Você está na página 1de 14

C

'

ILU··S'_t'T'RIRA·········-'
..' .. >

I I_

__ .

I:

....

". .~ .. _

LA· ..····:··
_.~. :_. I ../ ....
"

11K G··
[
'

-,'

.....

"'"

'.

C
,
. .

/A' S(~",U M': A'-""LE IK·······UC'(I'--'E' I~ IU S·'::_'·:'V·' K/'O">--:"J K'U'C<~II


...I_:_ _~~": _ ;

I,

_ -_:_:..:_~ ,~ ':_:_:., ".', 1~ <'J

~~,_\i/.'

_:'

__

,I

liM·" A',\I 'D'J'_~ -, ·';_,' E IIE,·C·' -·


".' ,:-'

I!!",>.=<-

UI

Sr~'~A"'_,.' -'·· ',,~I.:~ '.,:__: "R····E' -M'- S-:-U-I


'-..c , -,',

,BUVIENA U CRVEIIE I PLAVE PA~IUCICE. U SELU JE SVE VRLO

..iKUCE BIJELE, SVI IKROVOVI NA NJIIMA CRVEN-I, NA SVIM PHO~


KAPC], SVA SU DVQRJSTA POMETENA, I CESTA JE R,AVNA.

."

-~

SVE JE U NAJLJEPS -.'. REDU, SAMO SU DJECA NEUR. =INA. UVECER, PRIJ-, SPAVANJA, NIKADA NE SPREM'E PAPUGICE. SUTRADA··I UJUTR.O TRAtE IH POD STOLOM, IZA PEGI, NA STEPENICAMA, U KOLICIMA, OCEVA KAPUT A, I NAKO II, DUGOG TRAZENJA·J EDU DRVIMA, U DZEPU

DI··. PAPUCU NADU U KU IINJI, U

.A. D·:R.UGU :UI SOjB~[~


"ENOG JUTRA, IKAD S_. U\~VIM KUCAMA U MALO··· Sr~LU VEe KUHALI DORU,~AKA DJECA S. ' BUDIL··. ."...•. JE UZALUD TAZIO . NI~~

;>,VOJ.:::: APUCE. P

),> MAM'__ {,,

I~I __ I'~:'_!-"_':.'I.I

'A G" D' J E' S":-' 1M'0:' J E p' A'P"UIC"" 'IE'?-"«:<_" U P-"I'TA" 0"---' J- E O'-:.-N' IU':~"i_, _ .... , _
__ !I~,-;~
,~'_" __ .'~

=,

_.... 'I ~

iii.

',_I

. _,,_,1,'

••

»AKO IH SINOe NISI SP~_E'IO NA PRAVO,JESTO, " ODG:"'O'" 'V'O'"R-- A' J 'M' MA
,I,~ ..,.::.'-: '"

oor

IJELA IH JE MAC/ .«,

:1

-"

-"'' ' ,

_'

",

,":"',

'

ii

))IMAMA GJE ;~ KUC


i
,,_. " --",

SU MOJE PAPUC ?« DO,-IVALA JE SPELICA U SUSJEDNOJ


I

Iii

»AKOH
M,AMA~

[IS

S NOe SPREMILA, O_,NIJ-,LA IH J PAlUCE?"


PITAOE

1\

ACA«, REKLA.E

I NJEZ~NA

))MAMA, GDJIE SUOJE


.

TIN~ U TREeOI KUCI.


J __ 1U

))MACA JH J-=: ODNIJELAc JER I _ NIKADA NE S_REMI5«, ODGOVORI_A


M,AMIA~

'IE

.~
~.
-I;

of

'if

tr
~

' ..

:~.. ~'
\

,
\

,.
• ',1

..
-':"

"

.
I

"
',". ..... .... "'. "

. I.:

"

....

....
,,

,"

.. .
"

"

",

..

I'

""oll'

, ,

......
,

-=..~..

".-:
..

.. ._ .

.:;r; : ~

,.

.~

'

,
I

'.:

.
" ..

'". -':.

.

"p

'''" 'I ••
"

1
I • I I .:. I

~
• : • ••

•.
": I -;;

'

• I' I. _ ," .I::'_~I' I .' ...._ •••

.-' , . ,
"
• I " ~ •

-:J r

...
.'
I I I

" r.

'!.

""_

~
:

~.:"f>
"-:_ . ; ..... 1-:.
)
I

»MAMA; GDJE SU MOJE PAPUCE?« UPITALA JE TONKA~ A MAMA JOJ ODGOVO'"·:R··ILA···


" . .I " •

»M'·····A·····C' ··A._·IH
.' ._: '.,. '. .'

JE' O····.·D.··N··IJ"EL·« A'·.


'. . . _ . .' • .' •

U CIJELOM SELU MIRISALO JE NA SLATKU BlJELU KAVU, A DJECA SU BllA GLADNA. SJELA SU ZA STOl, ONAKO BOSA. NAPILA SU SE TOPLE KAVE, A ZATIM JE JANEZ STAO NA KUCNI PRAG 1 POZVAO PREKO CESTE: ?>SPELlCE,
0:0[)
'I

1<<.

SPELICA JE ODMAH DOTRCALA NA PRAG I REKLA: «RADO BIH DOSLA, AU NE


MOGU. MACA MI JE ODNIJELA PAPUCE.«

»)TINE!« ZVALI SU JANEZ I SPELlCA, »)OODI K NAMA!«


TINE JE DOTRCAO NA PRAG I REKAO: »MACA MI JE ODNIJELA PAPUCE~«

I . ONKI-A.E PIAPIUCE' .

DO'<_LA-OSA

N:', KUCNI --'RAG. JE,

. NJOJ J -,.MI,A'C:A OI,r,i~,JELA


RAG.

.\ A SVI,M KUCAMA DJECA SU OTVAAALA VRATA I BOSA I LAZILA NA


"MACA MI JE ODNIJELA PAPUCE~« DOVIKIVALA SU JEDNO DRUGOME.

IILO 1M
"

,J,E LADN'O ~ IPIA -M,. -".~TALA SU S-" S NIIOGE' NA N'OGUI=


I

ZATIM JE ZASJAlO SUNCE, I DJECI JE B,LO TOPLO. BOSA, U SARENIM KOSU=


" 'I" -,'
1::'-' , ,II"
v' " -' ,

r-'

_-,

:-_-, -',

,','

,',--'

_,,:,',

,'"

:-:;',

'r' ,':',,','

1, .. ",',

'~'"

'

JJCA.MA 'ZfSlA SU NA CESTU. PITALA SU SE: »KAMO JE MACA ODNIJELA NASE PA P':'- "-C,,,_v'E?«
,:':-'! ',','

»POT'AZ, MO -i_AC N '0' __ «( REKA,O J ' JU~JCA. ~,RENULA SUo 1 SKRENULA SU S CESTE
I

H,ODALA PO ROSNOJ T'AV.

DOSLA SU DO 8UME,

dW

....

"

• ~
~

I, \d"

,..

Ii'

,I'

'.":"
..::::

_.!{ ..:" ..

f,·.

I ISLA SVE DALJE I DALJE. HODALA SU PO MAHOV_NI, SLU8ALA PJEV PliCA,

RAZGRIlA
:"ED' U- S-·-~R' S!~"'U'"
,'_., :.. J ", ~. : ..',"

GRMICE I TRAZllA IJACIN DOM.


I

E' -: L

N~'-i- S'~:L- A'_·


'.

,~~-. _~(.' (-

S:-,rU- 8 -E'L- UI_... -K/·UI[G·L·:_~~C·T --.: _.1111, ", .-. ·.=<.:l~.> ." .. :.
11

s C·"R·IV'· '-:E'
"_ .."
l."-','-

N·:······IM-·,·
•..• _ ~ j'~'

IK····· ··O .. ~··IV··r:O· "[M"'" P,·,IR:Q· ·


t[ •••• ~ ; '-): ••• :_'.:.'

1···.i

!!!!

J'

,~ .. ::

·;"Z'···/O.-:·-····rR··-1 '~." '._

S··~·U
.~
:1.,_"

BIU PUN' CVIJECA A NA VRATIMA JE BIOATPIS:


-

)MACA PAPUGARICA«.

MACA_E

CULA DJECU '--TVORILA

~M VRAT

-.o

.........
:,
x,

".

.... , .. .-: ..
,r

~
,

:..

-_

;.

.......

.;:.

"

)STOZELlTE,

D-,R;"A~·'G':,"A":
., 1,'1 , •••.• ,

O\IJE'
_.

'"C--",Q''-" ?(I<
'.'

.'-,'!I!

PILAV'E

D BID U KUCICI, DJECA SU

..
.

:::r

'''-.

'.

»SVA KO NEKA UZME SVOJE'PUCE«l

REKLA JI- M'CA il'APUGARICA, '."""I

TO NIJE BLO LAKO. PAPUCE SU BILE OGISCENE I POKAPANE. SVI SU OTR-

GN,U'TJ G'UMB,I ';!ILI P:RJIS1IV'1 _INt., D,JECA SIU IH IIPAK, RASPOIZIN,AILARI A,_II BOB,EIK, N,AJI"-~,ANI,JI M-DU DJ-COM, N',JE NASAO SVOJE PAPUC . SVA SU 'D·'·JE,IC·:·.'A.. 'V'"'E'C~' B"·~ A:" O'>IB"IU,'V-:EN,'A" r:~'.I IO···~N:\1JE S·"V'· IJ'IE: JIQ':: ··S~·· TR::"A"Z~c~O:' .·, A' .:'1".1 "O(~' 1,K
"'."J .. ':~.', '_... .:.,-.~ ': ,', -.~"
J' ._/ •• '

,I

,',_: "~,',

.".'

-,./,

AKO PAPUC~' NE NADES, MOHAT

CES BOS

KUCI«(, REKLA JEI,ACA

PAPUCA~

R'IC,A~ -,OBEKA SU NOGE ZEBLE, I TEK STO NIJE ZAPLAKAO, NJ :GOV, SU

-' ,''i,,, ,:-,I--, -".' >""D"' -~l,-"_,' _,' ,_.' PA··'.I,P"IU'-C'"""""E' B·'>'I"I-'-L'E P'O,.' -", _IE-R'·,,.,'A'" IN"IE A'_"
'.,1 " " " ,,'-, '. ':-. \:,,~:=
.r ··'

N'" 'A',''," ,<I

,'1:1..

'P"IO"'- L-IC''-'"II 'IN'


'""

J-E 8' 'ILO·.:'··'


I"
',,1
;' "'" '\':..:' "_ '_'~

'P"'O·':-"·D."·Ei 'RIA' N" ~HI ,,1,>_) ',' i :,', I


'e.
_""

P"'A"~,'I---""UC'V'A' "'P ,,'I, ,,',<'


.
.;.,,1

I.

"'II_II DJIIEC"': "'A'" 'S···"IUI"V"iE'C'T' IIZ· LA: ·Z···ILA·" 'IZ" K'IUIC'~_~C'"E' "
",,_ .•., _, _,~-', ,
t-

,''_'

8"'_'_:_ I 0":'
.,'-:,

I,

'_

PA' PUC~:'A"" R'le' ';"'A'" M'"'U JIE,",: ,!.i:~'_'I,_

:,_!

_:"~

,1':_'

__ I

,,;'~_I,,'

G"""""0""

"'V'" _'J _:__~: "'Q"""""R'IILA_':,,1


_'_I '_(~",',~:

IB' »_O::1'"

"1'

s.. IE)'S:v, .',' c


I:~", ';
"I ~.'_;_I<~

8'E'K"/:U JE" BIILO/-'"


IIC/I~ f.\".,',,'
_I

'S"

""'V'"
""",

'E' IHilA:" ·D.'.'N1-1IJ-E-' AM" A- C"":'' 'A~' I,~ ,_-","


,,'

""1"

<_:_",

K'/'-UC"" I
'

II!'

c:r(

),)

,;: I, PR'_···'E'HILAD'I·'

"I_,_.,,:_:_:,

T C'' IU S'."'·E'

,~-~III-)(;(~1

R·EK····'AO"-'- JE lB' 0'__B' E'K·" I S'::::""M"IILIIO":_' ::=::I_' 'EMAC',-_'::__ ~, 'S' ::::' _.,'_,' I J -= ,"' ='"
,I__ ) I~' J..:= __

,!oTI 81 NAJINEUREDNIJI,I .ALI 81 NAJIMANJI I MOZDA BI SE ZAISTA PRIEHLADIO OSTANES .1IBOScc, REKLA MU JE I DNIIJ
CY.;:IS,""·,'·,·,'T'E
',', ',: _ ",' 1,.
I

'LA PAPUICE.

BI E SU ZAKRP.ANE I

,Ii

iD'IIO"·IIP'·'R~'·'A:·"'I·T-' <..
I .~/ .....

_:~

',_,

..

A':_"
._...

G',",':~'A···," ..... ,:,"

1... _ ...•.

JE
_.

D'· 0';""': V'iR'-:A':"


'1
1 _ .•

'

...... ~

...

l.

I....

'... _

,'T'A·:·','··
J

l!i

.. .' .
II,',

.• 1:

-.

1',1

I~:I!J ..
/
. .

"./

,#,....'""
r~

..~.

. .
"

'S,IN':IIIJIEG:"
'. \_' I

....,

~S·····'-A:·'··IS·~·III''.T'". 'Til N-::·.. ' '_ _ iEp····A·pI .I·U,·C:"~E·(·(·~ 0.'.:..···.:.;·,16··· C"":IUI .. _.' 0"······Vi,,,' I. .' . .'. '. ." .. E"Cf.~:A:···,LA·:u.,. M,··:·,U JIE 1_ '.." "'. ".
.. ,_. . ~
I '.
!. .: . " " ' .'

I.

'.

. ~.

·IM:·:" . ....

A!··C:··:A···~··
'. .,..,

,". '.

•. ,~_, .. _,L,~I~I:_:: TO" S-"'IU I.C·""'':'UlA·' I O"-"'S'-':"TA:LA' D"'JEC:-"'A P·A S"""U' S'-"'E
_ 1".;' ; _I:~i __ '. __ . __ '.
_1_ /',

O···:··-'··K/·R· .~' __ ~~,

EN' lUI LA' "., _ ~~"··"_,J'···t:'·_···'··_i_-=':··· '.e,: ,_"'J~ __ I ZA' M' 0:· -IILA-"

1M", " .
t

A·1·....iC.-'::A,-:
•.. , .1

·P·IA~, U-IC·A."~ IRII- C-'=·A··-' '. i~.M:


v
I

p, :

l.,

_,

·M~··"-i.'A'..... -H-' N:····-U '·


" J • .' .J t', I

.. ,- V~'·O·······I-·I-LA···' K>' - -K:··R··O·· ,ZAT'IRI)-/.:'~ J--E r IUC'' ' :' IIC'' U 11,.Z
> ,.;~~,
r

····,-···

...... A VAMACU SASITI IP...:.··~.....p." u E·' II « Pi RIO" :·- .. rv G··:·ILED···· .-' K····A'K .:O········· - 'C/·····~ - ,····,~·UL -1· r _.I.:"Z,··O-·····R'·I vn, __.IA,,_LA" ~'~ _, ~ _,.,... D·"..,JIE.-A -U IS.· I_J
•... "",

OS
_ .

....C·······A'. ··'= E
,'i'
1., -

II

,I

L'

','

_.~

• I.

'.'

III

,1

:.

I.

.:'

c
t., ••

III

-K······O···..

1,.':, - .:..... CA"IM:A II C'"'R'V:'IEN'IIM

. ,>" "l-,·.~

.,

..

(-

I .' ".

·1

IPLAVIMPAP CICAMA .ZUI E KUCI. POSLJIEDNJI JiE

'RC,...·····A:'·.-···· 0 . I , "'/.' ',_


:', i _", i
I :

»1.1',':,

'B'·O····:··B·..EK· ..·U-I C-,f'··-·U- S··-:·A·S'~·-ITlj,.,""'- NIA·JT-O····PILI-IJ-·E--. 1 1' I,_!'--'


:'.,. ' __ ~.'_ ~,-',,,--,:,_--. _I.

__ _:.

P,A-P·-UC·
'_-.,;,··._.·
i~:',

'-'EZU c JAN-'
'...... \.1 -',:/',.,

-... ,-

u S'AS'~II~II
-'
a,

~-"II,,:I:,

-TAIKV"IE:
_1,',1,"

'.'

- _I'.

-O'-"A

1,.'

cE U
I,.

...... ··IC····-···-' .'r--_!':I" I.~:_,'~I_~ E'V~·~S:·-····O·-··-·-K--IE --~


1'" "'. [.
I,' .. ·.~

P···R-I--·EK··O·:-':'· G-:"L- E- /''.Z-'N'J'Eiiiil'VA ':1-. _ i


1'1'1_,1,1 ',"""'11

NJ-IM-A' -M·O CJI' I' '-VJ-E-z'B-'AT'I-11 ..· · r::


1.1 '~:
1

11-,,'

1',.,-,.

SPELICINE PAPUCICE BIT CE LIIJEPE KAO II MAMI!NE. TIINETU KQJJ IIZGUBI SVAKI GUIMB~ MORAM SASI,TII PAPUCIICE BEZ GUMBL " K- .~ - f'~'.,_--'_ 'C' E1,,_' .......,.',.,: ....-. -=,-:_<,: T- 'N--".-.J-', CJf·U- - S'-~--:-'-ASv II'T_I.'~ Ip· A- 'PIU- I-C"~-'I'''__~:', ':~-'I 'K'I-Ct-:AN-K'---A-' M- A- A -"'S--"-T'AIL- O~-"J OJ IE- C'-"-I?
_ -0-' I,_~', .....
J .. ~ __ '-:~",,::_.',

S' -,

I···~.·..

:.LC,.,

.",,_,':-_; O'

_I_

",

_-.-:'.~_

.'._- __

SVAKOME ONAKVE KAKVE NAJVI8E ZEU. ID·.·O·-' .. __ ~_", J-N-"' ->,~.J '~S~"LJ-A' _ K'..····;O·-:,· '__ -.<1_1 I DA-'--<, l'A'.>~'_I-/.:I C,'' ' 'IE S--""V":I- 8--"I-'T'1 'Z··A':~.-.II',-. ·,V'I-··O--~-L- -I- 'R"--"'-A"z' 'IM- J:-~' __ -'LA" J-E:~'_~,;I , __ I'~

-:~I'

~_,

.'

'.

'

IMAC'--':"'A" 1.
1 :'-:, ~,~,

P"IAIP'-U-- "_:: -Cv"A'-RIII-C··--..-····A· 1-",' .,>_--,.,' ",'. "


1,-.-,.','·.··r.

GLEDAJU'C~
SE"I

,.----.

-_

,-'''-.

-,

-, _

.it.,_ ,-

,Z_A D',JIECOMi' iZ,ATIM


1

--=- .--

-....

_1_' -' ,.' - "..... - ... -

,-

,- ,-:--,

-,-

JIE Z_ TV10R.1L;A
.- I
-,' ' '. ,- -:_-'" ", I ..

.-

'D:""A---N'-A--",-~'S;- 'S·'···N···I-IJ'EZY/~ 'P"')"":'~'" M'-A-' C'.<- P"A~'.'!P-U-C~i<i···A-··RI'I-'C'-:"A~' ····A-· -, ' I",,~, ' ,~', ,-.1-=,,11 . A~
I" ··

=:.c"

I.·~·C___,

'~_~:'I'_ ES--v'I~JA'--'

I. Z_A,SPA,LA~ IP"A'- p·-·UIC···~'~·C·-·';L, ,~,', ,' D-J ::: EC':':,:.','' U_'I tz ·-·IEZ"A" .. _. '-'-:'IP'ROIZ10R.
-.'. -..=::;--". -" -." ,-_ -, -. ,-

1--': (_,-/_<~~I

__ -,

:,'____',:',I.,I

'M"A- LO:'-G"-:"'A'" L",__


',\

I -_.: ,.. '-

A'~ pJQ'--""lo:,·,S··:,'·:·-IT:A-··'-V·',::,-'·I-- CL--'E


"i ' -.-

I,~:

•.'

.,'"

'-:

II-H-'

1-,

-IC~-JIO'- ,-",',"'1 ····,M-·,_ ',~

-K::-'O-'-'"

,\_,-,_-C___,,

Z~v;'O"'-'I-M'!'__ ., ,'" ".:.

'.'

I-B···U-DIU
L_,I,. -)

M"-IEK"/S-~"IE'
1 j

I':

".1

Jill

TK.O ZNA HOtE lUIIH DJECA SPREMATI PRUE SPAVANJA?