Você está na página 1de 6

SIRÉ ORISÁ

ILÊ ASÉ TI GU BI NAN


Por Babalasé Willian de Jagun

1. OGUN 2. ODÉ
Basilotun Fara réré fibô Odé
Mariwô akoro koro ajô é mariwô ibô Fara rewa koxé omorodé
Awa de pá le pá nã, Fara réré fibô Odé ibô
Ogun wajô é mariwô Fara rewa koxé omorodé
A matú eyé
Ogun ajô é mariwô, Awa nixó odé loko orun ofá
Alakoro ajô é mariwô, akwerãn
Awa de pá le pá nã, Odé onisewe odé loko orun
Ogun wajô é mariwô ofá akwerãn
A matú eyé Araê odé arere okê
É orixá ero orun ofá akwerã
Awa sirê ogun ô, éru jôjô
Awa sirê ogun ô, éru jôjô éru jéjé Omorodé xebê iroko oni á la
Awa sirê ogun ô, éru jôjô wejo
Awa sirê ogun ô, éru jôjô éru jéjé Omorodé xebê iroko xebê
omo kare jô
Obi kosô Araê odé arere okê
Obi kosô onirê ogun akoro obi Omorodé xebe iroko oni á la
koso nilé wejo
Obi kosô
Obi kosô onirê ogun akoro obi A niwá axé
koso nilé Agogo are arere agogô
*Dobra:
Akoro obi koso Agogo mirô léssé miro olorun
akoro obi koso nilé malé
Agogo mirô léssé miro olorun
Ogun kotobo walé malé
Mariwô gbalé akoro kotobo
mariwô gbalé
E bi ewê odé bi wê baba
Onirê sá to gbalé Odo bi ewe odo bi ewe baba
Xari sari xari ogun ô Odo bi ewe

E lojú bó ago lojú bó gbóró


Ogun meje ogun meje Iya lojú bó iya lojú bó gbóró
A ogun mejê irê Iya loju bó
3. OMULU Bangbose mi agué mirô aê aê
Bangbose mi agué mirô aê agué
Ji madagô lonan ke wá xaorô
Ago lêlê ago lonan ke wá xaorô Ewe abebe mibu abebe mibó,
ago lêlê Be abebe abebe mibu a bebe
mibó, be abebe
Oba xare loni lodo barewá lodo
bambá Ata korô ji ewe ô
Ae lode barewá lode baissá A lélé korô ji wá bó kun
Ata korô ji ewe ô
Omolu salejú á mona were ta ni A lélé korô ji wá bó kun
bojó
Omolu salejú á mona were ta ni Ojó unba bururu
bojó Ojó unba bururu
O ijo oloré ina
E tori bomi ô Ojó unba bururu
Jampépé elo biwaê tori bomi Ojó unba bururu
jampépé O ijo oloré ina

Aja omolu oferé ezo dan Pelegun ala ó titun o


Elo ezo elo aja omolu oféré ezo Pelegun ala ó titun
dan elo ezo elo Baba pelegun ala ó méré
pelegun ala ó titun
Ji bara loko ji bara loko panzuê Pelegun ala ó titun o
Ji bara loko panzuê e titun Pelegun ala ó titun
panzuê Baba pelegun ala ó méré
Omolu araê Pelegun ala ó titun
Panzuê titun e panzuê Dobra:
Ala oro asé insú mã
Adorotun, pelegun ala ó titun
4. OSANYIN
6. IROKO
Agué marê olo aka kun so dan
Agué marê, agué marê Iroko
Aka kun so dan agué marê Bangbalá kokê

A lérikô aka kun so dan Igi man


Kitipô a lérikô aka kun so dan, Iroko olosoun
kitipô
Iroko kiselê
Eró iroko unsô eró
Bangbose mi agué mirô aê aê
Bangbose mi agué mirô aê agué
Ago nilê iroko dê Oxumarê kobe jiró kobejiró
Ago ago ago nile iroko dê ago Oxumarê
ago
É dan féhó léssé ko maló,
Loko léssé vodun a hono zuelo Sá hoho é dan féró léssé ko maló,
iroko léssé orixá a hono zuelo Sá hoho
Loko léssé vodun a hono zuelo
iroko léssé orixá a hono zuelo Koro lé emi o
Ala koro lé emi Ala

Si vodun a naurê
A hun sató adahun bó 8. LOGUN EDE
Ae ko izo
Avamunha a la ijo jô Olore a kofá rewa ko fára logun
Ae ko izo avamunha a la ijo jô E a kófa Ijo ijô logun ô E a kofá
Dobra:
07. OSUMARE Olore tun / enibain / lapanã /
omo efan
Oxumarê araka lóbórun kilóda E á kofá
dê owo,
Oxumarê ô Aê aê odé loko
Araka lóbórun kilóda dê owo, odé loko ibain/lapanã
Oxumarê ô Aê aê odé loko

Osin a berekun Logun lele koke


Ibé wuré Êêê
Logun aro aro
Dan isu dan Fara logun fara logun fa
Ahoboboi isu dan
A ijô ahun gelê Odé moje kakun o
Bessen kodê mahin á Bayia bayia bayia bayia
Dan isu dan
Ahoboboi isu dan A irá o nita uexê odé moje kakun
A ijô ahun gelê baba
Bessen kodê mahin á A irá o nita uexê
Odé mojê kakun ô
Lele male araka lele male A irá o nita uexê
oxumarê
Oxumarê lele male oxumarê Loni loni á
Lele male araka lele malê A irá ô lojinxé
oxumarê

Kóbéjiró ara kobéjiró


Osi é doba ayra ayra osi bé lojo
9. SANGO / AYRA
10. OSUN
Oba nixá elo ke odô oberioman
Oba nixá elo ke odô obá kosso E Yeye yeye ô arô miwá nu axé
arô toru efan
Oba nixá elo ke odô oberioman E yeye yeye ô arô miwá nu axé
Oba nixá elo ke odô obá kosso toru efan
arô
É unhé ajalê Odi é majô bi odo
Ma inan inan efan
Ma inan, ma inan inan oba É unhé ajalê Odi é majô bi odo
aganju efan
Ma inan inan
Ma inan, ma inan inan Omiro Komi fa rere
Oba baru / Oba koso Mifa wéra mifa wéra omirô
Dobra:
Oba kosô araê Oxum nita ni ladê
Ma inan inan oba koso araê Ô mifa wéré, mifá wére omirô
Ma inan, ma inan inan Aribé deô
mifa wéré mifa wéré omirô
Olowo ogodo ogodo pá
Elo si bayanni A murele losun
Oba fange elo si légué, Aka murele losun balajá
Elo si bayanni
Olowo ogodo ogodo pá É fibô lo iya olosun
Elo si bayanni É fibô lo iya olosun a iyaba
Oba fange elo si légué, É fibô
Elo si bayanni É fibô lo iya olosun

Ayra da ken ké soro olo ami ma 11. OBÁ


inan sélé
Orisá ke mi sebewá, Ayra Ayra Oba eleko ajaosi sabá eleko
lê ajaosi
Ayra da ken ké soro olo ami ma Oro ô obá sabojá saba eleko
inan sélé ajaosí
Orisá ke mi sebewá, Ayra Ayra lê Oba eleko ajaosi sabá eleko
ajaosi
Omonilê Ayra moji lê Oro ô obá sabojá saba eleko
Ayra irá omonile ayra omonile ajaosí
ayra irá
Igi wéré ofa wéré
Osi é doba ayra ayra osi bé lojo Igi wéré ofa wéré
Olobi tolodo
Elenun ô, eme ji merejê, Aji ibosi yeyé
Oba saba ô, oba ogun todê re Olorogo bi ewé
Sa bi ekó Ara nibô kamoré
Elenun ô, oba merejê, Olorogo bi ewé
Oba saba ô, oba ogun todê re A nibô kamoré
Sa bi ekó
Dobra:
oba ogun todê re 13. NANA
Sa bi ekó
Salarô bi nana yó
Ilú ojá faramã Obá lojá laojé Obi kon ka odo
Ilú ojá faramã Obá lojá laojé Salarô bi nana yó
Obi kon ka odo
E ero ke odo
Ajapa kun oberujá Ê ê oro léssé e nanan olowô
Ê oro dá kaya nanan olowô
Féréré kun tule
Insu wera ni tafá ra mã Omi torodô ke walé
Omonilê korajô
12. YEWÁ Nanan insulê omonilê korajô
Korajô korajô, a fulélé korajô
Yewa yewa ma ajô, yewa yewa Nanan insulê omonilê korajô
Yewa yewa ma ajô, yewa yewa
Bó iya lówó léssé, yewa yewa ma A in lodo loxê
ajô A iya lawré
Yewa yewa ma ajô, yewa yewa Dobra:
Yewa yewa ma ajô, yewa yewa E mi salejuá
Bó iya lówó léssé, yewa yewa ma Kole kole mi salejuá
ajô
Obi xáxá lebe obi xaxá
Ara nifá totô lobê ayê Obi nanan yó
Olwayê E nanan yó olu odo xen xen
Ara nifá totô lobê wa ê Olwayê Obi xáxá lebe obi xaxá
Obi nanan yó
Fara massá bó massá E nanan yó olu odo xen xen
A murelê ô
Fara massá bó massá Obi nanan yó olodó
A murelê Nana yó obi nanan yó olodó
Nanan yó
E xeke xe dan,
Yewá yewa izo yewa
Oya koro unlê o geregere
Un jébé koro unlá o garaga
14. YEMOJA Omo biri xolá koro unlê o
geregere
Marele mara bodô xarenan Oya kómóréló
Marelê mara bodô xarenan
Oniá araye A oyo dómu yan yan
Marelê mara bodô xarenan Dómu yan yan

Arabo layô Dan iyaba sá ladô oya ô


Yemanja arabô layô Yemanjá Dómu yan yan dan iyaba sá ladô
oya, dómu yan yan
Iyaba ode resé
osi e Yemanjá, Loko benajô
A kota pelebê a oyo Oya loko benajô eloya
Olofin iya xauelé o
Dobra: Oje mito ke loya ô, Oje mito ke
Iya de olofin loya
Iya xauelé o Orisa erewé Oje mito ke loya
Olofin iya xauelé o
A iyaba kobé loko
Iya koro lá mio Oya kara lo iya
Koro lá mi xáxá A iyaba kobé loko
Oya kara lo iya
Iya ori lé fidé miô
Iemanjá ori ori lé a oyo

Iya ni moxê koma jalé o


Iya ni moxê koma jalé o

E a oyo pade ogué ô


Yemanja ogun ogun pá jare a oyo
Pade ogué yemanja ogun a oyo
ogué

15. OYA

Oya koro unlê o geregere


Un jébé koro unlá o garaga
Omo biri xolá koro unlê o
geregere
Oya kómóréló

Você também pode gostar