WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
jaargang 7 - nummer 41 - 13 oktober 2011
03 09 25 19
Gouda, stad van... De Goudse Wafeltjes Kemkes optiek, 75 jaar! Gouda pakt eerste punten op eigen veld CO2-neutraal wagenpark Van Dijk
Gouda net niet ‘Beste
binnenstad’, wel in top 3
Donderdag 6 oktober werd de uitslag bekend
van de tweejaarlijkse competitie rond de titel
‘Beste Binnenstad’. In de categorie middelgro-
te gemeenten streden Gouda, Hoogeveen en
Goes om de titel. In Madurodam in Den Haag
werd de uitslag bekend gemaakt: voor de ja-
ren 2011 tot 2013 mag Hoogeveen zich ‘Beste
Binnenstad’ noemen.
Doorslaggevend voor de keuze is het feit dat
in Hoogeveen professioneel centrummanage-
ment is ingevoerd en dat gemeente en onder-
nemers daar nog nauwer samenwerken dan in
Gouda. “Als de jury had meegewogen hoe mooi
de binnenstad is, dan had Gouda de prijs met
vlag en wimpel gewonnen”, zo bekende een
vooraanstaande vertegenwoordiger van Hooge-
veen aan de delegatie uit Gouda. Het feit dat
Gouda echter de komende twee jaar in de top
drie van ‘Beste Binnensteden’ staat, werd af-
gelopen vrijdagavond gevierd met een feestje
dat was georganiseerd door de gemeente,
stadsmarketing Gouda en de S.O.G. als over-
koepeling van binnenstadsondernemers. Ruim
zestig voornamelijk ondernemers, een paar
ambtenaren en raadsleden waren op het feestje
afgekomen, waar wethouder Hans van den Ak-
ker en S.O.G.-voorzitter Gerard van Erk korte
toespraakjes hielden. Met een glas bubbeltjes
wijn en een stuk taart werd rond 20.00 uur de
bijeenkomst afgesloten.
Koningin Beatrix
naar Sint Jan
Hare Majesteit de Koningin opent op 22 no-
vember in de Sint-Janskerk in Gouda de ten-
toonstelling Schetsen van Schoonheid.
Aansluitend bezoekt ze de expositie in het
naastgelegen museumgoudA, zo maakte het
museum dinsdag bekend. Het museum toont de
zestiende-eeuwse ontwerptekeningen voor de
befaamde Goudse Glazen, de gebrandschilder-
de ramen van de Sint-Janskerk. De tekeningen
zijn de afgelopen zeven jaar gerestaureerd en
nu eenmalig, samen met de ramen in de kerk,
te bezichtigen.
De Goudse Volksdansgroep At va’ani is zater-
dag 15 oktober te zien in het programma ‘Ik
hou van Holland’ op RTL4. Tot grote verras-
sing van de Demogroep van Volksdansgroep
‘At va’ani’ uit Gouda kregen zij enige weken
geleden een uitnodiging aan dit programma
mee te werken. Eén van de vragen voor die
avond betreft namelijk ‘folklore en volks-
dans’. Tijdens de camerarepetities is geko-
zen voor een vlotte dans uit Oost- Nederland.
Deze dans is voor de uitzending in zijn geheel
opgenomen en zal als een van de laatste items
van het programma worden uitgezonden.
De beste kwaliteit
en de snelste
service van
Nederland!
sZ,h/E͍͍
dŽƉDŽǀĞƌƐ'ƌĂǀĞƐƚĞŝũŶ
hǁĞƌŬĞŶĚĞǀĞƌŚƵŝnjĞƌŝŶ'ŽƵĚĂ
ǁǁǁ͘ĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
ϬϭϴϮͲϱϭϮϱϮϵͲŝŶĨŽΛĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
Lapis Juweliers • Wijdstraat 16
2801 KC Gouda • 0182 - 58 38 88
INKOOP GOUD
Direct contant geld
voor al uw goud
Goudprijs bereikt
NIEUW RECORD!!!
ntant g l eldd
t
!!
4
1

Per gram
Fijn goud
NIEUWRECORD
IN GOUDPRIJS!
4
5
Zie onze feestelijke
advertentie in deze krant
WIN EEN
ELEKTRISCHE
SCOOTER
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
www.dupreemakelaars.nl
ZIE ONZE ADVERTENTIE
OP DE ACHTERPAGINA!
At va’ani in ‘Ik hou van Holland’
Wethouder Hans van den Akker (links) sprak de in de trouwzaal van het stadhuis verzamelde aanwezigen toe.
Van Herk Makelaardij:
Zie pagina 10
E|ke zaterdag
GRATIS TUINADVIES
Meer |nformat|e? Be| 0182-502692
of k|jk op www.tu|nverzorg|ngdemo|en.n|
E|ke zaterdag |s er een |n|oopspreekuur van 11.00 tot 13.00 uur
op ons e|gen terre|n voor a| uw vragen over de tu|n.
Ook b|j het verkoopk|aar maken van uw
hu|s kunnen w|j u van d|enst z|jn.
WXLQDGYLHV‡DDQOHJ‡RQWZHUS‡RQGHUKRXG‡UHQRYDWLH
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar
vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs € 38,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
2 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Prijzen incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Vraag naar onze exacte voorwaarden. Diverse aanbiedingen zijn
geldig op nieuwe voorraadauto’s voorzien van kenteken. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 10,3-23,8; liter/100km: van 9,7-4,2; CO2 gr/km: van 110-232.
alphen h.k. onnesweg 26 | t (0172) 47 56 41
bodegraven europaweg 1c | t (0172) 63 17 17
gouda edisonstraat 2 | t (0182) 51 29 77
leiden lammenschansweg 128 | t (071) 579 38 00
uithoorn sportlaan 17 | t (0297) 56 69 77
waddinxveen noordkade 16 | t (0182) 61 01 70
woerden wagenmakersweg 1 | t (0348) 49 60 60
FordGrand C-MAX Titanium
Great Deals
· l6 lnch LM velgen · Cllma!e con!rol · Eoardcompu!er · Radlo/CD speler me! 6 speakers · Elue!oo!h, Volce Con!rol en USE-aanslul!lng
· Crulse Con!rol · Elek!rlsch bedlenbare ramen · Voorrul!vervarmlng · Elek!rlsch vers!el- en vervarmbare bul!ensplegels · ESF
· Mls!lampen voor me! chromen omlljs!lng · Snelheldsbegrenzer · FordFover s!ar!bu!!on
€ 24.995,-
Normaal vanaf € 28.595,-
-/- Inruilpremie € 3.600,-
Diverse uitvoeringen
kleuren en motoren
Diverse modellen inclusief:
Navigatie
· Navlga!lesys!eemme! 5 lnch
kleurenscherm(Wes! Europa)
van € 1.000,- Voor € 495,-
Diverse modellen inclusief:
Easy Driver Pack
· Au!oma!lsch lnparkeren
· Elec!rlsch lnklapbare bul!ensplegels
· Farkeersensoren voor en ach!er
van € 500,- Voor € 195,-
Bijvoorbeeld: 1.6Ti-VCT 92kW/125pk
Meerprijs 3
e
zitrij € 800,-
Grand C-MAX Trend l.6 Tl-vc! 77kW/lD5pk al vana! £ 2l.995,- (na añrek lnrullpremle)
Ex!ra regls!ra!lekor!lng £ l.5DD,-
Ex!ra lnrullpremle £ 2.5DD,-
Ul! voorraad leverbaar!
Uitgerust met: · l7" llch!me!alen velgen · Cllma!e con!rol · S!oelvervarmlng · Hal! lederen bekledlng · S!ar!bu!!on
· Radlo/CD speler · Voorrul!vervarmlng · Crulse con!rol · LED ln!erleurverllch!lng e!c.
Meerprijs metaallak € 700,-
€ 20.995,-
Normaal vanaf € 24.995,-
-/- Registratiekorting € 1.500,-
-/- Inruilpremie € 2.500,-
FordFocus Flrs! Edl!lon 5-deurs 1.6-16V Ti-VCT 92Kw/125 pk
Er ls al een Ford Focus Trend l.6 Tl-VCT vana!: £ l6.995,-
3 GEMEENTE / ACTUEEL
Vanaf 20 oktober staat de Goudse binnen-
stad in het teken van De Goudse Wafeltjes,
een spaaractie waarbij wordt ingehaakt
op de komende winterevenementen. Bij
een groot aantal winkels krijgt de klant bij
aankopen vanaf tien euro stickers (wafel-
tjes). Hiermee kan worden gespaard voor
entreekaartjes en abonnementen voor de
Goudse ijsbaan die vanaf 16 december op
de Markt is te vinden. Ook kan worden ge-
spaard voor een entreebewijs voor de ten-
toonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’ in
museumgoudA.
Het DOEplatform is een onderdeel van de
ondernemerskoepel S.O.G., bestaat uit verte-
genwoordigers uit alle winkelstraten en zorgt
ervoor dat er steeds meer gebeurt in de bin-
nenstad. Zo is het DOEplatform verantwoor-
delijk voor de jaarlijkse activiteiten op Valen-
tijnsdag en sluit het zich aan bij evenementen
als de Keramiekdagen en alle winterevene-
menten. “Voorwaarde voor activiteiten van
het DOEplatform is dat ze binnenstadsbreed
worden gedragen. De spaaractie voorziet hier
volledig in. De eerste serie aanmeldingen
overtreft alle verwachtingen en inmiddels
hebben al een kleine honderd winkeliers
hun deelname toegezegd. Zij komen uit alle
verschillende straten en ook de variëteit in
de soorten winkels is groot. De verwachting
is dat het aantal alleen maar zal toenemen,
zodat het voor de bezoeker aan de binnenstad
makkelijk wordt om de spaarkaarten vol te
krijgen”, zo zegt Jaco de Vries, een van de
initiatiefnemers.
Hoe werkt de actie?
Alle deelnemende winkels zijn herkenbaar
aan het ‘wafeltje’ in de etalage. Bij deze win-
kels ontvangt de klant vanaf een bepaald be-
drag een sticker (wafeltje) die moet worden
geplakt op de spaarkaart. Volle spaarkaarten
kunnen worden ingeleverd in de Koek &
Zopie tent naast ijsbaan. De looptijd van de
spaaractie is van 20 oktober tot en met zondag
8 januari 2012. Volle spaarkaarten kunnen
worden ingeleverd vanaf vrijdag 16 december.
Eén volle spaarkaart geeft een gratis entree-
kaartje voor de ijsbaan, twee volle spaarkaar-
ten geven een gratis entreebewijs voor de
tentoonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’
en bij acht volle spaarkaarten krijgt men een
gratis abonnement op de ijsbaan.
De Goudse ijsbaan is vanaf 16 december weer op de Markt te vinden.
Gouda, stad van…
De Goudse Wafeltjes
Jubileum Gouds Verzetsmuseum
Tassen gestolen
Verzetsmuseum Zuid-Holland vierde op
11 oktober dat het vijfentwintig jaar geleden
de deuren officieel opende. De stichting werd
het jaar daarvoor al opgericht.
“Het museum heeft zich van een primair op
de Tweede Wereldoorlog gericht museum ver-
breed tot een organistie die nadrukkelijk men-
senrechten, tolerantie en democratie centraal
stelt”, vertelt directeur Cristan van Emden.
In de afgelopen jaren hebben talloze mensen
zich gebogen over de vraag hoe het verzet
van 1940 tot 1945 na de oorlog verzilverd kon
worden. Zo kwam in de loop der jaren aan de
orde welke lessen er uit het verleden te trekken
zijn en men ging in op de vraag of er toekomst
is voor vrede. Op dinsdag 11 oktober vierde
het museum zijn verjaardag met een tweetal
lezingen van Erik Somers (NIOD) en Peter
van der Dungen (Vereniging van Vredesmu-
sea). Een aantal van de lezingen van bekende
sprekers zijn in een jubileumboek gebundeld.
Aan het eind van de middag werd dit boek
gepresenteerd. Pianiste Jacqueline van der Zee
zorgde voor enkele muzikale intermezzo’s.
In het jubileumjaar verzorgt Frits Bolkestein
op 27 oktober de Coornhertlezing in het
Verzetsmuseum. Zie voor meer informatie
www.verzetsmuseum-zh.nl. Als verrassing
kwam aan het einde van het jubileumpro-
gramma de burgemeester van Bodegraven.
Als mysterie guest ridderde hij bestuurslid
mevrouwHakke tot de Orde van Oranje-Nassau
voor haar bewezen diensten.
Een 51-jarige vrouw uit Gouda is zondag 9 ok-
tober even voor 23.00 uur op de Herenstraat
met geweld bestolen van haar tas. Een 84-ja-
rige Goudse raakte maandag rond 18.50 uur
haar tas kwijt.
De 51-jarige vrouwliep op de Herenstraat (in de
richting van de Constantijn Huygensstraat) toen
zij een zwarte auto met vier jongens met een ge-
tint uiterlijk passeerde. Halverwege de Heren-
straat merkte ze dat er iemand op korte afstand
achter haar liep. Omdat ze het niet vertrouwde is
ze haar man gaan bellen.Tijdens het bellen liep
de Goudse in de richting van de winkels. Op dat
moment werd haar handtas van haar schouder
getrokken. De Goudse trok terug aan de tas,
maar kreeg een duw waardoor ze viel. De dader
is er met de tas vandoor gegaan in de richting van
de auto die op de Herenstraat stond. Onbekend
is waar de auto vervolgens naar toe is gereden.
De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen
zich te melden via (0900) 8844. De tas van de
84-jarige vrouw werd maandag gestolen. De
diefstal moet gebeurd zijn tussen de Sportlaan en
de De la Reylaan. De vrouw zag plotseling dat
haar tas uit haar fietstas was gestolen. Ook hier
worden getuigen verzocht zich te melden via
(0900) 8844.
Kopen via internet is niks voor mij en ik blijf naar de winkel gaan.
Toelichting
Volgens deskundigen doet de consument over tien jaar ten-
minste 25 procent van zijn aankopen niet meer in de winkel
maar via internet.
Geef uwmening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Ook Nederland zou direct een vet-belasting op ongezond
voedsel moeten invoeren.
Stelling van de Week
Eens 23,2 %
Oneens 68,8 %
Geen mening 7,5 %
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Banketbakkerij
Herfst
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Appelslof vol met verse Hollandse
appels amandelspijs enslagroomvoor
6personennuvoor €6.25
Slagroom trufels
150gramnu€3.95
Weekendaanbieding weekaanbieding:
Woensdag: Tompoucendag
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
De cverweIdigende beIangsteIIing vanwege mijn afscheid
aIs huisarts heeft mijn echtgencte en mij diep geraakt.
ßij deze wiI ik iedereen bedanken vccr zijnlhaar geduId,
de veIe Iieve wccrden en cadeauŗR
3DUDMR ROQDDJ HJ LHIM C@MJ THS UNNQLHIM FDVDKCHFD@RRHRSDMSDR
+HMC@)NK@MC@DM 6DMCX DM BNKKDF@&HLAQ£QDCHD@KKDR
NQF@MHRDDQCDM DM NNJ UNNQGDS ODQRNMDDK U@M 9NQFBDMSQTL
&NTVDRSDHMC@S @KKDR HM FNDCDA@MDM GDDES FDKDHC%@MS@RSHRBGʖ
5@MYDKEROQDJDMCVDMRDM VHILHIM NOUNKFDQ"·RSDQR UDDK RTBBDR
LDS YHIM VDQJ HM &NTC@
)+U@M (ODQDMGTHR@QSR
-/YDQ,SHUHQ 'THR@QSR[
Directeur Cristan van Embden (links) krijgt het jubileumboek overhandigd.
4 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
vvv..¬¦c'cc¦¸c.·'
'¬'''''´¯'¯'C¬//C ´' /¯''¬//´
|/. C¯''´|¯'Ř ''. |/|V¬. ´´.´´ !¯.´´ ''¬
¯/. ´´.´´ !¯.´´ ''¬
'´ . ´´´'/V´''!´.´´ ´!.´´ ''¬
'/¬´¯¬¯'. ´'¯''/|¯¬'´/

'/'C¯ |'¯''¯\¯C ´´
´c´! ´´ C´''/
|¯'¯¯´´'´!c´ ¯´= =´!
'¬¬¦ . ·c··¬--c·
ccc· c·zc
c·c·.c cc''cc¦'c
'· c'·c·-c
(·'¸-''¬--c·¦
(HQWDVYRRULHGHUHSRUWHPRQQHHHQLHGHUHVPDDN
/$$789(55$66(1'22521=(
7$66(1&2//(&7,(
'¯|//''//¬ ¯'
'¯|¬´'\'//¬¦
60 WOONSPECIAALZAKEN, ONTELBARE WOONIDEEËN
ALEXANDRIUMWOONMALL.NL
Alexandrium Woonmall in Rotterdam is goed bereikbaar via de A20 afslag 16
Pr. Alexander/Capelle a/d IJssel en met het OV trein & metro station Pr. Alexander
ZEVEN DAGEN OPEN
7 dagen woonwinkelen, 7 dagen woontrends, 7 dagen
wooninspiratie. De woonmall is 7 dagen per week open.
Possoge Voonhort
Ccppe||asc|c0v 14
2726 JA Zceterneer
Te|. D79 SS1 21 4S
8ezaek anze shawraam af kijk ap anze website vaar anze zeer ruime caIIectie!
teak en koIoniaIe meuheIen
Oesso nogozijn
Eecr|jfsveç 1
24D4 CE
A|p|er aar cer F|jr
(OIIeer cj OfsjrOOk)
www.Jessa.nI
In A|phen aan den Ri[n is het moge|i[k om a||e meube|en uit
te zoeken we|ke u mooi vind. E|k meube|stuk heeft een unieke
uitstra|ing vanwege de structuur van het teakhout. U weet dan
a|s u meube|en beste|d we|ke meube|en u bezorgt kri[gt.
De |oods kan bezocht worden maar dan op afspraak.
U kunt be||en naar. 079-3312148 om een afspraak te maken!
0E55A BEEF7 00k EEß L0005 ME7
5B0wB00M Iß ALFBEß A/0 BIJß
3000 m
2
5 FAMILIE
Geert Kimpen gaat de theaters in. Van okto-
ber tot en met december gaat de succesvolle
romanschrijver uit Bodegraven in zes week-
enden op theatertournee door Nederland en
Antwerpen. Met De Krant van Gouda blikt hij
vooruit op de tour ‘De wetten van het leven’ en
bovendien geeft Organisatiebureau Bliz Events
drie maal twee kaarten weg aan de winnaars
van de prijsvraag in deze krant.
“Deze theatertournee is een samensmelting van
alle wijsheden en inzichten uit mijn boeken die
ik combineer met mijn theaterervaring die ik op-
deed als regisseur”, vertelt Kimpen enthousiast.
“Ik wil mijn lezingen naar een hoger level tillen.
Vaak had ik te weinig tijd om alles te vertellen.
Met deze vier uur durende seminar kan ik met de
bezoekers aan de slag.” Na zijn succesvolle de-
buut in 2004 van zijn boek De Kabbalist waar-
van zo’n 100.000 exemplaren werden verkocht
in vijftien landen, volgde in 2008 De Geheime
Newton van zijn hand dat ook al aan zijn vijfde
druk toe is. Dit voorjaar kwamzijn langverwachte
Rachel, of het Mysterie van de Liefde uit dat zeer
goed wordt ontvangen. Kimpen gaf al honderden
lezingen in binnen- en buitenland over zijn boe-
ken. Nu gaat hij de grotere zalen en theaters in.
Interactief
“Het grote verschil met de lezingen is, is dat dit
heel interactief wordt. Lezingen waren hoofdza-
kelijk mijn verhaal om naar te luisteren. De be-
doeling is nu dat de mensen echt zelf aan de slag
gaan. Ik geef praktische tools mee die je kunt toe-
passen op wat je zelf belangrijk vindt in je leven.
Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van je
carrière, liefde, financiën of op zelfontwikkeling.
Vaak hebben we het gevoel dat we een speelbal
zijn van dingen die ons overkomen. Als dingen
fout gaan, denken we: ‘zo zal het leven wel in el-
kaar zitten en daar moeten we ons aan overleve-
ren’. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat we veel
meer grip kunnen krijgen op ons eigen bestaan.
Het is mijn missie om dat praktisch toegankelijk
te maken.”
Raad
“Op iedere weg, naar welk doel dan ook, kom
je dezelfde valkuilen en obstakels tegen. Je gaat
met de tools aan de slag. Als het goed is, heb
je aan het eind van het seminar je plan kant-en-
klaar op papier. Dit routeplan dient als houvast
en zorgt ervoor dat wanneer je obstakels tegen-
komt dat je niet meteen lamgeslagen wordt.
We lopen vaak in ons eentje te worstelen met
allerlei obstakels en dikwijls zijn we de beste
raadgevers voor anderen. Het is altijd makkelij-
ker om je raad op iemand anders te projecteren.
Door je raad met anderen te delen, help je niet
alleen de ander, maar tegelijkertijd ook jezelf.
Je zult schrikken van hoeveel kennis je zelf
in huis hebt!” Zie voor meer informatie over
de theatertour en over Geert Kimpen op
www.geertkimpen.com. Zie voor meer informa-
tie over Geert Kimpens tour www.blizevents.com
Door Bonnie van Doorn
Tekenen in en rond molen ’t Slot
De derde editie van Sketchcrawl Gouda vindt
zaterdag 15 oktober plaats in en rond molen
’t Slot en het Houtmansplantsoen in Gouda.
Iedereen die van tekenen houdt is welkom;
alle leeftijden en niveaus. Tussen 10.00 en
17.00 uur worden de tekenaars met koffie en
thee ontvangen bij de molen aan de Punt 17.
Tekenaars nemen zelf hun schetsboekje en
tekenspullen mee en zijn vrij om binnen en
buiten aan de slag te gaan. “De molen biedt
niet alleen een prachtig uitzicht, maar ook
het interieur heeft interessante details die
getekend kunnen worden. Het naastgelegen
Houtmansplantsoen kent vele schetswaardige
plekjes. Het is gezellig en inspirerend om
samen op locatie te tekenen” vertellen Mo-
nique en Loes, die de Sketchcrawl in Gouda
organiseren. Het is een gemoedelijk komen en
gaan van volwassenen en kinderen die zitten
te schetsen en ondertussen met elkaar ken-
nis maken. Bovendien zetten veel deelnemers
hun werk na afloop op internet, samen met de
sketchcrawlers die op diezelfde dag op an-
dere plaatsen over de hele wereld actief zijn
geweest. Sketchcrawl is namelijk een inter-
nationaal evenement dat iedere drie maanden
op meer dan 55 locaties wordt gehouden. Op
de blog http://sketchcrawlgouda.blogspot.com/
staat alle informatie.
‘De wetten van het
leven’ in de praktijk
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Nu 2e product voor de halve prijs! Nu 2e product voor de halve pr
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Prijzen zijn geldig t/m22 oktober 2011,
zetfouten voorbehouden.
13 en 14 oktober
18.00-19.00 uur
Laatste
Happy Hour!
7% korting
A.s. zaIerdag 15 okIober
(bIj aankoop van een sIaaIsloI meI jackpoI}
Cratis Lcttc Ict (t.w.v. Ź 2,-]
De1ackpctgaatzekervaIIenI
Misśmnietdie26miIjcenI
TIp: vraagnaar heI 12geIallenspel
HermanKok
KorIeCroenendaal 26
28U1INCouda
Tel.: (U182} 528/7U
Win kaartjes voor seminar
Geert Kimpen geeft drie maal twee kaartjes weg voor zijn theatertour in Amsterdam
(30 oktober) of Rotterdam(13 november). Winnaars kunnen zelf kiezen. Beantwoord de vraag:
In welke stad zal Geert Kimpen zijn eerste seminar van De Wetten van het Leven geven
op 29 oktober?
Mail het antwoord samen met uw adresgegevens vóór 19 oktober naar redactie@
dekrant vangouda.nl en wie weet bent u een van de gelukkigen!
Geert Kimpen
Zaterdag kan iedereen in en rond de molen ‘t Slot komen tekenen.
De boekenplank Van Ineke Verkaaik
De stap van de Kinderboekenweek naar de
Maand van de Geschiedenis is klein. Qua
tijdpad lopen ze bij de boekhandel in elkaar
over. De afstand tussen de geschiedenis en de
jeugd heeft de toekomst is generaties breed.
ZKH Prins Willem Alexander heeft het eerste
exemplaar van De bosatlas van de geschie-
denis van Nederland in ontvangst genomen.
Geen boek om ‘s avonds op de rand van de
prinsessenbedjes gezellig voor te lezen. Wél
een boek - óók voor de prins - om te bezitten!
Die nieuwe bosatlas neemt u mee naar het
verleden vanaf de prehistorie - met haar ijstij-
den en hunebedden - en eindigt in de moderne
tijd, met aandacht voor de koude oorlog, im-
migratie en vredesmissies. Dit monumentale
naslagwerk met meer dan 1500 kaarten geeft
de Nederlandse geschiedenis een ruimtelijke
dimensie. Niet alleen voor Koninklijke Hoog-
heden, óók voor u. Bent u ook niet groot ge-
worden met Dé bosatlas... vroeger!
E R
I K
€ 99,95
DE BOSATLAS
VAN DE GESCHIEDENIS
VAN NEDERLAND
6 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Verse PAARDENWORSTEN
Heerlijke LEVERWORST uit eigen keuken
per stuk € 4,98 let op 2 stuks € 8,-
per stuk € 5,98 ± kilo
Verse spareribs Kilo €5,-
Shoarmavlees Kilo €5,-
Verse kippenpoten 3 kilo €5,-
Ribkarbonade Kilo €5,-
Speklapjes Kilo €5,-
Hamlappen of
fricandeaustuk Kilo €5,-
Brederolaan 11 Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig. Gratis parkeren.
VAN DORP Slagerijen
• Bami, nasi speciaal
• Pikante kipschotel met boontjes,
uitjes enz.
• Babi Pangang of kerryschotel
Per maaltijd
Oven loempia’s
3 stuks € 5,-

Jamie Oliver’s spareribs uit de oven
kilo € 9,98 let op 2 kilo € 15,98

Lekker en makkelijk
Complete maaltijden
Met goud bekroond!
8,-
Deze aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 19 oktober.
Wij zijn open op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00
uur en zaterdag van 08.00 - 17.00 uur.
500 gram € 7,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
Heerlijke Roti rollen
per stuk € 4,98
Gevuld met aardappels, kipflet en kousenband
Pak uw voordeel!
Van Dorp Slagerijen nu minimaal
40% goedkoper dan traditionele
slagerijen en supermarkten
Kipkluifes kilo € 2,98
Kippenpoten kilo € 1,98
Verse grillkippen kilo € 3,98
Vers kipfestival
Runder kogelbiefstuk Kilo €10,-
1½ Kilo €10,- Runder Riblappen
Paarderiblappen 1½ Kilo €10,-
Roomschnitzel / zigeunerschnitzel
Hamburgers
Rottiburgers
Grillburgers
Slavinken
100 gram
€ 0,99
Burgerfestival!
Let op!
4 + 4 gratis!!
Vlaamse boeren ACHTERHAM
ROSBIEF uit de grill
FRICANDEAUuit de grill
KIPFILET uit de grill
200 gram
€ 1,98
Voor de boterham vers gesneden!
Runder Sucadelappen 1½ Kilo €10,-
Varkensfletrollade 1½ Kilo €10,-
Verse kipflet 1½ Kilo €10,-
Paardekogelbiefstuk Kilo €10,-
Verse varkenshaas Kilo €10,-
Maaltijden
Bestel uw kerstpakket bij Van Dorp Slagerijen
voor bedrijven of prive. Diverse pakketten
samen te stellen in overleg met de slager
tegen diverse prijzen.
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-50%
-50%
Bredeweg 116, Zevenhuizen (naast de A12)
Telefoon 0180 - 631511
Kijk voor meer aanbiedingen op www.tvdspek.nl
Aanbiedingen geldig t/m 18-10-2011
SUPER
JONAGOLD
BILDTSTAR
aardappelen
25 kg
€ 8,95 € 2,95
ST. REMIE
stoofperen
€ 1,95
OUDE
GOUDSE KAAS
1 kg 10 voor
€ 5,95
GAULTHERIA
Bergthee
€ 7,95
5 kg
5 kg
PARTIJ DECORATIE ARTIKELEN
per stuk € 2.95 4 voor € 10,-
Waddinxveen / Bodegraven-Reeuwijk 7
Handwerken in
museum
Klassiek concert
Elly van Helden, Femke van Veen en Els
Oosterwijk laten zaterdag 15 oktober van
13.30 tot 16.30 uur oude tijden in het museum
herleven. De bezoekers kunnen tegelijkertijd
de expositie‘Oude handwerken’ bekijken.
Elly van Helden laat zien hoe quilten van ouds-
her ontspannen en heel nuttig kan zijn. Voor
bezoekers van het museum is er een gratis
quiltpatroontje. Femke van Veen gaat met
kinderen een armbandje vilten. Els Oosterwijk
laat zien hoe men vroeger bij de kachel sokken
zat te breien. De werkstukken blijven tot en met
27 november tentoongesteld in het museum.
Het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk
geeft een uitgebreid beeld van het dagelijks
leven op het platteland in ‘grootmoeders tijd’.
De tentoonstelling ‘Oude handwerken’ sluit
hierbij prima aan. De tentoonstelling ‘Kom je bij
mij spelen!’, met speelgoed van 1900 tot 1960
is ook nog te zien tot eind november, evenals
de privéverzamelingen ‘Wereldschaakstukken’,
‘Piepbeestjes’ en ‘Spaarpotten’.Het museum is
op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend en
op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 okto-
ber voert ProRail een ingrijpende spoorver-
nieuwing uit in Bodegraven. Er rijden geen
treinen maar NS-bussen op het traject Alphen
aan den Rijn – Bodegraven – Woerden. Voor de
ondergrondverbetering zal een werktrein van
1,2 kilometer worden ingezet. Deze grootste
trein van Europa is voor het eerst in Nederland
aan het werk.
Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de
totale spoorverbetering op het traject Alphen aan
den Rijn - Woerden. Voor een goed resultaat wor-
den zes veeonderdoorgangen weggehaald, drie
wateronderdoorgangen op essentiële plekken
teruggebouwd en nieuw spoor aangelegd. Pro-
Rail past een duurzame en structurele oplossing
toe om de zachte veengrond die kenmerkend is
voor Bodegraven, te verstevigen. Bij de grond-
verbetering zet ProRail voor het eerst in Neder-
land de grootste spoormachine van Europa in.
Deze Oostenrijkse spoormachine met een lengte
van ruim een kilometer tilt het spoor op, graaft
de grond af en stort een speciale laag grond te-
rug die verzakking tegengaat. De grondverbete-
ring vindt plaats over een afstand van duizend
meter.
Overweg Oud Bodegraafseweg
Tegelijkertijd werkt ProRail op station Bodegra-
ven. Het spoor en de wissels op het station en
de overweg Oud Bodegraafseweg worden com-
pleet vernieuwd. Het station én de overweg zijn
daarom tijdens de herfstvakantie afgesloten. Al
het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden
worden uitgevoerd in de herfstvakantie omdat er
dan minder reizigers zijn. Op www.prorail.nl/
bodegraven staat een plattegrond met de werk-
zaamheden. Wanneer mensen nog specifieke
vragen hebben, kunnen ze gratis bellen met de
afdeling Publiekscontacten van ProRail: (0800)
77 67 245. Reizigers moeten rekening houden
met een extra reistijd van vijftien tot dertig
minuten. NS adviseert reizigers tussen Utrecht
en Leiden om te reizen via Den Haag Centraal.
Reizigers tussen Amersfoort en Leiden kunnen
beter omreizen via Schiphol. Kijk voor een reis-
advies op maat op www.ns.nl/leidenutrecht
Het harmonieorkest van muziekvereniging
Concordia gaat de herfst in met een klassiek
concert op vrijdag 28 oktober in de Victorkerk
in Waddinxveen.
Het is een concert zonder pauze. Het begint om
20.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De toe-
gang is gratis. Muziekwerken die deze avond
de revue passeren, zijn onder meer: ‘A Disco-
very Fantasy’, ‘Concerto D’Amore’, ‘Dakota’
en ‘The Exodus Song’. Verder treedt deze
avond nog een ensemble op.
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Jeugd 7 t/m 13 jaar
dinsdagavond
18.00 - 19.30 uur
VoIwassenen vanaf 14 jaar
maandagavond
&
donderdagavond
20.00 - 21.30 uur
Eerste Ies GRATIS!
Gymlokaal coenecoop college
Dreef 6 - Waddinxveen
06 - 15 203 990
www.kurai-onIine.nI
Onder leiding van sensei Jeroen Zeegers
rijksgediplomeerd karateleraar
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
De wijkagent en ....
In vogelvlucht
Een gekoesterde wens komt uit. Meevliegen
met de politieheli. Op zondagmorgen meld
ik mij bij de vliegdienst van het KLPD op
Rotterdam-Airport. In de politiepost ver-
mengt zich het geluid van de politiemobi-
lofoon met het geluid van de luchtverkeers-
leiding. Ik vlieg met Peter. Een boomlange
joviale collega in een grijze vliegoveral.
Natuurlijk kent hij Waddinxveen. Niet al-
leen vanuit de lucht; hij is zijn politiecarri-
ère gewoon op de grond in Nieuwerkerk aan
den IJssel begonnen. Al snel gaan namen en
verhalen uit een roemrucht politieverleden
over tafel. Het wordt tijd om op te stijgen.
In de heli moet ik een helm op en net als
in de auto een gordel om. Peter bedient wat
knopjes, praat met de luchtverkeersleiding
en voert de wieksnelheid op. We zweven. Ik
verwacht recht op te stijgen maar dat is te-
gen de regels. Net als bij vleugeltoestellen
is er voor de heli toch iets van een start-
baan. Het toestel maakt snel hoogte. Peter
verleent vandaag vanuit de lucht ondersteu-
ning aan collega’s van de ME, die op de in-
valswegen van Rotterdam geposteerd staan.
Feijenoord speelt een zogeheten risicowed-
strijd en de verwachting is dat rivaliserende
supporters de confrontatie gaan zoeken.
De collega’s beneden willen hen op de toe-
gangswegen onderscheppen. Met een brede
boog hangt Peter nu boven de A20 en vliegt
op het gebouw van de BoBo af. BoBo staat
voor Boezembocht, het witte politiebureau
pal aan de A20. Dan buigt hij af en vliegt
richting hartje Rotterdam. Het gebouw van
Nationale Nederlanden fungeert als een le-
vensgrote spiegel als onze blauwwitte heli
langs het pand scheert. Aan de andere kant
van de stad zie ik vanuit de lucht twee ME-
bussen op een afrit staan. ME’ers bij de
busjes zwaaien als we even blijven hangen.
Het blijft rustig met ‘supporters’. Boven
de haven duikt Peter naar beneden en volgt
de waterweg richting kust. De havendienst
vermoedt daar een olielozing. Even pools-
hoogte nemen. Hij mag hier extreem laag
vliegen. Het water schiet onder mijn voeten
door. “Zeehondjes”, roept Peter in zijn mi-
crofoon en wijst links over zijn schouder.
Voor een beter zicht gooit hij de heli spon-
taan in een wijde bocht scheef. Ik grijp een
kotszakje maar heb het net niet nodig. Op
een zandbank liggen inderdaad wat zwarte
stippen. Als het rustig blijft op de ruit Rot-
terdam vliegt Peter richting Waddinxveen.
Als een plattegrond ligt het dorp onder de
heli. De Gouwe met hefbrug en natuurlijk
de spoorlijn, die als een rechte lijn door
Waddinxveen snijdt. Vanuit de lucht valt
het pas op hoeveel water er in en rond
Waddinxveen is. Iets later zijn we terug op
Rotterdam-Airport en landen wij naast de
politiepost. Ik sta weer met beide voeten op
de grond.
Door Gerard Hazebroek
Energiek de winter in: driedaagse
Yoga Bootcamp
Of je nieuw of reeds gevorderd bent met Yoga,
dit drie dagen programma geeft je de kans om
intensief te ervaren wat Yoga en Meditatie met
jou doet. Power Vinyasa Yoga is meer dan een
programma voor exceptionele fysieke gezond-
heid. Dezelfde houdingen die je lichaam condi-
tie, kracht en vormgeven hebben ook de ‘power’
omje geest te bevrijden van alledaagse stress en
zorgen.
Het is dan ook geen wonder dat Yoga al meer
dan 5000 jaar beoefend wordt. Het is een on-
geëvenaarde lichamelijke en geestelijke be-
oefening welke geen verschil maakt tussen
lichaam en geest. De holistische aanpak van
Yoga gebaseerd op het principe dat lichaam
en geest één zijn voedt onze ziel. Deze drie-
daagse Yoga Bootcamp geeft je de kans in
diepte kennis te maken met deze vorm van
Yoga of je reeds gevorderde Yoga beoefening
te verdiepen. Dit programma leid je door een
aantal basis, maar toch uitdagende, Yoga hou-
dingen. Tot ziens in het Yoga Atelier aan de
Wilhelminastraat 60C (achter) in Bodegraven.
Het programma:
Vrijdag 28 oktober 2011:
Yoga atelier Bodegraven
19:00-19:30: Avondmeditatie
19:30-20:00: 20 min. Vinyasa FlowYoga sessie
Zaterdag 29 &zondag 30oktober 2011:
Yoga Atelier:
8:00-8:30: Ochtendmeditatie
8:30-9:00: 20 minutenVinyasa FlowYoga sessie
Thuis:
09:30-10:30 ontbijt
10:30-12:00: Dagboek, wandeling
Yoga Atelier:
12:00-13:15: 75 min. Power VinyasaYoga sessie
Thuis: 13:30-14:00: lunch
14:00-16:30: rust
Yoga Atelier:
16:30-17:45: 75 min. Power VinyasaYoga sessie
17:45-18:15: Avondmeditatie
Thuis:
18:45-19:30: Diner
19:30-21:00: Rust
21:00-21:30: Meditatie
21:30-22:00: Dagboek
22:30: Slapen
De prijs voor deze Yoga Bootcamp is €149,00
inclusief de recepten, CD met 2 meditaties en
een dagboekje.
Annemarie Braun
Yoga docent
www.poweryogabodegraven.nl
Power Yoga Bodegraven
Annemarie Braun - Power Yoga
en Easy FlowYoga docent
Mob.: 06 - 1796 5067
annemarie@poweryogabodegraven.nl
www.poweryogabodegraven.nl
Spoor Bodegraven dicht
ProRail zet voor het eerst in Nederland de grootste spoormachine van Europa in bij de spoorvernieuwing in Bodegraven.
Belangstellenden onder wie bewoners kunnen de machine op vrijdag 21 oktober aan het werk zien. Houd hiervoor de
website www.prorail.nl/bodegraven in de gaten.
8 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Meer informatie op www.ghz.nl
of bel (0182) 50 50 50.
Volg ons via Twitter!
www.twitter.com/GHZgouda
Opnieuw roze lintje voor
borstkankerzorg GHZ
Het GHZ heeft van de Borstkanker-vereniging Nederland
opnieuw het roze lintje mogen ontvangen. Het lintje staat voor
goede kwaliteit van zorg aan borstkankerpatiënten.
Borstkankervereniging Nederland heeft de criteria van de
Monitor Borstkankerzorg dit jaar aangescherpt. De vereniging
kijkt bijvoorbeeld naar snelle toegangstijd tot de polikliniek,
snelle uitslag van de onderzoeken, operatieresultaten en
optimale ondersteuning aan patiënten.
Op www.monitorborstkankerzorg.nl zijn alle criteria en
de uitslagen per ziekenhuis terug te vinden. De Monitor
Borstkankerzorg is ontwikkeld door Borstkankervereniging
Nederland en Mediquest, met medewerking van Stichting Pink
Ribbon, Stichting Miletus en de ziekenhuizen.
Maandelijks inloopspreekuur
Tijdens de inloopochtend borstkanker
kunt u vrijblijvend binnenlopen
voor een gesprek met één van de
ervaringsdeskundigen. Zij geven
informatie, bieden een luisterend oor
en kunnen u in contact brengen met
lotgenoten. De inloopochtend is iedere
tweede donderdag van de maand, van
10.00 - 12.00 cp ce JczefcccIie. ln 2011
vinden de inloopochtenden plaats op 10
november en 8 december.
Themabijeenkomst
‘Weer in vorm na kanker’
Op woensdag 26 oktober wordt
vcnuiI heI lCF {lnIercc||egicc| Cver|eg
Fy:icIhercpeuIen) een cvcnc
georganiseerd met het thema ‘Weer
in vcrm nc kcnker´. ln een gevcrieerc
programma komen diverse thema’s
aan bod, zoals: ‘Werken na kanker’,
‘Herstel & Balans en ‘Hoe voeding kan
helpen’. Sprekers zijn onder andere
fy:icIhercpeuIen en mccI:chcppe|ijk
werkers van het GHZ. Kijk voor meer
informatie en aanmelding op
www.informatieavond.info
GHZ op vijfde
plaats in
AD top 10
borstkankerzorg
ln ce jccr|ijk:e /D ziekenhui: Icp 100
scoort GHZ opvallend goed in de zorg voor
borstkankerpatiënten, met een vijfde plek
in de landelijke top 10. GHZ biedt een hoge
kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten:
niet alleen kunnen patiënten snel terecht en
worden ze goed begeleid, ook de uitkomst
van de operatie is bovengemiddeld goed.
Oktober
borstkanker-
maand
De maand oktober staat internationaal in het teken
van borstkanker. Bijzondere aandacht voor deze
ziekte is van groot belang: direct of indirect krijgen
vee| men:en er mee Ie mcken. ln cn: |cnc krijgI 1
op de 8 vrouwen borstkanker, jaarlijks krijgen 13.000
mensen de diagnose borstkanker. Ook bij mannen
kan borstkanker voor komen, naar schatting is 1 op
de 100 borstkankerpatiënten een man.
Speciaal spreekuur voor
vrouwen met (mogelijk)
borstkanker
Vrouwen met een knobbeltje in de borst kunnen in het GHZ
:ne| IerechI cp heI Mcmmc:preekuur. ln ciI :preekuur wcrcI
de patiënte als eerste gezien door de gespecialiseerde
‘mammachirurg’. Deze bespreekt de klacht en verricht lichamelijk
onderzoek. Hierna wordt de borstafwijking verder in kaart
geLrcchI cccr ce rccic|ccg en pcIhc|ccg. ln een gezcmen|ijk
overleg van dit mammateam wordt zo snel mogelijk de juiste
diagnose gesteld en het bijbehorend behandelplan gemaakt.
Een eventuele operatie wordt uitgevoerd door één van de
gespecialiseerde chirurgen.
Afspraak maken
U kunt een afspraak maken bij de mammapoli via het
/f:prckenLurecu vccr ce pc|ik|iniek Chirurgie, Ie|.: {0182) 50 50 01.
U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of de BOB
{8evc|king:cncerzcek 8cr:Ikcnker). Revalidatieprogramma
Herstel & Balans
FcIiënIen cie {Lcr:I)kcnker heLLen cf heLLen
gehad kunnen via het GHZ deelnemen aan
het revalidatieprogramma Herstel & Balans. Dit
groepsprogramma wordt ondertussen al op zestig
locaties in Nederland aangeboden en is een groot
succes.
Gedurende twaalf weken volgen deelnemers een
afwisselend programma ter verbetering van hun
conditie en mentale gesteldheid. Het programma
vermindert klachten na behandeling tegen kanker
en verbetert de kwaliteit van leven. Men leert
omgaan met restklachten zoals vermoeidheid,
pijn, angst en neerslachtigheid en er is volop de
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.
Kijk voor meer informatie op www.herstelenbalans.nl.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de
cncc|cgieverp|eegkuncigen, vic Ie|.: {0182) 50 55 28.
AGENDA
Carlo en Francina van Kleij zijn al jaren de
drijvende kracht en het enthousiaste gezicht
van Kempkes Optiek aan de Hoogstraat 22 in
Gouda. Toen de heer Arie Kempkes als Goudse
ondernemer met zijn winkel begon, had hij
geen idee…
Hoogstraat 22
In de Lange Tiendeweg startte Arie Kempkes
in 1936 zijn drogisterij. Toen nog een winkel
waar mensen terecht konden voor van alles en
nog wat: van dropjes tot hoestdrank, van foto’s
afdrukken tot brillen op doktersrecept. In 1956
besloot Arie Kempkes om zijn winkel te ver-
huizen naar de huidige locatie aan de Hoog-
straat 22. Hier had hij de ruimte en de juiste
plek om zijn winkel verder uit te breiden: een
winkel met een nieuwe inrichting waar de klant
koning is.
Jan van Kleij
In Rotterdam had ondertussen de nog jonge
Jan van Kleij in 1962 besloten dat hij opticien
wilde worden. Hij volgde de vierjarige
opleiding tot opticien aan de Christiaan
Huygensschool in Rotterdam en ging
aansluitend aan het werk bij een groot
optiekbedrijf in Rotterdam. Toen van Kleij
in 1971 in dienst kwam bij Kempkes Optiek
in Gouda, zou dit de eerste stap zijn naar
een bijzonder familiebedrijf met een eigen
gezicht. Jan van Kleij had een goede band met
zijn werkgever, volgde cursussen en besteedde
veel aandacht aan de nieuwste technieken die
Kempkes Optiek vaak als eerste in Gouda toe-
paste. Destijds werden alle brillen verkocht op
recept van de oogarts, maar Jan van Kleij wist
de heer Kempkes over te halen om in de winkel
zelf oogmetingen te doen bij klanten. Daarmee
werd de trend gezet bij Kempkes Optiek om
te werken met de modernste apparatuur en
goed opgeleide medewerkers met een luister-
end oor voor de klant. Ook vandaag, als je de
moderne winkel binnenloopt beleef je de klant
vriendelijkheid van het Kempkes-team en de
prettige winkelinrichting, iets waar Kempkes
dus al tientallen jaren ervaring mee heeft.
Mouwen opstropen
Jan van Kleij werkte ongeveer zes jaar bij
Kempkes Optiek, toen de heer Kempkes in
1977 overleed. Een tragisch moment waar
niemand rekening mee had gehouden. Al gauw
kwam de vraag hoe het verder moest met de
Kempkes Optiek. Na goed overleg tussen van
Kleij en mevrouw Kempkes spraken zij af dat
Jan van Kleij de winkel over zou nemen.
Een spannende tijd brak aan waarin de mouwen
opgestroopt moesten worden. Van Kleij kon
vanaf dat moment zijn eigen koers bepalen en
ging keihard aan de slag, want hij wilde graag
de goede service voor zijn klanten behouden,
maar er ook een moderne winkel van maken. In
die tijd was een hypotheekrente van ruim negen
procent heel gewoon en daar kwam bij dat het
interieur aan een verbouwing toe was. Zware
tijden voor een jonge ondernemer, maar de ver-
bouwing kwam er in 1979 en daarmee had van
Kleij zijn eigen stempel op de Kempkeswin-
kel gedrukt. Vanaf dat moment concentreerde
Kempkes Optiek zich volledig op brillen, len-
zen en bijzondere gezichtshulpmiddelen.
Tweede generatie van Kleij
Ondertussen waren er al vier kinderen geboren
in huize van Kleij, van wie er later drie in de
winkel terecht zouden komen. Iedereen was
vrij om zelf zijn toekomst te bepalen, maar
de optiek was zo verweven met het gezins-
leven dat het werk in de winkel al vroeg begon
met vakantiebaantjes, invallen als er iemand
ziek was of even weg moest. Ook de huidige
eigenaar Carlo van Kleij kan zich die periode
nog goed herinneren; ‘’Ik was zestien jaar en
toen al regelmatig in de winkel van mijn vader
te vinden. Ik was gek op sport en wilde daar
eigenlijk mijn beroep van maken. Maar ik
was ook gefascineerd door de techniek in de
winkel en het idee dat je mensen kunt helpen
met een goed advies. Toen heb ik de knoop door-
gehakt om de opticienopleiding te gaan doen in
Rotterdam aan de Christiaan Huygensschool.
Stilzitten is nog steeds lastig voor me en sporten
doe ik ook veel, maar het plezier in mijn werk
is er niet minder om!’’
