Você está na página 1de 52

28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia

 Pesquisar no documento 

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 1/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 


RGEYÊÙIR - BNIK]NB >
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
RGEYÊÙIR
Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

RGEYÊÙIR - BNIK]NB > - 3<61-3<6>

RGEYÊÙIR

p.4-: \rgpgstfs mi risgeuêâg (]M)


6.6.  C. ❴  6.3.  B. ❴  6.2.  F. ❺  6.=. M. ❴
6.9.  C. ❴  6.4.  C. ❺  6.:.  B. ❴  6.1.  F. ❴
3.6.  F ‒ \efbiktf8 C ‒ Bgrmâg u`cnenbfe8 B ‒ Dàjfmg8
M ‒ Tiktràbueg8 I ‒ Furàbuef8 D ‒ \ue`âg8 J ‒ Tinf8 A ‒ Frtîrnf. ❺
3.3.  F pefbiktf i g bgrmâg u`cnenbfe. ❺
3.2.  ]rïs. ❺
3.2.6. G snsti`f bfrmngvfsbuefr istæ riprisiktfmg pieg bgrfêâg, g snsti`f rispnrftòrng piegs pue`ùis i g snsti`
mnjistnvg pieg dàjfmg, u` òrjâg fkixg. ❺
2.6.  Fs mgikêfs bfrmngvfsbuefris, gs tu`gris `fenjkgs i fs mgikêfs rispnrftòrnfs.❴
2.3.  B. ❺
2.2. F. ❺
=.6.  G sixg i f nmfmi. ❺
=.3.  F enkaf agrnzgktfe riprisiktf f `îmnf pirbiktufe mf pgpuefêâg bg` u` gu `fns prgcei`fs mi sfÿmi gu mgi
prgegkjfmgs. ❺
=.2.  Gs prgcei`fs mi sfÿmi prgegkjfmgs fditf` `fns fs `ueairis mg qui gs ag`iks. G pisg mistis prgcei`fs
ivnmikbnf-si, sgcritumg, f pfrtnr mgs =9 fkgs. ❺
9.  Fs mgikêfs bfrmngvfsbuefris pgmi` sir priviknmfs bg` f fmgêâg mi aæcntgs mi vnmf sfumævins, bg`g f præt
ixirbàbng dàsnbg, u`f fen`iktfêâg iqunencrfmf, pgcri i` sfe i jgrmurfs mi grnji` fkn`fe, g bgktrgeg
mg strissi, ci` bg`g kâg cicir æebgge i kâg du`fr. ❺

RFßMI NKMNTNMYFE I BG@YKN]ÆSNF


]I@F F ‒ RFßMI I VYFENMFMI MI TNMF
p.62 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6.6. \gmirnf` mnzir qui si sikti` ci`, bgksnjg pròprngs i bg` gs sius f`njgs, ku` f`cnikti riefxfkti i sfum
bg` `fns qufenmfmi mi vnmf. ❴
6.3. \gmirnf` mnzir qui sgdri` bg` f pgeunêâg i bg` g strissi bfrfbtiràstnbgs mfs jrfkmis bnmfmis, bg` `ikgs
qufenmfmi mi vnmf. ❴
3. F qufenmfmi mi vnmf mipikmi mi `untgs dftgris, sikmg f sfÿmi u` mgs `fns n`pgrtfktis. Vufktg `ieagr dgr f
Títulos `fngrrelacionados

sfÿmi, siræ f qufenmfmi mi vnmf. ❺


2 F ÿm m â cn t ❺
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 2/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
2. F sfÿmi, f imubfêâg i g f`cnikti. ❺

p.64Compartilhar
Avaliar
- \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)  
Pesquisar no documento

6. Kgs pfàsis riprisiktfmgs, fs ispirfkêfs mi vnmf sâg `untg fetfs. @fs i` `untgs pfàsis, bg`g \grtujfe, vnvir
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia MaisAprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular
de um milhão de membros confiam
CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail
Experimente o Scribd GRÁTIS por 30 dias para acessar mais de 125 milhões de títulos sem anúncios
ou interrupções!

Iniciar teste gratuito


Cancele quando quiser.

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 3/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

ti`pg kâg snjkndnbf vnvir `fns bg` sfÿmi. Fs ispirfkêfs mi sfÿmikâg fbg`pfkafrf` g brisbn`iktg mfs ispir
mi vnmf. ❺
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
3. \grtujfe fprisiktf f `fngr mndirikêf. I` 3<63, gs pgrtujuisis pumirf` ispirfr vnvir 1<,4 fkgs, `fs fpikfs
bg` sfÿmi.
ÚtilF(0%)
Kgruijf fprisiktf f `ikgr mndirikêf. Gs kgruijuisis pumirf` ispirfr vnvir 16,9 fkgs, :3,6 mgs

bg` sfÿmi. ❺
 
p.6: Não útil (0%)
Facebook
- \rgpgstfs Twitter
mi risgeuêâg (V3) LinkedIn
6. Mismi 6>:<, f ispirfkêf mi vnmf ti` vnkmg f brisbir (fu`iktgu `fns mi u`f mîbfmf), tfktg pfrf gs ag`iks b
Gabarito
pfrf Cap 18- ❴ Semiologia
fs `ueairis.

Circulatório,… Cardiovascular  Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
3. Rnjkndnbf qui gs bnmfmâgs pgmi` ispirfr vnvir `fns ti`pg, `fs bg` mgikêfs. ❴
Copiar link E-mail
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
2. F ispirfkêf mi vnmf bgrrispgkmi fg kÿ`irg mi fkgs qui si pgmi ispirfr vnvir8 f ispirfkêf mi sfÿmi bgrrisp
fg kÿ`irg mi fkgs mi vnmf sfumævie. ❴
=. F ispirfkêf mi vnmf mfs `ueairis pgrtujuisfs oæ î supirngr ì mfs kgruijuisfs.
Kg iktfktg, istfs fprisiktf` u`f ispirfkêf mi sfÿmi `untg supirngr. ❴
9. Vufktg `fngr dgr f ispirfkêf mi sfÿmi, `fns fkgs sâg vnvnmgs sfumfvie`ikti, fu`iktfkmg f qufenmfmi mi
vnmf. ❺
p.61 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F tfxf mi fkgs pgtikbnfns mi vnmf pirmnmgs ti` vnkmg f mn`nkunr fg egkjg mg ti`pg. ❴
3. F ispirfkêf mi vnmf bgrrispgkmi fg kÿ`irg mi fkgs qui si pgmi ispirfr vnvir. Gs fkgs pgtikbnfns mi vnmf
pirmnmgs sâg gs fkgs kâg vnvnmgs mivnmg f u`f `grti pri`fturf, sikmg f nmfmi i` qui gbgrri g òcntg
suctrfàmf f u` vfegr istfcieibnmg, qui, i` \grtujfe, î mi :< fkgs. ❺

p.36 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)


6. Fs fjrissùis prgvgbfmfs pgr `nbrgrjfkns`gs kg bgrpg au`fkg tï` værnfs bfusfs? f bfpfbnmfmi mg
`nbrgrjfkns`g prgvgbfr mgikêf (sikmg pftgjîknbg), f nkbfpfbnmfmi mfs midisfs kfturfns mg bgrpg ftufri` kg si
mf suf kiutrfenzfêâg, f dfetf mi rijrfs mi anjniki pissgfe, g nkbu`prn`iktg mi u` bfeikmærng mi vfbnkfêâg i g us
nkfmiqufmg mi fktncnòtnbgs i mi `imnbf`iktgs mi vikmf envri. ❺
p.33 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)
6. Gs vàrus kibissntf` mi nkditfr u`f bîeuef agspiminrf pfrf si pgmiri` riprgmuznr. Vufkmg g bgksijui` dfzi
cikidnbnfmgs, sikmg g agspiminrg prioumnbfmg. ❺
3. Y`f fetirfêâg (`utfêâg) kg vàrus mf jrnpi, qui eai bgkdiri `fngr bfpfbnmfmi mi nkdiêâg i g cikidnbnf, pgmi
istn`uefr u`f fmfptfêâg mg agspiminrg, qui misikvgevi u`f kgvf midisf. Istf, pgr suf viz, vfn dfvgribir kgvfs
`utfêùis mg vàrus, i fssn` pgr mnfkti, afvikmg u`f ivgeuêâg nktirenjfmf mfs mufs iktnmfmis. ❱ 

p.32 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)


6. \gmi` sir ridirnmgs trïs mgs sijunktis idintgs?
G fktncnòtnbg pgmi pfssfr f dfzir `ikgs gu kikau` idintg8 pgmi sir kibissærng tg`fr mgsis supirngris8 iviktuf
kibissnmfmi mi u` fktncnòtnbg mndirikti, `fns dgrti, pfrf gctir g `is`g idintg8 pgssàvie prgpfjfêâg f gutrfs pi
mfs cfbtîrnfs risnstiktis, quir kg `ing agspntfefr quir kf bg`uknmfmi8 `fngr mndnbuemfmi i` misbgcrnr fktncnòtnb
bfpfzis mi ien`nkfr istfs cfbtîrnfs8 pgmiri` vgetfr f surjnr mgikêfs jrfvis oæ bgksnmirfmfs bgktrgefmfs, bg`g
tucirbuegsi, i i` dgr`fs `fns jrfvis i mndàbins mi trftfr. ❺

p.3= - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. G simiktfrns`g, g ixbissg mi pisg i f gcisnmfmi, g tfcfbg, g æebgge i u`f fen`iktfêâg nkbgrritf sâg ridirnmg
bg`g dftgris mi rnsbg i` `untfs mgikêfs kâg trfks`nssàvins. ❴
3. F nkftnvnmfmi dàsnbf, g bgksu`g mi tfcfbg i mi æebgge, fs midnbnïkbnfs fen`iktfris i g strissi istâg `untg
mipikmiktis mf vgktfmi pròprnf mi bfmf pissgf. ❺
2. Fetirfr f mnitf fen`iktfr, bg`ikmg `fns drutfs, vijitfns, drutgs sibgs i birifns nktijrfns8 sucstntunr fs jgrmurf
fkn`fns pgr jgrmurfs vijitfns8 rimuznr g bgksu`g mi fen`iktgs sfejfmgs i mgbis8 nknbnfr f prætnbf mi ixirbàbng d
mnærng8 vnjnfr g pisg, kâg du`fr ki` nkjirnr æebgge. ❺

p.26 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. M. ❴
6.3.Títulos relacionados
G kÿ`irg mi `îmnbgs fg sirvnêg mi u`f mfmf pgpuefêâg î, fg `is`g ti`pg, u` nkmnbfmgr i u` mitir`nkf

sfÿmi missf pgpuefêâg ❺


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 4/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
sfÿmi missf pgpuefêâg. ❺
6.2. F u` fu`iktg mf qufenmfmi mi vnmf bgrrispgkmi u`f mn`nkunêâg  mf tfxf mi kftfenmfmi. ❺
6.=.Compartilhar
Avaliar  mi
F ikgr`i rimuêâg mf tfxf mi `grtfenmfmi nkdfktne, g fu`iktg mg kÿ`irg Pesquisar no documento 
`îmnbgs fg sirvnêg mf pgpuefêâ
mn`nkunêâg mf `grtfenmfmi sâg nkmnbfmgris mi qui, i` \grtujfe, f sfÿmi ivgeunu pgsntnvf`ikti mismi 6>:2 i,
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 5/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

bgksiquikti`ikti, f qufenmfmi mi vnmf. Kg iktfktg, virndnbgu-si u`f  ikgr`i rimuêâg mf tfxf mi kftfenmfmi, g qu
pgmi bg`prg`itir g kàvie mi qufenmfmi mi vnmf kg duturg. ❱
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
6.9. F ‒ :8 C ‒ 28 B ‒ =8 M ‒ 38 I ‒ 48 D ‒ 98 J ‒ 6. ❺
3.6. C. ❴
 Útil (0%)
3.3. Gs tu`gris `fenjkgs i fs mgikêfs bfrmngvfsbuefris. ❴
3.2. G ikvieaibn`iktg i g tfcfjns`g sâg dftgris mi rnsbg mi 
tu`gris `fenjkgs8 g ixbissg mi pisg i g

simiktfr
sâg
Não útil (0%)
Facebook
dftgris mi rnsbg mi mgikêfsTwitter
bfrmngvfsbuefris. ❺LinkedIn
3.=. Gs ag`iks tï` `ikgr tikmïkbnf mg qui fs `ueairis f dfziri` ixf`is mi sfÿmi mi rgtnkf gu mi privikêâg
Gabarito Cap 18-

Circulatório,…
Semiologia
Cardiovascular
p.23 - \rgpgstfs mi risgeuêâg
Copiar link E-mail
 Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
2.6. F. ❴
2.3. C. ❴
2.2. \grtujfe i Sg`îknf. ❴
2.=. I` \grtujfe, f futg`imnbfêâg i g fcfkmgkg mf tg`f mg fktncnòtnbg si` bgkbeunr g trftf`iktg bgkmuzi` f u
fu`iktg mf risnstïkbnf cfbtirnfkf. ❺
2.9. ]g`fr fktncnòtnbgs fpikfs qufkmg ribintfmgs pieg `îmnbg, kâg nktirrg`pir f `imnbfêâg i sijunr rijrfs cæs
mi anjniki sâg `imnmfs qui tgmgs pgmi` tg`fr pfrf priviknr f risnstïkbnf cfbtirnfkf. ❺

]I@F C ‒ \SG@GÊÂG MF RFßMI


p.24 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
6. Gs bunmfmgs mi anjniki, bgrpgrfe, `iktfe i fen`iktfr, prg`gvi` f sfÿmi. F ixpgsnêâg f pgeuiktis mg fr, mf æj
mg sgeg, bgkstntun u` dftgr mi rnsbg pfrf f sfÿmi nkmnvnmufe i bg`ukntærnf. ❴ 

p.2: - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fs bfpfbnmfmis dukbngkfns misikvgevi`-si fg egkjg mf nkdãkbnf i mf fmgeisbïkbnf, `fs bg`iêf` f mn`nkunr
f iktrfmf mg nkmnvàmug kf vnmf fmuetf. Issf mn`nkunêâg î `fns fbiktufmf bg` g ikvieaibn`iktg.❴
3. Ri dgri` fmgtfmfs prætnbfs mi prg`gêâg mf sfÿmi, g bfpntfe mi sfÿmi î jirnmg mi dgr`f `fns idnbfz fg egkjg
vnmf, pgmikmg g nkmnvàmug kukbf `fkndistfr nkbfpfbnmfmis. \ieg bgktrærng, f fusïkbnf mi `imnmfs mi prg`gêâg m
sfÿmi bgkmuz fg fpfribn`iktg mi nkbfpfbnmfmis i pirmf mi
qufenmfmi mi vnmf. ❺ 

p.21 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F ‒ \rætnbf mi ixirbàbng dàsnbg8
C ‒ Bgktrgeg mg pisg8
B ‒ Bu`prn`iktg mg bfeikmærng mi vfbnkfêâg8
M ‒ Aæcntgs mi anjniki pissgfe8
I ‒ \rgtiêâg bgktrf nkdiêùis sixufe`ikti trfks`nssàvins8
D ‒ Sioinêâg mi mrgjfs8
J ‒ Sioinêâg mi æebgge8
A ‒ Sioinêâg mi tfcfbg8
N ‒ @gmirfêâg kg bgksu`g mi jgrmurfs mi grnji` fkn`fe8
O ‒ Bgksu`g mi drutfs i vijitfns. ❺ 

p.=< - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F ‒ Sfstring mi mgikêfs bfrmngvfsbuefris8
C ‒ Sfstring mf mnfcitis8
B ‒ Riksncnenzfêâg pfrf f rioinêâg mg bgksu`g mi æebgge i mrgjfs piegs
trfcfeafmgris8
M ‒ Bf`nkafmf bgktrf g bfkbrg mf `f`f8
I ‒ Bf`pfkaf mi privikêâg mg bgksu`g mi tfcfbg8
D ‒ Riksncnenzfêâg pfrf g usg bgrritg mgs fktncnòtnbgs8
J ‒ Riksncnenzfêâg pfrf g usg mi prisirvftnvg i prgtiêâg bgktrf f RNMF. ❺ 
p.=2 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)
6.6.Títulos
G rnsbgrelacionados
mi misikvgevir u`f MK] fu`iktf bg` f nmfmi. Oæ ixnsti fktis mg kfsbn`iktg i î `untg ieivfmg kf

fmuetf ❴
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 6/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
fmuetf. ❴
6.3. G fpfribn`iktg mi u`f MK] mipikmi mi værngs dftgris, bfmf u` bg` u` rnsbg fssgbnfmg. Ku`f bueturf mi
Avaliarpgmi tir værngs dftgris misdfvgrævins (gcisnmfmi, simiktfrns`g,strissi,
Compartilhar
g nkmnvàmug Pesquisar no documento
æebgge, 
tfcfbg, itb.), fbu`ue
rnsbg. ❺
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 7/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

6.2. Ri dgri` tg`fmfs `imnmfs mi prg`gêâg mf sfÿmi, bg`g aæcntgs  nkmnvnmufns sfumævins, g rnsbg mi misikvg
u`fCompartilhar
MK] î cfnxg. ❺
Avaliar  Pesquisar no documento 
3.6. F dfetf mi rikmn`iktg isbgefr mivnmg ì sgkgeïkbnf i fg bfksfêg mgs feukgs. ❴
3.3. Î u`Útil
prgcei`f
(0%) mi sfÿmi, mfmf f nkixnstïkbnf mi ci`-istfr dàsnbg, `iktfe i sgbnfe. ❺

simiktfrns`g, itb. ❺ 
3.2. Nksubissg isbgefr, mipikmïkbnf mfs tibkgegjnfs, bfksfêg dàsnbg i psnbgeòjnbg, bgkdentg i nsgef`iktg sgbnfe,
3.=.
Não útil (0%)
Facebook Twitterfmiqufmf`ikti iLinkedIn
Mgr`nr g sudnbnikti, fen`iktfr-si bgkbiktrfr-si kgs istumgs. ❴
2.6. Rirnf mi ispirfr qui g siu fspitg dgssi nmïktnbg, oæ qui sâg pgrtfmgrfs mf `is`f nkdgr`fêâg jikîtnbf. ❺
2.3.Gabarito
@frnfkfCap

Circulatório,…
2.2. GCopiar
`ing dàsnbg
18-u` fspitg
ti`
link
Semiologia

Cardiovascular
i g istneg mi vnmf
Aprovar_ano05_liv
`fns ikvieaibnmg mg qui Euàsf. ❴SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
mi Euàsf tirâg dfvgribnmg f suf sfÿmi. G bgktrærng tiræ fbgktibnmg
E-mail
bg`
@frnfkf. ❺

GSJFKNR@G AY@FKG I@ IVYNEÀCSNG


]I@F B ‒ IR]SY]YSF MG BGS\G AY@FKG
\. =4 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. Vufkmg istæ drng, g bgrpg rifji i dfz g sfkjui bnrbuefr `ikgs ì supirdàbni mf piei, qui dnbf pæenmf, mivnmg ì
bgkstrnêâg mgs bfpnefris sfkjuàkigs. Fssn`, g bgrpg nrrfmnf `ikgs bfegr pfrf g f`cnikti.
Vufkmg istæ quikti, g bgrpg tf`cî` rifji i dfz g sfkjui bnrbuefr ì supirdàbni mf piei, qui dnbf rucgrnzfmf, mivnm
mneftfêâg mgs bfpnefris sfkjuàkigs. Fssn`, g bgrpg pirmi `fns bfegr pfrf g f`cnikti i f ti`pirfturf bgrpgrfe
cfnxf. ❱
3. Vufkmg istæ drng, i f ti`pirfturf mg bgrpg misbi, gs tri`gris `usbuefris sirvi` pfrf prgmuznr bfegr. Vufkmg
bfegr, i f ti`pirfturf mg bgrpg sgci, g sugr pir`nti frridibir f piei i cfnxfr f ti`pirfturf bgrpgrfe. ❱ 
\. =1 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)

6.  G bgrpg au`fkg î bgkstntuàmg pgr mndiriktis snsti`fs grjãknbgs, sikmg bfmf u` mieis dgr`fmg pgr værngs òr
Y` òrjâg î bgkstntuàmg pgr mndiriktis tibnmgs i bfmf tibnmg î dgr`fmg pgr bîeuefs. Kf bîeuef grjfknzf`-si mnvirs
grjfkiegs, bfmf u` mieis nktijrfkmg mndiriktis `geîbuefs kf suf istruturf. Bfmf `geîbuef î dgr`fmf pgr ætg`gs
uknmgs pgr enjfêùis quà`nbfs. ❺

\. 9< \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Gs iei`iktgs quà`nbgs `fns fcukmfktis mg bgrpg au`fkg sâg g gxnjîkng, g bfrcgkg i g anmrgjîkng. Fs `geîb
`fns fcukmfktis sâg f æjuf, fs prgtiàkfs i gs eàpnmgs. ❴

\. 92 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F gctikêâg mi n`fjiks mg nktirngr mg bgrpg au`fkg pgr rfngs Q (rfmngjrfdfs), pgr ibgjrfdnf i pgr ikmgsbgpnf.
3. F ibgjrfdnf. Ftufe`ikti oæ î pgssàvie gctir n`fjiks mnkã`nbfs mg ditg kg viktri `ftirkg, nstg î, vir g siu bgr
trïs mn`iksùis, i` `gvn`iktg i i` ti`pg rife (=M). ❺

\. 94 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6.6. C. ❴  6.3. B. ❺6.2. Bfrcgkg, anmrgjîkng, gxnjîkng i fzgtg. ❴
6.=. G dfbtg mi 6>2 prgtiàkfs prisiktis kg bgrpg au`fkg siri` misbgkaibnmfs mf bnïkbnf (fpikfs kgs risuetfmg
u`f iqunpf mi nkvistnjfêâg) î u` nkmnbfmgr mi qui afviræ, fnkmf, `untg pgr misbgcrnr kf bg`pgsnêâg i kg
dukbngkf`iktg mg grjfkns`g au`fkg. ❺
3.6. Bfvnmfmis fcmg`nkfe i pîevnbf. ❴
3.3. Gs òrjâgs istâg egbfenzfmgs kfs zgkfs nkdirngr i fktirngr mg trgkbg. ❴
3.2. F ikmgsbgpnf ieitròknbf gu f bæpsuef ikmgsbòpnbf. ❴
3.=. G mîdnbi mi kutrniktis kg bgrpg au`fkg î bg`piksfmg pief nkjistâg mi fen`iktgs, nkmuznmf pief dg`i gu p
simi, ripgkmg-si g iquneàcrng. ❺ 

M ‒ FEN@IK]FÊÂG RFYMÆTIE
p. 9: \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
6.  Gs bgkstntunktis mgs fen`iktgs sâg gs kutrniktis. ❴
Títulos relacionados

3. Vufktg ì suf dukêâg, gs kutrniktis pgmi` sir ikirjîtnbgs, peæstnbgs gu rijuefmgris. ❺


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 8/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia


p. 91 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
Gs kutrniktis grjãknbgs, jirfe`ikti fssgbnfmgs fgs snsti`fs cngeòjnbgs, sâg `geîbuefs dgr`fmfs pgr 
6.  Compartilhar
Avaliar  Pesquisar no documento
ætg`g
bfrcgkg enjfmgs f ætg`gs mi anmrgjîkng i, jirfe`ikti, f gxnjîkng i fzgtg, iktri gutrgs iei`iktgs8 gs kutrniktis
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 9/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

nkgrjãknbgs sâg iei`iktgs quà`nbgs gu `geîbuefs qui kâg fprisiktf`


 istf istruturf i bg`pgsnêâg. ❺
3. F,Compartilhar
Avaliar
C, B i I. ❴  Pesquisar no documento 
p. 46 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
 Útil (0%)

6.  Gs fktngxnmfktis prgtiji` fs bîeuefs i g FMK mf fêâg mgs rfmnbfns envris, `geîbuefs qui istfrâg riefbngkfmf

g fpfribn`iktg mi mgikêfs bfrmngvfsbuefris i bfkbrgs, iktri `untfs gutrfs. ❺
 Facebook
NãoBútil
3. Tntf`nkfs i I,(0%)
citfbfrgtikgTwitter LinkedIn
i `nkirfns bg`g sieîkng, `fkjfkîs, bgcri i znkbg. ❴
2. F efrfkof, g tg`fti i f sfrmnkaf (iktri gutrgs). ❴
Gabarito
=. ]g`fr

Cap 18-
fktngxnmfktis
Circulatório,…
Semiologia
 Aprovar_ano05_liv
kf dgr`f mi supei`iktgs
Cardiovascular
SISTEMA bgktrf mgikêfs
kâg foumf f prgtijir
CIRCULATÓRIO
Sistema Resumo]feviz
bfrmàfbfs gu bfkbrg.
Circulatório
Siste
Cardiovascul
f bg`cnkfêâg mi fktngxnmfktis kfturfe`ikti prisiktis kgs fen`iktgs, i kâg u`f gu mufs vntf`nkfs i` fetfs mgs
qui dfzCopiar
cfnxfrlink E-mail ❱
g rnsbg mi tfns mgikêfs.

p. 42 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6.  I`cgrf prisiktis kg bgrpg au`fkg i` prgpgrêùis `untg rimuznmfs, istis iei`iktgs sâg nkmnspiksævins kf
istruturf mi `untfs `geîbuefs i kf rijuefêâg mi `untgs prgbissgs. Ri` ieis g bgrpg au`fkg kâg dukbngkf
bgrritf`ikti. G `is`g subimi qufkmg u` `gtgr bg`peixg i pgmirgsg kâg trfcfeaf, pgrqui eai dgn ritnrfmf u`f
`nkÿsbuef, `fs issikbnfe fg siu dukbngkf`iktg. ❱
3. Y`f fen`iktfêâg pgcri, ripitntnvf i pgubg mnvirsndnbfmf pgmi sftnsdfzir fs kibissnmfmis ikirjîtnbfs mg bgrpg
kâg dgrkibi gs `nbrg`nkirfns kfs qufktnmfmis i prgpgrêùis birtfs. ❺

p. 4= \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6.  Kf fkgrixnf kirvgsf, aæ u`f rioinêâg qufsi bg`peitf mf bg`nmf i u`f fbiktufmf pirmf mi pisg8 kf cuen`nf
kirvgsf, aæ ipnsòmngs mi nkjistâg vgrfz mi fen`iktgs, sijunmgs mi vò`ntg bg`piksftòrng, pieg qui g pisg
`îmng kâg sgdri jrfkmi vfrnfêâg. ❺
3. \rnvfr g bgrpg mi kutrniktis gu dgrkibï-egs mi dgr`f misbgktrgefmf fetirf` g iquneàcrng mg `ing nktirkg pfrf feî
mgs en`ntis i` qui dukbngkf` gs `ibfkns`gs mi rijuefêâg. Ri` f ripgsnêâg mg iquneàcrng mg `ing nktirkg, fpfri
jrfvis mgikêfs i, kg en`nti, f `grti. ❺

p. 44 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fkgrixnf kirvgsf. ❴
3. N`fji` mnstgrbnmf mg siu bgrpg, gcsissâg pief pirmf mi pisg i rioinêâg qufsi tgtfe mf bg`nmf. ❴
2. Rn`cgenzf f pirbiêâg mnstgrbnmf mfs pissgfs fkgrîtnbfs i` riefêâg fg siu bgrpg. ❺
=. F prissâg ixirbnmf sgcri iei pief df`àenf, pief isbgef i pieg siu `îmnbg i` riefêâg fg ixbissg mi pisg. ❺
9. F rimuêâg mf mnitf mnærnf f u` ngjurti kâg fssijurf `nkn`f`ikti fs kibissnmfmis mi kutrniktis, tfktg i`
qufktnmfmi bg`g i` qufenmfmi. G risuetfmg dgn u` i`fjribn`iktg, si` bgktrgeg, mi 21 qunegs. ❺
4. Cuen`nf kirvgsf. ❴
:. Nkjistâg mi jrfkmis qufktnmfmis mi bg`nmf ku` burtg nktirvfeg mi ti`pg, sijunmf mi vò`ntg. ❴
1. F prnvfêâg tgtfe mi juegsin`fs, gptfkmg pgr u`f mnitf vijitfrnfkf, i g nsgef`iktg sgbnfe. ❺
>. Mistrunêâg mf suf n`fji` i nkbfpfbnmfmi i` bgktrgefr f pròprnf vgktfmi. ❺
6<. Isbgkmir g prgcei`f mgs gutrgs, si` pimnr foumf i fbgksieaf`iktg, pgmi n`penbfr g prgegkjf`iktg mf
pirturcfêâg kg ti`pg, fjrfvfkmg fs sufs bgksiquïkbnfs, gu f fmgêâg mi `imnmfs nkfmiqufmfs pfrf f tiktfr 
risgevir. ❺

p. 41 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6. F riprisiktfêâg i` pnrã`nmi oustndnbf-si pgrqui, kf cfsi, istâg gs fen`iktgs qui mivi` sir bgksu`nmgs i` `
qufktnmfmi kf fen`iktfêâg mnærnf i, kg tgpg, gs fen`iktgs f bgksu`nr bg` `gmirfêâg. ❺
3. Drutfs drisbfs, agrtàbgefs, eiju`nkgsfs, drutgs sibgs, fzinti, irvfs i ispibnfrnfs. ❴
2. Mgbis, bfrkis vir`ieafs, bafrbutfrnf i ikbanmgs. ❴
=. G fzinti. ❴
9. Fs irvfs i fs ispibnfrnfs. ❴
4. Æjuf gu baæ. ❴
:. F mnitf `imntirrãknbf trfmuz u` istneg mi vnmf i kâg fpikfs u` pfmrâg fen`iktfr, bg`cnkfkmg prgmutgs egbfns,
ribintfs i dgr`fs
Títulos mi bgznkafr, ridinêùis pfrtneafmfs, bieicrfêùis, trfmnêùis, ixirbàbng dàsnbg mnærng `gmirfmg i u`
relacionados

ben`f f`ikg. ❺
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 10/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia


p. 4> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)
Sgmf mgs Fen`iktgs riprisiktf u` junf pfrf f isbgeaf fen`iktfr mnærnf, istfkmg grjfknzfmf i` jrupgs
6. FCompartilhar
Avaliar  Pesquisar no documento
mi
fen`iktgs bg` vfegr kutrnbngkfe si`ieafkti mn`iksngkfmgs i` dukêâg mfs prgpgrêùis kibissærnfs. ❺
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 11/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

3. F Cfefkêf Fen`iktfr \grtujuisf riprisiktf fs mnspgkncnenmfmis mifen`iktgs kg `irbfmg pfrf bgksu`g mgs
pgrtujuisis.
Avaliar ❺
Compartilhar  Pesquisar no documento 
2. Gs mfmgs nkmnbf` u` bgksu`g ixbissnvg mi fen`iktgs mgs jrupgs ―bfrki, gvgs i pisbfmg‐ i ―òeigs i jgrmurf
u` mîdnbiÚtil
mi (0%)
fen`iktgs mgs jrupgs ―agrtàbgefs‐, ―drutfs‐ i ―eiju`nkgsfs‐. ❺


=. G pfmrâg fen`iktfr sijunmg piegs pgrtujuisis pgmi istfr riefbngkfmg bg` u`f imubfêâg fen`iktfr nkfmiqufm

qui vfegrnzf g bgksu`g mi bfrki, i f isbfssiz mi ribursgs ibgkò`nbgs, mivnmg ì brnsi i fg misi`prijg, qui mnd
 Facebook
Não útil (0%)
f bg`prf mi drutfs i agrtàbgefs.Twitter
❱ LinkedIn
9. Isti pfmrâg riprisiktf u` `fngr rnsbg mi mgikêfs bfrmngvfsbuefris, bfkbrg i gcisnmfmi. ❺

Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular
p. :2 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D) CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar
6.6. B. ❴  link6.3. C. ❴ E-mail
6.2. F nkjistâg mi fen`iktgs rnbgs i` jeàbnmgs mi fcsgrêâg ræpnmf n`penbf u`f siksfêâg mi dg`i pgubfs agrfs fp
ridinêùis, eivfkmg f u` `fngr bgksu`g mi fen`iktgs, fg ixbissg mi pisg i ì gcisnmfmi. ❺
3. F ‒ 3 ‒ NT,T,TN8 C ‒ 6‒ N,NN8 B ‒ 2 ‒ NN, NNN, T, TN. ❺
2.6. Bg`gmnmfmi, rfpnmiz i cfnxg bustg. ❴
2.3. G dfst dggm utnenzf jgrmurfs sfturfmfs mi grnji` fkn`fe. Dgrkibi bfrki i` ixbissg i ti` mîdnbi mi vijitfns.
mnssg, î fbg`pfkafmg pgr cicnmfs fêubfrfmfs, `untg bfeòrnbfs. F mnitf `imntirrãknbf dgrkibi virmurfs i drutfs i
fcukmãkbnf, ti` g fzinti bg`g dgkti mi jgrmurfs i g pinxi i gs drutgs sibgs bg`g dgktis mi prgtiàkfs. ❱
2.2. G bgksu`g mi bfrkis vir`ieafs i jgrmurfs mi grnji` fkn`fe fu`iktf g rnsbg mi mgikêfs bfrmngvfsbuefris
bfkbrg. F privikêâg mg bfkbrg dnbf mn`nkuàmf pief pgcrizf i` drutfs i vijitfns. F nkjistâg mi cftftfs drntfs i mi
cicnmfs fêubfrfmfs fu`iktf g rnsbg mi gcisnmfmi. ❱

p. := \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


=.6. B. ❴  =.3. C. ❴  =.2. M. ❺  =.=. F. ❺
=.9. Imubfr i siksncnenzfr pfrf gs rnsbgs i mgikêfs fssgbnfmgs fg mnstÿrcng i bg`cftir f nminf mi qui u`f cgf n`f
î g `fns n`pgrtfkti mf vnmf. ❱
9.6. G ixirbàbng dàsnbg pir`nti jfstfr fs bfegrnfs i` ixbissg, `fktikmg g pisg, i bgktrncun pfrf g cg` dukbngkf`
mg grjfkns`g i pfrf f prg`gêâg mf sfÿmi i` jirfe. ❺
9.3. G bgksu`g mi jgrmurfs mi grnji` fkn`fe i mi sfe fu`iktf g rnsbg mi mgikêfs bfrmngvfsbuefris8 g bgksu`g
mi mgbis i ridrnjirfktis fu`iktf g rnsbg mi ixbissg mi pisg i mi gcisnmfmi8 dnkfe`ikti, u`f
mnitf pgcri i` drutgs i vijitfns fu`iktf g rnsbg mi bfkbrg. ❺
p. :9 \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
6. ]rfksdgr`fr gs fen`iktgs i` kutrniktis kibissærngs fg dukbngkf`iktg mfs bîeuefs. ❴
3. ]gmfs fs bîeuefs mg grjfkns`g. ❴ 

p. :9 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F ‒ Eàpnmgs8 C ‒ \ròtnmgs8 B ‒ Jeàbnmgs. ❴
3. Gs kutrniktis prisiktis kgs fen`iktgs sâg mismgcrfmgs i` `geîbuefs `fns sn`peis fktis mi baijfri` ìs
bîeuefs. ❺
2. F mnjistâg. ❴ 

]I@F I ‒ RNR]I@F MNJIR]NTG


p. :4 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. G tucg mnjistnvg î dgr`fmg pgr u` bgkouktg mi òrjâgs mnspgstgs siquikbnfe`ikti, mismi f cgbf ftî fg ãkus, q
ribici i trfksdgr`f gs fen`iktgs i ixpuesf gs risàmugs mf mnjistâg. Fs jeãkmuefs fkixfs efkêf`
fs sufs sibriêùis kg tucg mnjistnvg. ❺

p. :1 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fs ikzn`fs enjf`-si f `geîbuefs bg`peixfs i mnvnmi`-kfs i` `geîbuefs `fns sn`peis. F sijunr, encirtf` issf
`geîbuefs sn`peis i ripiti` g prgbissg bg` kgvfs `geîbuefs. ❺

p. :> \rgpgstfs mi risgeuêâg (fm)


6. Kf cgbf, gs fen`iktgs sâg drfj`iktfmgs piegs miktis i `nsturfmgs bg` f sfenvf, bg` f foumf mf eàkjuf. ❺
Títulos relacionados

3. Gs `gvn`iktgs mg tucg mnjistnvg pir`nti` f prgjrissâg mgs fen`iktgs i mgs kutrniktis fg egkjg mg tucg mnji
i foumf` ì suf `nsturf bg` gs subgs mnjistnvgs Gs subgs mnjistnvgs trfksdgr`f` gs fen`iktgs i`
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 12/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
i foumf` ì suf `nsturf bg` gs subgs mnjistnvgs. Gs subgs mnjistnvgs trfksdgr`f` gs fen`iktgs i`
kutrniktis. ❺ 
2. FCompartilhar
Avaliar
jenbgsi, gs æbnmgs jgrmgs, g jenbirge i gs f`nkgæbnmgs sâg prgmutgs mf
Pesquisar no documento
mnjistâg. ❺ 
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 13/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

p. :> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V) 


6. FCompartilhar
prisikêf
Avaliar mg cgeg fen`iktfr kg isòdfjg prgvgbf f bgkstrnêâg mfs sufs pfrimis kf ixtri`nmfmi
 Pesquisar pròxn`f
no documento mf dfr
Issf bgkstrnêâg misegbf-si kg siktnmg mg istý`fjg, i`purrfkmg g cgeg fen`iktfr fg egkjg mg isòdfjg. ❺
\rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)
Útil (0%)

p. 1< 
6. Gs `gvn`iktgs pirnstæetnbgs mg istý`fjg `nsturf` ripitnmf`ikti g cgeg fen`iktfr bg` fs sibriêùis jæstrnbf
 Facebook
]f`cî` Não útil (0%)g qun`g pfrf
n`puesngkf` g mugmikg. ❺ LinkedIn
Twitter

p. 1< \rgpgstfs
Cap 18-mi risgeuêâg (V3)

Gabarito Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste
6. Fs 
prgtiàkfs. ❴ Cardiovascular
Circulatório,… CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link
3. G istý`fjg. ❴ E-mail
2. F bgegbfêâg mgs tucgs kf nkbucfmgrf pir`nti `fktir f ti`pirfturf f 2: gB, sn`uefkmg f ti`pirfturf bgrpgrfe
gbgrri f mnjistâg. ❺
=. G tucg M. ❴
9. Rò gbgrri mnjistâg qufkmg f pipsnkf istæ kf prisikêf mg æbnmg begràmrnbg, pgns isti fssijurf fs bgkmnêùis mi
fbnmiz kibissærnfs ì suf fêâg mnjistnvf. ❺

p. 16 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F fcsgrêâg bgksnsti kf pfssfji` mgs kutrniktis, ftrfvîs mf pfrimi mg tucg mnjistnvg, pfrf g sfkjui. Isti
prgbissg, qui gbgrri sgcritumg kg nktistnkg miejfmg, î pgssàvie mivnmg fg tf`fkag rimuznmg mgs kutrniktis. ❺
3. Gs prgmutgs mf mnjistâg kâg fcsgrvnmgs sâg ien`nkfmgs ftrfvîs mfs dizis. ❴
2. Aæcntgs fen`iktfris sfumævins, bg` nkjistâg mi dncrfs i fcstnkïkbnf mi æebgge. ❴

p. 13 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. 6 ‒ F8 3 ‒ D8 2 ‒ C8 = ‒ J8 4 ‒ B8 : ‒ A8 1 ‒ M i I. ❺
3. F càens. ❴
2. G nktistnkg miejfmg. ❴
=. F ti`pirfturf i g pA. ❺
9. F mnjistâg dàsnbf, ftrfvîs mf `fstnjfêâg i mgs `gvn`iktgs pirnstæetnbgs, sipfrf gs fen`iktgs i` cgbfmgs `fns
piquikgs, fu`iktfkmg f ærif mi ixpgsnêâg ìs ikzn`fs, i `nsturf`-kgs bg` fs sibriêùis ikzn`ætnbfs, dfbnentfkm
mnjistâg quà`nbf. ❺
4. G nktistnkg miejfmg. Î, sgcritumg, kistf pfrti mg snsti`f mnjistnvg qui gs fen`iktgs oæ si ikbgktrf` mnjirnmgs
kutrniktis istâg kf dgr`f mi `geîbuefs sudnbnikti`ikti piquikfs pfrf pfssfri` pfrf g sfkjui i pfrf enkdf.
Fprisiktf, tf`cî`, u`f jrfkmi ærif mi fcsgrêâg. ❺

p. 1= \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fs væevuefs bgknviktis sâg prijfs mf pfrimi nktirkf mg nktistnkg miejfmg qui fu`iktf` `untg f suf ærif supi
mi bgktfbtg bg` gs kutrniktis i f tfxf mi fcsgrêâg. G dfbtg mi siri` rivistnmfs pgr vnegsnmfmis i mi fs bîeuefs m
tibnmg mi rivistn`iktg fprisiktfri` `nbrgvnegsnmfmis fu`iktf fnkmf `fns f suf bfpfbnmfmi mi fcsgrêâg. ❺

p. 19 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. I` F, g `nbrgcngtf î mnvirsndnbfmg i sfumævie, bg` f `ubgsf nktistnkfe bgcirtf mi cfbtîrnfs cikîdnbfs pfrf f s
i` C, fs cfbtîrnfs cikîdnbfs misfpfribirf`, minxfkmg ispfêg pfrf f nkstfefêâg mi cfbtîrnfs pftgjîknbfs i gutrg
`nbrgrjfkns`gs prioumnbnfns. ❺
3. Y`f fen`iktfêâg rnbf i` drutgs i agrtàbgefs dfvgribi f `fkutikêâg mg `nbrgcngtf nktistnkfe8 fg bgktrærng, u`f
mi jeàbnmgs i eàpnmgs mi drfbf qufenmfmi mistròn g `nbrgcngtf. ❺
2. \rgendirfêâg mi cfbtîrnfs kgbnvfs, dukjgs i prgtgzgærngs pfrfsntfs, fbu`uefêâg mi tgxnkfs i eisùis nktirkfs kf
`ubgsf nktistnkfe. ❺
=. Fen`iktfêâg iqunencrfmf, rnbf i` drutgs i vijitfns, nkjistâg fcukmfkti mi æjuf i fcstnkïkbnf mi æebgge. ❴

p. 14 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Y`f ÿebirf î u`f dirnmf kf pfrimi mg istý`fjg, gs bæebuegs cnenfris dgr`f`-si kg nktirngr mf visàbuef, mfkndnbf
f, i g bfkbrg mg bòegk î g brisbn`iktg mi u`f `fssf kf pfrimi mg nktistnkg. ❺
Títulos relacionados

3. Y`f fen`iktfêâg iqunencrfmf, rnbf i` drutgs i vijitfns, f prætnbf mi ixirbàbng dàsnbg i f fcstnkïkbnf mi æebgge i
tfcfbg ❺
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 14/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
tfcfbg. ❺

Avaliar
Compartilhar
p. 11 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)  Pesquisar no documento 
6.6. 6 ‒ Cgbf8 3 ‒ Jeãkmuefs sfenvfris8 2 ‒ Isòdfjg8 = ‒ Istý`fjg8 9 ‒ Dàjfmg8 4 ‒ Tisàbuef cnenfr8
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 15/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

: ‒ \ãkbrifs8 1 ‒ Nktistnkg miejfmg8 > ‒ Nktistnkg jrgssg8  6< ‒ Sitg. ❺


6.3.Compartilhar
Avaliar
B. ❴  6.2. C. ❴  6.=. B. ❴  6.9. B. ❴  Pesquisar no documento 
3. F ‒ 9 ‒ NNN8 C ‒ 2 ‒ NNN8 B ‒ 6 ‒ NN, NNN8 M ‒ 3, 2, 4, : ‒ NN8 I ‒ 4 ‒ NT8 D ‒ 1 ‒ T8
J ‒ :Útil
‒ NT8(0%)
A ‒ 4 ‒ NNN8 N ‒ 6 ‒ N8 O ‒ 2 ‒ NN, NNN. ❱

2.6. F ‒ \ipsnkf8 C ‒ F`àefsi sfenvfr8 B ‒ Eàpfsi pfkbriætnbf. ❺
2.3. F pipsnkf
 Facebook ftuf
Não útil (0%)kg istý`fjg, i` `ing
Twitter ❺
æbnmg8 f f`àefsi sfenvfr,
LinkedIn
kf cgbf, i` `ing kiutrg, i f eàpfsi

pfkbriætnb
kg nktistnkg miejfmg, i` `ing cæsnbg.


Gabarito Cap 18-mi risgeuêâg
Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste
p. 1>

\rgpgstfs
Circulatório,…
=.6. B. ❺  =.3. C ❺
(D)
Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail
=.2. Fs vnegsnmfmis nktistnkfns, qui ribgcri` fs væevuefs bgknviktis i fprisiktf` `nbrgvnegsnmfmis, kfs sufs bîe
ipntienfns, fu`iktf` `untg f ærif supirdnbnfe i, bgksiquikti`ikti, f tfxf mi fcsgrêâg mi kutrniktis.

=.=. \rgcei`fs kf mnjistâg mgs fen`iktgs i mn`nkunêâg mf fcsgrêâg mi kutrniktis. ❺


9.6. F ÿebirf jæstrnbf î u`f dirnmf kf pfrimi mg istý`fjg8 g bfkbrg î g brisbn`iktg misbgktrgefmg mi u`f `fss
pfrimi mg òrjâg. ❺
9.3. Nkdiêâg pief cfbtîrnf, nmfmi, primnspgsnêâg jikîtnbf i `fus aæcntgs fen`iktfris. ❺
9.2. Fen`iktfêâg sfumævie, fcstnkïkbnf mi æebgge i mi tfcfbg, bgktrgeg mg strissi i vnjneãkbnf `îmnbf. ❺

]I@F D ‒ G RFKJYI
p. >< \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
6. G sfkjui î bgkstntuàmg pgr u`f pfrti eàqunmf, g pefs`f, i pgr iei`iktgs
djurfmgs, gs irntròbntgs, gs eiubòbntgs i fs pefquitfs. ❴

p. >< \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F dgr`f i f ffiixncnenmfmi mgs irntròbntgs dfbnentf` f suf misegbfêâg kg nktirngr mgs vfsgs sfkjuàkigs. Kgs bfpnef
`fns fpirtfmgs sò bgksijui` misegbfr-si i` dnef. ❺

p. >2 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. G trfkspgrti mi gxnjîkng i mi jenbgsi pfrf tgmfs fs bîeuefs mg bgrpg fssijurf fs `ftîrnfs-prn`fs kibissærnfs
gctikêâg mi ikirjnf ftrfvîs
mf rispnrfêâg bieuefr. F ri`gêâg mi mnòxnmg mi bfrcgkg i mi prgmutgs fzgtfmgs mg `itfcgens`g bieuefr encirtf fs
bîeuefs mi risàmugs tòxnbgs. F
bgfjuefêâg mg sfkjui ripfrf rgturfs kgs vfsgs sfkjuàkigs i n`pimi ai`grrfjnfs. F ien`nkfêâg mi `nbrgrjfkns`
pftgjîknbgs privnki f nkstfefêâg mi mgikêfs. ❱

p. >9 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. G ai`gjrf`f, g ai`ftòbrntg, f ai`gjegcnkf, f jenbgsi i g bgeistirge ―cg`‐ (AME). ❴
3. Gs vfegris mn`nkuàmgs mi irntròbntgs, ai`ftòbrntg i ai`gjegcnkf pgmi` nkmnbfr dfetf mi kutrniktis issikbnfns (d
vntf`nkfs) ì dgr`fêâg mgs
irntròbntgs. Y`f ai`grrfjnf î gutrf bfusf pgssàvie. Gs vfegris fu`iktfmgs mi eiubòbntgs pgmi` nkmnbfr u`f nkdi
Gs vfegris fu`iktfmgs mi jenbgsi pgmi` nkmnbfr qui g pãkbrifs kâg prgmuz nksuenkf sudnbnikti (mnfcitis). F nkji
mi jgrmurfs mi `æ qufenmfmi i f dfetf mi ixirbàbng dàsnbg pgmi` ixpenbfr gs vfegris mn`nkuàmgs mi bgeistirge ―cg`

2. G misiquneàcrng mg grjfkns`g, trfmuznmg kf mndnbuemfmi i` fcfstibir fs bîeuefs mi gxnjîkng (dfetf mi irntròbntgs
jenbgsi (dfetf mi nksuenkf) gu kg rnsbg mi mgikêf bfrmngvfsbuefr (bgeistirge ―cg`‐ rimuznmg). ❺
=. @fngr dfbnenmfmi kf rifenzfêâg mi ixf`is fg sfkjui i `fngr rfpnmiz kf gctikêâg mgs risuetfmgs. Gs prgcei`fs
pgmi` sir mititfmgs `fns bimg, fssn` bg`g f tg`fmf mi `imnmfs pfrf f suf bgrriêâg. ❺
9. \ir`ntnræ nmiktndnbfr gs nkmnvàmugs i` rnsbg mi `grti pri`fturf i fpenbfr `imnmfs mi privikêâg mfs mgikêfs. I
tir`gs psnbgeòjnbgs, pgmi trfzir prgcei`fs. ❺

p. >1 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. FTítulos
bgktf`nkfêâg mgs tibnmgs pgr cfbtîrnfs pftgjîknbfs, mivnmg ì pirdurfêâg mf piei pgr u` gcoitg bgrtfkti,
relacionados

misikbfmigu u`f rispgstf mg snsti`f n`ukntærng qui si trfmuznu kf sfàmf mi eiubòbntgs, pgr mnfpimisi, mgs vfsg
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 16/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia

sfkjuàkigs pfrf f zgkf nkditfmf. Gs eiubòbntgs dfjgbntfrf` fs cfbtîrnfs


 i g sfkjui bgfjuefmg nknbngu f ripfrfêâg
dirnmf. ❺
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
p. >> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 17/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

6. Gs sfkjuis mgs jrupgs F i C sâg nkbg`pftàvins, pgns gs fktnbgrpgs mi u` fjeutnkfrnf` gs irntròbntgs mg gutrg.
sfkjui mg jrupg FC kâg pgmi sir trfksdirnmg pfrf u` nkmnvàmug mi qufequirgutrg
Avaliar
Compartilhar jrupgno
Pesquisar sfkjuàkig,
documento qui
u`f viz
irntròbntgs trfksdirnmgs sirnf` tgmgs fjeutnkfmgs piegs fktnbgrpgs mg ribitgr. Kg iktfktg, sfkjui mi qufequir jru
pgmi sirÚtil
trfksdirnmg pfrf u` ribitgr bg` sfkjui mg tnpg FC, u`f viz qui isti nkmnvàmug kâg pgssun qufnsquir 
 kg(0%)

fktnbgrpgs siu pefs`f. 
Y` ribitgr bg` sfkjui mg jrupg G kâg pgmi ribicir u`f trfksdusâg mi qufequir gutrg tnpg mi sfkjui, pgns gs
 Facebook
Não
irntròbntgs útil (0%)sirnf` fjeutnkfmgs
ribicnmgs Twitter piegs fktnbgrpgs mg siu pefs`f. Kg iktfktg, g sfkjui mg jrupg G pgmi s
LinkedIn
trfksdirnmg pfrf u` ribitgr bg` qufequir tnpg mi sfkjui, u`f viz qui gs irntròbntgs trfksdirnmgs kâg pgmi` sir 
fjeutnkfmgs, mfmg
18- qui Semiologia
kâg fprisiktf` qufnsquir fktnjîkngs kf suf supirdàbni. ❱Sistema

Gabarito Cap Aprovar_ano05_liv SISTEMA Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
p. 6<3 Copiar
\rgpgstfs
link mi risgeuêâg (V) E-mail
6.6. F ‒ \efquitfs8
C ‒ Irntròbntgs8
B ‒ Eiubòbntgs8
M ‒ \efs`f. ❴
6.3. M. ❴
6.2. C. ❴
6.=. F. ❴
3. F ‒ 28 C ‒ 38 B ‒ =8 M ‒ 38
I ‒ =8 D ‒ 68 J ‒ =8 A ‒ 38 N ‒ =8 O ‒ 3. ❺
2.6. Tirndnbf`-si misvngs kf qufktnmfmi mi irntòbntgs (nkdirngr fgs vfegris mi ridirïkbnf) i mi eiubòbntgs (supirngr
vfegris mi ridirïkbnf). ❴
2.3. Gs vfegris mn`nkuàmgs mf qufktnmfmi mi irntròbntgs pgmi` nkmnbfr u`f fki`nf i gs vfegris fu`iktfmgs mf
qufktnmfmi mi eiubòbntgs, u`f nkdiêâg. ❺
2.2. F mitir`nkfêâg mf pirbiktfji` mi vgeu`i gbupfmg piegs irntròbntgs kg vgeu`i tgtfe mi sfkjui (ai`ftòbrntg
bgkbiktrfêâg mi ai`gjegcnkf pgmi` bgkdnr`fr f fki`nf. F bgktfji` mgs mndiriktis tnpgs mi eiubòbntgs foumf f
bg`priikmir g tnpg mi nkdiêâg i` bursg. ❱
2.=. F fki`nf pgmi sir prgvgbfmf pgr u`f fen`iktfêâg pgcri i` vntf`nkfs i sfns `nkirfns (bg`g g dirrg). Y`f `
kutrnêâg pgmi cfnxfr fs midisfs mg grjfkns`g i dfbnentfr f nkstfefêâg mi nkdiêùis. ❺
=.6. Fktis mi u`f trfksdusâg sfkjuàkif, î gcrnjftòrng tistfr f bg`pftncnenmfmi mg sfkjui mg ribitgr bg` g sfkju
mfmgr. ❴
=.3. Kâg pgmi sir g mfmgr. Y` mfmgr bg` sfkjui mg jrupg FC kâg g pgmi mgfr f u` ribitgr bg` sfkjui mg jrup
F @frnfkf, mg jrupg F, pgssun fktnbgrpgs fktn-C kg siu pefs`f qui nrnf` fjeutnkfr gs irntròbntgs ribicnmgs kg sfk
mg Ogâg, mg jrupg FC. ❺
=.2. Râg mfmgris pgssàvins gs qui pirtikbiri` fg jrupg sfkjuàkig mf @frnfkf (sgeuêâg nmife) i fg jrupg G. ❴

]I@F J ‒ G RNR]I@F BFSMNGTFRBYEFS


p. 6<2 \rgpgstfs mi risgeuêâg (FM)
6. Gs prnkbnpfns bgkstntunktis mg snsti`f bfrmngvfsbuefr sâg g sfkjui, g bgrfêâg i gs vfsgs sfkjuàkigs. ❴

p. 6<2 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Gs bgrfêùis au`fkg i mg pgrbg fprisiktf` u`f dgr`f ixtirkf i u`f istruturf nktirkf nmïktnbfs. Feî` mnssg,
enjfmgs f vfsgs sfkjuàkigs nmïktnbgs. ❴

p. 6<4 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. G bgrfêâg î bgkstntuàmg pgr mufs furàbuefs i pgr mgns viktràbuegs qui bg`uknbf` ftrfvîs mi væevuefs
furnbuegviktrnbuefris. G òrjâg istæ mnvnmnmg i` mufs `itfmis, mnrintf i isquirmf, qui kâg bg`uknbf` iktri sn. ❺

p. 6<1 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F ‒ Tinf bfvf supirngr8 C ‒ Tinf bfvf nkdirngr8 B ‒ Tinf pue`gkfr 
M ‒ Frtîrnf pue`gkfr8 I ‒ Frtîrnf fgrtf8 D ‒ Furàbuef mnrintf8
J ‒ Furàbuef isquirmf8 A ‒ Tiktràbueg mnrintg8 N ‒ Tiktràbueg isquirmg8
O ‒ Tæevuef trnbÿspnmi8 H ‒ Tæevuef cnbÿspnmi8 E i @ ‒ Tæevuefs si`neukfris. ❺
3. GTítulos
sfkjuirelacionados
iktrf kg bgrfêâg ftrfvîs mfs furàbuefs. Kf furàbuef mnrintf, prgviknikti mfs vinfs bfvfs, i kf furàbuef

isquirmf vnkmg mfs vinfs pue`gkfris F bgktrfêâg mfs furàbuefs n`puesngkf g sfkjui pfrf gs viktràbuegs ftrfvî
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 18/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
isquirmf, vnkmg mfs vinfs pue`gkfris. F bgktrfêâg mfs furàbuefs n`puesngkf g sfkjui pfrf gs viktràbuegs ftrfvî
væevuefs cnbÿspnmi i trnbÿspnmi. F bgktrfêâg mgs viktràbuegs nkoitf gsfkjui kfs frtîrnfs, g viktràbueg mnrintg kf fr
Avaliar
Compartilhar
pue`gkfr  Pesquisar
i g viktràbueg isquirmg kf frtîrnf fgrtf, i dibaf fs væevuefs cnbÿspnmi no documento
i trnbÿspnmi, 
qui, fssn`, n`pimi`
sfkjui mi ritgrkfr ìs furàbuefs. \gr suf viz, fs væevuefs si`neukfris n`pimi` g riffiuxg mi sfkjui pfrf gs
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 19/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

viktràbuegs. ❱ 
2. FCompartilhar
Avaliar
sipfrfêâg mg bgrfêâg i` mufs `itfmis qui kâg bg`uknbf` iktri sn n`pimi f `nsturf
 Pesquisar no mg  qu
sfkjui vikgsg,
documento
bnrbuef kf pfrti mnrintf, bg` g sfkjui frtirnfe, qui bnrbuef kf pfrti isquirmf mg òrjâg. ❺
 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
Útil (0%)

p. 6<> 
6. Fs prnkbnpfns itfpfs mg bnbeg bfrmàfbg sâg f mnæstgei jirfe, f sàstgei furnbuefr i f sàstgei viktrnbuefr.
Kf  Nãojirfe,
mnæstgei útil (0%)
Facebook Twitter riefxfmg. G sfkjui
g bgrfêâg ikbgktrf-si LinkedIn
iktrf kfs furàbuefs i g òrjâg vfn ikbaikmg pfssnvf`
Kf sàstgei furnbuefr, fs furàbuefs bgktrfi`-si i n`puesngkf` g sfkjui pfrf gs viktràbuegs.


