Você está na página 1de 21

tt 12 future computation cognitive adaptive iccgi advcomp

Evolutionary Computation: Ant Colony Optimization

Huanglin Zeng, zhl@suse.edu.cn Department of Electronic Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, China Yan Huang, University of North Texas, Denton, TX Xiaohui Zeng: huizi003@126.com Chengdu University of Information Technology, China A New Approach of Attribute Reduction Based on Ant Colony Optimization. 3-7 Lucas K. C. Lai, lucaskclai@i-cable.co Dept. of Comput., Hong Kong Polytech. Univ., Hong Kong, China James N. K. Liu: csnkliu@comp.polyu.edu.hk Dept. of Comput., Hong Kong Polytech. Univ., Hong Kong, China ALBO: An Assembly Line Balance Optimization Model Using Ant Colony Optimization. 8-12 Wenjun Pan, WJpan_xtu@yahoo.cn Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technology University Lipo Wang: elpwang@ntu.edu.sg Dept. of Inf. Eng., Xiangtan Univ., Xiangtan, China An Ant Colony Optimization Algorithm Based on the Experience Model. 1318 Chang Xu, xuchang.china@gmail.com Dept. of Comput. Sci., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou, China Jun Xu, xujun438@163.com Huiyou Chang: Dept. of Comput. Sci., Sun YatSen Univ., Guangzhou, China Ant Colony Optimization Based on Estimation of Distribution for the Traveling Salesman Problem. 19-23 Lei Wang, leiwater@emails.bjut.edu.cn Yuwen Zhou, Weiwei Zhao: Coll. of Archit. & Civil Eng., Beijing Univ. of Technol., Beijing, China Comparative Study on Bionic Optimization Algorithms for Sewer Optimal Design. 24-29 Cheng-jin Wang, Department of Electronic & Computer Engineering, The Hong Kong University of Science & Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong SAR, PR China Wen-jie Wang, wenjiew@eecs.umich.edu Department of Electrical Engineering & Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor

Hong Ji: jihong@bupt.edu.cn Key Lab. of Universal Wireless Commun., Beijing Univ. of Posts & Telecommun., Beijing, China Cross-Layer Ant Colony Algorithm for Cooperative Relay Multicast Tree in Cellular Mobile System. 30-34 Ruobing Zou, Weiyu Yu, yuweiyu@scut.edu.cn Zhiding Yu, Xiangyu Yu: Dept. of Electron. & Inf. Eng., South China Univ. of Technol., Guangzhou, China Image Segmentation Based on Local Ant Colony Optimization. 35-39 Yanhai Hu, huyanhai@nbu.edu.cn Dept. of Electrical Engineering, Fac. of Eng., Ningbo Univ., Ningbo, China Feifan Ye, Ziqing Guo, Dept. of Electrical Engineering, Fac. of Eng., Ningbo Univ., Ningbo, China Zizhao Zheng: azhengzizhao@mail.nbu.edu.cn Dept. of Electrical Engineering, Fac. of Eng., Ningbo Univ., Ningbo, China Multi-shop Rescheduling Problem under Rush Orders. 40-44 Yingzhou Bi, byzhou@163.com Dep. of Software Engineering, Wuhan University, China Lixin Ding, Jianbo Lu: Dep. of Software Engineering, Wuhan University, China On the Faster Ant Colony Optimization Algorithm. 45-49 Ibrahim Oumarou, ibraoumar@yahoo.fr Dept. of Electrical Engineering, College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China Daozhuo Jiang, dzjiang@zju.edu.cn Dept. of Electrical Engineering, College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China Cao Yijia: Dept. of Electrical Engineering, College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China Optimal Reactive Power Optimization by Ant Colony Search Algorithm. 5055 Ming Li, mli@uwaterloo.ca Dep. of Computer Science and Bioinformatics, School of Computer Science Qing-qi Zhao, Huaguang Zhang: hzhang@cil.ece.uic.edu Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Chicago Optimization Dispatch of Air Conditioner Loads Using Ant Colony Algorithm. 56-60 Sasa Ma, sasama@sina.com Dep. of Computer Engineering, School of Information Engineering. University of Science and Technology, Beijing Dongqing Liu, Jia Xue, Xingqiao Fang: Research on Continuous Function Optimization Algorithm Based on SwarmIntelligence. 61-65 Tao Zhang, tzhang@nyit.edu Department of Computer Science, New York Institute of Technology Yuejie Zhang, Wen-wei Lai, Jia-yan Hu: Sch. of Inf. Manage. & Eng., Shanghai Univ. of Finance & Econ., Shanghai, China

Research on Time Dependent Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup. 66-70

Yuhua Zhu, Yhzhu371@163.com Dep. of Computer Science, Sch. of Journalism & Commun., Henan Univ. of Technol., Zhengzhou, China Tong Zhen, zhentong1217@163.com Dep. of Computer Science, Sch. of Journalism & Commun., Henan Univ. of Technol., Zhengzhou, China Qiuwen Zhang: Study of the Logistics Vehicle Scheduling Problem Based on Improved Ants Algorithm. 71-74 Xiaolu Shao, Aiping Yang, aiping_yang@hotmail.com Dept. of Autom., Zhejiang Sci-Tech Univ., Hangzhou, China Wenzhan Dai: dwzhan@zstu.edu.cn Dept. of Autom., Zhejiang Sci-Tech Univ., Hangzhou, China The Application of Amended MMAS in TSP with Dual Constraints. 75-78 David Renfrew, drenfrew@calpoly.edu Department Electrical Engineering, California Polytechnic State University, USA Xiao-Hua Yu: xhyu@calpoly.edu Department Electrical Engineering, California Polytechnic State University, USA Traffic Signal Control with Swarm Intelligence. 79-83

Evolutionary Computation: Artifical Life

Lu Hong, Lu.Hong@uncc.edu Dep. of Computer Science, University of North Carolina at Charlotte (UNCC) Dept. of Electron. Eng., Huaihai Inst. of Technol., Lianyungang, China Jing Yang: Jing.Yang@uncc.edu Dep. of Computer Science, University of North Carolina at Charlotte (UNCC) Dept. of Electron. Eng., Huaihai Inst. of Technol., Lianyungang, China An Energy-Balance Multipath Routing Based on Rumor Routing for Wireless Sensor Networks. 87-91 Yinglong He, heyl.0406@yahoo.com.cn Dep. of Computer Science, School of Management and Economics, University of Electronic Science & Technology of China, Zongfang Zhou: zhouzongfang@163.com Dep. of Computer Science, School of Management and Economics, University of Electronic Science & Technology of China, Forecast and Evolution on Chinese ETP Diffusion through Cellular Automata and Cross-Entropy Divergence. 92-96

Dongmei Ai, aidongmei@sina.com Dep. of Computer Engineering, School of Information Engineering. University of Science and Technology, Beijing Guangping Zeng, gpzeng@eecs.berkeley.edu EEC Department, University of California at Berkeley, CA & Dept. of Comput. Sci. & Technol., Univ. of Sci. & Technol. Beijing, Beijing, China Yang Yue, Dept. of Comput. Sci. & Technol., Univ. of Sci. & Technol. Beijing, China Bin Shen: tsingbin@zju.edu.cn Dep. of Computer Science, Zheijang University, China Research of SoftMan Migration Based on Linux Checkpoint. 97-100 Yang Yue, yangyue@hku.hk Environmental Science and Engineering, The University of Hong Kong, SAR China Chaoen Xiao, Dept. of Comput. Sci. & Technol., Univ. of Sci. & Technol. Beijing, Beijing, China Guangping Zeng: gpzeng@eecs.berkeley.edu EECS Department, University of California at Berkeley, CA & zgping200l2002@yahoo.com.cn Information Engineering Department, University of Science and Technology. Beijing, China Research on SoftMan and its Dynamic Migration. 101-105

Evolutionary Computation: Evolutionary Data Mining

Xingong Chang: cJxJg@126.com Dep. of Computer Science, Information & Management, Shanxi University of Finance & Economics, China A Coevolutionary Approach to Substructure Discovery Based on Individual Cooperation. 109-113 Jiancong Fan, howdoyoudo07@yahoo.com.cn Dep. of Computer Information Science and Engineering, Shandong University of Science and Technology, China Yongquan Liang, lyq@sdust.edu.cn Dep. of Computer Information Science & Engineering, Shandong University of Science and Technology, China Jiuhong Ruan: jh_ruan@bit.edu.cn Scientific Research department, Shandong Jiaotong University An Evolutionary Mining Model in Incremental Data Mining. 114-118 Xiajiong Shen, shenxj@henu.edu.cn Dep. of Computer Science & Engineering, Inst. of Data & Knowledge Eng., Henan Univ., Kaifeng, China Peipei Wang, Qian Wang, wangqiansusan1984@163.com Dep. of Computer Science & Engineering, Inst. of Data & Knowledge Eng., Henan Univ., Kaifeng, China Bo Zhou: Dep. of Computer Science & Engineering, Inst. of Data & Knowledge Eng., Henan Univ., Kaifeng, China

Association Rules Mining Based on the Discriminative Concept Lattice. 119123


Tao Zeng, tao.zeng@eas.gatech.edu Department of Science Research, School of Earth and Atmospheric Sciences Yintian Liu, Xirong Ma, maxirong@eyou.com Xiaoyuan Bao, Jiangtao Qiu, Jiangtaoqiu@google.com Sch. of Inf., Southwestern Univ. of Finance & Econ., Chengdu, China Lixin Zhan: lzhan@sciborg.uwaterloo.ca Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada Auto-Programming for Numerical Data Based on Remnant-StandardDeviation-Guided Gene Expression Programming. 124-128 Ren-qiang Lu, Zhi-guang Niu, Hong-wei Zhang: hongwei@wayne.edu Department of Computer Science, Wayne State University, & Sch of Environ. Sci. & Eng., Tianjin Univ., Tianjin, China Concentration Estimation of Coastal Organic Substance by Complex Systems Theory. 129-133 Hsun-Hsin Hsu, Li Chen, Chang-Huan Kou, Tai-Sheng Wang, Sing-Han Chen: e8903026@chu.edu.tw Dept. of Civil Eng. & Eng. Inf., Chung Hua Univ., Hsinchu, Taiwan Estimating Strength of Concrete Using a Grammatical Evolution. 134-138 Xiaoyun Chen, Yanshan He, Pengfei Chen, Shengfa Miao, Weiguo Song, Min Yue: heysh07@lzu.cn Dept. of Computer Eng., Sch. of Inf. Sci. & Eng., Lanzhou Univ., Lanzhou, China HPFP-Miner: A Novel Parallel Frequent Itemset Mining Algorithm. 139-143 Yuan Rao, ry9925@163.com Dept. of Computer Eng., Coll. of Comput., Nanjing Univ. of Posts & Telecommun., Nanjing, China Ru-chuan Wang, wangrc@njupt.edu.cn Dept. of Computer Eng., Coll. of Comput., Nanjing Univ. of Posts & Telecommun., Nanjing, China Chang-an Yuan: yuanca@njupt.edu.cn Dept. of Computer Eng., Coll. of Comput., Nanjing Univ. of Posts & Telecommun., Nanjing, China Improving Gene Expression Programming Using Parallel Taboo Search. 144-148 Zhengwei Zhu, zhuzwin@163.com Dept. of Computer Eng., School of Information Engineering Southwest University of Science and Technology China Yuying Guo: polaris-guo@163.com Dept. of Computer Eng., School of Information Engineering Southwest University of Science and Technology China StSUT2 Structure Prediction Based on Nucleic Acid Sequence Using GA-BP. 149-153 Zhi-guang Niu, nzg@tju.edu.cn Environmental Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin, China Fa Chen, Ren-qiang Lu: lrq150@163.com

Environmental Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin, China Study on Fractal Prediction Model of Urban Hourly Water Consumption. 154-158

Evolutionary Computation: Particle Swarm Optimization

Xiujuan Lei, xjlei@163.com Department of Computer Science, College of Computer Science of Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi Province, China Ali Fu: fuali121@163.com Department of Computer Science, College of Computer Science of Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi Province, China 2-D Maximum-Entropy Thresholding Image Segmentation Method Based on Second-Order Oscillating PSO. 161-165 Zihui Ren, renzihui2006@126.com CIMS Res. Center, Tongji Univ., Shanghai, China Jian Wang: CIMS Res. Center, Tongji Univ., Shanghai, China A Discrete Particle Swarm Optimization for Solving Multiple Knapsack Problems. 166-170 Fangming Guo, songfm@whut.edu.cn Department of Computer Science Technology, Wuhan University of Technology. Wuhan, China Liu Qiong: quong@uow.edu.au Department of Computer Science & Technology, University of Wollongong Australia A Hybrid PSO Algorithm for Job-Shop Scheduling Problems with Fuzzy Processing Time and Fuzzy Due Date. 171-176 Jianjun Lei, Jian Li: its4ad@gmail.com Dept. of Comput. Sci. & Eng., Hubei Univ. of Educ., Wuhan, China A Modified Particle Swarm Optimization for Practical Engineering Optimization. 177-180 Benliang Liang, Jianxin Liu: Dept. of Comput. Eng., Coll. of Archit. Eng., Shanghai Normal Univ., Shanghai, China A New Approach to Determine the Optimum Structure System for Tall Buildings Using Artificial Neural Networks and PSO Algorithms. 181-185 Chuanhua Zeng: Dept. of Math. & Comput. Sci., Chongqing Univ. of Arts & Sci., Chongqing A Particle Swarm Optimization Algorithm with Rich Social Cognition. 186189 Shu Wang, wangs@ca.ibm.com & wangshu_cn@hotmail.com Dept. of Computer Engineering, IBM Toronto Software Lab., ON, Canada& Dept. of Comput. Sci., Yangzhou Univ., Yangzhou, China

Ling Chen: ling.chen@uts.edu.au Dept. of Computer Science, University of Technology Sydney, Australia & Dept. of Comput. Sci., Yangzhou Univ., Yangzhou, China A PSO Algorithm Based on Orthogonal Test Design. 190-194 Wei Chen, wchen@tsinghua.edu.cn Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, China Kangling Fang: Dept. of Electr. Eng. & Autom., Eng. Res. Center for Metall. Autom., Wuhan Univ. of Sci. & Technol., Wuhan, China A Robust MovingObject Detecting Method Using Particle Swarm Optimization for a Billet Location Control. 195-199 Hou-he Chen, Guo-qing Li, lgq@mail.nedu.edu.cn Dept. of Computer Engineering, Northeast Dianli Univ., Jilin, China Hai-liang Liao: liaohl@163.com Dept. of Computer Engineering, Northeast Dianli Univ., Jilin, China A Self-Adaptive Improved Particle Swarm Optimization Algorithm and Its Application in Available Transfer Capability Calculation. 200-205 Weifeng Liu, liuwf@hdu.edu.cn Dept. of Computer Engineering, Hangzhou Dianzi University Yanjiang Wang: y.wang@cwi.nl Dept. of Computer Engineering, CWI, Amsterdam & Coll. of Inf. & Control Eng., China Univ. of Pet. (East China), Dongying, China A Target Detection Algorithm Based on Histogram Feature and Particle Swarm. 206-209 Ling Hao, Lishuan Hu: zbnchling@163.com Dept. of Computing Engineering, Zibo Normal Coll., Zibo, China An Improved Particle Swarm Optimization for Continuous Problems. 210213 Ke Kong, koker@sohu.com Dept. of Engineering, College of Urban Development, University of Jinan, China, Shao-bo Wang, Jian-cang Xie, Fan Sun: fs@es.aau.dk Dept. of Electronic Engineering, Radio Access Technology Section, Aalborg University Application of Advanced Particle Swarm Optimization Algorithm Based on SA in Multi-tiers Hydropower Stations Optimization. 214-218 Dien D. Phan, ddphan@stcloudstate.edu Information Systems Department, St. Cloud State University, St. Cloud, MN USA Mark B. Schmidt: mbschmidt@stcloudstate.edu Information Systems Department, St. Cloud State University, St. Cloud, MN USA Business Intelligence Successes at a Catalog and Online Retailer. 219-223 Hai Ma, mh_19810420@163.com Yanjiang Wang: Coll. of Inf. & Control Eng., China Univ. of Pet. (East China), Dongying, China Cultural Algorithm Based on Particle Swarm Optimization for Function

Optimization. 224-228

Guochu Chen: chgcsh@sohu.com Dept. of Computer Engineering, Research Institute of Automation, East China University of Science and Technology,, Shanghai, China Cultural Particle Swarm Optimization Neural Network and Its Application in Soft-Sensing Modeling. 229-235 Ruijun Dong: rjdong@mail.xidian.edu.cn Dept. of Autom., Xidian Univ., Xi'an, China Differential Evolution Versus Particle Swarm Optimization for PID Controller Design. 236-240 Hong-juan Zhang, jhzhang@staff.shu.edu.cn Department of Computer Science, Shanghai University Hong-yun Ning: nhy@tjut.edu.cn Department of Computer Engineering, Tianjin Key Lab. of Intell. Comput. & Novel Software Technol., Tianjin Univ. of Technol., Tianjin, China Dynamic Parameters Ant Colony Algorithm with Particle Swarm Characteristic. 241-245 Yufeng Li: liyufeng_ndsc@yahoo.com.cn Department of Information & Control, Air Defense Command College, Zhengzhou, China & Coll. of Sci., Tianjin Univ. of Sci. & Technol., Tianjin, China Dynamic Particle Swarm Optimization Algorithm for Resolution of Overlapping Chromatograms. 246-250 Erwie Zahara, erwi@mail.sju.edu.tw Dept. of Marketing & Logistic Manage., St. John's Univ., Tamsui, Taiwan Yi-Tung Kao, kao@cse.ttu.edu.tw Dept. of Marketing & Logistic Manage., St. John's Univ., Tamsui, Taiwan Jhong-Ren Su: Dept. of Marketing & Logistic Manage., St. John's Univ., Tamsui, Taiwan Enhancing Particle Swarm Optimization with Gradient Information. 251254 Shi Yan: m51@163.com or yan@crd.ge.com Department of Electronics and Information Systems, Akita Prefectural University, Akita, Japan Hybrid Ensemble Particle Swarm Optimization. 255-259 Yan Guo, Yan_Guo@Brown.edu Department of Applied Mathematics, Brown University Nan Li, lin@lamda.nju.edu.cn Department of Computer Engineering, National Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, China Tingting Ye: Department of Computer Engineering, Coll. of Econ. & Manage., Nanjing Univ. of Aeronaut. & Astronaut., Nanjing, China Multiple Resources Leveling in Multiple Projects Scheduling Problem Using

Particle Swarm Optimization. 260-264

Hai-Xia Long, Wenbo Xu, xwb@sytu.edu.cn Department of Computer Engineering, School of Information Technology Southern Yangtze University Wuxi, Jiangsu, China Jun Sun, junsun@sjtu.edu.cn or sunjun_wx@hotmail.com Department of Electronic Engineering, Shanghai Jiao Tong University China. Wen-Juan Ji: Department of Engineering, Sch. of Inf. Technol., Jiangnan Univ., Wuxi, China Multiple Sequence Alignment Based on a Binary Particle Swarm Optimization Algorithm. 265-269 Ren Ping, Li Nan, linan@ccs.neu.edu Sch. of Inf. Sci. & Eng., Northeastern Univ., Shenyang, China Gao Liqun: gaoliqun@mail.neu.edu.cn or gaolq@yahoo.cn Sch. of Inf. Sci. & Eng., Northeastern Univ., Shenyang, China Optimal Planning for the Double-Track Train Scheduling Based on Chaotic Particle Swarm Optimization. 270-274 An Liu, liuan@mail.sju.edu.tw Department of Computer Science and Information Engineering, St. John's University Tamsui, Taiwan & liuan79@gmail.com Department of Electrical and Electronic Engineering, Intelligent Automation, Inc. Erwie Zahara: erwi@mail.sju.edu. tw Department of Marketing and Logistics Management, St. John's University Tamsui, Parameter Identification Problem Using Particle Swarm Optimization. 275278 Jiang-wei Zhang, Sch. of Comput. Sci. & Technol., Xuchang Univ., Xuchang, China De-xi Zhang: Sch. of Comput. Sci. & Technol., Xuchang Univ., Xuchang, China Parameters Analysis Based on Experiments of Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Traveling Salesman Problem. 279-283 Ibrahim Oumarou, Daozhuo Jiang, dzjiang@zju.edu.cn Department of Electrical Engineering, Zhejiang University, China Cao Yijia: yijiacao@zju.edu.cn Department of Electrical Engineering, Zhejiang University, China Particle Swarm Optimization Applied to Optimal Power Flow Solution. 284288 Wei Xie, malwu@ust.hk Chang-ming Ji, Xin-wu Li: Department of Mathematics University of Science and Technology, Particle Swarm Optimization Based on Cultural Algorithm for Short-Term Optimal Operation of Cascade Hydropower Stations. 289-293

Xing-Wai Wang, wangxw@mail.neu.edu.cn Department of Engineering, Coll. of Inf. Sci. & Eng., Northeastern Univ., Shenyang, China Hai-Quan Yang, @mail.neu.edu.cn Min Huang: mhuang@mail.neu.edu.cn or khtwo2002@yahoo.com NAKISA Company Montreal, Canada & Coll. of Inf. Sci. & Eng., Northeastern Univ., Shenyang, China Particle Swarm Optimization Based QoS Multicast Routing Scheme with ABC Supported. 294-298 Ge Yang, yangge@hrbeu.edu.cn Department of Comput. Sci. & Technol., Harbin Eng. Univ., Harbin China Rubo Zhang: zhangrubo@hrbeu.edu.cn Department of Comput. Sci. & Technol., Harbin Eng. Univ., Harbin China Path Planning of AUV in Turbulent Ocean Environments Used Adapted Inertia-Weight PSO. 299-302 Peng Wu, pengwu@us.ibm.com Department of Computer Sci. & Eng., IBM T.J.Waton Research Center Yuehui Chen, yhchen@ujn.edu.cn Department of Inf. Sci. & Eng., Univ. of Jinan, Jinan, China Qingfang Meng, ise_mengqf@ujn.edu.cn Department of Inf. Sci. & Eng., Univ. of Jinan, Jinan, China Zhen Liu: zliu@mst.edu Department of Engineering Management & System Engineering, Missouri University of Science & Technology & Department of Inf. Sci. & Eng., Univ. of Jinan, Jinan, China Small-Time Scale Network Traffic Prediction Using Complex Network Models. 303-307 Wenzhong Guo, Qiaoyun Huang, Guolong Chen, Lun Yu: Solving Task Scheduling Problem for Distributed Sensor Network with Discrete Particle Swarm Optimization. 308-312 Ruqing Chen: Study on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm and Its Application. 313-317 Jie Cheng, jcheng@cs.ualberta.ca Department of Computer Science, University of Alberta, Canada or j_cheng88@yahoo.com Department of Computer Science, Beijing University of Aeronautics and Astronautics Guangzhou Zeng: gzzeng@sdu.edu.cn Information Management, Shandong Economic University JiNan, Shandong, China Task Decomposition and Planning in Resource-Constrained Workflow. 318323 Tonglin Liu, tlliu@sin.cn Department of Information and Control Engineering, Shenyang Jianzhu University , China

Chengdong Wu, wuchengdong@ise.neu.edu.cn Department of Automation Engineering, Chinese Academy of Science, China Bin Li, libin@sia.cn Department of Automation Engineering, State Key Lab. of Robot., Chinese Acad. of Sci., Shenyang, China Jinguo Liu: liujinguo@sia.cn Department of Automation Engineering, State Key Lab. of Robot., Chinese Acad. of Sci., Shenyang, China The Adaptive Path Planning Research for a Shape-Shifting Robot Using Particle Swarm Optimization. 324-328 Shaoqiang Yuan, ysq1960@sina.com Department of Automation Engineering, Sch. of Autom. Sci. & Electr. Eng., Beihang Univ., Beijing, China Dong Wang, dongw@cs.cmu.edu Electrical and Computer Engineering Department, Carnegie Mellon University, Xingshan Li: lixslixs@seu.edu.cn Department of Biomedical Engineering, Southeast University, China The Application of PSO Algorithm on PenduBot Control. 329-333 Jun Zheng, jzheng@cc.ecnu.edu.cn Department of Computing,, East China Normal Univ., Shanghai, China Wen-xin Hu, wxhu@cc.ecnu.edu.cn Department of Computing, East China Normal Univ., Shanghai, China Jian-xiong Ji: jijianxiong@hotmail.com Department of Computing, East China Normal Univ., Shanghai, China Wasp Algorithm Used to Drive Dynamic Task Allocation in a Heterogeneous Computing System. 334-337 Ying Liu, tianjinliuying@163.com Dep., of Computer Science and Technology, Tianjin University of Technology and Education, China Jie Liu, liujiejesse@gmail.com Dep., of Computer Science and Technology, Tsinghua University, Beijing, China Hongwei Mao, Machinery & Electr. Dept., ShangHai Normal Univ., Shanghai, China Hongxia Pan: panhx1015@yahoo.com.cn Department of Engineering, Sch. of Mech. Eng. & Autom., North Univ. of China, Taiyuan, China Wavelet Neural Network Based on Modified PSO and Its Application in Fault Diagnosis of Gearbox. 338-342

Neural Computation: Neural Computation in Communications and Networking

Fenglian Liu: lflian@tjut.edu.cn Computer and Communication Engineering, Tianjin University of Technology, China An Improved RBF Network for Predicting Location in Mobile Network. 345348 Rui Han, rhan@rcees.ac.cn Coll. of Inf. Sci. & Eng., Xinjiang Univ., Urumqi, China & RCEES, Chinese Academy of Sciences Zhenhong Jia, jzhh@xju.edu.cn Department of Computer Engineering, Coll. of Inf. Sci. & Eng., Xinjiang Univ., Urumqi, China Xizhong Qin, Chun Chang, chang21st@mail.iee.ac.cn Department of Electrical Engineering, Chinese Academy of Science, China Hao Wang: haowang@uoregon.edu Mathematics Department, University of Oregon, USA & Coll. of Inf. Sci. & Eng., Xinjiang Univ., Urumqi, China Application of Support Vector Machine to Mobile Communications in Telephone Traffic Load of Monthly Busy Hour Prediction. 349-353

Neural Computation: Other Applications of Neural Computation

Zhilong Wang, Zengtai Gong, gongzt@nwnu.edu.cn Dept. of Basic Courses, Lanzhou Polytech. Coll., Lanzhou, China Wenjin Zhu, Weigang Zhao: gongzt@nwnu.edu.cn Dept. of Basic Courses, Lanzhou Polytech. Coll., Lanzhou, China A Rough Set Based PSO-BPNN Model for Air Pollution Forecasting. 357-361 Liming Guan, glm@hdu.edu.cn Department of Computer Engineering, Sch. of Printing Eng., Hangzhou Dianzi Univ., Hangzhou, China Jian Lin, Department of Computer Engineering, Sch. of Printing Eng., Hangzhou Dianzi Univ., Hangzhou, China Lei Li: linjian@hdu.edu.cn Department of Computer Engineering, Sch. of Printing Eng., Hangzhou Dianzi Univ., Hangzhou, China Control and Measurement on Printing-Image Color with Complete Color Management. 362-366 Jia-Ruey Chang, jrchang@must.edu.tw Dept. of Civil Eng. & Environ. Inf., MingHsin Univ. of Sci. & Technol., Hsinchu, Taiwan Sao-Jeng Chao: sjchao@must.edu.tw Dept. of Civil Eng. & Environ. Inf., MingHsin Univ. of Sci. & Technol., Hsinchu, Taiwan Development of a Rutting Prediction Model through Accelerated Pavement Testing Using Group Method of Data Handling (GMDH). 367-371

Xu Xie, xiexu@zju.edu.cn Department of Civil Engineering Zhejiang University Liangfeng Sun, ls462@cornell.edu Department of Computer Engineering, School of Applied and Engineering Physics Cornell University, Haiyan Huang, Department of Computer Engineering, School of Automation, Southeast University, Nanjing, Jiangsu Jilong Li: jllee@netopia.knu.ac.kr Department of Computer Engineering, Kyungpook National University Daegu, South Korea Identification of Flexural Rigidity and Tension of Short Hangers with Adding Mass and Neural Network. 372-376 Changfeng Yuan, ycf1028@163.com Department of Computer Engineering, Transp. Manage. Coll., Dalian Maritime Univ., Dalian, China Wanlei Wang, wanlei_wang@163.com Department of Computer Engineering, Transp. Manage. Coll., Dalian Maritime Univ., Dalian, China Yan Chen: chenyan_dlmu12@163.com Department of Computer Engineering, Transp. Manage. Coll., Dalian Maritime Univ., Dalian, China Knowledge Acquisition Approach Based on Rough Set and Artificial Neural Network in Product Design Process. 377-381 Gongwen Wang, Yangsong Du, Gen Cui, Chengyin Tan: Mineral Resource Prediction Based on 3D-GIS and BP Network Technology: A Case of Study in Pulang Copper Deposit, Yunnan Province, China. 382386 Xiaoyun Chen, Jinchao Mu, Min Yue: Non-stationary Time Series Prediction Research with Multi-factors Based on SVM. 387-391 Xingjiang Li, Shaotong Jiang, jiangshaotong@yahoo.com.cn Department of Computer Engineering, School of Biotechnology and Food Engineering, Hefei University of Technology, Hefei,China Lijun Pan, Zhaojun Wei: State Key Lab. of Geol. Processes & Miner. Resources, China Univ. of Geosci., Beijing, China Optimization for the Bioconversion of Succinic Acid Based on Response Surface Methodology and Back-Propagation Artificial Neural Network. 392398 Xiuping Yuan, Zuhua Fang, Department of Electrical Engineering, Coll. of Inf., Mech. & Electr. Eng., Shanghai Normal Univ., Shanghai, China Tao Sun, Tao.Sun@uvm.edu Department of Computer Science, Community Development and Applied Economics Dept., University of Vermont, USA Sijia Yan: Research on Neural Networks Identification of a Nonlinear Modeling for PEMFC. 399-402

Neural Computation: Other Topics in Neural Computation

Wen Yao, wxy119@psu.edu Department of Computer Science, College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University, Xiaoqian Chen: Department of Computer Engineering, Coll. of Aerosp. & Mater. Eng., Nat. Univ. of Defense Technol., Changsha, China A Sequential Radial Basis Function Neural Network Modeling Method Based on Partial Cross Validation Error Estimation. 405-409 Tao Jiang, jiang@cs.ucr.edu Department of Computer Science and Engineering, University of California - Riverside Liu Xin: liuxin@lsec.cc.ac.cn Department of Computing Engineering, State Key Laboratory of Scientific and Engineering Computing Adaptive Meshfree Method Based on Local Thin Plate Spline Radial Basis Interpolation for the Solution of High Gradient Problems. 410-414 Mao Ye, Yongguo Liu, liuyg@uestc.edu.cn Department of Computer Science and Engineering Sch. of Comput. Sci. & Eng., Univ. of Electron. Sci. & Technol. of China, Chengdu, China Ming Liu, csmliu@uestc.edu.cn Department of Computer Science and Engineering Sch. of Comput. Sci. & Eng., Univ. of Electron. Sci. & Technol. of China, Chengdu, China Fan Li, lifan@uestc.edu.cn Department of Computer Science and Engineering, Sch. of Comput. Sci. & Eng., Univ. of Electron. Sci. & Technol. of China, Chengdu, China Qihe Liu: qiheliu@uestc.edu.cn Department of Computer Science and Engineering Sch. of Comput. Sci. & Eng., Univ. of Electron. Sci. & Technol. of China, Chengdu, China Blind Image Extraction by Using Local Smooth Information. 415-420 Zhenmin Zhou: zzm1022@yahoo.com.cn Department of Computer Engineering, North China Univ. of Water Conservancy & Hydropower, Zhengzhou, China Influence of Irrigation Water-Saving on Groundwater Table in the Downstream Irrigation Districts of Yellow River. 421-424 Ying-Chun Guo: gyc@scse.hebut.edu.cn Department of Electronic Engineering, Hebei University of Science and Technology, China, Knowledge-Enabled Short-Term Load Forecasting Based on Pattern-Base Using Classification & Regression Tree and Support Vector Regression. 425429 Lili Du: lldumath@hotmail.com Department of Mathematics, Sichuan University, China New Results on Exponential Convergence of Globally Projected Dynamic

Systems. 430-434

Zhuoyong Zhang, zhuoyong.zhang@ohio.edu Department of Chemistry and Biochemistry, Ohio University, USA Peter de B. Harrington: peter.harrington@ohio.edu Department of Chemistry and Biochemistry, Ohio University, USA Rhubarb Identification by Using Temperature-Constrained Cascade Correlation Networks. 435-439

Neural Computation: Self-Organizing Maps

Chao Shao, Department of Computer Science, Sch. of Inf., Henan Univ. of Finance & Econ., Zhengzhou, China Chunhong Wan, Xiaojian Zhang: Sch. of Inf., Henan Univ. of Finance & Econ., Zhengzhou, China A New Robust Manifold Learning Algorithm Based on Self-Organizing Map. 443-447 Xiaogang Ruan, adrxg@bjut.edu.cn Department of Electronics & Control Science, Beijing University of Technology, Beijing, China Xuetao Xing: tonyxing722@emails.bjut.edu.cn Department of Electronics & Control Science, Beijing University of Technology, Beijing, China Application of Autonomous Mapping Algorithm on a Desktop Robot System. 448-453 Ning Chen, ningchen74@gmail.com Electronic and Electric Engineering Department, Xiamen University of Technology, China Hongyi Zhang: zhanghongyi@xmut.edu.cn Electronic and Electric Engineering Department, Xiamen University of Technology, China Extended Kernel Self-Organizing Map Clustering Algorithm. 454-458 Quan Wang, q_wang@cc.umanitoba.ca Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of Manitoba, Canada Zhao-xia Wang, Che Chang Sau, Tianjin Univ. of Technol., Tianjin, China Ting Yang: tyang@mail.nwpu.edu.cn Department of Engineering Design, Northwestern Polytechnic University, China & Sch. of Electron. Inf. Eng., Tianjin Univ. of Technol., Tianjin, China Multilayer Image Inpainting Approach Based on Neural Networks. 459-462 He Ni: he.ni@manchester.ac.uk Electronic and Electric Engineering, University of Manchester, UK & Sch. of Finance, Zhejiang Gongshang Univ., Hangzhou, China Topology Regressive Distributed Model for Financial Time Series Prediction. 463-467 Sai Ji, Shenfang Yuan, jimwooseu@yahoo.com.cn Meng-meng Cui: Using Self-Organizing Map in Backbone Formation for Wireless Sensor

Networks. 468-472

Chuanming Yu, yucm@usst.edu.cn Department of Computer Science & Technology, Bus. Sch., Univ. of Shanghai for Sci. & Technol., Shanghai, China Lu An, Department of Computer Engineering, School of Energy and Power Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China Xiaoqing Zhang: xqzhang@nlpr.ia.ac.cn Department of Automation Engineering,academy og Science , Beijing, China Using SOM to Mine Product Features from Free-Text Customer Reviews. 473-477

Neural Computation: Stability and Convergence Analysis for Neural Networks

Liang Fang, fangliang3@163.com Yunhong Hu, Zengzhe Feng, Guoping He: A Non-interior Point Continuation Algorithm Based on Orthogonal Projection for Second-Order Cone Programming. 481-485 Yanxia Hu, yxiahu@163.com Na Ma: Software Eng. Inst., Beihang Univ., Beijing An Improved Result on Stability of Cellular Neural Networks with TimeVarying Delay. 486-489 Lian-yun He: helianyun@163.com Dept. of Mech. & Electron. Eng., Dezhou Univ., Dezhou, China Analysis on Influence of CMAC Neural Network Parameters Selection on Network Performance. 490-494 Xiangsheng Xie: xshxie@163.com Dept. of System Engineering, Guangdong University of Technology, China Convergence Criteria of Solutions for a Class of Switched Linear Singular Systems with Time Delay. 495-499 Xueli Wu, wuxueli@yahoo.com.cn Dept. of Computer Science and Technology, Hebei University of Science and Technology Yanshan University, China Xuan Lv, Hua Meng, menghua@zju.edu.cn Department of Mechanical Engineering, Zhejiang University, China Yang Li: liyang@software.ict.ac.cn Dept. of Computing Technology, Chinese Academy of Science, Beijing, China Exponential Stability of Cellular Neural Networks with Uncertain and TimeVarying Delay. 500-504 Li Wan: Exponential Stability of Stochastic Hopfield Neural Networks with Delays

and Markovian Switching. 505-509


Meiqin Liu, liumeiqin@zju.edu.cn Department of Systems Science and Engineering, Zhejiang Univ. Hangzhou, Hangzhou, China Senlin Zhang, slzhang@zju.edu.cn Department of Systems Science and Engineering, Zhejiang Univ. Hangzhou, Hangzhou, China Dingding Zu: Exponential Synchronization of Discrete-Time Chaotic Delayed Neural Networks. 510-514 Yanfang Deng, dengyf@whut.edu.cn Department of Mathematics, Wuhan University of Technology, China Hengqing Tong: tonghq2005@mail.whut.edu.cn or tonghengqing@126.com Department of Mathematics, Wuhan University of Technology, China Global Robust Stability of Neural Networks with Both Variable and Unbounded Delays. 515-519 Wei Zhang, Hua Li, Qinghua Zhao, Huakui Wang: Guidelines for Parameter Selection in Particle Swarm Optimization According to Control Theory. 520-524 Xiao-Jun Liu, Xian-Feng Li, Wan-Sheng He, Li-Xin Yang: @mail.lzjtu.cn School of Mathematics, Physics and Software Engineering, Lanzhou Jiaotong University, China Improved Full State Hybrid Projective Synchronization in a Autonomous Chaotic System. 525-528 Huilin Shang, shuiling@us.ibm.com Electrical Engineering Department, IBM T. J. Watson Yun Xue: xy@sit.edu.cn Mechanical and Automation Engineering Department, Shanghai Institute of Technology. Shanghai, China Multiple Attractors Induced by the Non-resonant Double Hopf Bifurcation in a Delayed Neural Network. 529-533 Hong-bin Zhou: Multi-sensor Information Fusion Method Based on the Neural Network Algorithm. 534-536 Ying Gao: ying.gao@intel.com Department of Engineering, Intel China Research Center Beijing, China or falcongao@21.cn.com Department of Computer Science and Educational Software, Guang Zhon University No Velocity Particle Swarm Optimiser with Forgetting Factor and Center. 537-541 Shu Wang, coco@emails.bjut.edu.cn Department of Computer Sciences, College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing, China Ke Wang: wangshu@bjut.edu.cn Department of Computer Sciences, College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing, China

Quasi-neutral Limit of the Drift-Diffusion Models for Semiconductors with PN-Junctions. 542-546

Wei Feng, fengwit@gmail.com Department of Automation Engineering, Chongqing University, China Haixia Wu, ammewu@163.com Department of Computer and Modern Education Technology, Chongqing Education College, China Wei Zhang: weizhang@eecs.berkeley.edu Department of Electrical and Electronic Engineering, Berkeley University, Berkeley CA & Department of Computer and Modern Education Technology, Chongqing Education College, China Stability Analysis of Uncertain Stochastic Neural Networks with Interval Time-Varying Delays. 547-551 Guodong Liu, Guoxioxng Wu, Chongqing University, China Zhengxia Wang, zxiawang@163.com Department of Computer Science and Engineering, Chongqing University, China Jingsheng Ding: Stability of Stochastic Impulsive Neural Networks with Unbounded TimeVarying Delays. 552-556 Hui Lv, lvhui.rsp@gmail.com National Key Laboratory of Radar Signal Processing, Xidian University, China Jinhua Zheng, jhzheng@xtu.edu.cn Xiangtan University, Xiangtan, China Jun Wu, junwu@cs.jhu.edu Department of Computer Science Johns Hopkins University Cong Zhou, congbi99@yahoo.com.cn Department of Informatics, University of Sussex, UK Ke Li: like@spunki.cs.nyu.edu Department of Computer Science, New York University, USA & Xiangtan University, Xiangtan, China The Convergence Analysis of Genetic Algorithm Based on Space Mating. 557-562

Neural Computation: Statistical Neural Network Models

Hao Gong, Man Zhu, Wei Li: matsu770610@126.com Department of Electronic Engineering, Sch. of Remote Sensing & Eng., Wuhan Univ., Wuhan, China A Fuzzy Context Neural Network Classifier for Land Cover Classification. 565-569

Jianguang Weng, wengjg@zju.edu.cn Department of Computer Science and Engineering, Zhejiang Univ. of Media & Commun., Hangzhou, China Xiaowen Jia: jiaxiaow@zjicm.edu.cn Department of Computer Science and Engineering, Zhejiang Univ. of Media & Commun., Hangzhou, China A Memory-Efficient Graph Structured Composite-State Network for Embedded Speech Recognition. 570-573 Xinfeng Zhang, xfzhang@jdl.ac.cn Xiaozhao Xu, Yiheng Cai, Yaowei Liu: A Weighted Hyper-Sphere SVM. 574-577 Chang-ji Yuan, Shi-jie Lan, Guo-dong Yan, Di Wang, Jia-hui Lu, Qing-fan Meng: Application of Near Infrared Spectroscopy in Rapid Determination of Adenosine and Polysaccharide in Cordyceps Militaris. 578-582 Yi-bo Zhang, Li-rong Teng, Jia-hui Lu, Qing-fan Meng, Xiao-dong Ren, Qiuhong Xie: Application of Wavelet Packet Transform-Radial Basis Function Neural Network in NIR Spectroscopy for Non-destructive Determination of Coriolus Versicolor. 583-589 Jia-hui Lu, Yi-bo Zhang, Qing-fan Meng, Qiu-hong Xie, Li-rong Teng: Application of Wavelet Packet Transform-Radial Basis Function Neural Network in NIR Spectroscopy for Non-destructive Determination of Tricholoma Matsutake. 590-596 Wen-Liang Hung, wlhung@mail.nhcue.edu.tw Dept. of Education, Computer and Network Centre, National Hsinchu University of Education Taiwan Shun-Chin Chuang: scchuang@mail.nhcue.edu.tw Dept. of Education, Computer and Network Centre, National Hsinchu University of Education Taiwan Balanced Resampling for Neural Model Selection. 597-601 Jingwei Sun, Jing Yang, jingyang@ict.ac.cn Dept. of Computer Information Science, School of Information, Renmin University of China, BeiJing, China Jianping Zhang, jizzhang@ic.sunysb.edu Dept. of Computer Information Science, Stony Brook University, Yonghong Yan: yanyh@rice.edu Department of Computer Science, Rice University, Houston, Texas & Thinkit Speech Lab., Chinese Acad. of Sci., Beijing, China Chinese Prosody Structure Prediction Based on Conditional Random Fields. 602-606 Zhang Yong, Zhao Yunyun: biezy@nus.edu.sg Department of Bioengineering Faculty of Engineering, National University of Singapore Deformation Prediction of Transmission Pole Foundation by Using Improved BP Neural Network. 607-611

Chunhua Jin, jinchhua@126.com Department of Biotechnol., Ningbo Univ., Ningbo, China Min Huang, mhuang@mail.neu.edu.cn or khtwo2002@yahoo.com NAKISA Company Montreal, Canada & Coll. of Inf. Sci. & Eng., Northeastern Univ., Shenyang, China Fei Liu, f.liu@latrobe.edu.au Dept of CSCE La Trobe University, Australia Yong He, heyong08@yahoo.com.cn Information Science and Engineering, Central South University, China Xiaoli Li: xlli@i2r.a-star.edu.sg or xlli@ntu.edu.sg Information Computer Systems, Nanyang Technological University, China Estimating Nitrogen Status of Plant by Vis/NIR Spectroscopy and Mathematical Model. 612-616 Jian-Nan Chi, Chuang Zhang, zhangchang@scu.edu.cn Yan-Tao Yan, Yang Liu, Han Zhang: zhanghan@scnu.edu.cn Sch. of Inf. Eng., Univ. of Sci. & Technol. Beijing, Beijing, China Eye Gaze Calculation Based on Nonlinear Polynomial and Generalized Regression Neural Network. 617-623 Zhiqing Li, lizq@ics.ict.ac.cn Computing Technology Department, Chinese Academy of Science, China Zhiping Shi, shizp@ics.ict.ac.cn Computing Technology Department, Chinese Academy of Science, China Zhixin Li, zhixin.li@uconn.edu Department of Mathematics, University of Connecticut, USA & lizx@ics.ict.ac.cn Computing Technology Department, Chinese Academy of Science, China Zhongzhi Shi: shizz@ics.ict.ac.cn Computing Technology Department, Chinese Academy of Science, China Image Classification Using Structural Sparse Coding Model. 624-628 Qi-fa Xu: Nonlinear Structure in Shanghai Stock Index. 629-633 Xianfeng Wang, Guoxiang Meng, gxmeng@smcjp.co.jp Zhengjin Feng School of Mechanical and Power Engineering Shanghai Jiao Tong University Shanghai, China Qian Ye, Wenhua Xie, Zhengjin Feng: Real-Time Quality Estimation of Resistance Spot Welding Based on Electrode Displacement Characteristics and HMM. 634-638 Junjie Ma, Shenglong Yang, Jianxin You, Maolin Zhang: Junjie Ma, Tsinghua University, Beijing Spatial Pattern Detection and BP Neural Network Analysis of Bank Mesh Point in Urban Area. 639-643 Chunhua Jin, jinchhua@126.com Department of Biotechnol., Ningbo Univ., Ningbo, China

Haiyan Cen, Key Lab. of Appl. Marine Biotechnol., Ningbo Univ., Ningbo, China Fei Liu, f.liu@latrobe.edu.au Dept of CSCE La Trobe University, Australia Yong He: heyong08@yahoo.com.cn Information Science and Engineering, Central South University, China & yhe@zju.edu.cn Dep. of Computer System Engineering, Zhejiang University, China Study on an Advanced Treatment of Domestic Wastewater by Bio-filtration and Water-Quality Measurement System. 644-648 Shifeng Ou, Ying Gao, gao.ying.gy@gmail.com Gang Jin, Xuehui Zhang: Inst. of Sci. & Technol. for Opto-Electron. Inf., Yantai Univ. Yantai, Yantai, China Variable Step Size Algorithm for Blind Source Separation Using a Combination of Two Adaptive Separation Systems. 649-652