelijks
Geen menupad boekingen. Ook de boekingen die via andere
onderdelen naar FI zijn geboekt, worden
meegenomen. Alle toegewezen documentnummers
worden getoond naast de belangrijkste informatie van
die documenten, waarvan de verwerking is
onderbroken.
Neem contact op met de helpdesk als het rapport
afgebroken boekingen toont.
19.10 FI SAPF190 F.03 – Afstemanalyse financiële boekhouding De maandelijkse debet- en credittransactiecijfers van Maandelijks
SAPF070 Financiële administratie > Financiële boekhouding de debiteuren-, crediteuren- en grootboekrekeningen
> Grootboek/Crediteuren > Periodieke worden afgestemd met de debet- en credittotalen van
werkzaamheden > Afsluiting > Controleren/tellen > de geboekte documenten in de overeenkomstige
Afstemming boekingsperiode (totale financiële afstemming).
De afstemming van grootboekrekeningen kan
plaatsvinden in bedrijfsvaluta en in parallelle valuta’s
(groepsvaluta, harde valuta, enz.). De afstemming
van debiteuren- en crediteurenrekeningen kan alleen
in de bedrijfsvaluta plaatsvinden.
Als de debet- en credittotalen tussen rekening en
documenten verschilt, wordt de rekening afgedrukt
met de totalen en het verschil.
Verschillen in grootboekrekeningen worden getoond
per transactievaluta. De eerste regel toont het bedrag
in bedrijfsvaluta, de volgende regels de bedragen in
transactievaluta.
Daarnaast toont het overzicht het volgende:
• De vergelijkingstotalen per rekeningsoort en
bedrijfsnummer.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 46 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
• De vergelijkingstotalen per rekeningsoort (voor
alle bedrijfsnummers).
Als er een document wordt geboekt gedurende de
programma-uitvoering, dat valt binnen de
selectiecriteria, zal het programma stoppen met
verwerking omdat een betrouwbaar resultaat dan niet
meer mogelijk is.
Vaste activa
19.11 FI-AM RABEST00 Vaste-activavermogen Een lijst van aanschafwaarde, cumulatieve Jaarlijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding afschrijving en boekwaarde, gegenereerd per
> Vaste activa > Infosysteem > Verslagen vaste- bedrijfsnummer, vaste-activaklasse en toerekengroep.
activaboekhouding > Vaste-activavermogen > Vaste-
activalijsten > Vaste-activa op vaste-activaklasse
19.12 FI-AM RAHAFA01 Afschrijvingen Een lijst van afschrijvingen gegenereerd per Jaarlijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding bedrijfsnummer, kostenplaats en interne order.
> Vaste activa > Infosysteem > Verslagen vaste-
activaboekhouding > Afschrijvingsprognose >
Afschrijving huidig jaar
Crediteuren
19.13 FI-AP RFKKVZ00 F.40 – Crediteurenoverzicht Een lijst van crediteurenstamgegevens voor Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding informatie en documentatie doeleinden.
> Crediteuren > Infosysteem > Stamgegevens >
Crediteurenoverzicht
19.14 FI-AP RFKOFW00 Open posten vervaldatumanalyse Een lijst van openstaande crediteurenposten met de Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding vervaldatum per bedrijfsnummer en business area.
> Crediteuren > Infosysteem > Verslagen voor In een samenvattingoverzicht, dat ook afzonderlijk
crediteurenadministratie > Posten crediteuren > kan worden gemaakt, wordt de gesorteerde
Vervaldatumanalyse van open posten lijsttotalen cumulatief getoond per crediteur.
De vervaldatum voor netto betaling wordt berekend
van vervaldatum – peildatum. Coulanceperioden,
waarmee tijdens handmatige betalingen rekening
wordt gehouden, worden niet meegenomen.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 47 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
19.15 FI-AP RFKOPO00 F.41 – Crediteuren open postenlijst Een lijst van open posten, die kunnen worden Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding toegerekend binnen een bepaalde periode. De lijst
> Crediteuren > Infosysteem > Posten crediteuren > toont alle posten, die openstaan op de opgegeven
Crediteuren open posten afdruklijst peildatum.

19.16 FI-AP RFKOPR00 Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP- Analyse van de betalingshistorie aan crediteuren met Maandelijks
rastering een gesorteerde lijst van openstaande posten. De
Financiële administratie > Financiële boekhouding evaluatie kan worden gebruikt om te bepalen welke
> Crediteuren > Infosysteem > Verslagen voor crediteuren speciale aandacht vergen.
crediteurenadministratie > Posten crediteuren >
Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-
rastering
19.17 FI-AP RFKSLD00 F.42 – Crediteurensaldi in eigen valuta Een lijst van crediteurensaldi met maandtotalen in Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding bedrijfsvaluta.
> Crediteuren > Infosysteem > Crediteurensaldi >
Crediteurensaldi in eigen valuta
19.18 FI-AP RFKUML00 Crediteurenomzet Een lijst van crediteureninkopen toont de inkopen in Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding bedrijfsvaluta of in een van de uitvoer valuta’s naar
> Crediteuren > Infosysteem > Verslagen voor keuze.
crediteurenadministratie > Crediteurensaldi >
Crediteurenomzet
19.19 FI-AP SAPF130K F.18 – Saldobevestiging crediteuren afdrukken Voor het maken van brieven naar de crediteuren om Maandelijks
een bevestiging te krijgen van het openstaande saldo.
Financiële administratie > Financiële boekhouding Daarnaast worden de noodzakelijke retourbrieven
> Crediteuren > Periodieke werkzaamheden >
gemaakt.
Afsluiting > Controleren/tellen > Saldobevestiging
afdrukken Per bedrijfsnummer wordt een controlelijst en, in
voorkomende gevallen, een foutlijst gemaakt. Er kan
eveneens een resultatentabel worden gemaakt. De
controlelijst kan worden gebruikt om na te gaan of
een crediteur de saldobevestiging heeft ontvangen.
Het kan voorkomen dat aan individuele crediteuren
een herinnering moet worden gezonden. De foutlijst
bevat de fouten die zijn ontstaan tijdens de evaluatie.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 48 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
De resultatentabel kan worden gebruikt om de
antwoorden te evalueren. Het aantal ontvangen
retourbrieven kan er, bijvoorbeeld, in worden
vastgelegd evenals het totale aantal te verwachten
retourbrieven. Herinneringen voor te late
saldobevestigingen en saldoverzoeken kunnen
worden gemaakt. Voer hiertoe de betreffende
crediteur in en de oorspronkelijke uitgavendatum of
de oorspronkelijke retourdatum.
Grootboek
19.20 FI-GL RFGSBSTR FSE2 – Balans/V+W structuren definiëren Na het creëren van een nieuwe grootboekrekening zal Maandelijks
Implementatiehandleiding > Financiële boekhouding deze tevens aan de balans en verlies en Jaarlijks
> Grootboekadministratie > Zakelijke transacties > winststructuren moeten worden toegevoegd.
Afsluiting > Documenteren > Balans-/V+W-
structuren definiëren
— FS00 – Grootboekrekening bewerken: centraal
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek > Stamgegevens > Afzonderlijke
bewerking > Centraal
Omgeving > Balans/V+W-structuur bewerken
FSP0 – Grootboekrekening bewerken:
rekeningschema
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek > Stamgegevens > Afzonderlijke
bewerking > In rekeningschema
Omgeving > Balans/V+W-structuur bewerken
FSS0 – Grootboekrekening bewerken:
Bedrijfsnummer
Financiële administratie > Financiële boekhouding
> Grootboek > Stamgegevens > Afzonderlijke
bewerking > In bedrijfsnummer

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 49 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Omgeving > Balans/V+W-structuur bewerken
19.24 FI-GL RFSBSA00 Balans/V+W structuurweergave Het rapport toont de structuur die gelijk is aan de Maandelijks
Geen menupad balans-/V+W-structuren (zie transactie FSE2). Bij het Jaarlijks
afdrukken worden de rekeningintervallen, die in de
SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren structuur zijn gedefinieerd, verwijderd, in plaats
Systeem > Services > Rapportage daarvan worden de rekeningnaam getoond.
Grootboekrekeningen met verschillende debet- en
creditaanduidingen worden met beide aanduidingen
getoond.
19.25 FI-GL RFSBWA00 Gestructureerde saldilijst De rekeningsaldi worden getoond volgens de Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding opgegeven balans-/V+W-structuur. Vergelijking van Jaarlijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > werkelijke gegevens met de geplande gegevens in
Saldilijst > Algemeen > Gestructureerde saldilijst > een bepaalde periode is mogelijk via de
Gestructureerde saldilijst selectiecriteria.

19.26 FI-GL RFSKPL00 Rekeningschema Een lijst van rekeningen, die op rekening- Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding schemaniveau zijn gecreëerd. Jaarlijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek >
Stamgegevens > Rekeningschema > Rekeningschema
19.27 FI-GL RFSKPL00 Grootboekrekeningoverzicht Een lijst van rekeningen, die op Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding bedrijfsnummerniveau zijn gecreëerd. Jaarlijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek >
Stamgegevens > Grootboekrekeningoverzicht >
Grootboekrekeningoverzicht
19.28 FI-GL RFSOPO00 Grootboekposten Een lijst van openstaande en vereffende posten die Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding kunnen worden geselecteerd op basis van specifieke Jaarlijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > tijdsintervallen. Alleen rekeningen die met beheer
Afzonderlijke posten > Grootboekposten > van open posten zijn gedefinieerd, worden getoond.
Grootboekposten afdruklijst
19.29 FI-GL RFSUSA00 Totalen- en saldilijst Een lijst van grootboekrekeningsaldi met Maandelijks
Financiële administratie > Financiële boekhouding maandelijkse cijfers. Jaarlijks
> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek >

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 50 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Saldilijst > Algemeen > Totalen- en saldilijst >
Totalen- en saldilijst
Kostenplaatsadministratie
19.30 CO-CCA — 7KE1 – Planning kosten/opbrengsten wijzigen Invoeren nieuwe jaarprognoses onder planversie 1. Jaarlijks
Financiële administratie > Controlling >
Profitcenter-administratie > Planning > Kosten/
opbrengsten > Wijzigen (lay-out 8A-101)
19.31 CO-CCA — KA23 – Kostensoorten: stamgegevensverslag Een lijst van kostensoorten, die in het controlling Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > gebied zijn gecreëerd. Jaarlijks
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Zie ook transactie OKB1.
Verslagen voor kosten-/opbrengstsoortadministratie
> Stamgegevensoverzichten > Kostensoorten:
stamgegevensverslag
19.32 CO-CCA — KP06 – Planning kostensoorten/prestatieafname Invoeren nieuwe jaarprognoses onder planversie 1. Maandelijks
wijzigen
Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Planning >
Kosten/prestatie afnamen > Wijzigen (lay-out 1-101)
19.33 CO-CCA — Kostenplaatsrapportages Maandelijks
Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Verslagen voor kostenplaatsadministratie >
Plan/werkelijk vergelijkingen > Kostenplaatsen:
werkelijk/ plan/afwijking

Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Verslagen voor kostenplaatsadministratie >
Plan/werkelijk vergelijkingen > Gebied:
kostenplaatsen

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 51 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport

Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Verslagen voor kostenplaatsadministratie >
Plan/werkelijk vergelijkingen > Gebied:
kostensoorten

Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Verslagen voor kostenplaatsadministratie >
Plan/werkelijk vergelijkingen > Kostenplaatsen:
huidige periode/gecumuleerd
19.37 CO-CCA — Projectrapportage Rapportage projecten en interne orders per Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > verantwoordelijke kostenplaats.
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Verslagen voor Kostenplaatsadministratie >
Plan/werkelijk-vergelijkingen > Extra kenmerken >
Gebied: toegewezen orders/WBS-elementen
19.38 CO-CCA RKWBKS00 KS13 – Kostenplaatsen: stamgegevensverslag Een lijst van kostenplaatsen, die in het controlling Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > gebied zijn gecreëerd.
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Stamgegevensoverzichten > Kostenplaatsen:
stamgegevensverslag
19.39 CO-CCA RKWBKT00 0KW7 – Kostendragers: stamgegevensverslag Een lijst van kostendragers, die in het controlling Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > gebied zijn gecreëerd.
Productkosten-controlling >
Kostendrageradministratie > Immateriële goederen
en diensten > Kostendrager > Kostendrager >
Overzicht
19.40 CO-CCA RKWBLA00 KL13 – Prestatiesoorten: stamgegevensverslag Een lijst van prestatiesoorten, die in het controlling Maandelijks
Financiële administratie > Controlling > gebied zijn gecreëerd.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 52 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Kostenplaatsadministraties > Infosysteem >
Verslagen voor kostenplaatsadministratie >
Stamgegevensoverzichten > Prestatiesoorten:
stamgegevensverslag
19.41 CO-CCA RKWBSK00 KK04 – Statistische kengetallen: Jaarlijks
stamgegevensoverzicht
Financiële administratie > Controlling >
Kostenplaatsadministratie > Infosysteem >
Verslagen voor kostenplaatsadministratie >
Stamgegevensoverzichten > Statistische kengetallen:
stamgegevensoverzicht
19.42 CO-CCA TKA3A OKB9 – Automatische rubriceringbepalingen Controleer de automatische voorstel rubricering van Jaarlijks
controleren een kostensoort aan een profitcenter, kostenplaats
Implementatiehandleiding > Controlling > en/of een order.
Kostenplaatsadministratie > Werkelijke boekingen > Automatische rubriceren treedt op gedurende
Handmatige werkelijke boekingen > Automatische boekingen in de externe boekhouding (binnen de FI,
rubriceringbepaling bewerken MM, of SD componenten) als er geen kostenobject
(kostenplaats, order of project) voor een
kostenrelevante boeking is opgegeven. Dit gebeurt
altijd als een boekingsregel automatisch wordt
gecreëerd.
Dit is geen specifieke maandafsluitingstaak, maar zal
ernstige gevolgen hebben voor gegevensintegriteit
wanneer automatische boekingen naar onjuiste
kostendragers worden uitgevoerd, of het zal de
uitvoering van bepaalde transacties stoppen als de
rubricering incompleet is. De rubriceringbepaling
wordt gebruikt om alle ontvangsten, verkoopkosten
en niet-operationele inkomsten en uitgaven te toe te
wijzen aan kostendragers, en moet worden bijgewerkt
wanneer een nieuwe grootboekrekening is gecreëerd.
Profitcenteradministratie
19.43 CO-PCA — 1KE4 – Profitcenter-administratie: Het toewijzingsoverzicht geeft een overzicht van alle Maandelijks
Toewijzingsoverzicht rekeningrubriceringen voor verschillende objecten

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 53 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Financiële administratie > Controlling > (orders, kostenplaatsen, kostendragers, artikelen en
Profitcenter-administratie > Stamgegevens > WBS-elementen) en ondersteund het instellen of
Toewijzingsoverzicht wijzigen van een rubricering. Er kan een lijst worden
opgevraagd van:
• Niet toegewezen objecten van een gegeven
objecttype.
• Objecten van een gegeven type die toegewezen
zijn aan een specifiek profitcenter.
Onjuiste rubriceringen leidt tot onjuiste
transactiegegevens in de profitcenter-administratie,
die slechts met veel moeite kan worden gecorrigeerd.
Rubriceringen moeten daarom met de grootste
zorgvuldigheid worden gecontroleerd.
Deze controle is vooral van belang wanneer er veel
boekingen zijn gemaakt op het dummy profitcenter
(zie transactie KE5Z).
19.44 CO-PCA — 9KE0 – Correctie boekingen op dummy Maandelijks
profitcenter invoeren
Financiële administratie > Controlling >
Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen >
Profitcenter-document > Invoeren
19.45 CO-PCA — Profitcenterrapportage Rapportage profitcenters Maandelijks
Financiële administratie > Controlling >
Profitcenter-administratie > Infosysteem >
Verslagen bij profitcenter-administratie >
Lijstgeoriënteerde verslagen > Profitcenterlijst
plan/werkelijk
Materiaalbeheer
19.46 MM RM06ELLB ME2O – Voorraadbewaking van leverancier Een overzicht van de componentenstatus per Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling onderaannemer.
> Evaluaties > Meelevervoorraden leverancier
19.47 MM RM07DOCS MB51 – Artikeldocumentenlijst Een lijst van artikeldocumenten, die zijn geboekt Maandelijks
voor een of meerdere artikelen. Met de lijst als
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 54 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Volgorde SAP R/3 Programma, Transactie Opmerking Periodiciteit


module tabel of rapport
Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > uitgangspunt kan verdere detailinformatie van een
Omgeving > Lijstweergave > Artikeldocumenten specifiek document worden opgevraagd.
19.48 MM RM08MMAT MR51 – Boekingsdocument voor artikel Een lijst van de boekingsdocumenten die voor een of Maandelijks
Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > meerdere artikelen zijn geboekt. Met de lijst als
Omgeving > Lijstweergave > Boekingsdocument van uitgangspunt kan verdere detailinformatie van een
artikel specifiek document worden opgevraagd.

19.49 MM RMOT001K OX18 – Vestiging – bedrijfsnummer Controle van de configuratie van de Maandelijks
IMG > Ondernemingsstructuur > Toewijzing > ondernemingsstructuren. In feite een
Logistiek algemeen > Vestiging – bedrijfsnummer configuratieactiviteit, maar een controle, eens in de
toewijzen zoveel tijd, kan geen kwaad.

RMOT024E OX01 – Inkooporganisatie – bedrijfsnummer


IMG > Ondernemingsstructuur > Toewijzing >
Materiaalbeheer > Inkooporganisatie –
bedrijfsnummer toewijzen
RMOT024W OX17 – Inkooporganisatie – vestiging
IMG > Ondernemingsstructuur > Toewijzing >
Materiaalbeheer > Inkooporganisatie – vestiging
toewijzen
Projectsysteem
19.52 PS — CNS41 – Projectinformatiesysteem Variant met datum- en statusselectie. Project (- Maandelijks
Financiële administratie > Projectsysteem > element) niet gereed op peildatum.
Infosysteem > Structuren > Structuuroverzicht
19.53 PS — Projectrapportages Projectoverzichten per: Maandelijks
Financiële administratie > Projectsysteem > • Projectleider.
Infosysteem > Controlling • Budgethouder.

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 55 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

1.5. Op maat gemaakte verslagen


Volgorde SAP R/3 Rapport Transactie Opmerking Periodiciteit9
module
AM
CATS
CO-CCA
CO-OPA
CO-PCA
FI-AP
FI-GL
MM
PM
PS

9
Indien niet anders vermeld is de aanbevolen uitvoering op de voorgrond; aanbevolen achtergrond verwerking wordt aangegeven met (A).
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 56 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

2. Jaarafsluiting
1.6. Fiscaaljaar overgang in de financiële boekhouding

1.6.1. Jaarafsluiting versus maandafsluiting


Voer de normale maandafsluiting uit, behalve de volgende stappen:
• Waarderen van openstaande posten van grootboekrekeningen gedefinieerd in vreemde valuta, zoals bankrekeningen in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta (zie
transactie F.06).
• Profitcenter-administratie verdelingen (zie transactie 4KE5).
• Einde jaar saldotransport voor grootboekrekeningen (zie transactie F.16).
• Einde jaar saldotransport van subgrootboekrekeningen crediteuren en debiteuren (zie transactie F.07).

