Você está na página 1de 7

ADAT RESAM

Suatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh measyarakat Merupakan amalan yang piawai, iaitu adat dan kelaziman yang diharapkan daripada anggota masyarakat

Sesuatu perkara yang diwarisi sejak turuntemurun

Setiap kaum yang berbeza mempunyai adat yang berbeza

Contoh adat resam yang masih diamalkan:

Melayu Cina

Melenggang perut Meminang dan bertunang Bersunat Bercukur jambul

Kelahiran Mencukur rambut

India

Sewaktu mengandung (memakai gelang Suulkaappu) Semasa bersalin

JANTINA
Menurut Butler dan Manning (1998), the term gender describes masculinity and feminity-the thoughts, feelings, and behavior that identify one as either male or female

Walaupun ada persamaan antara lelaki dan perempuan, terdapat perbezaan yang ketara antara mereka.

Faktor jantina mempengaruhi pembentukan iklim di dalam bilik darjah. Apatah lagi jika terdapat perbezaan jantina dengan kaum yang berlainan

LELAKI:

Fitrahnya bersikap lebih keras dan agresif

PEREMPUAN :

Lebih cepat matang


Lemah lembut, sopan santun

Guru harus mengenal pasti dan merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan jantina. Jantina mempengaruhi pembentukan iklim di dalam bilik darjah.

Memberi peluang murid-murid lelaki dan perempuan:


1. Bergaul lebih tertib 2. Bertanggungjawab 3. Menghormati perbezaan yang wujud dari segi jantina 4. Meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi.

Pemilihan aktiviti yang bersesuaian akan menentukan motivasi murid ketika menjalani proses pembelajaran mereka. Seorang guru harus mempertimbangkan faktor jantina semasa penyediaan rancangan mengajar agar aktiviti yang ingin dilakukan adalah bersesuaian dengan perbezaan jantina di dalam kelas.