Você está na página 1de 20

IQ,LEInd 0 ,I ~nlid u:Stl[ilil :51L1:s'ii'mI; ,Frir'iliin [,el$lclurttl :5UIrg i,u" n 10 ano ,d@ 19',54,~ o:plera~lal leml

(lI;m

,pe'lq,u@n'o

'@SIPJip,O

d,e a~pie'l1IaSI 8x'1 01
l

mletjrIQS,,~

As Igrand@:§;
\fisafO

d~"fi diad es ;s'ra m s UIPf'ra da:s (IU'

;p'@ ~IO§'Ion In (]I

de Vlenlcelr

e pel a
'~

d'l!

futuro' des seus fundfadollrle151~ Gom,'Q [p',BlSSar dOls Ilnos~, ieSi§11! s',onho"gli:n'h,Du

'~a'rra e a, lem p~lrleSI 51!! [o!nVI!irt::uJ em U1mli das mlli!ii's, im'p'~Dirt. niles ,.
.
"

tllbr~[iin't.'e·5, m!undl',II'i's d,e 'Virab:rllqIJJinsi e GO'll11landol
5UpJera'ln do

de Ua.v'lllh~!s~
nlID:'$,'

frointeiii:r!a~" @'q u'i'p'3ndio' 'm,aq IUI'DaiS; e v'elr~ctJ'lD!S i

d iii [0

IC()Rti'h,e;ntes~,

W'h@n 'the Su'sin
0pl!'lated' lim' a
-

Fr!III!l(!5[utE~ iin,d'u,~nr:iil~ 'co,mi'IIIY '8lrst IIPlpell:re::~ i'n 11'9,54", i~_

5;-

'alU ,5,paC! m sas u'r11ng: j U.5~::8x1 '0 'mlete:rs~T'hl! 'Ire'D',: dlffi[UI1iir!S
-

,-

.

'w,@r@

D'V,I!IKOm@

by iil5 mUlld.ie,r~s, dr,e.alm, ai" w'iinn,~.ng' iln,d, '\i'is~,QllliImf 'tlhl@ i~u'~ll!r@~,

·Wlitlh 't:Ae pasolg! of',tllme', t~hiisdr'!llm gained JoKe ,illnd 'th!! (IOmp,IIFIJ," Oe'(ilm'l!:

one 10,~'the n1:Dst ~'m'pD rtal!1t :pimd IU1tlfS 'of' [ra'lnl ~s~h!a'fts,11 nd
((J IrIltin

C'I. - ~5;halft's iiLl

tlh.e

w1odd,. cJrossingl btlrjders~, I~(lilmpp illl1g' machl -,1:5 anld veh iirlitS, 'on a~ 'Hive ~
e:1111 8\..

,e~fll[lol ,pe'"u;en'Q~, de SOito ,.' _'7,0
l~

m'el[m;J~ ,[Ials

g'rL,I'a;e,s' dlic'fj'li;arie:s "mini
Sll tunda',aD'lfi.,
i

SUp'!Ji\daJ'·pll
l

'fl SUe,l1fO' de ~en"t" pSlrs·r,;;sid:fl' tIel I£dl'II I
l

iCan el pasa', de' /01 ,.'nO:$" ,!s'e'S,U@D',tJ9,j nd {U,!"liiJl

,"

tai le,mpreS'il ,se CDH!vima 'en'

~i~i de ,lilS ,m'ir ,~impo,rf,al;l]:tes !tabrlcan'tf!s' fAiundiales,de ,Cig,UefJ,Jes,Y A'bol/!~~1 ,de
,l'f1f;aS~,S;Dp~tln

""'nniI'U',II'~ll;.~'~'lt'~,~\!. "in1dR f~,iot' 1I!.i!!;i!!'

A S;:US,iIN' FRA,IN'(IE:S(UTl'll i',IP6il! a ~Ulal~xp'anl:sao,'lnal' bus:cI p;erlml;alnl~,n:t" de
m,llq ,uiIiI'a r,ilo~,'tlec,1 cillo g ~~as plri ~,cilp,aJmllen.t:e~qUI Un t~:{.a:o p~ofis,slhnlnilit
I~I

IHD~:e'a ,S,lJs,~'n, !Fra,nC~o51[uni t! I Ic'oimlbj'n,i:~i!Q' per :el'ta dOl' ,r,i',Dalllho de
hi Im'l! lSI e ma,q!ltJi'nla,s, qlueJ' del fO'lrm"il h,airmonilD,S I~, ~a'bri!c'a:lm'v'lrai'breqf~i,n :51

ie, CQ,m,cul:diO 5 de VltU'v'ullas, d,e' 311'tll: prl,,'i;s,aID'~ q,U!' 3:t,e'ndilf rn
I
J

lIS

,!xlige·nci:as
:1'1_-:1'.',5
1,

'!~eClncas dDIS', tnfLJ QI~S fa,tJ f'1~cante;~,m u n~d'f.IEds;de 'm',aqu[n as e ml1oto rl!S;~ i

malnts, ~ _lachin,lr :,'
unll 5,W,P,PDn!'IS tJ.PilM1 SiD,"1 in 'the (DRrUnllll:oiw 5 s:eilr!chl ~fl"M'ich:iIReir'YJij~'

SUSJI IFRA Nf N

lichnoliligy alnrd~ie:spedaUy~,qU1iJ11 [fhi,d iprmfe:s~i~Dn ladil' SUlSln' FFa n~e:iflWltl11 [s. a als,
p-eillld combirnitrom ,hlgb pJlI,CLSJilFi eran
the, w,olfik'orf Im"en la'nd Im',I"chi~liU!' whm,cffi harm~rnhliUlslll,'p'fo-duC:I'
:1"

:,I'nd tilms fts, 'iba,'t melel t.he ,t'lcbmiicail d!ernlan.ds IDf 'fl,le'

,~alrg\W'wDr~dpJrI dUeI.rs, c,f" m,fl(hn~ts,i~nl!l)dlena,in:@i.

lnVI:rsiln.' ,,',_, !M_~I'"lilJll,ria
,S'U51N FRANCSCU111 ,ap~ya'sa: ~.alm!jd'nl n ~a e /J1,ulqUteda peml"a'llenfe'
_. ~ I .

100e' m~'qllnldat
-

I~LJ UL !!.._

mIIJI'~~ri~~, p-:~rff!Ff~,
~ U~!!d'!l!\I~ ~; !/;!!I.. _!li!I' __
_'

,~i~~~'fl 1~I,atL
I

~'*?, ~am'~~5 ~'IU:~ ",~_ "!IIIIl~'l~;_

,1-- m"~q~u~na.~ 1l\11.~~ ,',' "~~! ~ ~!II,L ~'" ~ ~,~
_

\if~ltm~ ~',tlll!!!I,lg' i

,'~'a'~~~ln_tO(,'!I i'~ _i!I'I.!UI_ nt _J@l'

,i4ijJl."mi7~nl F;,;nu~~'~In:~~tOit,' 'liI.jL~lIII('...J,'a i1,B'.lI'::i't' .Jd::Jdfi.:a1 nrt!ir,;i"~~nr '(jI!' ,c' i1lil,fiO':J,~.l\tJ'n..JId n ,~'~I!' iiD,lItiniflllli'i,1~lIf" ,f~'UII~'.U\I'!J!':~jl~ ~,~,~;g'[f'~~.",~' I __ t:_ ~~;k~~ '~':1~1 !U~, ul't:g r~:~.L~~~~J.IU~l''J.! [l:l~~,~1~11~~~lU_~~II~1 '~:'i'il~11~~,JII!!~~~~

u·~

'g~

A, SUSI'N FIA'N(Ie5I[Unll
1-'mr@~l\i:.D'~,~ !Pr- _.~ _ ~i!I! . iJ do _
., - . _ - ._. -,_ _ - -

'-.'EII1 II' ,[:omplR1mls'Sl

.de m@~h_mrajr' 'C'l1IfffinUB 1l!1!11l11@ sews!
d,'
'I!;.

.til III liidla ~Il!',"'lJ'~I~;1ibr,fj u_~n,r;,_~~L ._ _. dotS ril!ll._ . _ ql_.... ~ e t':omaln' _.__
inlMill,..Illlilill":i'Ai

0

V;a 1,,--1~~.5~.nif-;lf!.·m'I l1il:·11t. iQiVi 9- @Tlldhl~, u .~ _ r __. _. _.ilI' ~A. ': .!i!I
_. __

,",'IIiI_

elm'

Sill15;

ap!II''cL2I ~@S"'
I,

~IllfiisSl' a1 emplIHill milnl~'ma~e~5", madernms It!qj~;fipam,en[ls @!
lint
':Ii; g_

'm,~\ILuW AS 1i'liin.J I u·_

d·:if.ii ~

in iI:Ii ,S;A D ':rii'nJ"3;m ·I,il:'·l!I ' n u,i;j; If! ':ii 1Il'~ 1Ii!Ii;1i-~11 f 11""lllu!U.!II:,au~, U;::i!lr !Ii::'JCIIU ,I..:;' tit!ln~I~J~,',.:i;i~, "UIIii:: "lfil<la!lilll.~ 11

nit'"il31r'ir"Si n IimI :r~:~c\;],j:a,u ~

'~I

1CiII:

d~il' r-::!III!..r.I-[.,iIii'!iI·JI~ [Ii.U,~ IJ.! I. IJigUi!i.

de! ca da ~M'a d,' 5, J e,~sfa,brf(adla'5m
AI 'C'lrtl_ka~o de q,ual~rnda:d'ie' 11'$10 '90011:',2,000 lei is l!lo~p'mW'i~~'D "~raba Irhllli '~Dlta,d'il ,I dOl iqjurall i'dadel em :I,od:gs, ~DS'plfl'~es:so,s,,d,a'lel1plf;Sal~

(II

Imi'tLJ!,n,t 'JJIIQUlllily'
Unills, :OOIn~ ttted m
lil'CI'AU mJ~OI5~y'Mjpro,,11n,g'8 'l,Ju\al!rQ' :p~otCe5seslo erank,5ha,'i8; !i

SI~SIN IFRA'N[
!,UOInSli

alld: umsh:ifits, und,-'rgIO' ~lilgh 1~@\mald'51 inl ~helrI:pplicarl:i\Gns., n!lt~, ( w~,Vd'n!' CLom,p\a.n" ,mainu,i.
.odlem e,] ~Jpmfefm and p(oo " dill:allatiA' nu!,thal~t in5,.ec~rQnl and ilma Ilpls ' ha't h~gethfer '~IU'a:ral.1!!he :pf1eclshln a nd' dllllra'b:i~~~, nc~ piete, prod:ice:d'~ t lof' The 1:50' 900"1,:;:2,°"10' ~fuamIJ' a!lrtifiotth;ml Is, pro'of I~f' u~' W(lf~~whO"ch limns '(Of' q,Lli lilY' to al~!1th:e o ·

fonl,i nrts ,rlrtS51t;5.

IG_-'m' ~'t_ 1_18,11 la ,CI'lidad _;,_-1 ~
l

mS1M RANCf$QJm

,trIne 'P~ I'Bmp(Dlml£~1rJ~'mfjlmr"lptinualm~Rtf ell sus '10f.fJS~~.'de caJ:iaitl . ~iia16 y AiblteJ ,de b~~j I'1"lll ,.l:i$' erJ:lIm,das f$l' sus ,pliladlllles", PfJf eo' ~i $ lemp!lesa
l
1

',m'n\f~ll:Jel i~donri),mltlf,eril'D,S ,eQ'u{piJ Y m~lff4" ide! PJIJduc"i6n, 11~,~c'i~ni f ,iu~'"fjit,',16

"a'ed~l12an' ,l«isifll1 ,I ,I., ,dfll,dilld,d IrJI,·.(d'd~UlMl [d~I~~' Ji~ ,i,a ( La' tllr.liti:rdden
'!!Iff.lf ~ift'll.li
l

f;bri~a,da:£
rra&,jQ ,f'tgiIIZi,l/1- 1M la, cat,irJi(

all

e,lidiltllS,'fj 'D~ i~:2:00Q~$'fa' Imlgp~ ,i'_'6~
Il:i't
,1fJi~.i!'\lU'li!IIiir'

,r1F!$

~lJI.4l ~'Uff!fU.i .~~~ II'Ul~"'~ ~.Ji

,1i!Ii1l'li 'iJij'ljJ,tlIIir'

r~'I:1-~-~'~u~DE lJ-a'~! rr'~liI'

'""'~\ ,1"":am\J')~t.',!II1

-_ TI. M' WJaiWl

_am .

!lJ~,ItDIf

7D ~ 0 1002 10",4 'C01 (m C{~C~ veirul~alr)
1'Cno 1,11008 DD13tmDtow e3:fjdomario)'

_ .. ': '_lilfam5,4!11C'.D
1 clUn~m

,6' ,l~'~l~er3dDr Sl~ent Force'II mombamba I ,d ms 151 m'D~DrHeSl1clm nil.rios 'ru:po
i"

(. 10S~O'mml -J190
:2 dH'ndos

(il"v1'~reqlwlm v e'i,Cu)II ~!m 'f~Jra{:i1DaJa 'ffla~'D 'P

aa pan",,! a:p!lici\!!11 aDS dol's Imo~eJ.D5)

- IG-.

-!

,-'rlraJ~OR!5_- ,2~ DJ'.4,~2]IDl4~30

g rwp Di;r dI]~es,: FrJK ' V 1I~ 31201

SUerrt force' 131/JJO.. IMo IOiba mba Hyd -UlSII M a loriS ,etlc 0 Ratils ~
(pin tfis, coni ralpem~)1

c ,,00tO nlm
._ 901
'1006 ,0012OGS:001 (miJmr esla,e_i D,rn~riID') 1 ,riUndm

_G"_ .'lE:
GRA,

'_:ni~Dms,

='~ I

rupos l@f,adDrfP5 Fo ra 16/1arm 81m DtOi@, fSmd~nl~ MIl5
r

c 1D5,Ollnmm
700t4 DD1IODB CD 6

c. 1,00,0 IiMim

,4N1693

_']-. 'u

'

1

,MaqUl~l1iS'de tara -~ ,lltUla'lent D 6 D/966CJ 1,20Lil

c' -

'DGt !O6~D SIAJ

'~2.Y' S' 1 J 4~1 76 "6/4P' 78271 _lW 1'45'81 4P 14.58]
,~N'7692 l(lY' . 51 SI",4ft 7f1l4l2W' 19i1JJ

6ciUndms

,D'E,l OSI D 6DI DD,/966R1ID' 6D PS

.. f.:iUndms,

5S 5151/2'· 1850 125,l'DOS

1 )

c. 152 4\ I~mm
l

II· ....
6 dl [0 ~ros;'
(co

Mjq,uinas, Ide 'te. apIe na,~elTlJ _Es,[j-VldeJlriS,32D fi 320 ( ...t c:o'lhe,madeira 'n,I)m-staJ 320 [JL
Maq Ulinas,de 'lf rip lena leml: 9,2, ,F

I{S I''7671/5~1 -,19B9) 1R 1183/1 R &4,' 3.,~

1 3D"O' ,l1inlml

6 eliII ~ndros

Calm 1m haiD (; Me truck,

c.. 121,0 mm Tra~Dre5"mmD"e5'i!i~a'CtDnarllS
6 dUn dr(Jli,
(203;J 4W3g',B,9 ( 'p5122)1
1ft.
II

(pO'Rti cinica)'

3114
,fJiUndms,

c 121 O ITnm
f

~IUU pCcg ~'I.J

J't!:n

OI~1 ']i'']

1[30124,923/300,g,14lO,]

NINH/NT odl.

Mo!'R'S PI a (aminhBtsl m'a'qlin'as de (Dn_ru~aD("mdls~:riats/~CI«rmD _,a$/lmariUmosl 'gmupCri g'elradaresl mQto : o,moos .I (jTI~al .e:ira Mld1,igln/Randon :[im~nh rJes,IRK 4,251 415:8'1 ,~30/4)01,/4351· -,)5N
Pr,OMI dllFndnci "

C.'51~4 mm]
39tJ1,80 ,)1 '[]'907,S03.)

FIIIT ,- ius~ @!'ca,vadei"ra FB 80,141 FI," DO,.···.,retr,~

B/BI/BfA 4d~~nds o

_O:RiD,:: Calrglo 8~4/,81SI F'"~t50(al!gumls:)1 F' 350/. ' 1100DI F 4DDOI

1_-'~ElSII r-~~_~ (O'mp-lu:ta,do:i'@J,(A ,501'(,(' 4221 CP13."21 CP 221 E IPA.~~

_'-1_IIINaDEII/CURtO,
DMtI -

"hi --

3918,9861

(3191 09 68/39 45. 84 i
1

5's'.ie Ie [I~) -'Cfl (lA, 'fJ(t:ndros

I1lRD~ Cargo 14211 11W/JIOI 11221 ,2,42212S,/2622JJDI31/3[l22i4D
I ,- -::

01/3i

'mminihblS, 1'4 21012.1DI 1[6~1.1 DJJ~2ai11- JODI '111tll[0l/3U01.311DJ 21 2i2Di 24..,2501

['39 1 '1320/39 144,3)
1

l,~'2 2,On:,6UI3C0J 35,]001 -It]OO- [hassI p/611~b l[B~31 ~,[_ -L:: miDi omIYel do M[ 'VP us:: 0 120 ~ ~~,SGI P ,-~C':~D,In~didDlr--'2610,- ,_-,'cl,a --_'- _~'-IY: cD~helbdeil~s F 34J ~,-'~'~ M
I _-

38 - ~nt€Jres aglr,~ MFSalSOI' 63:60 - 1,-' 51': (DUudtade:lra

carJeg deirii W BI i81,' 1/91]0 - FI,
,~I
1 (/

r"

FDU}'i-l0R!S:

grif:,MXlImIOf

1-

1,5': g' om FD ---OJ FW' 21001 FG " Oll10/'2D-DI

ADI -1. fG 6§tIDJ9OJt~il aSH! FR '16/1],401 'motorurelidtuis fG 160{11'0/1001 carre] adetris

FW 16011mO -

I

=

-

'N' ',t_1 ,I~ cllh~~tadeiralCS 65D - [IT: 'fra'f'D,r agri,t, 6D' 6ll
I

_IUlLE,!: ('Qmpiida,dillr-es IM 3;90'8D ],2

'1J'IM,2fJ/l( '18 _ KUI, - lSU:: lCarfirad!~,r'll5 A 3lIJI/ GB,
I

6,291 ,GO' 6113'1 PIC 1SfJ"~37/5n 50 AI - . ," DOM: AM:fi21 81 (

Se :'e ~[ 5:,~19[
I'll; I fJrA

IF

(39290Ill,319D'lR04,)

6dU_

,5/1,1 f2 ..115 11'/:21J 11611'1'1.21/171112 -'2,4,2 II F 112.000:/l~DD/16aQO ...-__- ,: aminhoes -,2'~11.D/13;~ 1901 14,~ 11[Oll5.,,9C/' 6~ "6,_2,001 1101 'ill] '111"1 .,1., 11 Irn 11:- 1lI,1imo Il,I00n dlII(l1'i I!~ -]iLliie -In ll-l 'jD~-!filmm~iFhd - - TM-: - '1' "f/'J , '--:ott, IlJ ,U 'II g,""., r" _WI _: _ OJl!l.
-~

Carg,g 12115/11l11311'J
f'W1 _ -IRlj' ---:---

-,14,

w, ~t,.

1,-

Loll

'f~:-

.'M"

,"",A:--:--

-

'ilAAI _ II, "fW

-

11lW!-ii! (~~

IIf'~Ui

1

MIF ] 6401""f -AI,', 'ELI'S: m D ~n~'1elldO~IIFG ',:401 nta r'esteig f D 1301 ,HClva dei ra fX 211Sf a

(arreg;ad elra 13,0 /1 ~~. ~ _.: :': ',~"fkreIaJ ,_,_ ET:S -I .. 'NI-[
1

I _~

ICllm paaadDf [A

l5T

51'11238
~,,9811226)1

E~,nMni'ctI, eli1! 3'j'9

'c, 120~Olmm
'981,6501
(,4981211)1 j['615'D061

Se

1

'e :lio'l,emd

1]1

II:' -- 'g--

r

'_ \j

Ii (-

.

1 I' ~e, '~~,I

c-

-'JIl"'1-,' ,(- "ii!6'~I"]io'!iJ/"(- '1,if'O'_,~'U~eJ ~,'~"', f._~td!~

-

,--- ',., "'111:"-, 1"1' - "11~,il'I' __,il ~ ;ot&,.n.JeJ ~'i'u\t~
1

'117

Efetmni co..6 dt S~'g f~ 12a~Dmm - -I ~!,. 5is _e ',_a", I.,',
Ii!' ;;;

(2l9 2. ,80)

CHT-, ':'[
!!!! ••

[Ii dIlnd'oo 51
l

[.,11-,B Imm
'VI-OI)- .. _ _: _:uC·

R)e,1 Esto", Pampal S'ca IIi! Verona 00 Pa mpll 6 oJI' VO,~agef Pa1ratJI Savt!~RI - f./ m amr CHT C~m~' ~,t.r·,-.~,: ",14"17".1, 15"~ 8/1!3141'17,1 _4115/ 8/191151,4,/11/1"5.1111-119/231'Fa SIS ~II U I~par.aiu~ilila~DI no 'RmotQTfa!![ ~I.eneC!ssario 'StJDslii:lIlr 10VD~lante)
_ _~ 1

:Fanll=(~Drce II IIII IBe,1 ila III Del

FIM'71:81 6dITndms
I(~ 13.2,0
I

mm C-I mi Jla fl:, F 4G01/lrl,Iaf .
1

~'IIt!.]~ln3-' Ill, 1IIl':...V:... ,111,
I -

D-I,

4,alindros
IC~11 'lmm
4,dlindms

(engl~enagem, centra
39 dlentl-s)

I, dlBI 'vJrab re~,ul~m '7'8 den~!sl n gmRagem I~om e

" 01 btl Ia rnceado r'

'hm grenlg,!!
381 d,~n£s i

m [centra I,do v'ilrab neq.ul~mcom 1" den If'Sj' engNna~g'em do bit hlfltcea do'r

Ci' 111;:8 mm

19943,19'-65;
('934150l1)
''111462:
Q'l rt"IIU 2(O.J Aoil,,'.If:

I
]

i_Ill do

Ca minlhi

,5: ,EtJro~ rIO "170/240/ ,2601

(:4896,

r, 120tOmm

i/fAg' ,~III

~U

"fill

~'U.l RI-llil

FIii.•"u

SlIlflt_imDl

ltD!. :SUfUJI.

HS_iS
,4 lal indo

M i ::Sptlnte~' IG_-~ :5, 1D. ISIIlmr- ,La nil II-_ e_:,DfiNfHld- r ,._

Ii------i-------------&-------I------------------------fl,
~'-'15, 2 !8,

c 917'~~ ~n m

:FORD:: '11000 HSD
1

41ciflndms I(i 11012 5 mm
J

FlO. D: IGngff l,,!

.1'::' S 10ie BlilfF' mod, 1006

- 'n ,n3111:'

_ Pi vtiJ'~1

345 030 1,2O'l (],$',5 0 3'8 ,51 01')
1 1 1

o,~ 355l~A _
10 I :I;' st'.lt:
(I 1S'O~OI.mllrn

_'_,, _ 1'16281'9]1119]13:1 _- _ __ r
I_', _~-:'

1 934
L

,I IIUS,~ 3"11 BR _-m'O

·ftan'g! de 20 m m, ~o:nrttnps.o~,a.paflfulsdas e
•, I

- A1iI:.-

. ~yl ~"l 3 IS- 10"',", UI

"f) U~I

OM 3:55Jil aiM 3:, ..;J6 -I -,
C, 1 S DtC ,mimi

'II· : OIES':' 1924/",9,28/1

1 •

,29

'. :NI 'U_-:0 ]011 0 3155f 10 310

-, ISS/·IILA ~
_ _

-

-

3:4;5 ID31'D 5'D 011
1[14\5 O~O51101, ...345 O~O0 101} OM ,3:55/5 _(0 l5D~O mlm

r _] ~ ",':'1.51 9 1 Ol~' 1S24l1i2S/121Il22l0/221S CMASSt PIlONUI'US::: 10 Ii; ~,1gllfJ/l'51 JI ,lOll 0 3MJ a 31'101 'BR ._iDO
1 1

45'1 OJ1 0001 (451 tHO.C20l~

t .:96 .·03 D' C'OD1 JI
I

_"

- AlAin
_ .. ~~I -

-.
_I

VI' :J~'~' .U
.1

I ..'

164 1031 1201
~ g~ U_\I ,II ~-w
",i!;: ..oiI

~fir _ ( -"["5 iU mm '
i, ~-

n3·1iii ~~,n, _].,--_:·w.,~u"'-11'0_"'J 6 _" ,t::N'1 . l"i,'~ .

~3'14 0(30 000.2 3:64,OlD 0702)
.(]154 C~ID1312 ~ ,364 030 '1402)

314~10310.1D ~4
{~1'4 O3U320.21 31·4103,001 DI2J {]'14030200,2}'3
1

5103:015202]
-' .I

(/314 03 D'5'501' J 11·4 01;0 520~)
3:14, D'10I,4,,9' 01,2 NHO,E5Il608/" '7 01
1

(3l4030 3302/ ~"14,03D ~2'O'2l
ViI···· 1,5;
A gO ._: 0801.1' ,9Q4, 030 100 .2 0.30
1 1

I-H: ' S~I -'/'I'_:U·' UJ 6D 3/l0 60iJ U1108
I

.'; , Jnih'D . ~ Afj~eli)" -5C1911$E ~ L lim ,6x'l- IUl!gD 1315J 1i4,1.18} 'liS'"8:1 '11118
DliBlg:i

~g 03'D 0701 ) D4

IpJ 'n'i . s: to 9ilSl .,418

:BJR

glO

4· t11,Und'ros
(;;. 1'3;OI~CImm
- h ,I!ll~ pI"'ii .lloUf.::', 'F 1- 11 U,' M , i': D • I., O' ~"''':iI _
,i

m,R 9QD

4alind'fM ~ 'f361.:Drmm

.!UJU'im1li!
te:l.' Sv'Ji_ ..·_

I

..-.1,1' B -_!ill!

--- ,n ~ , 0 _._:jf )U! -

"R90D'

, dHrndros,

'RgeDI 6·d fi ndms

tamhlhi -s: 11.2111 en) 2421 ... 'tegfl 172511425 I nlus;;.ji'lnu .~uu . -;JU- A 5.00······· I11I If':i\n 51nl U ' .... WI Ulil· -, ~
,ii'"lL,.
._'11 _iii .. ,

,I~ .

C'. 13C J'O mm 0_, 10'1161
l

_._I~~I._"

~R -00:
6,(jIH~dro£,

(~ 36 !Dlmm
1

8_-,16·11
('~ 8'8,,4 mm .35,2 0 3'0' OD 'OIl
1

CA _1 .HO'E5.: l-lK " 111/1 ,J I 5,118' .313/14/15/16/1 1111 ,BI 1S 1],J' 4f17.1~8" ,22 1,4/1 S/l
1

(35,2 030 31021 152. 03D 1SOl)
(~5:2 030 56011/ ]:52 Im30 61D2]1

lfnl/14,/16117./l.2ilJJ16/1.7:/23,"4
ril'l (H ,~,
nil IIfj"IU, A ~. IU' . i In ~I .,:Ii ",U AI .'. w '11'-1 .]1 /14-"1-!.ij' w-'DIF 0- M
'11 I··
. I..... .'

.].-;1113/" w"'1un .]1 I-71 II•.IIDA ,.,-. , .)~I0 I- 1'-'., 3'1.1 ,-'~/',"" " J ·,·11.'. I n AU,- ':iii" :' 1! Jf'IU .... F J .

~JS'2030 3402'J
'·4156 35,2 DJ£Ii 54,·01,2

OIF-~O11'm 1,51 U] lJ 1'1 0 F-a HI '13"S/1.I/IOH 11518
I ..

10-_,_ SUI: 'Ira tares d~ esteira IDSC'E/ DI 501/ 'PC: 5'~"S;1DI 61
I

.~',' : fa'rTe1g:adfi,ra.1 W ,If!J/W ,2IDI- ~DI,."' ;'":' (: t2oilhQ~tadl~~111200

(].52 030 3:70;J! ,3,51 030 46{}l)
'(352 OIJO 5102ll521)'OI'1CiDl~

(.344,030490 1/344 0311301 ~
1

~lS2 o~o00021 352 030 80D2) (35,2030110[21 ];.-,'03D670n 3660 3: -I 12 011
1

R ~ lted

~Or -. lise'ira, dm,SGI

-

COliltrla,pes05

r. 1,18,-0 mm
· uti 'D,_,[)-litiS:
6 ,J'6i ~:IL O '-')-- ~'u
',.I~ _'

, .. Vled.apOI 'basel~a,dgl~L'letal -

mlegrados mrntrap H"lJS~nteglradcs

(366,030 '\,602, - ,] 66 OlD 0102)

1l-'4/lSJ ,2-.4sao-..[' . ':' ~ 1
1

CA _I. IH'~ 11 J 14n,,8}' 131'181 - 4118121D/1 6141 15/11/19110/21/221171 ·4/1,S1l011··1' Jl :ES::
1

511 :'~ '.. '. II

I.

'i:

Of 11l3'( -11 Sl 'I.~ Sl1 Jl! S/16/' 811fJ/l121 0 .11 1
1

~3ti6030 1502 - 366 030 ~102) [lll,O_IO 1«1 2)
1

'.J

1315/13- ~I '1311 g/14 11/1;-101 .521' 11.62Q1·1~6,DI03111 UUWLP/1214,; 1·,.18J11118/21/ l·. . 4/18.1··..." ::

0'.'",)"'-="- 6

,a n:t!gEl del·i ras W 2.0DlWlaE ~ . D

.

I

,om' .

iii': (Ia'i~"e:~~ald 1'5 0DJ 7100 eims
1

9
r ••

LDf!J

'"1'0:

B ,AIiil In'ot., i~i ".~, ~!jJtl'U lI!I!NDl

~, D,229..1&1 6d~~mdrm

'll~

tra'['Cine5

BX,4~l'30/4~1S'D- CBT~ tFriloneS igdt 8l.440J 8~:150

'(9.J,.15,.:S~t4,DIJl26.6}1

E_' G~~ -,: Im'bJlr' agrit - fO'_'I: (aq);OI 11 JIll 111 .. F 10001 1:1 DDDi 1,2,IDOOI 1300D/1 00 001 3

1'1,0' Olf 2200D -5Il-_~~_~-~I LDIE:'(oJh e~' dlfms, ,51-'~,oo~heihd eim ,_fill AIL,US:: tiftega'deim

Ispimdo

FA:12 :Bl tramred
ID 1 '1.5
F= ~

•utel'r;a 'iD/IAiDI'7B/SiOI
,= ' _

I,I_I

_jLIE, :: 'b'a _'OFg rl~ __ a
, ::

~IDI!i

R '101 'BI FR: 1:1181 fiD'91 ~ :II-l':ml~eitad~ira L ,ET: tnnn rf51'g rl,~ 1'1 0 IIrU '111'1: 2al 1311'
~l-"'.' ,"

1411" '2801-

I, -

d fDmpa[_:a,lJI~Ufj

,tam1nho ' s 1 ".13 O/1 2J 40:1 , 4.2001 ~ ca rreg~de'ira~1_, D "' . _Ipj r: ,-,' , ,,-, ~n - :",,' -I, :,u'nPC'" M UiliGli' l '1fi!'f'l.,,' 'gIl: Impos :I'E~
1

1

~

'-,,,1."1

, ,,'

~ '.',

.....

:1

1

fill "'I1'1i"i 10 ~ Aln nnl 10 '7i1 ~J£~~D.I.1 ~ f~V~'UU_J 1110
1

D l2S;~,J
1

(9.3H,~:B,~ 4(J'~D,H,61 1

D ll;.,~3
J ,~]~I. mdrfJs

c.. 110,O,mm
9, 2 261~S~ .4{MJ01' ~8;

D ~l·4
D -2,6-,'
D,ZZI'",

'{9.226,,"18~ 14Q~DO1: .61}1

,:caminhof5 6 ..8Qt 1\,9D/7'.90,~ mB'-st I/iniib: '.14D/6~'11'O'1~1to
1

,- 'R-I: F,4Cflll/'

f ilOGDI '1,0001/'· - 'us'

',~I~'

n i-[ 1FT,4(HlD' ,LIS:

-, IG;CO·~, AS,' • :~traIn res ag ric:. Mf 8~~j:J[i! l

-:,d(:ndrQs,

V' IL

1_

j.

'~I',I , ,i :~ltatmms Igoc 71/ ,801 " 5/86/88'1151'880/885/910
'DI':a~' rt;'ft-a-I"-;-

a5~iradD
"Il'ii AI , -, "1.UIi'U,, 'm-- _
,_ U,""'i'
'1'''111

- ,it:' tra~Qr is grfc~ ,I" I:, CiNe,gadehlil,s - 'liE TE, -, ."~,...... ,
-I,
!II

r-~~"~ ~II ~

_'_

-, - - UIIlr.::-jbiAI-L'1I! lruplr' n
tfiiiiiii ~ -._. -

'jq_:_IUI-=-~'~

I~

.~ .•

,

---1' m

"1

m

In'@rrad"om ~J m~ob. ' o-,ii... .. ""'c:omnlD€ifJnm~ ~I_ l!;;!I'l__ _JIIIW.d.JJ - - -- -f"I1~~
e-

__I,I!5i,~

_,,!,'~,_

6\ Ifllirn d(10S

tu'bo
III JbCr-[Q 01 er

(., 1211l1~'Om m

'_--'",12'2

~.,~

1:,

"'j"8

0 ''iii j ,ID' '!IID., W U!IlU _~t'II'OI

~"lffl1

'10 229

~-

,ClUlJ1drl)s~
IU ' , 0/_ U rbo ..,coo~er

C'~1,210~Om m
G . -: SUveradDl caminhaD medio GMC'6~1SO.

FOil

[i ::

250 «2CDJ:)

',' ;1: (ilmiWlhles
6 oUffimdr1os
, '~I.IGilmhlUlte
'.c.!,~~'~~,

120DO/1-40001 ChiSf p/onibus; B '161'81'1620 'II
'~' '"

'I

~~.

"~Qm11'7mEJ11

- ..

',' 1 ":IDA' 1~ 1M'1 11t1:.fU'lL 11tH 11 '1~U'" LJc um, QL.lI;I"II~U;U 'lJiJ-,n'
I ~~
'

".I:

Iii

iiio. i',

-"

-1 £ 1'm'~11i!1-ln"11"lf'U _U,.~IWl :V', \U ,~llu~
1

ilijiiradD

'''ll~Aln ..L"tU
1 ,I'

.
, ,

..

J,

'

,__

,I,

~

'I" -~, '.<! J'"
J ,

":

~

'-

'-J'~'~'" - -'VJI..iII l1"",uM "~, M ~::iurbnIIIOES,', 1"1 'iu" Ll',

U' UII!E-, \1
"

I -,-

CD" "'0' i;J'

turbD tu -Jbll--oo oter ( .., 1,29~'OI:mm,

', I~- - Ale,,'", HElM - ,.. lI(-, II:~._'_'-: ~ ,6
1-

I...., _-

IlAS (II'CO:' I~m,pos g11lH1do~KJ m;ljlrob:a1mba"

5! 8:15;D-

,4d~mmml

MiJNl H : plli~'lrZ)d@lf' - ' ',~'N :0':: retfiD ekavillddltil S RK406/416 B/406 :81'anN rrl ( HaIRe~S1:er ,434 'Fr' ,1-' --_ , -':,

,4~ ~ili- oI'lu ~bo 10
1

(a m inrhoes 1'~l'D~i 1',..1 11Ol8~1IDDl8~ '2018M 14'01 6,.1SCi 1~ts.o - , -- - ~' ,.

',;,1,Oiru'~I,

I[OP' _: com1prtU$ores; d -,air X- _51 1611361 ,lA,1t$ 116/ J(AIS Il6/1AS 115
.: CaJm]fI ha'D

- ,Fu~DWI 10901.
I ,_ ~,

'1:5G, ~

pt.. ib uc , 6JJ11!'~I 81 5, '.'~_ , :: S-1 101 Bfaze'r-'n '
1

'dl'imdms;

, E::ml(rD~i<l1~bus -'_15'
til

{iJ

mio ne'Ies, 'I,RiO LLE _I: jwpe -'. ~ iVan ilmp 0 l1ad,i <I

turbll tI rbo-,cDDfe.r
C'1(3))mm

mi nih6es, Der:~e r,

3,l S 2149,
J

'elI:'
1)

5J

.6(1

5:50':: l1'iID~.~a:g:ri(j IMF SOl SSI23,5}.lSOI

(3'~ 110 •- 3 312 -,36 ],1

l' (il in dros

(a,P~cado l!,m motti~s, (om iinje~1lrun dill ]1.1,; weda~DI -ra,se'ITa leorn g,al~et· )

(31 ,J 1'2441- '110260001 )

] 1J",241 g~')

c 127'~CImml

311.5 ,21,63 1Q2~DM3 ~ ) 131l11D
,.20'3,

n

]~:15)

Ap IicadD eml m ~nOf,es,(onrl inj , ,aD d i'r,e,I[a~ft1a nge de 33,

iTIIiD

(3111244'. ~ ),1'3'12101)

'68

], rlnndn.11 c 1i27 01 mm
j .

('we~a~o Ilrarselm [(Hili relemtu Ii

,!I!-!I!.,_

-"~~

(7016DO,l,2 - "3 . 315141,)
(3 J1 5138 - 3:1315145)

.'1 I'[II~Drla~glnc.1 DOD -

FOi,,:'

1

'lil'~ora;rf[. .:19R '

(Wfda,ti'O 'Irii-i,- g amf -) ~Dml

(3,),15167'- 3:1315 ',48,) ,8S'S1:1 - 92485 .. ',2484)
1

31 323, 28:3, ("1,35'4/34'-1635'(7'51 '-T",-, .

Sieties'11.V ,

6 ,tit indro,s,
63,5 ,34,

-,IIID : ved-a~o va srilri m m retento r.r pculta esmada,~1No ~D da poll la 11 ,palraf'Uisol

VI a;.:_ :1

635 ,15

IB·.:- J'I ~

.': an ~gQ, ed'a~ciOtraseJra' com giaxeli~pang e'itriacfa~ 'n,: ,- (jo da pcd~al11 parafJso ;,- :., " I B,:: pua,.serieIQIOB~ __ pam-a ISaI, '~-,- ,~D tmema room IlIlmmtJD~ft- - ~cu:ii pol" 3 'pagir&M
._G(O"-_.35 - ,:,'Iiiter agdc~5 D/2501 ,2 65/2101 ~15J2851 ,29012 9,21IS ~X 1[18 : '16_ Dres ...
1
1

37-01980 11)9
1

(5 ~-IO-tl ,/l'OJ~,6D C1]O~

S~-',mBI

42:4811
(31i,1'588 - 31.315884, ..... 1.31566 ,3)1
1

1,,1

ag ric..- .' 'S!~:'~ ag1ric.. S80 H alar G,_.': D 10 /.0 20} DI4 fJJ Bon In[lll Verarnl~i IJ --E[, _~l_, ""51-"-_1 J(:-'ii TE(~:~-< ~ gnJp05, gfrad41~fM " Jt· ,:
1

,

-

~

,. .~.-·1: a p' "QldIO! e ml n~€J,tDr8 mode~n
,8442-

OSjf.etentlD ~~ ~itl(fa paUal ~om ] piu'a'fiu9l15, r :Rxa

VII 1- .-:~,

I~

apUcado tR1lmcr~o~.s al~lgm5,rfllrJtlor, 'ftlaJ~alda pa!l~a,com 1 Piraftisl
:'_~r!_:_-.
·-H·:ItM5(~)

(ll ],15;85 - 1610150)

,I06I_':a~_emlfG~pI.bI5icJY-._-:.-',':

13 -0620

DSI 'I_ 4 r-1('
.' II

~!'

1

(310850)
" 308461
(3 ',2 0601...3 -,11]19)

1 ii!11 INI mm :1II' II!lffUI!!U

I

D_ .JDS-ISC 11

,. 416314, 11' 3584' Sf:rie, [_Im~nhi
.1; 33 D.l),t~D

Ok:' gila' 'om '1IIcibe~~t'e51 ividuaisl lnd

~dD~Jlf .
181.1-YfUNl

iUF~_~. '!~ _ .

Ii

'It) '_ iIIfU

.['0..11:

15888169
1
1

1

m 1.~. _f11111./1')2
1'-

'(1l545 55 1 4611D9:)

D 11_:_ ~ .'~ ,1"1102

1612'61 SO (8', g~ _ .. 81943M) : 5'6
688B7'40, '(4·1D01. ~46861.1)

819312,1'
'(,5,':l S,S· a~]ll 1541-,,61,
(244 .11,89')

IMOhUe5, iM,'ta tiClm1'a~nllsl Oilo res
. 1

a I'tall

"

••

'

3
:'
1_

.

98 [J 5Dl I[

"

Uahl resl ,e'!:ladama rf'Dsl trilt!O r-,s ibls'l d I) ,tlnl/trap eSIDI ba~:(al

IC!G:Dli,5UIFIUN!
I,'

'J3!lB,IIIO-.:.
'aI,i,,;bj,

akt,u __ ',

8N, -. 111 ~ 1231

M,D,-Ir Ci~fPillaf 4(]lindres

[O,57J

ICG

aN' ]1981 -11 91980 'il1iI,'1' A ,A AI7-' 'le D'tt'Jll lilit ~.. .- ,.J UU.l
j

]'92 - , 11

,5 l!- :1-e Ie I-',!!
(I (Jl'aA

16,·d lindrlllS

(amanda em
,a{tl

iI"1I.'Cfil~~

,"

"~

-

i

I

I

(-,'

-I

_

- '"

,;'

-I

1/1M2iJ1(1 8,..... -- ,
1

ro rJladD
,~IIl' fllO ii!t ~,L :t'u ~l
I I.'

WA3>~~GB629/GD61l1P(,1~111.5lX:OIA'~ __ -I.~.',' =1~'lb,mAI,~ 'f ,'1__

(061D

I~

B/fretA
161dIi:ndros

'tomandorm
39,298,85

1~4d,-

'I'

'~,

I, '.

"I

liS!, f! b!mHcavlad -irat; FlO8(t41 FB, ll00~-

!

em a1ro fa ~:ado
wmallld'D
(D IU
" I

B:/ltIBVA

'0 -0: Ca rgm 81,4/8 - 5/ f 2501 F ,315DI IF 400.01 F·l ODD
MO,Ire§ para lUI m illh fieil' ma·CflII Has d e OJfl5mu~ol iindur ';'aiijiS/lkOIUlnJisJ mJilrifOmnDsl

-~"I
Iil:J

[omand:Dem

~ofo'ljido

mlmt,o,iombll'I gruPD51 gremdores~ , DO ,:,ca'minhoe5.1 RI, ,lSI, ,158/4,3D/, ,]OB/4/]:51 ",15"

,n,E'

'I.U~_I

_-1-1

Im.p.rED

" - 1-.1

, 'DiOlrf5 'urtjnill~D~ ] 912"'1 1l6l111161 ale'

5'116/22. 6

Ino~~r(u -Q~I[Ompl1~IO -Ii 11., ,urne. idDn~rem p. 11~O - pontl .. mm mimi

51 raSCal

Ii II
(0507

5:
,

Aspl'ra doJ'modema ~," 2141 '141' _'

CGS":J

5J
g",

'T'~'r

S II
,C;O 527'
I " I,'

]52,050,5'0 01

-,otcnts,Ilu~bo

comp., 94,0 m m I callme a,danl"mm p~ ImlmllpO ntl cJ [ms.ta ,211.0
4490500101

CD S6;Z

316 ~S11l01
,)1& leJr§1 '1601

C'I~,_l_: ~
ND,mDE:

d

1'1.
9~219.,ID~1(U.lS, ,,~·4 1 (~,tllttQ~ JO~D~n ~,4)
I,nl ""'11 nI, -I '-'n '~'1Ii~~",71i.~ iU~'W

,~ '-

,iIl:i::'~ 3~J·

Dm,'
D Z21~'-/ D 22
L -'-

-Ii~-Ill: 'Citnii'nho -:1 SODI 5001 .5IOOD I-_-_-_-,:: 'almi n'hOOs: 16.801' 6JJOI' 1,.90 ~ 1d11i:SS~piIDni bus: _ ~ I,J' :I6J fitlllJ110 -- r:: h'ator agri"t 8-0 l

,',

" JI-~n agrnl, n 15;-'0 ,',,:
I

8' ,

1"104- I.U~ 1£" -.

F '001 20DD}'10mn l (hi~si pi onibus, Fl401KJ!- _ ,-'" I,
RaJ 'Iagm!,.. 1

:: £alrregladeIfi"

,GCD~. IS -, ::

,"I~inm a~;pili12l,dDt51 dmsi

F85"86 - - '~Il ~I',

"_

il_ _

I~ 'mit a g I ~r, 781101 85/,86/'181185/1801 U5/91D

'JJ,9B!B

,5

IE~Cilmi,1 ordbu~VOfaJ7i! I! Furr,o\',ifiI "" -OlD: ~1000 1 F 4D- 0
1

- laUn', -lrO!, aSlp'i~ldo/~umD
IUIfDD,nnt!l(10 Iller

-_ -~-:, ~ 1.1001'1~ "l,IDlI~' '/8~'1I--ll'llJ40/ il..12JJJ I~ 4(l/,8~115011 t1.50/ .3.. 50/'9t 140 (d11bd
=

d assii 'Iuin i-HaJJ 2Ci 18~ ]01 g~ SCI 1 ]
L

Ii'
, L _

'I-I II
-;, _~

rit.iI 0

-~-

-;iii: est,a ,i",'e "I~r n'rc. ~ 11-1 ~UD DJ h~ IJ'lIiilli!"i eu ,;iii n~'ml
':'

H~ 0 l"'~,' ,'!JU D' wfirEor

!I'r t_ u Ilbal' -, ,fitler' -Il,;!, 111 ill _;JI~

IE:
~

f I-~' ,(a;~.J

Ci'm,l --,Hall =-

XA IHI 9S'/12St -'15/ X~: 1136/146J - , 61 tStil

.. ,

"S- -, ,I' "

1_ - _ I

101,40 CQjI
1

i,.-'2 1 d-Indms

D,- 41516,1)
(0,5"_1,5

p, '

1'0 l40lDD1

__G_-'- ~_'5,5~'_: rita r ,a,grI(ohI 65/65XI' 6.5112101'11 0$1 26,s1 5',2.65 [~I' ,-Glmr ~
1

injl,. d'j _tlnnd~rl!:ial

a'D--(0'1.1~ •H,D: tRtor Ig rfc'DI a B181R~

,-

]1 "5-;- 1If"A,,,,~',1. _~I

31.5645
If-JI' -

I:'

"'-I

D5_l_ It l,319246V 1 ~'1- 0.21]1 1(:1,)94&24) MOflor d ',b Dm,ba

'_~_.ill~D-el: Sf

[R..T 133Dl 360/4210 Ch ~.,_'i ~11~bul: K 1~ 36'0
'me ,_-,"""

. _67as3

,~=Sll

IP'Z,

~19,6 0 054,50111/8:19 '-;80

'-::--',' _~~I'Llll~1 61

"1"-1