1.6.2. Boekingsperioden 13 – 16
Open de boekingsperioden voor het nieuwe fiscale jaar en eventueel de speciale perioden van het af te sluiten jaar.
• OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige instellingen >
Boekingsperioden openen en sluiten.
De boekingsperioden 13 – 16 kunnen worden gebruikt voor:
• Periode 13: Correcties als gevolg van accountantscontrole en andere niet-operationele correcties.
• Periode 14: Correcties als gevolg van wettelijke voorschriften (alleen bij bedrijfseconomische en wettelijke afwijkingen/verschillen).
• Periode 15: Correcties als gevolg van belastingvoorschriften (alleen bij wettelijke en belastingtechnische afwijkingen/verschillen).
• Periode 16: Correcties als gevolg van jaarovergang (toerekening van provisie, vaste activa, enz.).

1.6.3. Documentnummerreeksen
Als de documentnummerreeksen van de verschillende documentsoorten in FI en CO jaarafhankelijk zijn opgezet, kunnen er pas boekingen in een nieuw fiscaaljaar
plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn onderhouden. Dit is een configuratieactiviteit en zal daarom centraal moeten worden uitgevoerd (zie transactie FBN1).

1.6.4. Nieuw fiscaaljaar openen in de financiële boekhouding


Het SAP systeem opent automatisch een nieuw fiscaaljaar als:
• De eerste boeking in dat jaar wordt gemaakt, of
• Het saldotransport van het voorgaande jaar is uitgevoerd.
Het nieuwe fiscale jaar moet eerst opengezet worden voor boeken (zie transactie OB52). Het voorgaande fiscale jaar hoeft niet te worden afgesloten voordat in een nieuw
fiscaaljaar kan worden geboekt. Ook behoeven er geen eind of begin balanssaldi te worden opgegeven.

1.6.5. Salditransport naar een volgend boekjaar


Het transport wordt niet automatisch uitgevoerd door het systeem, zelfs al zijn er al boekingen uitgevoerd in het nieuwe fiscale jaar.
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 57 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

De debiteuren-, crediteuren- en balansrekeningen worden vanzelf getransporteerd naar dezelfde rekeningen in het nieuwe fiscale jaar. De verlies en winstrekeningen
worden getransporteerd naar de ingehouden winstrekening.
Het systeem corrigeert automatisch het saldotransport als er wordt geboekt in het voorgaande fiscale jaar. De saldi worden ook gecorrigeerd als er nog niet in het nieuwe
fiscale jaar op een rekening is geboekt. De nieuwe saldi hoeven niet getransporteerd te worden. Dit geldt alleen voor grootboeksaldi van het voorgaande fiscale jaar en niet
voor eerdere jaren. Als bijvoorbeeld het huidige jaar 2002 is dan worden alle boekingen, die plaatsvinden in 1998, getransporteerd naar 1999, maar niet automatisch naar
de daaropvolgende jaren. De debiteuren- en crediteurensaldi worden wel gecorrigeerd over de jaren heen.
Voordat de jaarafsluitingstaken worden uitgevoerd, moeten alle verwante systemen klaar zijn met de verwerking voor het jaar dat wordt afgesloten (debiteurenfacturen zijn
ingevoerd en gecontroleerd bijvoorbeeld); en alle periodieke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het saldotransportprogramma hoeft meer een keer te worden uitgevoerd.
Alle daaropvolgende boekingen zullen automatisch naar het nieuwe fiscale jaar worden overgebracht.
• Grootboek saldotransport
F.16 – Saldotransport naar de ingehouden winstrekening: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden >
Afsluiting > Transporteren > Saldotransport.
• Debiteuren en crediteuren saldotransport
F.07 – Saldotransport rekening-courant: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Debiteuren/Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting
> Transporteren > Saldotransport.
Het is aan te bevelen deze programma’s aan het begin van het nieuwe fiscale jaar uit te voeren.
Let op het volgende: Voer het saldotransport naar de ingehouden winstrekening (zie transactie F.16) uit vóór het waarderen in vreemde valuta (zie transactie F.06). Dit
geldt alleen voor bedrijven die de openstaande posten van grootboekrekeningen in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta, waarderen.

1.7. Fiscaaljaar overgang in de vaste activa-administratie


De vaste activa jaarwisseling is slechts een technische voorwaarde om alle vaste activa in het nieuwe boekjaar te transporteren.
• AJRW – Vaste activa jaarwisseling: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > Jaarwisseling.
Deze jaarwisseling heeft niets te maken met de boekhoudkundige jaarafsluiting. De jaarwaarden in de vaste activa boekhouding kunnen worden afgesloten voor een
bepaald boekjaar, als de daarvoor voorziene jaarafsluiting per se vóór de jaarafsluiting in het grootboek wordt uitgevoerd.

