Você está na página 1de 17

http://prepis3.posterous.

com/prepis Osoby a obsadenie

Robo K., ex-minister obr...vntra

Vanda V., redaktorka Pravdy

Peter K., redaktor Pravdy

Nora S., fredaktorka Pravdy

29. 6. 2011, 18:28:40 hod.

no.

No au, jak sa Ti to bi?

No vie o, musm si to pozrie a nevad ke to spravm a na budci tde?

Mne je to jedno.

No pozerala som si to a je to, akoe oni to zatajili, oni to dali do utajovanho reimu?

no.

Dobre, lebo ja si to pretam, potom si pripravm otzky pre tch volov a potom ete Teba povyzvedm troku dobre?

Nezrozumiten.. JKS i JKP i jak to oni volaj ten jednotn on, to je v utajenom. Toto za normlnych okolnost by nebol dvod na to, asi zrejme utajova to, ale hlavne oni to poda zkona o rozpotovch pravidlch, v tej drobnej analze to m napsan. Oni to strili pod ten projekt, akoe to pod to patr a samozrejme nemuseli. Ale faktom zostva, ten projekt proste ktor sa vysail a vyhral LYNX, EOD nebolo tam, to nebolo v tom pvodnom projekte. To tam jednoducho nebolo. ie oni urobili, akoby doplnok k tomu, o u bolo vysaen o sa tie robi nesmie pochopitene. A potom to ete ako keby saili. Take ako transparentnos o tchto veciach ako hovori sa vbec ned.

Dobre, dobre. Ja si to zajtra, lebo neviem i zajtra o budem robi a mono e to u zajtra zanem robi, len neviem i to stihnem. Ale urite to spravm.

Ale n, vak ako to n no tak.

N no vak my sa teme na takto veci. Vie akoe ja ke mu mem vya, lebo vie ak s oni drz. Oni si normlne zavolaj, na ma si netrfaj. Oni si zavolaj mladho KOVA a RUDOLF ho tam zane kefova a e on nm nebude dva informcie a e, e hent e ke sa budeme takto k nim sprva no pln kokoti. On si mysli, e ja sa z nich poseriem, alebo o?

e bude na mkko.

Dobre, dobre. Dky au.

au.

22. 7. 2011, 11:11:34 hod.

..vr mi tie papiere.

o ti mm?

Tie papiere o som vm poslal mi vrte naspa.

Preo?

No tak lebo u si Galko vydal on, sprvu TK do pie, e ako reakciu na hentie podozrenia, sm, prv. Ako ja vm dm veci mate to tri tdne, no seriem na to ja u vm nebudem dva ni.

Ty povaj, ja som to dala tomu

Vandi, nerie to. To akoe neni tu Klaudia dokonca ani dnes, a ako to po tom o to Galko u vydal, ako nejak reakcia, dajte mi tie papiere naspa, ...nezrozumiten...

Pouj, ja som tde mimo... .....

Ale tak neptajte u odo ma nikdy ni, pretoe ke vm nieo dm tak to skon tak, e sa Galko stihne srn obrni ete predtm ked' to niekde vyjde. Sm iniciatvne d platen tlaov sprvu o kauze ktor ja som otvral v televzii pred mesiacom. e u to inpekcia vyetrila, a e je vetko v poriadku. Sm sa prizn v tej sprve ku vetkmu, a ten Kov nen schopn napsa lnok, e je to verejn priznanie, e absoltne bez sae, e urobil on. To je tak nezrozumiten? Vak ma by ste zorali. To jak je mon, e vtedy ste vedeli psa vetko za dvadsatyri hodn. Dneska nie ste schopn najeba ani Spiiakovi, e iiel 130. To je neuveriten. Neuveriten. Naozaj neuveriten. To je proste, ako to je, tomu proste ja proste prestvam rozumie.

No dobre, no.

Dobre, Vandi sks mi to posla to, nech to do, nieo ete s tm ja vymyslm. Dobre?

Dobre, ja ke sa vrtim ja sa ti ozvem. au.

22. 7. 2011, 11:15:38 hod.

Ahoj Vandi,

Ahoj Peo. Povaj, my srne s tou kauzou nerobili ni, e?

S tmi onmi?

No.

No ja to mm napsan, lene ete to nelo.

Jaj, tak ty si sa ich ptal. Hej?

No ja som sa ich ptal. Lene.

Ale oni dali platen sprvu do T, vie?

Oni dali platen sprvu ako vdy, lene oni to zahrali tak, e ako poda inpekcie je vetko v poriadku. Lene Galkov inpekcia nepovie e Galkov zmluva je nie v poriadku.

Lebo teraz mi volal nazren Kalik, e mm mu vrti papiere a e on sa na ns vyserie a hento a hento, a ja vie som ni nevedela. Dobre. A ty si to normlne napsal a Paa to zase nedala. Hej?

No, ako e je to od vera v (zsuvke -nezrozumiten), tak neviem i to ete chce da, alebo o.

Lebo rozuloval sa, e ani Spiiaka sme nedvali, e iiel 130 a e serieme na to a a vie no.

Preo by sme nedvali, ja som to psal.

Ja neviem no. Dobre take lebo ja som si hne myslela, e akoe ty si sa ptal a oni dali platen sprvu. A Paa to zase nezaradila.

no, oni mi u toto robia stle .

Dobre Peko, dky ti, vie o ja , ja zavolm Kalimu aby vedel o o ide, no.

Hej, povedz e je to napsan, e sme ich tam normlne zdrbali za to aj e t ich inpekcia ni nepovie, kee sama seba kontroluje, no ale zatia, mono to ete pjde, neviem.

Dobre...

22. 7. 2011, 11:17:52 hod.

no.

No, povaj, tak t platen sprva vyla na zklade toho, lebo oni nm to teraz zaali robi, lebo sa nm tm vyhrali. Lebo Peo tam poslal otzky, vie, tak oni vedeli e to robme, tak si hne dali von platen sprvu. In ten lnok je napsan je tam e vraj je dodrban jak svia aj s tou jeho inpekciou jebnutou, e inpekcia nebude predsa jeho vlastnho onho ministra drba no lene akoe naa mil Paa to zase nedala pia, no tak to tam stoj odvera, vie.

No ale.

To ja neovplyvnm lebo ona je jak jebnut akoe.

Vanda, ja to nedvam Pati, dvam to tebe a ke je problm, tak zavolm Nore. Ale proste jednoducho to sa takto neme dia, to sa takto neme dia. To proste tak neme fungova, lebo ja akoe, chpe to bola tutovka. To je po pii vec, kde je absoltne protizkonne usveden zo vetkho a to tri tdne u vs tr? Do pii to sn a ani. Kedy dostane tak kompletn materily psomn ako teraz. A ja mm ete potom Kovovi vysvetova o o ide, lebo on to nechpal?

No ja ti poviem pravdu, e ja som to tie nechpala, len ja som mala toko roboty, e ja som ti nechcela zavola.

o je na nepochopenie na tom, ke (neurob - nezrozumiten) sa plne, bez vetkho, ale plne bez vetkho. Oni si zmysleli e chc zkazku, dali (???- nezrozumiten) miliny euro ale neurobili stia. o je na tom na nepochopenie. To je normlne, ani len vberov, ani len, ani len, chpe to, len meiarovskm tlom, priamym zadanm. Bez ani rokovacm konanm bez zverejnenia to neurobili. Normlne priamym zadanm to dali a v platenej sprve sa ospravedluj tm, e vak teda u v minulosti tak nieo robila firma, ktor, ktorej sme to dali. Bez zmluvy, bez vetkho. Bez sae. To je tak megakandl do pie, no ale u teraz nie, lebo u sa chlapci obrnili sami platenou sprvou. Bu ten lnok bude yyzera akoe jak hovado, alebo potom u fakt nem vznam vm nieo dva. No to som normlne perlu hodil do vlova to ti vne hovorm.

Hmm.

A to som vne uvaoval, e kam ju dm. A hovorm si dobre. Aby som nebol svia, tak ju dm Pravde.

Dobre.

Ako v Sme-ku by s tm pohrali tak, e by sa z toho chlapec tyri dni nevedel dostat'.

A jo jo , mrz ma to, no, ale.

(???-nezrozumiten) Sme-ku mm dva veci, to ako, ako.

Vie o mne vie koko vec ako neprejde skrz t on? Vak aj toho Spiiaka, my sme ho mali na rane s tou, s tou rchlosou. A ona nm to zakzala robi. Ja nepjdem za Norou, ve ona je jej kmoka. Zdrbe ma ete aj Nora. No.

