Você está na página 1de 52

Audit of taxes

October 2016

octombrie 2016

Internal use only

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

Agenda

Audit of taxes
PwC

Impozitul pe profit

TVA Mediu

Vama Accize

Impozitul cu retinere la sursa

14

TVA

17

Mediu

24

Vama

30

Accize

44

octombrie 2016
2

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Impozitul pe
profit

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
3

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Reguli generale

Impozitul pe profit = 16% x Baza impozabila


Baza impozabila = Rezultat contabil + Ajustari fiscale
Ajustri fiscale=
+ Elemente similare veniturilor impozabile
- Elemente similare cheltuielilor deductibile
- Venituri neimpozabile
- Deduceri
+ Cheltuieli nedeductibile

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
4

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Elemente similare veniturilor si cheltuielilor


Norme Metodologice Titlul II CF, Punctul 5, alin. (2) si alin. (3)

Elemente similare veniturilor


rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe si a imobilizarilor
necorporale;
rezerva legala si rezervele
reprezentand facilitati fiscale;
castigurile legate de vanzarea sau
anularea titlurilor de participare
proprii dobandite/rascumparate;
etc.

pierderea inregistrata la data


vanzarii titlurilor de participare
proprii reprezentand diferenta
dintre pretul de vanzare al titlurilor
de participare proprii si valoarea lor
de dobandire/rascumparare;
etc.

Elemente similare cheltuielilor


Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
5

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Venituri neimpozabile
Art. 23 CF

Venituri din dividende: dividendele primite de la PJ romane sunt neimpozabile indiferent de


detinere, dividendele primite de la PG straine - conditii de detinere 10%, 1 an

Venituri din reversarea provizioanelor (conditii)

Venituri din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere
Reevaluare mijloace fixe: cresteri de valoare rezultate din reevaluarea activelor fixe,
care compenseaza cheltuielile cu descresterile anterioare aferente aceleiasi imobilizari
Venituri din evaluarea / reevaluarea / vanzarea / cesionarea titlurilor de participare,
Venituri din lichidarea unei persoane juridice romane / straine (detinere 10%, 1 an)
Sumele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile actionarilor/asociatilor, cu ocazia
reducerii capitalului social, potrivit legii
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
6

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Deduceri

Rezerva legala
Deductibila in limita a 5% din profitul contabil, fara cheltuiala
cu impozitul pe profit, dar nu mai mult de 20% din Cap. Social
Amortizarea fiscala
Conform Art. 28 CF metoda de amortizare diferita
fiscal / contabil!
Amortizarea auto este limitata la 1500 RON/luna/auto
(exceptii)
Cheltuieli reportate din perioadele anterioare
De exemplu, cheltuieli cu dobanda si pierderi de
curs valutar

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
7

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Cheltuieli nedeductibile
Art. 25, Alin. (4) CF

Cheltuieli in
relatia cu
autoritatile
(eg: amenzi,
penalitati,
etc.)

Audit of taxes
PwC

Cheltuieli lipsa
gestiune conditii
deductibilitate

Cheltuieli in
favoarea
asociatilor/
actionarilor

Cheltuieli
aferente
veniturilor
neimpozabile

Cheltuieli
management,
asistenta, etc.
prestatate
dintr-un stat
fara DTT / tr.
artificiala

Cheltuieli
write-off
creante
neacoperite de
provizion sau
conditii

Cheltuieli de
sponsorizare

octombrie 2016
8

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Alte reguli privind deductibilitatea cheltuielilor

Limite de deductibilitate pentru cheltuielile inregistrate in numele unui angajat la scheme de pensii
facultative precum si cele cu prime de asigurare voluntara de sanatate - eliminare

Baza de calcul limita deductibilitate protocol si rezerva legala se simplifica in sensul


eliminarii ajustarilor fiscale

Cheltuieli sociale majorare limita de deductibilitate de la 2% la 5% din totalul


cheltuielilor salariale

Sponsorizari - majorare de la 0.3% la 0.5% a procentului din cifra de afaceri utilizat pentru
determinarea creditului fiscal

