Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS

)

Pendidikan Moral Tahun 1

Nilai 8 : Keadilan Nama: _______________ Kelas : _______________ Band : 2 Tarikh: ________

Lengkapkan peta minda di bawah dengan jawapan yang betul. contoh dihargai bangga sayang ramai

Memperoleh

Ibu bapa

kawan. Sekiranya kita adil dalam perlakuan seharian……

kepada kita.

3. Guru akan jadikan kita murid

Kita akan

Datuk dan nenek akan

dengan sikap kita.

B2D2E1 Boleh menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful