Você está na página 1de 11

Documentatie dBoek

Ondersteuning De basisversie van het programma dBoek werd gemaakt door Jan van Die, maar dankzij bijdragen van Peter Krins en Eerk Hofmeester is het inmiddels een open project waar iedereen aan kan bijdragen. Als u daar ook zo over denkt en uw uitbreidingen ter beschikking wilt stellen, zorgt MacFan graag voor wat kruisbestuiving. De gebruikers van dBoek ontmoeten elkaar op de website van MacFan. Als u met hen van gedachten wilt wisselen, gaat u naar tabblad Forums en kiest u het forum dBoek. Programma-ontwikkeling Correcties in versie 4.2 (alleen fp7) Als gebruikers rechtstreeks bedragen naar btw-rekeningen boekten, ontstond er een verschil tussen de btw op de balans en die op de btw-aangifte. Dat is in dBoek 4.2 verholpen. Correcties in versie 4.1 beta2 (alleen fp7) De correctie in versie 4.1 beta bleek onvoldoende. In deze versie is nog een extra scriptstap toegevoegd. Correcties in versie 4.1 beta (alleen fp7) Versie 4.0 bleek niet te werken met FileMaker Pro 10. Dat is verholpen door een scriptstap toe te voegen. Uitbreidingen in versie 4.0 (alleen fp7) In deze nieuwe versie van dBoek is het mogelijk de Balans en de Verlies- en Winstrekening te verdichten en in die vorm te bekijken en te printen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld alle kas-, bank- en giroboeken salderen tot n groep 'Liquide middelen'. De groepen zijn toe te voegen en te wijzigen in dBoekRekeningen via Onderhoud > Groepenoverzicht. Om vergissingen te voorkomen, zijn de groepen verdeeld in Balansgroepen en V&W-groepen. Afhankelijk van de gekozen soort krijgt u toegang tot de invoerlijst die gebruikt wordt om een groep aan een rekening toe te kennen. Het ID-nummer heeft alleen een sorteerwaarde. Hiermee kunt u de lijst in een overzichtelijke volgorde afdrukken. Gebruik dBoekRekeningen om de groepen aan de rekeningen te koppelen met behulp van Onderhoud > Rekeningoverzicht. Bij de aanmaak van een nieuwe rekening kunt u voortaan meteen de gewenste groep aangeven (let op: vul altijd eerst het rekeningtype in). Gedeeltelijke verdichting is ook mogelijk. Als u geen groepsnaam invult, wordt de rekeningnaam gebruikt. In de vorige versies verliep het raadplegen van het Grootboek wat onhandig. Na het bekijken van een rekening kwam je terug in het Hoofdmenu en moest je opnieuw voor de optie Grootboek kiezen. Voortaan keer je terug in de

rekeningenlijst, zodat je desgewenst opnieuw een grootboekrekening kunt selecteren. Het is ook mogelijk om 'door de lijst te wandelen'. Hiervoor zijn twee pijltjesknoppen (vooruit en achteruit) aan de layout toegevoegd. Lege grootboeken worden hierbij genegeerd. In dBoekJournaal zijn op het btw-aangifteformulier de teksten 19% en 6% vervangen door 'hoge btw tarief' en 'lage btw tarief'. Correcties in versie 3.4 Bug in dBoekJournaal verholpen door het script Importeer boekingen nieuw aan te passen. Dit script moet beginnen met de toegevoegde regel Alle records tonen. Soms kwam de foutmelding Volgens de definitie mag Boekstuk alleen unieke waarden bevatten'. Dit gebeurde als de gebruiker in dBoek het rekeningschema opvroeg en daarin op een rekening klikte (bijv. telefoonkosten). dBoek toont de telefoonkosten dan in een portaal. Op de achtergrond is er een selectie gemaakt in dBoekjournaal. Er staat daardoor in dBoekJournaal een venster open met een beperkte gevonden reeks (niet alle records). Correcties in versie 3.3 beta 1. Versie 3.2.(fp5) geconverteerd naar fp7. 2. Bij het invoeren van boekingen (bijv. bank of kas) in dBoek twee velden toegevoegd met uittreklijsten. Hier kan de open debiteur of de open crediteur gekozen worden. Met een klik op de blauwe knop wordt de regel ingevuld met de gegevens van die debiteur of crediteur. 3. De bestandsverwijzingen opgeschoond, dubbele verwijderd en de scripts hierop aangepast. 4. Scripts met de toevoeging oud verwijderd. 5. Script Nieuwe rekening in dBoekRekeningen aangepast. Deze gaf een foutmelding in fp7. 6. In 'dBoekJournaal' het veld 'factomschrijving' gewijzigd in type tekst. 7. Op een tiental plaatsen de scriptstap 'leg record vast' toegevoegd, meestal na een scriptstap 'veld instellen'. Vaak kwam de melding dat een record nog in een ander venster werd gewijzigd. Dat is hiermee verholpen. De btw uitsplitsing maakte een fout omdat er werd gerekend met de vorige waarde. Dat is hiermee ook verholpen. 8. Afrondingen aangebracht in de btw aangifte. Te betalen omlaag en voorbelasting omhoog. Soms ontstond een afrondingsverschil van een euro omdat gerekend wordt met decimalen maar deze niet worden getoond. Correctie in versie 3.2 Bug in dBoek-layout Dagboek verholpen. Het Btw-veld had ten onrechte de relatie Transport. Dat moest Grootboekrelatie zijn. Correcties in versie 3.1 Bug in dBoek-script nieuwe boeking of factuur verholpen waardoor het factuurnummer bij debiteurenboekingen niet meer werd aangemaakt. Verwijzing naar onbekende layout in dBoek-script Print journaal verwijderd. Verwijzing naar onbekend script in Facturen-script print factuur combi verwijderd.

Correcties in versie 3.0 Btw- en ICL-aangifte ontworpen en aangebracht door Peter Krins. Correcties in versie 2.3 Bug verholpen waardoor de dialoogbox van print journaal niet altijd het laatste recordnummer toonde. Koppelingsmogelijkheid met facturatieprogramma aangebracht door Peter Krins (versie 2.3+). Correcties in versie 2.2 Bug verholpen waardoor grootboekrekeningen waarbij debet- en creditmutaties tegen elkaar wegvallen niet meer waren te raadplegen. (In versie 1.1 claimde ik dat al, maar die oplossing werkte bij nader inzien alleen voor Balansrekeningen.) Bug verholpen waardoor de bedragen op diverse Grootboekrekeningen aan de verkeerde kant verschenen, met name in het Debiteuren- en het Crediteurenboek. Communicatie tussen dBoek en dBoekJournaal verloopt voortaan rechtstreeks. Het bestand dBoekingTemp.fp5 is niet langer nodig. Dit zal updates in het vervolg gemakkelijker maken, omdat de gevreesde importvolgorde niet langer in de war kan raken. Correcties in versie 2.1 Dagboeken tonen nu bedragen inclusief btw, zowel via rolmenu Dagboeken als via rolmenu Grootboek. Overzicht Balans en Verlies & Winst print n regel meer. Na Verwerk boekingen springt het programma direct naar het Hoofdmenu. Gebruiker krijgt geen dialoogbox meer te zien als hij bij importeren op Annuleren klikt. Correcties in versie 2.0 Aqua-interface ontworpen en aangebracht door Eerk Hofmeester. Extensie .fp5 toegevoegd voor uitwisselbaarheid met pc. Sorteren van rekeningschema op nummer en naam mogelijk gemaakt. Foutmeldingen afgevangen van scripts die geen records aantreffen. Bugje verwijderd waardoor facturen met een negatief saldo niet verschenen bij Toon open facturen. Diverse ongebruikte layouts en scripts verwijderd. Correcties in versie 1.2 Jaarafsluiting toegevoegd. Hiervoor dient u de Kerngegevens aan te passen. Printknoppen aan het Debiteurenboek en het Crediteurenboek toegevoegd. Correcties in versie 1.1 Bug verwijderd waardoor grootboekrekeningen als 0300 niet getoond werden vanwege ontbrekende voorloopnullen. Bug verwijderd waardoor grootboekrekeningen waarbij debet- en creditsaldo tegen elkaar wegvallen niet meer waren te raadplegen. Bug verwijderd waardoor onjuiste namen boven de grootboekrekeningen werden geprint.