Dobanda imprumuturi in valuta de la alte entitati decat bancile deductibila in limita unei
rate de 4% (6% pe legislatia veche)

Dobanzile, amenzile, penalitatile datorate catre autoritatile romane/straine daca sunt aferente
contractelor incheiate cu aceste autoritati cheltuieli deductibile
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
9

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Alte reguli privind deductibilitatea cheltuielilor

Deductibilitatea cheltuielilor cu salariile si cheltuielilor asimilate acestora deductibile indiferent de


regimul aplicabil la nivelul persoanei fizice

Cheltuieli de transport si cazare in tara si strainatate - deductibile si pentru alte persoane fizice
prestatoare de servicii / lucrari

Conditii privind distrugerea stocurilor prin mijloace proprii sau predare catre unitati
specializate

Vouchere de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
10

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Alte tipuri de cheltuieli si tratamentul lor fiscal


Cheltuieli cu serviciile
Aspecte analizate:

beneficiu si necesitate

prestarea efectiva a serviciilor

documentatie justificativa.

Servicii
de
pregati
re
profesi
onala

Servici
i
market
ing si
publici
tate

Servici
i
tehnice
/ IT

Servici
i
consult
anta /
juridic
e
contract
facturi

contract
facturi

contract
facturi

contract
facturi

rapoarte / prezentari
corespondenta
electronica/postala
detaliere ore
lucrate/munca prestata
(timesheet)
minute intalniri /
discutii telefonice etc.

comenzi servicii
rapoarte de lucru,

prezentari, mecanism
rapoarte activitate

lista participanti
detalii curs

corespondenta
evidenta persoane /
munca prestata etc.

corespondenta
electronica / postala
detaliere ore lucrate

detalii organizare /
agenda curs
formalitati absolvire
curs/lista absolventi
etc.

Audit of taxes
PwC

minute intalniri/discutii
telefonice etc.
copii imagini, displayuri, bannere, etc.

octombrie 2016
11

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Alte tipuri de cheltuieli si tratamentul lor fiscal


Tratament fiscal pierderi stocuri si documentele ce asigura deductibilitatea lor

Audit of taxes
PwC

Categorie

Conditie deductibilitate

Degradare calitativa

Dovada distrugerii

Perisabilitati, scazaminte, pierderi din


manipulare/ depozitare

In limitele legii

Furturi

Asigurare

Minusuri de inventar

Asigurare

Pierderi tehnologice

In limita normei proprii de consum stabilita


intern sau conform legii

Produse expirate

Daca au termen de valabilitate/ expirare


depasit, potrivit legii

Bunuri casate

Scoatere din functiune si valorificare

octombrie 2016
12

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Dosarul preturilor de transfer

Obligativitatea intocmirii documentatiei contemporane de de preturi de transfer, aplicabila pentru tranzactiile intragrup derulate incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru contribuabilii mari ce depasesc pragurile de semnificiatie
(Categoria a). Documentatia contemporana poate fi solicitata si analizata de catre autoritati si in afara unei
inspectii fiscale.

Actualizarea continutului obligatoriu privind dosarul preturilor de transfer e.g. clarificari privind modul de
prezentare / natura anumitor informatii, includerea de informatii privind plata/incasarea facturilor aferente
tranzactiilor intra-grup, etc.

Audit of taxes
PwC

Categoria
b) de
contribuabi
li
(Pregatirea
si
prezentare
a
documentat
iei numai la
cerere in
cadrul
unei
inspectii)

Categoria
a) de
contribuab
ili
(Obligativit
atea
pregatirii
documenta
tiei
contempor
ane)
Marii contribuabili ale caror tranzactii
intra-grup depasesc unul dintre
urmatoarele praguri de semnificatie
(valoare anuala):
200.000 de euro, pentru dobanda
platita/primita;
250.000 de euro pentru servicii
prestate/primate;
350.000 de euro pentru achizitii/vanzari de
bunuri tangibile/intangibile

Marii contribuabili, altii decat cei din


categoria a), precum si contribuabilii
mici si mijlocii ale caror tranzactii intragrup depasesc urmatoarele praguri de
semnificatie (valoare anuala):
200.000 de euro, pentru dobanda
platita/primita;
250.000 de euro pentru servicii
prestate/primate;
350.000 de euro pentru achizitii/vanzari de
bunuri tangibile/intangibile
octombrie 2016
13

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Impozitul cu
retinere la
sursa

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
14

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Impozitul cu retinere la sursa


1

Dividende

Cota standard de impozit 5%


Aplicabilitate pentru distribuiri dupa 1 ianuarie 2016
Cota se poate reduce la 0% prin aplicarea prevederilor Directivei
Societate-Mama Filiala (10%, 1 an) conditii documentatie
Aplicare Conventii Evitare Dubla Impunere

Dobanzi / redevente

Cota standard 16%


Cota se poate reduce la 0% prin aplicarea
prevederilor Directivei Dobanzi - redevente (25%, 2
ani) conditii documentatie
Aplicare Conventii Evitare Dubla Impunere

Comisioane, servicii
management si consultanta,
servicii prestate in Romania

Audit of taxes
PwC

Cota standard 16%


Cota se poate reduce prin aplicarea
Conventiilor de Evitare a Dublei Impunere conditii documentatie

octombrie 2016
15

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Impozitul cu retinere la sursa


Elemente minim necesare pentru
certificate rezidenta
elemente de identificare a autoritatii care a
emis certificatul de rezidenta fiscala
elemente de identificare a nerezidentului:
exemplu - numele, denumirea, adresa, codul de
identificare fiscala
mentiunea ca este rezident fiscal in statul
emitent (in perioada in care a fost efectuata
plata) precum si data emiterii certificatului sau a
documentului

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
16

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

TVA

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
17

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Principalele aspecte de analizat in cadrul


unui audit pe partea de TVA
Test TVA

Control fiscal
Selecie tranzacii
(facturi si documente
justificative)

Alte tranzacii
Audit of taxes
PwC

Verificare TVA colectata din


balan vs TVA colectata din
deconturi vs TVA calculate pe
baza veniturilor

Plata TVA
Regularizri
Sume materiale

Aspecte identificate
Perioada analizata

Verificare perpetuare riscuri


identificate de RTA
Modificri tratament fiscal
ulterior inspeciei

Selecii facturi / documente


justificative pe baza jurnalelor

Analiza tratament de TVA


aferent tranzaciilor pe baza
testului de TVA si a
documentelor justificative

Riscuri din anii precedent


Masuri luate
Provizioane fiscal

Tranzacii material / noi e.g.


restructurri, vnzri active,
transfer de afacere, cesiuni de
creane

octombrie 2016
18

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Aspecte comune - principalele tranzacii

Achiziii

Livrri

Import de bunuri => factura, DVI, dovada plata


TVA sau certificat amnare

LIC => factur, document transport, cod TVA


beneficiar (VIES)

Achiziii servicii => factur, documente


justificative, elementele facturii, verificare cod TVA
furnizor (pentru achiziiile locale)

Export => factur, document transport, DVE

Achiziii bunuri => factur, document transport


(AIC), cota de TVA aplicata

Livrri locale=> facturi cu semnul minus, cota


redusa de TVA
Livrri scutite fr drept de deducere =>
natura tranzaciei

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
19

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Aspecte comune
Politica
comerciala

Achiziii

Ajustare TVA

Decizii finale privind


falimentul / planul de
reorganizare

Livrri
TVA aferenta

Casri
mijloace fixe

cheltuielilor
auto

Ajustare baza
impozabila
pentru client
in faliment

Beneficii in
natura
Achiziii /
vnzri
bunuri
imobile

Audit of taxes
PwC

Discount vs servicii, contracte, politica


discount

Deducere 50% sau


100% - foi de parcurs

TVA nedeductibila

Natura imobilului - documente


justificative deducere TVA / aplicarea
scutirii de TVA
octombrie 2016
20

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

TOP riscuri fiscale/industrii


R&C

Pharma

Energy

Audit of taxes
PwC

Pierderi la inventor, compensri, bunuri


depreciate, pierderi tehnologice
Discount vs servicii
Campanii promoionale
Pachete promoionale / cota redusa de TVA
Materiale promoionale / beneficii acordate
gratuit medicilor
Verificare obligaie nregistrare in scopuri de
TVA (e.g. clinici)
Studii clinice, celule stem, servicii cu unic scop
estetic
Pierderi la inventor, compensri, bunuri
depreciate, pierderi tehnologice
Tranzacii realizate in antrepozitul de TVA
Implementare proiecte pentru energie
alternativa (parcuri eoliene) sediu fix, stabilire
tratament de TVA

octombrie 2016
21

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Principalele modificri aduse Codului fiscal Diversificarea cotelor de TVA i taxarea invers

Audit of taxes
PwC

Cldiri i
terenuri

Tax
are
in

! Cod 8542

inv

Dispozitive cu
circuite integrate

er s

Evenimente
sportive, cinema,
5% manual, cri

are

Impact bugetar diminuarea


veniturilor bugetare din TVA
! mbuntirea gradului
de colectare a TVA

Console, tablete,
telefoane mobile
laptop-uri

Ta
x

Cota TVA - data livrrii


Regim de TVA - data emiterii
facturii/ plii avansului

Alimente,
buturi consum
uman i animal

rs
ve
in

Taxare invers

9%

re
xa
Ta

Cota standard de TVA


1 ianuarie 2016 - 20%
1 ianuarie 2017 - 19%

vers

octombrie 2016
22

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Principalele modificri aduse Codului fiscal


Se mrete la 450.000 lei plafonul pentru aplicarea cotei reduse de 5% a TVA n cazul
locuinelor sociale

Societile pot recupera TVA in cazul in care clien ii lor au intrat in insolven si au in
aplicare un plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentin judectoreasc.

n cazuri precum anularea contractului / acordarea de reduceri de pre , in care furnizorul


nu a emis factura n termenul prevzut de lege, beneficiarul este obligat sa emit factur
in vederea ajustrii bazei impozabile.

Transferul activelor efectuat cu ocazia divizrii sau fuziunii, precum i cel ca urmare a
unei vnzri sau ca aport n natur la capitalul unei societ i i care formeaz o linie de
afaceri, este neutru din perspectiva TVA doar dac primitorul activelor este persoan
impozabil stabilit n Romnia.

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
23

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Mediu

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
24

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Tipuri de ambalaje care trebuie declarate

Ambalaje aferente
produselor
introduse pe piaa
naional din
importuri sau
achiziii intracomunitare
Audit of taxes
PwC

Ambalaje aferente
echipamentelor
companiei provenite
din importuri sau
achiziii intracomunitare

Ambalaje aferente
mrcii proprii

Ambalaje
achiziionate de pe
piaa naional, pe
care compania le
utilizeaz pentru
reambalri interne

Ambalaje aferente
materiilor prime
achiziionate de
companie din afara
Romniei

Ambalaje
reutilizabile, la
prima introducere
pe piaa naional

octombrie 2016
25

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Aspecte practice cu privire la regimul ambalajelor

Ambalaje
reutilizabile

Documente de
trasabilitate

ndeplinire
obiective
prin OTR

PwC

Deeuri de
ambalaje versus
ambalaje
introduse pe piaa
naional

ndeplinire
individual
a
obiectivelor

Audit of taxes

Deeuri de
ambalaje
generate

Ambalaje
introduse pe
pia
Situaie real a
tipurilor i
cantitilor de
ambalaje introduse
pe piaa naional

Responsabiliti
OTR versus
operatori
economici

Circuitul
ambalajelor
reutilizabile

octombrie 2016
26

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Contributiile datorate a Fondul pentru mediu


gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje
2 lei / kg de ctre operatorii
economici care introduc pe
piaa naional bunuri ambalate
i ambalaje de desfacere.
Plata
taxei pe diferena
Wooden
pallets
dintre cantitatea aferenta
obiectivelor anuale i
cantitatea efectiv realizat.

Realizarea obiectivelor

Crates
individual

prin transfer de
responsabilitate

MetalCantitatea
barrels valorificat i

reciclat peste obiectivul


anual nu poate fi compensat
cu obligaiile altor ani

Obligaia
companiilor de a
declara cantitile
de ambalaje
introduse pe piaa
naional i de
reciclare /
valorificare a
deeurilor de
ambalaje generate

GlassCantitatea
bottles
valorificat/reciclat n plus
pe un tip de material nu
poate fi luat n considerare
pentru alt tip de material.
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
27

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Obiective anuale de reciclare- valorificare


(pe fiecare tip de ambalaj in parte)

Hrtie carton

Plastic

Sticla

Metal

Lemn

60%

22,5%

60%

50%

15%

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
28

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Documente solicitate n cadrul review-ului audit

Jurnale de cumprri/vnzri, facturi de cumprri/vnzri, note de recepie, documente


vamale de import, CMR-uri, packing list

Situaii centralizate (metoda de calcul) cu privire la cantitile de ambalaje introduse


pe piaa naional n fiecare lun (pe tip de material i cantitate).

Copii ale declaraiilor lunare depuse la autoritile de mediu

Copii ale rapoartelor/notificrilor primite lunar de la organizaia ctre care s-a


transferat responsabilitatea cu privire la reciclarea deeurilor de ambalaje

Contracte pentru valorificarea/reciclarea deeurilor de ambalaje, contracte pentru preluarea


responsabilitilor privind deeurile de ambalaje, declaraii depuse la Fondul pentru mediu

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
29

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Vama

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
30

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Notiuni generale in domeniul vamal


Uniunea Europeana = uniune vamala
Legislatia vamala UE
- Regulamente direct aplicabile in cele 28 de State Membre
- Acquis comunitar
- Acorduri incheiate cu state terte
- Ghiduri/metodologii emise de Organizatia Mondiala a Vamilor
Miscarea fizica a bunurilor in / din / pe teritoriul vamal comunitar
- serviciile nu intra sub incidenta taxelor vamale, insa valoarea acestora
poate influenta nivelul taxelor vamale
- CD cu un soft instalat pe el este recunoscut drept produs (bun)
Teritoriul vamal acopera, in general, teritoriile tuturor SM ale Uniunii Europene
- Ex. exceptii: Groenlanda, Andorra, San Marino, Insulele Feroe
- Teritoriul vamal vs. TVA vs. Intrastat
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
31

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Codul Vamal al Uniunii Europene


Structura legal
Masuri tranzitorii privind sistemele IT
ncepnd cu 1 Mai 2016, pachetul CVU
a fost implementat la nivelul UE.
Noul cadru legal a adus un numr de
schimbri cu privire la micarea
bunurilor peste graniele UE. n acest
sens, msuri tranzitorii au fost
prevzute de ctre UE, iar acestea vor
funciona pn n 2020.

Audit of taxes
PwC

Codul
Vamal al
Uniunii
Europene

Regulamentu
l Delegat

Regulamentu
l de aplicare

A se consulta ntotdeauna toate cele 4


Regulamente!

octombrie 2016
32 32

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Codul Vamal al Uniunii Europene


Principalele modificri

Apar modificri privind


condiiile i criteriile ce
trebuie ndeplinite (spre
exemplu, competene
profesionale).

Definiia exportatorului
se modific i poate avea
un impact seminificativ
asuprea activitii
desfurate.
Impact pe TVA!

Datorie Vamal
i Garanii
Operator
Economic
Autorizat
(AEO)

PwC

Proceduri
vamale

Codul
Vamal
al UE
Valoarea
n vam

Exportator

Va permite operatorilor economici s


declare n aceeai ar, toate importurile
efectuate n UE.
Audit of taxes

Garaniile vor fi obligatorii n toate statele


membre, fiind disponibile, de asemenea,
niveluri reduse de garanie.