1.8. Fiscaaljaar overgang in de profitcenter-administratie


Naast de financiële saldotransporten, moeten ook de profitcenter saldi worden getransporteerd naar een nieuw fiscaal jaar.
• 2KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk: Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Periodeafsluiting >
Salditransport.
Het programma kan zovaak worden uitgevoerd als men wil. Elke keer wordt het te transporteren saldo opnieuw bepaald. Let op het volgende: Het saldo wordt
getransporteerd naar periode 0 van het nieuwe fiscale jaar. Houdt hiermee rekening bij het draaien van de profitcenterrapportage.

1.9. Fiscaaljaar overgang in het materiaalbeheer


Het programma dat maandelijks gebruikt wordt voor de periodeafsluiting wordt ook gebruikt voor de fiscale jaarovergang. Gedurende de eerste periode van het nieuwe
fiscale jaar kan er nog steeds geboekt worden in de laatste periode van het vorige jaar.
• MMPV – Periode verschuiven artikelstam: Logistiek > Materiaalbeheer > Artikelstam > Overige > Periode verschuiven.
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 58 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Merk op dat voorraadaanpassingen alleen naar de eerste periode van het nieuwe fiscale jaar kunnen worden geboekt.

1.9.1. Controleren van de kalendergeldigheid


Feestdagen en vestigingskalenders worden voor zowel financiële, logistieke als human resources functies gebruikt. De geldigheid van deze kalenders kan worden
gecontroleerd via het menupad:
• OY05 – Kalender verzorgen: IMG > Algemene instelling > Kalender verzorgen.
Let op: De feestdagen en vestigingskalenders moeten ten minste 3 jaar vooruit worden gedefinieerd.

1.10. Testuitvoeringsmodus
De programma’s die moeten worden uitgevoerd voor een fiscaaljaar overgang kunnen allemaal in testuitvoeringsmodus worden uitgevoerd. Een testuitvoering maakt het
mogelijk eventuele problemen te onderkennen, voordat er daadwerkelijke boekingen worden uitgevoerd. Selecteer het Testrun veld op het beginscherm van het
onderhavige programma. Na controle en akkoordbevinding kan het programma daadwerkelijk worden uitgevoerd door het vinkje in het Testrun veld te verwijderen op het
beginscherm.

1.11. Achtergrondverwerking van de fiscaaljaar overgangsprogramma’s


Het is aan te bevelen om een productie-uitvoering van de fiscaaljaar overgangsprogramma’s op de achtergrond uit te voeren. Een programma wordt op de achtergrond
uitgevoerd als op het beginscherm van het onderhavige programma het menupad Programma > Op achtergrond uitvoeren wordt gekozen. De status van de
achtergrondverwerking en het resultatenverslag kan worden bekeken via SM37 – Job-overzicht (Systeem > Services > Jobs > Job-overzicht).

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 59 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

