Você está na página 1de 4

Problem z Pokemonem

David L. Brown Wstp Ostatnio zadzwoni mj syn i zapyta: "Tato, czy wiesz co na temat gry dla dzieci z kartami do kolekcjonowania o nazwie Pokemon?" Powodem, dla ktrego o to pyta byo przyniesienie do domu przez mojego siedmioletniego wnuka kilku takich kart, ktre otrzyma od kolegi w kociele. Pokaza je swojemu ojcu i wspomnia przy tym, e s one naprawd super. Po spojrzeniu na kilka z tych kart, jego ojciec by innego zdania. Chocia patrzc na nie, nie potrafi wskaza niczego konkretnego, do czego mgby mie zastrzeenia, to jednak ywi wzgldem nich bardzo wyrane, ze przeczucia. Chocia niczego wczeniej na temat tych kart nie czyta, ani nie oglda, to jednak byo w nich kilka przesanek do tego, aby sta si w tej sprawie podejrzliwy. Zdecydowa, e jego syn nie bdzie si nimi bawi dopki on nie przyjrzy si sprawie dokadniej. I to okazao si by mdr decyzj. A oto co odkry. Historia Pokemona Nazwa Pokemon pochodzi ze zbitki dwch sw: kieszonkowy potwr (ang.: pocket monster). Pokemon zabawia widowni telewizji japoskiej od 1995 roku. Cho jest to raczej rzadkoci dla kultury japoskiej, aby bya kopiowana na Zachodzie, Pokemon okaza si by wyjtkiem. Pokemon przenis si do Stanw Zjednoczonych robic furor i fascynujc umysy uczniw szk podstawowych w caym kraju. Pokemon jest wszdzie: w wideograch Nintendo, kreskwkach telewizyjnych, filmach, komiksach, zabawkach, na ubraniach, kasetach VHS, pytach DVD i w szeroko rozpowszechnianej grze w karty. "Wirus" Pokemona zakazi praktycznie wszelkie moliwe media i planowo "wirus" ten sprawi epidemi pord dzieci w wieku szkoy podstawowej sprawiajc w nich gorczkowe poszukiwania coraz wikszej iloci zabawek zwizanych z Pokemonem. Niezliczone rzesze uczniw maj teraz obsesj na tle Pokemona. Ocena Pokemona w wietle Biblii Bez zbdnego tumaczenia si przyznaj, e pisz ten artyku z perspektywy biblijnej. Wierz, e na wiecie toczy si bitwa o umysy naszych dzieci i wnukw. W rzeczy samej szatan i jego diaboliczne oddziay chc skazi umysy zarwno dzieci jak i dorosych! Jednym z problemw jakich obecnie dowiadczamy jest to, e szatan zyskuje przewag ze wzgldu na obojtno chrzecijan wobec jego taktyk nakierowanych na zanieczyszczenie umysw mczyzn, kobiet, chopcw i dziewczt. Szatan rzadko przypuszcza bezporednie ataki. Raczej poprzez ludzkich pomocnikw uywa on subtelnych, zawoalowanych i zwodniczych metod, aby propagowa faszywe doktryny. Zatem w jaki sposb moemy wykry te zwodnicze metody i faszywe doktryny? Biblia mwi: Wszystkiego dowiadczajcie, co dobre, tego si trzymajcie (l Ts 5,21). W innym miejscu Biblia mwi: A wic: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czycie na chwal Bo (l Ko 10,31) oraz: Mio niech bdzie nieobudna. Brzydcie si zem, trzymajcie si dobrego (Rz 12,9). Dlatego musimy ocenia rwnie wszystkie zabawki Pokemona zgodnie z tym, co Biblia mwi na temat ich wartoci. Zatem uczymy to. Jakie wartoci, przekonania i filozofie s promowane przez t gr? Jedn z pierwszych rzeczy jakie uczyniem, to sprawdziem kto jest producentem kart do tej gry. Oto dokadny cytat ze strony internetowej producenta: "Gra z kartami do wzajemnego si nimi wymieniania jest now gr z kolekcjonowanymi kartami wyprodukowan i dystrybuowan przez Czarownika z Wybrzea. Jest to ta sama firma, ktra wypucia jedn z najlepiej sprzedawanych gier "Magia: Gromadzenie"". Gra "Gromadzenie" jest gr z kartami do wymieniania si o silnych powizaniach okultystycznych, a bya bardzo popularna w latach 90. Jestem w posiadaniu raportu z bada przeprowadzonych nad t gr

zatytuowanego: "Strze si Magii: "Gromadzenie"", ktry jest do wgldu na stronie internetowej "Logos" pod adresem: http://logosresourcepages.org/magic-g.html Powinienem jeszcze wspomnie, e Czarownik z Wybrzea jest wacicielem TSR, producentem wszystkich materiaw z serii Jaskinie i Smoki. Kiedy dowiedziaem si tego, kto posiada prawa autorskie do amerykaskiego wydania gry Pokemon, wtedy wiedziaem ju, e nie jest to niewinna gra dla uczniw szk podstawowych. Nastpnie przyjrzaem si postaciom wystpujcym w komiksach, wideo-grach, filmach Pokemon. Jakimi wartociami si one kieruj? Ash Kethiim (chopiec) jest jednym z ich gwnych bohaterw. Opisany jest jako "energiczny i zdecydowany dziesiciolatek... nieco zbyt rezolutny". Ma on obsesj chwytania Pokemonw i kieruje nim dza "stania si najwikszym na wiecie Mistrzem Pokemonw". Oczywicie mona by pewnym, e Pokemonowa piosenka - mantra w stylu Rap bdzie w tych materiaach stale si pojawia - "Przemierz cay kraj. Przeszukam go wzdu i w szerz, by zdoby kadego Pokemona i zrozumie moc, ktr w sobie ma. Musz mie je wszystkie!" Ostatni werset Pokemonowej mantry: Musz mie je wszystkie! pojawia si wci na nowo w zabawkach Pokemonowych, poniewa podsyca pragnienie, by mie wicej kart, gier, zabawek, gadetw i komiksw Pokemona. Przyjrzyjmy si innej postaci, towarzyszki Ash'a - Misty . Jest ona opisana jako twardogowa i uparta... stale kcca si z Ashem... i zdaje si te skrywa gbsze uczucia wzgldem niego. Nastpnie mamy trzeciego czonka nalecego do tego trio, Brock, ktry jest cokolwiek zbytnio hormonalny. Jego fascynacja pci przeciwn czasem wpltuje jego samego, lub ca grup w porzdne tarapaty. Spjrzmy te na Garego, trenera Pokemonw. Jest on prawdziwym baznem... egocentryczny, mciwy i przykry w kontaktach z ludmi. Nastpnie wystpuj Jassie i James. Oto jak s scharakteryzowani na wspomnianej stronie Internetu: "Przygotuj si na kopoty... bd podwjne... Lessie, James... s tajemniczym i zym gangiem, ktry pragnie ukra wszystkie rzadkie Pokemony". Jassie i James s zarozumiali, idcy za mod i chtni, by ubiera si jak pe przeciwna. Twardogowi, uparci, ktliwi, egocentryczni, mciwi, przykrzy w kontaktach z ludmi, "hormonalni", zaabsorbowani seksem, li, kradncy, przebierajcy si za osobnikw pci przeciwnej, bazescy. Nie s to z pewnoci biblijne wzorce postpowania! Te postaci z pewnoci nie odzwierciedlaj biblijnych wartoci. Pokemon nie wytrzymuje krytyki! Czy s tu promowane moce nadprzyrodzone, a jeli tak, to jakie jest rdo tych mocy? Czy s tu wykorzystywane symbole lub postaci z dziedziny okultyzmu lub New Age? Pokemon ma dostp do nadprzyrodzonych mocy. "Niektre Pokemony rosn lub ewoluuj". Dzieje si to dziki "kartom z energi", ktre "sprawiaj, e twj Pokemon jest wikszy i potniejszy." A jakie jest rdo tej mocy? Jest to panteistyczna (zakadajca, e wszystko jest czstk boga) moc okultystyczna a nie nadnaturalna moc Boga. Znalazem dwie karty, ktre sugeruj to bardzo jasno (moliwe, e jest ich wicej). Nosz nazwy Abra i Kadabra. Takie s ich rzeczywiste imiona. "Abrakadabra" to stare jak wiat sowo, od dawna zwizane z dziedzin okultyzmu i magii. Sownik Webstera definiuje je w ten sposb: 1. sowo, ktre ma mie moc magiczn i z tego powodu uywane w zaklciach, na amuletach, itd. 2. magiczna formua. Nie jest wic przypadkiem, e dwie karty Pokemona o nazwach Abra i Kadabra s kartami posiadajcymi magiczn moc. Na karcie Abra czytamy: "Uywajc jej moliwoci do czytania cudzych myli, bdziesz mg zidentyfikowa nadchodzce niebezpieczestwo i teleportowa si w obszar bezpieczny". Nastpnie s tu okultystyczne symbole na karcie Kadabra. Na czole znajduje si wizerunek pentagramu, SSS na piersi i lew rk wykonuje satanistyczne pozdrowienie. Wszystko to ma silnie okultystyczne zabarwienieJest jednak jasne z Biblii (5Mo 18,10-12), e mamy nie bra udziau, ani nie mie nic wsplnego z dziaaniami

okultystycznymi. Niektrzy z czytelnikw bez wtpienia zaprotestowaliby w tym miejscu: "Ale to tylko gra!" Oczywicie, e jest to gra, ale gra, ktra wcale nie przynosi chway Bogu! Kiedy Bg mwi, e co jest ze, - to jest to ze - niezalenie od formy, jak przybiera. I nie tylko to, gdy wiele dzieciakw grajc w t gr jest zwiedzionych do tego stopnia, e zaczynaj wierzy w zasady, ktrych ona w subtelny sposb UCZY. Oto zaledwie jeden przykad: Zwrmy uwag na to, co napisane jest w broszurce doczonej do Pokemona "Witamy w wiecie Pokemona, tym szczeglnym miejscu, gdzie ludzie tacy jak ty szkoleni s, by mogli sta si Numer Jeden - Mistrzami Pokemona na cay wiat!" Ale czyme jest w Pokemon zapytasz. "Pokemony s niesamowitymi stworzeniami wspistniejcymi na tym wiecie z ludmi" powiada profesor Oak, znany autorytet z dziedziny badania tych potworw. "Jest obecnie 150 udokumentowanych gatunkw Pokemona... Kady Pokemon ma swoje wasne, unikalne zdolnoci do walki... Niektre rosn, lub ewoluuj w stron jeszcze potniejszych stworw... No swojego Pokemona ze sob, a bdziesz gotw na wszystko! Masz moc w swoich rkach, wiec uywaj jej!" Popatrz, dzieciaki nosz ze sob swoje Pokemony jak magiczne talizmany. Autor i badacz Berit Kjos cytuje pewn matk, ktra usyszaa nastpujc rozmow dwch chopcw dyskutujcych na temat ich kieszonkowych potworw. Jak rozmowa si rozwijaa, jeden z chopcw powiedzia: "Zaraz uyj moich psychicznych mocy". Wida wyranie, e tzw. fantastyczny wiat Pokemona ju uksztatowa mylenie tych chopcw w ten sposb, e przyjli kluczow doktryn okultyzmu - psychiczne moce! Pokemon promuje wartoci okultystyczne a nie biblijne i dlatego powinien by odrzucony! W ktr stron kierowane s myli i wyobraenia graczy? Ju wczeniej pokazaem, e Pokemon powsta w Japonii. Na co jeszcze nie zwrciem uwagi to to, e Mistrz Pokemon jest jedn ze szk mistrzostwa sztuk walk wschodnich w Japonii. Mistrzowie Pokemona s liderami szk walki lub walczcych gangw, ktre rozwizuj swoje problemy poprzez pobicia swych oponentw. A jak one to robi? Ich maa ksieczka mwi: "Niektre ataki powoduj, e bronicy Pokemon bdzie upiony, zaskoczony, sparaliowany lub otruty." Biblia ostrzega nas, abymy byli ostroni, czym zaprztamy nasze myli (Prz 4,23). Gry, w ktre gra dziecko, programy telewizyjne, ktre ono oglda i rzeczy, ktrych sucha - maj potny wpyw na ksztatowanie ich umysw. Specjalici od zdrowia psychicznego w kocu dochodz do wniosku, ktry ju dawno temu zosta zapisany w Biblii, e rzeczy, ktre dopucisz do swojego umysu uksztatuj twoje mylenie, a twoje mylenie pokieruje twoimi dziaaniami. Ta prawda okazaa si tragiczn w niedawnej strzelaninie w Columbine High School. Chopcy, ktrzy strzelali do uczniw nasycili swoje umysy brutalnymi grami wideo, gotyck muzyk mierci i materiaami opisujcymi akty przemocy. W rezultacie czego 20 kwietnia 1999 roku zostali zamordowani: dwunastu uczniw i jeden nauczyciel. Czy Pokemon wpywa na dzieci, ktre graj w t gr? Modl si, aby to nie miao miejsca, lecz zastanawiam si jak duo czasu upynie zanim jakie dziecko ze szkoy podstawowej sprbuje tego, co jest napisane na karcie Pokemona o nazwie "Paczca licznotka - Li jak brzytwa". Jest tam nastpujcy tekst: "Pluje ona trujcym proszkiem, by unieruchomi wroga, a nastpnie wykacza go spryskujc kwasem". Czy to zgadza si z tym jak Biblia radzi nam traktowa naszych nieprzyjaci w Licie do Rzymian 12,1421?(Bogosawcie tych, ktrzy was przeladuj. Bogosawcie, a nie zorzeczcie. Weselcie si z tymi, ktrzy si wesel, paczcie z tymi, ktrzy pacz. Bdcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gocie za wielkoci, lecz niech was pociga to, co pokorne. Nie uwaajcie sami siebie za mdrych. Nikomu zem za ze nie odpacajcie. Starajcie si dobrze czyni wobec wszystkich ludzi. Jeeli to jest moliwe, o ile to od was zaley, yjcie w zgodzie ze wszystkimi ludmi. Umiowani, nie wymierzajcie sami sobie

sprawiedliwoci, lecz pozostawcie to pomcie [Boej]. Napisano bowiem: Do Mnie naley pomsta. Ja wymierz zapat - mwi Pan - ale: Jeeli nieprzyjaciel twj cierpi gd - nakarm go. Jeeli pragnie - napj go. Tak bowiem czynic, wgle arzce zgromadzisz na jego gow. Nie daj si zwyciy zu, ale zo dobrem zwyciaj.(BT). Myl, e rozbieno jest raca! Jest jasne, e Pokemon prowadzi wyobrani graczy wzdu zej drogi. Pismo w. mwi, abymy czuli odraz do wszelkiego za, a przylgnli do tego co dobre (Rz 12,9). Trucie, paraliowanie, ... etc. twojego wroga jest w sposb oczywisty ze i nikt nie powinien napenia swojego umysu takimi mylami niezalenie czy jest to gra, czy te nie. Kada nasza myl powinna by weryfikowana, czy podoba si Chrystusowi (2 Ko 10,4-5). Jeli za nie jest po Jego myli, powinna by odrzucona. A wic, jaki jest ten problem z Pokemonem? Jego subtelne sugestie, obrazy i wartoci s manipulatywne wzgldem umysw i uczu dzieci, ktre day si we wcign. Pokemon przygotowuje je do przyjcia humanistycznej "mdroci" i okultystycznej duchowoci... Intensywne zaangaowanie w gr Pokemon zamazuje zdolno gracza do rozgraniczenia pomidzy fantazj a rzeczywistoci, jak rwnie znieczula jego sumienie. Pokemon jest zaprojektowany jako szczebel w stron bardziej okultystycznie zaangaowanych gier jak "Magia: Gromadzenie", czy "Smoki i jaskinie". Bg chce, aby jego dzieci byy zaangaowane w zupenie inne rzeczy. Mamy nawet powiedziane, gdzie powinny by skierowane nasze myli - W kocu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co mie, co zasuguje na uznanie: jeli jest jak cnot i czynem chwalebnym - to miejcie na myli! (Flp 4,8 BT) Pokemon nie wytrzymuje krytyki! Dlatego sugerowabym, e najlepszym miejscem dla wszelkich zabawek Pokemona jest kosz na mieci!