Você está na página 1de 9

FISA DISCIPLINEI

I.
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA MATEMATICA-INFORMATICA
DOMENIUL DE LICENTA
SPECIALIZAREA MATEMATICA si INFORMATICA
Anul universitar 2008 - 2009
Forma de invatamant ZI /FR /ID
II.
DENUMIRE DISCIPLINA ANALIZA MATEMATICA

III.
CODUL DISCIPLINEI
IV.
Statut disciplina Obligatorie Optionala Facultativa
(se marcheaza cu X) X
V. Structura disciplinei (nr. ore)
Semestrul Curs
(nr. ore/sapt.
si total
nr.ore/sem.)
Seminar
(nr. ore/sapt.
si total
nr.ore/sem.)
Laborator
(nr. ore/sapt.
si total
nr.ore/sem.)
Lucrari practice
(nr. ore/sapt.
si total
nr.ore/sem.)
Proiecte
(nr. ore/sapt.
si total
nr.ore/sem.)
I 2ore/sapt 28
ore/sem
2ore/sapt 28
ore/sem

II
VI.(ETCS)
Semestrul Numar credite
I 6 ECTS
II
VII.
OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Formarea bazelor matematicii superioare prin argumentari intuitive si aplicatii numerice
concrete specifice domeniului specializarii. Dezvoltarea gandirii logice necesare viito-
rilor informaticieni in abordarea diverselor probleme.Realizarea de conexiuni interdis-
ciplinare.
VIII.
CONTINUT TEMATIC
Corpul numerelor reale: mulimi ordonate, corpuri complet ordonate, proprieti topologice n
corpul numerelor reale
Elemente de topologie n mulimea numerelor reale: mulimi deschise, mulimi nchise, mul-
imi conexe
iruri de numere reale: iruri convergente (definiie i proprieti), trecerea la limit n ine-
galiti, criterii de convergen (teorema lui Stolz, criteriul radicalului, lema lui Cesaro, criteriul
lui Cauchy)


Serii de numere reale: serii convergente, serii absolut convergente, serii cu termeni pozitivi,
serii cu termeni oarecare, permutarea unei serii
Funcii reale de o variabila reala: limita unei funcii, funcii continue, proprietatea lui Darboux,
continuitatea funciilor inverse
iruri de funcii continue: mulimea de convergen, convergena simpl i convergena uniform,
aproximarea uniform a funciilor continue
Funcii derivabile: derivata, operaii cu funcii derivabile, proprietile funciilor derivabile, derivate de or-
din superior, formula lui Taylor. Diferentiala.
Funcii analitice: serii de puteri, funcii transcendente elementare
Integrala Riemann: Teorema Darboux, criterii de integrabilitate, proprieti ale funciilor in-
tegrabile i ale integralei, primitive, iruri de funcii integrabile, formule de schimbare de
variabile
Integrala Riemann improprie.
Integrale cu parametru.

IX.
TEME SEMINAR
Seminarul urmareste tematica cursului
X.
LUCRARI DE LABORATOR
(daca este cazul)
XI.
LUCRARI PRACTICE
(daca este cazul)
XII.
PROIECTE
(daca este cazul)
XIII. Forma de evaluare (procent din nota finala)
Examen Colocviu Verificare pe
parcurs
Lucrari prac-
tice
Laborator Proiecte
Examen
BlackBoard


XIV. Bibliografie
Obligatorie minimala (pag.) Suplimentara Facultativa
1.I.Duda, Elemente de analiza
matematica, Ed.Fundatiei
Romania de maine, Bucuresti,
2007

2. Duda I., Trandafir R.
Analiz matematic Culegere
de probleme, Ed.Fundatiei
Romania de maine, Bucuresti,
2007

3. Duda I., Grdinaru S. Calcul
intergal cu aplicaii, Editura
1. Boboc N. Analiz mate-
matic, vol I,II, Editura Univ.
Bucureti, 1998.

2. M. Niculescu, S. Dinculeanu,
S. Marcus Analiza matematica,
Bucuresti, Editura Didactica si
Pedagogica, 1971

3.I. Colojoara Analiza mate-
matica, Bucuresti, Editura Di-
dactica si Pedagogica 1983


Fundaiei Romnia de
Mine,Bucuresti,2007

4. Duda I., Trandafir R.
Analiz matematic. Calcul in-
tegral, Editura Fundaiei
Romnia de Mine,Bucuresti,(in
curs de aparitie)

5. Chiescu I, Brz S, Copil V
Analiz matematic pe dreapta
real, Editura Fundaiei
Romnia de Mine (in curs de
aparitie)


XV.
Metode didactice (clasice/moderne)
1. curs clasic cu exemplificari grafice computerizate
2. seminarii comentate prin sistem e-beam postate pe pagina de internet a facultatiiData Titular disciplina

15.09.2008
_____________________
Titlul didactic, Numele si
prenumele
Prof.univ.dr.I.Duda
I .Siruri si serii de numere


1. Sa se studieze natura urmatoarelor serii:
a) seria armonica

+
=1
1
n
n

b) seria geometrica


c) seria armonica generalizata

+
=1
1
n
n

unde R

La partea de teorie se va verifica cunoasterea definitiilor si enunturilor de teoreme, propozitii, leme,
corolarii din toate capitolele care se regasesc in programa analitica.

Spre exemplu la capitolul siruri si serii de numere reale (vezi [1] p. 9-11 si 21-26):

- definitiile notiunilor de sir de numere reale, monotonie, marginire, limita unui sir, sir convergent,
sir divergent, sir Cauchy
- criterii de convergenta (d. ex. criteriul lui Cauchy, criteriul Cesaro-Stolz, criteriul dAlembert,
criteriul clestelui etc.)
- proprietati ale calculului cu limite de siruri (d. ex. lema lui Cesaro, orice sir monoton si marginit
este convergent, trecerea la limita in inegalitati, etc.)
- definitiile notiunilor de serie de numere reale, termen general al unei serii, sirul sumelor partiale,
serie convergenta, serie divergenta, serie oscilanta, suma unei serii, rest de ordin p al unei serii,
serie alternata, serie absolut convergenta, serie semiconvergenta
- proprietati generale ale seriilor de numere reale;
- criterii de convergenta (d. ex. criteriul general al lui Cauchy, criteriul lui Abel, criteriul lui
Leibniz, criteriile de comparatie, criteriul radacinii (Cauchy), corolarul criteriului radacinii,
criteriul raportului (dAlembert), corolarul criteriului raportului, criteriul Raabe-Duhamel,
corolarul criteriului Raabe-Duhamel, criterul logaritmic, corolarul criteriului logaritmic.

Pentru examen studentii trebuie sa studieze:

1. R. Trandafir, I. Duda Elemente de analiza matematica. Culegere de probleme, Editura Fundatiei
Romania de Maine;
2. I. Duda Elemente de analiza matematica, Editura Fundatiei Romania de maine
3. Duda I., Gradinaru S. Calcul integral cu aplicatii, Editura
Fundatiei Romnia de Mine

Analiza matematic este una dintre disciplinele obligatorii cuprinse n
planul de nvmnt pentru anul I al Facultii de Matematic - Informatic a
Universitii Spiru Haret, att pentru specializarea Matematic, ct i pentru
specializarea Informatic.
Coninutul tematic al disciplinei cuprinde urmtoarele capitole: iruri i
serii de numere reale, funcii de o variabil real, serii de funcii, serii de puteri,
integrala Riemann i integrala Riemann generalizat.
Pentru a veni n sprijinul studenilor, Facultatea de Matematic - Infor-
matic, prin intermediul Editurii Fundaiei Romnia de Mine, le ofer o serie de
cursuri i culegeri de probleme printre care amintim I. Duda Elemente de
analiza matematica; R. Trandafir, I. Duda Elemente de analiza matematica.
Culegere de probleme i Duda I., Gradinaru S. Calcul integral cu aplicatii.
De asemenea, la adresa de internet www.spiruharet.ro pe pagina Facultii de
Matematic-Informatic n seciunea Coninut multimedia sunt afiate modele de
probleme n sistem audio-video.
Examenul la Analiz matematic se desfoar prin intermediul platformei
moderne de e-learning Blackboard, este de tip gril, coninnd itemi cu alegere
dual i respectiv itemi cu alegere multipl.

Vom prezenta n continuare cteva probleme din materia semestrului I.
Aceste probleme sunt nsoite de o rezolvare clasic i de cteva exemple de itemi
care pot fi formulate pe baza problemei enunate.

I. S se arate c irul
n
n
a
n 1
=
+
este convergent i s se calculeze limita sa.

Rezolvare: Se va arta c irul este monoton i mrginit:
( )( )
( )
n 1 n
n 1 n 1
a a 0 n
n 2 n 1 n 1 n 2
+
+
= = >
+ + + +
,
de unde rezult
n 1 n
a a
+
> , deci irul este monoton cresctor.
irul este mrginit pentru c
n
a 0 > pentru orice n i
( )
n
n 1 1
1
a 1 1
n 1 n 1
+
= = <
+ +

pentru orice n, deci
n
0 a 1 < < . Atunci, irul este convergent fiind monoton i
mrginit. Pentru calculul limitei:
n
n n n n
n n 1
a 1
1 1 n 1
1 n 1
n n

= = = =
+ | |
+ +
|
\
lim lim lim lim
pentru c
n
1
0
n

= lim .

Modele de itemi ce pot fi formulai pe baza problemei I:

1. Se considera sirul
n
n
a
n 1
=
+
. Atunci:
a) sirul ( )
n n
a este strict crescator;
b) sirul ( )
n n
a este strict descrescator;
c) sirul ( )
n n
a nu este monoton.


2. Se considera sirul
n
n
a
n 1
=
+
. Atunci:
a) sirul ( )
n n
a este marginit superior, dar nu este marginit inferior;
b) sirul ( )
n n
a este marginit inferior, dar nu este marginit superior;
c) sirul ( )
n n
a este marginit;
d) sirul ( )
n n
a nu este marginit nici superior, nici inferior.

3. Se considera sirul
n
n
a
n 1
=
+
. Atunci:
a) sirul ( )
n n
a este sir convergent si este sir Cauchy;
b) sirul ( )
n n
a este sir convergent, dar nu este sir Cauchy;
c) sirul ( )
n n
a nu este sir convergent, dar este sir Cauchy;
d) sirul ( )
n n
a nu este nici sir convergent, nici sir Cauchy.

4. Se considera sirul
n
n
a
n 1
=
+
. Atunci:
a) lim 0
n
n
a

= ;
b) lim 1
n
n
a

= ;
c) lim
n
n
a

= ;
d) nu exista lim
n
n
a

.

Raspunsuri corecte:
1 a; 2 c; 3 a; 4 b.
II. S se studieze natura seriei
3
n
n
n

!
, prin doua metode:
a) calculandu-i suma;
b) aplicand un criteriu adecvat.

Reozolvare: a) Se stie ca seria
n
1
n

!
este convergent i
n 1
1
e
n

=
=

!
.
Vom scrie termenul general al seriei
3
n
n
n

!
n raport de termenul general al seriei
n
1
n

!
. Avem, pentru n>2:
( )( ) ( ) ( ) ( )
3 3 2
n n n 1 n 2 an n 1 bn n a 3 n 2 a b n = + + = + + +
de unde, prin identificarea coeficienilor, obinem: a 3 0 2 a b 0 = + = , , deci
a 3 b 1 = = , . Atunci termenul general al seriei devine:

( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
3
n n 1 n 2 3n n 1
n n 1 3 1
n n n n n 3 n 2 n 1

= + + = + +
! ! ! ! ! ! !

irul sumelor pariale se mai poate scrie aadar:

( ) ( ) ( )
n n n
n
k 3 k 2 k 1
1 1 1
s 3
k 3 k 2 k 1
= = =
= + +


! ! !

i cum suma seriei este egal cu limita irului sumelor pariale, avem:

( ) ( ) ( )
3
n
n
n 0 n 3 n 2 n 1
n 1 1 1
s 3 5e
n n 3 n 2 n 1

= = = =
= = + + =


lim
! ! ! !

b) Avem
3
n
n
a
n
=
!
, deci
3
n 1
n 1
a
n 1
+
+
=
+
( )
( )!
. Vom aplica criteriul raportului:
3
1
3
( 1) ! 1
lim lim lim 0 1
( 1)! 1
n
n n n
n
a n n
a n n n
+

+
= = = <
+ +
, deci seria este convergenta.


Modele de itemi ce pot fi formulai pe baza problemei II:

1. Se considera seria
3
n
n
n

!
. Limita termenului general
3
n
n
a
n
=
!
este:
a) 1 ;
b) 0 ;
c)

;
d) .

2. Se considera seria
3
n
n
n

!
. Sirul sumelor partiale este:
a)
( ) ( ) ( )
n n n
n
k 1 k 2 k 3
1 1 1
s 3
k 3 k 2 k 1
= = =
= + +


! ! !
;
b)
( ) ( ) ( )
n n n
n
k 1 k 1 k 1
1 1 1
s 3
k 3 k 2 k 1
= = =
= + +


! ! !
;
c)
( ) ( ) ( )
n n 1 n 2
n
k 3 k 3 k 4
1 1 1
s 3
k 3 k 2 k 1
+ +
= = =
= + +


! ! !
;
d)
( ) ( ) ( )
n n n
n
k 3 k 2 k 1
1 1 1
s 3
k 3 k 2 k 1
= = =
= + +


! ! !
.

3. Se considera seria
3
n
n
n

!
. Suma sa este;
a) 0 ;
b) 5e ;
c) e ;
d) .

4. Se considera seria
3
n
n
n

!
. Atunci:
a) aplicand criteriul lui Leibniz, rezulta ca seria este divergenta;
b) aplicand criteriul radacinii, rezulta ca seria este divergenta;
c) aplicand criteriul raportului, rezulta ca seria este convergenta;
d) aplicand criteriul lui Leibniz, rezulta ca seria este convergenta.

Raspunsuri corecte:
1 b; 2 d; 3 b; 4 c.


III. Fie ( )
[ ]
( ]
x 1 x 0 1
f x
3ax 3 x 1 3
+

=

+

, ,
, ,
. S se determine constanta a astfel nct funcia f
s fie continu pe intervalul nchis [ ] 0 3 , .
Rezolvare: Deoarece funcia f pe intervalele [ ) 0 1 , i ( ]
1 3 , este liniar, deci con-
tinu, se va studia continuitatea funciei f numai n punctul x 1 = . Condiia de
continuitate pentru funcia f n punctul x 1 = se scrie:
( ) ( ) ( ) ( ) 1 f 1 f 1 0 f 1 0 = + =
Dar:

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
x 1 x 1 x 1 x 1
x 1 x 1 x 1 x 1
2 f 1 1 1 2
f 1 0 f x x 1 2
f 1 0 f x 3ax 3 3a 3
< <
> >
= + =
= = + =
+ = = + = +
, ,
, ,
lim lim
lim lim

Din relaiile ( ) 1 i ( ) 2 se obine aadar c: 3a 3 2 + = , deci
1
a
3
= .

Modele de itemi ce pot fi formulai pe baza problemei III:

1. Fie ( )
[ ]
( ]
x 1 x 0 1
f x
3ax 3 x 1 3
+

=

+

, ,
, ,
. Atunci
a) f e continua pe [0,3] daca ( ) ( ) ( ) f 1 f 1 0 f 1 0 = + = ;
b) f e continua pe [0,3] daca ( ) ( ) ( ) f 1 f 1 0 f 1 0 + ;
c) f e continua pe [0,3] daca ( ) ( ) ( ) f 1 f 1 0 f 1 0 + = .

2. Fie ( )
[ ]
( ]
x 1 x 0 1
f x
3ax 3 x 1 3
+

=

+

, ,
, ,
. Valoarea lui a pentru care f este continua pe [0,3]
este:
a) a 0 = ;
b)
1
a
3
= ;
c)
1
a
3
= ;
d) a 1 = .

Raspunsuri corecte:
1 a; 2 b.

Pentru alte detalii legate de cursul de ANALIZA MATEMATICA

Prof. univ. dr. Gheorghe Duda
g.duda.mi[at]spiruharet.ro

Asist. univ. drd. Copil Vlad
v.copil.mi[at]spiruharet.ro