2. Index
A Correctie boekingen verwerken..........................................................................................39
Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting.............................................................45 Crediteur vereffenen...........................................................................................................38
ABAP\.................................................................................................................................... Crediteuren......................................9, 12, 13, 15, 17, 18, 32, 36, 38, 45, 46, 47, 48, 57, 58
Programma’s uitvoeren.................................................................................................50 Crediteuren open postenlijst...............................................................................................48
Achtergrondverwerking......................................................................................................59 Crediteuren wijzigingsoverzicht.........................................................................................13
Actuele voorraadwaarde.....................................................................................................32 Crediteurenomzet...............................................................................................................48
Afgebroken verboekingen..................................................................................................46 Crediteurenoverzicht..........................................................................................................47
Afschrijvingen....................................................................................................................47 Crediteurensaldi in eigen valuta.........................................................................................48
Afschrijvingen boeken........................................................................................................37 D
Afstemanalyse financiële boekhouding..............................................................................46 Documentatie........................................................................................................................9
Afstemming CO-FI uitvoeren............................................................................................32 Documenten wijzigingen weergeven..................................................................................13
Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta....................................................................31 Documentenjournaal...........................................................................................................11
Algemeen............................................................................................................................36 Documentnummerreeksen..................................................................................................57
Artikeldocumentenlijst.......................................................................................................54 Documentposities-extract...................................................................................................11
Asset explorer.....................................................................................................................37 Dode voorraad....................................................................................................................32
Automatisch vereffenen...............................................................................................14, 36 Doorgifte van tijdgegevens aan time management ...........................................................25
Automatische bijboeking van tegenboeking......................................................................37 Doorlopende boekingen verwerken....................................................................................38
Automatische rubriceringsbepalingen controleren.............................................................53 Dubbel toegekende factuurnummers..................................................................................12
B F
Balans/V+W.......................................................................................................................33 Financiële administratie...............................................................................................11, 33
Balans/V+W structuren definiëren.....................................................................................49 Financiële boekhouding......................................................................................................36
Balans/V+W structuurweergave.........................................................................................50 Fiscaaljaar overgang in de financiële boekhouding...........................................................57
Balansactief openstaande posten analyseren......................................................................17 Fiscaaljaar overgang in de profitcenter-administratie........................................................58
Bankstamgegevens wijzigingen weergeven.......................................................................12 Fiscaaljaar overgang in de vaste activa-administratie.......................................................58
Batchinput...........................................................................................................................36 Fiscaaljaar overgang in het materiaalbeheer......................................................................58
Batchinput mappen verwerken...........................................................................................36
Bedrijfsnummers uit materiaalbeheerstandpunt................................................................10 G
Bestelprijsontwikkeling......................................................................................................35 Gegevens van urenformulieren weergeven........................................................................20
Betalingen verwerken.........................................................................................................38 Geregistreerde documenten................................................................................................18
Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-rastering..................................................48 Geregistreerde documenten boeken...................................................................................18
Betalingsontvangst boeken.................................................................................................18 Geregistreerde documentenoverzicht.................................................................................18
Boekingen op dummy profitcenter controleren.................................................................31 Gestructureerde saldilijst....................................................................................................50
Boekingen op profitcenter controleren...............................................................................28 GO/FO-saldilijst.................................................................................................................35
Boekingsdocument voor artikel..........................................................................................55 GO/FO-verrekening ...........................................................................................................18
Boekingsperioden.....................................................................................................9, 32, 57 GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen...........................................................................42
Boekingsperioden openen en sluiten..............................................................................9, 32 Grootboek...9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 57,
Boekingstotalen..................................................................................................................40 58
C Grootboekevaluatie uit het documentbestand....................................................................12
Grootboekposten.................................................................................................................50
Compact documentjournaal................................................................................................11 Grootboekrekening bewerken\...............................................................................................
Correctie boekingen op dummy profitcenter invoeren......................................................54 Bedrijfsnummer............................................................................................................49

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 60 van 62


Periodeafsluitingsprocedure

centraal..........................................................................................................................49 M
rekeningschema.............................................................................................................49 Materiaalbeheer...........................................................10, 19, 32, 33, 34, 35, 42, 54, 55, 58
Grootboekrekening vereffenen...........................................................................................36 Memoriaalboekingen..........................................................................................................40
Grootboekrekening wijzigingen weergeven.......................................................................13
Grootboekrekeningdocument invoeren..............................................................................39 N
Grootboekrekeningoverzicht..............................................................................................50 Nabelasting balans – berekenen.........................................................................................29
Grootboekrekeningsaldi.....................................................................................................34 Nieuw fiscaaljaar openen...................................................................................................57
H Nummerreeksen artikel en inventarisatiedocumenten.......................................................43
Nummerreeksen voor CO-documenten onderhouden........................................................40
Herwaardering....................................................................................................................15 Nummerreeksen voor FI-documenten onderhouden..........................................................39
I O
Implementatiehandleiding................................................................................39, 40, 49, 53 OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten....................................................................57
Inkoopdocumenten van artikel...........................................................................................35 Open posten vervaldatumanalyse.......................................................................................47
Inkoopdocumenten van leverancier....................................................................................34 Openstaande betalingen en ontvangsten.............................................................................18
Inkoopdocumenten van rubricering....................................................................................34 Openstaande posten............................................................................................................17
Inkooporganisatie – bedrijfsnummer.................................................................................55 Openstaande posten in vreemde valuta waarderen.............................................................15
Inkooporganisatie – vestiging............................................................................................55 Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum.................................................38
Interne orders......................................................................................................................42 Overboeking uitgestelde omzetbelasting...........................................................................45
Investeringssubsidie boeken...............................................................................................37 OY05 – Kalender verzorgen...............................................................................................59
J P
Jaarafsluiting vaste activa boekhouding.............................................................................37 Periode toerekeningsdocument invoeren............................................................................40
Jaarafsluiting versus maandafsluiting................................................................................57 Periode verschuiven artikelstam..................................................................................10, 58
Job-overzicht......................................................................................................................59 Periode-initialiseren artikelstam........................................................................................11
K Periodeblokkering wijzigen................................................................................................10
Kalendergeldigheid.............................................................................................................59 Periodetoerekeningsdocument storneren............................................................................38
KE5T – Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen met profitcenter-administratie............32 Periodiek overboekingencyclus wijzigen...........................................................................41
Kostendragers\........................................................................................................................ Periodieke overboeking uitvoeren......................................................................................42
stamgegevensverslag.....................................................................................................52 Planning kosten/opbrengsten wijzigen...............................................................................51
Kostenplaats kostenomslag uitvoeren................................................................................28 Planning kostensoorten/prestatieafname wijzigen.............................................................51
Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren.............................................................................28 Postenjournaal....................................................................................................................12
Kostenplaatsadministratie........................................................10, 28, 40, 41, 42, 51, 52, 53 Prestatiesoorten\.....................................................................................................................
Kostenplaatsen\...................................................................................................................... stamgegevensverslag.....................................................................................................52
stamgegevensverslag.....................................................................................................52 Primaire kosten handmatig overboeken.............................................................................40
Kostenplaatsgroep geldigheid instellen..............................................................................41 Proefbalans.........................................................................................................................33
Kostenplaatsrapportages.....................................................................................................51 Profitcenter artikelen periodiek overnemen.......................................................................30
Kostensoortadministratie....................................................................................................32 Profitcenter crediteuren periodiek overnemen...................................................................29
Kostensoorten\........................................................................................................................ Profitcenter debiteuren periodiek overnemen....................................................................29
stamgegevensverslag.....................................................................................................51 Profitcenter kostenomslag uitvoeren..................................................................................31
Kostenssoortadministratie..................................................................................................31 Profitcenter kostenverdeling uitvoeren..............................................................................31
Profitcenter vaste activa periodiek overnemen..................................................................30
L Profitcenter vordering/verplichtingen periodiek overnemen.............................................31
Logistieke-factuurcontrole.................................................................................................14 Profitcenter-administratie..................................................10, 28, 29, 30, 31, 51, 53, 54, 58
Logistieke-factuurcontrole – controle op achtergrond.......................................................14 Profitcenter-administratie\.....................................................................................................
maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 61 van 62
Periodeafsluitingsprocedure