KfGabarito
sàstgei viktrnbuefr,
Cap 18- gs viktràbuegs bgktrfi`-si
Semiologia i
Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste
nkoitf` 
g sfkjui kfs frtîrnfs.
Circulatório,… ❺
Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail
p. 66< \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F ‒ Mnæstgei viktrnbuefr8 C ‒ Ràstgei viktrnbuefr. ❺
3.6. Murfkti f mnæstgei (i f sàstgei furnbuefr), g vgeu`i mi sfkjui vfn fu`iktfkmg kg viktràbueg isquirmg ftî ftnkj
`fns mi 62< `E. Bg` f sàstgei viktrnbuefr, g sfkjui î ioitfmg pfrf f frtîrnf fgrtf i g siu vgeu`i mn`nkun,
fcruptf`ikti, pfrf birbf mi 49 `E. ❺
3.3. Kg viktràbueg, f prissâg î `untg cfnxf (nkdirngr f 39 ``Aj) murfkti g riefxf`iktg mf bfvnmfmi (mnæstgei) i
fu`iktf fcruptf`ikti (pfrf birbf mi 63< ``Aj) murfkti f suf bgktrfêâg (sàstgei viktrnbuefr). ❺
3.2. F prissâg frtirnfe kf fgrtf ftnkji g siu `æxn`g (63< ``Aj) murfkti f sàstgei viktrnbuefr, qufkmg g sfkjui,
nkoitfmg pieg viktràbueg, iktrf kf frtîrnf. Istf prissâg risuetf mf dgrêf qui g sfkjui ixirbi sgcri fs pfrimis mf f
i` risuetfmg mf bgktrfêâg mg viktràbueg i, tf`cî`, mf bgktrfêâg mfs pfrimis mf pròprnf frtîrnf. Fpòs f sàstgei
viktrnbuefr, f prissâg frtirnfe vfn mn`nkunkmg ftî u` vfegr `àkn`g mi 1< ``Aj,
jfrfktnkmg f bgktnkunmfmi mg ffiuxg mi sfkjui kgs vfsgs. ❱
2. N ‒ 6.g ruàmg bfrmàfbg8 NN ‒ 3.g ruàmg bfrmàfbg. ❺

p. 663 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fs frtîrnfs fprisiktf` pfrimis ispissfs i ieæstnbfs pfrf si pgmiri` bgktrfnr i risnstnr ì prissâg mg sfkjui k
nktirngr. Gs bfpnefris pgssui` pfrimis `untg dnkfs pfrf dfbnentfr fs trgbfs mi sucstãkbnfs bg` gs tibnmgs i òrjâg
vinfs, bg` pfrimis `ikgs ispissfs mg qui fs mfs frtîrnfs, mneftf`-si `fns i trfkspgrtf` u`f `fngr qufktnmfmi
sfkjui. Fs væevuefs vikgsfs n`pimi` g riffiuxg mg sfkjui i gcrnjf` ì suf bnrbuefêâg kg siktnmg mg bgrfêâg. ❺

p. 662 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fs vfrnzis sâg bfusfmfs pgr midintg gu `fu dukbngkf`iktg mfs væevuefs vikgsfs. Istfs kâg bgksijui` n`pim
riffiuxg mi sfkjui, qui, fssn`, si fbu`uef kgs vfsgs. ❴
3. F fbu`uefêâg mi sfkjui kfs vinfs pgmi grnjnkfr bgæjuegs qui vâg gcstrunr f bnrbuefêâg. ❺
2. Kâg pir`fkibir mi pî gu siktfmg pgr piràgmgs `untg prgegkjfmgs. ❺

p. 66= \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F bnrbuefêâg snstî`nbf nknbnf-si kg viktràbueg isquirmg, qui cg`cinf sfkjui frtirnfe pfrf tgmgs gs òrjâgs mg b
gkmi gbgrri` fs trgbfs bg` fs bîeuefs. G sfkjui frtirnfe trfksdgr`f-si i` sfkjui vikgsg i rijrissf ì furàbuef
mnrintf piefs vinfs bfvfs. F bnrbuefêâg pue`gkfr nknbnf-si kg viktràbueg mnrintg, qui cg`cinf sfkjui vikgsg pfrf g
pue`ùis, gkmi gbgrri` fs trgbfs jfsgsfs. G sfkjui vikgsg trfksdgr`f-si i` sfkjui frtirnfe i rijrissf ì furàb
isquirmf piefs vinfs pue`gkfris. ❺
3. G sfkjui vikgsg î rnbg i` mnòxnmg mi bfrcgkg i pgcri i` gxnjîkng8 g sfkjui frtirnfe î rnbg i` gxnjîkng i pgc
mnòxnmg mi bfrcgkg. ❴

p. 669 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. I` bfmf `g`iktg, `fns mi `itfmi mg vgeu`i mi sfkjui ixnstikti kg bgrpg au`fkg ikbgktrf-si kfs vinfs. ❴
3. F bnrbuefêâg pue`gkfr gbgrri ku` trfoitg `untg `fns burtg i ikvgevikmg u`f qufktnmfmi `untg `ikgr mi vfsg
rieftnvf`ikti ì bnrbuefêâg snstî`nbf, qui fcrfkji tgmgs gs òrjâgs i tibnmgs mg bgrpg. Fssn`, ku` mfmg `g`iktg
fpikfs birbf mi u` qunktg mg vgeu`i tgtfe mi sfkjui istæ i` bnrbuefêâg pue`gkfr. ❺
2. F ixnstïkbnf mi u` `fngr vgeu`i mi sfkjui kfs vinfs ixpenbf-si pieg `fngr mnã`itrg mg ispfêg nktirngr mistis
vfsgs i pief suf bfpfbnmfmi mnstiksàvie. Fs frtîrnfs, bg` pfrimis `fns ispissfs, kâg bg`pgrtf` u`
Títulos
vgeu`i relacionados
mi sfkjui tâg ieivfmg bg`g fs vinfs. Gs bfpnefris, i`cgrf siof` gs vfsgs sfkjuàkigs `fns fcukmfktis

bgrpg au`fkg, fprisiktf` u` mnã`itrg `nbrgsbòpnbg, pieg qui kâg bgksijui` bg`pgrtfr u`
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 20/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
bgrpg au`fkg, fprisiktf` u` mnã`itrg `nbrgsbòpnbg, pieg qui kâg bgksijui` bg`pgrtfr u`
jrfkmi vgeu`i mi sfkjui. ❱ 
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
p. 664 \rgpgstfs mi risgeuêâg (FM)
6. Y` istneg mi vnmf simiktærng, bg` bgksu`g mi tfcfbg i mi æebgge, f prætnbf mi u`f fen`iktfêâg rnbf i` sfe i
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia MaisAprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular
de um milhão de membros confiam
CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail
Experimente o Scribd GRÁTIS por 30 dias para acessar mais de 125 milhões de títulos sem anúncios
ou interrupções!

Iniciar teste gratuito


Cancele quando quiser.

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 21/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

jgrmurfs i pgcri i` drutgs i vijitfns, f dfetf mi ixirbàbng dàsnbg, u`f


 vnmf strissfmf i g ixbissg mi
pisg dfvgribi` fs mgikêfs bfrmngvfsbuefris. ❺
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
3. F fmgêâg mi u` istneg mi vnmf sfumævie bg` u`f fen`iktfêâg iqunencrfmf, f prætnbf mi ixirbàbng dàsnbg i g bgktr
mg strissi.
Útil❴
 (0%)
p. 664 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
 Facebook
6. Ku`f Não útilkgr`fe
frtîrnf (0%) (F), surjiTwitter
u` mipòsntg mi jgrmurf
LinkedIn
kfs sufs pfrimis

(C). Bg` g ti`pg, issi mipòsntg brisbi i dgr`f u`f pefbf bgkbïktrnbf


quiGabarito
ritnrf ispfêg
Cap 18-fg nktirngr mg vfsg (B). Dnkfe`ikti,
Semiologia dgr`f-siSISTEMA
Aprovar_ano05_liv u` bgæjueg sfkjuàkig qui gcstrunu tgtfe`ikti
Sistema ff
Resumo Siste

(M).Circulatório,…
❺ Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
3. Y`fCopiar link
fen`iktfêâg bg` ixbissgE-mail
mi jgrmurfs i sfe, g bgksu`g mi æebgge i
mi tfcfbg i g simiktfrns`g. ❴

p. 66> \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. F ‒ Frtîrnf fgrtf8 C ‒ Frtîrnf pue`gkfr8 B ‒ Tinf pue`gkfr8 M ‒ Tinf bfvf8
I ‒ Furàbuef mnrintf8 D ‒ Furàbuef isquirmf8 J ‒ Tæevuef trnbÿspnmi8
A ‒ Tæevuef cnbÿspnmi8 N ‒ Tiktràbueg mnrintg8 O ‒ Tiktràbueg isquirmg. ❺
6.3. M. ❺ 6.2. B. ❺ 6.=. B. ❴
3.6. N ‒ Bnrbuefêâg snstî`nbf8 NN ‒ Bnrbuefêâg pue`gkfr. ❺
3.3. F ‒ Òrjâgs8 C ‒ \ue`ùis8 B ‒ Bgrfêâg8 M ‒ Tinf bfvf8 I ‒ Frtîrnf pue`gkfr8
D ‒ Frtîrnf fgrtf8 J ‒ Tinf pue`gkfr. ❺
3.2. B. ❴
2.6. F ‒ Bfpnefr sfkjuàkig8 C ‒ Tinf8 B ‒ Frtîrnf. ❴
2.3. G bfpnefr sfkjuàkig fprisiktf u` mnã`itrg `untg rimuznmg, tikmg fs sufs pfrimis f ispissurf mi u`f bîeuef
vinf î u` vfsg mi jrfkmi bfencri i pgssun pfrimis bg` u`f ispissurf nkdirngr ì mfs frtîrnfs.
Feî` mnssg, fprisiktf væevuefs vikgsfs. F frtîrnf tf`cî` î u` vfsg mi jrfkmi bfencri, bg` pfrimis `untg ispis

2.2. Bg` pfrimis `fns dnkfs i `fns midgr`ævins mg qui fs mfs frtîrnfs, fs vinfs dukbngkf` bg`g risirvftòrngs m
sfkjui, qui trfkspgrtf` si`pri i` mnriêâg fg bgrfêâg, jrfêfs ì ixnstïkbnf mi væevuefs vikgsfs kg siu nktirngr.
pfrimis ispissfs, risnstiktis i ieæstnbfs, fs frtîrnfs bgksijui` trfkspgrtfr g sfkjui sgc prissâg, pfrf f qufe
bgktrncui` bg` f suf pròprnf bgktrfêâg. ❺
2.=. Y`f rimi mi bfpnefris sfkjuàkigs pir`nti u`f jrfkmi idnbnïkbnf kfs trgbfs mi prgmutgs bg` fs bîeuefs. ❴
2.9. B. ❴

p. 63< \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


=.6. F ‒ Frtîrnf8 C ‒ Frtiràgef8 B ‒ Bfpnefris8 M ‒ Tîkuef8 I ‒ Tinf. ❴
=.3.6. F prissâg sfkjuàkif î ieivfmf kfs frtîrnfs i vfn mn`nkunkmg ì `imnmf qui g sfkjui ffiun pfrf fs vinfs, gkmi
rimuznmf. ❴
=.3.3. F viegbnmfmi mg sfkjui î `æxn`f ì sfàmf mg bgrfêâg, ieivfmf kfs frtîrnfs i vfn mn`nkunkmg ftî dnbfr `untg
fg kàvie mgs bfpnefris sfkjuàkigs. Mipgns, ì `imnmf qui fs vinfs si vâg fefrjfkmg, f viegbnmfmi mg sfkjui vgetf
fu`iktfr. ❴
=.3.2. F ærif tgtfe mi sibêâg mgs `untgs `neaùis mi bfpnefris mg grjfkns`g î `untg `fngr mg qui kfs vinfs i frtîr

=.2. Kgs bfpnefris sfkjuàkigs, f prissâg mg sfkjui fnkmf î sudnbnikti`ikti ieivfmf pfrf gcrnjfr g pefs`f f
fcfkmgkfr gs vfsgs8 mivnmg fg rimuznmg bfencri mgs bfpnefris, g sfkjui bnrbuef `untg eiktf`ikti pfrf
pir`ntnr fs trgbfs mi sucstãkbnfs bg` fs bîeuefs8 f ærif tgtfe mi sibêâg î `untg `fns ieivfmf kgs bfpnefris
sfkjuàkigs, pgns, i`cgrf bfmf u` mieis tikaf u` mnã`itrg `nbrgsbòpnbg, g sg`ftòrng mf ærif mi
`untgs `neaùis mi bfpnefris supirf efrjf`ikti f ærif tgtfe mi qufequir gutrg tnpg mi vfsgs. ❱
9.6. F ‒ Furàbuef mnrintf8 C ‒ Frtîrnf fgrtf8 B ‒ Frtîrnf pue`gkfr8 M ‒ Tiktràbueg isquirmg. ❺
9.3. M. ❺ 9.2. F. ❺
9.=. F bnïkbnf i f tibkgegjnf pir`ntnrf` bgkstrunr u` mnspgsntnvg `ibãknbg
qui ribici sfkjui mg bgrfêâg i g nkoitf, sgc prissâg, kfs frtîrnfs,
sucstntunkmg mi dgr`f frtndnbnfe f dukêâg mgs viktràbuegs.
Títulos relacionados

]I@F A G RNR]I@F ENKDÆ]NBG


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 22/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
]I@F A ‒ G RNR]I@F ENKDÆ]NBG
p. 63= \rgpgstfs mi risgeuêâg (V) 
Avaliar
Compartilhar
6. Kf rimi mi bfpnefris sfkjuàkigs, qui nrrnjf tgmgs gs tibnmgs i òrjâgs mg  Pesquisar no documento
bgrpg, 
g pefs`f mg sfkjui mæ grnji`
enkdf nktirstnbnfe. Istf î ribgeanmf pgr u` snsti`f mi bfpnefris i bfkfns enkdætnbgs qui efkêf` f enkdf bnrbuefkti kf
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 23/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

bgrrikti sfkjuàkif, fg kàvie mfs vinfs sucbeævnfs. ❺ 


3. FCompartilhar
Avaliar
enkdf bnrbuefkti î bfkfenzfmf, ftrfvîs mi vfsgs, pfrf g nktirngr mgs jãkjengs enkdætnbgs.noMipgns
 Pesquisar  is
mi ftrfvissfr
documento
òrjâgs, sfn pfrf g ixtirngr i
bgktnkufÚtil
g siu pirbursg kgs vfsgs enkdætnbgs. ❺
 (0%)

 Facebook
Não útil (0%)

2. Gs jãkjengs enkdætnbgs sâg priikbanmgs pgr u` tibnmg issikbnfe`ikti bgkstntuàmg pgr eiubòbntgs. ❴ 

p. 639 \rgpgstfs mi risgeuêâgTwitter


(V) LinkedIn
6. F enkdf nktirstnbnfe î dgr`fmf piegs eàqunmgs qui cfkaf` fs bîeuefs8 f enkdf bnrbuefkti risuetf mf mrikfji` mf enkd
nktirstnbnfe
Gabarito iCap
nktirngr 
misegbf-si
Circulatório,…
18- kg
Semiologia
mi vfsgs. ❴ Cardiovascular
Copiar link

E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
3. F dgr`fêâg mf enkdf nktirstnbnfe pir`nti g bgkstfkti nktirbã`cng mi sucstãkbnfs bg` fs bîeuefs8 f suf mrikfji`
dfbnentf f rikgvfêâg i g iquneàcrng mg `ing ixtrfbieuefr F prgmuêâg i fbu`uefêâg mi eiubòbntgs kg snsti`f enkdætnb
midikmi` g grjfkns`g mi sucstãkbnfs i `nbrgrjfkns`gs pftgjîknbgs i ien`nkf bîeuefs vieafs i midintugsfs. ❱
2. Fs væevuefs n`pimi` g riffiuxg mi enkdf, gcrnjfkmg ì suf bnrbuefêâg si`pri kg `is`g siktnmg. ❴
=. Gs jãkjengs enkdætnbgs dnetrf` f enkdf, ien`nkfkmg bgrpgs istrfkags pgr fêâg mgs eiubòbntgs mg siu nktirngr. ❺
9. G fu`iktg mg vgeu`i mgs jãkjengs enkdætnbgs î prgvgbfmg pief `uetnpenbfêâg mi eiubòbntgs kg siu nktirngr. ❺

p. 634 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. G sfkjui kgr`fe istæ riprisiktfmg i` F i g sfkjui mi u`f pissgf bg` eiubi`nf, i` C. ❴
6.6. F eiubi`nf bfrfbtirnzf-si pief rimuêâg mg kÿ`irg mi irntròbntgs i mi pefquitfs i pieg fu`iktg mg kÿ`irg mi
eiubòbntgs. ❴
3. Y`f mfs dgr`fs mi mnfjkgstnbfr f eiubi`nf î ftrfvîs mi fkæensis sfkjuàkifs. ❴
2.6. F mn`nkunêâg mf qufktnmfmi mi irntròbntgs prgvgbf fki`nf. ❺
2.3. F mn`nkunêâg mf qufktnmfmi mi eiubòbntgs sfumævins tgrkf g grjfkns`g nkbfpfz mi bg`cftir nkdiêùis. ❺
2.2. F mn`nkunêâg mf qufktnmfmi mi pefquitfs n`pimi g sfkjui mi bgfjuefr kfs zgkfs dirnmfs, eivfkmg f ai`grrfj
ixbissnvfs. ❺
=. F eiubi`nf î u` bfkbrg mg sfkjui pgrqui î bfusfmf pief `uetnpenbfêâg misbgktrgefmf mi bîeuefs, u`f bfrfbti
mgs bfkbrgs. Kisti bfsg, fs bîeuefs fditfmfs sâg bîeuefs mg sfkjui, gs eiubòbntgs. ❺

p. 63> \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. F ‒ Bfpnefr sfkjuàkig8 C ‒ Bfpnefr enkdætnbg8 B ‒ Enkdf nktirstnbnfe8
M ‒ Enkdf bnrbuefkti8 I ‒ Tfsg enkdætnbg8 D ‒ Jãkjeng enkdætnbg. ❺
6.3. F. ❴  6.2. B. ❺  6.=. M. ❺  6.9. C. ❴
6.4. Gs vfsgs enkdætnbgs trfkspgrtf` f enkdf bnrbuefkti pfrf f bgrrikti sfkjuàkif, si`pri kg `is`g siktnmg, mivnm
ixnstïkbnf mi væevuefs kg
siu nktirngr. ❺
6.:. Gs jãkjengs enkdætnbgs dnetrf` f enkdf mi `gmg qui dnqui en`pf mi bgrpgs istrfkags, ftufkmg kf midisf mg
grjfkns`g. ❺
6.1. I` bfsg mi nkdiêâg, gs jãkjengs enkdætnbgs nkbaf` mivnmg ì `uetnpenbfêâg mi enkdòbntgs i ì prgmuêâg mi fktnbg
pfrf bg`cftir gs fjiktis
pftgjîknbgs. ❱
3. F ‒ 68 C ‒ 28 B ‒ 68 M ‒ 38 I ‒ 68 D ‒ 2. ❺

]I@F N ‒ G RNR]I@F SIR\NSF]ÒSNG


p. 62< \rgpgstfs mi risgeuêâg (FM)
6. G snsti`f rispnrftòrng î dgr`fmg piegs pue`ùis i piefs vnfs rispnrftòrnfs. Istfs nkbeui`, fs dgssfs kfsfns, f df
f efrnkji, f trfquinf, gs crýkqungs i gs crgkquàgegs. ❺

p. 622 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Fs vnfs rispnrftòrnfs sâg u`f pgrtf mi iktrfmf mi pginrfs i `nbrgrjfkns`gs pftgjîknbgs. Fs vnfs rispnrftòrnfs
misi`pikaf` u` pfpie mi dnetrfji` mg fr, envrfkmg-g missis fjiktis istrfkags. \frf tfe pgssui` piegs (dgssfs
kfsfns) i bàengs (trfquinf) qui, bg` f foumf mgs `ubgs, dfzi` f ritikêâg mi pginrfs i cfbtîrnfs i fs ikbf`nkaf`
g ixtirngr (ftrfvîs mf cgbf gu mfs kfrnkfs) gu pfrf g tucg mnjistnvg. Fs cfbtîrnfs tf`cî` pgmi` sir ftfbfmfs i
Títulospgrrelacionados

mistruàmfs eiubòbntgs mfs f`àjmfefs. ❺


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 24/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia

p. 624 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V) 


Avaliar
Compartilhar
6. Murfkti  Pesquisar
f nkspnrfêâg, gs `ÿsbuegs bgktrfi`-si i f bfnxf tgræbnbf ixpfkmi. F prissâg no documento
miktrg î `
mgs pue`ùis
mg qui kg ixtirngr. G fr ffiun pfrf gs fevîgegs. Murfkti f ixpnrfêâg, gs `ÿsbuegs riefxf`. F bg`prissâg mf bfnxf
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 25/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

tgræbnbf fu`iktf f prissâg miktrg mgs pue`ùis. G fr ffiun pfrf g ixtirngr.


 ❱
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
p. 621 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F bfpfbnmfmi pue`gkfr tgtfe î mi 9,1 entrgs. ❴
 bnbeg
Útil (0%)

3. Ku` rispnrftòrng kgr`fe, g vgeu`i bgrrikti î mi 9<< `e. ❴ 
2. F eitrf F riprisiktf g `æxn`g vgeu`i mi fr qui si bgksijui nkspnrfr gu bfpfbnmfmi nkspnrftòrnf (u`f nkspnrfêâ
 Facebook
ripgusg Não
(TB) útil (0%)mi u`f nkspnrfêâg
sijunmf Twitter dgrêfmf (TSN))8LinkedIn
f eitrf C riprisiktf g `æxn`g vgeu`i mi fr qui si bgksi
ixpnrfr gu bfpfbnmfmi vntfe (ixpuesâg mg fr nkspnrfmg mi dgr`f dgrêfmf (TSN), fbrisbnmg mg fr ixpnrfmg i` ripgusg
(TB), fbrisbnmg
Gabarito

Cap 18-
Circulatório,…
Copiar link

mi u`fSemiologia
ixpnrfêâg dgrêfmf Aprovar_ano05_liv
Cardiovascular
E-mail
(TSI)). ❺ SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
=. G TSN ridiri-si fg vgeu`i ixtrf mi fr qui pgmi sir nkspnrfmg, feî` mg vgeu`i bgrrikti kgr`fe, bgrrispgkmikmg
birbf mi 3,> entrgs. G TSI î f qufktnmfmi mi fr qui fnkmf pgmi sir ixpnrfmf, pief ixpnrfêâg dgrêfmf, fpòs g tîr`nk
ixpnrfêâg bgrrikti kgr`fe, bgrrispgkmikmg f birbf mi 6,3 entrgs. ❺
9. G TS î g vgeu`i mi fr qui fnkmf pir`fkibi kg pue`âg fpòs u`f ixpnrfêâg dgrêfmf. ❴

p. 62> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. Gs fevîgegs pue`gkfris sâg piquikgs sfbgs mi pfrimis `untg dnkfs, ikvgevnmgs pgr u`f rimi mi bfpnefris
sfkjuàkigs. Istf bfrfbtiràstnbf fu`iktf `untg f ærif mi bgktfbtg iktri g fr mg nktirngr mgs fevîgegs i g
sfkjui qui bnrbuef kg nktirngr mgs bfpnefris. Fs pfrimis `untg dnkfs i au`imibnmfs dfbnentf` f mndusâg mgs jfsis
rispnrftòrngs. ❺
3. Kgs fevîgegs pue`gkfris, g gxnjîkng mndukmi-si pfrf g sfkjui i g mnòxnmg mi bfrcgkg dfz g pirbursg bgktrærng
tibnmgs, g gxnjîkng mndukmi-si mg sfkjui pfrf fs bîeuefs i g mnòxnmg mi bfrcgkg dfz g pirbursg
bgktrærng. ❺

p. 6=< \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F rispnrfêâg ixtirkf ridiri-si ìs trgbfs jfsgsfs kgs fevîgegs pue`gkfris8 f rispnrfêâg bieuefr î u` prgbissg
gctikêâg mi ikirjnf f pfrtnr mf jenbgsi, bg` jfstg mi G 3 i encirtfêâg mi BG3. ❺

p. 6=6 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F prissâg ft`gsdîrnbf mn`nkun bg` f fetntumi, g qui n`penbf `ikgs `geîbuefs mi gxnjîkng mnspgkàvins pgr uknm
mi vgeu`i mi fr. ❴
3. Bg` `ikgs gxnjîkng mnspgkàvie kg fr nkspnrfmg, f prissâg mi gxnjîkng kgs fevîgegs pue`gkfris î `ikgr. ❴
2. G dgrkibn`iktg mi gxnjîkng ìs bîeuefs, ftrfvîs mg sfkjui, dnbf `fns rimuznmg. Bg`g g gxnjîkng î kibissærng pf
rispnrfêâg bieuefr, isti prgbissg vfn sir rimuznmg i, bgksiquikti`ikti, f prgmuêâg mi ikirjnf f
pfrtnr mgs kutrniktis ikirjîtnbgs, bg`g f jenbgsi, vfn cfnxfr. ❱
=. G mnòxnmg mi bfrcgkg î u` prgmutg mf rispnrfêâg bieuefr. Mn`nkunkmg isti prgbissg, tf`cî` mn`nkun f qufktnm
mi BG3 prgmuznmg kfs bîeuefs, cfnxfkmg f prissâg pfrbnfe misti jæs. ❺
9. \frf tiktfr bg`piksfr f `ikgr mnspgkncnenmfmi mi gxnjîkng kf ft`gsdirf, g grjfkns`g rispgkmi n`imnftf`ikt
u` fu`iktg mg rnt`g bfrmàfbg i mf driquïkbnf viktneftòrnf. Bg` g ti`pg, pgmiræ fu`iktfr f prgmuêâg mi irntròbn
f f`pentumi viktneftòrnf. ❱
4. Rnktg`fs `gmirfmgs sâg f siksfêâg mi dfetf mi fr, bfksfêg i mgris mi bfciêf. I` sntufêùis `fns jrfvis pgm
gbgrrir imi`fs pue`gkfris i biricrfns i, ftî, f `grti. ❱
:. F fben`ftfêâg î g foustf`iktg mg grjfkns`g ì `ikgr mnspgkncnenmfmi mi gxnjîkng kf fetf `gktfkaf. Isti prgbi
ixnji ti`pg. ❺
1. \ue`ùis `fns misikvgevnmgs, bgrpgs `fns piquikgs i sfkjui bg` `fngr qufktnmfmi mi irntròbntgs sâg feju`f
bfrfbtiràstnbfs mgs afcntfktis mf fetf `gktfkaf. ❺

p. 6=3 \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)


6. Fs mgikêfs rispnrftòrnfs sâg bfusfmfs, prnkbnpfe`ikti, pief pgeunêâg ft`gsdîrnbf i pieg tfcfjns`g. ❴

p. 6=9 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6.6. F ‒ Dgssfs kfsfns8 C ‒ Dfrnkji8 B ‒ Efrnkji8 M ‒ ]rfquinf8 I ‒ Crýkqung8
D ‒ Crgkquàgeg8 J ‒ Fevîgeg pue`gkfr8 A ‒ Mnfdrfj`f. ❺
6.3. B. ❴ 6.2. B. ❴ 6.=. C. ❴
3. FTítulos
‒ =8 C ‒relacionados
98 B ‒ 38 M ‒ :8 I ‒ 48 D ‒ 68 J ‒ 2. ❺

2 6 F prissâg mg fr î `fngr kg mnspgsntnvg C u`f viz qui f `is`f qufktnmfmi mi fr gbupf u` `ikgr vgeu`i26/52❺
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
2.6. F prissâg mg fr î `fngr kg mnspgsntnvg C, u`f viz qui f `is`f qufktnmfmi mi fr gbupf u` `ikgr vgeu`i. ❺
 mf nkspnrfêâg. F bfnxf tgræbnbf ixpfkmi-si
2.3. G mnspgsntnvg F neustrf f prissâg kg nktirngr mgs pue`ùis fqufkmg
Avaliar
Compartilhar
prissâg misbi kg nktirngr mgs pue`ùis, dfvgribikmg f iktrfmf mg fr.  Pesquisar no documento 
G mnspgsntnvg C neustrf f prissâg kg nktirngr mgs pue`ùis fqufkmg mf ixpnrfêâg. F bfnxf tgræbnbf riefxf i bg`prn`
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 27/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

pue`ùis, fu`iktfkmg f prissâg kg nktirngr mg òrjâg i ixpuesfkmg 


g fr pfrf g ixtirngr. ❱
Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
p. 6=4 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)
=.6. F driquïkbnf rispnrftòrnf ridiri-si fg kÿ`irg mi bnbegs rispnrftòrngs pgr uknmfmi mi ti`pg8 g vgeu`i bgrrikti
 Útil (0%)

bgrrispgkmi fg vgeu`i mi fr nkspnrfmg ku`f viktnefêâg kgr`fe8 f viktnefêâg pue`gkfr ridiri-si fg prgbissg 
`ibãknbg mi iktrfmf i sfàmf mi fr mgs pue`ùis. ❺
=.3. Não útilmgs
Facebook
G fu`iktg (0%) Twitter pue`gkfr bg`
vfegris mi viktnefêâg LinkedIn
f nktiksnmfmi mg ixirbàbng dàsnbg ixpenbf-si pieg brisbikt
fu`iktg mfs kibissnmfmis mi gxnjîkng mfs bîeuefs `usbuefris. ❺
=.2.Gabarito
F `ikgrCap
tiktfræ 
bfpfbnmfmi
Circulatório,…
18- Semiologia
Cardiovascular
bg`piksfr f dfetf 
mi gxnjikfêâg mgs mndiriktis tibnmgsSISTEMA
Aprovar_ano05_liv i bîeuefs en`ntf g trfcfeag
CIRCULATÓRIO
mi gxnjîkng bg` u` fu`iktg `fns fbiktufmg mgs vfegris
Sistema bieuefr. G grjfkns`g
Circulatório
au`
Resumo Siste
Cardiovascul
mf viktnefêâg pue`gkfr. ❺
=.=. GsCopiar link du`fmgris istâg
nkmnvàmugs E-mail
en`ntfmgs kf suf bfpfbnmfmi rispnrftòrnf, pieg qui kâg bgksijui` rispgkmir
sftnsdftgrnf`ikti ìs kibissnmfmis mi gxnjikfêâg mfs bîeuefs fssgbnfmfs fg ixirbàbng dàsnbg nktiksg. ❺
9.6. F ‒ Fevîgeg pue`gkfr8 C ‒ Bfpnefr sfkjuàkig8
B ‒ Eiubòbntgs8 M ‒ BG38 I ‒ G38 D ‒ Bgrfêâg8 J ‒ Bîeuefs mg bgrpg. ❺
9.3. F. ❴ 9.2. B. ❴ 9.=. C. ❺ 9.9. M.
4.6. F fs`f. F mgikêf bfrfbtirnzf-si pgr brnsis n`privnstfs mi mndnbuemfmis rispnrftòrnfs mivnmg fg istrintf`iktg
crýkqungs i mgs crgkquàgegs. ❱
4.3. G simiktfrns`g, qui eivf ì gcisnmfmi, i f ixpgsnêâg f fjiktis pgeuiktis gu fjrissnvgs pfrf g snsti`f
rispnrftòrng pgmi` misikbfmifr f fs`f. ❺

]I@F O ‒ RY\GS]I CÆRNBG MI TNMF


p. 6=: \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F bfminf mi sgcrivnvïkbnf midnki u`f siquïkbnf mi fêùis i` qui bfmf u`f frtnbuef bg` f fktirngr i bg` f
sijunkti?
6.g ‒ pimnr foumf fbngkfkmg mi n`imnftg g snsti`f mi i`irjïkbnf `îmnbf8
3.g ‒ nknbnfr mi n`imnftg `fkgcrfs mi RCT mi qufenmfmi8
2.g ‒ fbimir ì misdncrneafêâg tâg miprissf qufktg pgssàvie, si`pri qui nkmnbfmg.
G rispintg pgr istf siquïkbnf mi prgbimn`iktgs pgmi sfevfr vnmfs. ❺

p. 6=1 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6.  Gs prgbimn`iktgs pfrf u` bgrritg fefr`i pfssf` pieg ribgkaibn`iktg mf jrfvnmfmi mf sntufêâg mf vàtn`f, u
misbrnêâg g `fns ixftf pgssàvie mf sntufêâg i` qui si ikbgktrf, f ridirïkbnf fg sixg i nmfmi fprgxn`fmf
mf vàtn`f i f egbfenzfêâg jigjrædnbf pribnsf mg egbfe mf gbgrrïkbnf. ❺
3. F fvfenfêâg mg istfmg mi bgksbnïkbnf mf vàtn`f i f tiktftnvf mi vir, guvnr gu siktnr f suf rispnrfêâg i gs `gvn`
tgræbnbgs sâg fspitgs f tir i` bgktf kg ixf`i ì vàtn`f. ❺
2.6. Kf brnfkêf, f f`pentumi viktneftòrnf î `ikgr, pieg qui pgmi sir `fns mndàbne vir gs `gvn`iktgs rispnrftòrngs i
gu siktnr f suf rispnrfêâg. ❺
2.3. Kf brnfkêf, fs `fkgcrfs mi RCT mivirâg sir dintfs bg` `fngr `gmirfêâg i sufvnmfmi, mfmf f suf drfjnenmfmi
bgrpgrfe. Y`f viz qui gs pue`ùis mf brnfkêf fprisiktf` `ikgr bfpfbnmfmi, î dukmf`iktfe nknbnfr 
mi n`imnftg fs `fkgcrfs mi RCT. ❺

p. 693 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6.  Fs bg`prissùis tgræbnbfs jirf` u` piquikg deuxg mi sfkjui qui î issikbnfe pfrf g bîricrg i pfrf g bgrfêâ
3. G kÿ`irg mi bg`prissùis istæ foustfmg f u` rnt`g bfrmàfbg kgr`fe ku`f sntufêâg mi `fngr kibissnmfmi mi
sfkjui kgs tibnmgs i òrjâgs. ❺
2. Y`f supirdàbni `gei, bg`g u` bgebaâg, nrnf f`grtibir u`f cgf pfrti mg n`pfbtg mfs bg`prissùis, tgrkfkmg g
`ikgs idnbfz. F bfciêf kg `is`g pefkg î n`pgrtfkti pfrf `fktir f pir`ifcnenmfmi mf vnf fîrif. ❺
=. F rgupf misfpirtfmf dfbnentf f pir`ifcnenzfêâg mf vnf fîrif. G tòrfx ixpgstg dfbnentf g bgrritg bgktfbtg bg` g
istirkg mf vàtn`f, fqufkmg mfs bg`prissùis tgræbnbfs. ❺

p. 692 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)


6.  Y` trfu`ftns`g mf bgeukf pgmi prgvgbfr eisùis kf `imuef ispnkfe, fditfkmg g misi`pikag mg snsti`f kirv
pgr nssg, g bgktrgeg mgs `i`crgs i mgs òrjâgs nktirkgs. G rnsbg î fjrfvfmg si aguvir u`f `fknpuefêâg nkbgrrit
Títulos
vàtn`f relacionados
murfkti fs `fkgcrfs mi RCT. ❱

3 F bg`prissâg mi pfrtis `geis vfn prissngkfr nkmnritf`ikti fs vnfs rispnrftòrnfs mn`nkunkmg f suf
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 28/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
3. F bg`prissâg mi pfrtis `geis vfn prissngkfr, nkmnritf`ikti, fs vnfs rispnrftòrnfs, mn`nkunkmg f suf
pir`ifcnenzfêâg. ❴ 
2. FCompartilhar
Avaliar
gcstruêâg tgtfe mf vnf fîrif n`pimi f pfssfji` mi fr iktri gs pue`ùis i Pesquisar
g ixtirngr, no
kâgdocumento 
gbgrrikmg `gvn`ik
viktneftòrngs. ❴
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 29/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 


p. 69=
Avaliar\rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)
Compartilhar  Pesquisar no documento 
6.  Kf brnfkêf, f ftnvfêâg mg sirvnêg mi i`irjïkbnf (663), kâg afvikmg `fns knkjuî` feî` mi qui` sgbgrri, sò î
fpòs u` `nkutg mi RCT. Kg fmuetg, f baf`fmf pfrf g 663 î dintf egjg fpòs f pir`ifcnenzfêâg mf vnf
mfÚtil
fîrif (0%)
vàtn`f. ❺

risnstiktis (0%)mi gxnjîkng,


prnvfêâg pieg qui g RCT miviLinkedIn
Twitter

sir nknbnfmg n`imnftf`ikti. ❺

3. Mfmf f `ikgr bfpfbnmfmi rispnrftòrnf mf brnfkêf i f suf `fngr drfjnenmfmi, gs sius tibnmgs i òrjâgs sâg `ikgs
 Facebook
Nãoì útil

p. 69= \rgpgstfs
Cap 18- mi risgeuêâg
Semiologia(V3)
Gabarito

6. Circulatório,…
G mnæegjg nkmnbf dfetf
Copiar link
 Aprovar_ano05_liv SISTEMA
mi dgr`fêâg sgcri `fkgcrfs mi RCTCIRCULATÓRIO
Cardiovascular
E-mail
Sistema
i nkbfpfbnmfmi mi Circulatório
Resumo Siste
ftufr i` sgbgrrg mfCardiovascul
vàtn`f. ❴
3. G misdibag `fns prgvævie î f `grti mf vàtn`f. ❴
2. Y`f ftnvfêâg nkbgrritf mgs sirvnêgs mi i`irjïkbnf, bg`g sâg gs dfesgs fefr`is, pgmi misvnfr ribursgs au`fk
`ftirnfns pfrf dfesfs gbgrrïkbnfs, pgkmg i` rnsbg g sgbgrrg f vàtn`fs rifns. ❴

p. 646 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6.  M. ❴  6.3. B. ❴  6.2. F. ❴  6.=. C. ❴
3.6. M ‒ A ‒ I ‒ F ‒ C ‒ D ‒ B ‒ J. ❱
3.3. Fs `fkgcrfs mi RCT mivi` sir nknbnfmfs ku`f sntufêâg mi GTF jrfvi, bg` f vàtn`f nkbgksbnikti i fpòs ftnv
mg 663. ❺
3.2. F pgsnêâg eftirfe mi sijurfkêf jfrfkti f pir`ifcnenmfmi mf vnf fîrif i f mrikfji` mi deunmgs mf bfvnmfmi gr
Feî` mnssg, î u`f pgsnêâg istævie, qui kâg prgvgbf eisùis kf vàtn`f. ❺

]I@F H ‒ GR RNR]I@FR IQBSI]GSIR


p. 643 \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
6. F dukêâg ixbritgrf pir`nti fg grjfkns`g ien`nkfr gs risàmugs tòxnbgs mg
`itfcgens`g, bg`g f urinf i g BG3, mi `gmg f `fktir g iquneàcrng mg `ing
nktirkg. ❺
3. G snsti`f urnkærng î bgkstntuàmg piegs rnks, uritiris, cixnjf i uritrf. ❴

p. 64= \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F æjuf î u` `ing eàqunmg (sgevikti) gkmi dnbf` mnssgevnmfs sucstãkbnfs (sgeutgs) f ixpienr pfrf g ixtirngr. ❺
3. Ftrfvîs mi u`f urnkf `fns fcukmfkti i mneuàmf, g snsti`f urnkærng bg`piksf gs ixbissgs mi æjuf8 bg` u`f ur
`fns isbfssf i bgkbiktrfmf, g snsti`f urnkærng bg`piksf fs bfrïkbnfs mi æjuf. ❺

p. 649 \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)


6. Gs rnks dnetrf` g sfkjui i prgmuzi` urnkf. Istf î bgkmuznmf ì cixnjf piegs uritiris. F urnkf fbu`uef-si kf cix
sikmg rijuefr`ikti ixpuesf pfrf g ixtirngr ftrfvîs mf uritrf. ❺
3. F bnrbuefêâg mg sfkjui pir`nti f ribgeaf mgs risàmugs tòxnbgs mi tgmgs gs tibnmgs i òrjâgs mg bgrpg. F pfssf
mg sfkjui kgs rnks n`penbf f suf dnetrfêâg i pgstirngr ixbriêâg mi risàmugs. ❺
2. F urnkf, bg`pgstf pgr æjuf, prgmutgs fzgtfmgs i sfns `nkirfns, î dgr`fmf f pfrtnr mg pefs`f mg sfkjui mi fbg
bg` trïs itfpfs? dnetrfêâg, rifcsgrêâg i sibriêâg. F urnkf pir`nti ien`nkfr risàmugs tòxnbgs. ❺

p. 64: \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. G fspitg jrfkuegsg mf zgkf bgrtnbfe mivi-si ì prisikêf mgs bgrpÿsbuegs mi @fepnjan i mgs tÿcuegs bgktgrkfmg
ieivfmf miksnmfmi mi fksfs mi Aikei i mi tucgs bgeitgris bgkdiri u` fspitg istrnfmg ì zgkf `imuefr. ❺
3. F frtiràgef fdirikti trfkspgrtf g sfkjui vnkmg mf frtîrnf rikfe i rf`ndbf-si i` bfpnefris qui dgr`f` g jeg`îrue
@fepnjan. F frtiràgef idirikti trfkspgrtf g sfkjui dnetrfmg qui sfn mg jeg`îrueg i mnvnmi-si i`
bfpnefris qui ikvgevi` g tucg urnkàdirg. ❺
2. F prissâg sfkjuàkif î f dgrêf rispgksævie pief sfàmf mi pefs`f mgs bfpnefris jeg`iruefris pfrf f bæpsuef mi
Cgw`fk. ❱
=. F rimi mi bfpnefris sfkjuàkigs qui ikvgevi g tucg urnkàdirg dfbnentf g nktirbã`cng mi sucstãkbnfs iktri gs bfpne
i g tucg. ❺
9. Y` ÿknbg tucg bgeitgr ribgeai f urnkf dgr`fmf i` `untgs kidròkngs. ❴
Títulos relacionados

p 641 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 30/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
p. 641 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F dgr`fêâg mf urnkf î nkffiuikbnfmf pgr mnvirsgs dftgris, bg`g f prissâg
 sfkjuàkif, f mnspgkncnenmfmi mi æjuf g
Avaliar
Compartilhar
bgkbiktrfêâg mi sgeutgs kg pefs`f. ❺  Pesquisar no documento 
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 31/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

p. 64> \rgpgstfs mi risgeuêâg (M) 


6. FCompartilhar
nkjistâg
Avaliar mi æjuf i` fcukmãkbnf, g bgksu`g `gmirfmg mi prgtiàkfs i
mi Pesquisar `imnbf`iktgs
sfe, f tg`fnomidocumento sgc r
`îmnbf i f vnjneãkbnf mf anpirtiksâg frtirnfe i mf mnfcitis sâg fejuks bunmfmgs f tir bg` g snsti`f
urnkærng.Útil
❺ (0%)

p. 6:<
6. Gsfkjui
\rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
Nãoîútil
Facebook (0%) mg bgrpg
cg`cifmg mg pfbnikti i pgstg LinkedIn
Twitter

f bnrbuefr ku` dnetrg dgr`fmg pgr værngs tucgs nktirenjfmgs.

Kistis tucgs, g sfkjui fpikfs istæ sipfrfmg mi u`f sgeuêâg mi mnæensi pgr u`f `i`crfkf si`npir`iævie, g qu
pir`nti trgbfs
Capmi
18-sucstãkbnfs iktri gs mgns eàqunmgs. Gs risàmugs tòxnbgs mg sfkjui mndukmi`-si pfrfResumo
f sgeuêâg,
Gabarito
f sijunr, 
Circulatório,…
Copiar link
Semiologia
î ritnrfmf mg dnetrg 
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
i sucstntuàmf pgr kgvf sgeuêâg. G sfkjui
Cardiovascular
E-mail
Sistema
dnetrfmg î mivgevnmg
CIRCULATÓRIO
Siste
fg bgrpg mgCardiovascul
Circulatório pfbnikti. ❱

p. 6:6 \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)


6. F piei î dgr`fmf pgr mufs bf`fmfs prnkbnpfns, f ipnmir`i i f mir`i. F piei î nrrnjfmf pgr vfsgs sfkjuàkigs i
enkdætnbgs i ikirvfmf pgr mndiriktis siksgris. Gs piegs, fs ukafs i fs jeãkmuefs sâg istruturfs fkixfs mf piei. ❺
3. G sugr, bgkstntuàmg pgr æjuf, begritg mi sòmng i urinf, î dgr`fmg piefs jeãkmuefs sumgràpfrfs. \frf feî` mi pir
ixbritfr sucstãkbnfs kgbnvfs pfrf g grjfkns`g, f ivfpgrfêâg mg sugr ridrisbf f piei. ❺
2. F piei, f pfr mgs rnks, pir`nti f ien`nkfêâg mi sgeutgs kgbnvgs, bg`g f urinf, pfrf g grjfkns`g. Bgktrncun, fssn
pfrf `fktir g iquneàcrng mg `ing nktirkg. ❺

p. 6:2 - fm \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)


6. Bunmfmgs mnærngs mi anjniki, ivntf`iktg mi f`cniktis pgeuàmgs i usg mi prgtitgr sgefr fmiqufmg sâg `imnmfs
prg`gtgrfs mi u`f piei sfumævie.
p. 6:2 ‒ q \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F fbki î bfusfmf pief gcstruêâg i nkffif`fêâg mfs jeãkmuefs sicæbifs mf piei. ❴
3. ]fktg g bfrbnkg`f bg`g g `iefkg`f sâg `fssfs mi bîeuefs i` brisbn`iktg misbgktrgefmg. Fg bgktrærng mg
bfrbnkg`f, fs bîeuefs mg `iefkg`f pikitrf` kf mir`i i iktrf` kgs vfsgs sfkjuàkigs, ispfeafkmg g
bfkbrg kgutrgs òrjâgs mg bgrpg (`itæstfsis). ❺

p. 6:9 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. F ‒ Sn`8 C ‒ Yrîtir8 B ‒ Cixnjf8 M ‒ Yritrf8 I ‒ Cfbnkiti8 D ‒ @imuef8 J ‒ Bòrtix. ❴
6.3. B. ❴ 6.2. M. ❴ 6.=. M. ❴
3.6. F ‒ Frtiràgef idirikti8 C ‒ Jeg`îrueg mi @fepnjan8 B ‒ Frtiràgef fdirikti8 M ‒ Bæpsuef mi Cgw`fk. ❴
3.3. 6 ‒ Dnetrfêâg8 3 ‒ Sifcsgrêâg8 2 ‒ Ribriêâg8 = ‒ Ixbriêâg. ❺
3.2. N ‒ Dnetrfmg jeg`iruefr8 NN ‒ Yrnkf8 NNN ‒ \efs`f. ❱
3.=. G detrfmg jeg`iruefr (N) istæ prisikti kg nktirngr mf bæpsuef mi Cgw`fk
(M). F urnkf (NN) dgr`f-si kg tucg urnkàdirg (I). G pefs`f (NNN) dfz pfrti mg sfkjui qui bnrbuef kg jeg`îrueg mi @fepnjan (C). ❺
3.9. F rifcsgrêâg mi æjuf kgs tucgs urnkàdirgs vfn fu`iktfr mi `gmg f `fktir g iquneàcrng mg sfkjui. G risuetfmg siræ u`f urnkf `fns isbfssf i bgkbiktrfmf. ❺
3.4. F ai`gmnæensi sucstntun f dukêâg ixbritgrf mg rn`, pir`ntnkmg f ri`gêâg mgs risàmugs tòxnbgs mg sfkjui. ❺
2.6. F piei î bgkstntuàmf pgr mndiriktis tibnmgs, bfmf u` mieis dgr`fmg pgr værngs tnpgs mi bîeuefs bg` mndiriktis ispibnfenzfêùis. ❺
2.3. F dukêâg ixbritgrf, i` qui f piei ien`nkf mg bgrpg sucstãkbnfs kgbnvfs, i f dukêâg prgtitgrf, dukbngkfkmg f piei bg`g cfrrinrf ìs fjrissùis ixtirkfs. ❴
2.2. @fktir f piei en`pf i ivntfr fs fjrissùis (pgeunêâg, tfcfbg, tftufjiks, itb.), iktri gutrgs bunmfmgs. ❴

]I@F E ‒ G RNR]I@F KISTGRG


p. 6:> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. Gs prnkbnpfns bgkstntunktis mg RKB sâg g ikbîdfeg i f `imuef ispnkfe. ❴
3. G ikbîdfeg istæ prgtijnmg pgr `iknkjis i pgr tibnmg òssig mg brãkng. ❺
2. G RKB bggrmikf tgmf f ftnvnmfmi mg bgrpg au`fkg, pieg qui mivi istfr 
ci` prgtijnmg mi bagquis `ibãknbgs qui g pgssf` mfkndbfr i nsgefmg
mg `ing ixtirkg, pfrf mn`nkunr gs rnsbgs mi nkdiêâg pgr fjiktis pftgjî-
knbgs. ❱

Títulos\rgpgstfs
p. 61< relacionados mi risgeuêâg (V6)

6 Gs prnkbnpfns bgkstntunktis mg RK\ sâg gs jãkjengs i gs kirvgs ❴


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 32/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
6. Gs prnkbnpfns bgkstntunktis mg RK\ sâg gs jãkjengs i gs kirvgs. ❴
3. F `imuef ispnkfe istæ prgtijnmf pgr `iknkjis i pgr tibnmg òssig mfs 
Avaliar
Compartilhar
vîrticrfs mf bgeukf. ❺  Pesquisar no documento 
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia
Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 33/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

p. 616 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3) 


6. GCompartilhar
Avaliar
kiuròkng î dgr`fmg pgr u`f zgkf biktrfe, g bgrpg bieuefr, mi gkmi pfrti`  Pesquisar no documento 
mnvirsfs mikmrntis i u` fxòkng. F ixtri`nmfmi mg fxòkng rf`ndbf-si kf frcgrnzfêâg tir`nkfe. ❴
3. Gs n`puesgs
 Útilkirvgsgs
(0%)sâg f dgr`f bg`g gs kiuròkngs bg`uknbf` iktri
sn i bg` gs mndiriktis òrjâgs i snsti`fs mg grjfkns`g. ❺
2. \frf f bg`uknbfêâg kâg dbfr nktirrg`pnmf, gs n`puesgs kirvgsgs tirâg
 Não útil (0%)
Facebook Twitter

LinkedIn

mi si prgpfjfr ìs bîeuefs vnznkafs. \gmirnf sir dintg ftrfvîs mi pgktgs mi
bgktfbtg mfs `i`crfkfs mi bîeuefs vnznkafs, si` qufequir nktirrupêâg
Gabarito
mg n`puesg,

Circulatório,…
bg`g
Cap 18-
gu ftrfvîs Semiologia
mf encirtfêâg
Cardiovascular
u` snkfe pfrf ritg`fr g n`puesg
Copiar link
kirvgsg. ❱ 
E-mail
Aprovar_ano05_liv
mi sucstãkbnfs quà`nbfs pfrf SISTEMA
g ixtirngr mi u`f bîeuef kirvgsf Sistema
qui sirnf` ribgkaibnmfs
CIRCULATÓRIO
pief bîeuef vnznkaf
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

p. 613 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6. Kg kiuròkng, g n`puesg kirvgsg prgpfjf-si mg bgrpg bieuefr pfrf f frcgrnzfêâg tir`nkfe. Vufkmg ftnkji f
ixtri`nmfmi mg kiuròkng, isti encirtf
kiurgtrfks`nssgris qui sâg ribgkaibnmgs pief bîeuef vnznkaf. Ri istf
bîeuef dgr gutrg kiuròkng, mæ bgktnkunmfmi fg n`puesg kirvgsg8 si dgr 
gutrg tnpg mi bîeuef, î istn`uefmf f misikbfmifr u`f fêâg, bg`g, pgr 
ixi`peg, f bgktrfêâg `usbuefr. ❱

p. 612 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)


6. Y` trfu`ftns`g brfknfkg kf zgkf pgstirngr isquirmf pgmiræ fditfr f
vnsâg i f bfpfbnmfmi mi bg`priikmir f enkjufji` dfefmf. ❴
3. Y` FTB kg ai`nsdîrng mnrintg pgmi eivfr ì pfrfensfêâg gu en`ntfêâg `gtgrf kg efmg isquirmg mg bgrpg. ❴

p. 61= \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6. F istruturf mg snsti`f kirvgsg ikvgevnmf kf rijuefêâg mf ti`pirfturf
bgrpgrfe î g anpgtæef`g. ❴
3. Gs ribitgris tîr`nbgs mf piei sâg siksàvins f sucnmfs gu misbnmfs mf ti`pirfturf f`cniktfe i ikvnf` issf nkdgr`fêâg fg snsti`f kirvgsg biktrfe. ❴
2. Ri aguvir u`f sucnmf gu u`f misbnmf mf ti`pirfturf bgrpgrfe, g grjfkns`g rispgkmi kg siktnmg mi bg`piksfr issf fetirfêâg i ripgr f ti`pirfturf kgr`fe. Kg bfsg
sucnmf mf ti`pirfturf, g anpgtæef`g
ftnvf `ibfkns`gs mi encirtfêâg mi bfegr (vfsgmneftfêâg, trfkspnrfêâg i
rimuêâg mg `itfcgens`g bieuefr) pfrf dfzir cfnxfr f ti`pirfturf mg bgrpg8 afvikmg u`f misbnmf mf ti`pirfturf, g anpgtæef`g ftnvf `ibfkns`gs mi prgmuêâg mi bfegr 
(vfsgbgkstrnêâg, tri`urfs `usbuefris i fu`iktg mg `itfcgens`g bieuefr) pfrf dfzir sucnr f ti`pirfturf mg bgrpg. ❱
=. F tnrgnmi î u`f jeãkmuef prgmutgrf mi agr`gkfs, qui efkêf kf bgrrikti sfkjuàkif mi `gmg f pgmir baijfr f tgmfs fs bîeuefs. ❺
9. G snsti`f kirvgsg nkbeun istruturfs, bg`g g anpgtæef`g, qui dukbngkf`
bg`g siksgris bfpfzis mi mititfr fetirfêùis kfs bgkmnêùis mg `ing
nktirkg. Y`f viz nmiktndbfmf u`f fkg`fenf, g snsti`f kirvgsg ikvnf
`iksfjiks fgs òrjâgs iditgris, bg`g `ÿsbuegs i jeãkmuefs, pfrf qui
ixibuti` fs fêùis kibissærnfs pfrf ripgr g iquneàcrng ag`igstætnbg. ❺

p. 619 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)


6. F ‒ Sibitgr kirvgsg mf piei8
C ‒ @imuef ispnkfe8
B ‒ @ÿsbueg8
M ‒ Ikbîdfeg.
3. N ‒ Kiuròkng siksntnvg8
NN ‒ Kiuròkng mi fssgbnfêâg8
NNN ‒ Kiuròkng `gtgr. ❴
2. Gs bnkbg bg`pgkiktis mg frbg riffiixg sâg? ribitgr siksgrnfe, kiuròkng
siksntnvg, kiuròkng mi fssgbnfêâg, kiuròkng `gtgr i òrjâg iditgr. ❺
=. G kiuròkng mi fssgbnfêâg ribici g istà`ueg mg kiuròkng siksntnvg, fkfensf f nkdgr`fêâg i trfks`nti, mi n`imnftg, f rispgstf fg kiuròkng iditgr.
]f`cî` bgkmuz f `iksfji` mf `imuef ispnkfe pfrf g ikbîdfeg, pir`ntnkmg f bgksbnïkbnf mf mgr. ❱
9. Fg bgktrærng mgs ftgs vgeuktærngs, gs ftgs riffiixgs kâg mipikmi` mf
Títulos
vgktfmi relacionados
i fbgktibi` mi dgr`f ripiktnkf i futg`ætnbf. ❺

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 34/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia

p. 614 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6) 


6. GCompartilhar
Avaliar  Pesquisar
RKF kâg mipikmi mf bgksbnïkbnf i î rispgksævie pgr `fktir bgkstfktis fs bgkmnêùis mg `ing nktirkg (ag`igstfsnf). ❴ no documento 
3. G snsti`f sn`pætnbg î u` snsti`f mi feirtf, bgegbfkmg g bgrpg i` prgktnmâg pfrf rispgkmir f sntufêùis mi pirnjg gu mi strissi, bg` ieivfmgs jfstgs mi ikirjnf8 g s

pfrfssn`pætnbg istæ fssgbnfmg f u` istfmg mi
Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia
Cardiovascular
E-mail
 Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 35/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

ripgusg i cfnxg bgksu`g mi ikirjnf. ❺ 


Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
p. 61: \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)
6. F pfrfensnf î prgvgbfmf pgr u` n`pfbtg kf bgeukf virticrfe. F quicrf
 Útil (0%)

mfs vîrticrfs bg`prn`i gu bgrtf, pfrbnfe gu tgtfe`ikti, f `imuef ispnkfe. ❴

3. Kf pfrfpeijnf, g nkmnvàmug kâg sikti ki` `ixi fs pirkfs8 kf titrfpeijnf,
 Facebook
subimi-si
Não útil (0%)
g `is`g, `fs bg` gs quftrg `i`crgs. Twitter
❺ LinkedIn
2. G egbfe i` qui f `imuef ispnkfe î eisngkfmf mitir`nkf g tnpg i f jrfvnmfmi mf pfrfensnf. ]gmfs fs zgkfs mg bgrpg qui mipikmi` mgs kirvgs
Gabarito
egbfenzfmgs

Cap
fcfnxg
Circulatório,…
i, pgrtfktg,
18- dbf` prnvfmfs
mf eisâg
pfrfensfmfs. ❺
Copiar link
Semiologia
Cardiovascular
mi bg`uknbfêâg bg`Aprovar_ano05_liv
g RKB

E-mailnkdirngris, fditfræ
SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
=. F pfrfpeijnf B, pfrf feî` mf pfrfensnf mgs `i`crgs
dukêùis fssgbnfmfs ì zgkf nkdirngr mg fcmò`ik, bg`g mnsdukêùis sixufns i urnkærnfs8 f pfrfensnf C î `fns jrfvi, fditfkmg, pfrf feî` mgs
`i`crgs nkdirngris, tgmg g fcmò`ik i pfrti mg tòrfx. ❺ 

p. 611 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F mgikêf mi Fezain`ir fditf tgmf f `fssf ikbidæenbf i mn`nkun fs bfpfbnmfmis nktieibtufns mg nkmnvàmug (g RKB
minxfkmg mi dukbngkfr). F
IEF fditf fpikfs gs kiuròkngs `gtgris, pfrfensfkmg tgmgs gs `ÿsbuegs,
kâg n`penbfkmg pirmf mi bfpfbnmfmis nktieibtufns (g RKB mæ grmiks `fs
g RK\ kâg fs ixibutf). ❺

p. 6>< \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. F ‒ Bîricrg8
C ‒ Biricieg8
B ‒ @imuef ispnkfe8
M ‒ Kirvg.
6.3. F. ❴
6.2. B. ❺
6.=. M. ❺
3.6. 6 ‒ Mikmrntis8
3 ‒ Bgrpg bieuefr8
2 ‒ Fxòkng8
= ‒ Frcgrnzfêâg tir`nkfe. ❴
3.3. F ‒ \iei (òrjâg ribitgr)8 C ‒ Kiuròkng siksntnvg8
B ‒ Kiuròkng mi fssgbnfêâg8
M ‒ Kiuròkng `gtgr8
I ‒ @ÿsbueg (òrjâg iditgr). ❺
3.2. G kiuròkng siksntnvg (mg RK\) ribici g istà`ueg mgs siksgris mf piei
i bgkmuz g n`puesg kirvgsg fg RKB8 g kiuròkng mi fssgbnfêâg (mg RKB)
prgbissf f nkdgr`fêâg i istfcieibi f enjfêâg fg kiuròkng `gtgr8 g kiuròkng `gtgr (mg RK\) ribici f rispgstf mg kiuròkng mi fssgbnfêâg i
trfks`nti g n`puesg kirvgsg fg `ÿsbueg pfrf qui ixibuti u` `gvn`iktg. ❺
3.=. Siprisiktf u`f snkfpsi, qui pir`nti f trfks`nssâg mf `iksfji`
kirvgsf iktri u` kiuròkng i f bîeuef bg` f qufe bg`uknbf. ❺
3.9. F. ❴
3.4. C. ❴
3.:. Bfsg g istà`ueg siof g drng, f rispgstf mg snsti`f kirvgsg siræ g fu`iktg, vgeuktærng gu nkvgeuktærng, mf ftnvnmfmi `usbuefr, mi `gmg qui
fs dncrfs `usbuefris prgmuzf` `fns bfegr. ❺
2. F prgmuêâg mi sfenvf dgn istn`uefmf pieg snsti`f pfrfssn`pætnbg, ikqufktg
f dujf mg bâg î fpgnfmf pieg snsti`f sn`pætnbg mg Frtur, kg`ifmf`ikti
pief prgmuêâg mi fmrikfenkf piefs jeãkmuefs suprfrrikfns. ❱  

]I@F @ ‒ G RNR]I@F AGS@GKFE

Títulos\rgpgstfs
p. 6>6 relacionados mi risgeuêâg (V)

6. Y`f jeãkmuef ikmòbrnkf prgmuz agr`gkfs sucstãkbnfs quà`nbfs efkêfmfs kg sfkjui qui vnfof` pieg bgrpg i sâg ribgkaibnmfs pgr bîeuefs-
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 36/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
6. Y`f jeãkmuef ikmòbrnkf prgmuz agr`gkfs, sucstãkbnfs quà`nbfs efkêfmfs kg sfkjui qui vnfof` pieg bgrpg i sâg ribgkaibnmfs pgr bîeuefs
-fevg mgtfmfs mi ribitgris ispibàdnbgs. Sibgkaibnmf f agr`gkf, f bîeuef-fevg ixibutf u`f fêâg. ❴ 
Avaliar
Compartilhar
3. Y`f agr`gkf î prgmuznmf ku`f jeãkmuef ikmòbrnkf i î efkêfmf kg sfkjui. Mnssgevnmf kg pefs`f, pfssf pfrf Pesquisar
g eàqunmg noi pgmi
nktirbieuefr documento
sir  
ribgkaibnmf pgr ribitgris mfs bîeuefs-fevg mi mndiriktis tibnmgs i òrjâgs. ❺

 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia
Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 37/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

2. G tibnmg N dfz pfrti mf jeãkmuef i fs sufs bîeuefs prgmuzi` agr`gkfs8 g 


Avaliar
Compartilhar ribicnmg. ❺
 Pesquisar
tibnmg NN dfz pfrti mi u` òrjâg buofs bîeuefs-fevg, ribgkaibikmg fs agr`gkfs, ixibutf` f rispgstf fg istà`ueg quà`nbg no documento 
=. F bîeuef F pgssun ribitgris bfpfzis mi ribgkaibir f agr`gkf, enjfkmg-si f
ief. Î, pgr nssg, u`f bîeuef-fevg. F bîeuef C kâg bgksijui ribgkaibir f agr`gkf, mfmg qui gs sius ribitgris kâg sâg bg`pftàvins bg` ief. Kâg î u`f bîeuef-fevg. ❺
 Útil (0%)
p. 6>4
 Não
\rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
Facebook
6. Kg prgbissg útilN, kâg
(0%)aæ nktirvikêâg
Twitter
mg snsti`f kirvgsg.LinkedIn
Fs bîeuefs mg
 

pròprng pãkbrifs sâg siksàvins ì vfrnfêâg mgs kàvins mi jenbgsi kg sfkjui. Kg prgbissg NN, f nktirvikêâg mg snsti


kirvgsg gbgrri
Gabarito qufkmgSemiologia
Cap 18- g Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste
anpgtæef`g ribici g istà`ueg
Circulatório,… i, pgr suf viz, istn`uef f anpòdnsi
Cardiovascular f encirtfr 
CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar
agr`gkfs. ❺ link E-mail
3. F rijuefêâg misbrntf i` N dukbngkf i` ritrgfêâg kijftnvf, u`f viz qui
g fu`iktg mf tfxf mi jenbgsi kg sfkjui istn`uef f prgmuêâg mi agr`gkfs qui eivf` ì suf mn`nkunêâg. Oæ g prgb
NN dukbngkf i` ritrgfêâg
pgsntnvf, mfmg qui f f`f`iktfêâg prgvgbf f encirtfêâg mi agr`gkfs
qui ridgrêf` f bgktnkufêâg mf fen`iktfêâg mg cicî. ❺
2. Ri` gs snsti`fs kirvgsg i agr`gkfe, f ag`igstfsnf kâg sirnf pgssàvie.
Râg fquieis snsti`fs qui jfrfkti` f istfcnenmfmi mfs bgkmnêùis mg
`ing nktirkg, bgkmnêâg issikbnfe ì sfÿmi i ì sgcrivnvïkbnf mg grjfkns`g
au`fkg. ❺

p. 6>> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)


6. F nksuenkf i` pò nkfeævie pgmi sucstntunr fs nkoiêùis mnærnfs mi nksuenkf f
qui sâg suc`itnmgs gs mnfcîtnbgs nksuenkgmipikmiktis, ivntfkmg fs pnbfmfs i gs bgkstrfkjn`iktgs mf nkoiêâg i` pÿcenbg. ❴
3. F fusïkbnf mi idintgs fmvirsgs i f ræpnmf fcsgrêâg mf nksuenkf sâg vfktfjiks mg kgvg trftf`iktg. ❴  

p. 3<6 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. F ‒ Anpòdnsi8
C ‒ Anpgtæef`g8
B ‒ Jeãkmuef pnkife gu ipàdnsi8
M ‒ ]nrgnmi8
I ‒ Jeãkmuef suprfrrikfe8
D ‒ \ãkbrifs8
J ‒ Gværng8
A ‒ ]istàbueg. ❺
6.3. C. ❴
6.2. C. ❴
6.=. F. ❴
6.9. Fs agr`gkfs i gs n`puesgs kirvgsgs bgkstntui` dgr`fs mi bg`uknbf-
êâg iktri fs mndiriktis pfrtis mg bgrpg au`fkg i f`cgs pfrtnbnpf`
kf `fkutikêâg mf ag`igstfsnf. Fs agr`gkfs bnrbuef` kg sfkjui i
mi`grf` `fns ti`pg f ftufr mg qui gs n`puesgs kirvgsgs, qui sâg
trfks`ntnmgs iktri bîeuefs bg` ribursg f snkfpsis. ❱
3. F ‒ 3 ‒ NT8 C ‒ 9 ‒ N8 B ‒ 4 ‒ NN8 M ‒ 2 ‒ NNN8 I ‒ = ‒ T8
D ‒ 6 ‒ TN. ❺
2.6. Mnfcitis, pgns gs kàvins mi jenbgsi kg sfkjui sâg ieivfmgs i f jenbgsi
fpfribi kf urnkf. ❴
2.3. F jeãkmuef î g pãkbrifs (neaîus mi Efkjirafks)8 fs agr`gkfs sâg f
nksuenkf i g jeubfjgk8 fs bîeuefs-fevg sâg tgmfs fs bîeuefs mg grjfkns`g. ❺
2.2. G nkmnvàmug C kâg prgmuz nksuenkf gu fs sufs bîeuefs misikvgevirf` risnstïkbnf f istf agr`gkf. ❺
2.=. Gs nkmnvàmugs bg` mnfcitis tnpg N kâg prgmuzi` nksuenkf8 gs qui fprisiktf` mnfcitis tnpg NN prgmuzi` pgubf
nksuenkf gu istf kâg î idnbfz. ❺
2.9. F prgmuêâg mi nksuenkf snktîtnbf i mi nkstru`iktgs mi fpenbfêâg. ❺
2.4.Títulos
\rftnbfrrelacionados

u`f fen`iktfêâg sfumævie i ixirbàbng dàsnbg rijuefr. ❴


https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 38/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia


]SFKR@NRRÂG
Avaliar
Compartilhar MF TNMF  Pesquisar no documento 
]I@F K ‒ G RNR]I@F SI\SGMY]GS
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 39/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

p. 3<= - \rgpgstfs mi risgeuêâg (M) 


6. FCompartilhar
dukêâg
Avaliar mgs tistàbuegs î prgmuznr ispir`ftgzgnmis i agr`gkfs sixufns`fsbuenkfs
Pesquisar inof documento î
dukêâg mgs gværngs
prgmuznr gòbntgs i agr`gkfs sixufns di`nknkfs. G ÿtirg pir`nti fegofr u` i`crnâg i misikvgevir u`f jrfvnmiz.
- \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
Útil (0%)

p. 3<1 
6. G ispir`ftgzgnmi î u`f bîeuef bg` u`f egkjf bfumf ffifjiefmf i u` bntgpefs`f `untg rimuznmg8 g gòbntg î u`
mi
bîeuef Não útil (0%)
jrfkmis
Facebook mn`iksùis, rimgkmf
Twitter i bg` u` bntgpefs`f fcukmfkti. ❺
LinkedIn

p. 3<> - \rgpgstfs
Cap 18- mi risgeuêâg
Semiologia(V)
Gabarito

6. Circulatório,…
G dgeàbueg gværnbg n`fturg
gòbntg.Copiar
Vufkmg
Cardiovascular
linkf`fmuribi, dgr`f
 Aprovar_ano05_liv SISTEMA
fu`iktf mi tf`fkag, misikvgevikmg
CIRCULATÓRIO
Sistema
værnfs bf`fmfs
Resumo Siste
mi bîeuefs f rgmifr
Circulatório u` ÿknbg
Cardiovascul
u`f bfvnmfmi nktirngr bainf mi eàqunmg. Vufkmg rg`pi i encirtf g gòbntg, trfksdg
E-mail
si kg bgrpg f`frieg, u`f istruturf qui, `fns tfrmi, mijikirf. ❺

p. 36< - \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)


6. Kg bnbeg `ikstrufe, f gvuefêâg î g `g`iktg i` qui g gòbntg î efkêfmg kf trg`pf mi Dfeòpng, fg egkjg mf qufe
misegbf, dnbfkmg mnspgkàvie pfrf sir dibukmfmg. Isti î g piràgmg gkmi î `æxn`f f prgcfcnenmfmi mi
afvir u`f dibukmfêâg.
p. 366 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. G piràgmg dîrtne î g nktirvfeg mi ti`pg mg bnbeg sixufe gkmi î `æxn`f f prgcfcnenmfmi mi gbgrrir u`f
dibukmfêâg. ❴
3. Iktri g 63.g i g 64.g mnfs, pfrf bnbegs rijuefris mi 31 mnfs. ❴
2. F gvuefêâg, qui `frbf g nkàbng mg piràgmg dîrtne, gbgrri fg 6=.g mnf, i` bnbegs rijuefris mi 31 mnfs. Kg iktfktg
mi ixnstnr u`f `frji` mi mgns mnfs fktis gu mipgns, `is`g i` `ueairis bg` bnbegs rijuefris. I` bfsgs mi bnb
`ikstrufns bg` murfêâg vfrnævie, istf `frji` tiræ mi sir `fngr. ❺
=. Bgksnmirfkmg fpikfs g bfeikmærng mg bnbeg `ikstrufe, f mitir`nkfêâg mg piràgmg dîrtne î cfstfkti nkidnbfz kg
bgktrgeg mf dirtnenmfmi, mivikmg dukbngkfr fpikfs bg`g u` nkmnbfmgr mi u`f `fngr prgcfcnenmfmi mi ikjrfvnmfr.
p. 363 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. Kg snsti`f riprgmutgr di`nknkg, f DRA i f EA, prgmuznmfs pieg bg`peixg anpgtæef`g-anpòdnsi, istn`uef` gs
dgeàbuegs gværnbgs f f`fmuribiri` i f prgmuznri` agr`gkfs gværnbfs, istrgjîkngs i prgjistirgkf. Istfs ftuf`
g ÿtirg, istn`uefkmg f rijikirfêâg mg ikmg`îtrng. G fu`iktg mgs sius kàvins kg sfkjui nknci f prgmuêâg mi DR
EA, pgr ritrgfêâg kijftnvf sgcri g bg`peixg anpgtæef`g-anpòdnsi.
Kg snsti`f riprgmutgr `fsbuenkg, f DRA i f EA istn`uef` gs tistàbuegs f prgmuznri` tistgstirgkf, rispgksævie p
ispir`ftgjîkisi. Istf agr`gkf ixirbi u`f ritrgfêâg sgcri g bg`peixg anpgtæef`g‖anpòdnsi, nkncnkmg f prgmuêâ
jgkfmgistn`uenkfs. ❱
3. G snsti`f kirvgsg, ftrfvîs mg bg`peixg anpgtæef`g-anpòdnsi, prgmuz agr`gkfs qui bgktrgef` g dukbngkf`ik
mgs gværngs8 istis, pgr suf viz, prgmuzi` agr`gkfs qui bgktrgef` g dukbngkf`iktg mg ÿtirg. Fs agr`gkfs sixu
bgktrgef` f encirtfêâg mi agr`gkfs pieg bg`peixg anpgtæef`g-anpòdnsi. ❺
p. 36= - \rgpgstfs mi risgeuêâg (M)
6. F dibukmfêâg bgksnsti kf uknâg mgs jã`itfs di`nknkg (gòbntg) i `fsbuenkg (ispir`ftgzgnmi) pfrf dgr`fr g gv
znjgtg. ❴
3. F dibukmfêâg ridiri-si ì uknâg mi mufs bîeuefs sixufns pfrf dgr`fr f prn`inrf bîeuef mg kgvg sir8 f knmfêâg ri
si ì n`pefktfêâg mg i`crnâg kf pfrimi utirnkf. ❺
p. 369 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F dibukmfêâg gbgrri kf trg`pf mi Dfeòpng, qufkmg u` ÿknbg ispir`ftgzgnmi bgksijui pikitrfr kg gòbntg,
dukmnkmg-si bg` iei pfrf dgr`fr g gvg gu znjgtg. F knmfêâg fbgktibi qufkmg g i`crnâg misikvgevi prgegkjf`ik
qui pikitrf` kg ikmg`îtrng i pir`nti` f suf dnxfêâg kf pfrimi utirnkf, fbfcfkmg g i`crnâg pgr dnbfr tgtfe`ikti
bgcirtg pgr isti tibnmg. ❺
3. G misikvgevn`iktg mg dgeàbueg gværnbg, f gvuefêâg, f dibukmfêâg, f mnvnsâg mg znjgtg, f dgr`fêâg mg i`crnâg i
suf knmfêâg. ❺
p. 364 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
6. F pefbiktf î u` òrjâg mi trgbfs iktri g sfkjui `ftirkg i g sfkjui mg ditg, qui kukbf si `nsturf`. G sfkjui
bnrbuef ftrfvîs mg bgrmâg u`cnenbfe ftî ì pefbiktf, gkmi trgbf, bg` g sfkjui `ftirkg, g mnòxnmg mi bfrcgkg i gutr
prgmutgs
Títulos mirelacionados
ixbriêâg pgr gxnjîkng i kutrniktis, fktis mi rijrissfr fg bgrpg ditfe. ❱

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 40/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia

p. 33< - \rgpgstfs mi risgeuêâg (V) 


6. FCompartilhar
‒ Ixtrfêâg mi jã`itfs di`nknkgs (gòbntgs)8
Avaliar  Pesquisar no documento 
C ‒ Bgegbfêâg mg gòbntg ku` `ing mi bueturf fprgprnfmg8
B ‒ Nksi`nkfêâg mg `ing mi bueturf bg` ispir`ftgzgnmis8
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
MaisAprovar_ano05_liv SISTEMA
de um milhão de membros confiam
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Experimente o Scribd GRÁTIS por 30 dias para acessar mais de 125 milhões de títulos sem anúncios
ou interrupções!

Iniciar teste gratuito


Cancele quando quiser.

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 41/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

M ‒ Dibukmfêâg8 
I ‒ Compartilhar
I`crnâg8
Avaliar  Pesquisar no documento 
D ‒ Bgegbfêâg mg i`crnâg kg ÿtirg8
J ‒ Knmfêâg mg i`crnâg. ❱
 Útil (0%)
Dfeòpng. ❺
 Facebook
Não útil (0%) Twitter

3. Fs bfrfbtiràstnbfs mg `ing mi bueturf mivi` sir fs `is`fs mg `ing qui gs jã`itfs ikbgktrf` kfs trg`pfs
LinkedIn

p. 333 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6.Gabarito
F ‒ Isbrgtg8
Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

C ‒Circulatório,…
]istàbueg8 Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar
B ‒ Ipnmàmn`g8link E-mail
M ‒ Bfkfe midirikti8
I ‒ Tisàbuef si`nkfe8
D ‒ \ròstftf8
J ‒ Yritrf8
A ‒ \îkns. ❺
6.3. M.❺
6.2. F. ❴
6.=. B. ❴
6.9. F pròstftf prgmuz u` eàqunmg qui kiutrfenzf f fbnmiz mf vfjnkf i pir`nti f sgcrivnvïkbnf i f `gcnenmfmi mgs
ispir`ftgzgnmis. ❺
3. F ‒ 68 C ‒ 48 B ‒ 28 M ‒ 38 I ‒ :8 D ‒ 18 J ‒ 98 A ‒ =. ❺
2.6. F ‒ Tfjnkf8
C ‒ Bgeg mg ÿtirg8
B ‒ ßtirg8
M ‒ Gværng8
I ‒ ]rg`pf mi Dfeòpng8
D ‒ Dgeàbueg n`fturg8
J ‒ Dgeàbueg `fmurg8
A ‒ Gòbntg8
N ‒ Bgrpg f`frieg8
O ‒ Bgrpg f`frieg mijikirfmg. ❺
2.3. G tibnmg sgcrfkti mg dgeàbueg `fmurg (J), fpòs f gvuefêâg, mfræ grnji`
fg bgrpg f`frieg (N). ❺

p. 332 - \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


=.6. 6 ‒ Istrgjîkngs8
3 ‒ \rgjistirgkf. ❴
=.3. N ‒ Dfsi prgendirftnvf8
NN ‒ Dfsi sibritgrf8
NNN ‒ Dfsi `ikstrufe. ❴
=.2. F ‒ Ikmg`îtrng8 C ‒ Tfsg sfkjuàkig8 B ‒ Jeãkmuef. ❴
=.=. F dfsi prgendirftnvf bgrrispgkmi f u` fu`iktg mf sibriêâg mi istrgjîkngs piegs dgeàbuegs gværnbgs8 f dfsi
sibritgrf bgnkbnmi bg` f prgmuêâg mi prgjistirgkf i mi istrgjîkngs pieg bgrpg f`frieg8 f dfsi
`ikstrufe mibgrri mf mn`nkunêâg mgs tigris mistfs agr`gkfs kg sfkjui. ❱
9.6. N ‒ DRA i EA8 NN ‒ Istrgjîkngs i prgjistirgkf8 NNN ‒ Istrgjîkngs i prgjistirgkf. ❺
9.3. F DRA i f EA istn`uef` g bnbeg gværnbg, mi qui risuetf f prgmuêâg mi istrgjîkngs i prgjistirgkf. Istfs
agr`gkfs tï` u` mupeg idintg? istn`uef` g bnbeg utirnkg i nknci` g bg`peixg anpgtæef`g-anpòdnsi mi bgktnkufr f
prgmuêâg mi jgkfmgistn`uenkfs. ❱
9.2. F anpòdnsi prgmuz agr`gkfs qui istn`uef` g gværng f prgmuznr agr`gkfs sixufns, `fs istfs, u`f viz kg sf
pgmi` nkncnr f prgmuêâg mfs agr`gkfs mf anpòdnsi. Fssn`, î `fktnmg g iquneàcrng mfs qufktnmfmis mi agr`gkfs k
sfkjui. ❺
4.6.Títulos relacionados
G bgrfêâg î mgs prn`inrgs òrjâgs f dukbngkfr kg i`crnâg, jfrfktnkmg f bnrbuefêâg sfkjuàkif i, pgr nssg, f su

kutrnêâg i rispnrfêâg iktri gutrfs dukêùis vntfns G snsti`f kirvgsg î dukmf`iktfe pfrf g i`crnâg rifjnr f istà`
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 42/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
kutrnêâg i rispnrfêâg, iktri gutrfs dukêùis vntfns. G snsti`f kirvgsg î dukmf`iktfe pfrf g i`crnâg rifjnr f istà`
bggrmikfr f suf ftnvnmfmi. ❱ 
F ‒ Ditg8 C ‒ Rfbg f`knòtnbg8B ‒ Bgrmâg u`cnenbfe8 M ‒ \efbiktf. ❺  Pesquisar no documento 
4.3.Compartilhar
Avaliar
4.2. Rucstãkbnfs bg`g gs bg`pgstgs mg tfcfbg, æebgge i mrgjfs, fg bnrbuefri` kg sfkjui mf `âi, fbfcf` f bnrb
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 43/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

kg bgrpg mg ditg, pgns sâg fcsgrvnmfs ftrfvîs mf pefbiktf. Istfs sucstãkbnfs


 pgmi` fditfr f dgr`fêâg mgs òrjâg
misikvgevn`iktg
Avaliar
Compartilhar mg ditg, bg`prg`itikmg g subissg mf jrfvnmiz i g duturg mfPesquisar
brnfkêf. ❱
no +documento 
]I@F G Útil
‒ F (0%)
JIKÎ]NBF

p. 339 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V)
Não
Facebookútil (0%) Twitter LinkedIn
 
6. @ikmie î bgksnmirfmg g dukmfmgr mf Jikîtnbf, pgns misbgcrnu bg`g dukbngkf f trfks`nssâg mfs bfrfbtiràstnbfs
mfs
egkjg jirfêùis. ❺
3. F nksuenkf prgmuznmf i` efcgrftòrng î `fns cfrftf, `fns idnbfz, `fns sijurf i `fns fbissàvie mg qui f nksuenkf

Gabarito
ixtrfàmf mi Cap 18- (qui
fkn`fns Semiologia
sâg Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,…
pgupfmgs). ❱ Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail
2. Y` begki î u`f bòpnf jikitnbf`ikti nmïktnbf mi gutrg sir. F begkfji` î
u` `îtgmg qui pir`nti ripenbfr grjfkns`gs bg` bfrfbtiràstnbfs misiofmfs i i` jrfkmis qufktnmfmis, bg`g sub
bg` `untgs `nbròcngs i
pefktfs. ❱

p. 334 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6.6. Mgns. ❴  6.3. Y`. ❴
3. G dftgr pfrf f bgr pÿrpurf privfeibi sgcri g dftgr pfrf f bgr crfkbf, sikmg mg`nkfkti. ❺
2. F fdnr`fêâg î dfesf. Gs nkmnvàmugs bg` ffigris pÿrpurf pgmi` bgktir mgns dftgris pfrf f bgr pÿrpurf gu u` dftgr
f bgr pÿrpurf i gutrg pfrf f bgr crfkbf. ❺
=. 9<% mi nkmnvàmugs bg` ffigr pÿrpurf i 9<% mi nkmnvàmugs bg` ffigr crfkbf. G prgjikntgr ―C‐ sò trfks`nti g dftgr
bgr crfkbf fgs misbikmiktis, `fs g prgjikntgr ―F‐ pgmi trfks`ntnr g dftgr pfrf bgr crfkbf gu pfrf bgr pÿrpurf. ❺

p. 33: \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)


6. Kg kÿbeig istâg bgktnmgs gs brg`gssg`fs. Istis sâg bgkstntuàmgs, issikbnfe`ikti, pgr FMK. Y` drfj`iktg mi
dgr`f u` jiki. ❺

p. 331 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6. G dikòtnpg î f bfrfbtiràstnbf qui risuetf mf ixprissâg mg jikòtnpg8 g jikòtnpg î f bgkstntunêâg jikîtnbf pfrf f
bfrfbtiràstnbf. ❺
3. Geags fzuns î g dikòtnpg mf Sntf i mg \imrg, ixprissâg mg jikòtnpg bb8
geags bfstfkags î g dikòtnpg mf Ogfkf i mg Euàs, ixprissâg mg jikòtnpg Bb. ❺
2. G feieg mg`nkfkti riprisiktf nkdgr`fêâg jikîtnbf qui si ixprn`i si`pri8 g feieg ribissnvg î pgrtfmgr mi
nkdgr`fêâg jikîtnbf qui kâg si `fkndistf kf prisikêf mg feieg mg`nkfkti. ❺
=. G feieg pfrf f bgr bfstfkaf mgs geags î mg`nkfkti i` riefêâg fg feieg pfrf f bgr fzue, qui î ribissnvg. ❴
9. G xfmriz `ikmienfkg î u` qufmrg mi mupef iktrfmf qui pir`nti fkfensfr f trfks`nssâg mgs jikis piegs
prgjikntgris fgs sius misbikmiktis i bfebuefr fs prgcfcnenmfmis mi gbgrrïkbnf mgs dikòtnpgs i mgs jikòtnpgs kf
misbikmïkbnf. ❱
p. 33> \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)
6. Dikòtnpgs mi N i NN? eòcueg mf grieaf sgetg. ❺
3. F ‒ R8 C ‒ s8 B ‒ R8 M ‒ s. ❺
2. N ‒ Rs8 NN ‒ Rs8 NNN ‒ RR8
NT ‒ Rs8 T ‒ Rs8 TN ‒ ss. ❺
=. G feieg R, pfrf eòcueg mi grieaf sgetg, î mg`nkfkti i` riefêâg fg feieg s, pfrf eòcueg fmirikti, qui î ribissnvg.
prgjikntgris sâg pgrtfmgris mg feieg pfrf eòcueg fmirikti (bfsg bgktrærng, kukbf pgmirnf` grnjnkfr u` misbikmi
(TN) bg` eòcueg fmirikti), `fs fprisiktf` eòcueg sgetg, g qui mi`gkstrf f mg`nkãkbnf mg feieg pfrf isti dikòtnpg
9. F prgcfcnenmfmi î mi <%. \rgjikntgris bg` eòcueg fmirikti kâg pgssui` g feieg pfrf eòcueg sgetg, pieg qui kâg
pgmirâg grnjnkfr misbikmiktis bg` isti dikòtnpg. ❺
4. ]rïs jirfêùis. ❴
:. G Aikrnqui î pfn mf \ftràbnf i fvý mg Ogâg. ❴
1. Î ribissnvg. Gs pfns mf \ftràbnf, qui ti` bfcieg egnrg, fprisiktf` f`cgs bfcieg bfstfkag. ❺
>. \ftràbnf ‒ dikòtnpg? bfcieg egnrg8 jikòtnpg? bb8 jã`itfs? b.
Títulos
Snbfrmg relacionados
‒ dikòtnpg? bfcieg bfstfkag8 jikòtnpg? Bb8 jã`itfs? B gu b.

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 44/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia


B
ICompartilhar
Avaliar
I b  Pesquisar no documento 
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 45/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

` `
Avaliar
Compartilhar

 Pesquisar no documento 
gg
 o o
Útil (0%)
 
nnFacebook
Não útil (0%) Twitter LinkedIn

GGabarito
G Cap 18- Semiologia

Circulatório,…
k kCopiar link

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

ii
22
. .
66
b Bb bb

b Bb bb
F prgcfcnenmfmi mi g Ogâg vnr f tir u` nr`âg mi bfcieg egnrg î mi 9<%. ❱

p. 32< \rgpgstfs mi risgeuêâg (V6)


6. @grjfk bruzgu u`f dï`if mi mrgsòdef mi geags vir`ieags bg` u`
`fbag mi geags crfkbgs (bruzf`iktg mnritg), tikmg gctnmg 6<<% mi misbikmiktis bg` geags vir`ieags. Istis
risuetfmgs irf` gs ispirfmgs
tikmg i` bgktf gs iksnkf`iktgs mi @ikmie. Kg iktfktg, fg bruzfr u`f
dï`if mi geags crfkbgs bg` u` `fbag mi geags vir`ieags (bruzf`iktg
ribàprgbg), oæ kâg gctivi gs `is`gs risuetfmgs, `fs 9<% mi mrgsòdefs
mi geags vir`ieags (tgmfs dï`ifs) i 9<% mi geags crfkbgs (tgmgs `fbags). ❱
3. Fs ixpirnïkbnfs mi @grjfk mi`gkstrfrf` f nkffiuïkbnf mgs brg`gssg`fs
sixufns kf airimntfrnimfmi, bg`peitfkmg gs iksnkf`iktgs mi @ikmie.

p. 326 \rgpgstfs mi risgeuêâg (V3)


6. G bfrnòtnpg mg ag`i` î == + Q^ i g mf `ueair î == + QQ. G bfrnòtnpg au`fkg nkbeun == futgssg`fs i 3
aitirgssg`fs. ❴
3. Gs ispir`ftgzgnmis, pfrf feî` mi 33 futgssg`fs, pgmi` bgktir u` brg`gssg`f Q gu u` brg`gssg`f ^. Gs
gòbntgs sâg si`pri bgkstntuà-
mgs pgr 33 futgssg`fs i u` brg`gssg`f Q. ❺
2. Fs prgcfcnenmfmis sâg mi 9<% pfrf bfmf jîkirg. ❺

II
``
gg Q ^
 oTítulos
 o relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 46/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia

n n 

GCompartilhar
Avaliar  Pesquisar no documento
G
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn

Gabarito Cap 18-Circulatório,…
Copiar link
Semiologia

Cardiovascular
E-mail
Aprovar_ano05_liv SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 47/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

kCompartilhar
k
Avaliar

 Pesquisar no documento 
ii
22
Útil (0%)
 
..Facebook
Não útil (0%) Twitter LinkedIn

6Gabarito
6 Cap 18- Semiologia

Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail
Q QQ Q ^

Q QQ Q ^
=. Sibissnvf. Fs `ueairis pgrtfmgrfs tï` vnsâg kgr`fe. ❺
9. Fs `ueairis pgrtfmgrfs pgssui` g feieg pfrf g mfetgkns`g, `fs isti kâg si `fkndistf. ❺
4. Kg sixg `fsbuenkg cfstf f prisikêf mg brg`gssg`f Q, bg` g feieg pfrf g mfetgkns`g, pfrf isti si `fkndistfr
:. Rikmg rfpfzis, airmf` si`pri mg pfn g brg`gssg`f ^. ❺
1. F prgcfcnenmfmi î mi 39%. ❱
>. Isti tnpg mi n`fjiks sirvi mi tisti ì vnsâg. Bfsg g nkmnvàmug kâg mnstnkjf gs kÿ`irgs mg dukmg, snjkndbf qui s
mi mfetgkns`g. ❺

p. 324 \rgpgstfs mi risgeuêâg (D)


6.6. F bgr f`frief. Nkmnvàmugs pgrtfmgris mi f`cgs gs feiegs `fkndistf` f bgr f`frief. ❺
6.3. F i C ‒ Ff8 J ‒ Ff8 A ‒ ff. ❺
6.2. N ‒ F8 NN ‒ f8 NNN ‒ F8 NT ‒ f8 T ‒ f8 TN ‒ f8 TNN ‒ F8 TNNN ‒ f. ❺
6.=. B ‒ FF8 M, I, N i H ‒ Ff8 D, O i E ‒ ff. ❺
6.9. M. ❺
3.6. F ‒ Kÿbeig8 C ‒ Brg`gssg`f8 B ‒ Jiki8 M ‒ FMK. ❴
3.3. G kÿbeig bgktî` brg`gssg`fs grjfknzfmgs i` jikis i dgr`fmgs pgr FMK. ❺
2.6. Râg bîeuefs nkmndirikbnfmfs qui pgmi` trfksdgr`fr-si i` qufequir tnpg mi bîeuef mg grjfkns`g. ❺
2.3. Isbgeair bîeuefs gu kgvgs siris bg` bfrfbtiràstnbfs misiofmfs. ❺
2.2. Bg`iêf-si pgr trfksdirnr u` kÿbeig mi u`f bîeuef sg`ætnbf, bgktikmg g jikg`f misiofmg, pfrf u` gòbntg
fkubeifmg. Rijunmf`ikti, istn`uef-si f suf mnvnsâg pfrf dgr`fr u` i`crnâg. Isti siræ n`pefktfmg kg ÿtirg mi u`
cfrrnjf mi feujuir. ❱
2.=. F utnenzfêâg mi i`crnùis au`fkgs pfrf gctir bîeuefs gu tibnmgs gu f sieiêâg mi i`crnùis au`fkgs bg`
nkdgr`fêâg pfrf bfrfbtiràstnbfs dàsnbfs, bg`g f bgr mgs geags, sâg fevg mi ribrn`nkfêâg pief sgbnimfmi. ❱

\SGTF JEGCFE
p. 32: \rgpgstfs mi risgeuêâg (J)
6.6. Ispirfkêf mi sfÿmi. ❴
6.3. Y`f `fngr ispirfkêf mi vnmf si` f bgrrispgkmikti ispirfkêf mi sfÿmi trfmuz-si i` `untgs fkgs mi mgikê
6.2. Y`f nkdãkbnf bg` `fns mndnbuemfmis i istnegs mi vnmf pgubg sfumævins pgmi` ixpenbfr f `ikgr ispirfkêf mi
sfÿmi mgs pgrtujuisis. ❺
6.=. Imubfr gs ogviks pfrf aæcntgs sfumævins i nktiksndnbfr g fbg`pfkaf`iktg `îmnbg mf pgpuefêâg. ❺
3.6. M. ❴
3.3. C. ❴
3.2. F. ❺
3.=. F sgbnimfmi `gmirkf î jegcfe, dfbnentfkmg f mnssi`nkfêâg mg vàrus. ❺
p. 321 - BGK]NKYFÊÂG
2.6. Mgikêfs bfrmngvfsbuefris, buof bfusf î g bgksu`g ixbissnvg mi sfe. ❴
2.3.Títulos relacionados

\âg i sgpf. ❴
22 F î â m en ❴
https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 48/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
2.2. F prî-pripfrfêâg mgs fen`iktgs. ❴

2.=. \nzzfs i cftftfs drntfs. ❴
2.9.Compartilhar
Avaliar
\ridirnr fen`iktgs kfturfns i sucstntunr g sfe pgr irvfs frg`ætnbfs. ❺
 Pesquisar no documento 
2.4. G bgksu`g ixbissnvg mi fêÿbfris. ❴
 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter

LinkedIn


Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório Cardiovascul
Copiar link E-mail

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 49/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia
 

=.6. B. ❴  =.3. F. ❺  =.2. F. ❴ 


=.=.Compartilhar
Avaliar
F mitiêâg mgs idintgs pir`nti ftufr sgcri fs bfusfs, mi `gmg f ristfcieibir f kgr`fenmfmi.
 Pesquisar ❱
no documento 
p. 32> Útil- BGK]NKYFÊÂG
 (0%)

9.6. F ‒ Isòdfjg8 C ‒ ]rfquinf8 B ‒ Mnfdrfj`f8 M ‒ \ue`âg8 I ‒ Bgrfêâg8 D ‒ Tinf bfvf8 J ‒ Furàbuef mnrintf8 
A ‒ Tæ
furnbuegviktrnbuefr8
 Facebook
Não útil
N ‒ Tiktràbueg (0%)O ‒ Frtîrnf Twitter
mnrintg8 pue`gkfr. ❺ LinkedIn
9.3. G viktràbueg, fg bgktrærng mf furàbuef, ti` mi jirfr dgrêf sudnbnikti pfrf cg`cifr g sfkjui pfrf g ixtirngr. ❺
4. FGabarito
‒ 48 C ‒Cap

:8 B18-
Circulatório,…
‒ =8 MSemiologia

‒ 28 I ‒ 68 D ‒ 98 J ‒Aprovar_ano05_liv
Cardiovascular
18 A ‒ 3. ❺ SISTEMA
CIRCULATÓRIO
:.6. N ‒ Sibgkaibn`iktg i feirtf8 NN ‒ RCT8 NNN ‒ Misdncrneafêâg8 NT ‒ RFT. ❺
Copiar link E-mail
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
:.3. M ‒ C ‒ B ‒ F ‒ I. ❺
1.6. F ‒ Anpgtæef`g8 C ‒ Anpòdnsi8 B ‒ \efbiktf8 M ‒ ßtirg8 I ‒ Bgeg mg ÿtirg8 D ‒ Tfjnkf. ❺
1.3. F. ❴
1.2. Istn`uef fs bgktrfêùis utirnkfs. ❺
1.=. Fs bgktrfêùis sâg siktnmfs pieg bg`peixg anpgtæef`g-anpòdnsi qui encirtf gxntgbnkf. Istf nktiksndnbf fs
bgktrfêùis, qui istn`uef` f encirtf-
êâg mi `fns gxntgbnkf. ❱

DN@

..

\ucenbfmg 9ta Ouki pgr

<  Fmnbngki u` bg`iktærng

Bg`iktfr bg`g?

\ucenbfr 

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 50/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia


Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 
 Útil (0%)

Recompense
 Não útil (0%) a sua
Facebook curiosidade
Twitter

LinkedIn

Tudo o que você quer ler.


Gabarito Cap 18-

Semiologia
A qualquer hora. Em
Circulatório,…
Copiar link

Aprovar_ano05_liv
qualquer lugar. Em qualquer
Cardiovascular
E-mail
SISTEMA
CIRCULATÓRIO
Sistema
Circulatório
Resumo Siste
Cardiovascul
dispositivo.

Leia gratuitamente por 30 dias

Sem compromisso. Cancele quando quiser.

Compartilhar este documento


    

Interesses relacionados

Ventrículo (Coração) Veia Átrio (Coração) Coração Sistema Linfático

Documentos semelhantes a Cientic 9 - Soluções

Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_livro SISTEMA Sistema


Circulatório,… Cardiovascular CIRCULATÓRIO Circulatório
Li fáti
ENVIADO POR ENVIADO POR ENVIADO POR ENVIADO POR ENVIADO POR
Professora … janaina.roc… vestibapro… sedro3 Paulo Teixe…

Mais de VitorFernandes

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 51/52
28/02/2021 Cientic 9 - Soluções | Ventrículo (Coração) | Veia


Avaliar
Compartilhar  Pesquisar no documento 

 Útil (0%)

 Facebook
Não útil (0%) Twitter LinkedIn
 

Lugares Ficha de Trabalho - Cientic 9 - Ficha de Cientic 9 - Ficha de Ciências 9º Ano


geométricos Corrente electrica Avaliação… Avaliação Global 2

Gabarito Cap 18- Semiologia Aprovar_ano05_liv SISTEMA Sistema Resumo Siste

Circulatório,…
ENVIADO POR Cardiovascular
ENVIADO POR
Di ó ti
ENVIADO POR CIRCULATÓRIO
ENVIADO POR Circulatório
ENVIADO POR Cardiovascul
Copiar link E-mail
VitorFerna… VitorFerna… VitorFerna… VitorFerna… VitorFerna…

Sobre Suporte Legal Social

Sobre o Scribd Ajuda / FAQ Termos Instagram


Imprensa Acessibilidade Privacidade Twitter
Nosso blog Ajuda de compra Direitos autorais Facebook
Junte-se à nossa equipe! AdChoices Pinterest
Contate-nos Editoras
Convidar amigos
Presentes
Scribd para empresas

Baixe nossos apps grátis

Livros • Audiolivros • Revistas • Podcasts • Partituras • Documentos • Snapshots • Diretório

Idioma: português 

Copyright © 2021 Scribd Inc.

Títulos relacionados

https://pt.scribd.com/document/494861038/Cientic-9-Solucoes 52/52

Você também pode gostar