Você está na página 1de 1

CONTROL DE CALIDAD INTERNO QUIMICA

Cdigo: ADT-FO-333-046

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPUTICO LABORATORIO CLNICO

Versin: 2

FECHA C N P

GLIC

BUN

CREAT

COL

TRIG

AU

PROT T

ALB

TBIL

DBIL

ASAT

ALAT

GGT

ALKP

NA

CA

CL

MG

FOSF

CK

MB

LDH

Fe

RESPONSA BLE

ORINA
C N P FECHA C N P GLIC BUN CREAT COL TRIG AU PROT T ALB TBIL DBIL ASAT ALAT GGT ALKP NA K CA CL MG FOSF CK MB LDH LITIO
RESPONSA BLE

OH

CHDL

CLDL

AMIL

PCR

C3

C4

RF

ASTOS TRANS

IgA

IgM

IgG

GLUC

NU

CREAT

A,UR

NA

CA

CL

MG

UPRO ALB

ORINA
C N P FECHA C N P GLIC BUN CREAT COL TRIG AU PROT T ALB TBIL DBIL ASAT ALAT GGT ALKP NA K CA CL MG FOSF CK MB LDH LITIO
RESPONSA BLE

LACT

CHDL

CLDL

AMIL

PCR

C3

C4

RF

ASTOS TRANS

IgA

IgM

IgG

GLUC

NU

CREAT

A,UR

NA

CA

CL

MG

FOSF

UPRO ALB

ORINA
C N P FECHA C N P GLIC BUN CREAT COL TRIG AU PROT T ALB TBIL DBIL ASAT ALAT GGT ALKP NA K CA CL MG FOSF CK MB LDH LITIO
RESPONSA BLE

LACT

CHDL

CLDL

AMIL

PCR

C3

C4

RF

ASTOS TRANS

IgA

IgM

IgG

GLUC

NU

CREAT

A,UR

NA

CA

CL

MG

FOSF

UPRO ALB

ORINA
C N P LACT CHDL CLDL AMIL PCR C3 C4 RF ASTOS TRANS IgA IgM IgG GLUC NU CREAT A,UR NA K CA CL MG FOSF UPRO ALB