Você está na página 1de 24

Jak porusza si po Warszawie w trakcie UEFA EURO 2012?

Drodzy Warszawiacy! Od samego pocztku mojej pracy jako prezydenta Warszawy ze szczegln trosk dbam o bezpieczestwo mieszkacw i goci przybywajcych do stolicy. Wszyscy czekamy na rozpoczcie najwikszego wydarzenia sportowego w historii naszego kraju. Warszawa, jako Miasto - Gospodarz, przygotowywao si do niego od wielu miesicy. Mamy najnowsze Centrum Zarzdzania Kryzysowego, nowoczesne poczenie kolejowe lotniska ze rdmieciem i Stadionem Narodowym, zrewitalizowane dworce Warszawa Centralna, Stadion i Warszawa Wschodnia oraz przestrze w okolicy Stadionu Narodowego Te i wiele innych inwestycji bdzie suyo nam wszystkim przez dugie lata. Nasz kraj znany jest z gocinnoci. Okamy j! Zaprezentujmy miasto bezpieczne, radosne i przyjazne. Mieszkacy oraz kibice ze wszystkich stron wiata bd przeywa sportowe emocje na stadionie, bawi si w Strefie Kibica. Na pewno spotkamy ich take w innych miejscach parkach, restauracjach czy tramwaju. Bdziemy pilnie ledzi zmagania druyn przez cay turniej, jednak dla Warszawy najwaniejsze bdzie tych pi dni, w ktrych mecze zostan rozegrane na Stadionie Narodowym. Wtedy przyjedzie do nas najwicej kibicw. I zwaszcza w te dni konieczne bd zmiany w organizacji ycia miasta, o ktrych informuje Poradnik mieszkaca. Zachcam do zapoznania si z nim. Tak wielkiego wydarzenia jeszcze w stolicy nie organizowalimy, dlatego liczymy rwnie na Pastwa zaangaowanie, yczliwo i wyrozumiao.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy

SPIS TRECI

Ruch drogowy Parkowanie Komunikacja miejska Bezpieczne miasto Opieka medyczna Dzieci i modzie opieka w dni meczowe Co zyskuj mieszkacy Warszawy Wsplne witowanie Zasignij jzyka gdzie uzyskasz informacje Wane numery 1 5 6 11 11 12 13 16 19 20

Zebrane w broszurze informacje aktualne na dzie 23 maja 2012 r.

DNI MECZOWE W WARSZAWIE 8 czerwca (pitek), godz. 18.00, otwarcie turnieju i pierwszy mecz reprezentacji Polski (Polska Grecja) 12 czerwca (wtorek), godz. 20.45, drugi mecz Polakw (Polska Rosja) 16 czerwca (sobota), godz. 20.45, mecz grupy A (Grecja Rosja) 21 czerwca (czwartek), godz. 20.45, wierfina 28 czerwca (czwartek), godz. 20.45, pfina

RUCH DROGOWY Znaczce zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej bd wprowadzane okoo 4 godzin przed meczem i potrwaj do okoo 2 godzin po zakoczeniu meczu, czyli: 8 czerwca od okoo godziny 14.00 do okoo 22.00 12, 16, 21 i 28 czerwca od okoo godziny 16.00 do okoo 24.00 W dni meczowe warto korzysta z komunikacji miejskiej, ktra dziki dodatkowym kursom bdzie dostosowana do przewozu wikszej liczby pasaerw. Wygodnie bdzie take porusza si po miecie rowerem. Zachcamy do korzystania ze staych parkingw rowerowych zlokalizowanych w miejscach dogodnych przesiadek do komunikacji miejskiej. Otwarte zostan take dodatkowe parkingi rowerowe, zarwno przy Strefie Kibica (od strony ul. E. Plater), jak i przy Stadionie Narodowym (w rejonie skrzyowania mostu witokrzyskiego z ul. Wybrzee Szczeciskie). We wszystkie dni mistrzostw wzdu ul. wirki i Wigury (od skrzyowania z ul. 17 Stycznia do skrzyowania z ul. Wawelsk) i ul. Raszyskiej (od skrzyowania z ul. Wawelsk do pl. Zawiszy) w obu kierunkach bdzie funkcjonowa buspas. Do 24 godzin na dob wyduony zostanie czas funkcjonowania istniejcego buspasa w Al. Jerozolimskich i na mocie Ksicia Jzefa Poniatowskiego. Cig ulic: Grjecka 17 Stycznia wirki i Wigury oraz al. Niepodlegoci Wilanowska Wooska Cybernetyki 17 Stycznia wirki i Wigury zostay wyznaczone jako alternatywny dojazd dla pojazdw indywidualnych z centrum miasta do Lotniska Chopina.

Przed meczem W dni meczowe okoo 4 godzin przed rozpoczciem i w trakcie kadego meczu dla indywidualnego ruchu samochodowego zamknite zostan: cig ulic: Al. Jerozolimskie al. Ksicia Jzefa Poniatowskiego al. J. Waszyngtona na odcinku od ronda R. Dmowskiego (Rotundy) do ul. Kinowej; cig ulic: Wybrzee Szczeciskie Wa Miedzeszyski na odcinku od mostu witokrzyskiego do al. Stanw Zjednoczonych (do Trasy azienkowskiej); al. Zieleniecka od ul. J. Zamoyskiego do ronda J. Waszyngtona; obszar Saskiej Kpy ograniczony ulicami: al. Ksicia Jzefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Midzynarodow, al. Stanw Zjednoczonych i Waem Miedzeszyskim bdzie wyczony z ruchu indywidualnego za wyjtkiem osb posiadajcych identyfikatory SK wydawane przez Urzd Dzielnicy Praga-Poudnie. Wjazd dla tych osb bdzie moliwy od strony al. Stanw Zjednoczonych. Dojazd do Szpitala Dziecicego przy ul. Niekaskiej 4/24 rwnie zalecany jest od strony al. Stanw Zjednoczonych wyznaczonymi ulicami: Midzynarodow, Zwycizcw i Niekask lub ul. Sask (od strony poudniowej) do ul. Zwycizcw i dalej ul. Niekask.

Na odcinkach wyczonych z indywidualnego ruchu samochodowego bdzie kursowa komunikacja miejska. Po meczu Zamknite bd: cig ulic: Wybrzee Szczeciskie Wa Miedzeszyski na odcinku od mostu witokrzyskiego do al. Stanw Zjednoczonych (do Trasy azienkowskiej); al. Zieleniecka od ul. J. Zamoyskiego do ronda J. Waszyngtona; cig ulic: Al. Jerozolimskie al. Ksicia Jzefa Poniatowskiego al. J. Waszyngtona na odcinku od ronda R. Dmowskiego (Rotundy) do ul. Midzynarodowej bdzie w caoci przeznaczony dla pieszych. Okolice Strefy Kibica W okolicach Strefy Kibica, zlokalizowanej na pl. Defilad, dziaajcej od 7 czerwca do 2 lipca, obowizuj nastpujce zmiany organizacji ruchu: Al. Jerozolimskie zmiany w organizacji ruchu opisane powyej dotycz dni meczowych w Warszawie. W pozostae dni turnieju ruch bdzie si odbywa normalnie;

ul. Marszakowska: zamknita dla ruchu indywidualnego i komunikacji miejskiej od ul. Widok do ul. Rysiej; ul. Zota: tunel pod ul. Marszakowsk bdzie zamknity dla indywidualnego ruchu samochodowego dopuszczony zostanie wycznie ruch pojazdw sub ratunkowych obsugujcych Stref Kibica. Uwaga! W wyjtkowych sytuacjach organizacja ruchu moe ulec dodatkowym zmianom. Podczas trwania turnieju nadal bd obowizywa pozostae ograniczenia w ruchu zwizane z budow II linii metra. Szczegowe informacje: www.metro2.ztm.waw.pl, www.infoulice.um.warszawa.pl PARKOWANIE W dni meczowe, w zwizku ze zmienion organizacj ruchu, przewiduje si wprowadzenie zakazu parkowania na: cigu ulic: Al. Jerozolimskie al. Ksicia Jzefa Poniatowskiego al. J. Waszyngtona od ronda R. Dmowskiego do ul. Kinowej, al. Zielenieckiej, ul. Wa Miedzeszyski na odcinku od al. Ksicia Jzefa Poniatowskiego do Trasy azienkowskiej,

ul. Wybrzee Szczeciskie na odcinku od ul. S. Okrzei do al. Ksicia Jzefa Poniatowskiego, ul. J. Zamoyskiego na odcinku od ul. K. Marcinkowskiego do ul. Targowej, cigu ulic: Targowa J. Zamoyskiego na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Lubelskiej, ul. K. Marcinkowskiego, ul. Sprzecznej, ul. Wrzesiskiej,

ul. Kijowskiej na odcinku od dworca Warszawa Wschodnia do ul. Brzeskiej, ul. upniczej i ul. Chodakowskiej, ul. Skaryszewskiej, ul. Lubelskiej na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ptli autobusowej ZTM,

ul. Marszakowskiej na odcinku od ronda R. Dmowskiego do ul. Wilczej, ul. Jagielloskiej na odcinku od ronda S. Starzyskiego do Trasy Toruskiej, ul. Wydawniczej od ul. IV Poprzecznej do ul. VII Poprzecznej.

Ponadto od 7 czerwca do 2 lipca stae ograniczenia w parkowaniu bd obowizyway: na ul. Chodnej od Muzeum Poarnictwa do kocioa witego Andrzeja Apostoa, ze wzgldu na konieczno zapewnienia przejazdu wozom stray poarnej zabezpieczajcym Stref Kibica; na ul. Zotej (jezdnie na poziomie 0) na odcinku od ul. Marszakowskiej do ul. Zgoda - z wyjtkiem dowozu osb niepenosprawnych oraz dostaw w godzinach 03.00-09.00. Dla kibicw przyjedajcych do Warszawy, w celu ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego w centrum stolicy, w dni meczowe przygotowane zostan tymczasowe parkingi P+R dziaajce od godz. 10.00 do godz. 10.00 dnia nastpnego. Parkingi te zlokalizowane bd przy gwnych drogach wlotowych do miasta. Szczegowe informacje: www.ztm.waw.pl KOMUNIKACJA MIEJSKA Organizacja komunikacji miejskiej zmieni si przede wszystkim w dniach meczw w okolicach Stadionu Narodowego oraz Strefy Kibica (patrz mapki na str. 8-9). W przypadku duego zainteresowania Stref Kibica w dniach, w ktrych mecze nie bd rozgrywane w Warszawie, po zakoczeniu transmisji meczu mog zosta wprowadzone dodatkowe zmiany w komunikacji miejskiej. Organizacja komunikacji dziennej W dni meczowe Przed meczem: 8 czerwca od okoo godziny 14.00 12, 16, 21 i 28 czerwca od okoo godziny 16.00

zostan wprowadzone nastpujce zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: W zwizku z zamkniciem ul. Francuskiej linie: 117 (tylko w kierunku Gocawia), 138 i 146 zostan skierowane na trasy objazdowe ulicami Sask i Zwycizcw. W zwizku z zamkniciem pnocnej jezdni mostu Ksicia Jzefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich (na odcinku od ronda J. Waszyngtona do ronda R. Dmowskiego), linie autobusowe: 102, 111, 117, 127, 128, 158, 166, 171, 175, 507, 517, 520, 521,

jadce mostem Ksicia Jzefa Poniatowskiego lub Al. Jerozolimskimi w stron centrum, zostan skierowane na trasy objazdowe przebiegajce najbliszymi cigami komunikacyjnymi, gwnie Tras azienkowsk. Po zrealizowaniu trasy objazdowej linie autobusowe wrc na swoj podstawow tras

Na cigu Al. Jerozolimskie most Ksicia Jzefa Poniatowskiego aleja Ksicia Jzefa Poniatowskiego utrzymany bdzie ruch tramwajw w obu kierunkach. Ruch tramwajowy na al. Zielenieckiej zostanie wstrzymany: - linie tramwajowe 7 i 22 pojad do swoich ptli objazdem przez rondo Wiatraczna i ul. Grochowsk; linia 8 zostanie wycofana z ul. Grochowskiej i pojedzie do ronda Wiatraczna alej J. Waszyngtona.

Po meczu most Ksicia Jzefa Poniatowskiego bdzie na okoo 2 godziny wyczony z ruchu samochodowego oraz tramwajowego i przeznaczony wycznie dla pieszych. W zwizku z tym: Linie tramwajowe 7, 8, 9, 22, 24 jadce Al. Jerozolimskimi od strony pl. A. Zawiszy zakocz tras na przystanku PL. STARYNKIEWICZA. Kursowanie linii 25 zostanie zawieszone. W zastpstwie za tramwaje kursujce zwykle Al. Jerozolimskimi, mostem Ksicia Jzefa Poniatowskiego i al. J. Waszyngtona zostanie uruchomiona zastpcza linia autobusowa kursujca od pl. A. Zawiszy do ronda Wiatraczna, ktra bdzie jedzi przez Al. Jerozolimskie (na odcinku od pl. A. Zawiszy do Dworca Centralnego), mostem azienkowskim i dalej Tras azienkowsk.

Linie autobusowe 102, 111, 117, 123, 127, 128, 138, 146, 147, 158, 166, 171, 175, 507, 509, 517, 520, 521 zostan skierowane na trasy objazdowe przebiegajce najbliszymi cigami komunikacyjnymi. Pamitaj! Podczas trwania turnieju nadal bd obowizywa pozostae zmiany w komunikacji miejskiej zwizane z budow II linii metra. Szczegowe informacje: www.ztm.waw.pl

Organizacja komunikacji nocnej Na czas mistrzostw ptla autobusowa linii nocnych zostanie przeniesiona z placu przy ul. E. Plater w rejon zbiegu Al. Jerozolimskich, al. Jana Pawa II oraz ul. T. Chaubiskiego. Autobusy obsugujce linie nocne bd kursoway czciej. W dni meczowe metro oraz linie tramwajowe 7, 10, 16, 24, 33, 76 bd kursoway ca noc, a w pozostae dni trwania mistrzostw do okoo godziny 2.00. Dla kibicw opuszczajcych Stref Kibica zostan uruchomione specjalne linie odwozowe.

10

BEZPIECZNE MIASTO Zapewnienie bezpieczestwa i porzdku publicznego podczas trwania turnieju to jedno z gwnych zada wadz Miasta - Gospodarza. Okoo 2500 specjalnie przeszkolonych policjantw bdzie zabezpiecza mecze i inne wydarzenia masowe organizowane z okazji turnieju. Wsparciem bd funkcjonariusze innych sub, m.in. Stray Miejskiej, andarmerii Wojskowej, Pastwowej Stray Poarnej. Do patroli dziaajcych w okolicach Stadionu Narodowego zostan wczeni take policjanci z krajw, ktrych pikarze maj w Warszawie swoje bazy. W rejonach imprez masowych w wozach sztabowych zostan wystawione mobilne posterunki Policji. Sprawn wspprac sub umoliwi nowoczesne Centrum Bezpieczestwa m.st. Warszawy przy ul. Mynarskiej 43/45, gdzie ulokowane jest Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania, a take siedziby sub ratunkowych i porzdkowych. Zintegrowany system bezpieczestwa miejskiego jest jednym z waniejszych elementw przygotowa Warszawy do UEFA EURO 2012, a w przyszoci ma suy koordynacji innych imprez masowych i wydarze publicznych oraz do zarzdzania sytuacjami kryzysowymi. Do systemu bezpieczestwa naley sie monitoringu miejskiego obejmujca obecnie ponad 5000 kamer zlokalizowanych na ulicach, w autobusach, tramwajach i w metrze oraz w pocigach SKM. Podczas turnieju wszystkie telefony alarmowe bd dziaa na dotychczasowych zasadach, a obsada punktw przyjmowania zgosze bdzie dodatkowo wzmocniona. OPIEKA MEDYCZNA Podczas trwania mistrzostw wszystkie suby medyczne dziaaj na niezmienionych zasadach. Dodatkowo opracowano szczegowy plan zabezpieczenia medycznego. Uwzgldnia on specyfik wydarzenia i wiksz ni zwykle liczb osb mogcych potrzebowa opieki medycznej. Na terenie Warszawy wyznaczono jedenacie szpitali, ktre w razie koniecznoci zapewni pomoc przyjezdnym kibicom oraz druynom pikarskim. Z myl o sprawnej obsudze wydarzenia, a take biorc pod uwag dugofalowe potrzeby mieszkacw Warszawy, w czci z nich (szpitale: Bielaski, Brdnowski, Czerniakowski, Grochowski, Praski i Wolski) przeprowadzono prace modernizacyjne, obejmujce przede wszystkim oddziay chirurgiczne i ratunkowe. Wszystkie szpitale bd pracoway w normalnym trybie, a organizacja rozgrywek nie wpynie na udzielanie wiadcze zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

11

Do medycznego zabezpieczenia turnieju s przygotowane take wybrane przychodnie: SZPZLO Warszawa-Mokotw (ul. A. Malczewskiego 47a) SZPZLO Warszawa Praga-Poudnie (ul. Grochowska 339) SZPZLO Warszawa Praga-Poudnie (ul. Gen. R. Abrahama 16) SZPZLO Warszawa Praga-Pnoc (ul. Dbrowszczakw 5a) SPZOZ Warszawa Wola-rdmiecie (ul. Grzybowska 34) SPZZLO Warszawa-oliborz (ul. K. Szajnochy 8) SPZZLO Warszawa-oliborz (ul. S. eromskiego 13) NZOZ Starwka (ul. Konwiktorska 3/5) CMP Chmielna (ul. Chmielna 14) Przychodnie te bd funkcjonoway w normalnym trybie, obsugujc mieszkacw oraz kibicw, a w dni meczowe bd czynne duej: 8 czerwca do godz. 22.00,

12, 16, 21 i 28 czerwca do godz. 24.00. W Strefie Kibica i na odcinku Alej Jerozolimskich midzy rondem R. Dmowskiego a rondem J. Waszyngtona bd dziaa patrole paramedyczne specjalnie przeszkolonych wolontariuszy. Maj one stanowi dodatkowe zabezpieczenie medyczne miejsc najwikszego natenia tumu. Karetki pogotowia i pojazdy innych sub ratunkowych bd si porusza bez ogranicze, rwnie ulicami zamknitymi dla indywidualnego ruchu samochodowego. DZIECI I MODZIE OPIEKA W DNI MECZOWE Szkoy i przedszkola zlokalizowane w strefie ogranicze w ruchu bd czynne w dni meczowe, z wyjtkiem 8 czerwca (pitek po Boym Ciele), kiedy wikszo szk wprowadza dzie wolny od zaj dydaktycznych. Dyrektorzy placwek zostali zobowizani do wyduenia pracy wietlic, przedszkoli i obkw, jeeli okae si, e rodzice bd mieli trudnoci z dojechaniem do nich o zwykej porze oraz do wprowadzania innych zmian organizacyjnych w zalenoci od potrzeb. Szczegowe informacje na temat funkcjonowania szk i przedszkoli mona uzyska bezporednio od dyrektorw placwek. Bezpieczestwo dzieci na terenie szk i w rejonach atrakcyjnych dla kibicw zapewni patrole Stray Miejskiej. Biece informacje na: www.edukacja.warszawa.pl

12

CO ZYSKUJ MIESZKACY WARSZAWY? Przygotowania do UEFA EURO 2012 trway od 2007 roku i przyspieszyy realizacj planowanych inwestycji, ktre bd nam suy po zakoczeniu rozgrywek i zwiksz atrakcyjno miasta dla mieszkacw, turystw i inwestorw. Wybrane inwestycje

Wymiana taboru tramwajowego

Wymiana taboru kolejowego

Most Marii Skodowskiej-Curie

Dworzec Warszawa Centralna

Dworzec Warszawa Stadion

Dworzec Warszawa Wschodnia

Poczenie kolejowe z lotniskiem

Centrum Bezpieczestwa m.st. Warszawy

Stadion Narodowy

13

Wybrane programy spoeczne Korzyci dla Warszawy nie dotycz wycznie inwestycji w infrastruktur. Nadchodzce mistrzostwa uruchomiy znaczny potencja spoeczny. Realizowane s programy przygotowane z myl nie tylko o jednorazowym wydarzeniu, ale take o dugofalowych profitach dla miasta i jego mieszkacw. Programy wspieraj zaangaowanie spoeczne, otwarto i tolerancj, patriotyzm lokalny, aktywizacj modziey, rywalizacj sportow. Poniej zostay opisane przykadowe inicjatywy. This Way Kto? Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Spoecznej (GPAS) oraz Fundacja Vlep[v]net. Dla kogo? Dla dzieci i modziey zagroonej wykluczeniem spoecznym podopiecznych Stowarzyszenia GPAS. W jakim celu? Aktywnego ksztatowania otaczajcej nas przestrzeni. Zwieczenie projektu stanowi cykl spotka z polskimi i zagranicznymi twrcami sztuki ulicy, ktrzy od kwietnia wsplnie z uczestnikami warsztatw tworz w przestrzeni miejskiej murale wielkoformatowe malowida cienne oraz wkomponowuj ziele w przestrze publiczn. Analogiczny program prowadzony jest w Kijowie. Wicej informacji: www.um.warszawa.pl/uefaeuro2012 w zakadce Aktualnoci Kolorowa Praga Kto? Dzielnica Praga-Poudnie. Dla kogo? Dla mieszkacw dzielnicy. W jakim celu? Zwikszenia poczucia odpowiedzialnoci mieszkacw za wygld najbliszego otoczenia. Konkurs promuje aktywne dziaanie na rzecz spoecznoci lokalnej poprzez angaowanie wsplnot mieszkaniowych w odnawianie budynkw mieszkalnych. W wyremontowanych budynkach podnis si standard ycia, a dziki poprawie estetyki budynkw, dzielnica ma szans sta si atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Warszawy. Wicej informacji: www.zgnpragapld.waw.pl/kolorowa-praga Artystyczna Skaryszewska Kto? Dzielnica Praga-Poudnie. Dla kogo? Dla mieszkacw dzielnicy, dziaaczy i twrcw kultury. W jakim celu? Podniesienia jakoci kulturalnej i spoecznej oferty dzielnicy. Konkurs polega na wynajmie na preferencyjnych warunkach lokali uytkowych pod dziaalno artystyczno-kulturaln. Zyskaj na tym przede wszystkim mieszkacy, a lokalne inicjatywy przycign take goci odwiedzajcych Warszaw. Wicej informacji: www.pragapld.waw.pl

14

Kibice Razem Kto? Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci i Stowarzyszenie Kibicw Polonii Warszawa. Dla kogo? Dla rodowiska kibicw. W jakim celu? Doprowadzenia do odczuwalnej zmiany kulturowej w rodowisku polskich kibicw. Orodek, ktry jest urzdzony i prowadzony przy wspudziale kibicw, wspiera pozytywne inicjatywy rodowiska kibicw. Jest to jednoczenie miejsce spotka z pikarzami, dyskusji, planowania wyjazdw i organizowania innych integrujcych rodowisko dziaa. Wicej informacji: www.kibice-razem.pl Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 Kto? Miasta Gospodarze UEFA EURO 2012. Dla kogo? Dla osb w wieku od 18 do 81 lat, gotowych do dziaania na rzecz sprawnej organizacji mistrzostw. W jakim celu? Wsparcia organizacji mistrzostw. Wolontariusze odbyli szkolenia midzy innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, midzykulturowej, umiejtnoci liderskich, a take bezpieczestwa i BHP. Dziki uczestnictwu w projekcie wolontariusze zyskuj dodatkowe kwalifikacje, ktre mog wykorzysta na rynku pracy lub w innych programach wolontariackich. W Warszawie projekt obj ponad 900 osb w wieku od 18 do 81 lat, wybranych spord prawie 3 tysicy kandydatw. Wicej informacji: www.wolontariatmiejski2012.pl EURO 2012 = RWNO + TOLERANCJA Kto? Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole we wsppracy ze Stowarzyszeniem NIGDY WICEJ, Akademi Wychowania Fizycznego Jzefa Pisudskiego w Warszawie i Akademi Euro-Edukacji. Dla kogo? Dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerw sportowych ze wszystkich typw szk i placwek owiatowych. W jakim celu? Ksztatowania szkoy demokratycznej, obywatelskiej, otwartej na drugiego czowieka i promujcej postawy sprzeciwiajce si rasizmowi i nietolerancji. Wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do prowadzenia edukacji na rzecz praw czowieka w zakresie przeciwdziaania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w sporcie. Wicej informacji: www.wcies.edu.pl Nasze EURO czas wolny spdzam aktywnie i bezpiecznie Kto? Stra Miejska m.st. Warszawy. Dla kogo? Dla dzieci z klas VI warszawskich szk podstawowych. W jakim celu? Edukacji dzieci w zakresie bezpieczestwa, a take promowania pozytywnych wzorcw kibicowania oraz upowszechniania aktywnoci fizycznej. Jak zachowa si prawidowo podczas imprez masowych? Jak wezwa suby ratunkowe? Jak udzieli pierwszej pomocy? Co zrobi w razie zagroenia? Na te pytania pomagaj odpowiedzie stranicy miejscy podczas interaktywnych zaj organizowanych w warszawskich szkoach.

15

WSPLNE WITOWANIE Zapraszamy do wsplnej zabawy nie tylko kibicw piki nonej, ale wszystkich mieszkacw Warszawy, ktrzy lubi aktywnie spdza czas i s zainteresowani tym, co si dzieje w bliszej i dalszej okolicy. Jak co roku bdzie mona wzi udzia w wydarzeniach majcych w Warszawie wieloletni tradycj albo skorzysta z oferty wydarze przygotowanej specjalnie w zwizku z mistrzostwami. Poniej przedstawiamy wybrane wydarzenia, ktre odbd si w czerwcu w Warszawie. Wicej informacji o wszystkich imprezach kulturalnych na stronie www.kulturalna.warszawa.pl Wybrane wydarzenia o tematyce sportowej Bemowo 24 czerwca, godz. 12.00-21.00, Street Fest Organizator: Urzd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Miejsce wydarzenia: teren przy Urzdzie Dzielnicy Bemowo (ul. Grczewska/Konarskiego). Opis wydarzenia: Piknik sportw miejskich. W programie m.in. olimpiada gier podwrkowych, bike polo, BMX/skateboarding, breakdance, parkour, yoyo, zoka, disc golf i wiele innych atrakcji. Cz sportowa trwa bdzie od poudnia do godz. 19.30. Wieczorem odbdzie si koncert. Wstp wolny. Bielany 16 czerwca, godz. 11.00, Piknik rodzinny. Sport, zdrowie, profilaktyka. Organizator: Urzd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Miejsce wydarzenia: Park Olszyna przy kompleksie sportowym Syrenka. Opis wydarzenia: Organizacje pozarzdowe, kluby sportowe i instytucje kultury dziaajce na Bielanach bd prezentoway swoj ofert zaj, spotka i programw. Wrd atrakcji przewidziane s konkursy, loterie, pneumatyczny plac zabaw dla dzieci, a na scenie odbd si pokazy artystyczne i sportowe dzieci i modziey z bielaskich wietlic i klubw. Wstp wolny. 21 i 22 czerwca, godz. 10.00, Bielaski Festiwal Filmw Pikarskich Organizator: Bielaskie Centrum Edukacji Kulturalnej. Miejsce wydarzenia: siedziba organizatora, ul. Szegedyska 9a. Opis wydarzenia: Projekcja filmw o tematyce sportowej. Wstp wolny.

16

Mokotw 16 czerwca, godz. 10.00, Wiosenne Grand Prix Mokotowa Organizator: Urzd Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawy i Active Sports. Miejsce wydarzenia: biuro zawodw przy Sanktuarium Matki Boej Nauczycielki Modziey, ul. Gwintowa 3, trasa biegu w okolicach mostu Siekierkowskiego. Opis wydarzenia: Bieg na dystansie 10 km. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wrd mieszkacw Warszawy. Wstp wolny. rdmiecie 19 maja 26 czerwca, Wystawa Warszawscy sportowcy Organizator: Muzeum Historii ydw Polskich, Narodowe Centrum Kultury. Miejsce wydarzenia: na ogrodzeniu placu budowy Muzeum Historii ydw Polskich, skwer W. Brandta. Opis wydarzenia: Rekonstrukcja 10 przedwojennych fotografii warszawskich sportowcw pochodzenia ydowskiego. T. Rolke odtworzy znalezione w starych albumach i gazetach zdjcia, starajc si zatrze lady midzy teraniejszoci a wspczesnoci. Bohaterami s warszawscy sportowcy zarwno synni jak i ci, ktrzy zawsze pozostan anonimowi. Wstp wolny. 3 maja 29 wrzenia, Widowisko multimedialne wiato-woda-dwik Organizator: Zarzd Terenw Publicznych. Miejsce wydarzenia: Multimedialny Park Fontann, skwer im. I Dywizji Pancernej. Opis wydarzenia: Widowisko promujce Warszaw jako Miasto - Gospodarza UEFA EURO 2012. Kalendarz pokazw dostpny na www.ztp.waw.pl. Wstp wolny. 8 czerwca 2 lipca, Turnieje pikarskie w Wojsku Polskim Organizator: Muzeum Ordynariatu Polowego, Oddzia Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Miejsce wydarzenia: siedziba organizatora, ul. Duga 13/15. Opis wydarzenia: Staa ekspozycja plenerowa przed Muzeum Ordynariatu WP. Wstp wolny. Praga-Poudnie 14 i 15 czerwca, godz. 9.00-17.00, Turniej Piki Nonej MINI EURO 2012 Organizator: Modzieowy Orodek Socjoterapii nr 7 we wsppracy z organizacj LIONSRAW zrzeszajc fanw piki nonej z Anglii. Miejsce wydarzenia: boisko przy Modzieowym Orodku Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81. Opis wydarzenia: turniej piki nonej 16 druyn ze szk i placwek warszawskich oraz mecz towarzyski POLSKA ANGLIA (reprezentacji MOS nr 7 i organizacji LIONSRAW). Wstp wolny.

17

16 czerwca, godz. 12.00-14.00, Zawody Smoczych odzi Organizator: Stowarzyszenie Spjnia Smocze odzie. Miejsce wydarzenia: Wisa - start z play przy mocie azienkowskim na praskim brzegu rzeki na odcinku 300 m w kierunku mostu Ksicia Jzefa Poniatowskiego. Opis wydarzenia: Wycigi zag na smoczych odziach. Praga-Pnoc 7 czerwca, godz. 12.00, Midzynarodowy Turniej Kibicw Organizator: Urzd Dzielnicy Praga-Pnoc m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Kibicw Legia Warszawa. Miejsce wydarzenia: Dzielnicowy Orodek Sportu i Rekreacji, ul. Kawczyska 44. Opis wydarzenia: Turniej kibicw w pice nonej pokazujcy poszczeglne grupy podczas wsplnej zabawy i organizacji dopingu. W zabawie wezm udzia kibice Grecji, Rosji, Czech oraz Polski. Wstp wolny. Wola 18 maja 8 lipca, wtorek: godz. 9.00-19.00, roda-pitek: godz. 9.00-17.00, sobotaniedziela: godz. 10.00-18.00, Wystawa Od wolskiej szmacianki do Euro 2012 Organizator: Muzeum Woli, Oddzia Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Miejsce wydarzenia: siedziba organizatora, ul. Srebrna 12. Opis wydarzenia: Wystawa pamitek klubw sportowych na Woli zorganizowana z warszawskimi Klubami Kibica. Wstp biletowany (w czwartki wstp wolny). 4 29 czerwca, poniedziaek-wtorek: godz. 9.00-15.30, roda-pitek: godz. 12.00-19.00, Koszulka kibica Organizator: Biblioteka dla Dzieci i Modziey nr 32. Miejsce wydarzenia: siedziba organizatora, ul. Twarda 64. Opis wydarzenia: Konkurs plastyczny dla dzieci i modziey. Wstp wolny. ZASI 8 czerwca, godz. 17.00, Podre do wiata Bajek: Goool kibicujemy Polakom! Organizator: Biblioteka dla Dzieci i Modziey nr 46. Miejsce wydarzenia: siedziba organizatora, ul. Chodna 11. Opis wydarzenia: Zajcia dla dzieci od lat 3 do 6 uczce zasad kibicowania i gry w pik non. Wstp wolny.

18

ZASIGNIJ JZYKA Szczegowe i aktualne informacje na temat tego, co si bdzie dziao i jak porusza si po miecie podczas mistrzostw uzyskasz: Na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/uefaeuro2012 w zakadce Poradnik mieszkaca. Pod numerem infolinii miejskiej ds. UEFA EURO 2012 800 80 2012. Pod tym numerem dowiesz si wicej na temat midzy innymi: organizacji miasta podczas turnieju, gdzie jest zakaz parkowania, jak funkcjonuj placwki owiatowe, jakie imprezy kulturalne oraz atrakcje sportowe odbywaj si w tym czasie w stolicy. Infolinia bdzie rwnie udziela informacji kibicom. Infolinia bdzie funkcjonowa w trakcie turnieju przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: 06.00 24.00 w dni meczowe i okoomeczowe (dni meczowe: 8, 12, 16, 21, 28 czerwca, dni okoomeczowe dzie przed oraz dzie po meczu), 07.00 - 20.00 w pozostae dni.

Od 900 wolontariuszy miejskich, ktrzy bd udziela wskazwek dotyczcych poruszania si po miecie, a take informowa o warszawskich atrakcjach turystycznych i imprezach organizowanych w zwizku z mistrzostwami. Ich zadaniem bdzie te asystowanie mieszkacom i kibicom przy rozwizywaniu ewentualnych problemw zwizanych z organizacj turnieju. Wolontariusze zostan rozmieszczeni wok Stadionu, w Strefie Kibica i wok niej oraz na lotnisku, dworcach kolejowych, tymczasowych parkingach i wanych punktach przesiadkowych. W punktach informacyjnych rozmieszczonych wewntrz i dookoa Strefy Kibica, gdzie bdzie mona zasign informacji u obsugi lub uzyska drukowane materiay informacyjne. Od informatorw ZTM, ktrzy bd informowa o moliwociach poruszania si komunikacj miejsk i udziela wskazwek dojazdowych. Spotka ich bdzie mona w dni meczowe na lotnisku, dworcach i tymczasowych parkingach, a take punktach przesiadkowych w okolicach Stadionu Narodowego i Strefy Kibica. Na stronie internetowej www.ztm.waw.pl. Poprzez powiadomienia SMS o utrudnieniach w ruchu drogowym. Aby uzyska na bieco informacje o ograniczeniach w ruchu drogowym, zamw usug powiadomie SMS na www.infoulice.um.warszawa.pl.

19

WANE NUMERY TELEFONW

Infolinia miejska ds. UEFA EURO 2012 800 80 2012 Caodobowa infolinia ZTM (22) 194 84
Europejski Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Poarna 998 Policja 997 Stra Miejska 986 Suba Dyurna Miasta 196 56 lub 800 707 112 Pogotowie Energetyczne 22 821 46 46 lub 22 821 31 31 Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Ciepownicze 993 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 Pogotowie Drogowe 196 33 Informacja o wypadkach 197 90 SMS interwencyjny Stray Miejskiej m.st. Warszawy 723 986 112 przeznaczony przede wszystkim dla pasaerw komunikacji miejskiej oraz osb guchoniemych. Jeli jeste wiadkiem wykroczenia lub przestpstwa w komunikacji miejskiej, wylij SMS o treci POMOC.

20

Wydawca: Miasto Stoeczne Warszawa Zebrane w broszurze informacje aktualne na dzie 23 maja 2012 r. Wicej informacji: www.um.warszawa.pl/uefaeuro2012 800 80 2012 infolinia miejska ds. UEFA EURO 2012