WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 8 - nummer 14 - 5 april 2012
05 23 33
Willeke Alberti in Houtman Kunstmoment Libelle Zomerweek met oosters tintje
Toeristeninformatie
in de Waag
Vanaf Pasen kunnen toeristen bij het Kaas- en
Ambachtenmuseum in de Waag terecht voor
hun informatie. De Waag is een grote toeris-
tische trekker op de Markt en beter toeganke-
lijk dan het stadhuis.
In april is het informatiepunt geopend tijdens
de openingstijden van de Waag; vanaf mei
worden de openingstijden uitgebreid. Het gaat
om een proef voor dit jaar. Tot Pasen blijft het
toeristische informatiepunt nog in het stadhuis
op de Markt. “We willen absoluut op de Markt
zitten met een toeristen informatiepunt”, aldus
wethouder Bergman (cultuur). Na het plotse-
linge faillissement van het Groene Hart bureau
voor Toerisme (VVV Gouda) is op korte
termijn een toeristen informatiepunt opgezet.
Toeristen en bezoekers aan Gouda kunnen hier
de nodige basisinformatie krijgen. Ondertussen
is de komende maanden oud-directeur Rotter-
dam Marketing, Marianne Klein, in opdracht
van de gemeente aan de slag met het opzetten
van een organisatie voor toeristische informa-
tievoorziening en promotie. Deze organisatie
moet uiterlijk 1 januari 2013 van start gaan.
De tentoonstelling Schetsen van Schoonheid
in Museum Gouda gaat de laatste week in. Tot
en met Tweede Paasdag, 9 april, zijn de reus-
achtige zestiende-eeuwse ontwerptekeningen
voor de befaamde ‘Goudse Glazen’, de ge-
brandschilderde ramen van de Sint-Janskerk,
nog te zien. Onderdeel van de tentoonstelling
was een enorme kleurplaat, ontworpen door
Margreet de Heer. Honderden kinderen (en
volwassenen) hebben de afgelopen maanden
ingekleurd. Het resultaat is in de laatste week
van de tentoonstelling te zien in de museum-
kapel. Zie voor meer informatie en openings-
tijden www.museumgouda.nl of bel (0182)
331 000.
Zoutmansweg 12, 2811 ES Reeuwijk
Telefoon (0182) 394 200
www.dupreemakelaars.nl
Bodegraafsestraatweg 141 | Vraagprijs € 398.000,- k.k.
GOUDA
Uitzicht op de Reeuwijkse plassen?
kunstpuntgouda
P
O
P
!
speelt in De Gonz
Dinsdag 17 april
19.00-21.00 uur
www.kunstpuntgouda.nl
2e Paasdag geopend
10.00 tot 17.00 uur
Acht er will enseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
0HHUGHUHPDOHQODQGHOLMNHUNHQGDOVKHWEHVWH+\SRWKHHNDGYLHVNDQWRRU
/DDWRQVEHZLM]HQGDWKHWEHVWHRRNKHWJRHGNRRSVWNDQ]LMQ
Het Bespaarhuis is voorgedragen en genomineerd voor:
De Gouden Schilden; Transitie Award 2011/2012
     De Gouden Schilden; Beste Adviesorganisatie 2009/2010
Het Bespaarhuis is winnaar van:
     De Generali VB Innovatieprijs 2008/2009
     De Allianz Ondernemersprijs 2008
Het Bespaarhuis . Hoge Gouwe 1 . 2801 LA Gouda . t 0182 - 679 747 . w www.bespaarhuis.nl
De beste kwaliteit
en de snelste
service van
Nederland!
Zie onze advertentie in deze krant!
NIEUWRECORD
IN GOUDPRIJS!
5
5
www.UTRECHTSEBAZAAR.nl
DE GEZELLIGSTE MARKT
VAN NEDERLAND
500 KRAMEN MET HANDEL UIT
ALLE WINDSTREKEN
LOCATIE: VEILING VLEUTEN
50% KORTING BIJ ENTREE:
NAAM: .................... POSTCODE: .........
HUISNR: ............ GELDIG T/ M 15-04-‘12
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
IEDERE
ZATERDAG
& ZONDAG
Einde Schetsen van Schoonheid
Pasen markeert de start van het toeristenseizoen. Vorig jaar kwamen meer bezoekers naar Gouda en deze bezoekers
gaven ook nog meer uit dan het jaar daarvoor. Toeristen kunnen nu op de Markt in de Waag informatie inwinnen.
KANAAL
De Krant van Gouda-TV
Winkelcentrum Bloemendaal
Zie pagina 36
Evenementen
Zie pagina 35
2 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Zeevishandel Kees Vrolijk
Dat staat voor service en kwaliteit !!!
Lange Tiendeweg 61 - 2801 KG Gouda
Tel.: (0182) - 512 363
BEDANKT!!!
Namens het volledige team willen wij iedereen
bedanken voor de overweldigende belangstelling
voor onze verbouwde winkel!
Het was echt een feest om nooit te vergeten!
Wij wensen iedereen VROLIJKE paasdagen!
Voor uw paasdiner hebben wij voor u de lekkerste gerechten gemaakt!
Visrolletjes in een jne kreeftensaus
2,25 100 gram
Gegrilde zalmsteaks
2,39 100 gram
Barramundi let naturel of heerlijk gemarineerd
1,99 100 gram
Hand uitgesneden gerookte Schotse zalm
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
Outdoor Collection
®
G
e
r
e
g
i
s
t
r
e
e
r
d
h
a
n
d
e
l
s
m
e
r
k
-
e
e
n
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
p
r
o
d
u
c
t
.
©
C
o
p
y
r
i
g
h
t
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
2
0
1
1
Zonwering & raamdecoratie
I
N
S
E
C
T
E
N
W
E
R
I
N
G
R
A
A
M
D
E
C
O
R
A
T
I
EHameni & Luxaflex Outdoor hebben de
lentekriebels en gaan er weer voor op onze
terrasschermen Nexus en het nieuwe model
Fiora Grande. Voorzien met doek uit de
schitterende Oudoor collectie betaalt u in de
maand maart de prijs van een handmatige
bediening, maar krijgt u een elektrische
buismotor met afstandsbediening.
www.luxaflex.nl
www.stuureenlichtje.nl
Kijk ook eens op
Fcge Ccuwe µ; º z8o1 L8 Ccuda º Tel.: o18z - ç18 o¸6 º www.hameni.nl
orattiiee
Ha
le
te
Fio
sc
m
be
bu
W
e
g
e
n
s
s
u
c
c
e
s
v
e
r
le
n
g
d
!
aam woonklimaat
aaa
sss
®®
222222
00000000
111
11
Speciale
aanbiedingen!
2e paasdag geopend van
10.00 tot 15.00 uur
De eerste
lenterit
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Museum Gouda heeft een nieuw ini tiatief
bedacht in de vorm van een grote maquette
van Gouda uit het jaar 1562. Deze maquette
wordt tentoongesteld in de grachtzaal van
het museum. Het Amsterdamse bedrijf Artitec
is verantwoordelijk voor de bouw van het
oude Gouda. Daar is Herbert Tomesen de man
die de leiding heeft van het team dat Gouda
in miniatuur nabouwt. In het Amsterdamse
atelier van Artitec is speciaal voor dit project
een ‘Gouda kamer’ ingericht.
Artitec is van origine maquettebouwer voor
veel bekende architecten, scheepswerven en
musea. Een van de doelen is om door middel
van modelbouw de historie zo realistisch
mogelijk weer te geven. Om dit te bereiken
experimenteert het bedrijf veelvuldig met
nieuwe technieken en materialen. Herbert
Tomesen: “Op dit moment werken wij met
twee man aan de maquette. Naarmate de tijd
vordert worden dat er naar verwachting vier. De
maquette wordt vier bij 3,5 meter en wordt in
twee delen van vier bij 1,74 meter naar Gouda
gebracht.” Volgens Tomesen heeft zijn bedrijf
als enige voldoende ervaring om historische
maquettes van steden te maken. “Wij hebben
veel vaker maquettes van oude binnen steden
gemaakt, maar de opdracht van Museum Gouda
is wel een hele grote met rond vier duizend na
te bouwen panden”, aldus Tomesen, die vertelt
geen bouwkundige- of architectenopleiding
te hebben gevolgd, maar als van oorsprong
hobbyist in het vak is gerold. Het bouwen van
de maquette gaat in een combinatie van compu-
ter- en veel handarbeid. “De moeilijkste klus zal
het nabouwen van de Sint-Janskerk worden”,
zo zegt Tomesen. Voor de financiering van de
maquette heeft Museum Gouda een creatieve
oplossing gevonden. Gouwenaars die wonen in
de binnenstad kunnen hun huis op de maquette
kopen voor honderd euro. Op de website
www.gouda1562.nl kan men op een historische
plattegrond van de binnenstad van Gouda de
eigen straat aanklikken, het huisnummer kiezen
en zo de eigen woning aankopen. Voor kinderen
zijn er speciale struikjes, roeibootjes en straat-
hondjes aanwezig in het ‘digitale Gouda’ die met
een muisklik in het ‘winkelmandje’ geplaatst
kunnen worden. Deze website gaat per 17 april
in de lucht. Daarnaast worden algemene ge-
bouwen en bouwwerken (zoals stadhuis, kloos-
ters, bruggen, Waag) te koop aangeboden. Op
17 april zal Museum Gouda voor bedrijven
een avond organiseren waarin zij desgewenst
mee kunnen dingen naar een eigen gesponsord
plekje in het Gouda van 1562. Voor meer infor-
matie over Artitec zie www.artitec.nl.
Stadsmaquette in
Museum Gouda
Cyclus moet beter
werk leveren
De gemeente Gouda wil dat vuilophaalbedrijf
Cyclus uiterlijk per 1 november een kwaliteits-
systeem heeft ingevoerd.
Daarmee moet Cyclus aan kunnen tonen dat ze
alles onder controle heeft en het werk aan kan.
In het verleden is gebleken dat Cyclus sommige
dingen niet goed in de vingers heeft. Zo ging
het fout met sneeuwruimen en gladheidsbestrij-
ding. Ook met de feestverlichting afgelopen
jaar is het een en ander niet goed gegaan. Wat
de sanctie is als Cyclus het systeem niet tijdig
heeft ingevoerd, is onbekend.
Na een lange vergaderochtend op het hoofd-
bureau van politie in Leiderdorp rijd ik terug
naar het districtsbureau in Gouda. Een route
die ik met enige regelmaat afleg. Het voorjaar
is aangebroken, de lucht is blauw en de warm-
te van de zon maakt duidelijk dat de winter
nu echt achter ons ligt. Als ode aan de lente
besluit ik binnendoor te rijden, langs de Rijn,
in Koudekerk de brug over, een stukje de N11
en vervolgens langs de Gouwe via Boskoop
en Waddinxveen naar Gouda. Voorbij Bos-
koop zie ik langs de Gouwe twee tegemoet-
komende auto’s aan komen rijden. De bestuur-
ders rijden rustig en lijken net als ik onder
de indruk van het mooie voorjaarsweer. Ver
achter de tweede auto zie ik met hoge snel-
heid een stipje aan komen rijden. Het stipje
wordt snel groter en blijkt een motorrijder te
zijn. Kort voordat de twee auto’s mij passeren
stuurt de motorrijder naar links en passeert
met hoge snelheid beide auto’s, rakelings voor
mij langs.
Anticiperend had ik even daarvoor al afge-
remd, maar de tegemoetkomende bestuurders
van beide auto’s moesten vol in de remmen
om een werkelijk ernstig ongeluk te voor-
komen. Op een haar na schiet de motorrijder
tussen ons door en geeft vervolgens hoorbaar
gas bij om snel in de verte te verdwijnen,
een paar hevig geschrokken automobilisten
achterlatend. Door schrik en de snelheid
hadden zij geen kenteken opgenomen. De
lente kenmerkt zich helaas vaker dan anders
door dit soort incidenten en zware ongeluk-
ken, waarbij ik mij realiseer dat er ook legio
ongelukken zijn met motorrijders, om reden
dat andere verkeersdeelnemers onvoldoende
rekening met ze houden. Na maanden stil-
stand worden motoren weer tevoorschijn ge-
haald zodra het mooie weer is aangebroken.
Routine is er nog niet en bandenspanning en
remmen zijn lang niet altijd goed. Automobi-
listen moeten daarbij ook weer wennen aan de
motoren. Belangrijk om dit te beseffen voor
álle verkeersdeelnemers en rekening te houden
met elkaar! Als
(oud-)motor-
rijder meen ik
recht van spre-
ken te hebben!
Marlé van Tol
Districtschef
Politie Gouwe
IJssel
Als bij kinderen de schade financieel niet kan
worden verhaald is het logisch dat ouders
ervoor opdraaien.
Toelichting
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de
wet aanpassen zodat ouders altijd financieel
opdraaien voor de schade aan gericht door hun
minderjarige kinderen.
Geef uw mening op:
www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Ieder terras zou tien gedragsregels zichtbaar
moeten ophangen om voor iedereen terras-
plezier te garanderen.
Stelling van de Week
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Burgemeester Cornelis ontving zaterdag 31 maart een speciale postzegel. Aanleiding van deze postzegel is het
samengaan van de wijkkerken de Bron en de Vredeskerk. De overhandiging vond plaats tijdens een grote repetitie-
dag voor de musical ‘Met de groeten van Paulus’ die op 20, 21, en 22 april in de Vredeskerk aan de Dunantsingel
wordt uit gevoerd. Ongeveer honderd zangers en vrijwilligers uit de wijkkerken de Bron en de Vredeskerk werken aan
dit bijzondere project. “De zegel staat symbool voor het verbinden. Verbinden met elkaar als wijkkerken maar zeker
ook het verbinden met de omgeving en spe ciaal de wijk Oosterwei waar de nieuwe wijkgemeente zich vestigt in de
Vredeskerk. Op de foto geeft Paulus de brief voor wijkteam Oost aan de burgemeester. Tussen hen in ds Leoni Bos
(foto © H.J.A. Heuvelman-Beelaerts van Blokland).
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar
vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs 42,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Banketbakkerij
Herfst
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Paastaart gevuld met
frambozen bavaroise en
gele chocolade
Paneone tuband
Cake tuband
Paas stolen
Paasecialiteiten
62,1 % Eens
34,5 % Oneens
3,4 % Geen mening
Prijswinnaars
van vaartocht
In de krant van 29 maart plaatsten we de
lezersvraag ‘Wat is de Friese benaming voor
grutto?’ Het juiste antwoord is ‘Skries’.
Uit de juiste inzendingen trokken we drie
winnaars die ieder twee tickets krijgen voor een
vaartocht ‘Grutto’s in de polder’ met de Water-
snip. De gelukkigen zijn: W. Smit (Gouda),
Ilse Baecke (Waddinxveen) en Jan Frits van
Det (Reeuwijk). De Watersnip neemt met hen
contact op over de datum.
Het komende jaar zijn er veel (bouw)werk-
zaamheden in de binnenstad (zoals Slapperdel,
Raam, Blauwstraat, Turfmarkt en Bolwerk)
waardoor er tijdelijk minder parkeerplaatsen
zijn. Daarom heeft de gemeente de helft van
parkeerterrein de Vest een jaar langer gehuurd.
Parkeerterrein
Vest langer open
Symbool van
verbinding
Gerard de Kleijn wijst in de Grachtzaal van Museum Gouda aan, waar de maquette zal komen te staan.
4 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
aanrechtbladen grafmonumenten wasbakken
vloertegels vensterbanken gevelbekleding
haardplaten urnen tafelbladen vensterbanken
douchebakken dorpels gedenkplaten

www.overkamp-natuursteen.nl
Bezoek ons bedrijf:
Gouderaksedijk 42a
2808 NG Gouda
0182-512601
info@overkamp-natuursteen.nl
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Familie berichten

‘Mijn man deed
alIijd alle Inancien.
Hoe weet ik
nu waar ik rechI
oþ heb!´
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZc™BVg^VccZ@g^Z\Zg
8urg. Van keenensingel 1û1, 28û3 PA 6ouda · gouda_scheidingsþlanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZglZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
´helþ, ik ga scheiden!´ aan. heI wordI u kosIeloos en discreeI IoegesIuurd.
|inancien vormen vaak een sIruikelblok bij scheiding. NieI telden is heI ingewikkelde maIerie. Ln vraagI
u tich soms aI oI u nieI IekorI wordI gedaan. Als Inancieel deskundige en verIrouwensþersoon beharIigI
de Scheidingsþlanner uw belangen en torgI ervoor daI u Inancieel weer verder kunI.
Help, ik ga scheiden!
De armen van Gods eeuwige liefde
reiken dieper dan de diepste diepten
H.F. Kohlbrűgge
Diep bedroefd delen wij u mee dat geheel onverwachts is heengegaan onze
lieve zus, schoonzus en tante
Gouda, Zorgcentrum Prinsenhof.
Correspondentieadres: Amaliahof 4, 2851 XL Haastrecht.
vlietsmit@kpnmail.nl
Er is gelegenheid tot condoleren D.V. op woensdag 4 april van 20.15 tot 21.00 uur in het
uitvaartcentrum Monuta, Aalberseplein 1 in Gouda.
De rouwdienst zal worden gehouden D.V. op vrijdag 6 april om 11.30 uur in de Grote of
Sint-Janskerk, Achter de Kerk 16 in Gouda.
Aansluitend om ongeveer 13.00 uur zal de teraardebestelling plaatsvinden op Begraafplaats
Ysselhof, Goejanverwelledijk 16 in Gouda.
Na de begrafenis is er in de koekamer van de Begraafplaats gelegenheid tot condoleren.
* 26 april 1945 † 31 maart 2012
Rijssen: R. van Heek-Smit
J. van Heek
Jolanda en Erwin
Roelof (in liefdevolle herinnering)
Jaco en Esther
Marinus en Jorine
Henk
Haastrecht: C. van Vliet-Smit
J.M. van Vliet (in liefdevolle herinnering)
neven en nichten
Jannetje Smit
- Jannie -
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro's (voor een gemiddelde leerling
+/- C500,=)
- 8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur
in de auto
- Sneller en veiliger
- RÌS-opleiding mogelijk
- Mogelijkheid tot voordelige slipcursus na afronding van de
rijopleiding
*informeer naar de voorwaarden
RijIes ook vòòr je 16,5 jaar* bent
AutorijschooI en SimuIatoropIeiding Van Reijen TeI 0182-517730 of 06-48783963
De kapsalon voor
het hele gezin!
HaarStudio
Denise
PL PLAT ATINABLOND, ASBLOND, D,
100% % BLOND
PLATINABLOND, ASBLOND,
100% BLOND
Vra kapper naar de lijkh kh jk khh ddd Vra kapper naar de lijk kh jkhh dd Vra kapper naar de lijk kh jkhh dd Vra kapper naar de lijk kh jkhh dd Vra gg kapper naar de ggg jj nn g kapper naar de gg jj nn g kapper naar de gg jj nn g kapper naar de gg jj nn g kapper naar de gg jj nn g kapper naar de gg jj nn g kapper naar de gg jj nn Vraag g uw u kapper naar de mog mog mog mo eli eli e iijkh jk jkh kh h kh jkh kh kh kh kkh jkkkhed ede ede ed ede ed nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mog mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ed ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mog mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ed ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mog mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ed ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mog mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ed ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mog mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ed ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mog m eli eli e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraagg uw u kapper naar de mog mo mogeli el e ijk jk jkh kh h kh jkh hh kh kkh jkkhed ed ede ede d nnn Vraag uw kapper naar de mogelijkheden
@
H
S
t
u
d
i
o
_
D
e
n
i
s
e
V
o
o
r

t
r
e
n
d
s
,

i
d
e
e
ë
n
,

t
i
p
s

e
n

n
o
g

v
e
e
l

m
e
e
r
!
5
FAMILIE
Het negentiende seizoen van de Houtmans-
plantsoenconcerten in Gouda gaat 1 juli van
start met een optreden van Willeke Alberti en
haar band. Het concert is voorlopig de laatste
kans om Alberti met haar eigen repertoire live
te zien, omdat zij voor lange tijd de theaters in
gaat met ‘De Jantjes’.
De Houtmansplantsoenconcerten op de zon-
dagmiddag duren deze zomer tot en met 2 sep-
tember. Concertorganisator George Mentjox
van de Stichting Evenementen Gouda is bijzon-
der trots dat het gelukt is om Willeke Alberti
en haar band voor de Houtman te contrac teren.
Mentjox: “Willeke is en blijft Neerlands groot-
ste zangeres. De ouderen weten dat al lang,
de jongeren hebben dat weer ontdekt door de
unieke samenwerking met Ali B en Kleine
viezerik. Willeke is zeer selectief in de podia
die zij bespeelt en daarom is het extra bijzonder
dat het ons is gelukt haar in ons park te krijgen.
Het thema van 2012 is een muzikale wereld-
reis voor de thuisblijvers. De reis begint met
Willeke Alberti in Nederland en daarna reizen
we door naar Argentinië, Oostenrijk, de USA,
Balkan en Frankrijk om via Waddinxveen te
eindigen in Noord-Afrika.”
Enorme variëteit
Het programma is nog niet helemaal afgerond,
maar vast staat dat het een enorme variëteit aan
muziek zal bieden, van klassiek tot wereld-
muziek. De uitvoerenden zijn soms bekende
namen, maar er komen ook genoeg lokale
artiesten op het podium van de muziektent in
het park. De concerten beginnen om 14.00 uur.
Na Willeke Alberti zullen onder andere Bart de
Win, The Oldtimers, Amariszi, Tango Dorado,
Alderliefste en de nieuwe relevatie Bradley’s
Circus het park aandoen. Eind april publi-
ceert de SEG het volledige programma op:
www.goudseconcerten.nl.
Kinderboerderijenpaspoort
Ontmoet Joke Hermsen in de
Maand van de Filosofie
De aprilmaand is de Maand van de Filosofie
en heeft dit jaar als thema: De Ziel. Ter ge-
legenheid van de Maand van de Filosofie is
Joke Hermsen op woensdagavond 25 april te
gast bij de Centrale bibliotheek in Gouda.
Joke J. Hermsen houdt lezingen over onderwer-
pen op het gebied van de filosofie, literatuur,
kunst en politiek. Zij besteedt op 25 april voor-
al aandacht aan een tweetal van haar boeken:
‘Windstilte der Ziel’ en ‘Stil de Tijd’.Verder
komen tijdens haar lezingen vaak ook actuele
vraagstukken aan de orde, zoals het politieke
functioneren van westerse democratieën, de
knelpunten van de multiculturele samenleving,
de verhouding tussen man en vrouw, en ana-
lyses van hedendaagse fenomenen als internet
en digitale cultuur. De ontmoeting met Joke
J. Hermsen maakt deel uit van de reeks schrij-
versontmoetingen die de Bibliotheek Gouda
organiseert in samenwerking met Boekhan-
del Karssen. Kaarten kosten 8,50 euro (leden
biblio theek), tien euro voor niet-leden, en zijn
verkrijgbaar via www.bibliotheekgouda.nl.
Aanvang 20.00 uur.
Willeke Alberti was recent nog te gast in de Goudse Schouwburg.320gPrijzen zijn geldig van 26 maart t/m7 april. Zetfouten voorbehouden.
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di t/mza 08.30 - 18.00 uur
500g

Dé biologisch specialist
van de regio!
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Heerlijk Pasen met Heerlijkheid Mariënwaerdt
Landgoed Chutneys
o.a. pittige pruimen, mango,
rabarber-mosterd
Mooi Gelegen
Landgoedkaas uit Beesd
Beestenboel
van Ekoland
sch specialist
io!
alis
G
R
A
T
IS
m
a
g
n
eet-
b
eestjes
bij 2 ekoland
producten!
van 7.45
6.
45
van 4.39
3.
69
9\qf\bfeq\il`d\j_fniffd
\ej_fnkl`emXe+,'d
)
N|[verhe|dsstraat !4 º 0000k
0!82 5! 46 83 º over|ampçroep.a|
Alberti in Houtman
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Boeken. Heel veel boeken.
‘Voor meneer Cheung, de aardigste Chinees
van Holland die zo prachtig kan zingen’
Afgelopen maandag werd weer de jaarlijkse
Libris inspiratie dag georganiseerd: een spe-
ciale dag die bezocht werd door zo’n 180
enthousiaste boekverkopers m/v die zich nog
eens extra lieten inspireren door vele auteurs.
Tommy Wieringa, Geert Mak, Paulien Cor-
nelisse, Robert Vuijsje, Esther Verhoef, Tosca
Menten en vele anderen. Speciale aandacht
was er voor het schrijversechtpaar Marianne
Busser en Ron Schröder. Samen schrijven ze
al 25 jaar boeken en hebben al 300 titels ge-
publiceerd in een totaaloplage van een paar
miljoen. Een topprestatie vind ik en deze
week verscheen weer nieuw boek: Hollandse
verhaaltjes voor het slapengaan. Zoals alle
boeken van Marianne & Ron weer een vrolijk
voorleesboek, dit keer over Koning Bobbel
en de Koningin die een bezoek brengen aan
Amsterdam, Volendam, Alkmaar, de Keuken-
hof en een aantal andere plaatsen. In Gouda
zijn ze helaas nog niet geweest, maar dat komt
vast goed tijdens hun volgende rondreis. De
kleurrijke illustraties van Dagmar Stam maken
het boek tot een waar feest. Het zal ongetwij-
feld een bestseller worden, want alles wat
met Holland te maken heeft is weer razend
popu lair. Hoeveel mensen kijken er wel niet
op zaterdag naar het programma ‘Ik hou van
Holland’ gepresenteerd door Linda de Mol?
Een gezellig programma dat een verademing
is tussen al die reality programma’s. En het is
duidelijk dat Marianne Busser & Ron Schrö-
der dat ook vinden want ze dragen dit nieuwe
boek op aan meneer Cheung (zeg Tsjoeng),
die ontzettend aardige Chinese meneer die
zo mooi kan zingen in Ik hou van Holland.
Ter ere van hem is het boek niet alleen in het
Nederlands en Engels te koop, maar ook in het
Chinees.
Kees-Willem
Karssen
Uitgeverij:
The House of Books
Prijs: 12,95
Bodegraven - Woerden
www.karssen.nl boekbestel@karssen.nl
BOEKEN.
HEEL
VEEL
BOEKEN!
Joke Hermsen (foto Mona van den berg).
dĂŶĚĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬƵĐŚŵĂŶŶĞĞŵƚ
ŶŽŐŶŝĞƵǁĞƉĂƟģŶƚĞŶĂĂŶ͘
tŝũŚĞďďĞŶĞĞŶĐŽŶƚƌĂĐƚŵĞƚ
ĚĞŵĞĞƐƚĞnjŽƌŐǀĞƌnjĞŬĞƌĂĂƌƐĞŶ
ĚĞĐůĂƌĞƌĞŶƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐǀŽůŐĞŶƐ
ŚƵŶǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶůŝũƐƚ͘
dĂŶĚĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬ
ƵĐŚŵĂŶ͘͘͘
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬŝũŬĚĂŶŽƉŽŶnjĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ƚĂŶĚĂƌƚƐƉƌĂŬƟũŬďƵĐŚŵĂŶ͘Ŷů
KĨďĞů͗ϬϭϴϮͲϱϭϳϲϬϮ
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is weer
gestart met de verkoop van het kinderboer-
derijenpaspoort.
Met dit paspoort kunnen kinderen tot en met
dertien jaar gratis naar 29 attractieparken en
dierentuinen. Het paspoort kost vijftien euro
en is geldig vanaf 1 april 2012 tot en met
31 maart 2013. Bezoekers die vriend van de
kinderboerderij worden (voor twintig euro per
jaar) ontvangen een paspoort gratis, indien
zij contant betalen op de kinderboerderij. De
opbrengst van het paspoort komt direct ten
goede aan de kinderboerderij. Meer over het
kinderboerderijenpaspoort, is te vinden op
www.kinderboerderijgouda.nl.
6
ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Reclame geldig van
5 t/m 11 april
Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur
H
e
e
r
l
i
j
k
P
a
s
e
n
!
H
e
e
r
l
i
j
k

v
e
r
s
e

v
a
r
k
e
n
s
h
a
a
s
M
a
l
s
e

r
u
n
d
e
r
k
o
g
e
l
b
i
e
f
s
t
u
k
V
a
r
k
e
n
s

l
e
t

r
o
l
l
a
d
e
(
h
a
n
d

g
e
k
n
o
o
p
t
)
Voor een heerlijke paasbrunch Heerlijk paas pakket
VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen
Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig. Gratis parkeren.
Nieuw in ons assortiment
van de runderdikbil koe
Kalkoen dijen
Verse varkens of kip cordon
Kalkoen f ilet
Hollandse konijnenboutjes ± 300 gram
Kilo €9,98
Kilo €8,98
K
i
l
o


9
,
9
8
K
i
l
o


9
,
9
8
K
i
l
o


6
,
9
8
Biefstuk, varkenshaas, kiplet,
schnitzel, mini slavinken, mini cordon
bleu’s op luxe schaal gesneden.
Luxe gourmetschotel
Kilo €6,98
100 gram €0,99
Gegarandeerd
de goedkoopste
uit de regio!
Ergens goedkoper?
U krijgt het bij ons
voor dezelfde prijs!
mini hamburger
mini kalfsvlees
mini cordonbleu
mini slavink
mini saté
mini biefstuk
mini varkenshaas
mini schnitzel
mini speklap
mini kiplet
Mini gourmetvlees
H
e
t

b
e
s
t
e

v
l
e
e
s
,

d
e

b
e
s
t
e

k
w
a
l
i
t
e
i
t

e
n

d
e

b
e
s
t
e

p
r
i
j
s

v
a
n

N
e
d
e
r
l
a
n
d
!
!
Hele kalkoen ± 2,5 kilo Kilo €3,98
op=op
Malse let rollade
Kilo €6,98
varkens procureur rollade
Kilo €5,98
Runder rollade
Kilo €9,98
Kalkoen rollade
Kilo €9,98
Biefstuk v.d. Haas
100 gram €2,98
Originele lamsbout /
Originele lamskoteletjes
Entrecôte vd Dikbil
Kogelbiefstuk vd Dikbil
Kilo €15,98
Hertenbiefstuk
100 gram €2,49
100 gram €2,49
Verse gevulde varkanshaasjes
100 gram €1,59
Let op!
Per Kilo €8,98
Let op! 100 gram €0,99
Let op!
100 gram
€0,99
Verse
paardenkogel
biefstuk
Carpaccio
van de Haas
± 100 gram
€2,98
Let op! €19,98
pakketprijs
Kilo
€8,98
Stel zelf uw schotel samen!
gegrilde rosbief
gegrilde fricandeau
gegrilde kiplet
gegrilde zeeuws spek
gegrilde beenham
gegrilde grillworst
gegrilde gebr. gehakt
gegrilde mosterdrollade
gegrilde gyros rollade
kilo letrollade
kilo kogelbiefstuk
1 ons rosbief
1 ons achterham
1 ons gyrosrollade
1 ons fricandeau


Gevestigd in de passage 50 meter van de ingang van Albert Hein
500 gram visbami
+ 200 gram roerbakgarnalen
Elke dinsdag kibbelingendag!
Gezinszak (+ gratis saus)
€ 6.
95
€ 9.
95
samen

Lange TIendeweg 57 Couda
Tel.: U182 - 551 333
InIo@bangkok-cIIy.nl
www.bangkok-cIIy.nl
ßesteI nu uw diner cp
www.ßangkck-City.nI

AIIeen via deze website
gratis bezcrging in Ccuda.
McbieIpinnen
mcgeIijk
Nieuw!
nu uwdiner cp
Dit jaar bestaat Dart federatie het Groene
Hart (DFHGH) federatie 25 jaar en om dit
te vieren organiseert zij op 2 juni jubileum-
toernooien met een feest en loterij in sport-
centrum Custwijc in Driebruggen. Secretaris
Kristian Vogelaar is vanaf de oprichting ver-
bonden aan de federatie. Hij blikt terug en
vooruit met De Krant van Gouda.
“Met een aantal dartfanaten zetten we in 1985
de eerste stap. Vanaf 1987 zijn we officieel van
start gegaan met dartwedstrijden op ere, eerste
en tweede divisie niveau. Van het begin af aan
ben ik verbonden aan DFHGH. Eerst als be-
stuurslid en nu als secretaris. Zelf speel ik in de
eredivisie. Met mijn team staan we nu tweede.”
Tijdens het jubileumfeest spelen we een slot-
toernooi voor leden die individueel gaan spe-
len. Van elke divisie spelen de beste vier darters
van oud-leden en de ere-, eerste en tweede divi-
sie om de jubileumbeker. Op diezelfde dag is er
een trekking van een loterij met als hoofdprijs
een compleet verzorgde reis naar één van de
sessies van het PDC WK Darts in december in
Londen,” vertelt Kristian. Ook het team met de
meest verkochte loten mag met zes leden naar
het darttoernooi in Londen.
Oproep oud-leden
Kristian: “Mijn favoriete darter is toch wel
Raymond van Barneveld. Hij heeft het darten
in Nederland op de kaart gezet. Mogelijk is
hij te zien tijdens de sessies van de PDC WK
Darts in Londen. We hopen op zoveel mogelijk
leden die het jubileum mee gaan vieren om er
een groot feest van te maken. Op dit moment
heeft de DFHGH in totaal zo’n 1400 darters
als lid, waarvan 700 oud-leden. Er is al een
aantal oud-leden gevonden, maar er kunnen er
nog meer bij. Ook zijn wij op zoek naar ver-
halen en foto’s van vroeger. De foto’s worden
dan mogelijk op een beamer getoond tijdens
het feest. De ver halen bundelen we eventueel
in een speciale jubileumkrant.” (Oud-)leden
kunnen zich voor het jubileumtoernooi aan-
melden via jubileum@dfhgh.nl. Meer infor-
matie: www.dfhgh.nl.
Door Linda Arkenbout
De opbrengst van de markt, die op de Dick
Brunaschool werd gehouden, is meer dan
voldoende om de beoogde glijbaan op het
kleuterplein aan te kunnen schaffen. Ook
de gewenste bankjes voor het plein kunnen
worden gerealiseerd.
Als afsluiting van het schoolproject ‘Kunst en
Sport’ organiseerde de ouderraad en de leer-
krachten van de Dick Brunaschool op vrijdag
30 maart een markt. Ook BSO de Boomhut,
gevestigd in de Dick Brunaschool, deed mee.
Er waren (sportieve) workshops en vele activi-
teiten voor groot en klein. Terwijl de kinderen
zich vermaakten met sjoelen, doelschieten,
verven en knutselen, konden de ouders in de
lokalen zien wat de kinderen tijdens de project-
weken hadden gemaakt. De kleuters voerden
een dansje op en voor de allerkleinsten was er
poppenkast. Ook was er een taartenwedstrijd,
het rad van fortuin en konden de kinderen
zich laten schminken. “We zijn erg trots op dit
resultaat en op de geweldige inzet van ieder-
een”, laat directeur Annette van Zoelen weten.
‘Kunst en Sport’ bij Dick Brunaschool
Jubileumtoernooi
darters Groene Hart
REGIO
7
Volop weidevogels in polder
Let’s dance in Wierickehuis
Staatsbosbeheer organiseert op maandag
9 april (Tweede Paasdag) een wandelexcur-
sie in de polder Stein, ten zuiden van de
Reeuwijkse Plassen. De Groene Hart Gids van
Staatsbosbeheer vertelt dan van alles over de
weidevogels en het gebied.
De vele weidevogels, pas aangekomen uit het
zuiden, zijn druk bezig met zorgen voor het
nageslacht. In Polder Stein zijn de weidevo-
gels te bekijken in een decor van bloeiende
bloemen die her en der in de graslanden ver-
spreid staan. De excursie start om 10.00 uur op
Hoeve Stein, Oudkoopsedijk 20 in Reeuwijk.
Bij aankomst staat de koffie klaar. Na een korte
uitleg over het gebied voert de wandeling van
ongeveer twee uur door de polder en langs de
Oukoopse Molen. Kosten zijn zeven euro voor
deelnemers vanaf twaalf jaar en vier euro voor
deelnemers tot twaalf euro inclusief consump-
ties. Aanmelden via www.groenehartcentrum.
nl of via (0184) 641 149. Tip: Zorg voor goede
wandelkleding en schoeisel en een verrekijker.
EVC Wierickehuis organiseert op zaterdag
14 april de dans- en feestavond ‘Let’s dance
party’ in het Wierickehuis.
DJ Ed van Eagle Music draait een mix van
nieuwe en oude dansmuziek om ervoor te
zorgen dat iedereen meerdere malen op de
dansvloer te vinden is. De zaal is open vanaf
21.00 uur. Kaarten van 7,50 euro zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar in de winkel van
Joke Kaptein in Nieuwerbrug. Kaarten aan de
deur zijn tien euro. Toegang vanaf zestien jaar.
Met de voorstelling Klittenband proberen de
dames Luider & Van Donselaar het Neder-
lands theaterpubliek te veroveren. Donderdag
12 april zijn de dames te zien in het Evertshuis
in Bodegraven.
Revue, cabaret, muziek. Van alles stoppen zij
in hun programma. Zij verzinnen geen tek-
sten, maar bekijken, beluisteren en analyse-
ren alle informatie die het dagelijkse leven
hen schenkt en die hen schokt. Beide dames
weten herkenbare situaties te bewerken tot
sketches, scènes en liedjes. Met vragen als:
Wat is de kleur van blind? Is internet voor
datingpret? Heeft een huwelijk een houd-
baarheidsdatum? Hebben vrouwen van stand
ook klittenband? Borsten en andere bobbels?
Kaarten à vijfttien euro (inclusief pauze con-
sumptie) zijn verkrijgbaar aan de theaterkassa
van het Evertshuis, Spoorstraat 15 in Bode-
graven. Reserveren kan via: (0172) 618 484 of
www.evertshuis.nl. De voorstelling begint om
20.30 uur.
Luider en Van Donselaar
Luider & Van Donselaar gebruiken alle informatie die
het dagelijks leven hen schenkt en schokt (foto Astrid
Verhoef).
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
A
ltijd
m
inim
aal
2
0
%
k
o
rtin
g
FIETS VROLIJK
PASEN DOOR MET EEN
BATAVUS OF GAZELLE!
Fietspoint Gouda
Elektrische etsen specialist en gecerticeerd merkdealer
7 dagen per week geopend, iedere avond koopavond!
Bloemendaal zijde Station Gouda • T: 0182 – 51 61 11
www.etspoint.com
Op de markt waren sportieve workshops.
Bij de Julianasluis in Gouda wordt volop gewerkt aan het voltooien van de Zuidwestelijke Randweg. Op het moment
dat de weg in gebruik wordt genomen, gaat ook de nieuw aangelegde brug over de Hollandsche IJssel open voor
verkeer. Op de foto worden plastic blokken geplaatst als ondergrond van de weg.
Werkzaamheden bij Julianasluis
Kristian Vogelaar
150
+ CAMPERS
S
Goede vrijdag 6 april,
zaterdag 7 april
en 2
e
Paasdag
maandag 9 april
8
ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren


Volg ons online via:
VAN WAAY
ADVISEERT
KWALITEIT IS
EEN KEUZE
Artifort
Auping
Banz Bord
Bulthaup keukens
Besouw
Cassina
De Sede
Design on stock
Eastborn
Eijffinger
Gelderland
Hülsta
Jori
Leolux
Luxaflex
Minotti
Montis
Molteni
New Classics
Palm shutters
Parade
Pastoe
Poliform
Sahco Hesslein
Schuitema
Tempur
Kwaliteit is een keuze. Uw keuze, want u kiest voor de stijl die u als prettig ervaart. Van Waay kan
u adviseren bij het maken van de juiste keuze, of het nu om wonen of slapen gaat. En welke stijl en
welk merk u ook kiest, bij Van Waay kiest u altijd voor kwaliteit.
WONEN º SLAPEN º lNTERlEURTEXTlEL º lNTERlEURADVlES
VERBREEPARK 27, BENTHUlZEN (A12 AFRlT S)
TEL. 079 - 331 12 00
VANWAAYlNTERlEURS.COM
NABlJ ZOETERMEER - TOTALE OPPERVLAKTE 6000 M²
T
W
E
E
D
E
P
A
A
S
D
A
G

GEOPEND
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
Bank Delano
Corné van Waay
interieurvormgever
Bed Essential
9
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
Wat is eigenlijk een E-bike?
De E-bike raakt steeds meer ingeburgerd. Velen
van ons hebben al eens kennis gemaakt met dit
fenomeen. Maar wat is een E-bike? Eigenlijk is
het de Engelse benaming voor een elektrische
ets, een ets met trapondersteuning. Een
vernuftig hoogstandje etstechniek. Een ets
met een batterijpakket, motor en display om zo
de ondersteuning te geven die nodig is.
En hoe werkt een E-bike?
Een E-bike geeft ondersteuning wanneer u dat
wil. Dat regelt u helemaal zelf. Op het display
op het stuur is altijd een aantal standen in te
stellen waarmee de ondersteuning hoger of
lager wordt ingesteld. Een belangrijk gegeven is
dat de E-bike alleen ondersteuning gaat geven
wanneer u begint met trappen en niet eerder.
Hij reageert dus op uw beweging.
Maar wat zijn de verschillen
tussen de e-bikes?
Dat is nu de reden waarom wij een speciale
E-bike Testdag organiseren! Dan kunt u zelf er-
varen wat de verschillen zijn tussen alle merken.
Testrijden in het Goudse Hout
Op een speciaal voor deze dag uitgezette
testronde kunt u uitgebreid alle merken na
elkaar testen. Daarna kunt u onder het genot
van een kopje ko e uw ervaringen met elkaar
delen.
Let op, deelname aan deze dag
is geheel GRATIS, legitimatie is wel
verplicht.
Kom naar de E-bike Testdag
Zaterdag 7 April van 10.00 uur tot 16.00 uur
Goudse Hout, parkeerplaats wielerbaan
B
ij a
a
n
k
o
o
p
v
a
n
e
e
n
E
-b
ik
e

e
e
n
g
ra
tis
d
rie
ja
rig
e
d
ie
fs
ta
l-
v
e
rz
e
k
e
rin
g
t.w
.v
. €
1
2
7
,=
T
E
S
T
D
A
G

A
C
T
I
E
Deze dag wordt georganiseerd door:
JAAR
20
Exclusieve demo Uebler etsendrager!
Testwinnaar ANWB
www.giant-bicycles.nl
£L£KTPl5CH£ H£T5£N SlJ
PP0HL£ H000£V££N, 00U0Al

Oe Giant Twist, elektriscne hetsen met actieradius tot
wel 140 km.
Alle hetsen met ondersteuning nebben een dicnte
kettingkast, 8 vernellingen en aíneembare accu's.
Oe hetsen zi|n verkri|gbaar in diverse kleuren en uit-
voeringen.
K0H PP0£FPlJ0£N £N £PVAAP H£T V£P5CHlLl
0
£ £-S
lK
£5
VA
N
0
lA
N
Tl
Kom naar de
Windmee dagen van Batavus
Test een e-bike en ervaar het verschil!
Kijk voor meer informatie op batavus.nl
Elektrische fietsen van Batavus zien er slank en
trendy uit en de accu is onzichtbaar in het frame
opgenomen. Ervaar je eenmaal het gevoel van
tientallen kilometers wind mee, dan wil je niet
anders meer. Probeer het eens. Kom naar de
Batavus Windmee dagen en test ze allemaal.
Iedereen kiest toch voor vooruitgang?
Zaterdag 7 april van 10.00
tot 16.00 uur
Profile Hoogeveen "de
Fietsspecialist"
Goudvlinderstraat 2
2805KL GOUDA
T: 0182-513189
www.profile-hoogeveen.nl
info@profile-hoogeveen.nl
O
n
t
d
e
k

t
i
j
d
e
n
s

d
e
z
e

t
e
s
t
d
a
g

o
o
k

h
e
t

g
e
m
a
k

v
a
n

t
r
a
p
b
e
k
r
a
c
h
t
i
g
i
n
g

o
p

e
e
n

e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e

e
t
s

v
a
n

G
a
z
e
l
l
e
!
2DE PAASDAG OPEN!!!
10 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
2
e

P
a
a
s
d
a
g

g
e
o
p
e
n
d

!
2
e
P
A
A
S
D
A
G
(
9
A
p
r
i
l
)
v
a
n
1
1
.0
0
t
o
t
1
7
.0
0
u
u
r
!
NU € 1.500,= INRUIL-KORTING GRATIS FOOTSTOOL VEEL VOORJAARS VOORDEEL
Springvale Chesterfield Distribution Centre maakt een grote voorjaarsschoonmaak, t/m 2e Paasdag gaat de bezem door ons magazijn, vele
voorraadmodellen gaan er met hoge kortingen uit ! Minimaal € 1.500,= inruilkorting op alle modellen, ook voor latere levering ! Springvale
biedt tijdens deze Voorjaarsschoonmaak U de mogelijkheid om een Chesterfield Suite uit te zoeken tegen een import-prijs, rechtstreeks
geleverd vanaf de Springvale fabriek. Deze originele Engelse Chesterfields worden geleverd met een solide 10 Year P latinum Guarantee !
SINCE 1947
65 JAAR
SPRINGVALE CHESTERFIELD
Openingstijden : Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur ! Op woensdag gesloten !
Extra openingstijden: Maandag (2e Paasdag) 9 April van 11.00 tot 17.00 uur !
Voor meer informatie kijkt U op www.chesterfield-dc.nl of bel 0182-686873
Chesterfield Distribution Centre Wachtelstraat 54, GOUDA. Tel 0182-686873
Vrij parkeren voor de deur !
CHESTERFIELDS
GRATIS BROCHURE ! BEL: 0182-686873 OF KIJK OP WWW.CHESTERFIELD-DC.NL
H
U
G
E
R
E
D
U
C
T
I
O
N
S
!
11 BOUWEN EN WONEN
Afgelopen zaterdag was het de kans voor
geïnteresseerden om op de bouwplaats van
Parkwijk een kijkje nemen. De bouw van de
41 nieuwbouweengezinswoningen nabij het
centrum en station is half maart van start
gegaan en aan de heipalen en enkele fun-
deringsbalken is al te zien hoe de woningen
gesitueerd worden.
In de bouwkeet van Dura Vermeer was een
uitgebreide verkooppresentatie te zien met
onder andere de toe te passen bouwmateria len,
plattegronden en de wijkindeling. De makelaars
van ViavestA waren aanwezig om de bezoekers
volledige uitleg te geven over de moderne en
zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen in
dit kleinschalige project. “Er was continue
aanloop en het was opvallend dat de meeste
bezoekers vragen over dit project goed hadden
voorbereid. De oplevering, die nog dit jaar gaat
plaatsvinden, en de aanbouw op de begane
grond, die onlangs kosteloos aan iedere woning
is toegevoegd, geeft voor velen de doorslag om
te kopen”, aldus Linda Asscheman en Linda
van Duuren van ViavestA Makelaars. Een
tiental woningen is al definitief verkocht en er
zijn opties op diverse bouwnummers. Er is nog
keuze uit verschillende bouw types en ligging.
Voor meer informatie kan men terecht bij
ViavestA Makelaars en Adviseurs BV, (0182)
511 283, gouda@viavesta.nl
Badeendenrace Karnemelksloot
Parkeergarage Bolwerk bijna open
Met een stoet van 300 badeendjes werd zaterdag 31 maart de Karnemelksloot in Gouda feestelijk ‘heropend’. Na
maanden van opbrekingen en renovaties is onder andere de kademuur weer helemaal vernieuwd. Ter gelegenheid
van de heropening organiseerde onze gewaardeerde collegakrant De Goudse Post een badeendenrace. Jeugdleden
van de Goudse Peddel begeleidde de eendjes in het water en op de kant zorgde de Goudse boerenkapel WildeBRAZZ
voor de muziek. De opbrengst is bestemd voor de Dierenambulance Gouda.
Al tientallen jaren zit een parkeergarage in het Bolwerk in de planning. Maar nu is daar dan eindelijk een parkeer-
garage gebouwd. Dinsdag 1 mei wordt de opening gevierd. De parkeergarage moet onder meer een einde maken
aan de parkeerdruk in en rond de Goudse binnenstad. Ondernemers in de binnenstad en de gemeente Gouda onder-
zoeken nu samen op welke wijze bezoekers, die hun auto in de parkeergarage hebben geparkeerd, vanuit het Bolwerk
via aantrekkelijke wandelroutes naar de binnenstad kunnen komen.
Open dag Parkwijk druk bezocht
BOUWEN WONEN &
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Jeroen Zeegers info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
VAN DE R S P R ONG HY P OT HE K E N
BENT U STARTER OP DE WONINGMARKT
EN BENIEUWD WAT U KUNT LENEN?
Bel ons voor een afspraak
J. Olsthoorn
Erkend hypotheek adviseur
www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Vanaf 4 3,50 tot 4 10,- per rol.
AIIe seerten verf in aIIe kIeuren en
merken vanaf L 3,00 gegarandeerd
de Iaagste prijzen met hege kwaIiteit.
1aebi · behang 6 verf
kaam 290
2801 ¥S 6euda
1eI: 0182 · 785 109
Meb: 06 · 84451017
taebi_hetmaiI.nI
Meer dan 200 verstbillende
modellen bebang
BI5II V00R]AAR5PRI]IIk
Cyclus winnaar Luba
Award
Cyclus ontving 2 april de Luba
Award uit handen van algemeen
directeur Johan Doornenbal van
Luba Uitzendbureau. Met deze
prijs zet Luba zijn opdracht gevers,
die zich extra inzetten voor mede-
werkers met een achterstand op
de arbeidsmarkt, in het zonnetje.
De onderscheiding is erkenning
voor hoe Cyclus met een sociaal
personeelsbeleid invulling geeft
aan haar maatschappelijke taak.
Cyclus is een gespecialiseerd
bedrijf op het gebied van afval-
beheer en het beheer van de open-
bare ruimte en (bedrijven)terreinen. Het werkt
sinds 2009 samen met Luba, vooral voor de
inhuur van chauffeurs en beladers. Bij Cyclus
krijgen medewerkers van Luba een uitgebreid
inwerktraject en een eigen mentorchauffeur.
In een persoonlijk ontwikkeltraject worden de
doorgroeimogelijkheden van een medewerker
individueel bepaald. Waar nodig biedt Cyclus
daarbij aanvullende scholing of opleidingen.
Algemeen directeur Leendert van Bloois van
Cyclus reageert trots: “De onderscheiding laat
zien dat we als bedrijf onze verantwoordelijk-
heid nemen als het gaat om mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt.” Algemeen directeur
Johan Doornenbal van Luba Uitzendbureau
sluit zich daar volledig bij aan. “Luba heeft
een actieve rol mogen spelen in het professio-
naliseren van het in- en doorstroomproject bij
Cyclus. En we zijn trots op het resultaat.”
Het trotse team van Cyclus met de Luba Aaward.
12 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 7 april 2012.
SMART TV
WHIRLPOOL
1400 toeren wasmachine
DALLAS1400. * 5 kg vulcapaciteit * Start-
uitstel en resttijdindicatie * Diverse waspro-
gramma’s * Ruime vulopening * Energie-
klasse A+
SONY 81 cm Full HD 3D LED-TV
KDL32EX720. * Edge LED technologie * MotionFlow XR200 * DLNA, Internet Video, Skype
en WlFl reody * Surfen op internet op uw TV-scherm * Energleklosse B
TOSHIBA 15,6” laptop
C660-2RC. * Intel Core i3-380M processor
* 6 GB geheugen * 500 GB harde schijf
* Intel GMA HD grafische kaart * LED-scherm
PHILIPS
scheerapparaat
PT725/16. * 40 minuten
draadloos gebruik * Afspoel-
baar met QuickRinse-systeem
* Super Lift & Cut-systeem

* Dynamic Contour Response

* Prijs na 10% kassakorting
10% kassa-
korting
op het gehele assorti-
ment persoonlijke
verzorgingsapparaten
van Braun, Oral-B, Philips
en Babyliss. Van haarstyler
tot scheerapparaat en van
tandenborstel tot voetenbad.
487.-
VAN 549.-
479.-
VAN 649.-
HDMI
PHILIPS DVD-speler
DVP3880/12. * CinemaPlus * Bekl|k uw
films in HD kwaliteit * Progressive Scan
Componenl Vldeo * ÜSB en HDMl
39.-
VAN 69.-
44.
10 *
VAN 49.-
CANON digitale camera
l/ÜS11ZHS. * 12 megapixels HS sensor
voor fotograferen bij weinig licht * 8 mm
4x optische zoomlens * Groot 7,6 cm LCD
scherm
127.-
VAN 199.-
SONY 3D Blu-ray
Home Cinema set
BDV-L600. * 2.1 thuisbioscoop met iPod
dock * S-Force Pro 3D Front Surround
Sound en 350 watt vermogen * BRAVIA
internet video
329.-
VAN 499.-
Een vrolijk Pasen
wordt met Expert
een eitje.
349.-

13
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
Bij aanschaf van een Auping matras incl. Auping spiraal-
bodem of boxspring krijgt u de volgende stap in verstel-
baarheid cadeau, voor boxsprings geldt een maximum
van t ¯tt,-. uitgesloten zijn: ko,al, rz spiraal, uublin
matras en boxspringsets uublin (naximus) en nonaco
naximus. ue actie geldt van ¯ maart t/m 1¯ april zt1z.
rijk op ....auping.nl voor de voor.aarden.
Tot wel 500,- kado van Auping
Ook toe aan
gezonde nachtrust?
In onze slaapstudio’s treft
u de complete collecties van
TEMPUR & AUPING

2
e
BEDBODEM
GRATIS
*
HOOGTE
VOORDEEL*
2
e
KUSSEN
HALVE PRIJS*
9
0
D
A
G
EN
COMFORT
GARANTIE*
Lage Lenteprijzen
*Acties zijn geldig tot en met 31 mei 2012. Voor alle acties geldt: acties kunnen niet
met elkaar gecombineerd worden. Vraag naar de voorwaarden.
Maak kennis met de nieuwe voorjaarscollectie
Van 5 april tot en met 14 april
Antwerpseweg 9, Gouda, Telefoon 0182-692111
www.beve-meubel.nl
¸r-is ¸kr.n
vo d .er
P
12,
5
%
KORTI NG
bij aankopen
vanaf € 2.000,-*
bij aankopen
vanaf € 4.000,-*
op alle
aankopen*
2
E
PAASDAG
GRATIS PANNEKOEKEN ETEN MET
HET HELE GEZIN
5000 m
2
wooninspiratie voor iedereen!
Béve Meubel is een bijzondere zaak. U treft bij ons een zorgvuldig geselecteerde collectie.
Net even anders! Kwaliteitsmeubelen gemaakt voor jarenlang wooncomfort. Uiteraard
ontvangt u gratis interieuradvies op maat. Meubelen, slaapmeubelen, gordijnen, vloeren,
dekbedden, matrassen, behang, etc. U vindt alles voor een geslaagd interieur. Kom
vrijblijvend langs en laat u inspireren in onze sfeervolle toonkamers. Eventueel ‘s avonds op
afspraak.
10 %
KORTI NG
Vitrinekast
van € 2610,-
voor € 2250,-
ggeoppendd vaann
12
.0
00
ttot 17.00
00
uur
ggeopp
ggeopp
V
e
rste
lb
a
a
rh
e
id

ca
d
e
a
u
t.w.v. max. € 500,-
*
A
u
p
in
g
G
o
e
d

G
e
vo
e
l-
w
e
k
e
n

*) Vraag naar de voorwaarden,
niet geldig i.c.m. andere acties
en/of geplaatste orders.
Actie geldig van 5 tot 14 april
Actie Tempur geldig tot 31 mei
.o. .el.
, ,,
15 %
KORTI NG
Paasmeubeldagen
kom gezellig woonwinkelen
14 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
2e Paasdag officiele opening
van B&K Moordrecht!
Tevens vieren wij onze verhuizing en 10 jarig bestaan
Kom langs voor de vele aanbiedingen!
geopend van 10.00 tot 16.00 uur
Bespaar nu tot 30%
Verdere |nformat|e over de act|eaanb|ed|ngen ontvangt u b|j uw Hörmann dea|er:
Veenweg3ō2841DEMoordrecht
Te|.0182-373773
info@garagedeurspecia|ist.n|
Vr|jb||jvende pr|jsaanbeve||ng zonder opmet|ng en montage voor
de act|ematen (8enoNat|c: 2375 × 2125 mm en 2500 × 2125 mm,
8eno0oor: 1100 × 2100 mm} |nc|. 19 % btw.
|n verge||jk|ng tot een LPU-deur met hetze|fde deurmot|ef en opperv|ak.
Deze actieaanbiedingen mag
u niet |aten gaan. De garage-
sectionaa|deur RenoMatic in
het modern Micrograin opperv|ak
inc|usief aandri[ving en de
voordeur RenoDoor. Bi[zonder
voorde|ig in wit, voor geringe
meerpri[s in twee verdere
k|euren en in drie hoogwaardige
Decograin-decors |everbaar.
Vr|je keuze: dr|e
k|euren, dr|e
decoropperv|akken
Verkeers-
w|t
8|ank
a|um|n|um-
k|eur|g
T|tan
Neta|||c
Terra bru|n
0o|den
0ak
0ark
0ak
Voorde0r
vao het jaar
Voorde0r
8eoo0oor
zooder zqde|eo
1.249 £
6aragede0r
vao het jaar
8eooNat|c
|oc|. aaodrqv|og
|o verkeersw|t
899 £
BUlTENZONWERlNG · ROLLUlKEN · SCREENS · HORREN · MARKlEZEN · TERRASOVERKAPPlNGEN · BUlTENKEUKENS · PARASOLS · TUlNMEUBELEN · ZONNEPANELEN
Nu een Weinor terrasoverkapping
met
GRATIS
extra’s!*
Keuze uit:
- Individuele terrasoverkapping met GRATIS structuurlak
- Terrasoverkapping met zonwering met
GRATIS structuurlak + GRATIS afstandsbediening
B&K B&K
ZONWERING & BUITENLEVEN
* Actie geldig tot 15 december 2011.
4 SElZOENEN TERRAS!
GENlET VAN UW TERRAS HET HELE JAAR DOOR!!!
* Actie geIdig tJm 7 juIi 2012
N@AQ@AEM<I?L@J;
kom nu naar onze nieuwe showroom!!!
El\\eN\`efik\iiXjfm\ibXgg`e^
GcXqX?fd\d\k>I8K@J\okiXËj!
8BK@<1Qfee\jZ_\id\e
kfkÑ+''#$bfik`e^%

V££NW£C 3 · 2841 D£ MDDkDk£CH1 · 1£L. 0182 - 373737 · £MAIL INfD®8kMDDkDk£CH1.NL · WWW.8kMDDkDk£CH1.NL
Oĸciele opening
15
BOUWEN EN WONEN
Tien jaar na de oprichting in 2002 is B&K
Moordrecht verhuisd van de Derde Tochtweg
naar een groter pand aan de Veenweg op het
industrieterrein ‘Het Ambacht’ in Moordrecht.
“We zijn letterlijk uit onze jas gegroeid”, zegt
Alex Koolmees, eigenaar van B&K Moor-
drecht. “Met een kleine ploeg zijn we begonnen
als montagesteunpunt van garagedeuren voor
Hörmann Nederland en na een half jaar hebben
we De Garagedeur Specialist opgericht voor
de verkoop van garagedeuren aan aan nemers,
woningcorporaties en particulieren.” De ver-
koop van zonwering neemt steeds grotere
vormen aan en de tendens van het buitenleven
zorgt ervoor dat de verkoop van terrasoverkap-
pingen belangrijker wordt. “Om de klanten
een betere indruk van de producten te geven
is er een showroom van 300 m2 gemaakt met
diverse opstellingen van zon weringterrassen
en terrasoverkappingen. Ook de garagedeuren-
showroom is om deze reden vergroot naar
ruim 250 m2”, aldus Koolmees. Op 9 april
gaat Duurstroom Moordrecht officieel van
start. Duurstroom is een zonnepanelenspecia-
list die met partners gaat samenwerken voor
de verkoop van zonnepanelen. In de nieuwe
showroom van B&K Moordrecht is een ruimte
ingericht waar advies wordt gegeven voor de
aanschaf van zonnepanelen door bedrijven en
particulieren. Zie www.bkmoordrecht.nl.
Honingzwam tast boom aan
Open Huizen Dag succes
Een van de monumentale leilindes bij molen ‘t Slot is rondom aangetast door de honingzwam. Honingzwam is een
schimmel die de wortels of stamvoet van bomen aantast. Daardoor komt de boom langzaam los te staan van de
ondergrond en bestaat het risico op omwaaien. Doordat bestrijding van de honingzwam niet mogelijk is, kan de
leilinde niet gered worden. Vanwege de veiligheid moet de boom daarom op korte termijn gekapt worden. De kap-
vergunning is aangevraagd en zodra deze verleend is, wordt de boom gekapt. De bezwaartermijn zal niet worden
afgewacht. In het najaar zal er op dezelfde locatie een nieuwe leilinde geplant worden. Omwonenden zijn per brief
geïnformeerd.
Met circa 56.000 deelnemende woningen
was het landelijk een groot huizenfestijn
zaterdag 31 maart. Rond 100.000 mensen
trokken er op uit om woningen te gaan
bezichtigen.
Oene Mulder, makelaar bij ERA De Koning
Makelaardij in Gouda is tevreden over de
opkomst: “Mensen die op zoek zijn naar een
eigen woning adviseer ik nu om alert te zijn als
ze de woning van hun dromen vinden. Tot 1 juli
profiteert men bij het kopen van een huis van de
lagere overdrachtsbelasting, een voordeel van
vier procentpunt op de koopsom en ook
Nationale Hypotheek garantie is tot 1 juli voor
woningen tot een koopsom van 350.000 euro
plus bij komende kosten te verkrijgen.” Om
een woning te kopen met voordeel van deze
maatregelen is er volgens Mulder enige haast
geboden. “Het is nu diverse huizen kijken met
de Open Huizen Dag, een tweede keer kijken
bij het huis van je voorkeur, onderhandelen
en aankopen. Voor je het weet is het 1 juli.”
Bij ERA De Koning, met zeven vestigingen
in Midden-Holland, staan de eerste afspraken
voor een tweede bezichtiging al genoteerd en
de makelaar verwacht enkele drukke weken.
“De maand april zou zomaar eens een positieve
uitschieter kunnen worden in de woningmarkt”,
aldus Mulder.
Diverse opmerkingen en aanvragen van par-
ticulieren hebben PROMAQ Garden en Meijers
Heiwerken doen besluiten een nieuw totaal-
pakket op de markt te brengen: Onderhouds-
vrijTerras.nl.
Een website waarop een ieder de juiste partij
kan vinden voor het duurzaam onderhoudsvrij
maken van de tuin en dan met name het terras.
Dit nieuwe concept is bedacht voor mensen
die geen tijd hebben of (fysiek) niet in staat
zijn het terras te onderhouden. Dat kan door
een drukke carrière komen, maar bijvoorbeeld
ook door de naderende pensioenleeftijd. “De
waardevermeerdering van de woning en nooit
meer ophogen. Het zijn grote voordelen van
een onderheid terras. Met de voegmortel van
PROMAQ Garden komt het onkruid voor-
lopig niet meer voor tussen de terrastegels. Dit
innovatieve product voorkomt op een duur-
zame wijze, zonder gebruik van gif, dat het
onkruid zich nestelt tussen de tegels.” Het is
te koop via www.bestratingsvoegen.nl. Op de
website OnderhoudsvrijTerras.nl vindt men
alle producten, hoveniers en leveranciers in de
buurt voor de realisatie van een onderhouds-
vrij terras. Van kunstgras tot heipaal, van LED
lamp tot voegmortel. “Ben u iemand die geen
tijd of zin meer heeft in het ophogen van het
terras? Dan raden wij u aan eens na te denken
over maatregelen op de lange termijn.” Meer
info: www.onderhoudsvrijterras.nl.
B&K Moordrecht is verhuisd naar een groter pand aan de Veenweg in Moordrecht.
Nieuw concept voor een
onderhoudsvrij terras
BOUWEN WONEN &
Tienjarig jubileum
B&K Moordrecht
Groot en compleet aanbod van tegels en sanitair tegen kleine prijzen!
www.sanitairoutletgouwepark.nl
Westbaan 220 Moordrecht
Tel. (0182) 68 62 62
Wij zijn open op:
di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 uur
en zat. 10.00 tot 16:00 uur.
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Na een ingrijpende verbouwing heropenden Kees en Marjolein Vrolijk hun viswinkel aan de Lange Tiendeweg in
Gouda. Kijk voor een filmpje van de vernieuwde winkel naar De Krant van Gouda-TV, kanaal 63.
Kees Vrolijk feestelijk heropend
16
ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
º ooderho0d aao a||e
merkeo (|ease)a0to's
º grat|s vervaogeod vervoer
º haa|- eo breogserv|ce
º 50 occas|oos tot
24 mod garaot|e
Scan
QR-code voor
onze actuele
voorraad!
k|aoteo beoorde|eo oos met eeo
8,7
N|dde|b|ok 202 º 6o0derak º (0182) 37 26 23
www. a0tobedr| j Idewaa| . o|
APk + ooderho0dsbe0rt a| vaoaI
£ 149,-
Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenr i j s
010 - 4613700
www.benroos.nl
Profiteer
van een goed dak!
Een goed dak is een eerste levensbehoefte,
als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700
Uw dak de nieuwe
energiebron?
DE VOORDELEN OP EEN RIJ...
› (''DXXkn\ibl`k\`^\e]XYi`\b
› C\m\ejcXe^\^XiXek`\fg_Xe^$\ejcl`kn\ib
› 8cil`d*'aXXi\imXi`e^
› D`c`\lY\nljkY\i\`[
› <`^\edfekX^\[`\ejk
› G\i]\Zk`\kfk`e[\kX`c
WILT U EEN BEZOEK BRENGEN AAN ONZE EIGEN
NEDERLANDSE KEUKEN FABRIEK IN RIJSSEN?
Maak een afspraak voor een rondleiding. Stuur een mail
met uw naam, voorkeursdatum en telefoonnummer naar
rondleiding@keukengroep.nl
NU MET GRATIS
APPLE IPAD 2
KORTING
OP KEUKENMEUBELEN
50%
Op tweede Paasdag
zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur
AMERSFOORT š AMSTERDAM š DRACHTEN š GOES š HEERHUGOWAARD š RIJSSEN
ROTTERDAM š SON š VEENDAM š VEENENDAAL š VELSERBROEK š WOERDEN
VRAAG NÚ VRIJBLIJVEND
ONS MAGAZINE AAN OP
WWW.TULPKEUKENS.NL
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs.
Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T02.04.2012
(B)EI TULP KEUKENS
KEUKENS
ZOEKEN
*
Financieel Wijzer
17
BEDRIJVEN / AUTO
Beautysalon Gouda
nu uitgebreide salon
Te laat
Soms is een financieel advies te laat. Dan zijn
er al onomkeerbare dingen gebeurd. Ik heb
hier moeite mee. Ik zou dan zo graag de klok
even terugdraaien, omdat het vaak zo makke-
lijk te voorkomen was geweest. Duizenden
euro’s kan het schelen en heel veel narigheid.
Naderend overlijden
Lang niet voor iedereen komt het moment
van overlijden onverwacht. In het proces van
het naderend overlijden is de financiële af-
wikkeling een heel belangrijk onderwerp. De
suggestie is snel gewekt, dat “alles goed is ge-
regeld”. Of dat echt waar is, merken we pas
achteraf.
Het is een moeilijk onderwerp. De doodzieke
persoon zal zich moeten realiseren, dat de
financiële gevolgen van het overlijden niet
te overzien zijn. Dus dit moet beoordeeld
worden.
De bijna-nabestaanden zullen het onderwerp
niet graag aan de orde stellen, als de dood-
zieke persoon er zelf niet (meer) om vraagt.
De emoties van ziekte en financiën gaan niet
samen. Sterker nog, ze lijken met elkaar in
conflict te zijn. “Je praat toch niet over geld,
als iemand doodziek in bed ligt?”.
Uit ervaring weet ik, dat het juist andersom
werkt. Een goed financieel advies over de
grenzen van de dood heen helpt mensen voor-
uit. Dit begint al voor het overlijden. Het geeft
rust en zekerheid. Na overlijden zijn er geen
onverwachte tegenvallers. Vooral na het over-
lijden willen mensen geen financiële sores.
Het leven is dan vaak al moeilijk genoeg.
En zijn die gesprekken dan moeilijk? Het zal
u verrassen, het zijn hele goede gesprekken.
Belangrijke onderwerpen worden behandeld.
Onduidelijkheden worden opgelost. Bespa-
rende maatregelen worden getroffen. Beide
partijen zijn blij, dat dit gesprek heeft plaats-
gevonden.
Dit is echt iets om over na te denken.
Tim van Dasselaar
tim@vandasselaar.com
Met een start van een nagelstudio
medio 2007, is Beautysalon Gouda nu
uitgegroeid tot een uitgebreide salon.
Men kan terecht voor behandelingen
van top tot teen. Van een basisbehan-
deling voor het gezicht tot definitief
ontharen door middel van IPL (intense
pulse light system).
“In de kapsalon is men steeds bezig met
de nieuwste trend en hairexten sions. De
haarstyliste’s hebben een ‘masterclass’
gevolgd, gegeven door Sylvia Bruens,
eigenaresse van S.O.CAP Original
Nederland. Ook iets waar we trots op
zijn. Niettemin is de kracht van een kleine
salon gebleven. Zo kunnen we een intieme
sfeer geven en toch professioneel te werk gaan.
De drempel is dus laag. Regelmatig hebben wij
goede aanbiedingen, dus we zijn bereikbaar
voor iedere portemonnee. Verder hebben wij
iedere maand een Injectable-arts in onze salon.
De Injectable-arts is onder meer geschikt voor
behandelingen met filler, botox en meer”, aldus
Beautysalon Gouda. Gratis parkeren en op vijf
minuten loopafstand van het centrum.
www.beautysalongouda.nl.
Profile Hoogeveen uit Gouda, de regionale
E-bike specialist, organiseert zaterdag 7 april
van 10.00 tot 16.00 uur in het Goudse Hout op
de parkeerplaats bij de wielerbaan weer een
E-bike Testdag.
Op een speciaal voor deze dag uitgezet test-
parcours kan men uitgebreid alle kwaliteits-
merken als Giant, Batavus, Gazelle, Koga en
TDR bekijken en uiteraard berijden om vervol-
gens zelf te ervaren welke fiets het beste bij de
wensen past.
Een team van ervaren adviseurs staat paraat om
alle informatie te verstrekken en belangstel-
lenden te begeleiden bij de juiste keuze. Men
kan van merk op merk overstappen. Exclusief
op deze dag geeft Profile Hoogeveen bij aan-
schaf van de populaire E-bike een gratis dief-
stalverzekering ter waarde van 127 euro. Wie
7 april naar de testdag komt kan ervaren hoe
makkelijk en comfortabel elektrisch fietsen is.
Deze dag wordt gratis aangeboden door Profile
Hoogeveen ‘de Fietsspecialist’. Voor het rijden
van een testrit is legitimatie verplicht. Profile
Hoogeveen is Tweede Paasdag extra geopend.
Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het
Groene Hart over 100 jaar nog bestaat? Zes
Rabobanken binnen het Groene Hart hebben
het initiatief genomen om, in samenwerking
met de Kamer van Koophandel, onderzoek te
doen naar de vitaliteit van het Groene Hart.
Met dit onderzoek willen de banken een bijdra-
ge leveren aan de economische ontwikkeling
van het gebied, met behoud van haar unieke
groen/blauwe waarden. Rabobank Regionaal
Onderzoek (onderdeel van Rabobank Neder-
land) is begin maart gestart met het onderzoek.
De eindresultaten zullen begin oktober worden
gepresenteerd onder de titel ‘Kracht van het
Groene Hart’. “Bij een sterk en vitaal Groene
Hart is iedereen gebaat; inwoners, overheid,
bedrijfsleven en bezoekers”, vertelt Paul Groen,
directievoorzitter Rabobank Gouwestreek. “Als
lokaal actieve en betrokken bank spelen we hier
graag een rol in. Met dit onderzoek streven we
naar een zo concreet mogelijk eindresultaat
dat een aanvulling vormt op bestaande initia-
tieven”, aldus Groen.
Analyse
Naast een analyse van het Groene Hart, leggen
de betrokken Rabobanken tijdens het onder-
zoek zoveel mogelijk de verbinding met
beleids makers, ondernemers en andere belang-
hebbenden.
E-bike Testdag Profile Hoogeveen
Onderzoek vitaliteit Groene Hart
V.l.n.r. Aad Smit, Ruud van der Vliet, Willem van der
Velden, Heidi van Woudenberg, Paul Groen.
Occasions?
Goed, beter, Paasbest!
Op zoek naar superoccasions tegen outlet prijzen? Dan bent u bij ons
aan het juiste adres! Tijdens onze Occasionshow op 5, 6, 7, en 9 april
hebben we keuze in overvloed én voorwaarden waardoor u meer dan
blij naar huis zal rijden.
Kijk voor meer informatie op www.motorhuis.nl
Veel
voordeel
op onze occasions
tijdens de
occasionshow
3
6
m
a
a
n
d
e
n

0
%

fin
a
n
c
ie
rin
g
s
-
a
c
tie
*
Minimale
inruilprijs
van € 1000,- of
€ 1000,- bovenop
taxatiewaarde*
* Vraag onze medewerkers naar de voorwaarden. Maximaal te financieren te bedrag is € 5.000,-. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door
GMAC Nederland N.V. te Breda. Toetsing bij BKR te Tiel. Motorhuis bemiddelt voor GMAC op basis van een contractuele verplichting.

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Caravan verhuur
Te koop:
nette gebruikte caravans
vanaf 2 jaar oud
Movers
Compleet gemonteerd
Vanaf € 1295,00
van Dasselaar & partners
klik hier
voor kennismaking
met ons bedrijf
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Op de parkeerplaats in het Goudse Hout is zaterdag
weer een E-bike Testdag.
Elles (links) en Karin van Beautysalon Gouda.
18
ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
EN WIN: ONDERHOUDSBEURT
ZOMERCONTROLEBEURT BARBECUES
JAARABONNEMENT ZWEMBAD
ENTREEKAARTEN
EFTELING
TOM TOM
KOM EIEREN
ZOEKEN
t.w.v.
€300,-
Van Mannekes Auto’s
Coenecoop 143
2741 PJ WADDINXVEEN
Telefoon (0182) 636 008
info@mannekes.nl
www.kia-waddinxveen.nl
OPEN 11.00-17.00 UUR
2
e

P
A
A
S
D
A
G
19
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
50/ 50 deal: tijdelijk de nieuwe Toyota Aygo vanaf € 3.995,-
*
Er is al een Toyot a Aygo vanaf € 7.990,-. Met de 50/ 50 deal bet aal je nu de helf t en de andere helf t over 2 jaar.
Dus kun je nu al Aygo rijden vanaf € 3.995,-. En je bet aal t ook nog eens geen wegenbelast ing!
Brandstofverbruik (556/ 2011F / EC) varieert van 4,3 l / 100 km (23,3 km/ l) t / m 4,5 km/ 100 km (22,2 km/ l), CO
2
99- 104 gr / km.
* € 3.995, - is de helft van de vanafprijs van de Aygo: € 7.990, -. Geldig van 1 maart t / m 30 april 2012 mi ts geregistreerd voor 30 juni 2012. Afgebeeld de Aygo Dynamic Orange 5-deurs
vanaf € 11.120, -. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800- 0369 of kijk op www.toyota.nl
Van Leeuwen
Waddinxveen, Coenecoop 260, 0182- 621800,
www.toyota-waddinxveen.nl
482H
20 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Prijzen inclusief BTW/BPM en lopende acties, exclusief kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specifcaties.
*in combinatie met Ford Options
Contante prijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Debet rentevoet Jaarlijks kostenpercentage Duur overeenkomst Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag
€10.995,- €2.946,- €8.049,- 8,9% 8,9% 36 mnd. €129,- €5.122,- €9.766,-
Van Bunningen treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand
aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.
Rekenvoorbeeld FordFiesta:
21
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
Zuidelijke Rondweg 1, 2741 RA Waddinxveen,
tel. 0182 - 61 79 00, info@autobaas.nl, www.autobaas.nl
22 PERSONEEL
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Bij Mokveld sluit je elke dag goed af.
Excellente oplossingen voor de olie- en gasindustrie. Dat is waar Mokveld voor staat. Wij ontwerpen en produceren
geïntegreerde afsluitersystemen. Zo helpen we onze opdrachtgevers wereldwijd met het veilig, betrouwbaar en duurzaam
exploiteren van de olie- en gasreserves. Met ruim 350 medewerkers, een hoofdkantoor in Gouda en vestigingen over de
hele wereld is Mokveld een gezond groeiend bedrijf.
Sibou Kabeya
CNC-verspaner

Ik hou me bezig met het verspanen van
afsluiters. Belangrijk werk, maar Mokveld
kent gelukkig een gezonde druk op de
werkvloer. Hier kan ik voor een groot
gedeelte mijn eigen tempo bepalen,
me goed focussen. En dat is prettig, omdat
draaien een nauwkeurige bezigheid is.
Die druk wordt ook weggehaald door de
ontspannen werksfeer. En omdat je vrij
bent op feestdagen - zo zijn we rond Kerst
een week gesloten - en atv-dagen hebt,
wissel je werk en privé goed af. Daar ben ik
blij mee, want de aandacht die ik afsluiters
geef, heeft mijn dochtertje ook nodig!

Voor de afdeling Verspaning zijn we op zoek naar een:
CNC - Frezer/Slijper
De werkzaamheden bestaan uit:
r Het op moderne machines nauwkeurig bewerken van werkstukken uit zeer uiteenlopende materialen
r Het vastleggen van de maatvoering in meetrapporten
r Het beheer van de machines met de daarbij behorende hulpstukken en gereedschappen
r Het optimaliseren van (CNC-)programma’s
De werkzaamheden worden in een 2 ploegendienst verricht.
Wij vragen:
r Minimaal opleidingsniveau MBO - CNC verspaner niveau 3
r Goede kennis van verspaningstechnologie en materialen
r Kennis van CNC gestuurde bewerkingsmachines
r Relevante werkervaring
r Een grote mate van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid
Welke functie je ook kiest, steeds ontdek je: bij Mokveld sluit je elke dag goed af. Want wij bieden je uitdagend werk
in een gezonde internationale onderneming. Je kunt rekenen op een goed salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden
en op prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Heb je het vereiste diploma, relevante werkervaring en ben
je nauwkeurig en zorgvuldig? Stuur dan je sollicitatie met cv naar: Mokveld Valves BV, t.a.v. de heer Daan Knetsch,
Postbus 227, 2800 AE Gouda. Mailen kan uiteraard ook: hrm@mokveld.com. Bel voor meer informatie met Ruud van
der Helm (Hoofd productie) of Daan Knetsch (HR manager): (0182) 597 50 00.
Vind jouw uitdaging op www.wereldbaanbijmokveld.nl
M/V
Passie voor
kunst
23
WERK & SCHOLING
Schildercafé
Het Schildercafé is een bijeenkomst waarbij
op intuïtieve manier wordt geschilderd. Nadat
de vier elementen aan de beurt zijn geweest,
staat het schildercafé op 11 april in het teken
van de lente.
De bijeenkomst kent een vrije inloop en vol
is vol. Door aanmelding per mail info@kern-
coaching.nl of per telefoon (0182) 672 979 is
de deelnemer verzekerd van een plaats. Toe-
gangsprijs, inclusief materiaal en koffie, is tien
euro. Het schildercafé vindt plaats op Gilden-
burg 4 in Gouda en duurt van 10.00 tot 12.00
uur. Deelnemers van het Schildercafé komen
eenmaal per twee weken bij elkaar. Volgende
bijeenkomsten zijn op 25 april, 9 mei, 23 mei,
6 juni en 20 juni. Meer informatie op
www.kerncoaching.nl/workshops.
Hobby Computerclub Gouda organiseert
op dinsdagavond 10 april een lezing over
Windows 8.
Microsoft heeft deze Windowsversie in de
Beta-versie voor iedereen beschikbaar gesteld.
Voor wie deze proefversie nog niet heeft ge-
download en geïnstalleerd, is deze lezing een
mooie gelegenheid om eens te kijken hoe het er
in de praktijk uitziet en om al vroeg een beetje
kennis te maken met dat nieuwe besturings-
systeem. Verwacht wordt dat de definitieve
versie in het najaar geheel afgerond zal zijn.
Tijdens de lezing komen het downloaden en
installeren van deze proefversie aan bod. Daar-
naast zullen de mogelijkheden van het nieuwe
besturingssysteem worden getoond, maar
ook de verschillen en overeenkomsten met
het huidige versie Windows 7 zullen worden
besproken. Deze lezing begint om 20.00 uur bij
voetbalvereniging de Jodan Boys aan de Sport-
laan 8 in Gouda. De toegang is gratis.
De kleutergroepen van basisschool Al Qalam hebben afgelopen vrijdag meegedaan aan de Nationale Pannen-
koekendag. De leerlingen gingen in de eigen groep aan de slag met de pannenkoekenmix en zo werden er ruim
150 pannenkoeken gebakken. Een tiental kinderen toog in de middag naar Zorgcentrum Ronssehof om een groep
ouderen op zelfgemaakte pannenkoeken te trakteren. “Het was een zeer geslaagde middag. Zowel voor de ouderen,
als voor de kinderen die op deze manier leren om op een spontane manier zorg te dragen voor de oudere medemens”,
vertelt Said Boukayouh.
Gastouderopvang: vertrouwd, flexibel èn voordelig
Ontdek je financiële voordeel op www.viaviela.nl
Daarom kies je voor gastouderbureau ViaViela:
• betaling per uur
• flexibele vorm van opvang
• veilige, vertrouwde opvanglocatie
ViaViela Gouda, Anja van de Hoef, 06-33035924, gouda@viaviela.nl
Kinderopvang goed geregeld
ÌN- EN VERKOOP VAN GRONDVERZETMACHÌNES
T. v.d. Vlist BV is een dynamisch en professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop,
verhuur en reparatie van grondverzetmachines.
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste
MEDEWERKER
Je functie zal bestaan uit:
- in- en uitgave verhuurmachines/materiaal
- schades rapporteren
- kleine reparaties en onderhoud uitvoeren
- schoonhouden van verhuurvloot
Het proel:
- je bent minimaal 16 jaar.
- je bent exibel, meedenkend, positief ingesteld en je werk eciënt.
- je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband.
Wat hebben wij je te bieden:
- een afwisselende baan met bijpassend salaris
- mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen
Indien je belangstelling hebt voor de functie,
kunt je schriftelijk of telefonisch reageren.
T. v.d. Vlist BV
Middelblok 139-141
2831 BM Gouderak
T: 0182-37 21 66
E: info@tvdvlist.nl
W: www.tvdvlist.nl
Lezing over
Windows 8
Je passie delen is plezier voor velen!
“Hij had altijd wel plezier in tekenen”, wordt
gezegd als mijn jeugdjaren, op de lagere- en
middelbare school ter sprake komen. Maar
onderwijzers en docenten dachten daar veel
minder positief over: “Hij ziet alles, let niet op
en maakt regelmatig van die kleine krabbel-
tjes”, vertelden ze mijn ouders. Ook tijdens
de daarop volgende jaren bij technische- en
architectuuropleidingen, probeerde ik steeds
weer om los te komen van het strakke keurs-
lijf. Nu veelal veroorzaakt door de tekentafel.
Vervolgens komt het werkzame leven waarin
alle aandacht opgaat aan gezin en werk. Ook
dan zijn er echter nog wel van die spaarzame
momenten dat het kriebelt. Op vakantie gaat
een schetsblok mee en je stimuleert de kin-
deren als ze aan hun eerste creatieve uitingen
beginnen. De tijd vliegt en plotseling ga je
met zogenoemd functioneel leeftijdsontslag.
“Pas op voor het zwarte gat”, wordt gezegd.
Dat blijkt geen probleem er is nog zo veel om
op te pakken.
De ‘kunstkriebels’ van de afgelopen jaren
bestrijd ik in eerste instantie met een aantal
cursussen. Vervolgens word ik, op aanraden
van een docente, lid van een de teken- en schil-
derclub. Dat blijkt een goed advies. Van de
vaste en gastdocenten van de vereniging leer
ik heel veel. Het is echter vooral de diversiteit
binnen de vereniging, het met elkaar schil-
deren in het atelier en het ervaren hoe ande-
ren het aanpakken dat mij enorm stimuleert.
Als gevolg van de onderlinge discussie, de
collegiale adviezen en -commen taren gaan de
kriebels vrijwel automatisch over in passie.
Dan net als ik het gevoel heb: “nu krijg ik er
vat op” is er een bestuursfunctie. Je denkt er
enige tijd over na hoe het destijds ooit kwam
dat de kriebels om te krabbelen bij jou over-
gingen in de passie voor kunst. Het bleek heel
simpel. Het medium dat daar voor zorgde was:
“het enthousiasme van de omgeving”. Bij de
teken- en schilderclub ‘De Goudse Streek’
geldt namelijk: ‘je passie delen, plezier voor
velen!’ www.degoudsestreek.nl
Koos Los
Wilt u reageren of uw inbreng leveren aan de rubriek
Passie voor Kunst? Reageer naar de makelaar
amateurkunst dick@amateurkunstgouda.nl
Kleuters Al Qalam
bakken pannenkoeken
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Op het Segment in Gouda vond donderdag 29 maart de finale killerdarts plaats. De finale werd voor het derde jaar
gehouden op GSG Het Segment. Het ging om een strijd tussen de leerlingen van De Goudse Waarden, De Meander
en Het Segment. Iedere school leverde drie finalisten. Na een mooie strijd mocht Yassir Rabbari van Het Segment, de
wisselbeker als winnaar in ontvangst nemen. Jordi Alphenaar van Het Segment werd tweede en de winnaar van de
twee vorige jaren Marciano van Weenen van De Goudse Waarden, werd derde. Alle deelnemers kregen een medaille
en taart.
Dartkampioenschappen
24 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Weg en Bos 107 º 2óó1 DM Bergschenhoek Rotterdam º 010 524 º0 40
Zonwering, Kozijnen & Serres
ZONWERING
VOORJAAR
SPEKTAKEL!!!

www.paulenpaul.nl
Nu bij aanschaf van een
knikarm zonnescherm een elektrische
motor t.w.v. 385,- GRATIS!
Het is volop lente, de zon laat zich van haar mooiste kant zien en dus
genieten we weer optimaal van tuin & terras. Een goede zonwering maakt het
buitenleven nog aangenamer. Profiteer 2e paasdag van waanzinnig
paasvoordeel en bespaar honderden euro's bij Faul & Faul.
Dé zonweringspecialist van Nederland!
2
e
p
a
a
s
d
a
g
o
p
e
n
!
van 10.00 tot 16.00 uur
G
R
A
T
I
S

M
O
T
O
R
t
.w
.v
.
3
8
5
,-
Op zaterdag 14 en zondag 15 april barst Kunst-
moment weer los. Gouda staat opnieuw in
het teken van kunst en kunstenaars. Vanaf
11.00 uur openen meer dan honderd kunste-
naars, instellingen en galeries hun deuren
voor het publiek. Op meer dan vijftig locaties
is het actuele kunstaanbod van Gouda te zien.
Bovendien is Kunstmoment een uitgelezen
kans om het historische centrum van Gouda
te bezoeken.
Tachtig kunstenaars en gastexposanten ontvan-
gen bezoekers graag in hun ateliers, galeries en
expositieruimten. Wandelend door de gezellige
binnenstad kan men maar liefst 54 locaties be-
zoeken waar men kennis maakt met de meest
uiteenlopende kunststijlen en technieken. De
locaties van Kunstmoment zijn herkenbaar
aan de banieren aan de gevel. Met behulp
van de plattegrond kan men een wandelroute
uitstippe len. Alle locaties zijn goed te belopen.
Meer informatie is te vinden bij de Kunst-
uitleen aan de Blekerssingel 40 in Gouda. Tot
28 april exposeert Hans Leijerzapf in de kunst-
uitleen. In het kader van Kunstmoment kunnen
lief hebbers van zijn werk de kunstenaar op
zondag 15 april om 13.30 uur ontmoeten. Zie
ook www.kunstuitleengouda.nl. Daar vindt
men ook een fotografische impressie van de
deelnemers. Kunstmoment wordt mogelijk ge-
maakt door de deelnemers en door het fonds
voor cultuurparticipatie.
Nieuw Designs
op Kunst-
moment
musea

info

eten&drinken
A12
UTRECHT
ROTTERDA M
DEN HAAG
WADDINXVEEN
MOORDRECHT
NIEUWEKER K
1 Kunstuitleen Gouda Regio Blekersingel 40
Hans Leijerzapf Schilderkunst
2 De kunst van Kringloop Spoorstraat 33-35 Recycle Art
3 Galerie Kryn Lange Tiendeweg 21 Sieraden, Objecten
4 Huisgalerie De Drie Spieringen Spieringstraat 6
Jan Willem van Swigchem Papier reliëfs
5 Therese Obers Spieringstraat 113 Fotografie
6 Francis Frionnet Westhaven 27 Fotografie
7 Blomatelier Molenwerf 22 Bloemsierkunst
Jacques Coolen Objecten
8 Menno Meyer Galerie Achter de Kerk 17 Objecten, Vormgeving
9 Firma van Drie Achter de Kerk 13
Casper Cammeraat Fotografie
Henrique van Putten
Piet Spek
Birgitta Sundström Jansdotter Schilderkunst
Kees Vossestein
10 Doodgewoonanders Markt 31/ingang Schilderkunst, Vormgeving
Zeugstraat t.o.nr. 75
11 Music Art Centre: Gouda Studio’s Oosthaven 12
Sonia Hopmans Schilderkunst
Natascha Boel Illustratie
Trees Ivens Sieraden, Vormgeving
12 Galerie De Hollandsche Maagd Oosthaven 28 Schilderkunst, Tekeningen
13 Galerie Mathot Peperstraat 46 Schilderkunst, Vormgeving
14 Jacoline Brak Peperstraat 52 Schilderkunst, Objecten
15 Studio Hesseling Peperstraat 124 Schilderkunst, Objecten
16 Mieke de Haan Peperstraat 144-146 Schilderkunst, Tekeningen
Jan Stigt Objecten, Vormgeving
17 Olga Zonneveld Zwaansgat 28 Schilderkunst, Tekeningen
18 Araun Gordijn Zwaansgat 30 Schilderkunst
19 Janna Spil Nieuwe Haven 308 Schilderkunst
20 Tabak & Naus Raam 96 Schilderkunst, Objecten
Ed van de Hoek Schilderkunst
21 Mooie Nel Architekten Raam 122-126
Antoinette Jansen Schilderkunst, Textiel
22 Jan van Lokhorst Raam 212 Schilderkunst, Tekeningen
23 Edith Cammenga Vest 61 Tekeningen
24 Garenspinnerij Turfsingel 34
Jaap van den Berg Fotografie
Jos van de Biezen Schilderkunst
Paul Boermans Fotografie
Paul Daelmans Tekeningen
Alicia Gil Schilderkunst
Kees Hendriks Sieraden
Loes Huis in ‘t Veld Schilderkunst
Reyer Janzweert Objecten
Suzanne Kort Keramiek
Herre Methorst Vormgeving
Suzan Schuttelaar Schilderkunst
Saskia Serlé Schilderkunst
Lotte Teussink Schilderkunst
Desiree Verkerk Schilderkunst
25 Garenspinnerij Spinnerijpad 3
Joris Fiselier Tekeningen, Fotografie
Annemarie van Hooff Schilderkunst, Tekeningen
Claudia Huft Schilderkunst, Tekeningen
Henrique van Putten Objecten
Anke Vogel Schilderkunst, Tekeningen
26 Alyke Evers Letmaetstraat 45 Schilderkunst, Tekeningen
Ruben van Veen Letmaetstraat 45 Schilderkunst, Tekeningen
27 Anke Ligteringen Turfsingel 66J Objecten, Fotografie
28 Anke van der Geest Kandeelstraat 8 Objecten
Annemarie van Noort Objecten
29 Traiterie Fanteur Hoge Gouwe 137
30 Galerie Honingen Hoge Gouwe 127 Schilderkunst, Tekeningen
31 Galerie Montulet Hoge Gouwe 115 Schilderkunst, Sieraden
Lisette Bouman Sieraden, Objecten
Willem Hesseling Schilderkunst
32 Oud-katholieke Kerk Hoge Gouwe 107
Marjan Lippe-Staller Schilderkunst
33 Anders Bekeken Hoge Gouwe 89 Schilderkunst, Tekeningen
34 Lijstenatelier Renee Velsink Hoge Gouwe 45a Schilderkunst, Tekeningen
Marian Binnenweg Textiele werken
35 Gentsfineart Lage Gouwe 2
36 Hans den Hollander Art & Design Lage Gouwe 24 Grafiek
37 Rins Heidema Lage Gouwe 170-174 Grafiek
38 Petra Werlich Lage Gouwe 248 Schilderkunst
39 Kees Vossestein Achter de Vismarkt 96 Schilderkunst, Tekeningen
Kindt & Van den Bos Schilderkunst, Textiel
40 Jan Mostert Achter de Vismarkt 50 Objecten
en beeldentuin
t.o. Peperstraat 126
41 Wereldwinkel Lange Groenendaal 38 Keramiek
Masja Stolk Fotografie
42 BagMe Lange Groenendaal 112 Vormgeving
43 Gouda Lijsten Lange Groenendaal 85
Steven de Meer Fotografie
44 Marianne Lint Turfmarkt 69 Objecten
Jacqeline Dellaert Objecten
Marianne Servais Schilderkunst
Peter Smets Schilderkunst
45 Galerie LugthArt Turfmarkt 63 Schilderkunst
46 Nana Blauwstraat 12 Mode, Sieraden
Annelies de Graaf Vormgeving
47 Atelier Arine Fijn Naaierstraat 18 Sieraden
48 Galerie Lange Dwars Lange Dwarsstraat 19
Matthé van Oostrom Schilderkunst
Hans van Weeren Schilderkunst
Else Hofstede Keramiek, Objecten
49 Sandra de Graaf Lange Dwarsstraat 40 Schilderkunst, Tekeningen
50 Jeruzalemkapel Jeruzalemstraat 11
Annetje Geertsen Sieraden, Vormgeving
Harry Galje Schilderkunst
Joop Houthuijzen Objecten
Joyce van der Plaats Mode
51 Atelier Cammeraat Fluwelensingel 86e Schilderkunst, Fotografie
52 Ars Vivendi Karnemelksloot 111
Jan Stolle Schilderkunst, Objecten
53 Birgitta Sundström Jansdotter Nieuwe Gouwe Westzijde 3A Schilderkunst
54 Joost Smit Plateelstraat 7 Vormgeving
Sculptures en mini sculptures voor bloemen
Ontwerper Menno Meyer ontwikkelde een
verrassende vorm om bloemen op volledig
nieuwe wijze te presenteren. De combinatie
edelstaal, glas, groen en kleur vormt de moge-
lijkheid voor een variant aan toepassings-
mogelijkheden. In brede zin voor het inte-
rieur, maar ook specifiek voor moederdag,
jubileum, bruiloft, uitvaart en hotel.
Een bijdrage voor de bloemsierkunst.
Expositie voor Kunstmoment in april vindt
plaats in de MM galerie.
Achter de Kerk 17, 2801 JX Gouda
The Netherlands
art@mennomeyer.nl
www.mennomeyer.nl
T +31 (0)182 512 696
T +31 (0)653 60 30 20
Kunstmoment 2012
. 6 < + (
Naam: Naam: Adres: Adres: Discipline: Discipline:
Foto 2011
Foto 2011
Foto 2011
25
KUNSTMOMENT
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
26 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ZDMEß 2012 HAAßVßI17
NDDIT MEEß 5CHEßEN7
DaI kan bIj ßeauIysalon Couda
d.m.v. ÌPL (InIense pulse lIghI} deƥnIIIeI onIharen
VccrdeIen:
- CRATÌS proeIbehandelIng
- 2e behandel plaaIs CRATÌS
- NooII meer scherenlonIharen
- KorIe IermIjn resulIaaI
- v.a. ŵ 7.5U per beh.
¨Extra aanbieding,
Tegen InleverIng van deze adverIenIIe,
onIvangI u een gezIchIsbehandelIng
voor ŵ 25,55 normaal ŵ 55,55
¨geldIg als u bInnen 8 dagen na verschIjnen van deze
adverIenIIe een behandelIng boekI ,meI een max.
boekIng perIode IoI julI 2U12
¨Nu ter kennismaking
2e behandeIpIaats CßATI5
www.beautysaIcngcuda.nI
Voor
behandelIngen
Voor
behandelIngen
Voor
behandelIngen
na 8
behandelIngen
na 8
behandelIngen
na 8
behandelIngen
¨ResulIaaI gebaseerd op basIs van een behandelIng
van elke 3 weken meI een sIarI van aprIl 2U12
¨AanbIedIng geldI al u een aIspraak boek bInnen
8 dagen na verschIjnen van deze adverIenIIe
¨CoedkoopsIe behandelgebIed CRATÌS.
Goudkade 23
2802 AA Gouda
Tel. 0182 547500
info@cyclusnv.nl
Ben jij een topper in afval?
Cyclus heeft de Luba Award gewonnen. Een prijs van uitzendbureau Luba
voor organisaties die nieuwe medewerkers goed begeleiden en opleiden.
Cyclus is altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor de binnen- en
buitendienst. Want alleen met vakmensen op de juiste plek kunnen wij de
leefomgeving schoon, heel en veilig houden.
Heb je (V)MBO werk- en denkniveau, ben je in het bezit
van rijbewijs C, CCV-B of code 95 en een digipas? Heb je
2 jaar rij-ervaring en ben je geïnteresseerd in een baan
als chauffeur/ belader bij Cyclus? Neem dan contact op
met Luba: 0182 504160, cyclus@luba.nl, www.luba.nl
Inwerktraject
Mentorchauffeur
Persoonlijk ontwikkeltraject
Cursussen en opleidingen
Doorgroeimogelijkheden
Kijk voor meer informatie,
ook over andere vacatures,
op www.cyclusnv.nl
>
>
>
>
>
PIJNLIJKE ZIT?
COMFORTSTOELEN OP MAAT!!
Woensdagochtend 11 april van 10 tot 13 uur
IN HUIZE GOUWESTEIN
van Bergen IJzendoornpark 7 2801 AA Gouda
Trapliften, badliften, instapbaden, woningaanpassingen
0416 - 66 67 75 | WWW.COMFORTVITAAL.NL
Plezierig en gezond zitten is belangrijk
Kwaliteit van leven komt naar u toe. Een goede kwaliteit van leven, dat is
namelijk voor ieder mens belangrijk, dat bepaalt of u leeft of wordt geleefd.
Comfort Vitaal is al jarenlang dé leverancier van luxe zorgfauteuils
Deze fauteuils worden helemaal op maat en kleur in Nederland gemaakt
en zijn van alle gemakken voorzien. Een comfortvitaal zetel voegt kwaliteit
aan het leven toe. Omdat niet iedereen altijd even mobiel is komt Comfort
Vitaal graag naar de mensen toe.
Onze adviseur Ben Bos verzorgt een informatieochtend
waarin al uw vragen zullen worden beantwoord.
Naast de uitleg kunnen we u en de bewoners ook
informeren over de mogelijkheden van vergoedingen.
Zhineng Qigong
in Houtmans-
plantsoen
27
GEZONDHEID
Het Reumafonds heeft vorige week woensdag de trouwe collectanten van het collectecomité Gouda gehuldigd
voor hun jarenlange vrijwillige inzet. Dit gebeurde tijdens een voorlichtingsavond van het Reumafonds. Dankzij
Mozaïek Wonen kon deze avond plaatsvinden. De woningstichting stelde de ruimte ter beschikking van de vrijwil-
ligers. De samenwerking tussen Mozaïek Wonen en het Reumafonds is tot stand gekomen tijdens de eerste maat-
schappelijke beursvloer die afgelopen najaar heeft plaatsgevonden. Zie voor meer informatie over het reumafonds
www.reumafonds.nl
De kracht van groepsenergie
De laatste les Zhineng van mijn groep ge-
vorderden heeft op zondag, 25 maart plaats-
gevonden. Ik vond het een leuk idee om deze
les in de vroege ochtend, om 9.00 uur zomer-
tijd, te laten plaatsvinden. Iedereen kon nog
naar de kerk en het was dus een prachtige
gelegen heid om de zondag met ‘meditatie
in be weging’ te beginnen. Het was de laatste
dagen prachtig weer en we verheugden ons
om in de buitenlucht Zhineng te beoefenen.
De frisse ochtend was wel erg fris: het was
eigenlijk immers pas 8.00 uur! Om nog wat
beschutting te vinden, installeerden we ons in
de muziektent, wat weinig uithaalde: de tent
is aan alle kanten open.
Maar nu komt het mooie van Zhineng: naar-
mate we vorderden met de hoofdoefening van
deze bewegingsleer, de Lift chi up, pour chi
down oefening, kregen we het warmer. Dat
komt niet alleen door de beweging, het komt
namelijk ook doordat we elkaar energie geven:
de kracht van de universele energie, het Qiveld,
is ontzettend sterk. Je wordt gedragen door het
Qiveld. Wat indrukwekkend was, dat later de
kerkklokken begonnen te luiden van de Sint-
Janskerk. Dit versterkte de energie nog. Na de
oefeningen vertelde iemand dat het zo’n mooi
gezicht is als veel mensen dezelfde langzame
bewegingen doen. Ikzelf heb het meerdere
malen gezien in Parijs: zeker honderd men-
sen die samen eenzelfde doel hebben en dit
uitdrukken door dezelfde bewegingen. En
zich niet eens bewust zijn van eventuele om-
standers. Wat ben ik blij dat ik deze Zhineng
opleiding heb gedaan: het is verrukkelijk om
nieuwe mensen te leren kennen, het ervaren
dat er saamhorig heid is in deze tijd met zoveel
mensen die vereen zamen, ondanks de sociale
media ‘contacten’, waar je je zelden echt
laat ‘zien en horen’. Je moet immers interes-
sant worden gevonden? De meeste volgers
hebben? Zhineng ontwikkelt je niet alleen op
motorisch gebied, maar ook op spiritueel en
emotioneel en fysiek gebied. Dr. Pang MIng,
de arts, die deze methode ontwikkelde, heeft
gezegd: “Na honderd dagen op een rij de Lift
chi up, pour chi down oefening te hebben ge-
practiseerd, reset het lichaam zich.” Ik hoop
dat nog veel meer mensen deze ervaring van
saamhorigheid willen meemaken.
Jantsje Dekker, Zhineng Qigong instructor
www.jantsje-dekker.nl
Inloop fibromyalgie
Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, afde-
ling Jozeflocatie (Jan van Beaumontstraat),
houdt op woensdag 11 april de maandelijkse
inloop voor fibromyalgiepatiënten van 10.00
tot 12.00 uur. De nationale vereniging voor
Fibromyalgie patiënten (F.E.S.) helpt belang-
stellenden via informatie, een gesprek of denkt
mee bij vragen die er zijn. Fibromyalgie be-
tekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren.
Het is een reumatische aandoening van het
bewegings apparaat. Vooral spieren, bindweef-
sel en pezen zijn erbij betrokken. Een fibro-
myalgiepatiënt heeft naast chronische pijn in
meerdere delen van het lichaam ook last van
stijfheid, vermoeidheid en krachtverlies. Door
alle klachten is het vaak moeilijk om de condi-
tie op peil te houden. Belangstellenden mogen
vrijblijvend binnenlopen. De toegang is gratis.
Meer informatie: Sia de Gelder, (0182) 634 561
of via www.fesinfo.nl.
Rijbewijskeuringen in De Buurtstee
Zeventigplusssers kunnen op donderdag
12 april weer voor de verplichte rijbewijs-
keuring terecht in wijkcentrum De Buurtstee,
Gildenburg 1 in Gouda. De keuring kost dertig
euro en een afspraak maken kan via (06) 406
831 73. Voor de keuring zijn nodig: ingevulde
Eigen Verklaring (verkrijgbaar bij het gemeen-
tehuis), klein beetje urine, overzicht van de
medicijnen die worden gebruikt, bril voor ver-
zien of tv (bij contactlenzen de sterkte van de
lenzen) en het rijbewijs.
Proefschriftprijs voor Caroline Speksnijder
Elk jaar reikt het Wetenschappelijk College Fysio-
therapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Fysiotherapie (KNGF) een proefschriftprijs
uit. Dit jaar heeft het WCF tijdens de Wetenschapsdag
Fysiotherapie op 28 maart bij hoge uitzondering aan
twee excellente proefschriften de WCF-proefschriftprijs
toegekend. Dr. Caroline Speksnijder uit Gouda kreeg
de prijs voor haar proefschrift met als titel ‘Function
after oral oncological intervention, reconstruction and
rehabilitation’. Op de foto dr. Aly Waninge (links) en dr.
Caroline Speksnijder (foto KNGF /de Fysiotherapeut).
Info-ochtend gezond zitten
Hans Woutersen
06 - 49084820
www.hanswoutersenorthopedie.nl
Orthopeden en
revalidatieartsen van het GHZ
zijn niet bereid om met andere
orthopedische schoenmakers
samen te werken.
Licht en lekker lopen,
dat kan bij:

Start met een intakegesprek
bij Peptalk!
Samen met uw persoonlijke
Peptalk! coach haalt ook u
uw afslankdoelen.
Bel voor meer informatie
0182-616400
www.peptalk- afslankcliniq.nl
Maandag 16 april
14.00 - 15.00 uur (en verder in overleg)
Vrijdag 13 april
14.00 - 15.00 uur
Zaterdag 14 april
10.30 - 11.30 uur / 12.00 - 13.00 uur
Zondag 15 april
11.00 - 12.00 uur / 15.00 - 16.00 uur / 16.30 - 17.30 uur
Toegang 10 euro
Locatie: Westhaven 54 te Gouda
Opgave bij: Jantsje Dekker
Tel. 0182 - 584053 / 0182 - 527780
Nieuwe cursussen ZHINENG QIGONG:
ook privélessen
toegang 10 euro
Kennismaken met Zhineng Qigong
Kort nieuws
Collectanten in het
zonnetje gezet
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Comfort Vitaal verzorgt op 11 april weer een
inloopochtend in Huize Gouwestein aan het
Van Bergen IJzendoornpark 7 in Gouda.
“Plezierig en gezond zitten is belangrijk.
Het bepaalt voor een groot deel het welzijn.
Maar wanneer zitten een last wordt, wensen
veel mensen daar een oplossing voor. En die
is er”, zo meldt Comfort Vitaal, al jarenlang
leverancier van zorgfauteuils en woning-
aanpassingen. “Deze fauteuils worden op maat
en kleur in Nederland gemaakt en zijn van alle
gemakken voorzien. Een Comfortvitaal zetel
voegt kwaliteit aan het leven toe. Omdat niet
iedereen altijd even mobiel is komt Comfort
Vitaal graag naar de mensen toe. Onze advi-
seur Ben Bos verzorgt een informatie-ochtend
van 10.00 tot 12.00 uur waarin alle vragen
van bewoners zullen worden beantwoord”,
aldus Comfort Vitaal. Naast de uitleg kan het
bedrijf de be woners en andere belangstellen-
den ook informeren over de mogelijkheden
van ver goedingen. Ook bestaat de mogelijk-
heid van een gratis en informatief bezoek bij
mensen thuis in de wijk door de zorgconsulent
Ben Bos (06) 203 696 83. Meer informatie op
www.comfortvitaal.nl of via de infolijn (0416)
666 775.
FYSIOSPORT DE ROZENDAAL
ROZENDAAL 9
2801 XS GOUDA
T 0182 - 67 29 00
www.fysionmove.nl
28 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

Dp zaterdag 7 apriI cpent ßcdy B HeaIth Factcry haar
eerste vestiging in NederIand. ßcdy B HeaIth Factcry is
een samenwerkingsverband van gespeciaIiseerde
bedrijven cp het gebied van weIIness, schccnheid,
afvaIIen, mentaIe- en IichameIijke gezcndheid.
ßen je er kIaar vccr cm de stap te maken cm af te sIank-
en, cf cm mentaIe baIIast kwijt te raken, cf cm jezeIf
te verwennen met een beauty behandeIing7 kcm dan
cp zaterdag 7 apriI tussen 13.00 en 17.00 uur kijken cp
cnze cpen dag en maak meteen een afspraak, met
gebruikmaking van de speciaIe cpeningsacties.
DPEN DAC ZATEßDAC 7 APßIL 13.00 - 17.00 UUß
ßDELEKADE 3/ Ş 28U6 AL CDUDA Ş U182 - 513/15
WWW.ßDDYANDHEALTHFACTDRY.NL
Tegcedbcn
CraIIs InIake voor ƥguuranalyse
bIj ßody ßalance AIslankInsIIIuuI.
Plus CRATÌS proeƦes In
warmIecabIne.
CeldIg Ilm 3U aprIl 2U12
Tegcedbcn
5U% korIIng op InIakegesprek
bIj TopInzIchI CoachIng.
CeldIg Ilm 3U aprIl 2U12
Tegcedbcn
1U euro korIIng op een
ClassIc gezIchIsbehandelIng en
CRATÌS consulI + IesIƦIIsen LHE
CeldIg Ilm 3U aprIl 2U12
Tegcedbcn
1 SpecIaal ßody B HealIh Menu
bIj heI resIauranI ŖI VaanIje voor
maar ŵ 25,UU p.p., Incl. een
glas Cava.
www.vaanIje.nl.
CeldIg Ilm 3U aprIl 2U12
In Ccuda is ßcdy ßaIance afsIankinstituut
aI meer dan 26 jaar een begrip cp het
gebied van afvaIIen en spcrt.
Dccr middeI van spcrten in
warmtecabines en behandeIingen in
de czcncabines is het mcgeIijk cm
pIaatseIijk vet te verbranden, aI dan
niet met cndersteuning van cnze
vcedingsadviezen en cnze
DIine-prcteine prcgrammaśs.
5tukje bij stukje wcrdt er gewerkt aan
het gewenste Ʃguur, dccr intensieve
prcfessicneIe begeIeiding van cns
gekwaIiƩceerd perscneeI.
kijk vccr meer infc cp
www.bcdyandheaIthfactcry.nI
Heb je een bepaaIde vraag, cf wiI je een
patrccn dccrbreken en wiI je daar steun
bij7 Dan kun je Tcpinzicht Ccaching
inschakeIen. NLP Ccach Frcukje van
Lieshcut heIpt je met veeI betrckkenheid
en passie bij veranderingen cp het ge-
bied van ccmmunicatie en (eet]gedrag.
Zij gebruikt krachtige NLP-technieken
waardccr je sneIIer bewust wcrdt van
cnbewuste prccessen en vIct in staat
bent succesvcIIer in het Ieven te staan,
zeIf verantwccrding te nemen vccr je
gedrag, emcties en gedachten, in pIaats
van daarin afhankeIijk te zijn van
anderen cf cmstandigheden.
kijk vccr meer infc cp
www.tcpinzicht.nI
AI tien jaar bieden wij een variëteit aan
huidverzcrgende en huidverbeterende
behandeIingen en speciaIismen aan het
MargrietpIein in Ccuda. Nu cpent View
cn ßeauty een tweede schccnheidssaIcn
bij ßcdy B HeaIth Factcry. In de saIcn
kunt u terecht vccr persccnIijk advies en
verzcrging van uw huid.
Na het spcrten Iekker cntspannen cf
genieten van de veIe weIIness behande-
Iingen met de verzcrgende prcducten
van 1ean D ŚarceI.
Daarnaast kunt u bij cns terecht vccr
een veiIige en eƨectieve methcde van
deƩnitief cntharen met LHE techncIcgie
(Iight B heat energy]. Vccr meer infcr-
matie cver aIIe mcgeIijkheden die View
cn ßeauty u biedt kijk cp cnze website.
www.viewcnbeauty.ccm
Tcpinzicht Ccaching
View cn ßeauty ßcdy ßaIance afsIankinsituut
AntaI Pcsthumus
Frcukje van Lieshcut
PrisciIIa Prins
Demcnstratie met gratis testƪitsen ŝLHEŞ cp de cpen dagI
Er zijn ncg een beperkt aantaI saIcnslpraktijkruimtes te huurII
29
SPORT
Olympia trok in de stadsderby tegen DONK
aan het langste eind. Op het terrein van DONK
werd het 1-2. Trainer Frank Kooiman vond het
een goede wedstrijd van zijn team. “Voetbal-
lend waren we de betere ploeg; wij zochten
voortdurend de combinatie via de grond,
terwijl DONK wat meer opportunistisch en
afwachtend speelde. Ik kan dan ook zeggen
dat wij verdiend hebben gewonnen.” DONK
trainer Jack Harmsen beaamt deze uitspraak.
“Dit was voor ons een wedstrijd van ‘net niet’.
We waren te afwachtend en alles lukte bij ons
net niet. Helaas konden we het tij niet keren
in de tweede helft. Nu moeten we ons zien op
te laden voor de belangrijke wedstrijd tegen
Full Speed. Zij staan op dezelfde plek en we
moeten dus winnen om niet in de gevaren-
zone te komen.”
Gouda zondag heeft zich afgelopen week-
end gekroond tot kampioen in de klasse 4B.
In Nieuwveen wonnen de Gouwenaars met
2-1 van Nicolaas Boys. Doordat naaste con-
current RVC ’33 verrassend onderuit ging bij
Bergambacht, kon de titel Gouda zondag niet
meer ontgaan. Trainer Felix Aerts had er niet
op gerekend zondag al kampioen te worden.
“De titel kwam vrij onverwachts. We hebben
het kampioenschap eerst gevierd in de kan tine
van Nicolaas Boys. Daarna was er voor ons ook
nog een leuk en gezellig feest georganiseerd
in de versierde kantine van SV Gouda. We
hebben het daar redelijk laat gemaakt”, aldus
Aerts. In de hoofdklasse had Jodan Boys zater-
dag weinig moeite met Sportlust ’46. In Gouda
werd de ploeg uit Woerden simpel aan de kant
gezet (3-0). Trainer Patrick Akerboom zag een
zeer eenzijdige wedstrijd: “We hebben meer
dan verdiend gewonnen. Sportlust heeft geen
enkele uitgespeelde kans weten te creëren.
Hoewel wij er meer hadden kunnen maken, ben
ik dik tevreden met een overwinning van drie
doelpunten verschil.” Na de Pasen wacht voor
koploper Jodan Boys de lastige uitwedstrijd
tegen het ambitieuze Sparta Nijkerk. Gouda
zaterdag bleef thuis tegen MVV ’27 steken op
een gelijkspel. Beide ploegen vonden eenmaal
het net: 1-1. De ploeg van trainer Cor den Daas
wist, zoals wel vaker dit seizoen, zijn veld-
overwicht niet te vertalen in doelpunten. ONA
behaalde op eigen veld een nipte overwinning
tegen ASW (1-0). GSV lukte het niet om num-
mer laatst SPV ’81 te verslaan. Beide ploegen
moesten genoegen nemen met een punt (1-1).
Door Stijn Tielemans
Olympia was de betere ploeg in de stadsderby tegen Donk (foto Wim Pijper).
Meer foto’s op www.dekrantvangouda.nl. Sport kort
Gemini deelt punten
Afgelopen zaterdag startte de tweede seizoens-
helft van het veldkorfbal voor Gemini. De
nummer drie ging op bezoek bij SEV uit Leid-
schendam en deelde de punten. De harde wind
was spelbreker en maakte een vlotlopende aan-
val moeilijk. SEV kwam snel tot scoren door
een afvallende bal er van dichtbij in te schieten.
Vervolgens miste Gemini een flink aantal
kansen van dichtbij en ook een strafworp ging
mis. SEV profiteerde door op 2 - 0 te komen.
Het tweede aanvalsvak van Gemini wist wel te
scoren, en ook SEV wist nog een keer de korf
te vinden. Opnieuw kwam het eerste aanvals-
vak van Gemini niet tot scoren, waardoor met
3 tegen 1 gerust werd. In de rust paste Gemini
de tactiek aan wat na een minuut of tien resul-
taat bracht in de vorm van twee scores zodat
de stand gelijk werd getrokken. Toch wisten de
Gouwenaars niet door te drukken. Beide ploe-
gen scoorden nog twee maal, wat de eindstand
bracht op 5 - 5.
Start inline-skate seizoen
Op de wieler/skeelerbaan aan het Kale Jonker-
pad in Gouda kllinkt zaterdag 7 april het eerste
startschot voor de Mijnten Inline Cup. Het is
inmiddels traditie dat de eerste regionale wed-
strijd inline-skate seizoen van start gaat bij SC
Gouda. De wedstrijden voor jeugd en senioren
in verschillende klassen staat open voor zowel
leden als niet leden van inline-skate verenigin-
gen. De Mijnten Inline Cup kent elf wedstrij-
den waaraan twaalf verenigingen deelnemen.
Goede opening atletiekseizoen
Ruim honderd AV Gouda atleten streden zon-
dag 1 april om de medailles van de openings-
wedstrijd van het seizoen. Voor de meerkam-
pers was deze vroege wedstrijd een mooie
test voor het NK meerkamp over 1,5 maand.
Nederlands indoor recordhouder Tim Dekker
liet ondanks een voetblessure zien dat het
met de werpnummers goed gaat (discus 42,17
meter). Pim Jehee scoorde deze wedstrijd
vooral bij discus (37,21 meter) goed. Laura
Molenaar lijkt ook weer helemaal terug met
haar 32,67 meter bij het speerwerpen. Werper
Roland van Zuilen won de werpmeerkamp
(met discus zelfs 49,11 meter), maar de beste
dagprestatie werd toch neergezet bij de demo-
wedstrijd polshoog. Femke Pluim kwam daar
al tot 3,55 meter. Alex van Zutphen verraste
met een ruime sprong over 4,60 meter. Bij de
C-junioren was Eva Smid nog goed voor 1,55
meter bij het hoogspringen en bij het speer-
werpen voor B-junioren wisten Mascha Risa-
kotta en Koen Braker goede prestaties neer te
zetten. Na afloop werden alle NK indoor atle-
ten gehuldigd door voorzitter Eric Pols, die zelf
samen met Rene Verkerke, Henk van Zutphen
en Hans Braker het clubrecord liep op de vier
maal 400 meter in een tijd van 4.14,86 minuten.
Finalisten schoolvoetbaltoernooi
Na de eerste voorrondes op 21 maart volg-
den 28 maart de tweede voorrondes van het
schoolvoetbaltoernooi. Onder zonnige omstan-
digheden werden er op vijf sportparken ruim
honderd wedstrijden gespeeld. De finalisten bij
de Jongens uit groep vijf en zes zijn: St Aloy-
sius 3, Carrousel 2, Prinses Julianaschool 4,
Livingstoneschool 3, Nieuw Burgvliet Prinses
Julianaschool 2, Carrousel 3 en Bijenkorf 2. Bij
de meisjes uit groep vijf en zes zijn dit Schat-
eiland de Schakel 1, Schateiland de Schakel 2,
De Triangel 1, De Triangel 2, Carrousel en St
Aloysius. Bij de meisjes uit de groepen zeven
en acht gaan acht teams door: Goejanverwel-
leschool 3 Goejanverwelleschool 5, ‘t Carillon
1, Schateiland het Vlot, Schateiland de Schakel
1, de KAS, Carrousel 2, Goejanverwelle-
school 4, Al Qalam Bijenkorf 1. Deze winnaars
hebben zich geplaatst voor de stadsfinale op 11
april. De meisjesfinale wordt gehouden bij SV
Gouda en de jongensfinale bij SV DONK. De
wedstrijden starten om 13.30. De finales zijn
tussen 16.00 en 16.45 uur.
Gouda zondag kampioen
GOLF, vLLL TL LLUK OM N|LT TL DOLN
5la uw slagI

Yevens worden er onder de deelnemers nog eens
3 GVB cursussen verloot t.w.v. 295.-I
Ook ontvangt elke deelnemer een golf-souvenir.
Yel: 0182 58 39 33 - www.golfbaan-ijsselweide.nl
3 GOLFLE55EN
van 50 mlnuten nu voor
30.
-
*
* |ncluslet clubbuur/e×cluslet ballen.
aktle loopt tot maart 2012

TeI. 0182 519783
N
o
g
vo
o
r d
e
zo
m
e
r
strak? H
ET
K
A
N
!
Olympia wint derby
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Kevin Blom floot een aantal wedstrijden van het school-
voetbal.
Met nog twee wedstrijden te gaan en een voorsprong van drie punten,zag het er niet naar uit dat Gouda zondag
afgelopen weekend al kampioen zou worden. Maar dankzij een 0-2 overwinning van de Gouwenaars en het 3-0
verlies van directe concurrent RVC kon vrij onverwachts het kampioensfeest beginnen.
30 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
18+
Livingwell Sport & Fitness Goverwelle
Middenmolenplein 264
2807 Gv Gouda
Telefoon (0182j 68 99 92
WWW.LIVINGWELLGOUDA.NL
VANAF NU OOK
IN GOVERWELLE III
ProƂteer van onze
openingsactie
en schrijf u in op
ZATERDAG 7 APRlL
tussen 10:00 en 14:00 uur
en ontvang:

U v|ndt ons |n de
voorma||ge b|b||otheek
van Goverwe||e.
1 MAAND GRATlS SPORTEN
GRATlS STARTPAKKET
GEEN lNSCHRlJFKOSTEN
GRATlS lNTRODUCTlE
vOOR DE MlLON ClRKEL
Dit houdt in:
31
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ADVERTENTIE
Meer informatie op www.ghz.nl
of bel (0182) 50 50 50.
Volg ons via Twitter!
www.twitter.com/GHZgouda
Inloopdagen
Loop vrijblijvend binnen voor een
gesprek met (ervarings)deskundigen,
van 10.00 - 12.00 uur op de Jozef- en
Bleulandlocatie.
-R]HÁRFDWLH
4 april en 2 mei Chronische pijn
11 april en 9 mei Fibromyalgie
12 april en 10 mei Borstkanker
18 april Schildklier
%OHXODQGORFDWLH
5 april en 3 mei Stoma
Informatiebijeenkomsten
3 april Borstkanker
19.00 – 21.30 uur,
-R]HÁRFDWLH
11 april Borstvoeding
20.00 – 22.00 uur,
-R]HOÁRFDWLH
15 en 16 mei Dikke darmkanker
19.00 – 21.15 uur,
Bleulandlocatie
22 mei Bevallen in het GHZ
19.30 – 22.00 uur,
-R]HÁRFDWLH
AGENDA
Omdat ik dicht
bij huis terecht
kan voor mijn
gezondheid
Het Groene Hart Ziekenhuis is hét
ziekenhuis voor en van de regio
Midden-Holland. Of u nu uit Gouda,
Schoonhoven of Bodegraven komt, u
kunt altijd dicht bij huis terecht voor de
beste zorg. Ook voor patiënten buiten
onze regio zijn wij zeer goed bereikbaar.
Vanuit Utrecht, Den Haag en Rotterdam
bent u al binnen 20 minuten op het
station van Gouda, vanaf het station is
het slechts 7 minuten lopen naar onze
twee locaties in Gouda. Daarnaast
kunt u ook terecht in onze polikliniek in
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Zorg met de beste kwaliteit
Als patiënt heeft u tegenwoordig de keuze in welk ziekenhuis u
geholpen wilt worden. Kwaliteit van zorg is een belangrijke factor
om te bepalen in welk ziekenhuis of bij welke arts u als patiënt
geholpen wilt worden.
Daniele Plessius is manager Kwaliteit in het Groene Hart
Ziekenhuis: “Patiënten zijn op zoek naar de beste zorg. Dagelijks
zetten onze specialisten en medewerkers zich in om kwalitatief
hoogstaande en veilige zorg aan onze patiënten te verlenen.
Voor het bewaken en continu verbeteren van de kwaliteit en
veiligheid van onze zorg werken we met een kwaliteitssysteem.
Voor ons ziekenhuis is het vanzelfsprekend dat wij hoogwaardige
zorg en service nastreven.
Het beoordelen van de kwaliteit van zorg kan voor een patiënt
best lastig zijn. Patiënten kunnen bijvoorbeeld kijken naar
de ervaringen van patiënten, prestaties op het gebied van
kwaliteitszorg of keurmerken. Bij het GHZ vinden wij het belangrijk
dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is. Hiervoor kan
men terecht op onze website www.ghz.nl/kwaliteit.”
De patiënt is
onze gast
Een ziekenhuisbezoek is voor veel mensen eng en
onbekend. Het Groene Hart Ziekenhuis vindt het
daarom belangrijk dat patiënten die aandacht
en zorg krijgen die nodig is om het verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken. Naast het
verplegend personeel zorgen ook de room assistents
in het GHZ hiervoor .
Milka Simeunovic is één van de room assistents uit
het GHZ. “Wij zien onze patiënten als onze gasten en
het is onze taak om het hen naar de zin te maken.
Wij kunnen de patiënt helaas niet beter maken,
maar wel een beter gevoel geven,” aldus Milka
Simeunovic. Ze vertelt: “Wij serveren niet alleen de
maaltijden die dagelijks vers en met aandacht door
de keukenbrigade worden bereid, maar geven in
samenwerking met de diëtisten informatie en advies
aan de patiënt, houden de voedingstoestand
en vochtbalans bij, hebben extra aandacht voor
ondervoeding en slikproblemen en we bieden
patiënten een luisterend oor. Daarnaast geven
wij de patiënt wat extra’s door bijvoorbeeld een
‘verjaardagsmenu’ naar wens samen te stellen en
we serveren aangepaste maaltijden, zoals halal
eten voor Islamitische patiënten.” Op deze manier
geven wij iedereen wat hij/zij nodig heeft om het
ziekenhuisverblijf zo plezierig mogelijk te maken.
Milka Simeunovic ziet het ziekenhuis als een ketting
met veel schakels, waarbij elke schakel staat voor
een andere discipline. Met elkaar kunnen we de
juiste en gepaste zorg aan de patiënt bieden.
Complimenten van
onze patiënten weten
wij erg te waarderen
&RPSOLPHQWYRRU2UWKRSHGLH
Complimenten voor iedereen van ‘hoog tot laag’ van de
afdeling Orthopedie. Ik ben ontzettend tevreden over mijn
operatie, verzorging en begeleiding en zal jullie bij iedereen
aanbevelen. Ook ben ik vol bewondering voor het geduld en de
liefdevolle verzorging van de verpleegkundigen.
Dhr. E. Simons, Lekkerkerk
26 maart 2012
&RPSOLPHQWYRRU2UJDQLVDWLH2SHQ'DJ
Beste mensen,
Ik ben afgelopen zaterdag op de open dag van het Groene Hart
Ziekenhuis geweest en ik moet zeggen, het was geweldig. Ik heb
veel bewondering voor de goede organisatie, de betrokkenheid
van de werknemers, de aandacht voor het publiek etc. etc. Heel
erg bedankt,
Mw. M. Ligthart, Gouda
21 maart 2012
&RPSOLPHQWYRRU$IGHOLQJ*\QDHFRORJLH
Hierbij wil ik de artsen en verpleegkundigen van de afdeling
Gynaecologie bedanken voor de goede zorgen over mijn
moeder! Super top!
Anouschka
20 maart 2012
&RPSOLPHQWYRRUGHNHXNHQ
Ik wil graag de complimenten geven aan de kok, want die heeft
onwijze lekkere erwtensoep gemaakt.
Mw. Busser, Boskoop
2 maart 2012
32 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Volg ons ook via @HeindeEnVer facebook.com/HeindeEnVer
Restaurant Heinde & VertWijdstraat 13tGouda
0182-551221twww.heinde-ver.nl
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17.00 uur (maandag gesloten)
WIJ HEBBEN EEN NIEUWE MENUKAART!
€ 25.
00

Proef onze nieuwe gerechten!
de hele maand april
Smoking-ice dessert
Maak gezellig met de hele familie aan tafel ijsbonbons in rook-ijs.
Kies je 'bonbon' (vers fruit, cake, marshmallow), haal het door
slagroom of dessertsaus, even dompelen in stikstof van
-196 graden en geniet!
I.p.v. een dessert van de kaart kunt u ook
kiezen voor ons Smoking-ice dessert
(meerprijs €5,00 voor kinderen en € 7,50 voor volwassenen).
3 gangen kindermenu voor € 12,50
3 gangen keuzemenu voor € 25,00
Elke zondag hebben wij speciaal voor families
een aantrekkelijke aanbieding:
Elke zondaghebbenwij speciaal voor families
Zondag Familiedag bij Restaurant Heinde & Ver
Menu Heinde: Menu Ver:
Kreeft uit Canada
Meerval uit Afrika
Chocolade uit Amerika
Kree Asperges met honing uit Leerdam (v)
Varken uit Oudewater
Courgette met kaas uit Harmelen (v)
IJs uit Haastrecht
Bekijk onze volledige menukaart op
www.heinde-ver.nl/menu
Asperges met honing uit Leerdam (v)
Hollandse asperges, gebakken in honing van fruitteler van
Weverwijk uit Leerdam, geserveerd op een frisse salade
met walnoten van de Beekhoeve uit Kamerik.
en uit Oudewater
Gebakken ribeye van duurzaam varken uit Oudewater
met een jus van knoook en salie, geserveerd met een
gepofte aardappel gevuld met roomkaas.
of
Courgette met kaas uit Harmelen (v)
Gevulde courgette met wilde spinazie en gegratineerd met
Goudse kaas, geserveerd met een pakketje van lodeeg met
meikaas van kaasboerderij de Wit uit Harmelen en champignons.
t Haastrecht
Combinatie van boerderij-roomijs, boerderij-sorbetijs en boer-
derij-yoghurtijs van kaasboerderij ’t Klooster uit Haastrecht.
IJs ui
meika
IJs ui
Comb
derij-y
~
Varke
met w
Varke
Geba
met e
~
~
~
eft uit Canada
rval uit Afrika
Kree
Meer
~
Bisque van de Canadese kreeft, geserveerd met crème fraiche.
colade uit Amerika Choc Ch
~~
rval uit Afrika Meer
Gegrilde meervallet, de tropische vis uit de Niger- en Nijlrivieren
in Afrika, geserveerd met limoen-peterselie boter
olade uit Amerika Chocolade uit Amerika Choc
Brownie volgens Amerikaans recept, geserveerd met karamelsaus
en ananas-ijs.
Wijdstraat 13 t Gouda t0182 - 551221
info@heinde-ver.nl t www.heinde-ver.nl
Wie de bal
kaatst...
33
FAMILIE
Op het Almeerderstrand in Almere is de zes-
tiende Libelle Zomerweek die duurt van 7 tot
en met 13 mei. Volgens de organisatie wordt
de Libelle Zomerweek ‘verrassender en ge-
zelliger dan ooit’. “We gaan op reis naar het
Verre Oosten, want het thema is dit jaar:
Chinatown.”
In één dag heen en terug naar Shanghai, Hong
Kong en Beijing? Dat kan tijdens de zestiende
Libelle Zomerweek. De organisatie blikt voor-
uit: “Men kan lekker shoppen, zingen, dansen,
workshops doen en vooral heel veel genieten.
Het wordt een feest van met een oosters tint-
je. We toveren het Almeerderstrand om tot
downtown Shanghai, compleet met lampion-
nen, drakendansen en fortune cookies. Overal
staan tentjes en kraampjes, stoom kringelt
omhoog uit grote pannen, grote manden met
koopwaar staan torenhoog opgestapeld en
alles ruikt, voelt, klinkt, smaakt en ziet er uit
alsof je in het Verre Oosten bent.” In China-
town treden bekende artiesten op, er zijn
Libelle-columnisten, schrijvers en politici aan-
wezig, en de bezoekers kunnen meedoen met
een Aziatische kookworkshops of een echte
theeceremonie of kunnen ze hard meezingen
met de karaoke. Tickets zijn in de voor-
verkoop online te bestellen voor 14,95 euro via
www.libellezomerweek.nl/bestelkaarten.
Dorcas zamelt
kleding in
Altijd als je denkt dat je misschien wel een
keer op tijd klaar bent met je werkdag gebeurt
er iets onverwachts. Zo ook een paar weken
geleden: een bezorgde eigenaar aan de balie
met een zieke eenjarige teckel, Fifi genaamd.
Het beestje at al een paar dagen niet en moest
steeds overgeven. Als ik Fifi grondig onder-
zoek, vallen er twee dingen op: ze is veel te
sloom en ... ik voel iets in haar buik wat niet
klopt. Direct maken Ellen en Leonie een paar
röntgenfoto’s en komen mij halen. Ze kijken
ongerust. Als ik de foto’s zie denk ik eerst nog
dat ze me voor de gek houden, halverwege het
maag-darmkanaal zit een ronde, witte scha-
duw. Maar nee, ze blijven serieus kijken en
dat betekent dat Fifi “open moet”... Het is niet
de eerste keer dat ik iets uit een teckelbuik
haal en ik ben ook al eens door een teckel in
de maling genomen (ik voelde iets zitten maar
de hond had nog zoveel praatjes dat ik hoopte
dat het zou passeren, helaas moest ook deze
hond later geopereerd worden) maar Fifi is te
slecht om af te wachten. De eigenaar denkt
eens goed na, tja ik heb een kralenhobby, we
hebben ronde balletjes in het aquarium en
soms speelt Fifi met knikkers. Als Fifi even
later op de operatietafel ligt blijkt dat ze een
totale afsluiting heeft van de dunne darm en
tover ik een schitterende ... glazen knikker uit
haar darm. Inmiddels maakt Fifi het goed en
heeft de eigenaar alle balletjes in huis gron-
dig opgeruimd! Zo heeft een andere teckel-
eigenaar een keer zijn hele grindpad voor het
huis verwijderd omdat zijn hondje twee keer
geopereerd moest worden aan een kiezelsteen
die in de darmen vast zat.
Marcelien Baerveldt
Dierenartsenpraktijk Baerveldt, Schuur en van Pelt
Vuurdoornlaan 2, 2803 BB Gouda
www.dierenartsgouda.nl
Dorcas werkgroep Gouda organiseert op
zaterdag 7 april de jaarlijkse Dorcas Kleding-
inzameling.
Men kan gebruikte kleding tussen 10.00 en
14.00 uur inleveren op de volgende vier locaties
in Gouda: Westerkerk (hoek 1e Potgieterstraat
37 en de J.P. Heyestraat), Vaste Burcht Kerk
(Lekkenburg 148), Zorgcentrum Goverwelle
(Middenmolenplein 266), en Zorgcentrum
Ronssehof (Ronsseweg 410). Goede kleding,
schoenen, dekens en beddengoed of gordijnen
en vitrages zijn welkom. De helft van alle door
Dorcas ingezamelde kleding wordt gesorteerd
verstuurd naar de hulpprojecten van Dorcas.
Een klein gedeelte gaat naar kerken in Oost-
Europa en de ongesorteerde kleding wordt
verkocht aan het Leger des Heils, waarmee
Dorcas een overeenkomst heeft. De opbrengst
wordt dan gebruikt voor de kosten van trans-
port en distributie. Bel voor meer informatie
met Hélène Reparon (06) 142 040 57.
Overal op het Almeerderstrand valt iets te beleven.
)FBMJOH3PPNT(PVEB
|e|l u î|e| o¦ |ee¦l u ee| µ|o||eem`
\e |e||e| ee| çewe|c|çe Coc,
voo| w|e ||el· le wo|ce|||¦| |·.
/ZI\Q[OMJML-Z^IZMVOMJML[\MIU[
3WUOMZ][\TIVO[
|||e co|ce|caçavo|c, |e|a|ve ·c|oo|va|a|l|e·,
|||ooµ !9.00·2!.00 uu|.
¦o|a||e· Ca|v|¦| Sc|oo|, ||ee¦ 200, Couca
& ||¦o_|ea|||ç|oom·çouca.||
* www.|ea|||ç|oom·çouca.||

Ielelaannummer : 0182-795426
websìte: www.loµìzzo-ìtolìo.nl
5PL\^PU.V\KH3HWPaaH0[HSPH
0[HSPHHUZLWPaaHZ7HZ[HZ
Artìe!
t,m 20 oµrìl
olle µìzzo's
f 4,95
wìj bezargen elke dog
grotìs von 16.00-22.00 uur
Libelle Zomerweek
met oosters tintje
Win kaartjes Libelle Zomerweek
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
De Lions van Lionsclub Gouda en Gouda-
Reeuwijk trakteerden dinsdag 27 maart de
leerlingen van SBO Het Avontuur, De Ark, De
Oostvogel, Park en Dijk en KDC Bloemendaal
op het jaarlijkse poffertjesfeest met het team
van De Salon.
Door het mooie weer kon het terras open
van de Poffertjeskraam op de hoek van de
Karne melksloot en de Kattesingel. Adrie
Vergeer zorgde voor het kleine draaiorgel De
Harlekino. De twee Lionsclubs bieden jaar-
lijks de leerlingen van het speciaal onderwijs
in Gouda een poffertjesfeest aan. Tussen half
tien en half drie reden de busjes reden af en
aan om de leerlingen naar de Poffertjeskraam
te brengen. Zij kregen daar limonade en een
portie poffertjes en muziek van het draaiorgel
De Harlekino. Volgens de coördinator Norman
Verstoep h ebben de Lions die dag ongeveer
driehonderd kinderen met hun begeleiders een
plezierig uitstapje bezorgd. En als het aan de
Lions ligt, kan de prettige samenwerking met
de eigenaar van de Salon en zijn team nog jaren
worden voortgezet.
Ongeveer driehonderd kinderen werden getrakteerd op poffertjes.
Lions trakteren op poffertjesfeest
Lezers van De Krant van Gouda maken kans op toegangskaartjes
voor de Libelle Zomerweek. Beantwoord de vraag: Welke Nederland-
se rapper trad vorig jaar voor het eerst op tijdens de Libelle Zomer-
week en zal ook dit jaar zijn opwachting maken? Mail het antwoord
voor 10 april naar info@dekrantvangouda.nl samen met uw adres-
gegevens. Prijswinnaars krijgen bericht.
Dorcas ingezamelde kleding wordt gesorteerd verstuurd
naar de hulpprojecten van Dorcas.
34
ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Reserveren gewensÍ |||
Hugo de Grootlaan 2 wijk 28 Zoetermeer - Tel.079-3316008
WWW.KOETJESENKALFJES.COM
Nieaw bij $aeÍjes
’First Floor’
V|ees ÎanJae
Elke dag tussen 17.00 - 21.00 uur
` 25,00 p.p.
4 soorten vlees, sauzen, salade, groenten & friet
Nieaw bij $aeÍjes
]igk ÿine
wo. t/m zo. van 15.00 - 18.00 uur
` 29,50 p.p. incl. prosecco & 2 glaasjes wijn
Lekkere, kleine gerechtjes uit de keuken met vis,
vlees, soepje, dessert & kaas!
35
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
EVENEMENTEN
Kunstmoment
14 en 15 april
Oranjenacht op de Markt
29 april
Koninginnedag
30 april
Montmartre
2 mei t/m 12 september
Strips op de Markt
6 mei
Nationale Molendag
12 mei
Goudse Hofstedendagen
12 en 13 mei
Goudse Keramiekdagen
17 en 18 mei
Jeugdavondvierdaagse
21 t/m 25 mei
Gouda Waterstad
22 juni
Nationale Burendag
23 juni
Goudse Kaasmarkt
28 juni t/m 30 augustus
Houtmansplantsoen concerten
1 juli t/m 2 september
Open Monumentendag
8 september
Goudse Singelloop
14 september
DB13 Gouda
onderdelen- en stofzuigerhuis
Dubbele Buurt 13
tel: 0182-515063 www.db13.nl
tweede pak halve prijs!
TOPTIEN EUROPART
APRIL
STOFZAKKENMAAND
electrolux aeg
discount miele
philips bosch
nilfisk hoover
siemens daewoo
8 stuks
per pak
voor REPARATIE vaat-/wasmachine,
droger en koelkast bijv. komen
wij nu ook bij U thuis!
Nieuw
in Gouda!
SNACKBAR HAPPY
Livingstonelaan 56, Gouda
Aanbieding:
Hamburger Happy met salade
voor €7,00
Patat, frikandel en milkshake
voor €4,00
Diverse soorten broodjes vanaf €1,50
Diverse dagverse salades €3,75
Ook het adres voor catering,
voor bedrijf en particulier
SNACKBAR HAPPY
Livingstonelaan 56, 2803 EL Gouda
Geldig van 9 t/m 15 april
Kunstmoment
(Uw evenement ook op deze kalender? Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl)
Gi l d e nb ur g h
2012 is nog maar
net begonnen...
en in
totaal
is er al
100.000
gevallen!
DAGTOCHTEN ONE-TOURS GOUDA
Wij bieden in de komende maanden o.a. aan:
Kijk voor data en meer
info op onze website!
• Antwerpen City-Trip: € 20,- p.p. retour
• Libelle Zomerweek: € 20,- p.p. retour
• Keukenhof: € 29,50 p.p. incl. entree
• Pretpark de Efteling: € 55,- p.p. incl. entree
• Floriade Venlo: € 25,- p.p. retour
• Berlijn 3-daagse City-Trip: € 147,50 p.p.
• Zwarte Markt Beverwijk: € 20,- p.p. incl. entree
• Toppers in Concert: € 25,-
• Proloog Tour de France: € 35,- p.p. retour
• Euro-Disney Dagtocht: v.a. € 82,50 p.p. incl. entree
• Euro-Disney i.c.m Parijs: v.a. € 169,- p.p. incl. entree
ONE-TOURS GOUDA
WWW.ONE-TOURS.NL
NIJVERHEIDSSTRAAT 14B
2802 AL GOUDA
TEL 0182-748002
1
O
N
E
--
0
1
8
2
- 7
4
8
0
0
2
TO
U
R
S
EVENEMENTEN 2012
36 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
winkelcentrum

"13*-

Paasbeste sfeer
in Winkelcentrum Bloemendaal

Op zaterdag 7 aprll a.s. kunt u de gehele dag dlverse Paashazen tegenkomen
terwl[l u aan het wlnkelen bent. Twee gulle hazen sprlngen door het wlnkelcentrum en
toveren allerlel lekkers ult hun mand[e. voor de klnderen wordt natuurll[k tl[d gemaakt
voor een praat[e of een haze-knunel!
Ook ls er een Paashazen-orkest. Deze muzlkale hazen brengen gezelllge
dlxleland-muzlek ten gehore.
Dus, kom allemaal naar wlnkelcentrum 8loemendaal
voor een goed begln van het Paasweekend!
www.winkelcentrumbloemendaal.nl

37
PASEN
Pasen in de Nieuwe
Markt Passage
Op paaszaterdag 7 april wordt het in de Goudse Nieuwe
Markt Passage voor de kinderen extra leuk om met hun
ouders paas inkopen te doen. Want tussen 12.00 en 16.00
uur zijn meneer en mevrouw Paashaas, natuurlijk op hun
paasbest gekleed, in en om het winkelcentrum te vinden.
Mevrouw Paashaas heeft chocolade-eitjes in haar mandje.
Iedereen mag er natuurlijk ééntje proeven. Uiteraard zijn de
etalages van de winkels in deze periode weer in Paassfeer ver-
sierd en zijn er tal van cadeau- en andere tips voor de komende
paasdagen te vinden.
In het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuw-
ijk, Oudeweg 3 is op Tweede Paasdag (maan-
dag 9 april) een speurtocht door het museum
voor kinderen tot twaalf jaar. Ze mogen dan
paaseieren zoeken.
Daarna is er tijd om te knutselen en mogen de
kinderen het werkje na afloop mee naar huis
nemen. Het museum is open van 13.00 tot
17.00 uur. Voor één euro inclusief materialen
kunnen kinderen
deelnemen aan
dit evenement.
Volwassenen kunnen de tentoonstelling ‘Door
de lens van Piet Blaak’ of de vaste collectie van
het museum bezoeken. Zij betalen de normale
prijs van vier euro. Donateurs hebben gratis
toegang. Op Eerste Paasdag is het museum
gesloten. Meer informatie:
www.streekmuseumreeuwijk.nl.
Laatste maand….
Onbeperkt Gamba’s eten voor €19,50
www.kamphuisen.com
Nog iedere woensdag in april,
daarna in september weer.
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Recept voor: Tiramisu
Nodig:
1 kopje versgezette espresso, 4 eetlepels
amaretto, 3 eieren, 100 gram mascarpone,
1 dl slagroom (gezoet), 50 gram suiker,
50 gram vanillesuiker, 1 pak lange vingers,
cacaopoeder.
Meng de espresso en de amaretto met elkaar.
Scheid het eigeel van het eiwit van de eieren.
Klop het eiwit van de drie eieren stijf met vijf-
tig gram vanille suiker en 25 gram normale
suiker stijf. Klop het eigeel van de drie eieren
met het restant van de suiker dik.
Klop de slagroom stijf. Klop vervolgens de
mascarpone los en vermeng het met de slag-
room. Meng het eiwit met het eigeel, vermeng
dit vervolgens weer met het mascarpone/
slagroom mengsel tot het een glad geheel is.
Pak nu een (langwerpige) bak en doop voor-
zichtig en snel de lange vingers in de koffie/
amaretto. Bedek de gehele bodem met de
lange vingers. Dek deze laag vervolgens met
het met mascarponeroom mengsel. Doe ver-
volgens weer een laag met lange vingers en
herhaal deze stappen zover je wilt, sluit wel af
met de mascarponeroom. Bestrooi het geheel
voor het meegeven met een laagje gezeefde
cacaopoeder.
Serveer eventueel met een bolletje ijs.
Eet smakelijk,
Jörgen van der Vlist
Mensen uit Gouda, die te maken hebben ge-
had met groot verdriet en rouw, kunnen op
Eerste Paasdag, 8 april, meedoen aan de Paas-
wandeling op IJsselhof.
“Er zijn er veel inwoners in Gouda voor wie er
redenen zijn om tegen feestdagen zoals Pasen
op te zien. Dat is ook de drijfveer om deze
wandeling te organiseren: mensen de moge-
lijkheid geven te herinneren, te rouwen, maar
gelijktijdig ook tekenen van hoop en nieuw
leven te laten zien”, vertelt de organisatie. Het
verdriet kan van lang geleden zijn, maar soms
ook heel recent. Na een verstild welkom krijgt
iedereen een roos aangereikt. Wie dat wil, kan
die roos tijdens de wandeling neerleggen aan
de voet van een kruis. Vervolgens weerklinken
woorden van hoop, gevolgd door een lezing uit
het evangelie, een gedicht en tussendoor klinkt
passende muziek. Na afloop van de wandeling
is er een kopje koffie in de koffiekamer van
Yarden. De wandeling duurt van 8.00 tot 8.45
uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet
noodzakelijk. Bel voor meer informatie (0182)
532 387.
Paaswandeling op IJsselhof
RegioVers verloot paasontbijtjes
Wie de paasdrukte in de winkel wil ontlopen,
kan via RegioVers.nl zijn verse boodschappen
bestellen. Eenvoudig online besteld en thuis-
bezorgd. En niet voor niets, want RegioVers
geeft vijf paasontbijtjes weg aan nieuwe aan-
meldingen die via de website binnen komen.
Het idee van het paasontbijt komt van RegioVers
initiatiefnemer Erwin Hazebroek. Hij verzorgt
de thuisbezorgdienst voor de Goudse vers-
specialisten die de handen ineen geslagen
hebben. “Banketbakkerij De Vlaam, De Kaas-
specialist Gouda, Visgilde Gouda, Keurslager
Boere en Groente- en fruittraiteur Jan Dros
doen allemaal iets lekkers bij het ontbijt. En
zelf voegen we er een lekker flesje cham-
pagne bij”, vertelt Hazebroek. De webwinkel
RegioVers van de Goudse ondernemers draait
nu ruim een jaar. Sinds kort wordt gewerkt
met de Goudse versspecialisten. En dat bevalt
goed. Hazebroek: “We krijgen meer bekend-
heid en gaan deze maand het zesde en zevende
lokale samenwerkingsverband starten in Veen-
endaal en Zwolle. En belangrijker: de klanten
van de webwinkel zijn blij met de dienst. Wie
vindt het nu niet gemakkelijk om zijn verse
producten in één
keer thuisbezorgd
te krijgen?”
Büchnerweg 9, ( Bloemendaalseweg 87), Gouda
achter het Groene Hart Ziekenhuis, locatie Bleuland. tel: 0182-515010
www.groencentrumbloemendaal.nl
10
ZAKKEN
á 25 ltr
VOOR
10,-
3,
75
MEER DAN 350
SOORTEN
GROENTE-,
BLOEMEN- EN
KRUIDENZADEN
6,95
2
ZAKKEN
á 20 ltr
VOOR
1,
00
p/st
w
un
0
n
e.
n
r v
me
we
n
de
ver-
ende
Paasactiviteiten
Paaseieren zoeken
38 ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs € 800 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs 42,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
39
FILM EN THEATER
Het Nationale Theater speelt dinsdag
10 april de voorstelling ‘De Prooi’ in de Goudse
Schouwburg. ‘De Prooi’ vertelt het verhaal
over de ondergang van ABN Amro, over hoe
arrogantie, narcisme, besluiteloosheid en
roekeloze ambitie een Nederlands instituut
vernietigden.
Johan Doesburg ensceneert dit koningsdrama
met onder anderen Mark Rietman, Jeroen
Spitzenberger, Michel Sluysmans, Betty
Schuurman, Paul Hoes en Hajo Bruins. De
voorstelling is geïnspireerd op het boek van
Jeroen Smit, waar meer dan 250.000 exempla-
ren van zijn verkocht. Het is eten of ge geten
worden in de bankensector, jager zijn of prooi.
Rijkman Groenink, die halverwege de jaren
zeventig bij De bank aantreedt, weet dat als
geen ander. De bank moet groeien, wil ze
aan de top staan in de 21ste eeuw. Daarvoor
vecht hij vanaf de dag dat hij de baas is. En
hij wil winnen. Daar kan Wilko Jiskoot over
meepraten. Vrijwel tegelijk komen ze bij De
bank. Gelijk op klimmen ze naar de top. Maar
colle gialiteit slaat om in koude oorlog wanneer
Jiskoots informele macht te groot dreigt te
worden. De bank groeit nog steeds. Maar voor-
al uit elkaar. Groter en groter wordt de afstand
tussen de top en de werkvloer, tussen De bank
en haar klanten, tussen collega’s die elkaar meer
en meer als concurrenten zien. ABN Amro is
nog jager. Maar voor hoe lang nog, nu de strijd
aan de top en de sfeer van verdeel en heers alles
verlamt? Wanneer de aandelenkoers begint te
vallen, opent een groep agressieve aandeelhou-
ders de jacht op De bank.
De film ‘Wuthering Heights’ is deze week nog
een keer te zien in het Filmhuis. Na het film-
festival in Venetië mocht ook Rotterdam het
laatste ‘werk’ van Andrea Arnold (Red Road,
Fish Tank) vertonen: Wuthering Heights.
Ze wilde zich verliezen in Emily Brönte’s
ongrijpbare boek, dat overigens nooit bedoeld
was voor publicatie. Arnold schrapt de laatste
hoofdstukken en besteedt relatief veel aandacht
aan de kindertijd van de twee hoofdpersonen,
Catherine en Heathcliff - de laatste
is in haar versie een zwarte jongen.
Arnold’s Wuthering Heights is ook
geen romantisch kostuumdrama.
Ze plaatst het verhaal letterlijk in
de modder van de armoedige York-
shire Moors. We krijgen ruige natuur
te zien, vaak in mist gehuld. We
zien hoe vijandig en afstandelijk de
mensen met elkaar omgaan. Kortom:
haar Wuthering Heights is een sober,
rauw en realistisch drama, maar wel
wonderschoon verfilmd op vier-
kant formaat. Dan kort het verhaal:
de tiener Heathcliff belandt na een
zwerftocht bij de familie Earnshaw.
De vader heeft hem als slaaf meegenomen van
de markt en neemt hem op in zijn gezin, zeer
tegen de zin van zoon Hindley. Tienerdochter
Catherine kijkt de kat uit de boom, maar raakt
na verloop van tijd steeds meer bevriend met
Heathcliff. Heathcliff is verliefd op haar, maar
moet na enkele jaren toezien dat Cathy trouwt
met de welgestelde Edgar Linton. Heathcliff
verdwijnt om drie jaar later als een vermogend
man terug te keren om Catherine alsnog te
veroveren.
Programma Bibliotheek Gouda
eTickets bij
StudioGonz
StudioGonz heeft een eTicket-systeem in-
gevoerd. Hierdoor hoeven bezoekers nooit
meer te wachten bij de deur.
Voortaan kunnen bezoekers zich thuis of
onderweg inschrijven en hun entreekaarten
kopen. Wie geen printer heeft kan het nummer
van de barcode overnemen en deze meenemen
naar StudioGonz.
Deze Wuthering Heights is geen kostuumdrama.
Wuthering Heights
Bank kapot door
arrogantie en narcisme
Uitladder
Vrijdag 6 april
Gouda, ‘Paas me die films’ in So What, aan-
vang 20.30 uur.
Gouda, Bevrijdingsfeest bij Firma Van Drie,
Achter de Kerk 13, aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 7 april
Gouda, Demonstraties leerlingen van de
Vakschool Schoonhoven in Educatieve ruimte
Museum Gouda, van 12.00 tot 16.00 uur.
Bodegraven, Paasbraderie op het Raadhuis-
plein. Tussen 10.00 tot 17.00 uur.
Maandag 9 april (Tweede Paasdag)
Reeuwijk, Paasactiviteiten kinderen, in het
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk,
Oudeweg 3.
Exposities
Gouda, ‘Schetsen van Schoonheid’ in Museum
Gouda. Open tot en met 9 april.
Gouda, Fotografie expositie van Bieke Van-
houtte bij galerie Lange Dwars (Lange Dwars-
straat 19). Zie www.langedwars.nl.
Gouda, Expositie ‘Sieraden met veel Glamour’
bij Galerie Montulet (de Hoge Gouwe 115)
met glamoureuze sieraden. Te zien in de hele
maand april, zie www.galeriemontulet.nl.
Reeuwijk, Fototentoonstelling Piet Blaak in het
Streekmuseum Oudheidkamer aan de Oude-
weg 3. Te zien van 31 maart tot 28 mei.
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Vrijdag 6 april
Grote zaal, 20.00 uur: The Celtic Tenors met
‘10 Year Celebration Tour’ (muziek). Er zijn
nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Ursul de Geer met
‘Nachttrein naar Lissabon’ (toneel). Er zijn nog
kaarten
Dinsdag 10 april
Grote zaal, 20.00 uur: Het Nationale Theater
met ‘De Prooi’ (toneel). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Scrum met ‘A night at
the pub’ (muziek). Uitverkocht.
Woensdag 11 april
Grote zaal, 20.30 uur: Op Sterk Water (caba-
ret). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.00 uur: Juan José Mosalini &
Sandra Rumolino met ‘Tango’ (muziek). Er
zijn nog kaarten.
Vrijdag 13 april
Grote zaal, 20.00 uur: Theaterconcert Wouter
Hamell (muziek). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Jeroen van Merwijk met
‘De vleesgeworden bescheidenheid’ (cabaret).
Uitverkocht.
Vrijdag 6 april
15.30 uur: Wuthering Heights
19.00 uur: Le havre
21.45 uur: Terraferma
Zaterdag 7 april
19.00 uur: Terraferma
21.45 uur: Le havre
Zondag 8 april
16.00 uur: Le havre
20.30 uur: The descendants
Maandag 9 april
16.00 uur: Terraferma
Dinsdag 10 april
14.00 uur: The descendants
20.30 uur: Terraferma
Woensdag 11 april
20.30 uur: Le havre
Donderdag 12 april
20.30 uur: 170Hz
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 5 t/m woensdag 11 april 2012
DE ARCADE IS BEIDE PAASDAGEN OPEN!
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
6 april: VRIJDAG VOORDEELMATINEE € 6.-
www.arcadebios.nl
AMERICAN PIE: REUNION
Dagelijks (beh. vr. t/m zo.) 20.15, vr. t/m zo. 19.00
en 21.30
Nederlandse première
Vr. t/m zo. 18.45, 2e week
PROJECT X
DR. SEUSS’ DE LORAX
EN HET VERDWENEN BOS (3D)
Vr. 15.30, za t/m ma. 13.00, wo. 14.00
Nederlandse voorpremière
WINX CLUB - HET MAGISCH AVONTUUR (3D)
DE PIRATEN! (3D)
SNEEUWWITJE
Vr. 15.15, za t/m ma. 13.15, wo. 14.15
Nederlandse première
Za. t/m ma. 15.15
Nederlandse voorpremière
Zo. en ma. 13.45
Nederlandse voorpremière
WRATH OF THE TITANS (3D)
Vr. t/m zo. 18.45, 2e week
TITANIC (3D)
Dagelijks (beh. vr. t/m zo.) 19.30, vr. t/m zo. 20.45,
za. t/m ma. ook 15.00
Nederlandse première
Ladies night:
THE VOW
wo. 18 april 19.30 uur, € 11,50 (geen kortingen,
ladies only)
Dagelijks (beh. vr. t/m zo.) 20.00, vr. t/m zo. 21.00,
vr. ook 15.00, za. t/m ma. 16.00, 3e week
Za. 13.15, wo. 14.15, 8e en laatste week
THE HUNGER GAMES
ACHTSTE-GROEPERS HUILEN NIET
The Hunger Games (15.00)
Winx Club - het magische avontuur (15.15 / 3D toeslag)
Dr. Seuss’ - de lorax en het verdwenenen bos (15.30
/ 3D toeslag)
Een scène uit ‘De Prooi’ (foto Carli Herms).
Wouter Hamel
Aanvang:
20.00 uur
Vri]dag
13 april
12 april Lezing 55+ Wereldwinkel Gouda in
Bibliotheek Bloemendaal.
17 april Lezing Ir. Thijs van Hees over tuin- en
landschapsarchitectuur in Centrale Biblio-
theek.
18 april Workshop Mindfulness door Hergen
Schuringa in Bibliotheek Bloemendaal.
20 april Nationale Tuinontwerpdag, spreekuur
door Thijs van Hees in Centrale Bibliotheek.
25 april Ontmoeting met schrijfster en filosofe
Joke J. Hermsen in Centrale Bibliotheek.
25 april Lezing schrijfster Annemarie Bon in
Kinderbibliotheek Oosterwei.
9 mei Workshop Reisverhalen schrijven in
Bibliotheek Bloemendaal.
10 mei Ontmoet ‘t Trekkermeisje; Manon
Ossevoort in Centrale Bibliotheek.
31 mei Cursus Bloggen voor beginners in
Bibliotheek Bloemendaal.
Voor informatie en kaartverkoop zie:
www.bibliotheekgouda.nl.
Bezoek onze website:
www.bibliotheekgouda.nl
40
Nummer 14, 5 april 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
V I AV E S TA . NL U W L O KA L E E N R E G I O NA L E MA KE L A A R
NIEUWBOUW GOUDSMAGNIFIEK GOUDA
Vrijstaande nieuwbouw villa vanaf € 497.500,-- vrij op naam
inclusief notariskosten en belasting
Lepelaerstraat 6
Plezierig leven in een mooie villa op ca. 316 m
2

eigen grond. Op de begane grond van dit type
heeft u een ruime leefkeuken met toegang tot
de achtertuin door middel van een schuifpui.
Vanuit de riante living heeft u toegang tot de
voortuin en de achtertuin via openslaande
deuren en een fraaie schuifpui. In de voortuin
is er nog een opstelplaats voor twee auto’s en
de entree is verplaatst naar de voorgevel.
Op de 1
e
verdieping beschikt u over twee slaap-
kamers, een hobby/werkkamer, een badkamer*,
een apart toilet en de technische ruimte voor de
cv-ketel en aan sluitingen voor een wasmachine
en een droger.
*exclusief sanitair en tegelwerk
Te koop in vier varianten met diverse indelings-
opties. Kijk voor meer informatie op
www.goudsmagnifiek.nl.
Heeft u zelf nog een ander idee?
Wij maken graag een afspraak met u voor een
uitgebreid informatie gesprek. Bel 0182-511 283
(ViavestA Makelaars & Adviseurs) of 0182-590 900
(ERA De Koning Makelaardij).
In collegiale verkoop met:
KLEIN AMERIKA 15
2806 CA GOUDA
TEL. (0182) 511 283
GOUDA#VIAVESTA.NL
1e verdieping:
Begane grond:
G O U D A G O U D A G O U D A
Karnemelksloot 66
Vraagprijs: € 165.000,-- k.k.
Kleiweg 82h
Huurprijs: € 895,-- per maand
Burg. Martenssingel 39
Vraagprijs: € 489.000,-- k.k.
G O U D A G O U D A G O U D A
Brahmsstraat 16
Vraagprijs: € 329.000,-- k.k.
Blekerssingel 82
Vraagprijs: € 189.000,-- k.k.
Woudestein 15
Vraagprijs: € 275.000,-- k.k.
G O U D A
Jac.P. Thijsselaan 37
Vraagprijs: € 475.000,-- k.k.
G O U D A
Bodegraafsestraatweg 1-101
Koopsom: € 125.000,-- k.k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful