Você está na página 1de 2

CP Angel Ruiz i Pablo Es Castell

Rbrica de comprensi-interacci oral. Educaci infantil

ESCOLT RESPECT COMPRE NC


Escolt atentament les intervencions Al el bra + respect torns Si no ho entenc deman explicaci

EXPLIC
Pensaments, vivncies

Dia...... ..... Dia...... ..... Dia...... ..... Dia...... ..... Dia...... ..... Rbrica dexpressi oral. Educaci infantil

HO PENS
Abans pens que he de dir

MIR
Quan parlo, miro als companys

EXPLIC
Faig una introducci: de qu xerrar.

AGRAES C
Agraesc que m hagin escoltat

Dia...... ..... Dia...... .....

Dia...... ..... Dia...... ..... Dia...... .....