Preo by a mala zdrba. Tak mm zavola Nore ja, e proste akoe dobre, ja mem s kudne za Norou a budete ako vie?

Ale vak dobre, ja sa k niektorm veciam ani nevyjadrujem, lebo. Hovorm ja som dostala tak materily, e sme mohli toho Spiiaka, lebo sme vedeli e... Ona povedala e nie. Ili ste do jeho domu bez mjho povolenia, tak nemte toto robi no. Od zimy to rob.

Vborne. Vie o, Patrcia urikov pjde do pie. Povedz e to (???-nezrozumiten) ten lnok a pjde do pie. Do tda. Ete raz sa naserem.

Ale to nie Nora. To nie Nora.

urikov. urikov som povedal.

No, no pardon.

urikov som povedal. Tak cho normlne, povedz, alebo mam ja zavola Nore? Do pie, lebo u ma to prestva bavi, ako deti, tak nezanite si so mnou zase.

A ty si mysl, e ja som neni nasran, niekedy? Akoe ona mi aj s tou prokuratrou rob tak pioviny e.

Vandi, ale vak ako, u sme sa dohodli, e ty bude mj komunikan prostriedok k Nore take cho Nore poveda moje stanovisko. A e si teda fakt elm, aby som jej nemusel vola. Lebo ju nechcem stresova. Ale volm so vetkmi fredaktormi okrem nej.

Hmm.

Ale ke teda chc by, ke chcete by teda ako dennk mimo. Normlne cho za ou, lebo ja som a poslal, lebo sme sa tak dohodli, e ty bude ten komunikan prostriedok. e ke toto chce akoe bojkotova. Ke ja som mal tyri titulky do pii a Spiiak nem ani len tretiu stranu nie tak potom sa na to fakt meme vysra. Fakt sa na to meme vysra.

Hmm. No dobre, ja v pondelok u nastpim.

No fakt cho za ou a fakt jej to povedz e proste nebudem ja tu za kokota, proste jednoducho tak zanem dva do, lebo mm vea vec a mm vea dobrch veci. Zanem ich dva proste do Sme-ka. Mne je to jedno. Mne to Sme-ko spracuje trikrt lepie jak Pravda.

Hmm, dobre.

Potom sa nesaujte, e nemte tanos.

Dobre. Dobre.

No au.

Dobre, dky au.

25. 7. 2011, 14:13:49 hod.

no.

Ahoj, Vandi no ale ja vne potrebujem, aby ste mi tie veci dali. Lebo.

Povaj ja to mam v uplku a dneska to ide u konene. No a ja som ti u ani nechcela vola, lebo ja a nechcem nasiera akoe. Je mi to hrozne to, ale ete o si ten debil dovolil, no tak, on je akoe absoltne debil, o tam napsal. Tto kolega .., on si to... on si o mysl, e kto je on? Akoe to je pln hovado ten chlap.

Nejake problmy?

No ten, no Galko.

No, no no.

On, akoe ty si ho v tej debate obvinil z nejakej dvojmilinovej zmluvy a to akoe on zaal hne na zklade toho ptra a e sa teda doptral a e to bolo ete za dohodnutho vedenia a e to vlastne ty e kritizuje tvojho, u tvojho kolegu, stranckeho Baku a e to je u plne naruby a e teraz a no, a navye v tchto doch prili z nemenovanho objektvneho, v vodzovkch dennka na ministerstvo vntra konkrtne otzky, a e teda akme zase prija lnok za terajie vedenie o, toho rezortu. No, a e kto to hentej redakcii ten tip mohol da. No, vie no.

ie, a ja teda urobrn a ja urite, alebo ja, alebo Jaro urobme urite tlaovku. Asi zrejme zajtra, alebo pozajtra.

Pokaj, no dneska to ide, lebo ja som to videla, ten u je tam no bohuia tri dni.

No pokaj, uvedomujete si hej? e on rozhodol v tamtej, v informanej sprve on rozhodol, e tie dva miliny im d. iadny predchodca. ie sa nem o tvri, e on to d preveri. On vemi dobre vedel o rob. Lebo tam on podpsal, e tie dva miliny na ten projekt id.

Dobre, to mu pripomeniem.

T zmluva to neni dodatok. To je nov zmluva o dielo. Chpe? ie sa neviae na iadnu star zmluvu. To e sa podobn veci dodvali, to je sce fakt v minulosti, ale jak me by na u naviazan. Chpe?

Hmm.

Je to zmluva o dielo, ktor mala by vysaen. To on nevysail. To on si nedal ani toko roboty kokot, aby urobil tender, aspo ak tak. On iadny tender neurobil, (??? -nezrozumiten) mu to normlne zadali.

Hmm.

A toto ak nikomu nevad, tak potom ako sa na to vyserme.

Povaj a ty si, vy ste sa k tomu vyjadrovali? Ptal sa a?

Ja som to presne, nikto sa ma na to neptal, ja som to, ptala sa ma TASR no, ale ja som nechcel. My srne to dali vm, aby ste to vy napsali ako lnok a my potom na to zareagujeme.

Dobre, dobre.

Dobre?

Lebo dneska na porade, u povedala.. pokaj... Peo u to zaradila? .. Pre.. Jei, preo zas nie? Joo u no, vak ti nemusm hovori hej? No ni, ja sa optam Pati e on, no pokaj.

Ale cho poveda Nore normlne, akoe o tom, e mne, mne, mne skorej vyjde lnok v Sme-ku jak v Pravde. A Vandi toto bola naozaj dobr vec.

Ja viem, e to bola dobr vec.

Pta ste sa mali a potom, ke to uverejnte. Vy u ste mali vetky dokumenty. Chpe? To nebolo e ste mali klep.

My musme ma ich reakciu.

no, to ste mohli ma, a na druh de by vyiel lnok, ale nie tak e sa ich optate a tyri dni nevyjde lnok a on m as u vyda potom (OTF - ku??)

Nie, prve vie ako to bolo? My sme sa ich optali, a hne na to vydali OTF-ku. A oni u vedeli e o o ide. Preto to spravili. To som nevedela, to som sa dozvedela, a ke som telefonovala. Lene oni nm toto robia furt. Ako pecilne obrana. Oni sa nm aj vyhrali, e nm toto bud robi. Akoe. No.

Nech sa vyhraj, vak ale oni robia chyby ie, to uvedie akoe do pohody.

Dobre, ja sa Pati optam kedy to pjde.

Dobre?

Dobre, ja ete poviem tuto kolegovi o si mi povedal. Dky au.

...povaj, chcem sa t'a len spta, ale ke ni tak to vybavm cez Erika, lebo Fge sa posaoval, e vedenie parlamentu je hrozn, a e aj tie schdze, e oni sa na nieom dohodn a potom to neplat, a velijak no kritizoval akoe onho Sulka no a robm tak on, e o na to koalin a o o vy lebo vy ste u dvno kritizovali, tak me mi poveda nejak dve tepl vety, alebo mm sa obrti na Erika

Hal

Hlavnm cieom predsedu parlamentu lenskej krajiny Eurpskej nie s je niekoko litrov benznu na sto kilometrov namiesto koalinho vedenia schdze a zabezpeenia dstojnej reprezentcie Nrodnej rady tak myslm e si kad vie urobi obraz sm

Hm, hm dobre dobre sto litrov benznu

Nepotvrdench nepotvrdench litrov benznu

Nepotvrdench, dobre. Hm dooobre.

Tam je vidno, kto m o o zujem, i o krajinu, alebo ooo automobilov park, ke to mem poveda za seba. Dobre?

Hm, dobre dky, au au.

Ano?

No au Vandi. Kde si moja? Si v Bratislave?

Doma som.

No ni, na Smeku toia to video s tmi autami jak Gal... Dostali to od Erika Tama to video, teraz mi vola1 Kalik, i to nechceme. Erik to m na ki.

Mhh.

A ja vlastne ani neviem o o ide. On tvrdil, e on prebehol Fica a v skutonosti Galko iiel rchlejie?

Povaj, vie o to bolo, e? On hovoril, e on iiel, Galko so Sulkom neviem kam do riti

No,

A e ich predbehol Fico 200kou.

No a v skutonosti oni maj video, e ich Galko predbehol?

Oni maj tak video, e z toho auta, e on, e Galko iiel tam.. Ja o som videla na tachometri, tak tam bolo medzi 160-180. No lene...

No dobre. Teraz takto. To video m Erik. Treba, mus, mus zavola teraz Erikovi. Mus sa obliec a s do roboty, dajte to aj na web, aby sme to na Sme. e mi to povedal, drbal ma ako ak, jeitn totlne, e ke on bol ministrom, e tam sme ho drbali 3-4 titulky za neviem koko pr korn a e teraz si Galka nevmame. Hovorm, ve o? Ale sme robili in veci, o j vm?

Mhh.

No ak dobre no. No, ale tak neviem preo to teda dali Sme-ku, alebo v Smeku je Fico? Mi budeme mat' Galka? Tomu nerozumiem. V o? Oble sa, a zavolaj Erikovi, no a teraz nap sprvu do dennka, o tomto. Mus s do roboty, zlatko.

No ak dobre to nevad...

No Ien, no...

Dobre.

Mus teraz zavola hlavne Erikovi nech ti d... Povedal mi Kalik, e m to video na USB ki. To video mete da na web.

Hej.Hej. Dobre.

Len bude musie vol'ajak tri vety tam urobi k tomu.

Dobre, dobre.

Hlavne teraz zavolaj Erikovi prpadne Zavolaj Kalikovi, e ja neviem, neviem, o ete k tomu chce voao. Ja neviem. Nemus mu vola. Ja som mu povedala, e ja ti zavolm.

Dobre, dobre. Lebo vie, to bolo v tej relcii o maj on, o...

no ve ja som to kukala len mne to ni nehovorilo, jak video? Oni to tam, len krtli 200 henten iiel a potom som si to nevmala. To som teda kukala...

Ja som tie povedala. Galko tvrdil, e to nie je z jeho auta. Vie. No. Tak som si povedala, e sa bud zase hda, e...

Ja som mu vlastne nerozumela. Mus to hlavne, poda ma teraz hne zavolaj Erikovi a dohodni sa s nm, nech Ti to donesie do roboty za hodinu.

Mhh.

Kukni to. Prpadne mi zavolaj, e o to vlastne na tom videu je. Radej takto to urobme. Kuk to video a potom mi zavolaj a dohodneme sa, e o dme do papra a ak kurzvu. Ano, ano, ano. Najprv mus vidie to video a potom mi zavol.

Dobre.

Chod' to vybavi. Budem aka.

Mhh. Dobre. Som si natrela hlavu. Chvu musm poka, ale ja do druhej som v robote, hej dobre?

Ano, len zavolaj Erikovi. Najprv mu zavolaj, e za hodinu. Voakde. Nech Ti to donesie.

Mhh. Dobre.

au

au. J Vs zastrelm, u som Erikovi povedala, e ja ho zastrelm a teraz idem zastreli u teba, lebo musm s do roboty. To mi nevad, ja tam pjdem. Mm na hlave farbu. To tie nevad. T sa zmyje. Len prosm a, len ja som to pozerala t relciu, len ja nemem na Galka pozera, lebo ma z neho ide, ako.. Ma on dos vyta. On, no. A ja som pozerala a ty si mu ukzal nejak. Erik mi to donesie, lebo my to chceme da tie na web. Vie, lebo, ke to vyjde je to lepie, ke to o tom pem. No. A to je, on furt tvrdil, e to nie je z jeho auta. D sa to nejako dokza, e to je jeho auto, alebo?

Netvrdil, e to nie je jeho auto. Hovoril, e to je t vaa patrnka. Nepamt sa jako ste to ako pravda robili?

Ja viem o Ti on vytkal,

ie on len krial to, e patrnka. On nepovedal, e to nie je jeho auto. Jedin o na to povedal, e on nikdy nepovedal, e to nie je jeho auto. On hovoril, e i je to t moja patrnka. A teraz a chcem poprosi Vanda,

No

e o tak tyri dni, ako ste sa venovali mne pri 115tke. To znamen o 40km prekroenie rchlosti a pri om prekroil o 100. Rd by som tie tyri titulky videl. Bejby.

No jo. Dobre milik. To vie akoe ja som neni hlavn hviezda v tomto, ale dobre. Ideme to...

A preto som nevolal tebe a volal, ale volal som Nore, aby som povedal proste, e aby tyri titulky pamt si na tri strany o som mal?

Ja viem, no len...

Ja len iadam rovnos. Ja len iadam rovnost' prstupu. Ni viac. Nikto Vs neme podozrievat' pretoe je to presne to, o som vyfasoval od Pravdy ja.

Mhh. Dobre. Povaj no a. Teraz, no dobre.

Prep, ete jeden hlavn rozdiel je. Ja som nikoho nepouoval, e jazd rchlo.

Mhh.

Ale on v tej relcii povedal, e oplil ma Fico, skoro mi vybilo okno na aute. A to ma provokoval k tomu, e vne, tak tu m video Ty kokot. Aby Ti bolo jasn. Mm pre teba vhodn pikoku, aby si vyrobil...A mm jednu vstupenku, potom to Ti zoeniem, aby, si mohla na tom pokraovat'.

Mhh.

On vlastne stiahol zmluvu z normlneho obstarvania, dal ju pod utajen, a za dva miliny euro urobil kabel do pii do nejakho, do nejakho vojenskho zariadenia.

Dobre. Vborne. Spravme. Povaj, len ide teraz o to, e... A on, on Fico ho oplil s tou 200kou, alebo...

ale, to si vymysleli spolu so Sulikom.

Jaj.

Chpe? Robo majk vbec nepouva, Robo nechod ani tak. Vie.

No vak to ma hned' napadlo, e kurva kde by on zohnal majk. Vak on neme ma majk. Ako podpredseda me ma?

M, m. Podpredsedovia maj. Vel'a, vea ich asto pouva.

Jj. Aha, aha.

Oni maj povolen. To nie je problm. Ako nie je problm kto ako jazd. Lebo niekedy naozaj nestha. Proste mus niekedy, aj ja jazdm rchlo, lebo proste mus stihn tyri termny. A to sa proste ned. Ale nepouujem nikoho, e to s vetko papali a ja jazdm slune. Najv problm je,

e vetkch pouoval, ak on. Vak si to pozri. Jak Fico ma oplil. A on sm ako.. nikdy. Ja raz ke som iiel na NATO. Druh raz ke som bol v zpche. A tu m. Iiel na strancku tlaovku a tu m dve kil. Vie. ie, ist pokrytec, akoe.

A on iiel, mhh.

Z Trenna. To je presne pri Senci. Odboka na Senec, ke ide z Trenna do Bratislavy.

Mhh, mhh.

A nikto ho neprenasledoval, pretoe on to auto predbehol. Ktor ho zaalo toi. To vytoilo loveka ktor to poslal, lebo on videl za sebou majky, tak si zapol telefn, e si to nahr. Ten preiel 200 a iiel za nm.

Mhh, mhh

Vie. A to sa presne stalo. A preto, akoe tie rei o tom, e ich niekto prenasledoval ministra obrany, o zaal hovori Rudolf, tak samozrejme je smiene. A on sa priznal, lebo vbec to nepoprel, on len potom hne na ma zaal kria. To je t vaa patrnka, kde ste pozabjali ud, skoro? Vak on vie, e to bolo akoe skoro na kr t patrnka, lebo ste ili z dianice za mnou . No, ale to nie je podstatn. Faktom zostva, e proste on je papal a je vrchn papal, lebo proste... Na vetkch. Vie, v tom je to najhorie, e vetkch kritizuje ak s kokoti, ale on je ten ist a slun lovek a sm tak jazd.

Mhh. Dobre. Povaj, ja ke nieo nhodou nebudem ete rozumie lebo mi bude Erik vola, lebo on je so fom v STV. On mus zohna hen t. Aby sme to, vie. Dleit je to ked' to vid. Nie ke totam pe. Take aj ke ete bude nieo potrebova tak Ti zavolrn. Hej?

Tak a upozornm, tam jak vyblukovva to erven auto do ktorho skoro nabral a ktor tam zo okom odbehol do druhho pruhu, vie tam. Treba to tak troku, tak....

Dobre

Vie ako to myslm. Ja som a nikdy o ni neiadal....

Ale ja nechcem, ale nechpem, preo si mi nezavolal. No.

iadam len rovn prstup. Rovn prstup.

Dobre.

Vytiahni si tie tyri Pravdy kde som bol ja na titulke aby si videla,

"Smiech"

A inpiruj sa z toho. Dobre? Mal som tam tri strany v kadej. Jednotku, dvojku, trojku. Vdy boli moje. Len sa inpiruj. Dobre?

"Smiech"

No. nikto Ti neme ni poveda, ke to bude rovnak.

Dobre Robo.

Ahoj.

Idem. au.