Você está na página 1de 8

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO

Toegang tot lerarenopleiding vanuit INTERNE basisopleidingen

LIJST 2011-2012

Toelatingsvoorwaarden (cf. OER) De specifieke lerarenopleiding (SLO) kan aangevat worden na het behaald hebben van een diploma van academische bachelor of master (of een gelijkwaardig einddiploma). Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten: * als hij conform de algemene bepalingen van dit reglement reeds wordt toegelaten om in te schrijven voor de masteropleiding naast de bacheloropleiding; * op grond van een diploma van kandidaat; * op grond van een professionele bachelor op voorwaarde dat hij ten minste tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma. Als de student nog geen masterdiploma heeft behaald, moet hij gelijktijdig inschrijven in een masteropleiding. Een student kan rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die aansluit bij zijn academische basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen). Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de academische basisopleidingen waarin ten minste 40 studiepunten zijn verworven of verworven zullen worden in het jaar van inschrijving in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting. Dit minimum bedraagt 60 studiepunten per taal voor de SLO Talen, waarvan 6 per taal op het masterniveau; voor de SLO Natuurwetenschappen geldt een voorkennis van minimum 40 studiepunten in n van de vier subdisciplines (biologie, fysica, chemie, geografie). Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding waarin hij uiteenzet waarom hij denkt over voldoende voorkennis en competenties te beschikken om deze niet-aansluitende lerarenopleiding te kunnen volgen. Overzicht van de 10 SLO's: * godsdienstwetenschappen * talen * geschiedenis, kunst en muziek (GKM) * economie * gedragswetenschappen * maatschappijwetenschappen en filosofie (MW&F) * wiskunde * natuurwetenschappen (NW) * lichamelijke opvoeding * gezondheidswetenschappen (GZW) > SLO technologie, niet meer (> SLO wiskunde of SLO NW) Deze tabel: * in het oranje de masteropleidingen die de theorievakken (30 stp) van de SLO hebben ingebouwd als afstudeermogelijkheid (onderwijs, lerarenopleiding) * in het groen de aansluitende SLO's waarvoor aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan (check niet meer nodig) * in het geel de mogelijke aansluitingen waarvoor een voldoende voorkennis mogelijk wordt geacht, maar nog niet volledig is vastgesteld: hiervoor moet nog een aanvraag worden ingediend bij de programmadirecteur van de betreffende SLO (check vooraf nodig!) * in het beige de nieuwe opleidingen voor 2011-12 of opleidingen met titelwijziging * de lichtere kleur geeft de Engelstalige programma's weer: in paars met gele aansluitende SLO's omdat de taalkennis steeds vooraf moet gecheckt worden alvorens inschrijven in SLO mogelijk is * let op: er zullen - afhankelijk van minorkeuzes e.d. - nog andere aansluitingen mogelijk zijn. Studenten die menen in aanmerking te komen voor de toelatingsvoorwaarde, moeten eveneens een gedetailleerd dossier indienen bij de programmadirecteur van de SLO waarvoor de student wil inschrijven * de volgorde van SLO1, SLO2 en SLO3 is willekeurig. Een student die voldoende voorkennis heeft voor meerdere SLO's, kan kiezen waarvoor hij zich inschrijft, al beveelt AVL aan dat wordt gekozen voor de SLO die het nauwst aansluit bij de masteropleiding (vermits die de onderwijsbevoegdheid vastlegt) Academiejaar Soort opleiding
BACHELOR

2011-2012
Faculteit Godgeleerdheid Hoger instituut voor wijsbegeerte Faculteit Rechtsgeleerdheid

Org. eenheid

Faculteit FEB

BA godgeleerdheid & godsdienstwet BA Theology & Religious Studies BA wijsbegeerte BA Philosophy BA rechten BA criminologische wetenschappen Bachelor in de rechten (in samenwerking met HUB) Voorbereidingsprogramma: Master in de criminologische wetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Voorbereidingsprogramma: Master in de fiscaliteit Schakelprogramma: Master in de criminologische wetenschappen Schakelprogramma: Master in de rechten Preparatory programme: Master of Criminology BA economische wetenschappen BA toegepaste economische wetenschappen BA handelsingenieur

Opleiding

SLO 1
Godsdienstwetenschappen Godsdienstwetenschappen MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F Economie Economie Economie Economie Economie