Toewijzingsoverzicht....................................................................................................53 doorgifte aan controlling...............................................................................................21


Profitcenter\............................................................................................................................ doorgifte aan onderhoud/service...................................................................................24
saldotransport werkelijk..........................................................................................10, 58 doorgifte aan projectsysteem........................................................................................24
Profitcenterrapportage........................................................................................................54 tijden goedkeuren (selectie via organisatie indeling)...................................................21
Programma’s uitvoeren........................................................................................................9 tijden goedkeuren (selectie via personeelsnummer).....................................................21
Projecten afsluiten..............................................................................................................44 tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens).............................................................21
Projectinformatiesysteem...................................................................................................55 Urenregistratie....................................................................................................................20
Projectrapportage................................................................................................................52 V
Projectrapportages........................................................................................................42, 55
Projectsysteem.....................................................................................26, 27, 28, 42, 44, 55 Vaste activa........................................................................................................9, 37, 47, 58
Vaste activa jaarwisseling............................................................................................37, 58
R Vaste-activavermogen........................................................................................................47
Rekening-courant-rekeningevaluatie op alternatieve rekening..........................................44 Vestiging – bedrijfsnummer...............................................................................................55
Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand.....................................................45 Vooraangifte omzetbelasting..............................................................................................45
Rekeningoverzichten..........................................................................................................44 Voorraadbeheer en inventarisatie.......................................................................................43
Rekeningschema.................................................................................................................50 Voorraadbewaking van leverancier....................................................................................54
S Voorraadwaardelijst...........................................................................................................33
Salditransport.....................................................................................................................57 W
Saldobevestiging crediteuren afdrukken............................................................................48 Werkelijke afrekening\...........................................................................................................
Saldotransport naar de ingehouden winstrekening.......................................................40, 58 Orders......................................................................................................................26, 28
Saldotransport rekening-courant..................................................................................38, 58 Projecten/WBS-elementen......................................................................................26, 27
Statistische kengetallen invoeren.......................................................................................41 Werkelijke omslagcyclus wijzigen.....................................................................................41
Statistische kengetallen\......................................................................................................... Werkelijke resultaatbepaling\.................................................................................................
stamgegevensoverzicht.................................................................................................53 Projecten/WBS-elementen............................................................................................27
T Werkelijke toeslagberekening\...............................................................................................
Interne orders / OH-orders............................................................................................42
Te betalen BTW boeken.....................................................................................................39 Orders............................................................................................................................42
Testuitvoeringsmodus........................................................................................................59 Projecten/WBS-elementen............................................................................................27
Time management............................................................................................20, 21, 24, 25 Werkelijke verdelingscyclus wijzigen...............................................................................41
Toekenning documentnummers niet aaneensluitend.........................................................44 Wisselkoersen invoeren......................................................................................................36
Toewijzing..........................................................................................................................55
Totalen- en saldilijst...........................................................................................................50
Transitorische boekingen...................................................................................................40 Afstemming stamgegevens crediteuren ...........................................................................13
U Artikelprijzen wijzigen .....................................................................................................19
Profitcenter-administratie .................................................................................................31
Uitgaande betalingen boeken.............................................................................................18 Toekomstige prijzen verzorgen ........................................................................................19
Urenformulier...................................................................................................20, 21, 24, 25 Urenvergelijking urenformulier .......................................................................................20
Urenformulier\........................................................................................................................

maandag 10 januari 2011 49281581.doc Bladzijde 62 van 62