Você está na página 1de 4

Akta-akta dan Nilai-nilai yang Berkaitan Bil 1.2 1.10 3.

1 Nilai Amanah Keadilan Menyayangi dan menghargai alam sekitar Akta Akta Pencegahan Rasuah 1997 Akta Rahsia Rasmi 1972 Seksyen 379 Kanun Keseksaan Akta Perikanan 1985 Akta Perhutanan Negara 1984 Akta Perhutanan Kebangsaan 1993 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta Kualiti Alam Sekitar 1988 - Minyak Kelapa Sawit Mentah 1997 - Kenderaan Bermotor 1977 - Udara Bersih 1978 - Kumbahan dan Efluen-efluen Perindustrian 1979 - Buangan Terjadual 1985 - Kawalan Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor 1985 - Pembakaran Terbuka 2000 Akta Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 Akta Perusahaan 1967 Akta Perhubungan Industri 1967 Akta Kerja 1955 Hak Orang Kurang Upaya 1975 Akta Perlindungan Pengguna 1999 - Akta Kawalan Harga 1946 - Akta Kawalan Bekalan 1961 - Akta Timbang dan Sukat 1972 - Akta Perihal Dagangan 1972 - Akta Sewa Beli 1967 - Akta Hakcipta 1987 - Akta Jualan Langsung 1993 Akta Dadah Berbahaya 1952 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (ISA) Akta Dadah Berbahaya 1988 Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta Cukai Pendapatan Akta Pencegahan Penyeludupan Undang-undang Laut Antarabangsa - Konvesyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Mengenai Undangundang Laut 1982 - Akta Zon Ekonomi Ekslusif 1984 - Akta Pelantar Benua 1966 Undang-undang Siber - Akta Tandatangan Digital 1997 - Akta Jenayah Komputer 1997 - Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 - Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Hasutan 1948 Perkara 11 (1), Perkara 3 (1) dalam Perlembagaan Malaysia

3.3

Kemapanan alam sekitar

3.4 5.1 5.3 5.4

Peka terhadap isu-isu alam sekitar Melindungi hak kanak-kanak Melindungi hak pekerja Menghormati hak golongan kurang berupaya

5.5

Melindungi hak pengguna

6.1

Mematuhi peraturan dan undang-undang

6.2 6.3

Kebebasan bersuara Kebebasan beragama

Badan-badan, Agensi-agensi dan Nilai-nilai yang Berkaitan Bil 1.2 1.7 1.9 1.10 1.12 2.3 Nilai Amanah Berdikari Kasih Sayang Keadilan Kesederhanaan Mengekalkan tradisi kekeluargaan Badan / Agensi Badan Pencegah Rasuah (BPR) Tabung Mata Wang Antarabangsa (IMF) FELDA Unit Perancangan Ekonomi Negara (UPEN) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Sistem Kehakiman FELDA Kementerian Dalam Negeri (KDN) Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Arkib Negara Kelab Budaya   PERHILITAN Jabatan Perhutanan Jabatan Perikanan World Wildlife Fund (WWF)

3.1 3.3 3.4

Menyayangi dan menghargai alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar

 Jabatan Alam Sekitar (JAS) Wild Wildlife Fund (WWF) Greenpeace   Jabatan Kebajikan Masyarakat Polis Diraja Malaysia (PDRM) Jabatan Perubatan dan Kesihatan Pasukan Pelindung Kanak-kanak Jabatan Pendidikan Negeri

5.1

Melindungi hak kanak-kanak

5.2

Menghormati hak wanita

 Jabatan Hal Ehwal Wanita Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID)      Mahkamah Perusahaan Kementerian Sumber Manusia Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan Pejabat Perhubungan Industri Rumah Insaniah Dr. Siti Hasmah (RIDSH) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tribunal Tuntutan Pengguna Persatuan Pengguna Agensi Persatuan Pertubuhan Pengguna Antarabangsa (CI)

5.3

Melindungi hak pekerja

5.5

Melindungi hak pengguna

6.1

Mematuhi peraturan dan undangundang

 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Mahkamah Antarabangsa       PBSM Rukun Tetangga RELA PEMADAM Kelab Rotary Kelab Lions Komanwel Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Majlis Keselamatan Negara-negara Berkecuali (NAM) Persidangan Ketua-Ketua Negara Komanwel (CHOGM)

6.4

Penglibatan diri dalam pembangunan negara

7.1

Hidup bersama secara aman

7.2

Saling membantu dan bekerjasama

 ASEAN Agensi Bantuan Pembangunan Seberang Laut (ODA)

Dasar-dasar, Program-program dan Nilai-nilai yang Berkaitan Bil 1.2 Nilai Amanah Dasar / Program / Kempen / Aktiviti Amalan slogan Bersih, Cekap dan Amanah Borang Aku Janji Kepimpinan Melalui Teladan   Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Ekonomi Baru (DEB) Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) Dasar Kebudayaan Kebangsaan Rancangan Pembangunan Lima Tahun

1.6

Toleransi

1.9 1.10 1.11 3.1

Kasih Sayang Keadilan Rasional Menyayangi dan menghargai alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isuisu alam sekitar

 Kempen Cintai Sungai Program Perumahan Rakyat Projek Perumahan Desa Riang kepada Orang Asli Falsafah Pendidikan Kebangsaan   Kem Kesedaran Alam Sekitar Majalah Duniaku, green heart dan Tam-Tam Dokumentari khas Dasar Hutan Kebangsaan

3.3

 Penilaian Kesan Alam Sekitar (PKAS)     Kempen Cintai Taman Laut Brosur Amalan Terbaik Pelancongan dan Rekreasi Projek Millenium Gift of Trees Hari Bumi 22 April Aktiviti memupuk keharmonian hidup dalam masyarakat Citrawarna Malaysia Pesta Senirama Sukaneka sempena Hari Keluarga Sukan di peringkat sekolah

3.4

4.1

Cinta akan negara

4.3

Sanggup berkorban untuk negara

 Kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia   Rawatan perubatan untuk kanak-kanak Program pencegahan dan pemulihan Rumah kebajikan Bantuan kewangan, kemahiran dan perkhidmatan kepada mangsa penganiayaan Seminar mengenalpasti dan membantu kanak-kanak yang mengalami gangguan seksual Deklarasi Hak Asasi Kanak-kanak Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1947 Dasar Wanita Negara Pelan Tindakan Pembangunan Wanita Seminar keusahawanan dan pembangunan insane Kempen menangani AIDS Pameran dan pertunjukan luar negara pakaian tradisional dan kraftangan Melayu

5.1

Melindungi hak kanak-kanak

5.2

Menghormati hak wanita Menghormati hak golongan kurang berupaya Melindungi hak pengguna

  

5.4

 Kemahiran vokasional Penempatan pekerjaan golongan kurang berupaya Program latihan fisioterapi Dasar Pengguna Negara (DPN) Majalah Utusan Pengguna Pengurangan cukai jualan dan cukai perkhidmatan Rawatan Sukarela membantu ketika bencana alam/kecemasan/acara sukan/sambutan perayaan Perkhidmatan kaunseling dan pemulihan untuk penagih dadah Ceramah keburukan dadah dan cara mengelak Kempen derma darah Ceramah kesihatan Biasiswa dan program makanan berzat kepada golongan miskin Membina perhentian bas

5.5

6.4

Penglibatan diri dalam pembangunan negara

  7.1 Hidup bersama secara aman Saling membantu dan bekerjasama Saling menghormati antara negara  

Sumbangan buku kepada perpustakaan di kampung Sumbangan dalam projek pembinaan jejantas Sumbagan kerusi roda Sumbangan mesi hemodialisis Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Bahasa Kebangsaan

7.2 7.3

 Wawasan 2020 Dasar Berkecuali Malaysia Konsep ZOPFAN