SLO 2

SLO 3

GKM GKM

19/09/2011

1 van de 7

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO


BA handelsingenieur beleidsinformatica Voorbereidingsprogramma: Master in de accountancy en het revisoraat Voorbereidingsprogramma: Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Voorbereidingsprogramma: Master in de economische wetenschappen/Master of Economics Voorbereidingsprogramma: Master in de toegepaste economische wetenschappen/Master of Business Economics
Nieuw in 2011-2012

Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F Talen GKM GKM GKM GKM GKM Talen Talen Talen GKM GKM MW&F Talen

Voorbereidingsprogramma: Master in het management Voorbereidingsprogramma: Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Voorbereidingsprogramma: Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Voorbereidingsprogramma: Master in de verzekeringen Preparatory programme: Master of Advanced Studies in Economics Preparatory Programme: Master of Financial Economics Schakelprogramma: Master in de accountancy en het revisoraat

Nieuw in 2011-2012 uitgedoofd

Faculteit Sociale wetenschappen

Faculteit Letteren

Voorbereidingsprogramma: Master in de beleidseconomie Schakelprogramma: Master in de beleidseconomie Schakelprogramma: Master in de accountancy en het revisoraat Schakelprogramma naar de Master in de verzekeringen Schakelprogramma naar de Master in het informatiemanagement BA politieke & sociale wetenschappen BA communicatiewetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master in de bedrijfscommunicatie Voorbereidingsprogramma: Master in de communicatiewetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master in het overheidsmanagement en -beleid Voorbereidingsprogramma: Master in het sociaal werk (K.U.Leuven i.s.m hogescholen) Voorbereidingsprogramma: Master in de sociologie Voorbereidingsprogramma: Master in de vergelijkende en internationale politiek Schakelprogramma: Master in de bedrijfscommunicatie Schakelprogramma: Master in de communicatiewetenschappen Schakelprogramma: Master in het overheidsmanagement en beleid Schakelprogramma: Master in het sociaal werk (K.U.Leuven i.s.m hogescholen) Schakelprogramma: Master in de sociale en culturele antropologie Schakelprogramma: Master in de sociologie Schakelprogramma: Master in de vergelijkende en internationale politiek BA taal- & letterkunde BA archeologie BA kunstwetenschappen BA geschiedenis BA TER: Oude Nabije Oosten BA TER: arabistiek & islamkunde BA TER: sinologie BA TER: japanologie BA TER: slavistiek en Oost-Europakunde BA musicologie Voorbereidingsprogramma: Master in de archeologie Voorbereidingsprogramma: Master in de bedrijfscommunicatie

GKM GKM GKM

Talen

19/09/2011

2 van de 7

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO


Voorbereidingsprogramma: Master in de culturele studies Voorbereidingsprogramma: Master in de geschiedenis Voorbereidingsprogramma: Master in de geschiedenis van de oudheid Voorbereidingsprogramma: Master in de taal- en letterkunde Voorbereidingsprogramma: Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten Voorbereidingsprogramma: Master in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde Voorbereidingsprogramma: Master in de taalkunde Voorbereidingsprogramma: Master in de westerse literatuur Schakelprogramma: Master in de bedrijfscommunicatie Schakelprogramma: Master in de culturele studies BA psychologie BA pedagogische wetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master in de educatieve studies Voorbereidingsprogramma: Master in de pedagogische wetenschappen Preparatory Programme: Master of Educational Studies Schakelprogramma: Master in de educatieve studies Schakelprogramma: Master in de pedagogische wetenschappen Schakelprogramma: Master in de psychologie BA informatica BA wiskunde BA fysica BA biochemie & biotechnologie BA biologie BA geologie BA geografie BA chemie Voorbereidingsprogramma: Master in het toerisme Voorbereidingsprogramma: Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie Schakelprogramma: Master in de toegepaste informatica Schakelprogramma: Master in de chemie Schakelprogramma: Master in de biochemie en de biotechnologie Schakelprogramma: Master in het toerisme Voorbereidingsprogramma: Master Ing. Wet.: bouwkunde BA Ingenieurswetenschappen BA Ing. Wet.: architectuur Voorbereidingsprogramma: Master Ing. Wet.: Chemische technologie Voorbereidingsprogramma: Master Ing. Wet.: materiaalkunde Voorbereidingsprogramma: Master Ing. Wet.: werktuigkunde Voorbereidingsprogramma: Master Ing. Wet.: elektrotechniek Voorbereidingsprogramma: Master Ing. Wet.: computerwetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master Ing.wet.: energie Voorbereidingsprogramma: Master Ing.wet.: wiskundige ingenieurstechnieken BA bio-ingenieurswetenschappen Voorbereidingsprogramma naar masters in de bioingenieurswetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie BA logoped. & audiolog. wetenschappen BA geneeskunde BA biomedische wetenschappen BA tandheelkunde Schakelprogramma: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Schakelprogramma: Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Schakelprogramma: Master in de seksuologie GKM GKM GKM Talen GKM Talen Talen Talen Talen GKM Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen MWF? Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen GKM MW&F Talen

Faculteit Psychologie & pedag. wet.

GKM MWF

Faculteit Wetenschappen

MWF wiskunde Natuurwetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Geneeskunde

19/09/2011

3 van de 7

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO


Schakelprogramma: Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Voorbereidingsprogramma: Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg (ad hoc) Voorbereidingsprogramma: Master in de huisartsgeneeskunde Voorbereidingsprogramma: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (voor Ba Psych, PedW, Onderwijskunde) Voorbereidingsprogramma: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (voor BA Gen,Tand, BMW) Voorbereidingsprogramma: Master in de seksuologie Voorbereidingsprogramma: Master in de ziekenhuishygine BA farmaceutische wetenschappen Voorbereidingsprogramma: Master in de farm. zorg of geneesm.ontw. (ad hoc) BA lich. opv. & bewegingswetenschappen BA revalidatiewet. & kinesitherapie Schakelprogramma: Master in de ergotherapeutische wetenschap Preparatory Programme: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity BA rechten BA toegepaste economische wetenschap Schakelprogramma: Master in de accountancy en het revisoraat Schakelprogramma: Master in het informatiemanagement Schakelprogramma: Master in de verzekeringen BA taal- & letterkunde BA geschiedenis BA geneeskunde BA biomedische wetenschappen BA informatica BA wiskunde BA fysica BA biologie BA chemie BA onderwijskunde Schakelprogramma: Master in de educatieve studies Voorbereidingsprogramma: Master in de educatieve studies MA wereldgodsdiensten & religiestudie MA Theology & Religious Studies MA godgeleerdheid & godsdienstwet Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives MA wijsbegeerte MA Philosophy Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives MA recht, religie en samenleving MA Law, Religion & Society Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives MA rechten MA economie, recht en bedrijfskunde MA criminologische wetenschappen MA Criminology Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Lichamelijke Opvoeding Gezondheidswetenschappen Lichamelijke Opvoeding Gezondheidswetenschappen MW&F Economie Economie Economie Economie Talen GKM Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Godsdienstwetenschappen Godsdienstwetenschappen Godsdienstwetenschappen MWF, GKM, economie, talen MWF, GKM, economie, talen MW&F MW&F MWF, GKM, economie, talen MWF, GKM, economie, talen MW&F MW&F MWF, GKM, economie, talen MWF, GKM, economie, talen MW&F MW&F MW&F MW&F MWF, GKM, economie, talen Economie Godsdienstwetenschappen GKM GKM Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen

titelwijziging in 2011

Faculteit Farmaceutische wetenschappen Faculteit Bewegings-& revalidatiewet.


Nieuw in 2011-2012

KORTRIJK

Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Kulak Subfaculteit Toegepaste economische wet.

Subfaculteit Letteren Kulak Subfaculteit Geneeskunde Kulak Subfaculteit Wetenschappen Kulak

MW&F

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen

Subfaculteit PPW Kulak

MASTER

Faculteit Godgeleerdheid

Hoger instituut voor wijsbegeerte

Bijzondere faculteit Kerkelijk recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid

19/09/2011

4 van de 7

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO


Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives Master of Law MA verzekeringen MA economie, recht en bedrijfskunde MA economische wetenschappen MA beleidseconomie MA toegepaste econ. wetenschappen MA management MA informatiemanagement MA accountancy & revisoraat MA handelsingenieur MA handelsingenieur beleidsinformatica Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of Economics Master of Information Management Master of Business Economics Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives MA vergelijkende & internat politiek MA communicatiewetenschappen MA sociologie MA sociaal werk MA overheidsmanagement & -beleid MA sociale & culturele antropologie MA bedrijfscommunicatie MA Social and Cultural Anthropology Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives MA archeologie MA kunstwetenschappen MA musicologie MA TER: Oude Nabije Oosten MA TER: arabistiek & islamkunde MA TER: sinologie MA TER: japanologie MA TER: slavistiek en Oost-Europakunde MA taalkunde MA taal- en letterkunde MA bedrijfscommunicatie MA culturele studies Master of Cultural Studies MA westerse literatuur MA geschiedenis MA Eur Stud: Transnat & Global Perspect MA geschiedenis van de oudheid MA Linguistics and Literature: English MA Western Literature MA Archaeology MA langue et littrature franaises Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives MA psychologie MA pedagogische wetenschappen MA Educational Studies MA educatieve studies MA statistiek MA toegepaste informatica MA wiskunde MA fysica MA chemie MWF, GKM, economie, talen MW&F Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie Economie MWF, GKM, economie, talen Economie Economie Economie MWF, GKM, economie, talen MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MW&F MWF, GKM, economie, talen MWF, GKM, economie, talen GKM GKM GKM GKM GKM Talen Talen Talen Talen Talen Talen GKM Talen Talen GKM GKM GKM Talen Talen GKM Talen MWF, GKM, economie, talen MWF, GKM, economie, talen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen

Faculteit FEB

MW&F

Faculteit Sociale wetenschappen

Talen

Faculteit Letteren

GKM GKM GKM MW&F MW&F MW&F MW&F

Talen GKM

Faculteit Psychologie & pedag. wet.

Faculteit Wetenschappen

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen

19/09/2011

5 van de 7

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO


MA biochemie & biotechnologie MA biologie MA geologie MA nanosciences & -technology MA sterrenkunde MA Molecular & Cellular Biophysics MA milieutechnologie en milieuwetenschap MA bio-informatics MA geografie MA toerisme MA nanowetenschappen en nanotechnologie MA bio-informatica MA Earth Observation (interuniv.) MA aardobservatie MA Statistics
uitdovend, SLO niet meer ingebouwd

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen

Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde MWF? Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde

MA informatica MA Biology MA Chemistry MA Physics MA Mathematics MA Astronomy & Astrophysics MA Geography MA Geology EMM Nanoscience and Nanotechnology EMM Theoretical Chemistry & Comput. Modeling MA statistiek MA nanosciences & -technology MA Ing. Wet.: energie MA Ing. Wet.: wisk. ingenieurstechnieken MA Ing. Wet.: biomedische technologie MA milieutechnologie en milieuwetenschap MA Ing. Wet.: geotechn. & mijnbouwkunde (uitdovend) MA Ing. Wet.: bouwkunde MA Ing. Wet.: architectuur MA Ing. Wet.: chemische technologie MA Ing. Wet.: materiaalkunde MA Ing. Wet.: elektrotechniek MA Ing. Wet.: computerwetenschappen MA bio-informatics MA Ing. Wet.: werktuigkunde MA nanowetenschappen en nanotechnologie MA bio-informatica MA Engineering: Materials Engineering MA Statistics MA Engineering: Electrical Engineering EMM Nanoscience and Nanotechnology Master of Engineering: Chemical Technology (Engineering Rheology) Master in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Master of Engineering: Biomedical Engineering Master of Engineering: Chemical Technology Master of Engineering: Energy EIT-KIC Master in Energy Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development MA statistiek MA Bio-Ing. Wet.: biosysteemtechniek MA nanosciences & -technology MA milieutechnologie MA molecular biology MA food technology MA bio-informatics MA Bio-ing. Wet.: levensmidd.technol.

Faculteit Ingenieurswetenschappen

uitdovend uitdovend

Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

Nieuw in 2011-2012 Nieuw in 2011-2012 Nieuw in 2011-2012 Nieuw in 2011-2012 Nieuw in 2011-2012 Nieuw in 2011-2012 Nieuw in 2011-2012

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

19/09/2011

6 van de 7

Aansluiting basisopleiding (BAMA) >SLO


MA Bio-Ing. Wet.: katalyt. techn. MA tropical nature resources management MA Bio-Ing. Wet.: landbouwkunde MA Bio-Ing. Wet.: land- en bosbeheer MA Bio-Ing. Wet.: cel- & gentechnologie MA nanowetenschappen en nanotechnologie MA bio-informatica MA Water Resources Engineering MA Earth Observation (interuniv.) MA aardobservatie MA Statistics EMM Nanoscience and Nanotechnology MA logoped. & audiolog. wetenschappen MA geneeskunde MA biomedische wetenschappen MA Biomedical Sciences MA tandheelkunde MA manag. & beleid gezondheidszorg MA verpleegkunde & vroedkunde MA Bio-Informatics MA bio-informatica MA seksuologie MA geneesmiddelenontwikkeling MA farmaceutische zorg MA lichamelijke opv. & bewegingswet. EMM Adapted Physical Activity MA revalidatiewet. en kinesitherapie MA Rehabilitation Sc. & Physiotherapy Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Lichamelijke Opvoeding Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Gezondheidswetenschappen Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen

Faculteit Geneeskunde

Nieuw in 2011-2012

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen

SLO niet meer ingebouwd SLO niet meer ingebouwd

Faculteit Farmaceutische wetenschappen Faculteit Bewegings-& revalidatiewet.

Gezondheidswetenschappen

19/09/2011

7 van de 7

Toegang tot lerarenopleiding vanuit EXTERNE basisopleidingen


Toelatingsvoorwaarde (cf. OER): De specifieke lerarenopleiding (SLO) kan aangevat worden na het behaald hebben van een diploma van academische bachelor of master (of een gelijkwaardig einddiploma). Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten: * als hij conform de algemene bepalingen van dit reglement reeds wordt toegelaten om in te schrijven voor de masteropleiding naast de bacheloropleiding; * op grond van een diploma van kandidaat; * op grond van een professionele bachelor op voorwaarde dat hij ten minste tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma. Als de student nog geen masterdiploma heeft behaald, moet hij gelijktijdig inschrijven in een masteropleiding. Een student kan rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die aansluit bij zijn academische basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen). Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de academische basisopleidingen waarin ten minste 40 studiepunten zijn verworven of verworven zullen worden in het jaar van inschrijving in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting. Dit minimum bedraagt 60 studiepunten per taal voor de SLO Talen, waarvan 6 per taal op het masterniveau; voor de SLO Natuurwetenschappen geldt een voorkennis van minimum 40 studiepunten in n van de vier subdisciplines (biologie, fysica, chemie, geografie). Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding waarin hij uiteenzet waarom hij denkt over voldoende voorkennis en competenties te beschikken om deze niet-aansluitende lerarenopleiding te kunnen volgen. Deze tabel: * in het groen de aansluitende SLO's waarvoor aan de toelatingsvoorwaarde wordt voldaan * in het geel de mogelijke aansluitingen waarvoor een voldoende voorkennis mogelijk wordt geacht, maar nog niet volledig werd vastgesteld: hiervoor moet nog een aanvraag worden ingediend bij de programmadirecteur van de betreffende SLO * let op: wellicht zijn nog andere aansluitingen mogelijk. Studenten die menen in aanmerking te komen voor de minimumvoorwaarde, moeten een gemotiveerd dossier ter staving van hun voorkennis indienen bij de programmadirecteur van de SLO waarvoor de student wil inschrijven * Een student die voldoende voorkennis heeft voor meerdere SLO's, kan kiezen waarvoor hij zich inschrijft, al beveelt AVL aan dat er gekozen wordt voor de SLO die het nauwst aansluit bij de masteropleiding (vermits die de onderwijsbevoegdheid vastlegt) Academiejaar Opleidingen
Professionele BA-opleidingen Andere MA-opleidingen

eerst schakeljaar voor master !! > kan al met SLO starten Handelsingenieur Handelsingenieur Beleidsinformatica Handelswetenschappen Journalistiek Vertaler-Tolk Toegepaste Taalkunde Meertalige communicatie Conservatie/restauratie Architect Beeldende kunsten Industriel ingenieur Verpleegkunde Diergeneeskunde

2011-2012 uit hogescholen en andere universiteiten

SLO 1
zie lijst BaMa SLO economie SLO economie SLO economie SLO MW&F SLO talen SLO talen SLO talen SLO GKM SLO GKM SLO GKM SLO wiskunde SLO GZW SLO NW-bio

SLO 2
SLO wiskunde SLO technologie SLO wiskunde SLO talen SLO MW&F SLO wiskunde SLO NW SLO GZW

SLO 3

SLO wiskunde