Você está na página 1de 1

A G N A F MI T E R EEU A L RE Y

(5 0B - 9 D 16 C 7 A ) (5 7B - 9 D 16 C 7 A ) (i i ~ 9 Dw e Mt e u i eu td d d n 7 A h n V s v s rpe ) e u ti wn s (5 4B - rs n) 1 3 C pe e t Bt MeIY uC n i e fo a (i i fl f t ni d d n a o Al t) e l a s

Ae a di ---- ----R ms s l n r --- m.--- a e x a --- ---

Lc n ui a

Wi I Al t f n t ni e a s

m.

(i i fl f t ni d d n a o Al t) e l a s V mp e Itr pe a i ,ner td r u

Sb ai a

(5 4B - 9 5 13 C 19) (i i ah u efe d dn o s i ) e r V mp e Itr pe a i ,ner td r u

J a Ca d en l e u

Sea o(re i/ re e u tfn Ag n Ag n a ) s


(4 2B - 7B ) 11 C 4 C (i w e R ma sn a e E y t d d h n o n i d d g p) e v

m.

(5 B - 7B ) 50 C 4 C (i w e R ma sn a e E y t d d h n o n i d d g p) e v

m. Sc s a mi

(2 0B - rs n) 1 8 C pe e t me D r sn1 8 B t ai i 1 0 C u (3 0B - 3 B ) 18 C 20 C (e e d di b t ) b h a e n at l e

Mat e rn i

(1 0B - rs n) 1 0 C pe e t B r T Bt on o i e (4 0- 4 9 13 14) (i i ab r fe d d n an i ) e r

Ama d r n

(3 B - rs n) 2 0 C pe e t A c e tl a i ci na V mp e d r (3 1- 6 5 10 19) (un a tes k ) b rt th t e a A c e tl a i ci na V mp e d r

Vc r io t

D rs a n ai V l s u e

m.

S sn a ua n

m.

Mai S r h r n ar o a

m.

D u he1 a g tr

(i i fl f t ni d d n a o Al t) e l a s

D u he2 a g tr

(9 6- rs n) 1 7 pe e t Bt MeIY uC n i e fo a

L i G rr e h ead g

H nrF r o u gy o Y u

pe n n rg a t

(e e d db Vt N t ~1 9 ) b h a e y i ot a e 40 V mp e Itr pe a i ,ner td r u |

L emae i f t

(9 B - rs n) (7 B - rs n) (5 B - rs n)(6 B - rs n) 4 0 C pe e t 3 0 C pe e t 1 6 C pe e t 2 0 C pe e t

Sea o tfn

Boh r 2 rte #

Ae a di Boh r 3 l n r a rte # x n

pe n n rg a t

(2 2t pe e t 1 8 o rs n) T eR l tn V mp e h e c ta i ua r

m. H re So a ap r ty n

(?B - 3 B ) ? C 20 C (i i b t ) d d n at e l e

8Boh r rtes

D rs ai u

R p a l C lV l s ahe a an e e m. Ae Wi n l x l l a

(8 B - rs n) 2 0 C pe e t

H nrF r o u gy o Y u

An ni e

(4 9pe e t 1 4 -rs n) (7 5- 7 8 17 19) T eR n g d H ne (i i ah tlr) h e e a e u tr d d n oe fe e i

Nc o s i l ha m.

Ate l a h

(2 5- rs n) 1 6 pe e t V mp e Itr pe a i ,ner td r u

Mag ei ru re t

m.

(3 B - rs n) 5 4 C pe e t V mp e Itr pe a i ,ner td r u

J ls ot uu N t i e

(i 5 y as g ) d d 0 erao e (e a i tdi c r ci n) d c p ae n a a c e t t d

Ao s s i l i Pmms yu
(6 3- rs n) 1 7 pe e t

J s p i Wi n oe h e l n l a

(8 8- 9 9 18 10) T eR n g d H ne (7 4- rs n) h e e a e u tr 1 9 pe e t (e a i tdi c ra ea c e t d c p ae n ar g ci n) t i d m. ti wn s (9 9- rs n) 1 7 pe e t V mp e AeF rv r a i s r oe e r

To s h ma

R s mu d oa n

(9 6- rs n) 1 7 pe e t ABt T R me e i o e mb r e

m. J ci Mor e ak e rs y i

(5 0- rs n) 1 9 pe e t

Vn e t i n c

El Ba k Ev ln l (l) e c i
(9 5- rs n) 1 4 pe e t A c e tl a i ci na V mp e d r

Ie U s n z ro

(9 7- rs n) 1 7 pe e t (9 0- rs n) 1 7 pe e t Sn l Wh eV mp e T lD r &H n r i e g , i a i a, ak u gy t r l

m. K t C L ee ae . e v r

(3 0- rs n) 1 9 pe e t

L cr u en

m. T r Smp o er i s n i

(5 1- rs n) 1 9 pe e t

B se atn i

(6 9- rs n) 1 8 pe e t

Ei n tn e e

m. m. R c e G r t G e oy e i a h l ar t rg r H wt e t
(9 2- rs n) 1 7 pe e t L v Bts oe i e (9 5- rs n) 1 6 pe e t AQ i Bt uk i c e

(7 8- rs n) 1 9 pe e t

L s na ii n sa

(4 1- rs n) 1 9 pe e t ABt T R me e i o e mb r e V mp e Itr pe a i ,ner td r u

C r t nN t hii ot sa e

T eI r l u tr h mmot H ne a

m. D n l Mc i a i l Gl ee l

(7 0- rs n) (8 2- rs n) (9 3- rs n) (9 3- rs n) 1 5 pe e t 1 7 pe e t 1 8 pe e t 1 8 pe e t

D ce ekr

Es eh l t p

J ln a ua n i

Vc r ioi ta

J a n L u e E h DA ru ene oi s s e ue s
B r T Bt on o i e

(9 9- rs n) (4 6B t pe e t 1 0 pe e t 1 4 C o rs n)

(0 6- rs n) 2 0 pe e t V mp e Itr pe a i ,ner td r u

Lc n ui a a