Você está na página 1de 17

Phrasal Verbs

BE:
be after hasznot húz, nyer
üldöz
be against szembehelyezkdeik vmivel, vkivel; ellenez vmit
be at szid, veszekszik
be away hiányzik
elhagy; elmegy
be back visszatér
újra divatossá válik
be down with beteg
be for vmit pártol
be in otthon van, munkahelyen van
divatos
be in for vmi fenyegeti, vmi előtt áll
be off elmegy
távol van
vége van
be on műsoron van (TV-ben, moziban)
szolgálatban van
be on at szid, veszekszik
be out nincs otthon, nincs bent a munkahelyen
nem divatos
kialszik (tűz)
ismertté válik
eltávolították
be out of hiányzik vmi
be over elmúlik, vége van
be through with befejeződik (kapcsolat, munka)
be up fennmarad
vmi baj van
be up against összehasonlítani vmivel
be up to csinálni vmit (rosszat)
egyenlő vmivel
múlik vmin
be with támogat
megért

BREAK:
break down leáll (motor)
könnyekre fakad
lerombol; összeomlik
break in betör
félbeszakít, rátör vkire
betör (lovat)
break into betör vhova
hirtelen vmibe kezd
break off megszűnik
megszakít
elválik vmitől
break out kitör (háború)
elszökik
break through közelít
áttör vmin
break to elmond (rossz híreket)
break up bezárja kapuit (iskola tanév végén)
feloszlat
részekre bont; darabokra tör
befejez

BRING:
bring about előidéz
bring along magával hoz
bring back visszaidéz
visszahoz
bring down elejt; lelő
leszállít (árat)
ledönt
bring forward eéőbbre hoz
bemutat, felhoz
bring in jövedelmez
bevezet
bevisz (rendőrségre)
bring off véghezvisz, sikerre visz
bring on okoz (általában kellemetlen)
szóba hoz
bring out megjelentet
bemutat
kihangsúlyoz
bring over áthoz
meggyőz
bring round magához térít
rábeszél vmire
elvisz; magával hoz
bring to magához térít
megállít (hajót)
bring together összehoz
bring up felnevel
felhoz
hányni

CALL:
call back újra felhív
visszahív
call for igényel vmit
érte jön
call in behív
benéz
call off lemond, lefúj
call on meglátogat
call out kihív
felkiált
call over felolvas (névsort)
call up felidéz
behív (katonának)

CARRY:
be carried away elragadtat
carry off sikerül
elvisz
carry on (with) folytat
viszonya van vkivel
carry out teljesít
carry over elhalaszt
megnyer vkit
carry through végigcsinál
kivezet (nehézségekből baj nélkül)

COME:
come across ráakad vmire; véletlenül találkozik vkivel
come along vele megy
fejlődik
siet
megérkezik
come at elér vmit
come back visszaemlékszik
újra divatos
visszajön
come between elszakad
come by megkap, megszerez
come down lejön
landol
ledől
csökken (ár)
come down to elér vmit ( pontot)
come down with beteg lesz
come in divatba jön
come into örököl
come off sikerül
megtörténik
come on halad
come out megjelenik
napvilágra kerül (hír)
kijön (pecsét ruhán)
sztrájkba lép
come over átjön
come round átjön
jobb belátásra jut
magához tér
come through átmegy, keresztülmegy vmin
come to kitesz (összeget)
magához tér
beleegyezik
come up feljön
megjelenik
felmerül
come up against beleütközik vmibe (nehézségbe)
come up to felér vmivel
közeledik vmihez
beváltja (hozzá fűzött reményeket)
come up with előhozakodik vmivel
elér, utolért

CUT:
cut across átvág
cut back (on) csökkent
cut down ledönt
levág
csökkent
cut down on csökkent, lefarag
cut in elévág (járműnek)
közbevág
cut into félbeszakít
részekre oszt
cut off megszakít
levág
eltaszít magától
megöl
cut out kivág
kihagy, mellőz
abbahagy vmit
be cut out for vmire alkalmas
cut through vág
cut to elérni vmit
csökkent
cut up felvág, felszel

DO:
do away with megszüntet
elpusztít
do down lehordani vkit
do in megöl
do out kitakarít
do out of kiforgat (vagyonából)
do up elrendez
rendbe hoz (házat)
becsomagol
kikészít (arcot)
tönkretesz
do with szüksége van vmire
beéri vele
elvisel
do without megvan vmi, vki nélkül
DRAW:
draw back habozik
visszahúz
elpártol vkitől
draw in takarékoskodik
vonz (embereket)
csökkent (kiadást)
draw on igénybe vesz vmit
draw out beszédre bír vkit
kivesz (pénzt bankból)
kihúz, elnyújt
draw up megfogalmaz
megáll (kocsi)

FALL:
fall apart darabokra törni
kudarcba fullad
fall back visszavonul, meghátrál
hanyatt esik
fall back on vkire, vmire szorul
fall behind lemarad
elmarad (fizetéssel)
fall for beleszeret vkibe
téved
fall in beomlik
sorakozik
fall in with megegyezik vkivel
véletlenül találkozik vkivel
fall into kerül vhova (állapotba is)
beleesik
oszlik (részekre)
fall off romlik
csökken, fogy
leesik
cserben hagy
fall on nekitámad
nekiesik (ételnek is)
fall out with összeveszni vkivel
fall through kudarcba fullad

GET:
get about terjed
lábadozik
get across keresztülvisz
átjut
sikere van (színdarabnak)
get after üldöz
get along (with) „kijön” vkivel, összefér vkivel
get at hozzáfér vmihez
céloz vmire
kifakad
get away eltávozik
elmenekül
get away from eltávolít vhonnan
elmenekül vhonnan
get away with elszökik vmivel
„megúszik” vmit
get back visszakap, visszaszerez
visszatér
get back to visszatér vhova
get by megél vhogyan, vmiből
get down levesz
lejön
feljegyez
lenyel
get down to rátér vmire
foglalkozni kezd vmivel
get into bejut vhova
jut (vmilyen állapotba)
belebújik (ruhába)
felvesz (rossz szokást)

get off elindul


elmenekül
leszáll (járműről)
levesz
elküld; túlad vmin
get on felvesz
felszáll (járműre)
boldogul
továbbmegy
get on with halad, boldogul vmivel
megvan vkivel
get out (of) kihúz
kivesz (foltot)
kimegy
get out of kibújik vmi (megtétele) alól
abbahagy vmit
get over túlteszi magát vmin
befejez
get round megkerül (akadályt)
levesz vkit a lábáról
híre jár
get round to sort kerít vmire
get through átjuttat, átsegít (vizsgán)
átjut vmin
végére jut vminek
get through to telefonon elérni
megértetni magát
get to eljut vhova
get up felébred, felkel
felmegy vhova
felsegít vhova
szervez, rendez
get up to vmiben töri a fejét
eljut vmeddig
GIVE:
give away odaad, elajándékoz
elárul
give back visszaad
give in bead
enged; meghátrál; megadja magát
give off kibocsát (szagot, hőt)
give out kiad, kioszt; kibocsát
kihirdet, közhírré tesz
elfogy
give to megajándékoz
ellát, felszerel vmivel
give up átad, átenged
abbahagy vmit
kiszolgáltat
megszűnik

GO:
go about járkál
hozzáfog mihez
megfordul (hajó)
go ahead előremegy
folytat
go along végigmegy vmin
go along with elkísér vkit
egyetért vkivel
go at rátámad, nekimegy
hozzálát vmihez
go away elmegy
go back visszamegy
visszanyúlik (időben)
go back on visszavon (ígéretet)
cserbenhagy
go by elmegy vmi mellett
elmúlik
ítél vmi után
go down lemegy
elsüllyed
lenyugszik (nap), lemegy (hold)
go down with megbetegedni vmiben
go for elmegy vmiért, vkiért
megtámad
vmi pályára lép
tartják vminek
elkel
go in for vmi iránt érdeklődik
részt vesz vmiben
go into bemegy
belemerül vmibe
go off elmegy
eltér vmitől
felrobban
megromlik
felhagy vmivel
elveszti az eszméletét
go on folytat
folyik, tart
viselkedik
rámegy
elkezd vmit
go out kimegy
sztrájkba lép
társaságba jár
go over átgondol; átolvas
átpártol
átmegy
go round kerülő úton megy vhova
benéz vkihez
forog
go through átmegy
átvizsgál
átismétel
elver (pénzt)
létrejön
go through with elvégez vmit
go up felmegy; felszáll
emelkedik (ár)
épül
go with vele jár
elmegy vkivel
go without nélkülöz vmit
HOLD:
hold back visszatart, visszafojt
eltitkol
habozik
visszahúzódik
hold down féken tart
hold in visszafog
uralkodik magán
hold off távol tart
késik
hold on kitart, helytáll
vár (telefono)
hold out kitart
kinyújt
kecsegtet vmivel
hold over elhalaszt
hold to ragaszkodik vmihez
hold up akadályoz, megállít
támogat
hold with egy véleményen van vkivel; helyesel

KEEP:
keep after veszekszik, szid
üldözni
keep at vmit folytat
keep away (from) távol marad; távol tart
keep back visszatart
elhallgat vmit
távol marad
keep behind marasztalni
keep down hatalmában tart, elnyom
lefog
leszorít (árat)
keep (oneself) from visszatart vmitől, megakadályoz vmiben
elhallgat vmit
tartózkodik vmitől
keep in benn tart
fékez
keep in with jó viszonyban van vkivel
keep off távol tart; elhárít
távol marad
elkerül (témát)
keep on folytat
folytatja útját
magán tart (ruhaneműt)
keep out kizár
kinn marad
keep out of távol marad vmitől
keep to ragaszkodik vmihez
tartja magát vmihez
keep up fennmarad
fenntart
folytat
keep up with lépést tart vkivel

LET:
let down leenged, leereszt
becsap vkit
let in beenged
becsap, beleránt vkit
let in(to) beavat
beenged
let off elsüt, kilő
megbocsát, elenged
elfolyat, kienged (folyadékot)
let on elárul; bevall
let out kienged
elárul
elenged, megszöktet
kibővít (ruhát)
bérbe ad
let up csökken, enyhül

LOOK:
look after gondoz vkit, gondoskodik vkiről
utánanéz vkinek, vminek
look ahead gondol a jövőre
előrenéz
look back (on) visszatekint, emlékszik
look down on lenéz vkit
look for keres
vár
look forward to előre örül vminek, alig vár vmit
look into megvizsgál, tanulmányoz
belenéz
look in on sy. vkihez benéz
look on vmilyennek tart
végignéz
megfigyel, észrevesz
look on to/look out on tovmerre néz (épület)
look out vigyázz!
look out for vár vmire
keres vmit
look over átnéz, átvizsgál
elnéz, nem vesz észre
look round körülnéz
hátranéz
look through átnéz, átvizsgál
elnéz, nem vesz észre
look up felnéz
utánanéz
meglátogat
look up to sy. tisztelettel felnéz vkire
look upon vmilyennek tart

MAKE:
make after vki után ered
make at nekiront, nekimegy
make away with magával visz
eltesz láb alól

make for vhova igyekszik


nekitámad
hasznára van
make off elmenekül
make out megkülönböztet
megért
kiismer vkit
állít
elkészít (okmányt)
make over átruház
átalakít
make sg. up to sy. kárpótol vkit miért
make up kiegészít, kárpótol
kitalál
kitakarít
alkot, képez
kifest, sminkel
make up for pótol, behoz vmit
make up one’s mind eldönt, elhatároz
PASS:
pass away meghal
eltűnik
eltelik, elmúlik (idő)
eltölt (időt)
pass by elhalad vmi mellett, továbbmegy
figyelmen kívül hagy
pass off as vminek adja ki magát
pass on továbbad, továbbít
továbbmegy
meghal
passs out kimegy
elveszti az eszméletét
meghal
kiad, kioszt

PAY:
pay back visszafizet
pay down lefizet
pay for fizet vmiért
megbűnhődik vmiért
pay off kifizet, kiegyenlít
bosszút áll
elbocsát
pay up kifizeti a tartozását

PULL:
pull back visszahúz
visszavonul
pull down lerombol, lebont
lehúz
pull in csökkent
letartóztat
befut (vonat az állomásra)
pull oneself together összeszedi magát
pull out kihúz (fogat)
kinyújt
kievez
kigördül (vonat az állomásról)
pull through átsegít, talpra állít, meggyúgyít
meggyógyul
megállja a helyét
pull up megállít; megáll
kérdőre von
felhúz

PUT:
put aside félretesz
mellőz
put across keresztbe tesz
elhitet, elfogadtat
put away félretesz, eltesz
diliházba dug
felhagy vmivel, lemond vmiről
eltesz láb alól
put back visszatesz
késleltet
megtagad, elutasít
akadályoz
visszaállít (órát)
put down letesz
csökkent, leszállít
lever, elnyom (lázadást)
elhallgattat
leír
összehajt
landol
put down to vmit vminek tulajdonít
put forward előretesz
javasol, előterjeszt
put in betesz
közbeszól
bead
bejelenti igényét vmire
beérkezik (hajó)
put in for megpályáz
bejelenti igényét
put off félretesz
levesz (ruhát)
elhalaszt
félrevezet vkit
megakadályoz
megzavar
visszataszít, undorít
elindul
put on feltesz, rátesz
felvesz (ruhát)
vkinek vmit tulajdonít
működésbe hoz; munkába állít
megszorít
hozzáad, növel
előreállít (órát)
pénzt tesz, fogad vmire
felszólít, felhív
siet
put out kitesz
kificamít
kikapcsol
bosszant, zavarba hoz
közzétesz
előállít, termel
put through befejez, végrehajt
keresztüljuttat
put up felemel
ajánl
felver (árat)
becsomagol, elrak
felépít, felállít
visszatesz
bezár
szállást ad; megszáll vhol
put up to tájékoztat vkit
utasítást ad
rábeszél vkit vmire
put up with belenyugszik vmibe
tolerál vmit

RUN:
run across összefut vkivel
végigmegy vmin
run after fut vki után
run away elszalad; elmenekül
run away with megszökik vkivel, vmivel
run down elgázol
leszól vkit
lejár (óra), leáll (gép)
kimerül; kimerít vkit
run in bejárat (új járművet)
letartóztat
run into összefut vkivel
beleszalad vmibe
run off elfut; elszökik
gyorsan leír
lehúz (fénymásolón)
run on foglalkozik vmivel
tovább beszél
run over elgázol vkit
átfut, átnéz vmit
kifut, túlcsordul
run out (of) elfogy, kifogy
run through átfut vmin
elver (pénzt)
leszúr vkit
áthúz (tollal)
run up felszökik (ár)
felemel, növel
felhúz (zászlót)
run up against szembeszáll

SEE:
see about vmihez lát
utánanéz vminek
see down lekísér vkit
see in bekísér vkit
see into belelát; felfed vmit
megvizsgál
see off kikísér vkit (állomásra)
see out kikísér vkit (kapuig)
see through átlát vkin, vmin
kitart vmiben vki mellett
see to gondoskodik vmiről

