Você está na página 1de 1

ze vragen meerkeuze vragen voor acces voor word een tekstje aanpassen en voor excel formules goed kennen

en nog veel meer, Dec 19, 2010 ----------------Eerst moest ik een tekst overtypen in 10 min (Niet moeilijk) Daarna 2 reeksen meerkeuzevragen over algemene computerkennis en Acces. Vervolgens moest ik tekstverwerking doen(Word) in 1 uur tijd. (Enormm veel tijd verloren aan koppen die je moest instellen) Als laatste moest ik Excel doen, waar ik alleen die formules heb kunnen maken en een klein beetje lay out aan kon veranderen. Je krijgt 30 min, wat onmogelijk is.. Een grafiek moest er ook bij, maar daar had ik te weinig tijd voor. Dec 06, 2010 ----------Uhmmm, vragen zoals: Hoe wijzig je de naam van een map? 2x klikken, een nieuwe map aanmaken en die bestanden knippen en plakken, ofwel geen van beide mogelijk.. Hoe wijzig je je beeldscherm ofzoiets: da was 'vormgeving' Hoe hoger de resolutie hoe: scherper je beeld,waziger je beeld,.... Zo beetje van die vragen... Dec 06, 2010 ------------Word: Je krijgt een bestaande tekst die je moet aanpassen zoals opgegeven is, randen en arcering, tabel, letterype aanpassen, opmaakprofiel maken, en dan een heel klein tekstje dat je moet typen om de vlotheid te testen. Excel: Je krijgt een bestaand rekenblad, waarin je sommen moet berekenen, lettertype aanpassen, ALS functie, grafiek maken... Access: Ook een bestaande database waarin je bepaalde gegevens dient aan te passen volgens opgave, formulier maken... Okt 11, 2007 ------------bij acces een formulier maken en een query

Paginamarges instellen Iconen (ook aangepaste iconen) in een opsommingslijst zetten De afstand tussen de puntjes in die opsomminglijst kunnen aanpassen Kader rond titel maken Kop- en voetteksten instellen met inbegrepen tekst en foto Tekst in kolommen indelen Foto als watermerk kunnen invoegen Lijnen boven teksten en voetteksten Randen rond figuren instellen Pagina-eindes invoegen Excel: Functies voor het berekenen van gemiddeldes Functies voor het berekenen van het hoogste en laagste getal Som-functie Cellen en kaders opmaken (randen enzo) Op een ander werkblad een grafiek maken Getalnotatie na de komma kunnen instellen Valuta in een cel instellen Access: Formaat datum kunnen instellen in tabel (invoermasker) Formulier kunnen maken Een query kunnen maken die gegevens weergeeft volgens een bepaald criterium Primaire sleutel instellen Een extra veld in een tabel invoegen dat een keuzelijst optie geeft Nog wat soorten notaties en invoermaskers --------------op het leerplan staat da ge voor dactylo 10 min krijgt, voor word 60 min, voor excel en voor acces 30 min. Mei 17, 2010 -----------Bij dactylo moet ge zinnen overtypen, ge moogt verbeteren en er wordt ni echt gecontroleerd ofda ge blind typt. Bij word krijgt ge een blad me een voorbeeld van hoe het eruit moet zien en een blad me den uitleg van wa ge moet veranderen. opmaakprofielen, tabellen, kolommen, lettertype, enz. Bij excel krijgt ge weer een blad me het voorbeeld en een blad me wa ge moet doen. Opmaak veranderen, formules gebruiken en kopieren, en gegevens in een grafiek zetten. Bij acces moest ge query's maken, iets in een tabel veranderen, een formulier maken, Mei 18, 2010 -------------watermerk, kolommen, tabellen maken, opmaak, voet en kop tekst exell was kleurtjes, randen maken, formules en grafiek maken dactylo tekstje typen (verbeteren mag) ik had met 10 min ruimschoots voldoende datum aanpassen, query aanpassen, lay out maken ofzoiets, knoppen toevoegen,... Mei 05, 2010

bij excel de functies: max,min,gem,als ook de opmaak van cellen aanpassen (zodat er bv euro achter het getal komt NIET ZELF BIJTYPEN) paar grafieken word wat opmaak en opmaak profielen maken en blind typen Sep 08, 2008 -------------Eerst een tekst die je moet bewerken met word, duurde veel te lang naar mijn normen. Verder nog een klein tekstje overtippen. Hierbij moet men zijn vingers goed zetten, met ander woorden niet met twee vingers tippen en ook niet met u ogen op toetsenbord plakken. Leg het tekstje onder u toestenbord zo kun je af en toe naar het toetsenbord zien terwijl ze denkden dat je naar je tekst kijkt. excel waren een aantal functies, opmaak en grafieken. acces was een tabel aanpassen een query en een formulier maken Okt 19, 2007 --------------------Word: Nummering in kopteksten Koptitels Standaard lettertype instellen