Você está na página 1de 6

14

A Natureza

Letra: Música:
Valdecir S. Lima Flávio Santos

Calmo h = 60 F #m

## F# P
D Bm
G G 7+ Asus7 A7 Dsus D

C Î · · · î Î
A

&
Solo:

Ï
Ï Ï Ï Ï
A

## Ïú ú Ï Ï Ï Ï
& Ï úú Cúú ú Ï ú ú wú
ú
P ú úú ú úú úú úú ww
ú
1

? ## C Î ú w

C# F#
#
A G E7 D
D D Asus A G

& # Ï Ï Ï Ï Î
B B

Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï
Ï
na - tu - re - za can - ta A vi - da e_o a - mor Na mú - si - ca que

##
& úú úú ww úú # úú wú úú Ïú Ï
ú ú ú
ww ww
6

? # # úú ú #ú ú úú
ú ú ú w ú

F #m
## C#
A
Bm G 7+ Asus7 A7 D sus D D D

Î
A

& Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
Ï
úú
bro - ta Do bri - lho de_u - ma flor. Eu ou - ço mui - to_a - ten - ta Os

## úú w
& úú úú Ïú Ï Ïú wú ú w
Ï ú
11
úú úú w
? ## ú úú úú úú
ú ww

© Copyright 1990, Flávio Santos e Valdecir S. Lima.


Direitos autorais reservados. Usado com permissão.
15
F #m
## G# F#
E7 A D
G Asus G2 Bm G 7+ Asus7 A

Î Ï Ï Ï Ï
G A

& Ï Ï Ï Ï ú Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
ú Ï Ï
sons que_es - tão no ar As a - ves tão a - le - gres Me_en - si - nam a can -

# # Ïú Ï Ïú Ï wú úú úú úú úú úú Ï Ï Ï Ï
ú
& ú
ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú
ú ú ú ú
16

? ## ú #ú ú ú ú ú

F #m7 A b7
## î
C A

j
D7 G Bm7 Em7 A7 D7+

Î Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï
D G

& Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú
Todos em Uníssono:

F AÏ
##
21

j
na - tu - re - za_en - si - na Que Deus é_o Cri - a - dor Que_a

& Î Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï
ú FÏ
tar. A na - tu - re - za_en - si - na Que Deus é_o Cri - a - dor Que_a

#
& # wúú úú Ïú Ï úú
ú Ïúú Ï úúú úú úú wú n úú
ú ú ú ú
F
? # # n úúw
úú
21

úú ú ú úú
ú ú úú ú úú bú
ú bú
F #7
## C#
Bm D G A

Ï Ï Ï Ï
G 7+ Bm E E7 A7 D

î
A E A

& ú
Crianças:

Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ú ú
#
26

Ï Ï Ï Ï
vi - da va - le_a pe - na Que_a - in - da_e - xis - te_a - mor. Uh

& # Ï Ï Ï Ï ú Î
Solo:

Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï
P Ï
vi - da va - le_a pe - na Que_a - in - da_e - xis - te_a - mor. Eu a - mo_a na - tu -

## úú
& Ïú Ï ú ÏÏ úú # ÏÏÏ ÏÏ wú úú ú
#ú ÏÏ úú ú ÏÏ ú úú
ú ú #Ï P
úú ú
26

? ## ú w ú
ú ú ú ú ú ú w
ú ú ú ú ú
F #m
16
F#
#
D2 D G E7 D
Asus7 A G Bm

& # ú ú ú ·
C C B B A

ú ú Ï Ï Ï Ï
ú
#
31
Uh Ah Ah su - a vi - da

& # Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú
Î Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
Ï
ú Ï Ï
re - za Com e - la vi - vo bem Pro - te - jo su - a vi - da E

## ú ú ú úú ú úú úú úú úú úú
& ú ú úú ú úú ú
ú ú ú ú ú
? # # n www úú ú ú
31

ú #ú ú ú ú
ú ú ú ú

F #m

## F#
D
G 7+ Asus7 A 7 Dsus D G Bm G 7+ Asus7 A 7

· · · ·
A

& Ï Ï ú
##
36
me sus - tém

& Ï Ï Ï Ï Î · · ·
ú.
Ïú Ï Ïú Ï
e - la me sus - tém.

# Ï Ï Ï Ï úú . Ïú ú ú Ï Ïú Ï Ï Ï
& # ú ú ú Ï ú ú ú
ú úú ww ú úú ú úú úú úÏ
ú
36

? ## ú w ú
Ï

Bb Ab Bb
Bb B b7 Eb Eb B bsus
# nnbb
Am5-

& # î Î Î
D C C

b Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú
b
F Da Ï Ï
ter - ra ge - ne - ro - sa nos vêm a á - gua_e_o pão E_o

## w bú nnbb
& n úú ú b ú úú ww úú n úú wú
ú ú
F
? # # bb úw b ú ww ú nú ww
41

nnbb úú ú ú ú
b w
Eb Bb
Ab A b7+ B bsus7 B b7 E bsus Eb Eb
17
Bb
Gm
Cm

b
G D

&b b Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú
Î
Ï Ï Ï Ï
Ï
ú
sol tam - bém a - que - ce Meu gra - to co - ra - ção. A na - tu - re - za

ú
bb
& b úú Ï Ï úú Ïú Ï Ï Ï
úú ú
ú úú úú w
ú ú ú
46
úú úú
? b ú ú ú ú ú ú
b b ú ú ú ú ú ú w
w

Bb Eb
Eb Ab B bsus A b2
Ab Bb
b
F Gm
Cm

&b b Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï
A G

Ï Ï ú Ï
Ï Ï Ï Ï úú Ïú Ï
vi - ve A na - tu - re - za sen - te A na - tu - re - za_en - si - na Ser

b b b ww ú ú wú úú ú ú
úú úú
&
w úú ú úú ú ú úú ú úú
nú ú ú
51

? bb ú
b

Bb
A b7+ B bsus7 B b7 E bsus7 E b7 Ab
9
Ab

bbb Ï
G m7 Cm7

& · î Î Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
f A
b
56

Ï
na - tu - re - za_en - si - na Que

&b b Ï Ï Ï Ï
Ï Î Ï
Ï Ï ú Ï
Todos em Uníssono:

Ï Ï Ï
f
gran - de_hu - mil - de - men - te. A na - tu - re - za_en - si - na Que

b b Ïú Ï Ïú Ï wú
& b ú úú Ïú Ï úú
ú Ïúú Ï úúú
ú
56
úú úú b úú úú f
? b w úú ú ú úú
b b ú ú
18
B b7 E b7+ B º7 A b7+
Bb
Cm

b j
Fm7 G7 Cm

&b b Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
b j
60
Deus é_o Cri - a - dor Que_a vi - da va - le_a pe - na Que_a -

&b b Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï
Deus é_o Cri - a - dor Que_a vi - da va - le_a pe - na Que_a -

b
&b b úú ú
úú wú bú Ï Ï ú ÏÏ ÏÏ úú
ú ú ú ú nú ú ú
60

? bb ú ú
b ú ú úú nú ú ú ú
ú nú ú ú ú ú
Eb Ab Bb E b2 Eb Ab
B b7 Eb
Bb Db Db
F7

b Ï Ï Ï Ï
F F7

&b b ú î ú
F D C C

ú ú ú ú ú

b Ï Ï Ï Ï
64
in - da_e - xis - te_a - mor. Uh Uh Ah

&b b ú Î Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï
P Ï
in - da_e - xis - te_a - mor. Eu a - mo_a na - tu - re - za Com e - la vi - vo

b úú ú ú úú úú
& b b úú n ÏÏÏ ÏÏ wú
úú úú ú ú ú ú ú
ú nÏ ÏÏ ú
P
w úú ú w ú nú
64

? bb
b ú
ú w ú b ww ú ú
ú
ú
Ab Eb
B b7 Ab A b7+ B bsus7
Bb Bb Bb
Gm G Cm

b
Cm Cm

&b b ú ú · Ï Ï Ï Ï · î Î Ï
G B

b
69
Ah su - a vi - da Eu

&b b ú Î Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ú
Î Ï
Ï
úú Ïú Ï
bem Pro - te - jo su - a vi - da E e - la me sus - tém. Eu

b ú úú úú úú Ïú Ï Ï Ï ww
& b b úú ú ú ú w
ú
ú úú ú úú úú
? b b úúú úú ú Ï nÏ ú ú
69

ú
b ú
19
Bb Eb Eb
A b2 A b7+
Ab

bb ú
Cm Gm

& b Ï Ï Ï Ï ú
G G

Ï ú Ï
b
74
a - mo_a na - tu - re - za E e - - - la

&b b Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ú ú

wú ú
a - mo_a na - tu - re - za E e - - - la

úúú Ï Ï
& b úbb úú úú ú Ïú Ï
úú úú úú úú ú ú
ú ú
? bb ú ú ú
74

ú ú
b

Fm7 B b7 Eb

b
&b b ú ú w ú. Î

b
77
me sus - - - tém

&b b ú ú w ú.
Î

Ï
me sus - - - tém.

w ú.
bb
& b Ïú
Ï Ïú
w ú. Î
77
ú úú p
? bb ú Ï Î
b Ï Ï
Ï ú.