SET:
set about hozzáfog
megtámad
elterjeszt
set aside félretesz
mellőz, eltekint vmitől
érvénytelenít, megsemmisít
set back hátratesz
visszavon
visszaállít
hátráltat
kerül vkinek vmibe
set down letesz
leír
vkit vminek tart
set in kezdődik; kezd
bevet
set off felrobbant, elsüt
elindít
kihangsúlyoz
ellensúlyoz
kivált (hatást)
elindul
set on/ be set on rátámad
hozzáfog vmihez
set out megállapít; bizonyít
felszerel, ellát
nekifog
elindul
set sy. up felelősségre von vkit
set to hozzálát
összeverekedik
set up alapít, létesít
elkezd, elindít
ellát, felszerel
megsegít
felállít, felépít

STAND:
stand about ácsorog
stand by mellette áll, támogat
áll (és néz vmit tétlenül)
készenlétben áll
stand for vmit képvisel, támogat vkit
törekszik, pályázik vmire
jelképez, jelent vmit
vhová igyekszik (hajó)
stand in for helyettesít
stand on vmin áll
folytatja az útját
stand out kiáll, kiugrik
kimagaslik
ellenáll
stand up feláll, egyenesen áll
stand up for támogat vkit
követel
stand up to szembeszáll vkivel
ellenáll vminek

TAKE
take after hasonlít vkire
vki nyomába lép
take away elvesz, eltávolít
elvisz, magával visz
kivon, levon
take back visszavesz
visszavon
visszavisz (múltba)
take down levesz
leír, lejegyez
lebont (épületet)
take for vminek hisz, néz; vmivel összetéveszt
take in bevesz
bevisz
befogad
elfogad, vállal
felfog
szűkebbre vesz (ruhát)
becsap vkit
előfizet
take off levesz (ruhát)
elvesz, eltávolít
lenyel, felhajt (italt)
utánoz
enged (árból)
elindul
felszáll (repülőgép)
take on magára vesz, elvállal
elfogad (kihívást)
felvesz, felfogad
sikere van
bánkódik
take out kivesz
elvisz vkit (hazulról vhova)
megszerez
take over átvesz, átvállal
végigvisz; átszállít
take to megszeret
vmire rászokik
vhova indul

take up felvesz
rövidebbre vesz vmit
felvesz (jármű utasokat)
kiegyenlít vmit
hozzáfog vmihez
vmilyen pályára lép
folytat
összeszid
be taken aback megdöbbent

TURN:
turn away elfordít; elfordul
elhárít, elutasít
elbocsát vkit
elmegy
turn down lehallkít
elutasít
turn in behajt
beszolgáltat
befordul
betér vhova
lefekszik (aludni)
turn into átváltoztat; vmivé válik
lefordít
betér vhova
turn off elzár, leolt, kikapcsol
elbocsát, elküld vkit
letért; elkanyarodik (út)
turn on kinyit (csapot)
bekapcsol
felizgat vkit
nekitámad vkinek
függ vmitől
turn out kifordít
kiürít
kikerget
előállít, gyárt
elolt, elzár
kifordul
felkel
kiderül, vminek bizonyul
turn over felborít
elméjében forgat
lapoz
megfordul
átpártol
turn to fordít
változtat; változik vmivé
nekilát
fordul vkihez
turn up felhajt (ruhát)
kifordít vmit (földből)
megjelenik
WEAR:
wear away elkoptat; elkopik
eltölt (időt); elmúlik
wear down lekoptat; lekopik
zaklatással kifáraszt
wear off elhord (ruhát)
lekopik
megszokottá válik
elenyészik
wear out elhasznál; elhasználódik
kifáraszt
eltölt (időt)

WORK:
work away állandóan dolgozik
work on vmin dolgozik
hat vmire
ráhímez vmit
work out ledolgoz
kidolgoz
véghezvisz
megold (példát)
kimerít
megoldódik
kijön (eredmény)
work up feldolgoz
kialakít
felizgat
feljebb jut
felcsúszik