Você está na página 1de 14

pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

T
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

A)
B)
C)
D)
E)

02
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 02 Questão 05

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 06

A)
B) A)
C) B)
D) C)
E) D)

Questão 03 E)

Questão 07

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 04

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

03
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 08 LEGISLAÇÃO BÁSICA EM EDUCAÇÃO

Questão 11

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 09

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

Questão 10
Questão 12

A)
B)
C) A)
D) B)
E) C)
D)
E)

04
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 13 Questão 15

A)

A)

B) B)

C)
C)
D)

D)
E)

E)
Questão 14

A)

B)

C)

D)
E)

05
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 16 Questão 17

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 18

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

06
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 19 Questão 20

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

07
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS Questão 22

Questão 21

A)

B)

C)

D)

A)
B) E)
C)
D)
E)
Questão 23

A)
B)
C)
D)
E)

08
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 24 Questão 25

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 26

A)

A)
B)
B)
C)
D)
E)
C)

D)

E)

09
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 27 Questão 29

A)
A)

B) B)

C)
C)

D)
D)

E)

E)

Questão 28

Questão 30

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

10
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Questão 33

Questão 31

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

Questão 32
Questão 34

A) A)
B) B)
C) C)
D) D)
E) E)

11
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 35 Questão 38

A)
A) B)
B) C)
C) D)
D) E)
E)

Questão 39
Questão 36

A)
B)
A)
C)
B)
D)
C)
E)
D)
E)
Questão 40

Questão 37

A)
A)
B) B)
C) C)
D) D)
E) E)

12
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 41 Questão 44

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 42

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

Questão 45
Questão 43

A)
B)
C)
A)
D)
B)
E)
C)
D)
E)

13
pcimarkpci MjgwNDowZDU5Ojg0MzA6NDgwMDo4ZGViOmI0ZjE6YzQyZjo4YWIz:VGh1LCAyMCBKYW4gMjAyMiAxMToxNDoyNiAtMDMwMA==

Questão 46 Questão 49

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

Questão 50
Questão 47

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 48

A)
B)
C)
D)
E)

14

Você também pode gostar