Você está na página 1de 6

DECLINACIONES 1 declinacin 2 declinacin

1
NOMINATIVO VOCATIVO

SINGULAR

PLURAL

2
NOMINATIVO

SINGULAR masc./fem. neutros masc./fem.

PLURAL neutros

-A -A - AM - AE - AE -A - AE

- AE - AE - AS - ARUM - IS - IS

-US,-ER,-IR -E,-ER,-IR -UM -I -O -O -I

-UM -UM -UM -I -O -O

-I -I -OS -ORUM -IS -IS

-A -A -A -ORUM -IS -IS

ACUSATIVO GENITIVO DATIVO

VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO

ABLATIVO

DATIVO ABLATIVO LOCATIVO

LOCATIVO

3 declinacin

4 declinacin

3
NOMINATIVO

SINGULAR masc./fem. neutros

PLURAL masc./fem. neutros

4
mas./fem.
NOMINATIVO VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO ABLATIVO

SINGULAR neutros -U -U -U -US -UI -U

PLURAL masc./fem. -US -US -US -UUM -IBUS,-UBUS -IBUS, -UBUS neutros -UA -UA -UA

CERO, -S CERO, -S -EM, -IM -IS -I -E, -I

CERO, -E CERO, -E CERO, -E

-ES -ES -ES -UM, -IUM -IBUS -IBUS

-A, -IA -A, -IA -A, -IA

-US -US -UM

VOCATIVO ACUSATIVO GENI TIVO

DATIVO ABLATIVO

5 declinacin
5
NOMINATIVO VOCATIVO

SINGULAR

PLURAL

-ES -ES -EM -EI -EI -E

-ES -ES -ES -ERUM -EBUS -EBUS

ACUSATIVO GENITIVO DATIVO

ABLATIVO

PRONOMBRES Personal
NMERO CASO NOMIN 1PERSONA 2PERSONA REFLEXIVO NMERO

CASO
NOMIN ACUSAt

1PERSONA

2PERSONA

REFLEXIVO

EGO ME MEI MIHI ME, MECUM

TU TE TUI TIBI TE, TECUM

SE SUI SIBI SE, SECUM


PLURAL

NOS NOS NOSTRI, NOSTRUM

VOS VOS VESTRI, VESTRUM

SE SUI

ACUSAT

SINGULAR

GENIT DATIVO

GENIT

ABLAT

DATIVO

NOBIS NOBIS, NOBISCUM

VOBIS VOBIS, VOBISCUM

SIBI SE, SECUM

ABLAT

Posesivo Demostrativos
POSESIVOS 1 PERSONA UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES DEMOST. SINGULAR
MASC. FEMEN. NEUTRO

PLURAL
MASC FEMEN. NEUTRO

MEUS, -A, -UM

NOSTER,-TRA,-TRUM

NOMINA 2 PERSONA

TUUS, -A, -UM

VESTER,-TRA,-TRUM
ACUSAT

HIC HUNC

HAEC HANC HUIUS HUIC

HOC HOC

HI HOS HORUM

HAE HAS HARUM HIS

HAEC HAEC HORUM

3PERSONA (Reflexivo)

SUUS, -A, -UM

SUUS, -A, -UM

GENITI DATIVO

frico
FRICO MASC.

ABLATI

HOC

HAC

HOC

HIS

SINGULAR
FEME NEUT RO MASC.

PLURAL
FEMEN. NEUTRO DEMO ST MASC.

SINGULAR
FEME NEUTRO MASC.

PLURAL
FEMEN. NEUTRO

NOMINA

IS EUM

EA

ID ID

II (EI) EOS

EAE EAS

EA EA

NOMIN A ACUSA T GENITI

ISTE ISTUM

ISTA ISTAM ISTIUS

ISTUD ISTUD

ISTI ISTOS ISTORUM

ISTAE ISTAS ISTARUM

ISTA ISTA ISTORUM

ACUSAT

EAM
GENITI

EORUM EIUS

EARUM

EORUM

DATIVO

EI EO EA EO

IIS (EIS) IIS (EIS)

DATIV O ABLAT I

ISTI ISTO ISTA ISTO

ISTIS ISTIS

ABLATI

Frico
DEMOST SINGULAR
MASC. NOMINA ACUSAT FEME NEUTRO MASC.

SINGULAR
MASC. FEMEN. NEUTRO MASC.