Allernieuwste technieken
Carlo van Kleij kan zich niet meer goed
het moment herinneren dat hij in dienst is
gekomen bij Kempkes Optiek. Het werken in
de winkel ging eigenlijk heel geleidelijk tijdens
zijn opleiding en daarna is dat zo gebleven. Het
werd anders toen Carlo samen met zijn vrouw
Francina in 2002 de kans kreeg om de winkel
van zijn vader over te nemen. Voor een periode
van twee jaar werkten Carlo en Jan van Kleij
naast elkaar, beiden als eigenaar in een VOF. Op
die manier konden ze kennis en ideeën uitwis-
selen en na twee jaar prettig te hebben samen-
gewerkt, gaf Jan van Kleij in 2004 officieel het
roer uit handen. Vanaf dat moment zijn Carlo
en Francina de nieuwe eigenaars en daarmee
de tweede generatie Van Kleij in de Kempkes
Optiek in Gouda. Ook zij begonnen hun nieuwe
start met een flinke verbouwing, waarmee ze
in datzelfde jaar nog het vloeroppervlak van
de winkel konden verdubbelen door de winkel
ernaast erbij te trekken. Daarbij werd steeds
duidelijker dat Kempkes Optiek staat voor
werken met de allernieuwste technieken en de
modernste apparatuur, maar ook met enthou-
siaste en goed opgeleide medewerkers.
Enthousiast team
Dat het prettig werken is bij Kempkes Optiek
bewijst het feit dat bijna alle mede-
werkers al jarenlang in dienst zijn. Stuk voor stuk
leveren zij een belangrijke bijdrage aan de
bijzondere werksfeer en de eigen bedrijfs-
cultuur van Kempkes Optiek.
Voor Carlo en Francina is daarom naast een
optimale klantenservice, de onderlinge samen-
werking tussen medewerkers erg belangrijk.
Zij halen veel plezier uit het werken in een team
van enthousiaste mensen, die met veel plezier
naar hun werk gaan. Dat is iets waar Kempkes
Optiek veel waarde aan hecht.
Daarmee drukken niet alleen Carlo en Francina
hun eigen stempel op de bekende optiek in de
binnenstad van Gouda, maar ook hun mede-
werkers. Een winkel met een eigen gezicht en
deskundig personeel: mensen met een goede
kijk op brillen met oog voor detail.
9 ADVERTORIAL
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Kempkes Optiek
Al meer dan 75 jaar ‘Kijk op brillen
met oog voor detail’
Kempkes Optiek anno 2011.
Oogmeten anno 1986.
Vader Jan en zoon Carlo van Kleij.
Advertentie uit de jaren ‘70.
1976
1978
1981
1991
Jan van Kleij neemt na meer dan 40 jaar brillen-
werk afscheid van ‘zijn’ Kempkes Optiek.
Op vri j dag 21 okt ober van 15.00 t ot 18.00 uur nodi gen we graag al l e kl ant en ui t
om ‘Van Kl ei j seni or’ de hand t e schudden, onder het genot van een hapj e en
een drankj e.
U bent van hart e wel kom!
Het t eam van Kempkes Opt i ek
10 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Iedere
eerste zaterdag
van de maand
Open Huis
Kijk voor de deelnemende
panden op www.vanherk.nl
of scan de QR-code
Te Koop bij
Makelaars met Meerwaarde
Gouda
■ Ruime garage
■ Zeer ruime woning
■ CV ketel van 2008
Abel Tasmanlaan 46
In een van de mooiste straten van Gouda gelegen
ruime 5 kamer eengezinswoning. Voortuin en een
ruime achtertuin met garage en achterom. Vrij uit-
zicht.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 259.000,- k.k.
Gouda
■ Diverse op- en aanbouwen
■ Luxe afwerking
■ Zonnige tuin aan het water
Zaagmolenkade 3
Zeer goed onderhouden 2-onder-1-kap woning met
voortuin voorzien van garage, zijtuin en een fraai
aangelegde achtertuin aan het water met steiger.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 439.000,- k.k.
Gouda
■ Unieke inrichting van de woning
■ Serre en opbouw 2e verdieping
■ Zeer luxe afwerking
Wilhelmina v. Pruisenlaan 281
Fraaie eengezinswoning met serre en dakopbouw.
Voortuin en achtertuin met berging en achterom.
Ligging nabij winkels, scholen, uitvalswegen en NS
station.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 234.000,- k.k.
Gouda
■ Speelse inrichting van de woning
■ Luxe keuken met inbouwapparatuur
■ Ruime zonnige tuin
Bloklandpolderstraat 10
Fraaie eengezinswoning met voortuin voorzien van
berging en zijtuin, aangelegd in 2008, op het zuiden
gelegen. Ligging nabij winkels, scholen, Steinse
groen en Goudse Hout.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 200.000,- k.k.
Gouda
■ Nabij alle voorzieningen
■ Goede isolatie
■ Ruime tuingerichte woonkamer
van Middelantstraat 30
Fraaie, ruime 5 kamer eengezinswoning welke in
1998 is gebouwd. 13 meter diepe achtertuin op het
oosten voorzien van berging en achterom.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 199.500,- k.k.
Gouda
■ Ruime woonkamer
■ Zonnige achtertuin
■ Gedeeltelijk kunststof kozijnen
Graaf van Bloisstraat 8
Geheel gemoderniseerde 3 kamer woning met uit-
bouw aan de achterzijde. Zonnige 7 meter diepe
achtertuin met berging en achterom.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 158.500,- k.k.
Waddinxveen
■ Zeer luxe keuken en badkamer
■ Goed onderhouden
■ Voorzien van een dakkapel
Prinses Irenestraat 20
Bijzonder fraai afgewerkte 5 kamer eengezinswo-
ning op een uitstekende lokatie. Voortuin en 13
meter diepe onderhoudsvriendelijke achtertuin op
het westen met stenen berging.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 209.000,- k.k.
Gouda
■ Fraaie badkamer en keuken
■ Ruime woonkamer
■ Vrij uitzicht
Johannes Poststraat 52
3 voorheen 4 kamer appartement op de 1e verdie-
ping met berging op de begane grond. Garage opti-
oneel te koop voor € 27.500,- k.k. Ligging nabij win-
kels, scholen en uitvalswegen.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 112.500,- k.k.
Gouda
■ Luxe keuken
■ Nabij alle voorzieningen
■ Grotendeels dubbel glas
Helene Servaesstraat 2
Fraaie eengezinswoning in autovrije straat gelegen.
Voortuin vzv berging en 10 meter diepe achtertuin
op het zuidwesten met achterom.
Info: 0182-577700
Vraagprijs € 159.000,- k.k.
Openingstijden: maandag-vrijdag 09.00-17.30 uur
Op zaterdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 10.00-13.00 uur
r.
Woningen
in Gouda en
omgeving
Heeft u verkoopplannen, neem
dan direct contact met ons op
voor een gratis waarde-
bepaling.
Tel. 0182-577700
Wij verkopen!
Gezocht
wegens succesvolle verkopen
Nieuw Nieuwe prijs
Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw
Nieuw Nieuw Nieuw
Gouda
Tel. 0182-577700
Lekkenburg 10
Capelle a/d IJssel
Tel. 010-2582900
Fluiterlaan 421
Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-530000
Rotterdamseweg 60
Melvin Klop en
Dick Stofberg
plaatsen het
volgende bord
bij u?
0182-577700
11 BOUWEN EN WONEN
Inzamelbox Jekko bestaat een jaar en helpt
afgedankte kleine elektrische apparatenenka-
potte spaarlampen(e-waste) enlege batterijen
gemakkelijk te verzamelen en gescheiden in te
leveren. Het resultaat na een jaar: bijna negen-
tigprocent vande mensendie eenJekkoinhuis
hebben, gebruikt deze.
Jaarlijks verdwijnt 33 miljoen kilo aan klein
afval in de vuilnisbak. Daarmee gaat dit verloren
voor recycling. Wecycle wil dit tegengaan en
Jekko helpt daarbij. De inzamelbox wordt gratis
verspreid via onder meer scholen, winkels, ge-
meenten en beurzen of kan tegen verzendkosten
worden besteld. In een jaar zijn er 320.000 Jek-
ko’s verspreid in heel Nederland. De gebruikers
zijn enthousiast, blijkt uit onderzoek door TNS
NIPO. ‘Meer dan zeventig procent van de ge-
bruikers zou anderen een Jekko aanraden. Ruim
tachtig procent is van mening dat Jekko bijdraagt
aan een beter milieu. Na een jaar is het resultaat
dat er het afgelopen jaar meer energiezuinige
lampen, kleine apparaten en batterijen zijn ver-
zameld en ingeleverd.’ Jekko is jarig en trakteert.
Wie een Jekko in huis heeft, en de advertentie uit
deze krant voor het raamhangt en zich inschrijft
op wecycle.nl/jekko maakt de komende drie
weken kans op een elektrische scooter.
Cursus tuin ontwerpen
RFC stelt velden beschikbaar
In de aanloop naar dit voetbalseizoen heeft
voetbalvereniging Haastrecht beperkt ge-
bruik kunnen maken van het hoofdveld voor
de trainingen van de jeugdteams. Daarom
moest de Jeugdcommissie op zoek naar een
alternatief. Deze vonden ze bij de ‘buren’ van
RFC Gouda, op sportpark De Uiterwaarden bij
Gouda Goverwelle.
“Doordat de rugbyclub zo gastvrij was om een
groot aantal teams van onze club op woensdag
de gelegenheid te geven om op hun veld te trai-
nen, hebben onze jeugdteams toch de nodige
trainingsminuten mee kunnen pakken. We heb-
ben dit een drietal weken mogen doen. Hiervoor
zij we de rugbyvereniging erg dankbaar.”
De inzamelbox wordt gratis verspreid
BOUWEN WONEN &
Sterk in mooi stucwerk
Bel voor een vrijblijvend bezoek naar
(0182) 39 67 07 of 06 5132 1308
of bezoek onze website op
www.stukadoors.nu
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
James Wattstraat 15-D
2809 PA Gouda
Tel: 0182 - 583366
www.rbkozijntechniek.nl
info@rbkozijntechniek.nl
Bezoek onze
showroom op
afspraak
n
i
e
u
w
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
Hecht u waarde aan uwhuidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uwinterieur willen? Is de stoffering van uwmeubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
Inzamelen met Jekko
Gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie
Zuid-Hollandenregiobestuurder Peter Smit van
het Stadsgewest Haaglanden hebben vorige
week het nieuwe fietspad 96 geopend. Daarbij
is ook de nieuwe naamvan het deel ten oosten
van de N209 bekend gemaakt: het Bentwoud-
pad. Het deel ten westen van de N209, de Oost-
kade, was al eerder klaar.
Het nieuwe fietspad is zes kilometer lang en loopt
langs de zuidrand van natuur- en recreatie-gebied
Bentwoud. Het verbindt Benthuizen, Zoeter-
meer, Waddinxveen en Moerkapelle met elkaar
en ontsluit het Bentwoud. Medio 2010 is de
Oostkade ten westen van de N209 al in gebruik
genomen. In dit deel zijn ook twee fietsbruggen
gerealiseerd. In 2011 is het fietsviaduct over de
N209 gerealiseerd evenals het Bentwoudpad,
het deel ten oosten van de N209, richting Wad-
dinxveen/Boskoop. Markante onderdelen van
het fietspad zijn het fietsviaduct over de N209 en
de naastgelegen overkluizing over de hoogspan-
ningsleidingen in de grond. Het fietspad is gefi-
nancierd door het Stadsgewest Haaglanden en de
provincie Zuid-Holland. De provincie heeft het
fietspad voorbereid en uitgevoerd, in samenwer-
king met de gemeenten Rijnwoude, Zoetermeer,
Lansingerland en Zuidplas en de projectorgani-
satie Bentwoud van de provincie Zuid-Holland.
Het beheer van het fietspad is na oplevering over-
gegaan naar de desbetreffende gemeente. Zonder
medewerking van de voormalige grondeigenaren
was de aanleg van het fietspad niet mogelijk ge-
weest.Het Bentwoud is een nieuw groot geva-
rieerd bos- en natuurgebied voor de Randstad,
tussen de stedelijke gebieden van Zoetermeer,
Rijnwoude, Waddinxveen en Boskoop. De uit-
voering van het totale bosplan van het Bentwoud
staat nu onder druk door de rijksbezuinigingen
die grote gevolgen hebben voor de groene projec-
ten in het landelijk gebied. Eind dit jaar zal helder
worden hoe de concrete uitwerking van de bezui-
nigingen eruit gaan zien voor het Bentwoud. Een
groot deel van het Bentwoud is al gerealiseerd,
er zijn al ruim één miljoen bomen geplant. Voor
veel mensen is dit een groot geheim, want het
was moeilijk omin het Bentwoud te komen. Met
het nieuwe fietspad en de nieuwe fietsbrug wordt
het Bentwoud veilig ontsloten voor voetgangers
en fietsers en is het bereikbaar voor mensen in
de omgeving.
Bentwoudpad open voor fietsers
Rini Verhoeven Tuinvormgeving start maan-
dag 24 oktober in samenwerking met Ernst
Baas Hoveniers een cursus tuin ontwerpen,
waarbij zij de deelnemers meenemen in een
boeiend ontwerpproces.
In een groep van maximaal zes personen wor-
den cursisten uitgedaagd na te denken over
de ideale tuin. Naast het nadenken over de in-
deling, komen ook de technische kant en de
beplanting aan bod. Aan het eind van de cursus
hebben cursisten een compleet tuinplan waar-
mee zij zelf of de hovenier aan de slag kan. De
cursus vindt plaats bij hoveniersbedrijf Ernst
Baas in Waddinxveen (Henegouwerweg 113).
De zes bijeenkomsten duren van 19.45 uur tot
21.45 uur. De kosten zijn 330 euro voor tuinen
tot 500 m2 en cursisten met grotere tuinen be-
talen 580 euro. Aanmelden en informatie bij
Rini Verhoeven, telefoon (06) 435 554 98 of
info@riniverhoeven.nl. Bij veel aanmeldingen
worden extra data toegevoegd.
De nieuwe kunstgrasvelden van V.V. Haastrecht.
Peter Smit en Ingrid de Bondt verrichtten de officiële
opening.
12 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
/
EX
/
EXXIR
XIRWMR
WM
KIP
6IKKIRX
IRXIWW
IWWITP
IT
ERXWSI SIRR
KKIR
IT
E
0
E
K
I
+
S
Y
[
I
1
Open
Huis
www.de-abessyn.nl
Gouda
Oplevering per direct!
vrijdag
14 oktober
2011

van
17:00 - 18:30 uur
@deraadmakelaars
www.deraadmakelaars.nl
071 - 405 15 00
11 stijlvolle appartementen in
het centrum van Gouda
Aan de rand van het historische centrum
van Gouda wordt het eigentijdse nieuw-
bouwplan De Abessyn gerealiseerd aan de
Kattensingel.
Het complex bestaat uit 11 appartementen
variërend van 73 m² tot 121m². De luxe
twee- en driekamerappartementen, gelegen
aan het water van de Singel, worden om-
ringd door diverse statige, monumentale
panden.
Al deze ingrediënten samen staan garant
voor een heerlijk luxe en comfortabele
woonervaring.
Stijlvol wonen in het
centrum van Gouda
0182 - 62 22 22
0182 - 52 01 11
RECREATIE RECREATIE
SEN S
CULTUUR
LIFTEN
nentuin n
huis s
MAXIMALE ZORG
appartementen ap
UITZICHT
PENDIENST P
CATEE
EXCLUSIVITEIT
genot genot luxe appartementen l t t KOOPPLANBEGELEIDINGG
TERRASSEN BINNENTUINSCHOONMAAKD KKD
TE GOUDA
privacvDUUR R
MODERNEARCHITECTUUR
thuis:org
kwaliteit PERSOO O
UITZICHT
k l k l
tabel ll t
NIEUW
t it t it
luxe ap
vv
p
Uwmakelaars: Daarom De Riddervelden:
· 54 appartementen op vijI minuten lopen van Gouda-centrum
· Grote woonoppervlakte tot 130 m
2
,
penthouse op etage` tot 229 m
2
· Woonkamer met open keuken van 40 tot 50 m
2
· Zeer grote buitenruimte bij elk appartement
· InclusieI gereserveerde parkeerplaats in de stallinggarage
Prijzen vanaf f 259.000,- v.o.n. incl.
Dit is een project van Burgland Projectontwikkeling
WWW.DERIDDERVELDEN.NL
Kom langs op de verkoopdag op 22 oktober van 11.00 tot 13.00 uur op de
bouwplaats aan de Ronsseweg en beleef het uit:icht vanuit een hoogwerker'
JERKOOPDAG 22 OKTOBER
Beleef het
uitzicht!
MODERN
SUPER SANITAIR AANBIEDINGEN!
Complete badkamer voor:
€ 2.795,= incl. BTW
Badkamer bestaande uit:
Modern badmeubel 120 cm met 2 kranen en 2 laden, r
wastafel met kraan en luxe spiegel met aluminium lijst
Inloopdouche 107x200 cm chroom en helder glas r
10 mm dik, RVS vloergoot 80 cm, HansGrohe showerpipe
met thermostaatkraan
Wandcloset met softclose en quick release-zitting r
inbouwreservoir en bedienigsplaat wit 2-knops
Design handdoekradiator wit met aansluitkranen r
Vloertegels 60x60 cm antraciet (6m2) r
Wandtegels 30x60 cm wit glans of mat (20 m2) r
Wijziging in samenstelling mogelijk.
MEPA & SPHINX KOMBINATIE
Van € 529,= / Voor € 255,=
Mepa en Sphinx kombinatie bestaat uit:
Sphinx wandcloset diepspoel r
Closetzitting met quick-release en soft-close wit r
Mepa inbouwreservoir met wandbevestiging r
Mepa Orbit bedieningsplaat wit grote en kleine r
spoeling
Westbaan220 Moordrecht | Bedr.terr. Gouwe Park
Tel. (0182) 68 62 62
Geopend van di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 uur
en van zat. 10.00 tot 16:00 uur.
13 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij gaan als
een Jekko!
Meer info op wecycle.nl/jekko
Hang deze advertentie voor het raam
De Wij-gaan-als-een-Jekko-actie loopt van 8 tot en met 25 oktober 2011.
Kijk op wecycle.nl/jekko voor alle actievoorwaarden. © 2011 Wecycle. Alle rechten voorbehouden. Wecycle® en het Wecycle-logo zijn als merk beschermd op Europees niveau.
W
IN
1 VAN DE 3
ELEKTRISCHE
SCOOTERS
Jekko ruimt al 1 jaar op
Jekko is de inzamelhulp in huis en zorgt ervoor dat gebruikte kleine
elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen
niet meer rondslingeren. Daardoor wordt er meer ingeleverd en
gerecycled. Zo zijn er bijvoorbeeld al bijna 50 miljoen spaarlampen
ingeleverd! Dat is goed voor het milieu. En voor u! Heeft u een
Jekko in huis? Dan maakt u kans op een elektrische scooter.
Nog geen Jekko in huis?
Haal ’mgratis op in een van de deelnemende winkels. Zie welke op wecycle.nl/jekko. Via onze site kunt u de Jekko ook bestellen tegen
verzendkosten.
Zo maakt u kans op een scooter
o Hang deze advertentie goed zichtbaar op voor het raam.
o Zorg dat u een Jekko in huis heeft.
o Meld op wecycle.nl/jekko dat u klaar bent voor de Jekko Checkers.
o De notaris trekt 3 weken lang elke week 1 winnaar uit de aanmeldingen.
o De Jekko Checkers komen bij de winnaar langs.
o Laat uw Jekko zien en win een elektrische scooter.
14 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
BUlTENZONWERlNG · ROLLUlKEN · SCREENS · HORREN · MARKlEZEN · TERRASOVERKAPPlNGEN · BUlTENKEUKENS · PARASOLS · TUlNMEUBELEN · ZONNEPANELEN
Nu een Weinor terrasoverkapping
met
GRATIS
extra’s!*
Keuze uit:
- Individuele terrasoverkapping met GRATIS structuurlak
- Terrasoverkapping met zonwering met
GRATIS structuurlak + GRATIS afstandsbediening
B&K B&K
ZONWERING & BUITENLEVEN
DERDE TOCHTWEG 9C · 2B41 LM MOORDRECHT · TEL. 01B0 - 314111 · E-MAlL lNFO@BKMOORDRECHT.NL · WWW.BKMOORDRECHT.NL
* Actie geldig tot 15 december 2011.
4 SElZOENEN TERRAS!
GENlET VAN UW TERRAS HET HELE JAAR DOOR!!!
t
t
t
t
t
t
t
t
t
DERDE TOCHTWEG 9C
2841 LM MOORDRECHT | TEL. 0180 - 320998
WWW.GARAGEDEURSPECIALIST.NL
15 BOUWEN EN WONEN
Nog één woning te koop in project
Gouds MagniFiek
Huurovereenkomst met hotel
Groenflex in Wateringen
Nieuwe noviteiten garagedeuren
Wie is de beste buur?
Een bovengemiddeld aantal bezoekers be-
zocht zaterdag 1 oktober de modelwoning
van nieuwbouwproject Gouds MagniFiek. Na
de NVMopen huizen dag is er nog slechts één
stadswoning beschikbaar.
De bouw van het nieuwbouwproject Gouds
Magnifiek verloopt voorspoedig. Na de opleve-
ring van de eerste twee fasen verwacht Janssen
de Jong Projectontwikkeling december 2011 de
derde en laatste fase op te leveren. Hiermee ont-
staat een nieuwe woonwijk met 32 eengezinswo-
ningen en vier riante villa’s op loopafstand van
het station en centrumvan Gouda. De woonwijk
is gelegen tussen de Kattensingel, de Nieuwe
Gouwe Oostzijde en het van Bergen IJzen-
doornpark. Janssen de Jong Projectontwikkeling
biedt de laatste stadswoning nu voor een prijs
van 275.000 euro v.o.n. aan. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met ERA De Koning
Makelaardij (0182) 590 900 of Viavesta Make-
laars (0182) 511 283. Zie voor meer informatie
www.goudsmagnifiek.nl.
Buurtlink.nl gaat dit jaar voor het vijfde ach-
tereenvolgende jaar op zoek naar de Beste
Buur van Nederland.
Buurtbewoners die zich uitzonderlijk heb-
ben ingezet voor hun wijk worden op deze
manier in het zonnetje gezet. Iedereen
kan via de website www.bestebuur2011.nl
nomineren en stemmen op hun favoriete
buur. De verkiezing loopt tot 21 november
2011. De vakjury kiest uit de drie genomi-
neerden waar het meest op gestemd is de uit-
eindelijke winnaar. De vakjury bestaat dit
jaar uit Piet Paulusma (weerman SBS 6 en
ambassadeur van Buurtlink.nl), John Wories
(voorzitter van het bestuur van Buurtlink.
nl) en Sjaak Kranendonk (algemeen direc-
teur van Spar). Naast de titel ‘Beste Buur
2011’ mag de winnaar samen met 49 andere
buren genieten van een geheel verzorgd diner.
Van Koppen & Van Eijk BV (VKVE) heeft een
huurovereenkomst afgesloten met het Groen-
flex hotel inWateringen.
In het jaar 2011 groeit het aantal uitzendkrach-
ten van VKVE sterk. Om de uitzendkrach-
ten op een juiste wijze te blijven huisvesten
is VKVE een samenwerking aangegaan met
Hotel Groenflex te Wateringen. Met deze samen-
werking kunnen er 350 uitzendkrachten extra
worden gehuisvest en heeft VKVE haar logo op
het dak van hotel Groenflex mogen plaatsen.
De garagedeur die niet naar boven opent,
maar zijdelings. Dit is de nieuwe sectionaal-
zijdeur HST van Hörmann die onder andere te
koop is bij B&K Moordrecht.
“De sectionaal-zijdeur is ideaal als de garage-
deur de enige weg in de garage is. Wie even
de fiets wil pakken, hoeft niet te wachten tot
de deur helemaal open is, zoals bij traditionele
deuren. Maar belangrijker nog is de bescheiden
ruimte die de deur inneemt. Ideaal voor garages
met een wat lager dan gemiddelde hoogte. Op
deze manier blijft het plafond vrij. En dan is er
nog het optische aspect: de verticale indeling
van de HST deur zorgt voor een afwijkend en
nieuwaanzicht”, legt een medewerker van B&K
Moordrecht uit. De HST deur beschikt over
dezelfde kwaliteitskenmerken als de plafond-
sectionaaldeuren van Hörmann. “Dus men krijgt
42 millimeter dikke en volgeschuimde panelen
met uitstekende warmte-isolatie en geluiddem-
ping. Vanzelfsprekend beschikt zij ook over de
gepatenteerde vingerklembeveiliging. Als aan-
drijving voor de sectionaal-zijdeur wordt de
nieuwe SupraMatic aandrijving van Hörmann
toegepast, die met haar nieuwe draadloze techno-
logie BiSecur meer comfort en sterk verhoogde
veiligheid biedt. Zie voor meer informatie
www.bkmoordrecht.nl en www.hormann.nl.
Leverbaar begin 2012. B&K Moordrecht is
gevestigd aan de Derde Tochtweg 9c in Moor-
drecht. Telefoon (0180) 314 111.
Peter van Ingen Schenau neemt afscheid als
voorzitter van wijkteam Kadebuurt. De af-
gelopen jaren heeft hij zich enorm ingezet
voor de wijk gelegen tussen de Blekerssingel,
Fluwelensingel en de spoorlijn.
Kinderactiviteiten, zoals deze zomer een hut-
tendorp, plantenbakken om de wijk op te
fleuren en het oprichten van de ondernemers-
club ‘vrienden van de Kadebuurt’ zijn onder
onder andere onder zijn leiding van de grond
gekomen. Ook legde hij contact tussen de
gemeente en de ontwikkelaar en de in de wijk
actieve bewonersgroep, die zich inzet voor de
belangen van de wijk bij de plannen in Spoor-
zone. Penningmeester Adrie van der Draai
heeft eveneens aangegeven dat hij, na vele
jaren als penningmeester zich voor het wijk-
team te hebben ingezet, eind dit jaar het stokje
wil overdragen. Het wijkteam is daarom met
spoed op zoek naar nieuwe leden. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen met de afde-
ling wijkaanpak van de gemeente, tel. (0182)
588435 of het wijkteam. Zie www.kadebuurt.
nl voor meer informatie.
Het wijkteam, met helemaal rechts vooraan Peter van Ingen Schenau.
BOUWEN WONEN &
Afscheid voorzitter
wijkteam kadebuurt
hardglas
dubbelglas
spiegels
Marconistraat 80a | Gouda (t.o. Karwei)
Tel: 0182 51 40 41
aertsglas@planet.nl
GLASBREUK?
AERTS GLAS BELLEN!
NIEUWADRES EN TELEFOONNUMMER!
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 512 760
M. 06 52 33 34 70
WWW.AANGENAAMMAKELAARDIJ.NL
Aangenaam Makelaardij
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Jeroen Zeegers i nf o@onderhoudsbedri j f zeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedri j f zeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
Het nieuwbouwproject verloopt voorspoedig.
Hotel Groenflex
16 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Kunt u van een mooi dak genieten?
Of misschien moeten we de vraag anders stellen.
Kunt u op een mooi dak genieten? Een dakterras?
Een beloopbaar (eco)daktuin? Een extra verdieping
bovenopuwhuis?Eenvijfdegevel? Lekker genieten
van de avondzon en een goed glas wijn in een
jacuzzi? En dat alles op de top van uw huis?
10 Jaar Garantie
Wilt u verlenging van de levensduur van uw dak of
wilt u gewoon de garantie dat u zich minimaal 10
jaar geen zorgen hoeft te maken over een lekkage?
Lekker
uit uw dak
gaan?
Tijdelijk extra korting
Wilt u ook genieten van de tijdelijke BTWverlaging
waardoor u 13%bespaart op arbeidskosten?
25 Jaar ervaring
Wilt u een gedegen advies van een erkend bedrijf
dat al meer dan 25 jaar garant staat voor kwaliteit?
Onderzoek samen met ons de vele mogelijkheden.
Bel of mail. Het leven is te mooi om er niet alles uit
te halen.
maar daken!
Geen woorden
Lekker
uit uw dak
gaan?
Huijgensstraat 11, 2652 XK Berkel en Rodenrijs, tel. 010-4613700, brr@benroos.nl
Beneluxweg 9, 2411 NGBodegraven, tel. 0172-617409, info@benroos.nl
www.benroos.nl
Neem voor meer informatie gerust contact op
via telefoon of e-mail.
Gouderaksedijk 30 | 2808 NG Gouda
Tel. (0182) 58 03 77 | Fax (0182) 51 68 11
info@accucentrale.nl | www.accucentrale.nl
Verkoop van accu’s voor:
tPersonenwagens
t$BSavans
tVrachtwagens
t#Pten
t&O[
Sinds 1950
Meubelstofering van fauteuil
tot designbank.
Tel. 0182 - 51 45 05
Meridiaan 13-15 - 2801 DA - Couda
www.meubeIstoñeerderijkoemans.nI
GRATIS HAAL EN BRENGSERVICE !!!
WONINGINRICHTING & ZONWERING
|++m Iå-II · z°ò¹ \I 0eaa+
Ie|.. ò¹°z å¹ ¹° Iz
|aley.+a.||etweaea.a|
www..+a.||etweaea.a|
Voor de deur parkeren!
N
A
JA
A
RS
A
CTIES!
Duo rolgordijnen Prestige tot 2,70 br.
10% NAJAARSKORTING!
Laminaat clicksysteem v-groef Gordijnstof plus
|a ê .er.c||||eaae ae..|a., |ac|. eaaer.|eer ea +lwer|-
j||atea. |a|.|+mer |w+||te|t. |+a çej|++t.t weraea.
€ 19,95 p/m
2
||t|ja eea ++açea+me a+c|t-
ra.t met .eraa|.tereaae çer-
a|jaea. ||j ea. .er|r|jç|++r ¹åò
cm |reea |a we| +ò .er.c|||-
|eaae ||earea!
|a aeç |a ae ++a||ea|aç ee|!
Nu € 19,95 p/m
incl. maken!
Bijvoorbeeld:
2 meter br. / 1.60 m hoog Van € 492,00 / Nu € 442,80
||j |et |ae re|çera|ja t|t |et .tel aa||e| met |er|teat+|e ejeaçewe.ea
|+aea. |e aeer||j| |. ||eraeer te|l te |ej+|ea, te+|. ||j eea |er|teat+|e
j+|eet|e.
Showroomopeningstijden:
di. 10.00 - 17.30 uur, do.10.00 - 21.00 uur, za.10.00 - 17.00 uur. wo. en vr. op afspraak.
Nu ook‘s avonds op afspraak geopend! Bel voor informatie of een afspraak: 0182 - 51 18 72
-10
%
Houten basswood jaloezieën in 15 verschil-
lende kleuren. In 25, 50 en 63 mm breed.
Per m2 speciale prijs:
vanaf € 160,00
Houten
Jaloezieën
extra
voordeel!
Ambachtweg 30 • 2841 LZ Moordrecht
Tel. (0182) 37 25 13 • Fax (0182) 37 40 69
email: info@blitterswijk.nl
Geopend: ma-vr.: 08.00 - 17.00
za.: 08.30 - 12.00
www.tuinmachines.nl
OP = OP
M
otorzaag
M
5 170 D

6 199,- 6 239,-
Profiteer van deze actie!
Deze motorzaag beett een zeer
gunstlge verbouolng vermogen/
gewlcbt, een lange levensouur en
een grote zaagprestatle. Kljk voor
meer lntormatle over onze
e×clusleve prooucten op:
17 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
www.houtcotuur.nl
Een verrassende toevoeging aan uw interieur.
Geschikt voor op steen, tapijt en hout.
18 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Getoonde model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, metallic lak, kosten rijklaar
maken, leges en verwijderingsbijdrage.
*Om aanspraak te kunnen maken op de inruilpremie bij aanschaf van een cee’d SW Brooklyn dient de inruilauto minimaal 3 maanden op naam
te staan van de koper (privé persoon of klein zakelijke markt, uitgezonderd verhuurmaatschappijen). De actie geldt op de cee’d SW Brooklyn met
uiterste registratiedatum van 20 december 2011 en zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op
www.kia.nl.
Rekenvoorbeeld huurkoop met slottermijn na uitgesteld betalen periode
Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,5/100 km(1l op 22,2 km) tot 6,6/100 km(1l op 15,1 km).
Gemiddelde CO2-uitstoot van 119 g/kmtot 158 g/km.
+ +
CEE’D SW BROOKLYN-
PAKKET T.W.V. € 2.000,-
GRATIS UITGESTELDE
BETALING TOT 2013
€ 1.250,- EXTRA
INRUILVOORDEEL
*
Van Mannekes Auto’s V.O.F
WADDINXVEEN Coenecoop 143 2741 PJ 0182 636 008
www.kia-waddinxveen.nl
Totale
kredietbedrag
Jaarlijks kosten-
percentage
Debet rentevoet
op jaarbasis (vast)
Termijnbedrag
per maand
Duur Krediet-
overeenkomst
Totale door de consument
te betalen bedrag
Contante
waarde
€ 14.707,- 9.99% 9.99% € 249,- 36 mnd. € 18.200,- € 21.702,-
Model Totale aanschafprijs Inruil & Aanbetaling Slottermijn
cee’d 1.4 SW Brooklyn € 21.702,- € 6.995,- € 9.236,-
Kia Finance is een handelsnaamvan Santander Consumer Finance Benelux B.V. Dit productaanbod is een huurkoop met slottermijn (niet doorlopend kredietaanbod). Getoond rekenvoorbeeld is gebaseerd op een totale aanschafprijs van een cee’d 1.4 SW Brooklyn van € 21.702,-
een inruil / aanbetaling van € 6.995,- en slottermijn van € 9.236,-. Toetsing en registratie vindt plaats bij BKR. Raadpleeg uw verkoper voor het standaard informatieblad, algemene voorwaarden en privacystatement of vraag deze op via 030-6388180.
Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. De Kia-dealer handelt als verbonden bemiddelaar van Kia Finance.
t Tijdelijk € 1.250,- extra inruilvoordeel*
t Compleet uitgerust én volledig rijklaar
t Het overige bedrag betaalt u pas begin 2013 en tot die tijd
betaalt u dus geen rente en geen aflossing
t Of u kiest begin 2013 voor een aflossing in vaste
termijnen van € 249,- (met de mogelijkheid omtussentijds
boetevrij af te lossen)
EN + EN + EN = VOORDEEL
VOOR MAAR € 6.995,-
Uwvoordelige extra’s op de cee’d SW Brooklyn
www.kia.nl
Marconistraat 68 Gouda
Tel: (0182) 54 70 40
www.vandijkgouda.nl
Iedereen geniet van
het vakmanschap van VAN DIJK
19 BEDRIJVEN / AUTO
Wethouder Wendy Ruwhof reikte 8 oktober
het CO2-neutraal wagenpark certificaat uit aan
aannemersbedrijf Van Dijk. Dit aannemingsbe-
drijf uit Gouda is op 3 september van start ge-
gaanmet het Go4MVO-programmawat ervoor
zorgt dat zowel het huidige wagenpark als ook
het gedrag van de bestuurders ‘vergroend’
wordt en op kosten wordt bespaard. Boven-
dien nam Van Dijk zes Volkswagens Caddy’s
Blue Motion, de extra zuinige variant van deze
bestelauto, in gebruik die zijn geleverd door
Van Mannekes Auto’s.
“Deze bedrijfswagens zijn voorzien van de
Michelin Energy™ Saver banden. We heb-
ben de auto’s aangepast om ze schoner te laten
rijden door onder andere het plaatsen van een
luchtfilterelement en een elektronische span-
ningsmeter. Door onze aanpassingen hebben
ze een lager brandstofverbruik, een buitenge-
woon kilometerrendement en ze zijn veiliger.
Daarmee zijn ze een extra ondersteuning aan
het Go4MVO-programma. We zijn de enige in
deze regio die deze aanpassingen mag doen:”,
licht Jan van Mannekes toe. Aannemingsbedrijf
Van Dijk zet met deze acties een volgende stap
in het bewust omgaan met energie en het redu-
ceren van CO2-uitstoot. Maarten van Grieken
(directeur Van Dijk) heeft de ambitie om met
de inzet van het Go4MVO-programma een
structurele reductie van CO2-uitstoot (en an-
dere schadelijke emissies) van ongeveer twaalf
procent te realiseren. De nog resterende CO2-
uitstoot wordt gecompenseerd, waarmee het
wagenpark van Van Dijk CO2-neutraal is.
Wendy Ruwhof complimenteerde Aannemings-
bedrijf Van Dijk met deze belangrijke stap op
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en haar voortrekkers
rol in de branche. Olaf Reinhard, directeur
Perfecqt, benadrukte de voortvarendheid waar-
mee Aannemingsbedrijf Van Dijk uit Gouda
concrete stappen neemt omde CO2-uitstoot met
behulp van het Go4MVO-programma te realise-
ren. Hij overhandigde aan Maarten van Grieken
de Go4MVO-tankpas waarmee de monitoring
van het programma wordt gerealiseerd. Van Dijk
levert met haar deelname een concrete bijdrage
aan het realiseren van de doelstellingen van de
gemeente Gouda met betrekking tot het verbe-
teren van het klimaat zoals vastgelegd in het
‘Milieuprogramma 2010 – Klimaat & Energie’.
Met het Go4MVO-programma reduceert Van
Dijk ongeveer zes ton CO2 op jaarbasis.
Overhandiging CO2-neutraal wagenpark certificaat en Go4MVO-tankpas bij Bouw en aannemersbedrijf Van Dijk te
Gouda. V.l.n.r.; Maarten van Grieken (directeur Van Dijk), Jan van Mannekes (directeur Van Mannekes Auto’s), Olaf
Reinhard (directie Perfecqt), Wendy Ruwhof (wethouder Milieu & Duurzaamheid, Gemeente Gouda), Ron Snel (tech-
nisch directeur Van Dijk).
De snelste en goedkoopste weg om Uw rijbewijs te halen.
Lessen vanaf €24,- en nog geld terug??
Dat kan bij Verkeersschool De Goede Weg!!
Kijk op www.verkeersschool-degoedeweg.nl voor meer info
Waarom duur doen als het goedkoop kan?!
CO2-neutraal wagen-
park voor Van Dijk
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
HeIenahoeve 19 · 2804 HV Couda · 7eI: 06 -34487425

ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

De Belastingadviseur
Vitaliteitsspaarregeling
Zoals in mijn vorige column beloofd, ga ik het
deze keer hebben over de vitaliteitsspaarrege-
ling. Maar voor dat ik dat ga doen nog even
terug naar het einde van de spaarloonregeling.
De vorige keer schreef ik dat het opgebouwde
tegoed in 2013 ineens kon worden opgeno-
men. Inmiddels heeft het ministerie van Finan-
ciën aangegeven dat dit al per 1 januari 2012
mogelijk is.
Het is nog niet zeker, maar het kabinet wil in
2013 komen met een nieuwe spaarregeling ter
vervanging van de levensloop- en spaarloonre-
geling. De vitaliteitsspaarregeling. Ach ja als
het beestje maar een naam heeft. De flexibili-
teit van de voorgestelde regeling is aantrekke-
lijk, maar de omvang is nog beperkt. Iedereen
mag meedoen: werknemers, IB-ondernemers
en resultaatgenieters. Als u maar inkomen
uit tegenwoordige arbeid heeft. Er kan maxi-
maal 5000 euro per jaar worden ingelegd op
een spaarrekening, een spaarverzekering of
een spaarrecht. Het totaal opgebouwde tegoed
mag maximaal 20.000 euro zijn. Het ingelegde
bedrag is aftrekbaar in box 1 en het tegoed is
vrijgesteld in box 3. Uit het opgebouwde te-
goed kunt u geld opnemen wanneer, waarvoor
en hoeveel u maar wilt. Het opgenomen be-
drag wordt in het jaar van opname weer bij uw
inkomen in box 1 opgeteld. Als u 62 jaar of
ouder bent, dan mag u echter maximaal 10.000
euro per jaar opnemen.
Per 1 januari 2012 wordt de levenslooprege-
ling afgeschaft. Heeft u per 31 december 2011
een positief saldo, dan kunt u dit saldo in
2012 aanhouden. Heeft u voor 1 januari 2013
de leeftijd van 58 jaar bereikt, dan kunt u de
levensloopregeling voortzetten of het levens-
looptegoed omzetten in de regeling voor
vitaliteitssparen. Bent u jonger dan 58 jaar op
die datum, dat kunt u het tegoed in een keer
belast laten uitkeren of het tegoed storten naar
de vitaliteitsregeling. Ook als het tegoed gro-
ter is dan 20.000 euro
Zoals gezegd. De vrijheid bevalt me, alleen
zijn de bedragen nog te beperkt. Het is natuur-
lijk ook nog afwachten wat hier van overblijft
als het door de tweede kamer is gegaan.
Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
EsteemAccountancy &
Belastingadviseurs te
Waddinxveen
jaap@esteem.nl
Beste ondernemer
Meld u nu aan voor de Startersdag op zaterdag 5 november
Hoe start ik goed voorbereid mijn eigen bedrijf?
in het Beurs-WTC.

www.kvk.nl/startersdag
Omzet detailhandel meer online
Volgens de ING zal in 2020 een kwart van de
omzet in de detailhandel in ons land behaald
wordenviainternet. Opdit moment wordt €83
miljard omgezet waarvan vijf procent via inter-
net. Over tien jaar is dat twintig procent méér.
De groei in de online verkopen komt doordat be-
drijven die nu nog niet online zijn, dat over tien
jaar wel zijn. Dit betekent niet dat een webwinkel
garant staat voor succes. Want het zou voor een
deel een verschuiving kunnen betekenen van off-
line naar online. En daarnaast wordt het niveau
van e-commerce steeds hoger, webwinkels wor-
den steeds geavanceerder en zullen beginnende
instappers alleen al door de hoge kosten van
ontwikkeling en onderhoud afgeschrikt worden.
Toch moeten bedrijven online, want de consu-
ment oriënteert zich namelijk steeds vaker online
voordat tot aankoop wordt overgegaan in een
fysieke winkel.
20 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Sporten in Gouda
- door SPORTũGOUDA -
WeIkom op 5porten in CoudaŖ de nieuwspaginaŕs van 5PORTŧCOUDAŗ
U vindt 5porten in Couda iedere maand in de Krant van Coudaŗ
Naast de sportagenda, leest u hier meer over sportactiviteiten in de stad,
bij u in de buurtŖ over de zwembadenŖ sportverenigingen en sport op schooIŗ
We wensen u veel leesplezier, maar beter nog: veel sportplezier!
Diverse clinics in sporthal de Zebra
Donderdag 20 oktober is er in sporthaI de
Zebra een instuifmiddag voor de Goudse
basisschooIjeugd uit de groepen Ā tŤmĂŗ
Tussen 13ŗ00 ň 15ŗ30 uur geven diverse
verenigingen een kennismakingscIinicŗ
Hierdoor kunnen kinderen op 1 middag
met verschiIIende sporten kennis makenŗ
Velocitas geeft een clinic Jazzdance en
zet een behendigheidsparcours neer,
Jitae Taekwondo geeft een clinic en
via RFC Gouda kun je kennis maken
met rugby.
Vires handbal geeft tenslotte ook nog een
clinic. Alle clinics worden ondersteund door
medewerkers van 5PORTŧCOUDAŗ
Gratis sportmiddag
Het laatste half uur sluiten we de middag
af met een potje zaalvoetbal.
Nieuw!
in de Tobbe
Dameszwemmen
iedere maandagochtend
van 10.15-12.00
Banenzwemmen
iedere donderdagochtend
van10.15-12.00
Herfstvakantie
van 1ā tŤm 21 oktober
Kijk voor de activiteiten op wwwŗsportpuntgoudaŗnI
Toegang voor deze toffe sportmiddag
is gratis!
21 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
www. s p o r t p u n t g o u d a . n l
Noothoven van Goorstr. 60, 2806 RE Gouda. T 0182 - 590 910. F 0182 - 590 929. E info@sportpuntgouda.nl
De activiteiten van 5POPTũCOUDA worden mede mogelijk gemaakt doorŚ AA 5portsystems ũ Aannemingsbedrijf Houtman ũ Aannemingsbedrijf Van Ooijen ũ ABC Hekwerk
ũ Arcadis ũ BĤW Beton ũ Descol 5portvloeren ũ Duvak Automatisering ũ Coudse Verwarming ũ Crand Canyon ũ Helderwerkt communicatiesupport ũ Hellebrekers Technieken
ũ Holland 5port 5ystems ũ Nijha ũ 5childersbedrijf Den Hollander ũ 5choonmaakbedrijf Heuvelman ũ Triacon ũ Van Beynum Autobedrijven
ũ Van Dorp lnstallaties ũ Van den Heuvel Watertechnologie ũ Van der 5peld Aannemers ũ Van Ooijen ũ Van der Pool Wegenbouw ũ Veenhuis Medical Audio ũ Verzijl 5port
Buurtsport in de Tre�uil
Kids Basketbalinstuif
Basketbal is een snelle en flitsende sport.
Kinderen uit de groepen 6 t/m8 uit het
basisonderwijs kunnen op dinsdag
18 oktober mee doen aan een
kennismakingsmiddag bij de basketbal-
vereniging in Gouda: BV Springers.
Tussen 13ř00 en 1Ăř00 uur zijn er onder
leiding van deskundige trainers van de club
en van 5POPTũCOUDA diverse onderdelen
te doenř Doe dus meeŞ De instuif is in 5portŋ
centrum de Mammoet en er zijn geen kosten
aan verbondenř 1e kunt dus gratis meedoenŞ
Welke school wint
de wisselbekerŝ
5PORTŧCOUDA organiseert in de herfstvakantie samen met CZC DONK de
Goudse Schoolzwemkampioenschappen.
Op maandag 1ă oktober aanstaande
wordt in zwembad ŖDe Tobbeŗ van 10ř30
tot 13ř00 uur gestreden om de beste
tijden en de hoogste plaatsenř
Welke school gaat er dit jaar met de
wisselbeker vandoor?
Naast de prijs voor de beste schoolŘ
zijn er per onderdeel individuele prijzen
te winnenř Aansluitend op elk onderdeel
zal een Ȑnale worden gezwommenř
Er wordt afgesloten met de altijd
spectaculaire estafette.
Toeschouwers zijn van harte welkomŞ
5PORTŧCOUDA organiseert in de
herfstvakantie een ’Spetterende
Buurtsport’. Op vrijdag 21 oktober aan-
staande wordt in zwembad ŔDe TreȐuiIŕ
van 14.30 tot 16.00 uur de buurtsport
gehouden. Tijdens deze spetterende
buurtsport kan je over de loopmat,
van de glijbaan en er wordt ook een
clinic aquakids gegeven.
De kinderen die mee doen hebben zich inŋ
geschreven bij de buurtsportř Heb jij je voor
5petterende buurtsport
Ȝemaŋactiviteit
in zwembad
De Tobbe
Ben jij het snelste naar de overkant over
de loopmat? Wie is het snelste op het
vlot? Kan jij snel naar beneden van de
glijbaan?
Kom dan naar de recordpogingenmiddag
op woensdag 19 oktober in zwembad
de Tobbe.
Recordpogingen in het water
Van 13ř30 tot 1Ăř00 uur kun je meedoen
aan deze spetterende middagř Voor
de snelsten zijn prijsjes te winnen en
je betaald de gewone entreeprijzenř
Doe dus meeŜ Het adres van zwembad de
Tobbe is Tobbepad 2 in Coudař
deze keer niet ingeschreven en wil je de
volgende keer heel graag meedoenŝ
Hou dan de buurtsport in de gatenř
De buurtsport momenten in Korte Akkeren
zijn op maandag en vrijdag van 1āř00 tot
1Ăř30 uur voor kinderen van Ă tŦm 12 jaarř
Locatie is het wijkveld tussen ONA en
de Kindervriend.
Ouders zijn ook van harte welkom voor
een kopje koȔ e of theeř Helpen mag
natuurlijk ookŞ
Doe meeŜ Schoolzwemkampioenschappen
22 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
In Zoeterwoude st aat de groot ste brouwerij van Heineken in Europa,
waar we meer dan 9 miljoen hect olit er bier per jaar brouwen.
Alles draait hier om innovat ie en kwaliteit . Maar een goede werksfeer
is zeker zo belangrijk.
Onderhoudstechnici WTB en E&I
Als onderhoudstechnicus weet je wat je te doen staat: het dagelijks
onderhoud en technische verbeteringen aan onze machines. Je doel
is om onderhoudsplannen te perfect ioneren en storingen te
voorkomen. Dankzij jouw analyt ische blik bij inspect ies kunnen we
opt imaal blijven draaien. Je onderhoudt niet alleen onze machines,
maar ook goede cont acten met product ieafdelingen en leveranciers.
Heb jij een niet te st uiten verbeterdrang en een paar jaar ervaring
binnen een product ieomgeving? Refresh your career en kijk op
werkenbijheineken.nl
Informatie-avond
Datum: dinsdag 1 november 2011
Tijd: 19.30 uur
locatie: Nieuw-Burgvliet A.G. de Vrijestraat 1
2806 SP Gouda
www.nieuw-burgvlietschool.nl
Nu speciale prijs van € 2795,- voor
€ 1795,-
Boxspringcombinatie ‘Diamond Dream’
Geheel elektrisch verstelbaar incl. pocketveermatrassen.
Een kleine greep uit onze
grote collectie boxsprings!
Uw droomslaapkamer… de ideale omgeving waar u hélemaal
tot rust komt en kunt bijkomen van de stress van alledag.
Voor een mooie boxspring met het best denkbare slaapcomfort bent u
bij Voorbrood Meubelen aan het juiste adres! Bezoek onze grote
collectie topklasse boxsprings, geheel elektrisch verstelbaar, incl.
pocketveermatrassen en leverbaar in diverse stoffen.
Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen
Tel.: (0180) - 63 11 11
Fax: (0180) - 63 30 24
E-mail: info@voorbrood.nl
Geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondag gesloten.
www.voorbrood.nl
Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, Deco Shop en deskundige woonadviseurs.
Kom langs in onze showroom van 6000 m2. En u weet: altijd 10 - 30% korting op onze gehele collectie!
23 WERK & SCHOLING
Sinds 2010 coördineert de Milieudienst Mid-
den-Holland het landelijke project Energieke
scholen in alle Midden-Holland gemeenten.
Het project Energieke Scholen helpt scholen
om te gaan met het probleem van goed ven-
tileren maar ook energiebesparen. Op donder-
dagmiddag 29 september vond de kick-off in
de gemeente Zuidplas plaats. Wethouder Jan
Verbeek (Onderwijs) vande gemeente Zuidplas
opende het project Energieke Scholenop basis-
school De Eendragt in Zevenhuizen.
Raam open of raam dicht? Ventileren of iso-
leren? Frisse lucht is belangrijk, zeker ook op
school. Maar het raam wijd openzetten als de
verwarming aanstaat is energieverspilling. Bij
het project Energieke Scholen onderzoeken leer-
lingen zelf hoe ze hun schoolgebouw energie-
zuiniger en gezonder kunnen maken. Leerlingen
doen allerlei metingen, bijvoorbeeld met CO2-
meters en dat is belangrijk, want leerprestaties
van leerlingen zijn minder als het CO2-gehalte
in het lokaal te hoog is. In totaal doen in de
regio Midden-Holland 26 scholen mee met
Energieke Scholen. Uit de gemeenten Gouda
(zes), Vlist (vijf), Bergambacht (twee), Bodegra-
ven-Reeuwijk (zeven) en Zuidplas (zes).
Kick-off
Na een toelichting op het project door de
Milieudienst Midden-Holland, ging wethouder
Jan Verbeek samen met de leerlingen van groep
zeven en acht na hoe het zit met de luchtkwaliteit
in het lokaal. Terwijl de wethouder leerlingen liet
springen en gymnastiekoefeningen liet doen met
deur en ramen dicht, sprong de CO2-meter op
rood: het signaal dat luchtkwaliteit in het lokaal
verslechterde. Al snel volgden de eerste klachten
van hoofdpijn en duizeligheid. Gelukkig werd
het snel beter toen deur en ramen opengingen.
Zo toonde de wethouder het belang van goede
ventilatie aan. De leerlingen van De Eendragt
presenteren de resultaten van het onderzoek na
afloop van het project aan het schoolbestuur. De
gemeente Zuidplas heeft 750 euro per school
beschikbaar gesteld om tips van leerlingen uit
te voeren op school. Zie voor meer informatie
www.energiekescholen.nl
Schoolkorfbal bij Gemini
Bij korfbalvereniniging Gemini was er woens-
dag 28 september het jaarlijkse Goudse
schoolkorfbaltoernooi voor leerlingen van
groep vier tot en met acht.
Ongeveer 450 leerlingen van diverse lagere
scholen in Gouda streden in vijf leeftijdsca-
tegorieën om de prijzen, aangemoedigd door
ouders en klasgenootjes. Na de finales reikt
wethouder Kastelein de prijzen uit. De win-
naars van het Goudse schoolkorfbaltoernooi
zijn bij groep vier de Plaswijk school, groep
vijf: Schateiland en Livingstoneschool, groep
zes Juliana school, groep zeven Livingstone-
school en groep acht Wethouder Luidenschool.
De ouders aan het werk en de kinderen thuis
in hun eigen omgeving. Dit is wat een leidster
aan huis van de Schaapskooi kan bieden. Op
deze manier werkt de Schaapskooi al zestien
jaar met leidsters aan huis en ze hoopt in
de toekomst nog vele gezinnen te kunnen
bedienen.
“Op deze manier kunnen alle dagelijkse din-
gen gewoon doorgaan. De leidster brengt
en haalt de kinderen van en naar school en
(sport)clubs. Ook als de kinderen met vriend-
jes of vriendinnetjes willen afspreken, heb-
ben zij hier zeker de mogelijkheden voor.
Daarnaast zal de leidster licht huishoudelijk
werk verrichten”, licht de Schaapskooi toe.
“De persoonlijke aandacht voor het kind staat
bovenaan voor de leidster, zij kijkt naar de in-
teresses en wensen van het kind en de ouders
en past daar haar activiteiten en spel situaties
op aan.” Vanuit de Schaapskooi wordt er
begeleiding geboden aan de leidsters. En
met de ouders is er regelmatig contact om
te horen hoe de opvang verloopt binnen het
gezin. De regio waarin de leidsters aan het
werk zijn, loopt van Gouda tot Den Haag en
Rotterdam. Bel voor meer informatie tussen
14:00 en 15:00 uur op (0182) 679 298 of mai-
len naar lah@kindercentrumdeschaapskooi.
nl De contact personen zijn Trees van Meer-
ten en Rianne Nap.
De Bibliotheek Goverwelle aan het Midden-
molenplein opent op zaterdag 15 oktober nog
eenmaal de deuren voor het publiek voor een
boekenmarkt.
Naast het restant van de collectie wordt ook de
overgebleven inventaris van de hand gedaan.
Van de opbrengst komt vijftig procent ten goe-
de van het Wijkteam Goverwelle. De boeken-
markt is van 10.00 tot 16.00 uur.
Stichting De Witte Roos, Dronensingel 1 in
Bodegraven vertoont maandag 17 oktober
om 20.00 uur de spirituele film Meesters van
de Ziel over het leven en het werk van Mas-
ter Zhi Gang Sha en zijn geliefde spirituele
vader, Master Zhi Chen Guo.
Meester Sha en zijn geliefde spirituele leraar
Meester Zhi Chen Guo, zijn echte ziele-mees-
ters. Tussen hen bestaat een diepe verbonden-
heid. Ze hebben allebei een levensbedrei-
gend gezondheidsprobleem gehad toen ze
nog erg jong waren. Beiden herstelden door
de traditionele Chinese geneeskunde. Deze
vroege ervaringen hebben jarenlang de rich-
ting van hun studie bepaald.Door deze twee
ziele-meesters kunnen mensen over de hele
wereld nu de diepste wijsheid van de ziel
en de diepste wijsheid van de kruiden leren
kennen. Deze inzichten hebben de levens van
duizenden mensen veranderd, waarbij vaak
diepgaande transformaties op fysiek, emo-
tioneel, mentaal en spiritueel niveau plaats
vinden. Deze meesters hebben namelijk een
ware passie om dat wat ze ontvangen hebben
over te dragen. Kijk voor meer informatie
en aanmelding op: www.dewitteroos.info of
(06) 362 581 69.
Meesters van de Ziel
De Witte Roos De Witte Roos
voor spirituele bewustwording
Ventileren op scholen en energie
besparen
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Boekenmarkt
Goverwelle
De korfbalwedstrijd werd met veel plezier gespeeld.
Kindercentrum
de Schaapskooi
www.kindercentrumdeschaapskooi.nl
BENT U OP ZOEK NAAR:
Voor vragen of reacties neem contact op met de Schaapskooi:
Coördinatie leidster aan huis: Trees van Meerten of Rianne Nap
Telefonisch dagelijks bereikbaar tussen 14.00 en 15.00 uur op 0182-679298
Postadres: Bloemendaalseweg 46, 2804 AB, Gouda,
email: lah@kindecentrumdeschaapskooi.nl
Een leidster aan huis:
t 'MFYJCFMF PQWBOH WPPSEF LJOEFSFOJOVX
eigen woning
t HFEJQMPNFFSEF MFJETUFST
t EF EBHFMJKLTF WFS[PSHJOH FOCFHFMFJEJOH WBO
de kinderen
t EF MFJETUFSCJFEUWFSTDIJMMFOEF TQFMTJUVBUJFT
aan, passend bij verschillende leeftijden
t BMMFFOBGHFOPNFOVSFOXPSEFOJOSFLFOJOH
gebracht
Een baan als leidster aan huis:
t FFOMFVLF CBBOCJKHF[JOOFONFULJOEFSFO
van 0-12 jaar
t DPOUSBDUVSFOWBOBG VVSQFSXFFL
t VJUCFUBMJOH TDIBBM DPOGPSN$"0
kinderopvang
t XFSLCFHFMFJEJOH FOPOEFSTUFVOJOH EPPSFFO
vaste coördinator vanuit de Schaapskooi
t XJKWSBHFOFFOSFMFWBOUF PQMFJEJOH JOIFU
werken met kinderen (minimaal spw 2)
‘Leidster aan huis
biedt gezin rust’
Vorige week woensdag startte de Kinderboekenweek. Op vele basisscholen kwamen schrijvers langs en waren er
diverse activiteiten rondom het thema van dit jaar: helden. Zo ook op basisschool De Triangel. De kinderen kwamen
woensdagochtend in feestkleding op school. Velen verschenen in galajurk, kostuum of hadden zich verkleed als
hun held. Over de rode loper mochten de leerlingen binnenkomen om de Kinderboekenweek feestelijk te openen.
De leerkrachten lazen voor uit nieuwe kinderboeken, waarna het bal geopend werd met een dans.
Kinderboekenweek
24 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
FYSIO GOUDA-NOORD Jan van Beaumontstraat 2-4-6 º 2805 RR Gouda º Te|efoon (0182} 511 005 º www.fys|o-gouda-noord.n|
FYSIO REEUWIJK Fokkerstraat 16 º 2811 ER Reeuwi[k º Te|efoon (0182} 300 721 º www.fys|o-reeuw|jk.n|
FYSIO GOVERWELLE Bachstraat 3-5 º 2807 HZ Gouda º Te|efoon (0182} 514 869 º www.fys|o-goverwe||e.n|
Snel van uw pijn af?
Bij Fysio Gouda-Noord,Goverwelle
en Reeuwijk is shockwave therapie
de oplossing voor:
Ş 'ielspoor
Ş 2chouderklachten
Ş 3enniselleAogen,
Ş 'ardloopklachten
Onbeperkt sporten
voor € 35,-/maand?
Bij Fysio Gouda-Noord, Goverwelle
en Reeuwijk kunt u onAeperkt trainen
onder Eysiotherapeutische Aegeleidingʖ
Bel 0182 - 514 869
of mail naar: info@fysio-goverwelle.nl
Kies uw reden
om te komen!
Gratis grondige oogmeting
Spectaculaire aanbiedingen
Nieuwe collectie monturen
Lange Tiendeweg 9, Gouda,
tel (0182) 51 81 00
www.optieknu.nl
Optiek Nu
Tijdens de Nationale Oogmeetweken (tot en met zaterdag 29 oktober!)
bent u van harte welkom voor een gratis vakkundige oogmeting. Een
gelegenheid die u niet voorbij mag laten gaan, want uw ogen moeten
regelmatig worden gecontroleerd. Komlangs en ontvang €50,- korting
op een bril met multifocale glazen en/of € 25,- korting op een bril met
enkelvoudige glazen. Kijk voor meer informatie op www.oogmerk.nl
25 SPORT
Gouda zaterdag speelde voor het eerst dit sei-
zoen op eigen veld. De ploeg van Cor den Daas
pakte opnieuween overwinning. Dit maal te-
gen Haaglandia. “Dit was de beste ploeg die
we tot nu toe tegen zijn gekomen en we heb-
ben het goed gedaan. Al in vijftien minuten
stonden we 2-0 voor. In de tweede helft had-
den we nog grote kansen die we helaas niet
verzilverden. Zaterdag spelen we tegen SVC
uit Scheveningen waartegen we twee keer
wonnen in de nacompetitie vorig seizoen.
Maar zij wonnen vorige week nog van de kop-
loper en zijn in goeden doen.”
Jodan Boys zorgde zaterdag voor een kleine
stunt. Het team van Patrick Akerboom won
in blessuretijd van koploper Ter Leede. Vol-
gens Akerboom een terechte overwinning.
“We waren de hele wedstrijd de betere partij,
alleen kregen we de bal maar niet tussen de
palen. De ontlading was dus groot toen het in
de laatste minuut alsnog lukte.” Vol vertrou-
wen reizen de Gouwenaars zaterdag af naar
Benne kom dat evenveel punten heeft. Olympia
revancheerde zich zondag van de onfortuin-
lijke nederlaag bij Wilhelmus en won met 4-2
van Alphen. “We controleerden de wedstrijd
en kwamen al snel op 2-0 voorsprong. Vlak
voor rust kwam Alphen nog terug maar Joery
Castano stelde met twee treffers de overwin-
ning veilig”, reageert trainer Frank Kooiman.
Zijn ploeg speelde met rouwbanden vanwege
het overlijden van ex-bestuurslid Bertus Riet-
kerk. Zondag treedt Olympia aan tegen kop-
loper Delft. “Dit belooft een interessante te-
genstander te worden, want de ploegen zitten
allemaal dicht bij elkaar. We gaan voor de volle
winst.” ONA werd verrast door Excelsior dat
aantrad met een versterkt team. A-junioren die
worden klaargestoomd voor betaald voetbal
waren een maatje te groot voor de Gouwenaars
(6-0). Gouda zondag blijft op stoom en klopte
in eigen huis Haastrecht met 4-3 dat ook nog
geen puntverlies leed. Hiermee blijft de ploeg
aan kop. DONK was minder fortuinlijk en zag
de eerste drie punten door de vingers glippen in
de laatste minuut. Tegen Woerden zag het er-
naar uit dat Jack Harmsen en zijn mannen de
eerste overwinning zou binnenslepen na vijf
verliespartijen. Maar uiteindelijk hield het een
punt over aan de wedstrijd tegen Woerden (3-
3). De wedstrijd GSV tegen Sportief was afge-
‘Geef piek voor atletiek’
Jiu jitsuka Rietbroek pakt goud
RFC gaat voor handhaving
In de weken voor de clubkampioenschappen
hebben de pupillen en D-junioren geld inge-
zameld onder het motto ‘geef een piek voor
de atletiek’.
Ze hebben hiermee ruim 1600 euro voor de
club bijeengebracht. De opbrengst gaat naar
de atletiekvereniging die wil investeren in
atletiek attributen.
Ook tijdens het laatste kwalificatietoernooi
voor de wereldkampioenschappen tot 21 jaar
die op 11, 12 en 13 november gehouden worden
in Gent, heeft Jiu Jitsuka Jordy Rietbroek (tot
zestig kilo) het goud veroverd.
Na zijn prolongatie van zijn nationale titel be-
gin dit jaar veroverde de Gouwenaar goud in
Beverwijk, Hamburg (Duitsland), Den Haag,
Hanau (Duitsland) en afgelopen weekend ook
in Boskoop tijdens het Open Groene Hart Kam-
pioenschap. Naast dit knappe resultaat was er
afgelopen weekend meer succes voor Den Edel
Gouda Nederland. Mike Lingen pakte goud in
de klasse tot 66 kilo. Waar hij vorige week in
het Duitse Hanau met een bronzen medaille al
ver boven zijn Nederlandse concurrentie ein-
digde, veegde hij deze week zijn tegenstanders
in de directe confrontatie van de mat. Victor de
Vries ( tot vijftig kilo) was ook goed voor goud,
net als Freddy Weemaes ( tot 77 kilo) waardoor
ook zij hun kwalificatiereeks als beste Nederlan-
der in hun klasse afsloten. Een knappe zilveren
medaille was er voor Tommie Goudriaan (tot
62 kilo), terwijl Donny Donker en Rowin van
den Brink beide goed waren voor brons. In de
komende week zal voor de topsporters van Den
Edel Gouda Nederland duidelijk worden of zij
uitgezonden zullen worden naar het WKin Gent.
Na de promotie van de rugby’ers van RFC Gou-
da vorig seizoen is de ploeg erin geslaagd om
na vijf competitiewedstrijden een keurige der-
de plaats te bezetten in deTweede klasse Zuid.
“Dit resultaat is een gevolg van hard trainen en
werken waardoor de jonge Goudse ploeg ook
goed partij kan geven tegen veel geroutineer-
dere equipes in deze zware poule. Conditie,
tactische discipline en vaardigheid in de drie-
kwartlijn zijn de wapens waarmee de relatief
lichte ploeg van RFC Gouda de tegenstanders
wil bestrijden”, reageert de Goudse rugbyclub.
Tot nu toe dus succesvol, al beseft de techni-
sche staf dat er best nog wel een fase zal komen
in de competitie waarop ook karakter en door-
zettingsvermogen zal worden aangesproken.
Handhaving in deze poule is dit seizoen dan
ook het devies en een basis leggen voor groei
naar de toekomst. Dat moet met deze talentvolle
groep zeker tot de mogelijkheden horen. Zon-
dag treden de mannen RFC Gouda weer thuis
aan op het rugbyveld aan de Uiterwaardsedijk
in Gouda Goverwelle. Er wordt dan gespeeld
tegen de sterke Leidsche studenten van LSRG,
kick off 14.30 uur.
AV Gouda atleet liep tijdens de marathon in
Eindhoven een persoonlijk record. Hij verbe-
terde zijn snelste tijd met ruim twee minuten
en kwam uit op een eindtijd van 2.35.19.
Deze tijd was goed voor de eerste plek in de
categorie 35-plus. Clubgenoot Sandor Bron
nam afgelopen weekend deel aan de Bergse
Plasloop in Rotterdam en finishte als vierde op
de tien kilometer met een eindtijd van 33.44.
In de categorie 40-plus was dit goed voor de
tweede plaats.
Gouda speelde voor het eerst dit seizoen op eigen veld nadat de velden door de KNVB tot 1 oktober waren afgelast.
Zowel Gouda zaterdag (foto) als het eerste zondag team pakte een overwinning. (foto: Wim Pijper)
Het team van Den Edel Gouda Nederland.
P ROE F DE GOL F 5 P ORY. NL
LEER NU GOLFEN MEY EEN
VOORDELIGE 5YARYER5CUR5U5I
- 3 gol¾essen van 1 uur
- 3 maanden vrij gebruik van alle
oefenfaciliteiten
- Beginners golfset t.w.v. 6 125.-
- 1 ballenkaart (300 oetenballen)
GOLF, vLLL TL LLUK OM N|LT TL DOLN
Nu voor
sIechts
1S0.-
per persoon
Teletoon 0182 58 39 33 - www.goltbaan-ljsselweloe.nl
Pr Van Norden op marathon
Gouda pakt eerste
punten op eigen veld
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM(ether) en 97,7 FM(kabel)
• 24 uur per dag via internet
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Innovatie bij fysiotherapeut
Fysio & Sport Goverwelle, Gouda-Noord en
Reeuwijk zijn volop bezig met het ontwik-
kelen en implementeren van nieuwe behan-
delmethodes. Innovatiemanager Floris Goes
werkt hier dagelijks aan.
Floris Goes: “De fysiotherapie is in beweging.
Gezondheid en conditie worden voor veel
mensen steeds belangrijker terwijl zorg tege-
lijkertijd steeds duurder wordt. Zorgverleners
dienen mee te gaan met de markt en te inves-
teren in de nieuwste onderzoeks- en behan-
delmethoden, innovatie lijkt de sleutel tot suc-
ces.” In de bovengenoemde praktijken wordt
onder andere gewerkt met shockwave therapie
en echodiagnostiek. “Met behulp van echodi-
agnostiek kan in het lichaam worden gekeken
en worden spieren en pezen zeer nauwkeurig
in beeld gebracht. Hierdoor wordt de klacht
inzichtelijk voor therapeut en patiënt. Met
behulp van shockwave therapie wordt ver-
volgens in enkele behandelingen door middel
van geluidsgolven het herstel stevig aangezet
waarna iemand weer pijnvrij aan het werk kan
of snel terug kan keren op het sportveld. Uit
onderzoek waarbij verschillende medewer-
kers van deze praktijken betrokken zijn, blijkt
dat shockwave therapie een succespercentage
van meer dan tachtig procent heeft bij onder
andere hielsporen, tennisellebogen en schou-
derklachten”, licht Goes toe. Zie voor meer
informatie www.shockwave-gouda.nl
RFC Gouda bezet de derde plaats in de Tweede klasse Zuid.
6SRUWYHUVODJHQ
%HNLMNRISODDWVQX]HOI
XZVSRUWYHUVODJHQRSGH
YHUQLHXZGHZHEVLWH
26 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
NIEUW MET
HYALURONZUUR
R
ed
. ver.: w
w
w
.p
aginagezond
.nl
Lekker en ontspannen slapen, wie wil dat niet?
Als u weinig slaapt, merkt u dit direct de volgende dag:
u bent niet fit. Wilt u hier op een natuurlijke manier iets
aan doen? Melatonine van Sleepzz
®
is het meest gebruikte
slaapproduct van Nederland.
Melatonine is een lichaamseigen stof die in onze hersenen wordt
aangemaakt en die zorgt voor ons slaap- en waakritme. U kunt de
natuur een handje helpen door extra melatonine in te nemen en zo
uw natuurlijke slaap stimuleren.
Sleepzz Melatonine
Sleepzz heeft drie soorten pure melatonine die u makkelijk
kunt innemen en doseren, zonder bijwerkingen.
Melatonine Original om lekker in slaap te vallen.
Melatonine Time Release (voorheen Continu) om de hele
nacht lekker door te slapen.
Nieuw: Melatonine Forte 1,5mg.
Een extra hoge dosering melatonine.
Melatonine om natuurlijk lekker te slapen
Snel weer soepel bewegen?
Nieuw: AtroFlex
®
met Hyaluronzuur
Recent consumentenonderzoek uitgevoerd onder Nederlandse vrouwen in de overgang, toont dat Promensil
zeer effectief werkt. Het aantal opvliegers per dag verminderde aanzienlijk, de nachtrust verbeterde en de
vrouwen gaven aan minder last te hebben van stemmingswisselingen. Promensil is een uniek natuurlijk
overgangssupplement. Het wordt wereldwijd al door miljoenen vrouwen gebruikt en wordt geadviseerd
door artsen. Bevat isoflavonen (plantaardige hormonen) uit rode klaver en is bewezen effectief én veilig.
Het consumentenonderzoek is uitgevoerd
onder 57 Nederlandse vrouwen gedurende
2 maanden en bevestigt de uitkomst van
de bestaande klinische onderzoeken.
Enkele opvallende resultaten uit het
onderzoek: het aantal opvliegers per
dag vermindert met 49%, de nachtrust
verbetert bij 51% van de vrouwen
en 58% heeft minder last van
stemmingswisselingen.
Promensil is natuurlijk,
veilig én helpt snel. Eén tablet
(40 mg isoflavonen) per dag
is genoeg om opvliegers, stemmings-
wisselingen en overmatige transpiratie te
verminderen. Het is wetenschappelijk ontwikkeld
en klinisch getest.
Onderzoekt toont
º 887 is positief over Promensil
º 587 heeft minder stemmingswisselingen
º Aantal opvliegers vermindert met 497
º Bij 517 veroetert de nachtrust
Niet goed, geld terug!
Promensil is verkrijgbaar bij
drogist (o.a. DA, DIO), gezond-
heidswinkel (De Tuinen en G&W)
en apotheek. Wilt u ook af van
uw overgangsverschijnselen?
Probeer Promensil nu minimaal
2 maanden en als het niet
helpt, krijgt u uw geld terug.
Kijk voor de voorwaarden op
www.promensil.nl of bel Liberty
Healthcare. O85 548 O5 48.
Meer slaapoplossingen:
Tandenknarsen…Sleepzz heeft nu een Anti-Tandenknars
gebits beschermer die u zelf op maat kunt maken. Past elk
geoit. 0ntwikkeld door tandartsen. Beschermt uw geoit tegen
nachtelijk ongemak door tandenknarsen.
Als niets helpt…Power Sleep is extra sterk en toch natuurlijk.
Met Melatonine en Tryptofaan. Per nacht slechts 1 tablet.
Speciaal voor kinderen. Junior Rust-en Slaapsiroop dé oplossing
voor kinderen. Zonder alcohol en
kunstmatige zoet- en kleurstoffen.
Bij zulke momenten kun je wel een steuntje in de rug georuiken.
Valdispert Stress Moments tablet bijvoorbeeld. Eén tablet per dag
helpt je te ontspannen en stelt je gerust.
Positieve invloed
Valdispert Stress Moments is
een natuurlijk middel op basis
van plantaardige extracten,
welke een positieve invloed
hebben op de zenuwen.
Door de rustgevende en
ontspannende invloed zorgt het
voor innerlijke rust bij stress-
situaties en een zenuwachtig
gevoel én je kunt het gerust
regelmatig gebruiken.
Toepassing:
º Helpt oij een zenuwachtig gevoel
º Helpt oij innerlijke onrust
º Helpt oij stresssituaties
º 0ntspant en stelt gerust
Voor meer informatie:
www.stressmoments.nl of bel de Vemedia Informatielijn:
O9OO - 2888OOO (€ 0,15/min.).
Bijt je
niet vast
in stress
momenten…
Een drukke baan, deadlines, examens of een ruzietje.
Veel mensen worden wel eens geconfronteerd met een
stresssituatie en kunnen dan tijdelijk wat druk ervaren.
Voor meer informatie of advies. O9OO-2888OOO (O,15 eurocent p/min.j of www.sleepzz.nl
Sleepzz slaapproducten zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheidswinkel.
WERELDWIJD HET
MEEST GEBRUIKT!
Nieuw onderzoek
83% van vrouwen in de overgang
positief over Promensil
®

Schone lever
en nieren?
Alle afvalstoffen zoals nicotine, alcohol en cafeïne worden in
uw lever onschadelijk gemaakt. Maar ook kleur- en con-
serveermiddelen. Uw nieren filteren uw bloed en zorgen dat
afvalstoffen worden uitgescheiden. Wees er dus zuinig op!
Liv.52. Als uw lever u lief is
Om uw lever in topconditie te houden is er nu Liv.52
®
van het merk
Himalaya. Natuurlijke tabletjes met bijzondere Ayurvedische kruiden.
Deze ondersteunen de reinigende werking van de lever en stimule-
ren de afbraak van afvalstoffen én hebben een detox functie. Uw vet-
percentage daalt, uw huid ziet er stralender uit en u voelt zich fitter.
Liv.52 is wereldwijd het meest gebruikte supplement voor de lever.
Cystone. Als u zuinig op uw nieren bent
Voor uw nieren is er Cystone
®
. Deze natuurlijke
tabletjes stimuleren de nierfunctie, voorkomen
vorming van nierstenen en
helpen de afvalstoffen via
de urinewegen te verwijderen
uit het lichaam.
De producten worden door
250.000 artsen/therapeuten
wereldwijd geadviseerd.
Nu verkrijgbaar voor € 12,95
bij drogist, apotheek, gezondheidswinkel en De Tuinen.
Voor meer informatie: www.himalayaproducten.nl
Als u sport, veel achter de computer zit of wat ouder wordt, kunt u moeilijker gaan
bewegen door minder soepele gewrichten. Ook bent u ’s ochtends vaak wat stijver, zeker
nu het buiten kouder en vochtiger wordt. Veelal is de oorzaak hiervan dat het kraakbeen
tussen onze gewrichten minder wordt en uitdroogt. AtroFlex
®
met Hyaluronzuur smeert
de gewrichten, ondersteunt het kraakbeen en zorgt
dat u snel weer soepel kunt bewegen.
Hyaluronzuur komt van nature voor in ons bind-
weefsel en houdt vocht vast. Het zorgt ervoor dat de
gewrichtsvloeistof smeuïger wordt en dat het kraak-
been zijn schokdempende werking kan vervullen.
Vocht smeert de gewrichten
Het natuurlijk hyaluronzuur in AtroFlex werkt
als een soort ‘vochtmagneet’ die water vast-
houdt en daardoor het gewricht smeert.
Ook zitten er in AtroFlex speciale opbouwstoffen
(o.a. Glucosamine, Chondroïtine en MSM) voor ons
kraakbeen, waardoor dit
veerkrachtiger wordt.
U merkt al na een maand
dat u soepeler beweegt.
4x Goed voor:
º Kraakoeen
º Bindweefsel
º Collageen
º 8mering van
gewrichten
Verkrijgoaar oij drogist (o.a. Etos, DAj, apotheek en gezondheidswinkel (o.a. 0&w, De Tuinenj en via www.lioert].nl Neer informatie. www.atrofex.nl of oel O85 548 O5 48.
Uw lever niet in topvorm? Dit kan u merken:
º oleke vale huid º vlekken
º vermoeidheid º opgezwollen gevoel
º geirriteerde darmen º gewichtstoename
Lekkerder in uw vel!
27 GEZONDHEID
De leden van de regionale werkgroep.
Slaapkliniek
wordt sterkliniek
www.tppwesthof.nl · info@tppwesthof.nl
de Goudse specialist
voor een gebit met gevoel…
.een plaatje, frame of volledig gebit?
gewoon` of lichtgewicht,
of een klikgebit op implantaten?
Wát u ook kiest,
Westhof maakt het gebit dat bij u past,
- karakteristiek en natuurgetrouw -
met ouderwets vakmanschap en de nieuwste materialen.
… alsof u uw eigen gebit weer hebt.
Ook voor reparatie kunt u bij ons terecht.
Voor meer info: bel, kijk op onze website of kom gewoon even langs
Tandprothetische praktijk Westhof
Nieuwehaven 298, Gouda
0182 - 67 24 99
Ongewenste haargroei
definitief weg?
... het kan met laser
t7FSXJKEFSUPWFSNBUJHFCFIBSJOH
PQHF[JDIUPGMJDIBBN
t&SLFOEEPPS[PSHWFS[FLFSBBST
t&GGFDUJFWFTOFMMFCFIBOEFMJOH
t7BTUFMBHFQSJKTFOLVVSHBSBOUJF
Bel nu voor een
gratis informatie-
gesprek met:
Schoonheids-instituut
Elysée
Manon van Nielen
Nijverheidsstraat 51
2802 AH Gouda
0182-514762
www.schoonheidsinstituutelysee.nl
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Familie
Uiteindelijk was hij dan dood. Jong welis-
waar maar aan de koffietafel waren we het
erover eens dat hij tenminste van zijn el-
lende was verlost, dat meer leed was voor-
kómen en dat er geen verdrietige achter-
blijvers waren. Dokters hanteren zo nu en
dan een checklist hoe-erg-is-het. Hij was
een eenzame man die weinig voor zichzelf
vroeg, kind noch kraai had en langzaam
in zijn woninkje versukkelde. Een fatale
val doorbrak zijn dagelijkse saaie routine
en uiteindelijk belandde hij in een ver-
pleegtehuis. De drukte aldaar kostte hem
meer moeite dan het herstel van zijn ge-
broken heup. Helaas traden er vele com-
plicaties op en ontluisterend stierf hij na
enkele maanden in het verpleegtehuis. Via
een brief van de verpleeghuisarts kreeg ik
hierover bericht. Geheel onderaan de brief
las ik: Hij overleed in aanwezigheid van
veel familie. Hoezo veel familie? Al die
jaren nooit iemand gezien noch gehoord.
Waren ze uit op zijn erfenis? Voelden zij
zich schuldig? Was het berouw of was het
rouw? Hoezo veel familie? Ik merkte dat
ik in de valkuil trapte dat eenzame mensen
zielig zijn. Dat zij het slachtoffer zijn van
een vijandige en onwillige omgeving. Op-
eens herinnerde ik mij dat hij mijn visites
eigenlijk nooit op prijs stelde, altijd narrig,
het liefst op zichzelf. Hoe kan het dat hij
zo eenzaam was met zoveel familie? Zou
hij zijn familie altijd buiten de deur heb-
ben gehouden? Hield zijn familie wel van
hem maar wilde hij niet dat zij van hem
hielden? Had zijn familie pas toegang tot
hem ná zijn dood? Zijn eenzaamheid was
een gewilde eenzaamheid, hij was niet in
staat gebleken een uitgestoken hand aan te
nemen. Alsnog werd op de checklist “ver-
drietige achterblijvers” aangevinkt.
Peter Leusink
Peter Leusink vormt samen met Patricia Heerbaart
en Bas Nap, Praktijk de Huisarts. Deze is geves-
tigd aan de W. Barentszlaan 32, telefoon (0182)
698 088.
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft voor
de behandeling van slaapapneu, vanwege
bovengemiddelde prestatie en hoge waar-
dering door patiënten, drie kwaliteitssterren
van de ApneuVereniging ontvangen.
Het kwaliteitskeurmerk is gebaseerd op een
groot tevredenheidsonderzoek, waaraan 2700
patiënten deelnamen. Bij het onderzoek werden
de ervaringen van de patiënten vergeleken op een
groot aantal aspecten van diagnose en behande-
ling en konden zij hun waardering uitspreken
voor de slaapkliniek. Intotaal kregen41vande 78
slaapklinieken één of meer sterren. Slaapapneu
is een ziekte waarbij tijdens de slaap een groot
aantal keren de ademhaling een aantal secon-
den stopt. Hierdoor kunnen mensen bijkomende
ziekten krijgen zoals hartfalen en diabetes. Bij
een tijdige en juiste diagnose is slaapapneu zeer
goed te behandelen. Voor patiënten met slaapap-
neu is in het GHZ een gespecialiseerd spreekuur.
Hier kunnen patiënten met klachten van snurken
en moeheid terecht op één gezamenlijk spreek-
uur van de longarts, KNO-arts en gespecialiseerd
verpleegkundige. Het GHZ verricht meer dan
vijftien jaar onderzoek naar slaapapneu.
Weer in vorm na kanker
Regionale Werkgroep Oedeem- en Oncolo-
giefysiotherapeuten organiseert op 26 okto-
ber een informatieve avond over de mogelijk-
heden die er zijn om weer in vorm te komen
na kanker, zowel geestelijk als lichamelijk.
“Nadat bij iemand de diagnose kanker is
gesteld, volgt er meestal een zeer intensieve
periode van behandelingen, waaronder
operatie(s), chemo-, radio- en/of hormoonthe-
rapie. Tijdens en na deze behandelingen, bij
borstkanker, maar ook bij andere soorten kan-
ker, blijkt vaak dat de geestelijke en lichame-
lijke conditie niet meer optimaal is. Daarom
organiseren we deze informatieavond”, lichten
de initiatiefnemers toe. Tijdens deze avond zul-
len er verschillende sprekers zijn, waaronder
medisch maatschappelijk werkers Tinka Mes-
man en Werner de Ruiter. Zij zullen spreken
over re-integratie na kanker. Haptotherapeut
Mart Blokland zal vertellen over ‘emotioneel
herstel en hervonden zelfbeeld’. Daarnaast
wordt uitleg gegeven over het revalidatiepro-
gramma Herstel en Balans. Oedeemfysiothe-
rapeuten geven uitleg over herkennen en pre-
ventie van oedeem en een diëtiste legt uit hoe
voeding kan helpen bij herstel. Daarnaast is er
aandacht voor conditieopbouw in de vorm van
looptraining door de stichting Tegenkracht.
Zie voor het volledige programma, voor vra-
gen en aanmeldingen op www.informatie-
avond.info of bel (0182) 618 022. De avond
vindt plaats in de Veste, Ridder van Catsweg
300 in Gouda en duurt van 19.15 tot 21.45 uur.
Bram Boer organiseert op zaterdag 12 novem-
ber van 9.45 tot circa 15.30 uur de workshop
‘opstellingenwerk’ in het gebouw Ruimte aan
de Gouwe. “Opstellingen helpen om (meestal)
verborgen verbanden te zien en inzicht in je ei-
gen proces te krijgen.”
Bram Boer: “Denk hierbij aan rouw, verlies en
(oud) zeer. Voor mensen die (vroeger of onlangs)
pijn opgelopen hebben is het lastig die te verwer-
ken: de pijn wordt een deel van je. Na een hef-
tige en pijnlijke ervaring blijft de pijn en herin-
nering. Als dat gebeurt, ontstaat een ander intern
deel: ‘de overlever’. Deze doet wat nodig is om
je staande te houden. Dat is positief, maar hoe
sterker ‘de overlever’ wordt, hoe minder de pijn
nog gezien en gehoord wordt. En dat wreekt zich
soms. Gelukkig is er naast de twee interne delen
‘pijn’ en ‘overleven’ ook nog een ‘gezonde’ kern.
Dat is juist dat stuk dat ten diepste altijd al weet
wat écht goed voor je is. Die kan doen wat nodig
is om voorbij de pijn te komen, en dat is vaak:
die pijn weer onder ogen zien. Met de drie delen
‘pijn’, ‘overlever’ en ‘gezonde ik’ doen we tij-
dens deze workshop ‘opstellingenwerk’. Tijdens
de workshop ontstaat er meer intern evenwicht
bij de deelnemers.” Deelname kost 85 euro. Zie
voor meer informatie www.bramboer.nl
Workshop ‘De pijn voorbij’
Praktijk voor Iichaamsgerichte therapie
Bram Boer - Gouda ÷ info@bramboer.nl ÷ 0182 585171
Groepsworkshop op zaterdag 12 november
"De pijn voorbij - Voorbij de pijn"
Over rouw, verlies en (oud) zeer
Praktijk voor
lichaamsgerichte
psychotherapie
www.bramboer.nI
of 06 245 91019
28 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij geven u maar
liefst € 350,- voor
uw oude scherm, bij
aanschaf van een
nieuwe!*
*Is uw oude knikarmscherm aan vervanging toe?
Dan is dit het moment om een nieuw knikarmscherm
te kopen! Wij geven u ongezien € 350,- retour als
korting op een elektrisch bediend knikarmscherm.
U kunt kiezen uit de modellen Suneye 2B of XL,
Sunsmart en Winbox. Voor elke gevel een oplossing!
Dus: geen afvoerkosten, maar GELD TERUG
voor uw oude zonwering!
Nieuwe zonwering nodig? Geld terug voor
uw oude scherm!!!!
GELDIG VAN SEPTEMBER
TOT EN MET DECEMBER
(Deze actie geldt tot en met december 2011.
Het inruilbedrag kan alleen als korting
uitgekeerd worden op de aanschaf van één van
de vermelde electrisch bediende knikarm-
schermen. Het bedrag kan niet a contant
te gelde gemaakt worden. Mensen die geen zon-
wering in te ruilen hebben kunnen in de winkel
informeren naar de andere mogelijkheden.
G
T
DEAL!
“Met het geld wat we overhielden van
de verlaagde overdrachtsbelasting
kunnen we ons huis mooi voorzien
van zonwering. En nog voordelig ook!”
K O Z I J N E N Z O N W E R I N G R O L L U I K E N R A A M D E C O R A T I E H O R S Y S T E M E N
Weg en Bos 107 I 2661 DM Bergschenhoek
Tel: 010 52 49 040 I www.paulenpaul.nl
openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
2
0
1
1
Henegouwerweg 113
2741 JZ Waddinxveen
Tel: 0182-634742
Fax: 0182-634743
E-mail: info@ernstbaas.nl
Website: www.ernstbaas.nl
Tuinmakers met passie!
Bent u de
volgende?
Gi l d e nb ur g h
Hij is hier
wéér gevallen!
Dit keer:
€ 100.000!!!
(Gevallen op 1/5 lot)
U kunt uw geluk niet op
bij Primera Gildenburgh!
Winkelcentrum Bloemendaal, Gouda
www.primeragildenburgh.nl
0e SpecìaIìst ìn
):105)&,&/ en 7&3;&,&3*/(&/
Spoorstraat 1 - 2801 8A ûouda
0182-689498
ìnfo¡dehnancìeIeshop.nI
www.dehnancìeIeshop.nI
%&'*/"/$*Œ-&4)01
Koopzondag Goudse
binnenstad
6 november
Intocht Sint Gouda
12 november
Koopzondag Goudse
binnenstad
27 november
Popkoor Weekend
28 en 29 oktober
Kaarsjesavond Gouda
13 december
‘Schetsen van Schoonheid’
22 november tot 9 apri
Gouda bij Kunstlicht
16 december tot en met
8 januari 2012
tŝũ ŶĞŵĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƉĂƟģŶƚĞŶ ĂĂŶ͊
tŝũ͕ ďŝũ ƚĂŶĚĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬ
ƵĐŚŵĂŶ͕ ŚĞďďĞŶ ƉůĂĂƚƐ ǀŽŽƌ
ŶŝĞƵǁĞ ƉĂƟģŶƚĞŶ͘ KŵĚĂƚ
ǀŽŽƌŚĞĞŶ ŽŶnjĞ
ƉƌĂŬƟũŬ ĚŽŽƌ ϭ ƚĂŶĚĂƌƚƐ ǁĞƌĚ
ŐĞůĞŝĚ ĞŶ ŶƵ ĚŽŽƌ Ϯ͕
ŚĞďďĞŶ ǁŝũ ƉůĂĂƚƐ ǀŽŽƌ
ŶŝĞƵǁĞ ƉĂƟģŶƚĞŶ͊
<ŽŵůĂŶŐƐ ŽĨ ďĞů͕ ŽŵƵ ŝŶ ƚĞ ƐĐŚƌŝũǀĞŶ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ ϬϭϴϮͲϱϭϳϲϬϮ ŽĨ ŬŽŵůĂŶŐƐ
ŽƉ ĚĞ <ƌƵŐĞƌůĂĂŶ ϵϬ͕ ϮϴϬϲ > 'ŽƵĚĂ
KĨ ŬŝũŬ ŽƉ ŽŶnjĞ ǁĞďƐŝƚĞ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ǁǁǁ͘ƚĂŶĚĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬďƵĐŚŵĂŶ͘Ŷů͘
(Uw evenement ook op deze kalender? Meld
het ons via redactie@dekrantvangouda.nl)
Valetparking bij diverse Goudse restaurants
Een aantal horecazaken aan de zuidkant van de binnenstad van Gouda biedt sinds
1 september 2011 een nieuwe service: Gouda Valetparking. De restaurants Brunel, Buiten
eten+drinken, Delphi, Heinde & Ver, Kamphuisen eet- & dzrinklokaal, La Strada, Proeven,
Scheeps en Xochimilco hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot Gouda Valet-
parking. Met deze parkeerservice op donderdag, vrijdag en zaterdag nemen zij voor vijf
euro hun gasten het ongemak van zoeken naar een parkeerplaats en bijvullen van de
parkeermeter uit handen. Meer informatie bij de deelnemende restaurants.
Goudse Glazen
29 EVENEMENTEN
Nummer 40, 6 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
goede
inruil-
waarde
l
Markt 1, 2801 JG Gouda Tel ef oon ( 0182) 58 43 00 www. burgerhal . nl
Onder het Stadhuis van Gouda bevindt
zich de mooiste feestlocatie in de regio!
In één klik alles dichtbij!
30 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
REPLIKA JEANS
CASA MODA
overhemden
GIORDANO
overhemden
BAILEYS
vesten, polo’s, T shirts, zwembroeken
MONTE CARLO
polo’s, overhemden
OLYMP
strijkvrije overhemden
DIGEL
pakken
PIERRE CARDIN
polo’s, overhemden, jeans
KITARO
CALAMAR
CAMEL ACTIVE
jeans overhemden, colbert’s, t shirts
ELEMAR
zwembroeken
COLUMBIA
korte broeken en afritsbroeken
GLENN
polo’s
WELLENSTEIN
jassen
CANSON
jassen
JUPITER
jassen
REDFIELD
polo’s en overhemden
CULTURE
overhemden
M.E.N.S.
CECEBA
ondergoed en pyama’s
SLOGGI
ondergoed
Badjassen
BOS GROTE MATEN MODE
is een speciaalzaak voor de lange en forse man
kleding in maten 2XL - 9XL
Raadhuisstraat 20 | 2861 AJ Bergambacht | Tel: 0182 - 350947 | www.bos-grotematenmode.nl
OPEN: WOENSDAG - DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG
NAJAAR/WINTERCOLLECTIE 2011 NAJAAR/WINTERCOLLECTIE 2011
Voor mannen met een afwijkende kledingmaat is Bos Grote Maten Mode een uit-
komst. In hun sfeervolle winkel aan de Raadhuisstraat 20 te Bergambacht staan
Peter en Yvonne Bos klaar om iedereen op maat te bedienen met herenmode die
niet alleen comfortabel zit, maar ook nog eens goed staat!
“Bos Grote Maten Mode richt zich op
forse, gezette mannen alsmede heren met
een bovengemiddelde lichaamslengte”, ver-
telt Peter Bos. “Dat mijn vrouw en ik zijn
deze zaak vijf jaar geleden begonnen zijn,
had alles te maken met mijn vaak vergeefse
speurtocht naar geschikte kleding. Zelf ben
ik namelijk ook behoorlijk ‘aan de maat’.
Ik begrijp daardoor het probleem waar veel
mannen mee rondlopen. Een goed uitgangs-
punt om zelf een winkel te beginnen.” Het
assortiment bij Bos Grote Maten Mode begint
bij confectiemaat 60, lengtemaat 106 en de
kwartmaat 27 en loopt door naar confectie-
maat 76, lengte maat 130 en kwartmaat
36. “We zijn in staat om vrijwel elk gewenst
kledingstuk exact op maat te maken”, vertelt
Yvonne Bos. “Ook als het bijvoorbeeld gaat
om mouw- en pantalonlengtes. We leveren
daarnaast maatkostuums.”
De kracht van Bos Grote Mannen mode zit ‘m
niet alleen in de compleetheid van het assorti-
ment (van sokken en onderkleding tot en met
jeans, stropdassen en pakken), maar zeker
ook in de vriendelijke advisering. “We nemen
serieus de tijd voor onze klanten”, zegt Peter
Bos. “Uiteindelijk gaat het erom dat zij tevre-
den naar buiten gaan met hun aankoop.”
NIEUW in ons assortiment outdoor kleding van het merk Columbia
en extra lange T shirts in stretch en katoen speciaal voor de lange man.
Wij verkopen jeans tot en met lengte 40.
Mustang, Paddock’s, Camel Active, Pionier, Pierre Cardin, Replica
Pantalons in lengte, kwart en confectie maten Digel, M.E.N.S.
Casual en Geklede colberts Camel Active, Calamar, Digel
Strijkvrije overhemden van Olymp (korte mouw, lange mouwen en extra mouwlengte)
Wij verkopen o.a. sokken, riemen en bretels. Eigenlijk alles wat u kunt bedenken.
Herenmode
in grote en
lengte maten
Bos Grote Maten Mode heeft nog een
activiteit, Bos Bedrijfskleding. Onder deze
naam wordt er bedrijfskleding en veiligheids-
schoenen in elke gewenste maat verkocht.
Ook voor het bedrukken kan men bij Bos
Bedrijfskleding terecht. Kijk op www.bosbe-
drijfskleding.nl
verhuìsortìe verhuìsortìe
van heuven
6eedhartstraat 37
2811 ß1 keeuwijk
1eI.: 0182 · 391394
25% kartìng 25% kartìng
aµ de gehele rallertìe"
¯uitçezcnJeiJ jecn:, bc:ic: en bcbylleJinç
wij vei/uizen µei Jecembei c.:. ncci:
Moltoplein 59 - J059 Xw Rotterdom-Nesselonde
(in nieuwe winlelcentium ccn /even/uizeiµlc:)
Iie ook onze webshop: www.kidzzenzo.nl
31 FAMILIE / UITGAAN
Vanaf 19 oktober is museumgoudA weer toe-
gankelijk vanaf Oosthaven 9. Het museum
beschikt dan over twee entrees. De entree aan
de kerkzijde,waar zich ook de museumtuin
en het museumcafé bevinden. En de entree
aan de havenzijde, waar zich ook de nieuwe
museumwinkel bevindt.
De inrichting van de nieuwe entree en de nieu-
we museumwinkel aan de Oosthaven is moge-
lijk gemaakt door een royale gift van het Gouds
Catharina Gilde. Het Catharina Gilde bestaat uit
een groep ondernemers en particulieren dat het
museum actief steunt. De entree en de winkel
zijn ontworpen door bureau PLOT uit Amster-
dam. Gouwenaren hebben de sluiting van de in-
gang aan de Oosthaven altijd betreurd. Er stopt
een bus voor de ingang, dus het museum is per
openbaar vervoer nu weer beter bereikbaar. Voor
touringcars is er een halte op de brug voor de
entree. Ook bezoekers die slecht ter been zijn,
kunnen het best deze ingang nemen. Het assor-
timent van de museumwinkel is uitgebreid. Ook
op zondag is de museumwinkel geopend,op
dezelfde openingstijden als het museum. Met
de nieuwe museumwinkel tracht het museum
meer inkomsten te verwerven. De heropening
van de entree aan de Oosthaven betekent ook
een positieve injectie aan het havenkwartier. Er
worden al langere tijd plannen gesmeed om het
havenkwartier levendiger en aantrekkelijker te
maken. Passanten die met hun schip aanmeren
aan de IJsselkade, kunnen lopend over de Oost-
haven via het museum doorsteken naar de Sint-
Janskerk. Het museum verwacht als gevolg van
de heropening een toename van inloop.
De Groene Hart Archieven organiseren zater-
dag22 oktober eenfamiliedaginde Jeruzalem-
kapel in Gouda, met allerlei activiteiten op het
gebied van familiegeschiedenis.
Zo komt Yvonne Kroonenberg om 14.00 uur
vertellen over haar nieuwe boek De Familie-
blues. Daarnaast is er een workshop familie-
opstellingen en een interactieve lezing over
hoe men familieherinneringen vastlegt. Bezoe-
kers kunnen alle vragen stellen over familie-
geschiedenis en het doen van onderzoek naar
eigen voorouders. Zowel volwassenen als kin-
deren mogen ter plaatse een eigen familiewapen
maken of met de hele familie op een historisch
fotoportret. Het programma is gratis toeganke-
lijk en duurt van 10.00 tot 17.00 uur. De lezing
van Yvonne Kroonenberg vindt plaats in de
lezingenzaal van de Bibliotheek. Aanmel-
den kan vooraf via (0182) 521 821, via info@
groenehartarchieven.nl of op 22 oktober in de
Jeruzalemkapel.. Zie www.bibliotheekgouda.nl
Gouda Fair Trade
Het afgelopen half jaar is door de werkgroep
Fairtrade Gemeente Gouda hard gewerkt
om de titelaanvraag voor Fairtrade Gemeen-
te de deur uit te doen.
Méér eerlijke producten in bedrijven, op scho-
len, in de horeca en in winkels. Zo kunnen
de makers, mensen in ontwikkelingslanden,
een betere toekomst opbouwen. Afhankelijk
van het aantal inwoners van een gemeente
dienen er voldoende bedrijven, winkels, ho-
recazaken en (maatschappelijke) organisaties
mee te doen; voor Gouda betekent dit mini-
maal vijftig deelnemers. Op 23 september is
de titelaanvraag officieel ingediend bij het
Landelijke Campagnesecretariaat Fairtrade
Gemeenten. Op de website hebben zich nu
reeds 74 deelnemers aangemeld en dit aan-
tal groeit nog steeds. De werkgroep doet nog
steeds een dringend beroep op alle bedrijven,
winkels, horecazaken en (maatschappelijke)
organisaties in Gouda om ook fairtrade pro-
ducten te gebruiken (en/of te verkopen) en dit
meteen aan te melden via de website.
Gezocht
Er worden vrijwilligers voor de nieuwe Stich-
ting Fairtrade Gemeente Gouda gezocht. De
werkgroep zal op korte termijn opgaan in de
Stichting Fairtrade Gemeente Gouda. Voor
deze stichting is de werkgroep op zoek naar
vrijwilligers voor de functies van voorzitter
en penningmeester; ook kan de werkgroep
versterking gebruiken van een vrijwilliger,
die het terrein van communicatie, internet
en social media professioneel wil ondersteu-
nen. Informatie voor de diverse functies kan
men verkrijgen bij Ruud Lambregts, voorzit-
ter werkgroep Fairtrade Gemeente Gouda,
(0182) 599301 of (06) 12999882 of Thirza
Monster, coördinator van de werkgroep, (06)
28446512.
Fairtrade week
In de Fairtrade week van 31 oktober tot
6 november zal naar verwachting van de
werkgroep officieel de titel Fairtrade Ge-
meente aan Gouda worden toegekend. Dit zal
dan positief nieuws zijn voor Gouda en fees-
telijk gevierd worden op vrijdag 4 november.
Door het museum ook vanaf de Oosthaven weer toegankelijk te maken wordt een toename van de bezoekers verwacht.
Banketbakkerij
Van Dijk & Zn
Sinds 1890
Doelenstraat 22-32, Gouda
Tel. 0182 - 51 40 10
www.123gebak.nl
Profiteer ook mee van onze spaaractie.
Bij elke 10 euro krijgt u een waardebon
voor 50 cent, die u bij de eerstvolgende
aankoop al kunt verzilveren.
Boterkoeken,
De echte, met
100% roomboter.
Per stuk € 3.50
nu 2 voor € 5,75
Koekje van de week:
Grote spritsen, 100%
roomboter spritskoeken
Pak van 8 stuks van € 5.15
nu voor € 4.15
Entree museumgoudA
aan Oosthaven
Groene Hart
Archieven
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Dilemma
Al weer minstens tien jaar geleden zag ik
een trouwe klant, laat ik haar even me-
vrouw Goedvoordieren noemen, met een
van haar vele katten. De kat, een afdan-
kertje, net als al haar andere katten, was
gelukkig niet heel erg ziek en ik voorspel-
de mevrouw Goedvoordieren, dat de poes
binnen een week weer de oude zou zijn.
Toch bleef de aardige mevrouw serieus en
bezorgd kijken. Er was iets aan de hand
…… Toen ik vroeg wat er aan de hand was,
kwam het hoge woord eruit: “Mevrouw
Baerveldt, ik zit met een groot probleem
met de buurman, potverdomme”…. Zo, dat
was even schrikken. Mevrouw Goedvoor-
dieren, een dame die er altijd keurig uitzag
en zich altijd keurig gedroeg was helemaal
van de leg. Wat bleek, de buurman, een
oude alleenstaande boer, verzoop jaar in
jaar uit de pasgeboren katjes die zijn poe-
zen voortbrachten. Ze had de buurman hier
al meerder malen op aangesproken maar
de man antwoordde dan steevast dat hij
zijn poezen hun pleziertje niet wilde ont-
nemen maar dat hij ook geen zin had in
honderden katten. Ja mensen, dit soort din-
gen gebeuren vandaag de dag nog steeds
in ons beschaafde Nederland. Mevrouw
Goedvoordieren en ik besloten dat hier
wat aan gedaan moest worden. Elke twee
weken ving zij één van de poezendames
die ik vervolgens steriliseerde. Mevrouw
Goedvoordieren verzorgde ze een weekje
thuis totdat ze weer fit waren en ze hoefde
ze daarna alleen maar los te laten want ze
woonden immers een boerderij verderop!
Zo hebben we alle poezen geopereerd en
kon mevrouw Goedvooordieren weer lek-
ker slapen.
Ps: hele maand oktober weer 25 % korting
op het chippen van uw huisdier. Doen!
Marcelien Baerveldt
Dierenartsenpraktijk
Baerveldt, Schuur &
van Pelt
Vuurdoornlaan 2,
2803 BB Gouda
www.dierenartsgouda.nl
In één klik alles dichtbij!
De kapsalon voor het hele gezin!
Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag 09.00-18.00 uur
Woensdag 09.00-18.oo uur
Donderdag 09.00-21.00 uur
Vrijdag 09.00-18.00 uur
Zaterdag 09.00-17.00 uur
Bel voor een afpsraak:
0182 - 52 77 87
32 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
Ja,
u krijgt
persoonlijk
advies
A
ctie
: lu
xe
w
e
e
ke
n
d
ta
s
ca
d
e
a
u
!
B
e
l v
o
o
r
e
e
n
a
fs
p
ra
a
k
o
f k
o
m
la
n
g
s
.
VanȔderȔVoetȔAssurantiënȔ8ƠVƠ
HoogstraatȔƊƌƋ
ƋƓƐƊȔ8KȔHAASTk£CHT
T ƉƊƓƋȔǃȔƐƉȔƋƒȔƐƐ
£ iníoǙvdvoetǃassurantienƠnl
l wwwƠvdvoetǃassurantienƠnl
33 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Maandag 17 oktober wordt in
Zevenhuizen een nieuw fliaal van
de Rabobank geopend. In het dorp
stond al een Rabobankkantoor dat
tien jaar geleden werd gebouwd,
maar dat door de moderne bancaire
ontwikkelingen veel te groot was
geworden. Vlakbij heeft de Rabobank
nu een spiksplinter nieuw en kleiner
kantoor gerealiseerd.
“Het virtuele kanaal bij de bank wordt steeds
belangrijker met onder meer internet-
bankieren en emailverkeer. Dat heeft
ervoor gezorgd dat onze filialen veel minder
bezocht worden dan voorheen en dat
betekent dat we met kleinere kantoren
toe kunnen”, aldus Caspert van der Wel,
commercieel directeur van de Rabobank
Gouwestreek.
Het nieuwe filiaal in Zevenhuizen is
vergelijkbaar met het onlangs geopende
kantoor in de Goudse woonwijk Goverwelle.
“Het is een kantoor-winkel waar je terecht
kan voor service en advies binnen de
openingstijden. Daarbuiten kunnen we
gebruikmaken van spreekruimtes bij de
meer specialistische adviesgesprekken. Ook
kunnen klanten dan terecht om geld te
pinnen”, zegt Van der Wel.
De Rabobank is een coöperatie met leden in
plaats van aandeelhouders. Er is een leden-
raad die meedenkt en suggesties geeft
en waarnaar de directie goed luistert. “Als
Rabobank hebben wij een visie om in alle
kernen in ons land een kantoor te hebben,
dichtbij de mensen”, zegt Van der Wel. “De
Rabobank is de dichtbij-bank van Nederland.
Ook in de Gouwestreek houdt de Rabobank
in alle kernen een filiaal, waarbij zonodig
grotere kantoren worden vervangen door
kantoor-winkels.”
Over de toekomst is Caspert van der Wel
optimistisch: “Onze kantoren worden alle
service- en adviescentra die van 8.00 tot 20.00
uur telefonisch bereikbaar zijn. Bedrijven
hoeven niet meer bij ons langs te komen,
maar onze specialisten komen op verzoek
naar de bedrijven toe. En er gaan nog meer
handelingen via internet. Voor ouderen die
daar mogelijk moeite mee hebben, zijn er
speciale computercursussen.”
Rabobank, de dichtbij-bank van Nederland
8eI (0182) 69 55 55 of komIangs
www.rabobank.nI/gouwestreek
¯ ||¦k vcc. Je vcc.....Jer c¦ ......|c|.rk.r|/çco.est.eek.
3BCPCBOL&FO CBOLNFU JEFFÌO
b.rk|e.er ||¦ eer |.rk J|e J|.|t||¦, |et.ckker
er tccr..rçeverJ |s. |.t |s |et |Jee.
\c.J k|.rt er
crtv.rç 25 eo.c
c¦ ¦e .eker|rç¯!
|e.e ..t|e çe|Jt .||eer ||¦ |.|c|.rk ´co.est.eek, ||¦ |et
c¦erer v.r eer |et..|.eker|rç v.r 28 se¦ten|e. t/n
31 cktc|e. 2011.
Caspert van der Wel, commercieel directeur.
34 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Juwelier van Deth behoort tot één van de grootste in trouwringen
van Nederland en bestaat al meer dan 150 jaar.
U kunt kiezen uit de merken: Desiree, Promises, Colom, EL design, Dora en Calisto.
Trouwringen kopen is bij Van Deth een waar feest.
Het moment van aankoop wordt als leuke herinnering vastgelegd en direct meegegeven.
En u kunt als klap op de vuurpijl ook nog sparen voor een gratis diamant!
Korte Groenendaal 11-13 Gouda Tel. (0182) 51 49 19
www.deth.nl
romises
will you marry me?
)
T
r ouwpagi na

aymond Konijnenberg en Alice van Kuyk traden op 29 september in het huwelijk. ‘s Avonds
werd het feest gehouden in de Restaurant Johannahoeve in Capelle aan den IJssel. Het bruids-
paar ontvangt een waarde cheque van 100 euro die op te halen en te besteden is bij juwelier
Van Deth aan de Korte Groenendaal in Gouda. Wilt u ook het bruidspaar van de maand zijn? Stuur uw
trouwkaart op naar De Krant van Gouda, Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda onder vermelding van
“trouwpagina”.
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk, Tel (0182) 392882 www.zalencentrumdebrug.nl
Vier je droomfeest in een van de sfeervolle zalen
van De Brug! Gastheer Arie van Sinttruije heet
jullie van harte welkom. Bel (0182) 392882 voor
een afspraak over de mogelijkheden.
Wilt u ook één keer in
de maand adverteren
op de bruidspagina, bel dan:
Ellen Konijnenberg
0182-322453
Yvette Baks
0182-322452
Bruidspaar van de maand
Zalen- en partycentrum
Een onvergetelijk huwelijksfeest en/of -receptie?
Wij bieden u 4 zalen (35-250 gasten) met een uitstekende keuken,
4 gezellige bars en 60 parkeerplaatsen voor de deur.
Maak een afspraak omde onbegrensde mogelijkheden zelf te ervaren.
Graag tot ziens.
Le Patapouf
Kolkmanstraat 1-3
2805 CG Gouda
T 0182-513213
M 0641-455159
E info@le-patapouf.nl
I www.le-patapouf.nl
Gebackerij van den Berg maakt de mooiste
bruidstaarten. Naast een uitgebreid assortiment
op onze website hebben wij nu ook een
gespecialiseerde bruidstaartenwinkel.
Wij verwelkomen u graag in onze winkel aan de
Lange Groenendaal 32 te Gouda.
www.vd-berg.nl • info@vd-berg.nl
L. Groenendaal 32 Gouda
tel. 0182-529975
Passage 31 Waddinxveen
tel. 0182-612044
Crcene Hart Taxi
Het taxi bedrijf dat klaar staat voor u
TeIefccn: 0182 - 522 440
MobIel: U6 - 2/ 67 U8 81
kanIoor: U182 - 785 255
www.grceneharttaxi.nI
infc@grceneharttaxi.nI
Met CHT gaat u mee, tct ziensI
Het
kijk cp cnze
website vccr
de aanbieding
van schiphcI
35 HERFSTVAKANTIE
‘Finding Nemo’ in Concordia
In Filmhuis Gouda is elke dag een kwaliteitsflm voor de jeugd te zien.
Cinekidfestival met flms en
workshops
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Filmhuis Gouda doet ook dit jaar weer mee met het landelijke Cinekidfestival. In de vakantieweek vertoont het Film-
huis elke dag een kwaliteitsflm voor de jeugd van drie tot en met veertien jaar. Op vrijdag 21 oktober is er om 9.30 en
11.00 uur een animatieworkshop voor kinderen die wat meer willen weten over het maken van flms.
Het festival begint met de flm ‘Hans en Grietje’, te zien op maandag 17 en zaterdag 22 oktober. Dinsdag 18 oktober en
zondag 23 oktober (13.30 uur) draait de flm ‘De sterkste man van Nederland’. Deze flm gaat over de roodharige Luuk.
Hij is twaalf jaar, wat klein voor z’n leeftijd, en woont alleen met zijn moeder Dorien. Zijn vader heeft hij nog nooit gezien.
Dat vindt hij jammer, want als kleuter luisterde Luuk graag naar de verhalen over hem. Dorien vertelde toen dat zijn vader
de sterkste man van Nederland was en zomaar een vliegtuig kon voorttrekken. Dat is Luuk nooit vergeten. Deze flm is
geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Op woensdag 19 oktober is de laatste flm uit de Karla-triologie ‘Karla en Jonas’ te
zien van de Deense regisseur Charlotte Sachs Bostrup. De flm ‘I am Kalam’, te zien op donderdag 20 oktober om 13.30
uur, gaat over een arme jongen uit India, Chhotu, terwijl de flm ‘Ster in voetbal’ (vrijdag 21 oktober 13.30 uur) gaat over
de twaalfjarige Bayu uit Indonesië. Hoe worden tekenflms eigenlijk gemaakt? En kunznen kinderen dat zelf ook? Kinderen
die daar achter willen komen kunnen op vrijdag 21 oktober meedoen aan een nieuw programma-onderdeel van Cinekid: een
animatieworkhop. Tijdens deze workshops wordt op een speelse en praktische manier uitgelegd hoe dingen tot leven komen
in een flm. De workshops duren ongeveer vijf kwartier en bieden plaats aan vijftien kinderen in de leeftijd van vier tot en met
twaalf jaar. Meer informatie op www.flmhuisgouda.nl.
Jip en Janneke,
de Mjoeziekul
Jip staat in de tuin. Voor de heg. In de heg zit een gaatje.
Hij kijkt door het gaatje en ziet een klein meisje: Janneke.
Hij wil door het gaatje naar haar toe aan de andere kant.
En dan zit ie klem… Zo begint de mjoeziekul over de be-
roemdste kleuters van Nederland.
Zestig jaar geleden schreef Annie MG Schmidt de eerste
verhaaltjes van Jip en Janneke en Fiep Westendorp tekende
voor de plaatjes. Nu staan ze voor het eerst op het toneel.
Ze maken van alles mee, beleven avonturen, groeien groot en
zijn lekker stout. Want zoals Annie al leerde: doe nooit wat
je moeder zegt. Deze mu-
sical is voor iedereen van
vier jaar en ouder. Don-
derdag 20 oktober om
14.00 en 16.00 uur in De
Goudse Schouwburg.
Kinderen en hun ouders kunnen op woensdag 19 oktober genieten van de kinderflm ‘Finding Nemo’ in Cultureel Centrum
Concordia in Haastrecht.
De clownvis Marlin leidt samen met het zoontje Nemo een veilig leventje in het Great Barrier Rif in Australië. Wanneer
Nemo plotseling wordt weggehaald en in het aquarium van een tandarts beland, komt er een grootscheepse reddingsactie
op gang. Deze flm is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar. Kaartjes (vier euro voor kinderen en zes euro voor volwassenen)
voor de flm zijn online te bestellen via de website www.cultureelcentrumconcordia.nl. Kaarten zijn ook te koop voor aan-
vang van de voorstelling bij Concordia indien de flm nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website). De voorstelling
begint woensdag 19 oktober om 14.00 uur.
Cyclus organiseert op woensdagmiddag 26 oktober in
opdracht van de gemeente Gouda een herfstactiviteit
voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Om 14.00 uur
kan de jeugd zich verzamelen bij de hoofdingang van het
Noorderhout aan de Noordhoef.
De jeugdige natuurliefhebbers gaan met André van Klein-
wee, stedelijk ecoloog van Cyclus, het gebied in op zoek
naar allerlei herfstverschijnselen. Bij vochtig en nat weer
wordt aangeraden laarzen aan te trekken. Om 15.30 uur
is de bijeenkomst afgelopen. Deelname aan deze activiteit is
gratis. Neem voor inlichtingen contact op met Cyclus via
telefoonnummer (0182) 547 500.
Op zoek naar herfstverschijnselen
De flm ‘Razend’ is nét uit en iedereen vanaf negen jaar
kan in de vakantie genieten van deze nieuwste Carry Slee
verflming.
Alle kinderen die over zichzelf ‘Bennie Stout’ zeggen, mogen
naar de gelijknamige flm met onder anderen Hanna Ver-
boom en Koert de Bruijn. En als je dan toch niet stout bent:
Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar toch is hij
al op het grote doek te bewonderen. In ‘Sinterklaas en het
raadsel van 5 december’ beleeft de Goedheiligman weer veel
avonturen. Ook draait de flm ‘Johnny English Reborn’ en
voor jongeren vanaf twaalf jaar is ‘All Stars 2: Old Stars’ te
zien. Voor iedereen vanaf zes jaar wordt ‘De Smurfen’ nog
steeds gedraaid, dus smurf snel naar de Arcade Bios.
Kinderfilms in Arcade Bios
Bennie uit de flm ‘Bennie stout’.
Bijna weer TeenEvent
Voor tieners van elf tot en met veertien jaar is er in de herfstvakantie weer TeenEvent in Bodegraven. Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 oktober
zijn de tieners welkom op het TeenEvent-terrein aan de Indoorweg. ’s Middags van 15.00 tot 17.00 uur kunnen ze hier lasergamen, voetballen in de
pannakooi, sumoworstellen en levend tafelvoetballen. De meiden kunnen in de Girlzone zich bezighouden met make up en met taart bakken. Voor
de jongens staat er in de Boyzone een race-simulator klaar. Van 19.00 tot 21.00 uur gaan de jongeren leuke, gekke en grappige spelletjes in de tent
doen. Daarna is het terrein tot 22.00 uur geopend. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.teenevent.nl en teenevent.hyves.nl.
./(',1*6-23+833(/
.oo. +. .« .s -+»:s ·r»:s.·.s:r»s s» ++»«s.«+»-s +.-r·s.s»
:.rs«ss-.sr» s .sos -. so.:+
«oo. · -so
s.:s.s · ::-s «srs:ss ..o.ss :r« «+-s»
++».rs:r»s «+» :s «ss·
=os»s:+s «+» ::oo .... -o- :-oo ...
:o»:s.:+s «.r::+s s» r+-s.:+s «+» :ooo -o- :-oo ...
36 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
www.vd-berg.nl
Geldig t/m zaterdag
15 oktober 2011.
Smaakmakers sinds 1864
Banketbakkerij van den Berg
Waddinxveen: Passage 31 tel. 0182 - 612 044
Gouda: L. Groenendaal 32 tel. 0182 - 529 975
info@vd-berg.nl

´6elukkig hebben
we een goed
0uderschaþsþlan, meI
heldere aIsþraken
over de torgverdeling.´
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZc™BVg^VccZ@g^Z\Zg
8urg. Van keenensingel 1û1, 28û3 PA 6ouda · gouda_scheidingsþlanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZg lZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
´helþ, ik ga scheiden!´ aan. heI wordI u kosIeloos en discreeI IoegesIuurd.
Als er kinderen bij de scheiding beIrokken tijn, wilI u alles to goed mogelijk laIen verloþen. Ln snel
intichI krijgen in uw Inanciele siIuaIie. Als Inancieel deskundige en verIrouwensþersoon beharIigI de
Scheidingsþlanner uw belangen. Alle aIsþraken worden vasIgelegd in een duidelijk Scheidingsþlan
®
. Ln de
Scheidingsþlanner regelI verder alles voor u: heI convenanI, heI ouderschaþsþlan en de aIhandeling door
de rechIbank. lo kunI u Inancieel weer verder.
Help, ik ga scheiden!
k
inderdagen 22 en 23 oktober
‘’PRET GEZOCHT’’
met het kindertheater
tel. 0180-682997
Hugo Knoester met theater
'Knoestig op de planken'
Plaats: gebouw “de Schakel” oosteinde 27 in Moordrecht
www.vegintgoudse.nl
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro's (voor een gemiddelde leerling
+/- C500,=)
- 8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur
in de auto
- Sneller en veiliger
- RÌS-opleiding mogelijk
- Mogelijkheid tot voordelige slipcursus na afronding van de
rijopleiding
*informeer naar de voorwaarden
RijIes ook vòòr je 16,5 jaar* bent
AutorijschooI en SimuIatoropIeiding Van Reijen TeI 0182-517730 of 06-48783963
37 FAMILIE / UITGAAN
In de Sint Janskerk in Gouda is op vrijdag
4november een ‘kathedraalconcert met allure’
geïnspireerd door het klassieke genre. Zange-
res Petra Berger, pianist Jan Vayne en organist
en dirigent Martin Mans met zijn Martin Mans
Formation en mannenkoor CWM de Gouwe-
stem betreden de bühne van deze imposante
kathedraal. De jongeren van vocalgroup Voice
dragen voor het eerst bij aan de sfeervolle
kathedraalconcerten en dat belooft volgens
de organisatie adembenemend te worden.
