Você está na página 1de 4

Inschrijving voor de examens van de derde graad bso studierichting Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer volgens het programma van

n de Examencommissie
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Examencommissie 3e graad bso Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 89 16 Fax 02 553 89 45 E-mail: examencommissie.secundaironderwijs@vlaanderen.be

1F3H8BB-4657-110726

In te vullen door de behandelende afdeling

ontvangstdatum nummer

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor de derde graad bso van het secundair onderwijs studierichting Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer. Aan wie bezorgt u dit formulier? Stuur dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken naar het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming op het bovenstaande adres.

Persoonlijke gegevens 1 Vul uw persoonlijke gegevens in. voornaam Sam achternaam Delanghe straat en nummer Overbroekkouterslag 6 postnummer en gemeente 9850 Nevele telefoonnummer 093716468 gsm-nummer 0494726402 e-mailadres Sammy_bunker@hotmail.com nationaliteit belg geboorteplaats Gent geboortedatum geslacht
dag 0 4 man 2 5 maand 0 5 jaar 1 9 9 2 vrouw 9 3 6

rijksregisternummer 9 2 0 5 0 4 Gegevens over de inschrijving

2 Hebt u zich al ingeschreven voor een vorige zittijd?


ja. Vermeld het nummer van die zittijd. U hoeft dat nummer alleen in te vullen als u het kent. B / /

Inschrijving voor de examens van de derde graad bso Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer - pagina 2 van 4 nee

Inschrijving voor de examens van de derde graad bso Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer - pagina 3 van 4

3 In welk jaar wilt u de examens afleggen?


2 0 1 1

4 In welke zittijd wilt u de examens afleggen?


U kunt u alleen inschrijven voor de eerstvolgende zittijd. eerste zittijd tweede zittijd

Gegevens van de examens 5 Kruis aan voor welke vakken u deze zittijd een examen aflegt.
U schrijft u in voor de examens van de bso-studierichting Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer. Nederlands 2e taal 2e taal Frans aardrijkskunde geschiedenis wiskunde 3e taal 3e taal Engels boekhouden economie handelscorrespondentie Franse handelscorrespondentie (2e taal Frans) Engelse handelscorrespondentie (2e taal Engels) Nederlandse handelscorrespondentie recht kantoorwerk en kantoortechnieken tekstverwerking toegepaste informatica 3e taal Frans 2e taal Engels

6 Kunt u deze zittijd uw diploma behalen als u slaagt voor de vakken waarvoor u bent ingeschreven?
ja nee

Gegevens van het vak bedrijfsbeheer 7 Wilt u het vak bedrijfsbeheer afleggen?
Dat examen is facultatief. U kunt uw diploma ook behalen als u dat vak niet hebt afgelegd. ja nee

Inschrijving voor de examens van de derde graad bso Kantoor / Kantooradministratie en Gegevensbeheer - pagina 4 van 4

Gegevens van de behaalde studiebewijzen 8 Beschikt u over een diploma van het voltijds secundair onderwijs?
ja. Vul de gegevens van dat diploma Voeg een kopie van uw diploma bij uw inschrijving.

in.

onderverdeling onderwijsvorm datum van uitreiking


nee dag maand jaar 0 0 0 0

9 Beschikt u over een of meer vakattesten of deelattesten die u hebt behaald bij de Examencommissie 3e graad of bij het CVO-TKO (aso3, tso3 of bso3)? ja. Vermeld de naam van de deelattesten of vakattesten.
Engels, Frans, Handelscorrespondentie Engels, Handelscorrespondentie Nederlands Kantoorwerk en kantoortechnieken, tekstverwerking, toegepaste informatica nee

Bij te voegen bewijsstukken 1 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan. 0 1 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 1
een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart op n A4-blad of een print van de chip van uw elektronische identiteitskaart een bewijs dat u 15 euro inschrijvingsgeld hebt overgeschreven op rekeningnummer 091-2203005-67, IBAN: BE 93 0912 2030 0567, BIC: GKCCBEBB, van de rekenplichtige van de ontvangsten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming eventueel een kopie van uw diploma en van de behaalde deelattesten

Ondertekening 1 Vul de onderstaande verklaring in. 2


Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum

dag 2 7

maand 0 8

jaar 2 0 1 1

handtekening Sam Delanghe