Panduan Penyediaan Folio RBT 3109 BAHAGIAN A : DOKUMENTASI Isi kandungan • Pengenalan • Bahan dan keperluan • Bajet, Anggaran

Kos Perbelanjaan, • Rekod Penjagaan Harian • Program Pembiakan, Rekod Induk dan Anak • Bibliografi (sekurang-kurangnya 10 dari pelbagai sumber) • Lampiran TUMPUAN Gambar sebenar perkembangan haiwan kesayangan dan ikan hiasan beserta penerangan jelas • Gambar-gambar, contoh haiwan kesayangan dan ikan hiasan dari pelbagai sumber disertakan penerangan yang jelas dan lengkajp. • Menyediakan bukti proses kerja amali serta penerangannya dengan jelas- gambar perkembangan projek, rekod kerja. • Maklumat-maklumat berkaitan dengan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Kandungan maklumat tugasan yang lengkap

BAHAGIAN B : PERANCANGAN AMALI 1. Perancangan penyediaan akuarium • Menyusun jadual kerja • Memilih dan menyenaraikan sekurangnya 3 jenis ikan hiasan bersesuaian dengan akuarium • Memilih dan menyenaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan oleh ikan hiasan • Memilih dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 aksesori yang betul dan sesuai dengan kehidupan ikan • Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 langkah keselamatan (diri, peralatan, ikan, peralatan). 2. Perancangan penjagaan harian hamster • Menyusun jadual kerja • Menyenaraikan dan membahagi tugas dengan sempurna • Memilih hamster yang menepati kehendak kursus-senaraikan gambar dan jenis hamster yang digunakan • Memilih dan menyenaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan oleh hamster (sangkar dll)

lengkap. + gambar semasa ujian amali beserta penerangan. Penyediaan Akuarium  Mempunyai pelan layout setting akuarium yang sempurna dan lengkap (label. + gambar semasa ujian amali beserta penerangan. spacing 1. tersusun mengikut urutan. nama)  Mempunyai langkah-langkah kerja dengan jelas.• Menyenaraikan sekurang-kuangnya 4 langkah keselamatan (diri.  Amali berdasarkan pelan layout dan langkah kerja. peralatan. === Rujuk rubrik BAHAGIAN D Komitmen Kolaborasi Perlaksanaan :Font . Arial 12. hamster dan persekitaran) BAHAGIAN C : 1. === Rujuk rubrik 2. Muka depan • Logo • IPGkp • 5 PISMP RBT 1 • RBT 3109 • Teknologi Pemeliharaan Haiwan kesayangan dan Ikan Hiasan • Nama No Kp • Pensyarah • Tarikh hantar .5 Tarikah hantar : 1 hari selepas/sama hari dengan tarikh ujian amali bergantung kepada kedaan semasa. Penjagaan Harian Hamster Langkah kerja yang kjelas Amali berdasarkan langkah kerja. Pertunjuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful