Você está na página 1de 3

2012/03/16 03:46

1/3

Sd (ostateczny)

Sd (ostateczny)
Eschatologia w piguce

Zapis z medytacji
Nasta w kocu moment do przyjemny w wdrwce. Przebudzenie ze sowami w tle: Pieko jest na ziemi, jest w kadym czowieku i kady z nas moe stan przed jakim wewntrznym sdem ostatecznym. I zmartwychwsta z niego innym, nowym czowiekiem. Wic si przebudzam. Rodz na nowo. Nowym czowiekiem. Nowym stworzeniem. Cholera jako nadal tego nie czuj. Patrzc w lustro widz te same zmczone oczy; t sam zaronit twarz. Za oknem szaro. Deszczowo. Istny Ragnark i Gtterdammerung. Koniec wiata a nie pocztek ycia. Zwaszcza nowego ekstraordynaryjnego. Miao by piknie a tutaj nas agent ewidentnie oszuka sprzedajc najniszej jakoci last minute w restauracji na kocu wiata. Nastrj skoczy mi tak radykalnie, e kademu aniokowi z trbk o poranku miabym zamiar przypomnie skd wzi si zwyczaj zamieszczania anioka na czubku witecznego drzewka. Rzeczy ostatecznie nie mog by pikne i mie. O co to to nie. Mie bywaj wycznie w teologii i innych utopijnych systemach. Wic mwisz odeszli do Pana zamiast szlak ich w kocu trafi, i tylko westchnicie nareszcie na kocu zdania, podpowiada waciwy stosunek.

Po ostatnich sowach wstaem od komputera i poszedem pod prysznic. Rzeczywisto mi ciya. Ogoliem si. Ubraem do wyjcia. Zaoyem mundurow kurtk. Czapk. I wyszedem pod cikie krople wiosennego deszczu. Idc ulic pord burzy miaem wraenie jakbym wdrowa przed wiekami, z moim plemieniem, pask, poronit traw, rwnin. Gdy wchodziem do bramy kamienicy za plecami miaem pikn tcz na tle czarnych chmur zza ktrych niemiao przebijao wiosenne soce. Usiadem z powrotem do kart.

Armagedon prywatny. Wasny koniec wiata. Wewntrzne pieko. Sd. Zmartwychwstanie i nowe ycie. Mimo pozytywnych rezultatw dowiadczenie przygnbiajce w trakcie trwania. Tak nieznonie niezrozumiae. Jak drzazga. Jak otarta pita. Jak burza, po ktrej wschodzi soce. By moe zami zasad dotyczc czenia ze sob obcych tradycji, ale w sumie po mierci, zmartwychwstaemu, niech wolno mi bdzie ten jeden jedyny raz zaintonowa:

Tarot :: diariusz codzienny - http://tarot.diariusz.net/wiki/

Last update: 2012/03/10 09:33

wielkie_arkana:sad

http://tarot.diariusz.net/wiki/wielkie_arkana/sad

Wzory kart

Komentarze wasne
Z pogranicza medytacji

Odniesienia biblijne
Ewangelia Mateusza, rozdzia 25: (31) Kiedy Syn Czowieczy przyjdzie w chwale w otoczeniu wszystkich aniow swoich, zasidzie na tronie chway (32) i wszystkie narody zgromadz si przed Nim. A On oddzieli jednych ludzi od drugich, tak jak pasterz zwyk oddziela owce od kozw. (33) I zbierze owce po prawej stronie, a kozy po lewej. (34) A potem powie Krl do tych, co s po prawej stronie: Przyjdcie, bogosawieni Ojca mego, wecie w posiadanie krlestwo, ktre dla was byo przygotowane od pocztku wiata. (35) Byem godny, a dalicie Mi je; byem spragniony, a dalicie Mi pi; byem obcy, a przyjlicie Mnie. (36) Byem nagi, a przyodzialicie Mnie; byem chory, a nawiedzilicie Mnie; byem winiem, a przyszlicie do Mnie. (37) Wtedy odpowiedz Mu sprawiedliwi: Panie, kiedy to widzielimy Ci godnym i nakarmilimy Ci, spragnionym i dalimy Ci pi? (38) Kiedy widzielimy Ci obcym i przyjlimy Ci, nagim i przyodzialimy Ci, (39) albo chorym i w wizieniu i poszlimy Ci odwiedzi? (40) A Krl odpowie im tak: Zaprawd powiadam wam, cokolwiek uczynilicie jednemu spord najmniejszych braci moich, uczynilicie Mnie samemu. (41) A potem powie do tych z lewej strony: Idcie precz ode
http://tarot.diariusz.net/wiki/ Printed on 2012/03/16 03:46

2012/03/16 03:46

3/3

Sd (ostateczny)

Mnie, przeklci, w ogie wieczny, przygotowany diabu i anioom jego. (42) Byem bowiem godny, a nie dalicie Mi je; byem spragniony, a nie dalicie Mi pi. (43) Byem bez domu, a nie przyjlicie Mnie; byem nagi, a nie przyodzialicie Mnie; byem chory i uwiziony, a nie przyszlicie do Mnie. (44) A wtedy ci znw zapytaj Go: Panie, kiedy widzielimy Ci godnym albo spragnionym, bezdomnym albo nagim, chorym lub uwizionym, a nie przyszlimy Ci z pomoc? (45) A On im odpowie: Zaprawd mwi wam, czegokolwiek nie uczynilicie jednemu spord najmniejszych, nie uczynilicie tego i Mnie. (46) I pjd stamtd: ci na wieczne potpienie, a sprawiedliwi do ycia wiecznego.

From: http://tarot.diariusz.net/wiki/ - Tarot :: diariusz codzienny Permanent link: http://tarot.diariusz.net/wiki/wielkie_arkana/sad Last update: 2012/03/10 09:33

Tarot :: diariusz codzienny - http://tarot.diariusz.net/wiki/