De Kathedraalconcerten in november staan in
het teken van Classical Inspiration. Pianist Jan
Vayne en zangeres Petra Berger brengen vleu-
gel- en zangduetten ten gehore geïnspireerd
door klassieke meesterwerken. Martin Mans
en Jan Vayne leggen de focus op klassieke
improvisaties op orgel en vleugel en The
Martin Mans Formation zingt onder andere
het Hallelujah van Leonard Cohen. De en-
thousiaste, jonge zangers en zangeressen van
Vocalgroup Voice maken hun debuut met
daarin Keltische invloeden verweven en man-
nenkoor CWMDe Gouwestem maakt de avond
compleet met klassieke koorarrangementen.
Het concert begint om 20:00 uur. Reserveren
is aan te bevelen. Dit kan via www.kathedraal-
concerten.nl of bel de reserveerlijn: (06)
522 812 79. De toegang bedraagt 32,50 euro.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij de VVV-Gouda, Lange Tiendeweg 31, tele-
foon (0182) 550 308. Of via www.kathedraal-
concerten.nl en op de reserveerlijn (06)
522 812 79. Op de concertavond zijn overige
kaarten aan de kerkdeur te koop.
Peter Buwalda in schouwburg
Het zevende seizoen van het Gouds Literair
Café gaat zondag 30 oktober van start. Tegen
alle bezuinigingen op cultuur in is het initia-
tiefneemster Ineke Verkaaik weer gelukt om
een mooi programma samen te stellen.
Peter Buwalda neemt de aftrap op 30 oktober
om 15.30 uur in het theatercafé van de Goudse
Schouwburg. Met zijn boek Bonita Avenue
was Buwalda genomineerd voor de Libris
Literatuur Prijs en de Gouden Strop. Hij is win-
naar van de Academica (debutantenprijs) en de
Tzumprijs (mooiste zin). Er lopen twee nomi-
naties op zijn boek: de NS-publieksprijs en de
AKO-literatuurprijs 2011. Kaarten zijn voor
12,50 euro te koop bij Boekhandel Verkaaik
aan de Lange Tiendeweg en aan de kassa van
de Goudse Schouwburg.
Primera Gildenburgh in winkelcentrum
Bloemendaal verkocht het eenvijfde staats-
lot waarop tijdens de trekking van 10 oktober
de prijs van 100.000 euro viel.
In 2011 betaalde Primera Gildenburgh al meer
dan 250.000 euro aan prijzen uit. In september
kon daar nog eens 10.000 euro worden
bijgeschreven. Bij de laatste trekking volg-
de de klapper van het eenvijfde lot op een
ton. Volgens Marco van der Horst zijn
de verwachtingen voor de trekking van
10 november hoog gespannen. “Maar deel-
nemers maken samen met de trekking van
10 december en de eindejaartrekking nog al-
tijd kans op het weekend Christmas-shoppen in
London wat bij ons in de winkel te winnen valt.
Op 10 december verricht om 14.00 uur Igor
Maganouwski de Russische mentalist, die
de loten en de terminals voor de oudejaarstrek-
king (met een jackpot van 30.000.000 euro)
komt instralen, de trekking. De winnaar van de
reis zal het weekend hierna met het vliegtuig
vertrekken naar London om daar twee nachten
te slapen en te winkelen.”
Jan Vayne en Martin Mans aan de vleugel.
Winnend lot van ton bij Primera
Gildenburgh
‘Kathedraalconcert
met allure’ in Sint Jan
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Zhineng Qigong:
Het antwoord op fysiek, emotioneel
en mentaal overgewicht
Wegens de uitzonderlijk grote belangstel-
ling voor de cursus”Zhineng Qigong” wil ik
graag nog iets meer vertellen over deze Be-
wegingsleer uit China. Het valt me op dat
slechts weinigen bekend zijn met deze medi-
sche afsplitsing van Qigong.
Hoe kan het dat Zhineng helpt bij afvallen?
Deze oefeningen helpen o.a. om vet te ver-
branden of om te zetten in voeding. Daarnaast
zorgen specifieke oefeningen ervoor dat hon-
gergevoel wordt weggenomen op momenten
dat we trek krijgen. Het eetpatroon gaat veran-
deren en zal hypoglykemie tegengaan. Je weet
wel: als je niet op tijd eet, kun je duizelig wor-
den, je concentratie is ver te zoeken en je wil
iets zoets. Dit kan resulteren in diabetes, als
je steeds aan die zoetbehoefte tegemoetkomt.
Bewegen helpt om de glucosegehalten van je
lichaam op peil te houden. Zhineng helpt ook
om je pijntolerantie te verhogen. En wel door
het endorfinegehalte (de natuurlijke pijnstil-
lers in je lichaam) te verhogen. Bv: menstrua-
tiepijn, hoofdpijn. De natuurlijke diepe adem-
haling die ontstaat tijdens het oefenen, maakt
dat er meer zuurstof in de bloedbaan wordt
gebracht, waardoor het verkrampingen opheft.
Beweging vermindert het klonteren van het
bloed, waardoor je de kans dat je een hart-
kwaal krijgt, verkleint. Zhineng verbetert
je vermogen om na te denken. Het verhoogt
je productiviteit door je te helpen het hoofd
rustiger te maken -en daar ligt de link met
Mindfulness-: in het hier en nu te leven. De
concentratie wordt specifiek getraind. Je zult
hierdoor ook beter slapen. Je immuunsysteem
gaat weer goed werken. De belangrijkste oe-
fening van de serie die Dr.Pang Ming heeft
samengesteld is de “Lift Chi up, Pour Chi
Down” oefening. Een makkelijk te leren oefe-
ning die als doel heeft de Chi-de oerenergie -
aan te trekken en gebruikte energie terug te
geven. De meridianen worden geopend zodat
blokkades worden opgeruimd en de energie
kan stromen door deze kanalen. Zhineng is te-
vens een healingsmethode:de Laogong punten
in de handen worden geactiveerd:zo heb je je
dokters altijd bij je. En: last but not least: de
zorg wordt duurder. Hoe minder wij de zorg
nodig hebben hoe beter.
Jantsje Dekker, Zhineng Qigong
instructor en Klassiek
Homeopaat
www.jantsje-dekker.nl
Win kaartjes voor kathedraalconcert
De organisatie van het Kathedraalconcert stelt drie maal twee kaartjes beschikbaar voor de
uitvoering van vrijdag 4 november.
Geef antwoord op de vraag: Hoeveel jaar bestaat het mannenkoor De Gouwestemdit jaar?
Mail uw antwoord voor 19 oktober naar redactie@dekrantvangouda.nl. Prijswinnaars krij-
gen per mail bericht en kunnen de tickets afhalen voor aanvang van het concert. Lezers van
De Krant van Gouda die niet in de prijzen vallen, krijgen op vertoon van dit artikel aan de
kassa een korting van 7,50 euro en betalen voor een kaartje geen 32,50 euro maar 25 euro.
7LPH)XQ
Lange Tiendeweg 69
2801 KG Gouda
06 - 14942625
time4fun2011@live.nl
Gedichtenbundel als dank
Tijdens de vierde editie van ‘Poëzie ten huize
van’, werd oud-stadsdichter Jan Graafland op
zaterdag 8 oktober, bedankt voor zijn grote in-
zet. Jan Graafland was stadsdichter van Gouda
in de periode 2009 tot 2011. Hij ontving uit
handen van de Goudse wethouder van Cultuur,
mevrouw Daphne Bergman, de prachtig vorm
gegeven bundel met zijn stadsgedichten.
Diverse soorten dichters presenteerden zich
zaterdag op het dichtersfestival ‘Poëzie ten
huize van’ in de verschillende, zeer oude pan-
den in het centrum. Helaas viel het aantal
bezoekers tegen. Dick Markvoort reageert
na afloop: “Gouda verdient een groter pu-
bliek. Poëzie is een kunstvorm die niet overal
een groot publiek trekt, maar de bezoekers
die er waren hebben een bijzondere dag gehad.”
Peter Buwalda
Oud-stadsdichter Jan Graafland ontving tijdens Poëzie
ten huize van een gedichtenbundel als dank voor zijn
grote inzet.
In Reeuwijk start een kennismakingsles
ZhinengQigong in lokatie "De Driehoek,
Kennedysingel 23. Tijd:10 uur 45- 11 uur 45.
op Woe.ochtend. De cursus begint 26 oktober
De cursus begint 26 oktober. Opgave bij: Jantsje Dekker.
Kosten: € 100. Wordt er in een keer contant voldaan dan betaalt u € 90.
Opgave bij:Jantsje Dekker
Tel: 0182-584053 of via de mail:
jckloosterman-dekker@zonnet.nl of
via de website:www.jantsje-dekker.nl.
OP DINSDAGAVOND 18 OKTOBER VAN 19.30-20.30 UUR, ZAL
JANTSJE DEKKER EEN GRATIS KENNISMAKINGSLES VERZORGEN
ZHINENG QIGONG, IN HAAR PRAKTIJK"PARACELSUS".,
WESTHAVEN 54 TE GOUDA.
Gratis kennismakingsles
38 ADVERTENTIE
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs € 750 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs €38,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
39 FILM EN THEATER
De voorstelling ‘De Zoon’ van Opium voor het
Volk staat dinsdag 18 oktober om 20.30 uur in
De Goudse Schouwburg. Om het historische
aspect in de voorstelling te benadrukken,
heeft de productie een historische maaltijd
inclusief een inleiding georganiseerd. Er zijn
nog plaatsbewijzen beschikbaar voor zowel
de voorstelling als de maaltijd.
Tegen betaling van vijf euro kan het publiek ge-
nieten van een lichte maaltijd, bereid door his-
torica en archeologe Claudia van de Poel én van
een inleiding op de voorstelling. Claudia van
de Poel zal op deze avond historische gerech-
ten maken die in deze streek in 1672 werden
genuttigd. Iedereen met plaatsbewijzen voor
deze voorstelling, is vanaf 19.00 uur welkom
om deel te nemen aan deze maaltijd. Van tevo-
ren reserveren is wel een pré en dat kan bij de
kassa van de schouwburg op telefoonnummer
(0182) 513 750. Het stuk ‘De Zoon’ gaat over
filmmaker Hugo die worstelt met zijn kostuum-
drama over Johan de Witt en Willem III. Op een
dag staat de zeventienjarige David voor de deur
die beweert zijn zoon te zijn. De stukken van
Willem de Vlam worden uitgebracht onder de
vlag van toneelgroep Opium voor het Volk.
Opium voor het Volk staat voor toegankelijk en
intelligent toneel. In de regie van Carola Arons
zijn te zien: Thomas de Bres, Harriët Stroet,
Janneke Remmers en Krisjan Schellingerhout.
Anne van Veen komt op vrijdag 21 oktober met
haar nieuwe voorstelling ‘Wilde Lucht’ naar
Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht.
De voorstelling ging in januari 2011 in de
Goudse Schouwburg in première. Nu tourt
Anne door Nederland en op 21 oktober is ze
terug in haar oude woonplaats Haastrecht. In
‘Wilde Lucht’ gaat Anne het gevecht aan met
de spoken van vroeger en komt zo midden in
haar eigen neurosen terecht. Kaartjes (17,50
euro) voor Anne van Veen zijn online te bestel-
len en betalen via de website www.cultureel-
centrumconcordia.nl. Kaarten zijn ook te koop
voor aanvang van de voorstelling bij Concordia
indien ‘Wilde Lucht’ nog niet is uitverkocht
(check hiervoor de website). De voorstelling
begint vrijdag 21 oktober om 20.15 uur.
Thomas de Bres en Janneke Remmers in ‘De Zoon’.
Anne van Veen in Concordia
Programma Bibliotheek Gouda Uitladder
www. gouds e s c houwbur g. nl
woensdag
19 oktober
Danny de Munk & Henk Poort
‘Jeugdherinneringen’
aanvang:
20.00 uur
Historische maaltijd bij
stuk ‘De Zoon’
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Vrijdag 14 oktober
Grote zaal, 20.00 uur: Internationale Opera
Producties met ‘Carmina Burana’ (klassieke
muziek). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Marijke Boon met
‘Boon Best’ (cabaret).Er zijn nog kaarten.
Zaterdag 15 oktober
Grote zaal, 20.00 uur: ‘Soul Sisters’ (muziek).
Première. Uitverkocht.
Dinsdag 18 oktober
Grote zaal, 20.00 uur: Paul de Munnik en
Maarten van Roozendaal met ‘Heimwee naar
de Hemel’ (muziek). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Opium voor het Volk
met ‘De Zoon’ (toneel).Er zijn nog kaarten.
Woensdag 19 oktober
Grote zaal, 20.00 uur: Danny de Munk & Henk
Poort met ‘Jeugdherinneringen’ (muziek).
Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Paulien Cornelisse met
‘Hallo Aarde’ (cabaret). Uitverkocht.
Donderdag 20 oktober
Grote zaal, 14.00 en 16.00 uur: ‘Jip en Janneke
De Mjoeziekul’ (familievoorstelling). Er zijn
nog kaarten.
Vrijdag 21 oktober
Grote zaal, 20.00 uur: Daddy Cool Kim-Lian
van der Meij e.a. met ‘Daddy Cool’ (musical).
Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Americana Treasures
met ‘Country classics van Kendel Carson’
(muziek). Er zijn nog kaarten.
13 oktober: Lezing 55+, inleiding Mandala
tekenen in Bibliotheek Bloemendaal.
15 oktober: Boekenbios als afsluiting van de
Kinderboekweek in Centrale Bibliotheek
22 oktober: Yvonne Kroonenberg te gast tij-
dens Familiedag van Streekarchief in Streek-
archiefMidden-Holland, Groeneweg 30
24 oktober: Expositie Schilderijen van Lysandra
Zuidema-Wiersma in Bibliotheek Bloemendaal
26 oktober: Workshop reisverhalen schrijven
door Karin Anema in Bibliotheek Bloemendaal
2 november: Colleges voor volwassenen over
Athene in Centrale Bibliotheek
9 november: Workshop Mindfulness door
Hergen Schuringa in Bibliotheek Bloemendaal
10 november: Lezing 55+ over ‘Digitale
dingen’ in Bibliotheek Bloemendaal
17 november: HOVO-cursus kunstgeschiede-
nis in Bibliotheek Bloemendaal
17 november: Ontmoeting met Nelleke
Noordervliet in Centrale Bibliotheek
28 november: Expositie van foto’s van Ton
Verkaik in Bibliotheek Bloemendaal
Voor informatie en kaartverkoop zie website:
www.bibliotheekgouda.nl
Zaterdag 15 oktober
Gouda, Boekenmarkt in Bibliotheek Gover-
welle van 10.00 tot 16.00 uur.
Gouda, Skatchcrawl, tekenen in/om de molen
aan de Punt 17, tussen 10.00 en 17.00 uur.
Gouda, Zaterdagmiddagmuziek in de Goudse
Sint-Jan, met altvioolkwartet Zemtsov,
van 16.00 tot 17.00 uur.
Reeuwijk: Optreden De Joekels en Slang
Dang bij Loose End, aanvang 21.00 uur.
Meer info: www. loose-end.eu.
Reeuwijk, Handwerken in Streekmuseum
Oudheidkamer Reeuwijk, van 13.30 tot
16.30 uur.
Woensdag 19 oktober
Haastrecht, Kinderfilm ‘Finding Nemo’
in Concordia. Info: www.cultureelcentrum-
concordia.nl
Vrijdag 21 oktober
Haastrecht, Anne van Veen met voorstelling
‘Wilde Lucht’ in Concordia, aanvang 20.15 uur.
Meer info: www.cultureelcentrumconcordia.nl.
Exposities
Bodegraven, Expositie Ingrid Siliakus en
Adri Langbroek in Evertshuis, te zien van
9 oktober tot en met 16 november.
Gouda, Expositie met thema Gouda in atelier
van Anders Bekeken (Hoge Gouwe 89). Te zien
van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober.
Reeuwijk, Expositie Wereldschaakstukken, te
zien tot en met november. Geopend op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00
tot 17.00 uur, www.streekmuseumreeuwijk.nl.
Waddinxveen, Expositie ‘200 jaar Burger-
lijke stand Waddinxveen’. Te zien tot en met
2 november in bibliotheek De Groene Venen.
Vrijdag 14 oktober
19.00 uur: La prima cosa bella
21.45 uur: A seperation
Zaterdag 15 oktober
19.00 uur: The king’s speech
21.45 uur: De helaasheid der dingen
Zondag 16 oktober
16.00 uur: La prima cosa bella
20.30 uur: A seperation
Maandag 17 oktober
13.30 uur: Hans en Grietje
20.30 uur; La prima cosa bella
Dinsdag 18 oktober
11.00 uur: De sterkste man van Nederland
14.00 uur: The king’s speech
20.30 uur: La prima cosa bella
Woensdag 19 oktober
13.30 uur: Karla en Jonas
20.30 uur: A seperation
Donderdag 20 oktober
13.30 uur: I am Kalam
20.30 uur: Melancholia
Vrijdag 21 oktober
9.30 uur: Cinekid animatieworkshop
11.00 uur: Cinekid animatieworkshop
13.30 uur: Ster in voetbal
19.00 uur: Tomboy
21.45 uur: Source code
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 6 t/m woensdag 12 oktober 2011
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
Op vrijdag voordeelmatinee 6 euro
www.arcadebios.nl
ONE DAY
do. t/m zo. 19.00
2e week
za. t/m wo. 13.15
2e week
za. t/m wo. 12.45
2e week
za. t/m wo 13.00
11e week
JOHNNY ENGLISH REBORN
Dagelijks 19.00 en 21.30, vr. t/m wo. ook 15.30
2e week
ALL STARS 2: OLDSTARS
Dagelijks 18.45 en 21.30, vr. t/m wo. ook 15.00
Nederlandse première
Volgende Ladies Night:
‘I DON’T KNOWHOWSHE DOES IT’
wo. 26-10-2011 aanvang 19.30 uur - prijs: 11,50 euro
geen kortingen
Dagelijks 21.30
4e week
ma. t/m wo. 19.00
4e week
FRIENDS WITH BENEFITS
ISABELLE
Vrijdag 14 oktober
All Stars 2: Old Stars: 15.00 uur
Razend: 15.15 uur
Johnny English Reborn: 15.30 uur
BENNIE STOUT
RAZEND
SINTERKLAAS EN HET RAADSEL VAN 5 DECEMBER
DE SMURFEN (2D)
vr. t/m wo. 15.15
Nederlandse première
40
Nummer 41, 13 oktober 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Van der Palmstraat 2
Vraagprijs: € 289.000,- k.k.
Aan de rand van een woonwijk gelegen met vrij zicht
op groen en waterpartij, goed onderhouden 30-jaren-
hoekwoning. Deze ruime zes kamer woning is in de
afgelopen jaren voorzien van een moderne badkamer,
keuken, maar heeft ook veel 30-jaren stijlkenmerken
behouden, zoals openslaande tuindeuren, paneel-
deuren, granitovloer, glas in lood ramen, inbouwkas-
ten en hoge plafonds, wat de woning een karakteris-
tieke sfeer geeft die zo kenmerkend is voor woningen
uit deze bouwperiode.
Gouda
Westhaven 33
Vraagprijs: € 699.000,- k.k.
Zeer sfeervol en uniek grachtenpand met tuin op het
zuidwesten in een voormalig parochiehuis (Theodo-
russtichting). Het gemeentelijke monument heeft een
woonoppervlakte van maar liefst ca. 518m² en leent
zich uitstekend voor een combinatie van wonen en
werken of volledig wonen. De woning is voorzien van
vele originele details en is gelegen op een toplocatie in
het centrum van Gouda met de Markt, winkels, restau-
rants en het NS- station op loopafstand.
Gouda
Slapperdel 15
Vraagprijs: € 159.500,- k.k.
Midden in het historische centrum van Gouda gelegen
zeer goed onderhouden 3 kamer bovenwoning met
riant dakterras (ca. 25 m²) aan de achterzijde. De
woning ligt aan de voorzijde in de gezellige drukte
van een winkelstraat en aan de achterzijde grenzend
aan een rustig gedeelte van het centrum waar ook
de mogelijkheid voor parkeren (betaald) is. Het pand
waar de woning onderdeel van uitmaakt is gebouwd
in ca. 1900 en de woning heeft een gebruiksopp.
wonen van ca. 84m².
Gouda
Middelblok 83
Vraagprijs: € 940.000,- k.k.
Vrijstaande, onder architectuur gebouwde (2006)
villa, gelegen op een prachtige locatie.. Deze split-
level woning bestaat uit 6 afzonderlijke woonniveaus
(woonkamer, luxe open keuken en 4 slaapkamers),
vanaf alle niveau’s heeft u een schitterend uitzicht over
het polderlandschap. Enkel kwalitatief hoogwaardige
materialen zijn gebruikt bij de bouw van deze luxe
woning. Rondom de woning ligt een ruime tuin met
daarin een fruitboomgaard. Laat u verrassen door dit
unieke, speels ingedeelde object!
Gouderak
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop t aankoop t verhuur t taxaties
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupree.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupree.nl
TAXATIE NODIG?
De vrije verkoopwaarde van een
pand moet worden bepaald voor
een aan- of verkoop. Of u heeft de
executiewaarde nodig voor de finan-
ciering van uw nieuwe huis.
Welke waarde voor u ook van belang
is, Dupree Makelaars verricht een
doelgerichte taxatie en brengt een
helder en volledig rapport uit. De
tarieven voor een taxatie verschillen
per object en per getaxeerde waarde.
Graag overleggen wij vooraf met u
over de mogelijkheden.
OOK VOOR NWWI TAXATIES!
GAAT U EEN
WONING KOPEN?
Bel Dupree Makelaars
voor deskundige
aankoopbegeleiding.
Vest 268
Vraagprijs: € 350.000,- k.k.
Zeer royaal gemeentelijk monument met groot zonnig
dakterras (41 m²) op een unieke locatie aan het binnen-
havenmuseum in het historische centrum van Gouda.
Het gemeentelijke monument is in 2000 gemoderni-
seerd met behoud van een aantal originele details en
het authentieke karakter van de woning. Verdeeld over
de 4 verdiepingen zijn er 5 slaapkamers, een royale li-
ving met eetkeuken op de 1e verdieping, en een ruime
berging op de begane grond (geschikt voor het stallen
van motoren). Gebruiksopp. wonen ca. 176 m².
Gouda
Molenmeesterslag 67
Vraagprijs: € 259.000,- k.k.
Vossiusstraat 36
Vraagprijs: € 167.500,- k.k.
In gewilde kindvriendelijke woonwijk gelegen 5 kamer
ééngezinswoning met vrije ligging aan de achterzijde
en parkeerplek met berging op eigen terrein aan
de voorzijde.
De uitstekend onderhouden woning is in 2009-2010
gemoderniseerd met een nieuwe keuken, sanitair
en een nieuwe badkamer. Wand en vloerafwerking,
tuin, schilderwerk etc. zijn ook in de afgelopen drie
jaar vervangen en/of vernieuwd. De woning heeft een
gebruiksopp. wonen van ca. 122 m².
In een kindvriendelijke woonwijk ligt deze jaren ’30 woning
met voortuin, een zonnige op het westen gelegen ach-
tertuin met berging en achterom. Op de begane grond
bevinden zich de zonnige woonkamer en de open keu-
ken met diverse inbouwapparatuur. Op de 1
e
verdieping
bevinden zich drie slaapkamers evenals de badkamer
met ligbad en 2e toilet. Op de 2e verdieping is een ruime
zolderkamer met veel opbergruimte. Deze ruime 5 kamer-
woning is volledig voorzien van dubbel glas, dakisolatie en
vloerisolatie. Gebruiksopp. wonen ca. 93m² .
Gouda Gouda
VERKOCHT!
VERKOCHT!
VERKOCHT!
Wijkdijk 11 | Vraagprijs: € 1.295.000,- k.k.
Zorgvuldig gerenoveerde woonboerderij ‘Polderblieck’ met een zomerhuis, verwarmd buitenzwembad, garage
voor drie auto’s en een onder architectuur aangelegde tuin. De totale oppervlakte van het perceel bestaat uit
circa 3750m² gedraineerde eigen grond. De goed onderhouden gebouwen en tuin zijn prachtig gelegen in het
beschermde polderlandschap van het Groene Hart. De luxe woning is o.a. voorzien van een masterbedroom met
badkamer op de begane grond, luxe keuken, bibliotheek/kantoor en 4 slaapkamers op de eerste verdieping met
een 2
e
badkamer. Het zomerhuis is voorzien van een saunaruimte, ruime berging en een gastenverblijf met keuken
en badkamer. Bouwjaar: 1926, woonopp.: 300m², Inhoud: 1050m³.
Boskoop

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful