Você está na página 1de 5

1a. Wat zijn de 2 groepen kunststof?

Thermoharders & Thermoplasten


1.b Hoe worden ze samengesteld?
Thermoharders: Macromoleculaire verbinding: reactie van
trifunctioneel monomeer en bifunctioneel monomeer.
Thermoplasten: Macromoleculaire verbinding: reactie van
bifunctioneel monomeer en bifunctioneel monomeer.
1.c Wat zijn de verschillen?
Thermoplast Thermoharder
Recycleerbaar Niet herbruikbaar
Visco-elastisch Weinig visco-elastisch
Hoge t°: plastisch vervormbaar Hoge t°: stijf en broos, nog
door temperatuurgevoelige hoger ontstaat verkoling
bindingskrachten. (100°-150°) Niet oplosbaar
Oplosbaar
1.d Welke groep krimpfolie? + Uitleg.
Krimpfolie is een toepassing op harde PVC (polyvinylchloride) = thermoplast.
Krimpfolie kan niet bereid worden uit thermoharders want die hebben geen
verwerkingstemperatuur.

2.a Volgens welk principe worden thermoplasten geproduceerd?


Extrusie: Korrels smelten druk opvoeren uitvoeren volgens vorm afkoelen
2.b Wat zijn de 2 hoofdprincipes? + product + bereidingswijze
Polycondensatie: 2 verschillende verzadigde monomeren samenvoegen door
afsplitsing van een stof. VB.: Hexamethyleendiamine + Adipinezuur = Nylon

Hexamethyleendiamine Adipinezuur
H H H-O H-O
| | | |
N – (CH2)n - N C – (CH2)n - C
| | ║ ║
H H O O
Water ontrekken Macromolecule nylon

~ ~ ~ N – (CH2)n – N ~ ~ ~ C – (CH2)n – C ~ ~ ~
| | ║ ║
H H O O

Polymerisatie: verbreken van dubbele bindingen van een gelijk onverzadigbare


monomeer. VB.: Eteen Polyeteen

Eteen Polyeteen
H H H H H H H
| | | | | | |
C = C C – C – C – C – C -
| | | | | | |
H H H H H H H

2.c Wat zijn de verschillen in eigenschappen?


Polycondensatie Polymerisatie
Zuiverder Goedkoper
Extra Productieverschillen Thermoharders – Thermoplasten
Thermoplasten: plastisch vervormbaar, opgebouwd door polymerisatie.
Geen chemische reactie bij hogere temperaturen. Oplosbaar.Opgewarmd tot
verwerkingstemperatuur die lager ligt dan de smelttemperatuur.
Thermoharders:vloeibaar door verhitting of oplossing. Hogere temperatuur zorgt
dat het product stijf en broos wordt en bij zeer hoge temperatuur verkoolt.
Toepassingsgebied tussen 100° en 150°. Opgewarmd tot smelttemperatuur.

3.a Hoe verkrijgt een krimpfolie zijn eigenschappen bij extrusie.


Korrels gaan in een trechter komen op een schroef verwarmd tot vloeibaar
druk wordt opgebouwd door de schroef die breder wordt materie komt bij een
spuitkop in een vorm gespoten met in de midden luchttoevoer (soort ballon)
door koeling gefixeerd temperatuur terug verhogen voor het rekken folie
opwikkelen.

4.a Wat zijn de 4 fasen bij het vormen van kunststof? + leg uit
Smelten + drukopbouw
Korrels van vast naar plastisch laten overgaan en drukopbouwen.
- Amorfe polymeren: tot boven de temperatuur van glas-rubberovergang.
- Kristalijn polymeren: tot boven de temperatuur van het smeltpunt.
Transport:
Massa homogeen maken en naar de spuitopeningen brengen.
Vormgeving:
Afhankelijk van de spuitopening, eventueel met een matrijs.
Afwerking:
Afkoelen om te fixeren.
4.b Wat is het principe van een extruder?

V1 < V2 < V3
Lucht

korrels

5.a Wat is LDPE en HDPE?

Low Density Polyethyleen High Density Polythyeleen


Hoge druk Lage Druk
Grote vertakking Weinig vertakking
Weinig kristallijn 65% Veel kristallijn (84- 93%)
Laag smeltpunt (100°) Hoger smeltpunt (123° - 127°) (hogere
thermische bestendigheid door kristallijn)
Middelmatige hardheid Hoge hardheid
Transparant Minder transparant (kristallijn is opaak)
Kleine dichtheid (0,92) Hoge dichtheid (0,94 - 0,96) (zie vertakking)
ICI LD Ziegler HD Philips HD
6.a Samenstelling van de verschillende soorten cellofaan?
Cellofaan: vloeibare houtcellulose vaste vorm.
Normaal cellefoon (P) is gevoelig voor vochtschommelingen.

C Coloured (gekleurd en transparant)


D Eenzijdig vernist of gelakt
F Flexibel
LM less moistureproof; waterdamp kan er doorheen
M moistureproof; waterdampdicht met nitrocellulosevernis
P Plain, zuiver, niet bewerkt
S Thermosealbaar vernis, temperatuurongevoelig
T verpakking sigaren en sigaretten
U Kleefband toepassing
W Vernis PVC
X Vernis PVdc
Z Gekleurd in de massa (opaak)

Vorm: XXX AAA YY (XX,X gr/m² ; AAA voor de samenstelling ; YY kleurcode)


Vbn: 335 MS 32; 300 PC 28

4 Groepen van bewerking


P-type:doorsnee product zonder bewerking, hygroscopisch (niet watervast),
waterdamdoorlaatbaar, plakbaar, bestand tegen olie en vet, biologisch,
brandbaar, definitief broos na vorst, is duur.
DMS-type:eenzijdig (D) met nitrocellulosevernis (M) waardoor het watervast is
en waterdamp en gas dicht is. Het is Sealbaar (S) aan de M-zijde.
MS-type: tweezijdige (geen D) met nitrocellulosvernis (M) Niet lamineerbaar en
moeilijk bedrukbaar en sealbaar (S).
XS-type:tweezijdig (geen D) met Pvdc gecoat (X) en sealbaar (S), hogere
densiteit dan DMS, bestand tegen vetten en olie en kan gemetalliseerd worden.

7.a Wat is cellofaan?


Vol synthetische product: bestaat uit 2 zuiver chemische producten (vb. aardolie)
Half synthetisch product: bestaat uit natuurlijke producten (vb. cellulose/hout)
Cellofaan is een half synthetisch product uit cellulose. Het is een enkelvoudig folie.
7.b Samenstelling?
76% cellulose ; 14% (±15%-20%) weekmaker ; 7% (±8%) water
STAP1: oplossen
Houtcellulose oplossen in Natriumhydroxide (NaOH) Alkalicellulose
STAP2: rijping
Gemalen alkalicellulose 4u rusten op 20° à 25° graden. Monomeren worden door
zuurstof oxidatief afgebroken ketens vallen uiteen (van 450-1400 tot 30-500)
viscositeit neemt toe verwerkbaar.
STAP3: reactie
Alkalicellulose reageert met CS2 en er ontstaat xanthogenaat = cellulosexanthaat
STAP4:
Cellulosexanthaat + NaOH oplossing viscoseoplossing. 70u rijpen.
Viscoseoplossing in zwavelzuur en natriumsulfaat (40°-60°) = coalugeren
Geregenereerde cellulose. Resultaat wordt mechanisch uitgetrokken tot de te
bekomen dikte. Uiteindelijk nog wassen en bleken (voor transparantie) +
behandeling met weekmakers of glycerine of glycol en daarna gedroogd.
7.c Voor en nadelen
Praktisch geen voordelen. Nadelen zijn: brandbaar, duur en hygroscopisch. Door
dit laatste moet cellofaan altijd voorbewerkt worden voor het bedrukt wordt.
Extra Soorten cellulose
α-cellulose: niet in base, niet in zuur
β-cellulose: wel in base, vast in zuur
γ-cellulose: wel in base, vloeibaar in zuur
Zuurtegraad (pH) tussen 0 & 14
7 is neutraal (zuiver water); > 7 is Base; < 7is Zuur

8.a Hoe kan je de kunststofgroep bepalen van 4 stalen van een kunststof.
Waterproef: (Archimedes)
Soortelijk gewicht > 1 zinken: PA / PVC / PES / PS
Soortelijk gewicht < 1 drijven: PE / PP
Massadichtheid:
Gewicht (g) / Volume (cm³)
Brandproef:
Gedrag bij verbranding: brandbaarheid, kleur, vlam en reactie.
- wat gebeurt er voor de vlam raakt
- wat bij volledige aanraking
- onderhoudt het product de verbranding
- wat is de geur en de kleur, wat zijn de resten?
Inktproef:
Oppervlaktespanning: afstotend of volledig uitlopen (of tussenin)

9.a Bedrukbaarheid van kunststof is afhankelijk van oppervlaktespanning van


de drager en de drukinkt. Bespreek.
Cohesie: aantrekkingskracht tussen dezelfde moleculen (vb. Quick)
Adhesie: aantrekkingskracht tussen verschillende moleculen
Door oppervlaktespanning ontstaat er cohesie of adhesie. Hierdoor gaat de inkt
anders reageren op de drager.
- geen indringing of afstoot (C > A) grote inktcohesie, kleine drageradhesie.
- voorzichtig indringen (C <= A)
- uitvloeien tot vlek (C < A)
Volgens Young (vergelijking van Young)
- Contacthoek > 90° tot 180°: duidelijke afstoting
- Contacthoek < 90° wijst op absorptie
- Te kleine hoeken krijgen we inkt die uitloopt.
9.b Hoe kan je de bedrukbaarheid verhogen als de oppervlaktespanning van
de drager lager is dan die van de inkt.
- Adhesie van de drager verhogen door een coatinglaag of corona ontlading
- Cohesie van de inkt verlagen door oplosmiddel (alcohol)
9.c Negatief punt
Een coatinglaag is duur en een oplosmiddel is belastend voor de natuur.

10.a Wat gebeurt er als we een inkt op waterbasis met 70Nm drukken op een
polypropeendrager van 30Nm? (Nm: neutronmeter = opp.spanning)
Om goed te kunnen drukken met de oppervlaktespanning van de drager groter
zijn dan die van de inkt. Hier is dat niet het geval en de inkt zal dus afgestoten
worden.
10.b Oplossing?
Oppervlaktespanning van de inkt verlagen (oplosmiddel)
Oppervlaktespanning van de drager verhogen (coatinglaag)
- chemisch: sterke oxidators toevoegen (chloorgas)
- elektrisch: corona ontlading
11.a Geef 4 redenen waarom kunststof beter is dan metaal.
- Soortelijk gewicht is veel lager (PE: 0,9  Al 2,8 en Fe 6)
- Minder energie in de productie (verhouding 1/5)
- Machinaal goedkopere productie
- Tot 100% recycleerbaar (thermoplasten)

12.a Geef 4 punten waarom kunststof milieuvriendelijker is dan metaal of


ander product bij recuperatie.
1. Lager soortelijk gewicht voor een zelfde volume (vb.: yoghurt in glas of potje)
Minder verbruik van energie.
2. 20% van het afval aan de bron wordt direct terug verwerkt
3. Kunststoffen in huishoudafval kunnen praktisch volledig gerecupereerd worden.
4. Thermoharders hebben een hogere calorische waarde bij verbranding.

13.a Wat is het verschil bij recyclage van thermoharders en thermoplasten.


Thermoplasten kan je wel 100 à 150 keer opnieuw gebruiken. Thermoharders zijn
theoretisch niet te recupereren (worden verbrand). In sommige installaties wordt
bij verbranding van thermoharders wel de condensatie vloeistoffen gedistilleerd
en gebruikt voor nieuwe producten.