Você está na página 1de 8

CLCULO Y DISEO DE PUENTE TIPO LOSA

DATOS PARA EL DISEO:


L=13.5
A=12.5
2 VEREDAS DE 0.9 M
H20 DE PRIMER ORDEN
FC =280 KG/CM2
FS=1260KG/CM2

NUMERO DE CARRILES

#=12.5-1.8

=3 CARRILES

3.5

PREDISEO DE LA LOSA
a=l/25=13.5/25
a=0.55m
l=14.04m
h=l/20=14.04
h=0.70m

CARGA MUERTA POR METRO DE LOSA

Peso propio=1x1x0.7x2400= 1680kg/cm


Asfalto=

1x1x0.05x2200= 110kg/cm

1790kg/cm2

Mm= ql

= 1790x14.05 = 44169kgm

CARGA VIVA 90% 3 EJES

E=(0.22 X 0.065) 2.134


E=(1.22+0.06X14.05)= 2.06
2E=2 X 2.06= 4.12

Escogemos 2.134 por ser menor


WU = 24000KG

= 11247 kgm

2.134

Mu = {(0.55-0.142/L)-0.85/L}W.L
Mu = {(0.55-0.142/14.05)-0.85/14.05}.11247x14.05 = 36500kgm
TOMAMOS EL 90% DE LA CARGA VIVA
36500X 0.9 = 32850kgm
FUERZA DE IMPACTO
I= 15.11
= 0.286 = 29%
38.11+14.05
Mv +I = 1.29x32850 = 42377kgm
Mtotal = 42377kgm + 44169kgm = 86546kgm.

CALCULAMOS d Y ESPESOR DE LOSA t


d

80546/13.9x1 = 78.90 =79cm

Recubrimiento = 3cm
t = 82cm

CARGA MUERTA.

Peso propio=1x1x0.82x2400= 1968kg/cm


Asfalto=

1x1x0.05x2200= 110kg/cm

2078kg/cm2

Mm= ql

= 2078x14.05 = 51275kgm

Mtotal= 51275 + 42377 = 93652 kgm


d

93652/13.9x1 = 82cm

Recubrimiento = 3cm
t = 85cm

CALCULO DE LA ARMADURA

As = M
Fs x d x j

= 93652kgm
1260x 82 x 0.873

= 104.8 cm

104cm = 1432mm = 1 32mm cada 7cm


ACERO DE REPARTO Ar = 55

= 14.67 = 15%

14.05
Ar = 0.15x104.8cm = 15.72cm

15.72cm= 6 20mm = 1 16mm cada 16.5 cm

FALLA POR FLEXION.


Fc = 0.4fc
Fc = 0.4x 280 kg/cm = 112kg/cm
Deformacin=

M.Y
I

I = Bh
12

Deformacin= 93652 x 100 x 93 x 12 = 78.69m kg/cm


100 x 85
112 > 78.69m kg/cm
NO HAY FALLA POR FLEXION

FALLA POR CORTANTE.


Vc = 0.5 280 = 8.36 kg/cm

Wu = 11247 kgm
Vv1 = (1.8-(8.4/14.05))11247kgm
Vv = 13520 kg
Vv + I = 1.29(13520) = 17441 kgm.
Vm = q.l

= 2078 x 14.05

= 14598 kgm.

Vtotal = 13520 + 14598 = 28118 kgm.


V = Vtotal

= 28118 kgm

bxdxj

= 3.92 kg/cm

100 x 82 x 0.873

8.36 > 3.92 kg/cm


NO HAY FALLA POR CORTANTE

DEFORMACION MAXIMA

F max = l/1000 = 1405/1000 = 1.40 cm


DEFORMACION CARGA MUERTA
m = 5 q l^4
= 5 X 2078 X 14.05^4 X 12 X 10^6
384

384 X 1.4 X 10 ^5 X 100 X 85

m = 1.47 cm

DEFORMACION CARGA VIVA 3 EJES

4T
2.645m

16 T
4.25 m

R 24 T

0.130.13

4T

5.80 m

r = 0.26
r/2= 0.13

1.335m

B
7.025m

7.025m

RB= 24000 x 6.875

= 11744 kg.

14.05m
RA = 24000 11744 = 12256KG
METODO AREA DE LOS MOMENTOS
D = x/l t B/A t D/A

X = 6.875

L = 14.05

14.05 m
172196 kg
4t

11.405m
-45620 kg
16t

7.155m
-114480 kg
4t

1.355m
-5520 kg

D 84260 kg

172196 kg

B
17000kg

45620 kg
114480 kg

EI t B/A = 171719 X 14.05 X 14.05 - 45620 X 11.405 X 11.405 - 114480 X 7.155 X 7.155
2X3

2X3

5220 X 1.355 X 1.355


2X 3

t B/A =

3682190

kgm

EI
EI t D/A = 84270 X 6.875 X 6.875 17000 X 4.25 X 4.25
2X3
t D/A =

616537

2X3
kgm

EI
EI = 384 X 1.4 X 10 ^5 X 100 X 85 = 7.16 X 1O^11
12
D = x/l t B/A t D/A
D = 6.985

14.05m

3682190 7.16 X 1O^11

616537
7.16 X 1O^11

D = 0.82cm
D + m= 0.82+1.47 = 2.29cm de contraflecha

DISEO DE VIGAS DE BORDE


H = 0.85 losa + 0.20 de bordillo = 1.05 m
CARGA MUERTA
Peso propio = 0.25 x 1.05 x 1 x 2400 = 630 kgm
Pasamano y peon =
100 kgm
Wm

730 kgm

Mm= ql

= 730x14.05 = 18013kgm
8

2X3

CARGA VIVA
Mv = 0.10 PS

P= O.40 W = 0.4 X 20000 =8000KG

Mv = 0.10 x 8000 x 14.05 = 11240 kgm


Mv + I = 1.30x 11240 = 14612 kgm
M total = 18013 kgm + 14612 kgm = 32625 kgm.
DEFORMACION MAXIMA
f max = 1.405 cm

POR CARGA MUERTA


m = 5 q l^4

= 5 X 730 X 14.05^4 X 12 X 10^6

384 E I

384 X 1.4 X 10 ^5 X 100 X 105

CALCULAMOS d Y h

32625/13.9x1 = 96.89 =97cm

Recubrimiento = 4cm
h = 101cm = 105 cm
CALCULAMOS LA ARMADURA. INFERIOR
As = M
Fs x d x j

= 32625kgm
1260x 97 x 0.873

30.51cm = 528mm
ARMADURA LATERAL O COSMETICA.
AS = 0.80 X ( 97/30) = 2.58 cm

2.58 cm = 410mm
ARMADURA SUPERIOR.
AS = O.20 X 30 .51 = 6.10 cm

6.10cm = 414mm

= 30.51 cm

m = 0.27 cm

CALCULO DE ESTRIBOS
Escogemos un dimetro de 12mm
Vm = ql

= 730x14.05 = 5128kgm

Vv +I = 1.30 X (O.40 X 20000) = 10400 kg


V total = 5128 + 10400 = 15528kg.
V = V total
bxdxj

= 15528 kg m

= 7.31 kg/cm

100 x 97 x 0.873

4 kg/cm tension de hormign


7.31 kg/cm
2.31 kg/cm tension de acero
Tensin max de hormign = 7.26 kg/cm

4 kg/cm < 7.26 kg/cm


AS = 1.13 cm X 2 ESTRIBOS = 2.26 cm
S = 2.26 X 1260 = 34.51 = 35 cm
3.31 X 25
Separacion max de estribos = d/2 = 97/2 = 48.5cm
35cm < 48.5 cm
Escogemos S de 35 para los estribos