PLURAL
FEMEN. NEUTRO

PLURAL
FEMEN. NEUTRO

NOMINA IPSE PSUM IPSA PSAM IPSUM IPSUM IPSI IPSOS IPSAE IPSAS IPSA ACUSAT IPSA GENITI
GENITI

ILLE ILLUM

ILLA ILLAM ILLIUS ILLI

ILLUD ILLUD

ILLI ILLOS ILLORUM

ILLAE ILLAS ILLARUM ILLIS

ILLA ILLA ILLORUM

IPSIUS IPSI IPSO IPSA IPSO

IPSORUM

IPSARUM IPSIS IPSIS

IPSORUM

DATIVO ABLATI ILLO

DATIVO ABLATI

ILLA

ILLO

ILLIS

Enftico
FRICOENFT MASC. NOMINA ACUSAT

SINGULAR
FEMEN. NEUTRO MASC.

PLURAL
FEMEN. NEUTRO

IDEM EUNDEM

EADEM EANDEM EIUSDEM EIDEM

IDEM IDEM

IIDEM EOSDEM EORUNDEM

EAEDEM EASDEM EARUNDEM IISDEM

EADEM EADEM EORUNDEM

GENITI DATIVO ABLATI

EODEM

EADEM

EODEM

IISDEM

Pronombre relativo
RELAT MASC. NOMINA ACUSAT

SINGULAR
FEMEN. NEUTRO MASC.

PLURAL
FEMEN. NEUTRO

QUI QUEM

QUAE QUAM CUIUS CUI

QUOD QUOD

QUI QUOS QUORUM

QUAE QUAS QUARUM QUIBUS

QUAE QUAE QUORUM

GENITI

DATIVO

ABLATI

QUO

QUA

QUO

QUIBUS

UBI (en

donde)

UNDE (de donde) - Sin preposic. con lugar menor y domus, humus, rus. - Con AB, EX, DE en los dems casos.

QUO (a

donde)

QUA (por donde)

ABLATIVO

- Sin preposic. con nombres de lugar menor que no tengan locativo. - Con IN con nombres comunes que no tengan locativo y lugar mayor.

- Sin preposic.
ACUSATIVO

- Sin preposic. con lugar menor y domus, humus, rus. - Con IN, AD en los dems casos. - Con PER. - Lugar menor de 1 y 2 declinaciones del singular. - Nombres comunes domus, humus, rus.

LOCATIVO

EL VERBO
TEMAS ENUNCIADO -1 pers. sing. presente indicat. -2 pers. sing. presente indicat. -Infinitivo de presente -1pers. sing. pret. perf. Indicat. -Supino 1 2 3 4 M. CONJUGACIONES amo, -as, -are, -avi, -atum habeo, -es, -ere, habui, habitum rego, -is, -ere, rexi, rectum audio, -is, -ire, -ivi, -itum capio, -is, -ere, cepi, captum Presente ama- (am-) habereg(e)audicapi- (cape-) Perfecto amavhaburexaudivcepSupino amathabitrectauditcapt-

VOZ ACTIVA. FORMAS PERSONALES SISTEMA DE PRESENTE INDICATIVO Morfema temporal SUBJUNTIVO Morfema temporal IMPERATIVO Morfema temporal SISTEMA DE PERFECTO INDICATIVO Morfema temporal SUBJUNTIVO Morfema temporal

CERO

*1conj.: -E*Resto: -A-

CERO Desinen .person.: *2s.: cero *2p.: -te

CERO Desin. person: -i -isti -it -imus -istis -erunt (-ere)

Pretrito perfecto

-ERI-

Desinencias generales

Presente. Imperfecto Futuro Imperfecto

Pretrito Pluscuamperfecto.

-BA-

-RE-

-ERA-

-ISSE-

*1-2 conj.: -B*Resto: -A-(1 p.s.) -E-(resto)

CERO Desinen person. *2 y 3s: -to *2p.: -tote *3p.: -nto

-ERO -ERI-S -ERI-T ...

Desinencias O S T MUS TIS NT

desinencias especficas Para el perfecto

Futuro Perfecto.

Desinencias

-i -isti -it -imus -istis -erunt (-ere)

VOZ PASIVA. FORMAS PERSONALES


SISTEMA DE PRESENTE IMPERATIVO INDICATIVO SUBJUNTIVO SISTEMA DE PERFECTO

Sobre los tiempos de la voz activa, cambiar la desinencia personal activa por la pasiva: *PRES.: 2S.: -RE -R 2P.: -RIS(-RE) -MINI -TUR *FUT.: 2 Y 3 -MUR SING.: -MINI -TOR -NTUR 3P.: -NTOR

Se forma con el participio de perfecto del verbo conjugado + SUM en el tiempo de presente o perfecto correspondiente.

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

INFINITIVO Presente

Pasado

Futuro

Activa

AMARE AMARI

AMAV-ISSE

AMAT-URUS, UM (ESSE) -UM AMATUM IRI *

-A,-

El infinitivo de futuro pasivo amatum iri apenas es utilizado, y es sustituido en la mayora de las ocasiones por la forma amandus, a, -um (esse), que, en definitiva, es el infinitivo de la conjugacin perifrstica pasiva.

Pasiva

AMAT-US, -A, (ESSE)

PARTICIPIO Activa

Presente AMANS, -NTIS

Pasado

Futuro AMAT-URUS, -A, -UM

Pasiva

AMATUS, -A, -UM

SUPINO

Acusativo AMAT-UM GERUNDIO

Dativo-Ablativo AMAT-U Acusativo (AD) AMA-NDUM GERUNDIVO AMA-ND-US, -A, -UM

Genitivo AMA-ND-I

Dativo-Ablativo AMA-ND-O

CONJUGACIN PERIFRSTICA ACTIVA La conjugacin perifrstica activa se forma con el PARTICIPIO DE FUTURO del verbo conjugado ms el verbo SUM como auxiliar. Expresa futuro prximo, intencin o inminencia. scripturus sum: 'voy a escribir' (presente de indicativo) facturus erant: 'iban a hacer' (imperfecto de indicativo)

CONJUGACIN PERIFRSTICA PASIVA La conjugacin perifrstica pasiva se forma con el GERUNDIVO del verbo conjugado ms el verbo SUM como verbo auxiliar. Expresa obligacin. Delenda est: 'ella ha de ser destruida' (presente de indicativo) El complemento agente se expresa en DATIVO: Consilium capiendum est mihi: 'Tengo que tomar la decisin' (lit. 'la decisin ha de ser tomada por m')

S I N T A X I S TIPO Copulativa Disyuntiva Adversativa Explicativas o causales Conclusivas o consecutivas

D E

L A O R A C I N LA COORDINACIN

C O M P U E S T A ENLACES

Et, -que, ac, atque, nec, neque Vel, -ve, aut, seu, sive Sed, autem, verum, tamen, at Nam, namque, enim, etenim Ergo, igitur, itaque, quare, quamobrem, proinde
LA SUBORDINACIN SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

1. 1. 2. 3. 2.

Oraciones de infinitivo. Infinitivo con sujeto propio en acusativo. Infinitivo sin sujeto propio. Construccin personal. Oraciones introducidas por subjuncin. Ut, ne. (Cambio de significado con verbos de temor). Quod, quin, quominus.

3.

Interrogativa indirecta. Indirecta parcial. Indirecta total.

Simples: num, -ne, nonne, an. Dobles: utrum, -ne, ... an.

SUBORDINADAS ADJETIVAS Introducidas por pronombres relativos (qui, quae, quod y sus compuestos) o adverbios relativos (ubi, unde, quo...). Los pronombres relativos conciertan con el antecedente en gnero y nmero, y llevarn el caso que requiera su funcin en la oracin. Su modo normal de construccin es el indicativo; la aparicin del subjuntivo habr de explicarse por algn matiz adverbial aadido o por el valor propio no real del subjuntivo. SUBORDINADAS ADVERBIALES TIPO SUBJUNCIONES EJEMPLOS Sume argentum ut librum emas. Finales Ut, ne, quo+ subjuntivo Aperte loquor, quo facilius intelligas. Ita, adeo, tam, is, talis...ut + subjuntivo Quis est tam demens ut sua voluntate maereat? Consecutivas Negacin: ut non, quin Tibi gratias ago quod me vivere coegisti. Quod, quia, quoniam Causales Cum vita sine amicis plena metus sit, ratio ipsa monet Cum + subjuntivo amicitias comparare. Cum + indicativo Cum venit Caesar... Cum + subjuntivo (Cum histrico) Cum Caesar veniret... Ut + indicativo Ut venit Caesar... Ubi Simul ac Caesar venit... Temporales Cum primum, ubi primum, ut Postquam Caesar venit... primum, simul ac Priusquam loco demigrent... Postquam Donec eris felix, multos numerabis amicos. Antequam, priusquam Exspecta dum redeam. Dum, donec, quoad Igualdad: ut, sicut, velut, quemadmodum Ut supra dixi... Superioridad e inferioridad: comparativo + Plus dixi quam volui. Comparativas quam Aristippus, quasi animum nullum habeamus, corpus solum Comparativas-condicionales: tuetur. Tamquam (si), quasi, ut si, velut si. Quamquam animus horret, incipiam. Quamquam + indicativo Illa, quamvis ridicula essent, mihi tamen risum non Quamvis, licet, cum + subj. moverunt. Concesivas Etsi, etiamsi, tametsi + indicativo o Tam servus sum quam tu, etsi ego domi liber fui. subjuntivo. Etiam si nolit, cogam. Puras: Si id facis, hodiem postremum me vides. Condicionales Si Potenciales: Si sciat, succenseat. Irreales: Pecuniam si haberem, felix essem.