Aanwijzingen om een eventueel al bestaande boekhouding te updaten Van 4.1 beta2 naar 4.2 (alleen fp7) Procedure voor gebruikers die met de standaardversie van dBoekJournaal werken: 1. Maak eerst een backup! 2. Open dBoekJournaal. 3. Selecteer 'Alle records tonen' uit het Records-menu. 4. Sluit FileMaker. 5. Hernoem dBoekJournaal in dBoekJournaal.oud. 6. Stop de nieuwe versie van dBoekJournaal in je datamap. 7. Importeer alle records van dBoekJournaal.oud en kies daarbij voor 'Namen vergelijken'. Klaar. Als alles goed werkt, kun je dBoekJournaal.oud weggooien. Procedure voor gebruikers die veel aan dBoekJournaal veranderd hebben: 1. Open het bestand dBoekJournaal. 2. Ga naar het Bestand-menu. 3. Selecteer Definiren en kies in het zijmenu Database. 4. Kies tabblad Relaties. 5. Druk op het linker icoon onder de tekst 'Tabellen / relaties. Het venster 'Tabel opgeven' verschijnt. 6. Kies via rolmenu Bestand voor dBoekRekeningen. 7. Selecteer dBoekRekeningen. 8. Tik in het veld 'Naam van tabelvermelding' het woord Kerngegevens. 9. Druk op de OK-knop. 10. Klik nu op de tweede knop van links zodat het scherm 'Relatie bewerken' verschijnt. 11. Maak een zogeheten 'many to many'-relatie van dBoekJournaal met Kerngegevens. Dat doe je als volgt: - Open links de tabel dBoekJournaal en rechts de tabel Kerngegevens. - Selecteer in beide tabellen het veld #1. - Kies in het rolmenu het kruisje - Druk vervolgens op de knop Toevoegen. 12. Sluit dit gedeelte af door tweemaal op OK te klikken. De relatie is nu klaar. 13. Ga nogmaals naar het Bestand-menu. 14. Selecteer Definiren en kies in het zijmenu Database. 15. Kies tabblad Velden. 16. Scroll naar beneden. Op de derde plaats van onderen zie je de definitie van TeVorderenBTW staan. De huidige berekening is: Case(DC = "c";BtwBedrag) 17. Verander die in: Case(DC = "c";BtwBedrag) + Case ( Tegenrekening = Kerngegevens::BtwVorderenHoog;Bedrag;"" ) + Case ( Tegenrekening = Kerngegevens::BtwVorderenLaag;Bedrag;"" ) Van 4.1 beta naar 4.1 beta2 (alleen fp7) Versie 4.1 beta bleek onvoldoende gecorrigeerd. Dat valt als volgt te verhelpen: 1. Ga naar het script 'Verwerk boekingen'.

2. Ga naar de 7e en 8e scriptstap van onderen. 3. Voeg tussen 'End Loop' en 'Script uitvoeren [Print verwerkte mutaties]' de extra scriptstap 'Record/verzoeken vastleggen[]' toe. 4. Vink alle opties aan zodat ze tussen de rechte haken verschijnen. Gebruikers van eigen versies kunnen deze wijziging zelf doorvoeren. dBoek blijft dan ook goed werken onder FM 7, 8 en 9 . Nieuwe gebruikers kunnen direct aan de slag met versie 4.1b2. Van 4.0 naar 4.1 beta (alleen fp7) Versie 4.0 bleek niet te werken met FileMaker Pro 10. Dat valt als volgt te verhelpen: 1. Ga naar het script 'Verwerk samengestelde boeking'. 2. Ga naar de 7e en 8e scriptstap van onderen. 3. Voeg tussen 'End Loop' en 'Script uitvoeren [Print verwerkte mutaties]' de extra scriptstap 'Record/verzoeken vastleggen[]' toe. 4. Vink alle opties aan zodat ze tussen de rechte haken verschijnen. Gebruikers van eigen versies kunnen deze wijziging zelf doorvoeren. dBoek blijft dan ook goed werken onder FM 7, 8 en 9 . Nieuwe gebruikers kunnen direct aan de slag met versie 4.1b. Van 3.4 naar 4.0 (alleen fp7) 1. Maak eerst een backup! 2. Open n voor n alle bestanden van uw boekhouding. Kies steeds voor de menuoptie alle records tonen en sluit de bestanden weer. Wanneer alle records al zichtbaar zijn, zal FileMaker de optie grijs weergeven en hoeft u niets te doen. 3. Hernoem alle bestanden van uw boekhouding zodat ze de extensie .old krijgen. 4. Kopieer de nieuwe versies van de dBoek-bestanden naar uw boekhoudmap. 5. Open achtereenvolgens alle nieuwe bestanden en voer telkens de volgende handelingen uit: - selecteer zo mogelijk de menuoptie alle records tonen - kies zo mogelijk alle verwijderen om eventuele voorbeelden te verwijderen - gebruik de menuoptie Bestand > records importeren > bestand en kies het corresponderende bestand van de 3.4 versie. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeenkomen (namen vergelijken) 6. Desgewenst kunt u de bestanden met extensie .old nu verwijderen. Van 3.3 naar 3.4 (alleen fp7) 1. Maak eerst een backup! 2. Hernoem het bestand dBoekJournaal.fp7 in uw boekhoudmap in dBoekJournaal.old. 3. Open het bestand dBoekJournaal.old, selecteer alle records met Appeltje-J en sluit het bestand weer. 4. Kopieer de nieuwe versies van dBoek.fp7 en dBoekJournaal.fp7 naar uw boekhoudmap. De oude versie van dBoek.fp7 wordt hierbij overschreven. 5. Open dBoekJournaal.fp7 en importeer alle records uit dBoekJournaal.old. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeen komen en vink in het daaropvolgende scherm de optie voor automatisch invoeren niet aan. 6. Desgewenst kunt u het bestand dBoekJournaal.old nu verwijderen Van 3.2 naar 3.3 (alleen fp7) 1. Maak eerst een backup!

2. Start FM7 of FM8. Kies menu Open en selecteer alle fp5 files in de dBoekmap 3.2. Kies Open en converteer hiermee de fp5 versie naar een fp7 versie. 3. Open achtereenvolgens de geconverteerde files dBoekJournaal.fp7, dBoekrekeningen.fp7, dBoekDebiteuren.fp7 en dBoekCrediteuren.fp7. Kies steeds voor de menuoptie alle records tonen en sluit ze weer. Meestal zal dat al goed staan en in grijs tonen. Als u de facturatiemodule gebruikt, moet dit ook bij Facturen.fp7, Adres.fp7 en Brieven. fp7. Bij dBoek.fp7 en dBoekRekeningenTemp hoeft dit niet. 4. Open de map dBoek 3.3. Open achtereenvolgens de nieuwe files dBoekJournaal.fp7, dBoekDebiteuren.fp7 en dBoekCrediteuren.fp7. Kies steeds voor de menuoptie Bestand > records importeren > bestand en kies de zojuist geconverteerde file van uw 3.2 versie. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeenkomen (namen vergelijken) en vink in het daaropvolgende scherm de optie voor automatisch invoeren niet aan. Foutmeldingen omdat een bestand niet kan worden gevonden kunt u steeds annuleren. Het geconverteerde bestand is de weg kwijt. Het gaat ons echter om de inhoud. Bij dBoekRekeningen.fp7 kiest u eerst voor de menuoptie alle records tonen en alle verwijderen voordat u importeert. Er staan voorbeeldrekeningen in het bestand. 5. Als u de facturatiemodule gebruikt (Facturen. fp7, Adres.fp7 en Brieven. fp7), kunt u die updaten zoals hierboven beschreven. Hier moet steeds bij het openen de menuoptie alle records tonen en alle verwijderen voordat u importeert. Er staan voorbeelden in. 6. Open het oude geconverteerde (3.2) Adres.fp5 en kijk via Bestand > definieren > database > velden, wat de opvolgwaarde van het veld klantnummer. Stel het veld klantnummer in de 3.3 versie op hetzelfde opvolgnummer in. 7. Daarna kunt u de geconverteerde fp7 versie van 3.2 beter verwijderen of een zipbestand van maken om fouten te voorkomen. Van 3.1 naar 3.2 Vervang dBoek.fp5 door de nieuwe versie. Van 3.0 naar 3.1 1. Maak eerst een backup! 2. Kopieer de nieuwe versie van dBoek.fp5 naar uw boekhoudmap. 3. Open het bestand Facturen.fp5. 4. Kies ScriptMaker in de menubalk. 5. Kies het script print factuur combi en druk op de knop Bewerken. Verwijder de volgende vier regels: Script uitvoeren{sub-scripts, <onbekend>} If{"VatControleGetal=1"} Script afsluiten End If 6. Sluit het script met OK en Gereed. Kies voor Pagina-instelling behouden. Van 2.3 naar 3.0 1. Maak eerst een backup! 2. Hernoem het bestand dBoekJournaal.fp5 in dBoekJournaal.old. 3. Open het bestand dBoekJournaal.old, selecteer alle records met Appeltje-J en sluit het bestanden weer.

4. Kopieer de nieuwe versies van dBoek.fp5 en dBoekJournaal.fp5 naar uw boekhoudmap. De oude versie van dBoek.fp5 wordt hierbij overschreven. 5. Open dBoekJournaal.fp5 en importeer alle records uit dBoekJournaal.old. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeen komen en vink in het daaropvolgende scherm de optie voor automatisch invoeren niet aan. 6. Desgewenst kunt u het bestand dBoekJournaal.old nu verwijderen. Let op: Indien u de facturatiemodule gebruikt en rekeningen aan buitenlandse klanten stuurt, kan het handig zijn om pas na een jaarafsluiting op versie 3.0 over te stappen. Facturen met nul procent btw die u in versie 2.3 gemaakt hebt, bevatten namelijk nog geen vatcode en/of vatnummer. Dergelijke btw-nul-boekingen uit het verleden worden in de btw-aangifte ten onrechte opgeteld bij binnenland 1E. Na het overzetten werkt de splitsing van btw-nul-boekingen alleen voor nieuwe journaalposten. Als u dit wilt repareren, gaat u naar de layout knoeimodus van dBoekJournaal om alsnog de ontbrekende vatcodes en vatnummers toe te voegen. Van 2.2 naar 2.3 Vervang dBoek.fp5 door de nieuwe versie. Van 2.1 naar 2.2 1. Maak eerst een backup! 2. Hernoem de bestanden dBoekRekeningen.fp5 en dBoekJournaal.fp5 in respectievelijk dBoekRekeningen.old en dBoekJournaal.old. 3. Open de bestanden dBoekRekeningen.old en dBoekJournaal.old n voor n, selecteer alle records met Appeltje-J en sluit de bestanden weer. 4. Kopieer de nieuwe versies van dBoek.fp5, dBoekRekeningen.fp5 en dBoekJournaal naar uw boekhoudmap. De oude versie van dBoek.fp5 wordt hierbij overschreven. 5. Open dBoekRekeningen.fp5 en verwijder alle records. 6. Importeer alle records uit dBoekRekeningen.old. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeen komen. 7. Kies in dBoekRekeningen.fp5 de layout Kolommen. U ziet een nieuw veld met de naam Toon. U moet eenmalig al uw rekeningen langslopen. Heeft een rekening een saldo in het veld Mutaties, dan moet u het veld Toon op J zetten. Let op: dat dient u ook te doen als u 0,00 ziet staan, want dan is er sprake van een rekening waarop de debet- en creditmutaties tegen elkaar wegvallen. Alleen wanneer het veld Mutaties blanco is zet u Toon op N. De enige uitzondering op deze regel betreft uw btw-rekeningen: die moeten allemaal op N staan, ongeacht het saldo van Mutaties. In het vervolg zal de software het veld Toon zelf onderhouden. 8. Open dBoekJournaal.fp5 en importeer alle records uit dBoekJournaal.old. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeen komen. 9. Desgewenst kunt u de bestanden dBoekRekeningen.old, dBoekJournaal.old en dBoekingTemp.fp5 verwijderen. Van 2.0 naar 2.1 1. Maak eerst een backup! 2. Kopieer de nieuwe versie van dBoek.fp5 over de oude versie heen. 3. Maak in dBoekJournaal twee nieuwe velden van het type Berekening aan: - TegenrekeningDebetInc met als berekening Case(DC="d";"";Bedrag) - TegenrekeningCreditInc met als berekening Case(DC="c";"";Bedrag)

Van 1.x naar 2.0 1. Maak een kopie van de map die uw boekhouding bevat en geef deze map de naam MijnBoekhouding. 2. Open alle rekeningen in de map MijnBoekhouding n voor n, selecteer alle records met Appeltje-J en sluit de bestanden weer. 3. Kopieer alle bestanden die de extensie fp5 dragen vanaf MacFanCD46 naar de map MijnBoekhouding op uw harde schijf. 4. Open de fp5-bestanden in de map MijnBoekhouding n voor n, verwijder eventuele records die erin zitten en importeer de records uit het (vrijwel) gelijknamige oude bestand. Let erop dat de veldnamen tijdens het importeren met elkaar overeen moeten komen. 5. Verwijder alle bestanden die niet op fp5 eindigen uit de map MijnBoekhouding en start dBoek.fp5. 6. Het aantal verplichte rekeningen is sinds versie 1.2 uitgebreid met: - Afgedragen btw - Btw vorig boekjaar - Eigen Vermogen - Priv Maak deze rekeningen aan voor zover ze nog niet bestaan en ga naar de layout Kerngegevens van de database dBoekRekeningen om het programma de nummers van deze rekeningen te leren.

Handleiding Rekeningschema Kies in het Hoofdmenu voor de knop Onderhoud. Selecteer in tabblad Rekeningmenu de optie Rekeningoverzicht. Pas het voorbeeld rekeningschema naar wens aan. Gebruik rekeningnummers met vier cijfers, dus bijvoorbeeld 0300. De Rekeningnaam is vrij te kiezen. Type: D = dagboek (komt ook op balans) B = balans V = verlies & winst Het Beginsaldo is het balanssaldo van eind vorig jaar. Gebruik een positief getal voor debet (links) en een negatief getal voor credit (rechts). Je mag dit alleen voor D- en B-rekeningen invullen. Alle V-rekeningen blijven op nul staan. Overige velden leeg laten. De volgende balansrekeningen zijn verplicht (al mag u de naam aanpassen) - Te vorderen btw laag - Te vorderen btw hoog - Te betalen btw laag - Te betalen btw hoog - Afgedragen btw - Btw vorig boekjaar - Debiteuren - Crediteuren - Eigen Vermogen - Priv Controleer of de balans in evenwicht is door via Boeken naar het Hoofdmenu te gaan. Kies uit het rolmenu het Balans-overzicht en klik op Go. Debiteuren en crediteuren Open de bestanden dBoekDebiteuren en dBoekCrediteuren zelfstandig en vul ze met eventuele openstaande en onbetaalde rekeningen van het vorige boekjaar. Gebruik voor de factuurnummers opeenvolgende getallen. Zorg dat de saldo's van deze boeken exact overeenkomen met de saldo's van de rekeningen Debiteuren en Crediteuren in het rekeningschema. Kerngegevens Kies in het Hoofdmenu voor de knop Onderhoud. Selecteer het tabblad Kerngegevens van de database dBoekRekeningen. Vul de rekeningnummers van de volgende rekeningen in: - Te vorderen btw laag - Te vorderen btw hoog - Te betalen btw laag - Te betalen btw hoog - Afgedragen btw - Btw vorig boekjaar - Debiteuren

- Crediteuren - Eigen Vermogen - Priv Vul de huidige btw-percentages in voor het lage en het hoge tarief. Vul de laatste factuurnummers in die je in het Debiteurenboek en het Crediteurenboek gebruikt hebt. Kies uit 'j' of 'n' om aan te geven of u verwerkte mutaties automatisch op de printer afgedrukt wilt zien. Boeken Kies in het Hoofdmenu de knop Boekingen invoeren. Klik op het dagboek dat u wilt gebruiken. Verbeter zo nodig de datum. Vul de omschrijving in. Vul bij DC in d (bij) of c (af). Vul bij Bedrag het bedrag inclusief btw in. Kies bij Btw uit 0 (nul), l (laag/6) en h (hoog/19). Klik op Tegenrekening en maak een keuze uit het menu. Klik buiten de velden zodat het 'Saldo na verwerking' bijgewerkt wordt. Alles in orde? Klik dan op Nieuwe boeking'. als u hetzelfde dagboek gebruikt. Kies anders 'Verwerk' en selecteer een nieuw dagboek via het Hoofdmenu en de knop Boekingen invoeren. Bij debiteuren en crediteuren is het vaak handig om een factuur te splitsen vanwege meerdere tegenrekeningen of meerdere btw-percentages. Kies voor zo'n splitsing 'Extra regel'. Als u klaar bent kunt u met 'Nieuwe factuur' aan de volgende nota beginnen of met 'Verwerk' alles naar het journaal overbrengen. Verdichten Kies in het Hoofdmenu voor de knop Onderhoud. Selecteer in tabblad Rekeningmenu de optie Groepenoverzicht. Pas het groepenschema naar wens aan. Het ID doet alleen dienst om de lijst te sorteren. U heeft keuze uit twee Rekeningtypes: de groepsnamen die u het type Balansgroep meegeeft zullen op de Balans (verdicht) verschijnen; de groepsnamen die u het type V&W groep meegeeft, verschijnen op de Verlies en Winst (verdicht). De groepsnamen zijn vrij te kiezen. Ga met de knop Naar menu terug naar tabblad Rekeningmenu en kies nu de optie Rekeningoverzicht. Koppel rekeningnamen die bij elkaar horen door in de kolom Rekeninggroep de gewenste groepsnaam te selecteren. Geef bijvoorbeeld Kas, Bank en Giro de groepsnaam Liquide middelen. Als u geen groepsnaam selecteert, zal de rekeningnaam op de Balans (verdicht) of de Verlies en Winst (verdicht) verschijnen. Ga met de knop Naar menu terug naar tabblad Rekeningmenu en selecteer de optie Naar hoofdmenu. Kies uit het rolmenu het Balans-overzicht en klik op Go. U krijgt uw gewone Balans te zien. Druk op de knop < Verdicht om de Balans (verdicht) te bekijken. Kies uit het rolmenu het Verlies & Winst-overzicht en klik op Go. U krijgt uw gewone Verlies & Winst te zien. Druk op de knop < Verdicht om de Verlies & Winst (verdicht) te bekijken.

Afsluiten Maak eerst een backup van uw boekhouding. Kies in het Hoofdmenu voor de knop Onderhoud. Selecteer in tabblad Rekeningmenu de optie Afsluiten huidig boekjaar. Bij het afsluiten verricht dBoek de volgende taken: De winst vermindert met de priv-opnamen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Een eventueel resterend btw-bedrag komt op de rekening 'Btw vorig boekjaar' terecht. Alle balans-saldi worden omgezet in begin-saldi. Alle verlies & winst-saldi worden gewist. Het journaal wordt leeg gemaakt. U mag kiezen of u alle betaalde Debiteuren- en Crediteurenfacturen laat verwijderen of dat u ze wilt behouden. Het enige wat u met de hand moet doen is in de layout Kerngegevens van de database dBoekRekeningen de beginnummering van uw inkomende en uitgaande facturen aanpassen. Gewoon door blijven nummeren mag natuurlijk ook. Jan van Die, februari 2010 (met dank aan Peter Krins en Eerk Hofmeester)