Você está na página 1de 1

Anak ng Lupa

Ni Domingo Landicho

Tauhan Positibo Negatibo


Oyo Nais magkaroon ng Ambisosyo
pagbabago sa uri ng
pamumuhay
Toryo May pinag-aralan
Emong Nabubuhay sa totoong May makitid na pagiisip
mundo

Sakit ng Lipunan:
 Makitid na pagiisip- Nakukulong sa mentalidad na ang tao ay manantili sa estado ng
pamumuhay na kaniyang kinamulatan, kaya hindi umaasenso ang estado ng
pamumuhay ng Pilipino dahil iniisip na kapag mahirap na, mahirap ka na talaga… na
lahat ay iaasa na lamang sa gobyerno at sa mga anagat sa buhay para umasenso kaya
sadyang hindi sila umasenso
 Mababang pagtingin sa mga babae- Na dapat ang mga babae ay sa bahay lamang,
na tila wala silang silbi kung hindi sila makakapag-asawa
 Pag-inom o mga bisyo- ang tao ay mas pinipiling uminom kaysa gumawa ng mga
bagay na produktibo

Pagkakapamagat:
Anak ng Lupa- ang akda ay pinamagatang Anak ng Lupa dahil sa simpleng
eklsplanasyon na sila’y mga magsasaka. Ang lupa ay inahalintulad sa kanilang
kabuhayan at buhay na pagsasaka. Buhay nila ang lupa at dito rin kinukuha ang
kanilang ikinabubuhay.
Luha sa Mata ng Bato (ang pangalan ng kabanata)- Ang bato ay si Oyo at ang luha niya
ay ang kalungkutan niya dahil nais niyang umangat ang estado ng kanyang buhay

Matatalinhagang Pahayag:
“Me batas dito ang buhay. Ang mga anak ay siyang magmamana ng mga saka ng mga
ama. Ipinanganak tayong magsasaka, babangungutin tayo kung nanaisin nati’y
magkaanak ng isang prinsipe.

Ang mga tao sa Makulong ay makitid ang pag-iisip na kung ano ang iyong ama ay iyon
ka na rin. Kung ang ama mo ay magsasaka ay ganoon ka na rin. Ginagawa nilang rason
ang kanilang estado upang hindi na magpursiging abutin ang kanilang ambisyon.

“Ang mana nati’y libag sa kili-kili. Putik sa singit.”

Sa literal, ang pagsasaka nga nama’y nagdadala ng libag at putik. Ito ay


manang/matrabaho at/hindi maaring mawala’y sa mga taga-makulong ito ang kanilang
kabuhayan at buhay.