Você está na página 1de 13

Proses percantuman sesuatu logam dengan logam

yang lain dengan cara meleburkan bahan tersebut atau tanpa meleburkannya.

Arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpal.


Elekrod bersalut bahan lakur digunakan sebagai

bahan penambah.
Elektrod disentuh pada permukaan logam,arka akan

wujud diantara elektrod dengan logam.


Bahan lakur bertindak sebagai gas pelindung ke atas

kawasan kimpal.

Arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpal.


Elektrod tungsten digunakan dan bertindak sebagai

tempat untuk mengujudkan arka.


Rod penambah adalah sebagai bahan penambah pada

kawasan kimpal.
Gas argon digunakan untuk melindungi anduk

(kolam) kimpal semasa kimpalan dilakukan.

Arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpal.


Dawai penambah bentuk gelungan dibekalkan dan

apabila hujung dawai disentuh,ia akan mewujudkan arka.


Gas karbon dioksida digunakan untuk melindungi

anduh (batas) kimpal semasa proses kimpalan dijalankan.

Arus elektrik dibekalkan melalui mesin kimpal.


Elektrod guna habis digunakan dan bertindak sebagai

bahan penambah.
Bahan lakberbutir yang lengkap menutupi tanggam

dan kawasan kimpal.


Kimpalan ini dikelaskan sebagai proses kimpalan

automatik.

KIMPALAN PERMUKAAN
Kimpalan ini

mengandungi satu atau lebih rangkaian aliran kumai yang ditimbunkan pada permukaan logam.
Kimpalan permukaan

dibuat untuk memperolehi sifat atau ukuran yang dikehendaki.

KIMPALAN KAMBI
Bentuk kimpalan kambi

adalah lebih kurang segitiga jika dilihat muka keratan lintangnya.


Kimpalan ini

menyambungkan dua permukaan logam pada sudut tepat antara satu sama lain pada sambungan tee,sambungan penjuru atau sambungan lekap.

KIMPALAN LURAH
Kimpalan lurah dibuat

di dalam lurah di antara dua keping logam yang hendak disambungkan.


Kimpalan jenis ini

sesuai digunakan untuk mengimpal sambungan temu segi,temu V tunggal dan berganda (V,U,J tunggal dan V,U,J berganda).

KIMPALAN LUBANG ALUR DAN KIMPALAN PALAM


Kimpalan ini digunakan

bagi menyambungkan dua keping logam yang berlapis.


Proses kimpalan dilakukan

melalui lubang yang bulat atau lubang alur.


Biasanya kimpalan ini

digunakan bagi menggantikan ribet,bolt dan nat.