Você está na página 1de 11

----------------------------------------------------------

setelah pernikahan
(rumah tangga)
dinyatakan sah, lahirlah
hak-hak dan kewajibankewajiban suami-isteri
secara timbal balik.
(Wahbah Al-Zuhaili)

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu


:meliputi
1.

yang menjadi hak keduanya secara bersama dan


sekaligus juga menjadi kewajiban bersama suamiisteri. Seperti saling mencintai dan memberikan
kasih sayang antara suami-isteri.
Hak dan kewajiban tersebut tidak mungkin dilakukan
secara sepihak, sebab keduanya saling membutuhkan dan
saling memberikan. Hak dan kewajiban inilah sebenarnya
yang merupakan dasar terjadinya suatu pernikahan.
Karena itu calon suami-isteri yang tidak saling mencintai
tidak dapat dipaksa untuk melakukan pernikahan. Cinta
dan kasih sayang antara suami dan isteri termasuk salah
satu dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah Swt,
sebagaimana ditegaskan dalam Firman-Nya (ar-Rum (30)
ayat 21)
21

2.

yang menjadi kewajiban suami sekaligus juga


menjadi hak isteri, seperti:
- mahar,
- menjadi pelindung keluarga (pemimpin),
- memberi nafkah lahir (QS. Ath-Thalq [65]:7)
- memberi nafkah batin
- menggauli isteri dengan sopan (QS. An-Nisa
[4]:19)
- menyimpan dan menjaga rahasia isteri

3.

merupakan kewajiban isteri sekaligus merupakan


hak suami. Seperti:
- taat pada suami (QS. An-Nisa [4]:34)
- isteri berada di rumah untuk mengurus rumah
tangga,
- tidak keluar rumah tanpa izin suami,
- menjaga kehormatan suami,
- memelihara dan mendidik anak,
- serta menjaga harta kekayaan suami,
- melayani suami untuk tidur bersama

A. AKHLAQ SUAMI KEPADA isteri


SUAMI ADALAH PEMIMPIN DLM
KELUARGA
MENGGAULI isteri DENGAN SOPAN
(QS 4:19)
MEMBERI NAFKAH BATIN
MEMBERI NAFKAH LAHIR(QS ALTHALAQ,65:7)
MENYIMPAN RAHASIA ISTERI.

AKHLAQ ISTERI KEPADA SUAMI


PATUH KEPADA SUAMI (qs 4:34)
MELAYANI SUAMI UNTUK TIDUR
BERSAMA.
MENGURUS HARTA SUAMI
BERTERIMA KASIH ATAS PEMBERIAN
SUAMI.
TINGGAL BERSAMA DAN TIDAK
KELUAR RUMAH TANPA IZIN.
MENYIMPAN RAHASIA SUAMI.

KAPAN ANDA MENIKAH?


1. Tulis 10 kriteria pendamping hidup
!yang didambakan


BARANGSIAPA MENCARI TEMAN YANG TIDAK
MEMILIKI KEKURANGAN SAMA SEKALI, MAKA DIA
TIDAK AKAN MEMILIKI TEMAN SELAMA-LAMANYA.

CUKUPLAH SESEORANG DIPANDANG BAIK,


JIKA KEKURANGANNYA DAPAT DIHITUNG
JARI

AKHLAK ORANGTUA
KEPADA ANAK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

MENJAGA KESELAMATAN ANAK (DARI SEJAK


DALAM KANDUNGAN IBUNYA.
MENDOAKAN KESELAMATAN ANAK (LIHAT ALFURQON,25:74)
MENG-AQIQAH-KAN PD HARI KE 7 DARI
KELHAIRANNYA.
MEMBERI ASI DAN MAKAN YANG BAIK.
MEMBERI PAKAIAN DAN TEMPAT TIDUR YANG
LAYAK.
MENGKHITANKAN ANAKNYA.
MEMBERIKAN ILMU, BAIK LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG.
MENGAWINKANNYA BILA TELAH MENCAPAI
BALIGH

AKHLAK ANAK
KEPADA ORANG TUA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

PATUH , MEMENUHI PERINTAH ORANG


TUA KECUALI DALAM HAL MAKSIAT
BERBUAT IHSAN KEPADA ORANGTUA
PERKATAAN YANG LEMAH LEMBUT.
MERENDAH DIRI.
BERTERIMA KASIH.
MEMOHONKAN RAHMAT DAN
MAGHFIRAH.