Vmuirea
centralizat

CVU va combina anumite


proceduri cu criterii mai stricte
de aplicare (ex. perfecionare
activ cu suspendare, TCV) i
va renuna la altele (ex.
perfecionare activ
(rambursare)
Nu va mai putea fi stabilit pe
baza primei tranzacii.
Totui, vor exista dispoziii
tranzitorii n acest sens.
Reguli mai stricte privind
includerea redevenelor n
valoarea n vam.

octombrie 2016
33

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Regimurile vamale nainte de 1 mai 2016


Depozitare temporar

Sosire prezentarea mrfurilor


la vam i depozitarea lor
temporar (maxim 45 zile)

Destinaie vamal
Destinaie vamal:
(a) Plasarea bunurilor sub un
regim vamal;
(b) Plasarea bunurilor ntr-o zon
liber / antrepozit liber;
(c) Reexportul bunurilor din
teritoriul vamal comunitar;
(d) Distrugerea;
(e) Abandonul n favoarea
bugetului statului.

Vam
Regim vamal:
(a) punere n liber circulaie;
(b) tranzit;
(c) antrepozitare vamal;
(d) perfecionare activ;
(e) transformare sub control
vamal;
(f) admitere temporar;
(g) perfecionare pasiv;
(h) export.

Fiecare regim vamal avea propriile lui reguli i cerine,


inclusiv n ceea ce privete:
naterea datoriei vamale,
stabilirea valorii n vam,
clasificarea tarifar.
La punerea n liber circulaie se aplicau anumite msuri
tarifare, suspendarea taxelor vamale / destinaie final
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
34

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Regimurile vamale dupa 1 mai 2016

Punere n liber circulaie


Sosirea bunurilor
prezentarea lor
la vam
Depozitare
temporar (max.
90 zile)
Simplificare
declaraie bazat
pe declaraia
sumar de intrare

Regimuri speciale;
Tranzit
Depozitare
Prelucrare
Utilizri specifice

Unde este posibil,


reguli i proceduri similare

(Re)Export

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
35

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Regimurile vamale dupa 1 mai 2016


Regimuri speciale
Tranzit intern
Tranzit extern

Antrepozitare vamal
Zona liber

ci
fi

re
ita
oz

Tr
an
z

it

ep
D

ti
li

za
re

sp
e

re
ra
uc
el
Pr

Regimuri
speciale

Perfecionare activ
Perfecionare
pasiv
Audit of taxes
PwC

Admitere temporar
Destinaie final
octombrie 2016
36

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Taxe Vamale
Taxele vamale se stabilesc in functie de patru factori
Clasificare

Regimul
vamal

Taxe
vamale

Valoarea
in vama

Origine
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
37

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Valoarea in vama
Valoarea in vama este baza de calcul a taxelor vamale si a TVA in vama valoarea de tranzactie.
Valoarea de tranzactie este determinata de pretul bunurilor la care se adauga urmatoarele elemente
(cu conditia sa nu fi fost deja incluse in pretul de plata)

Costul transportului si asigurarii in afara UE


! Facturi privind cheltuielile de transport
Costul ambalajelor
Comisioane i cheltuieli de brokeraj (exceptie: comisioane de cumparare)
Redevente si licente
! Contracte cu nerezidenti de licente/redevente care fac referire la marfa
importata si sunt o conditie a vanzarii
Valoarea sculelor, vopselelor, matritelor
Valoarea activitatilor de engineering, dezvoltare, arta, design si planuri
! CD + Software

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
38

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Valoarea in vama
Ajustari ale pretului ulterior importului (+ / -)
Ca urmare a politicii de preturi de transfer ajustari de final de an
Contracte de licenta/redevente plati anuale a unor procente din cifra de afaceri
Reduceri de pret acordate de furnizor la sfarsit de an / trimestrial discounturi
de volum
Discount-uri / reduceri de pret
Conditii:
sa fie legata de marfurile importate
justificare contractuala valabila la momentul evaluarii
Categorii generale:
reduceri stabilite inainte de importul marfurilor
reduceri stabilite ulterior importului marfurilor
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
39

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Originea marfurilor
Originea preferentiala
Ce inseamna origine preferentiala?
Origine stabilita potrivit prevederilor acordurilor preferentiale ale UE
Conditii:
Bunurile sunt originare conform regulilor acordului
Exista dovada originii
Transport direct
Criterii de acordare a originii:
Bunuri obtinute in intregime
Bunuri care au suferit prelucrari sau transformari suficiente
! Prelucrari insuficiente / cumul de origine

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
40

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Originea marfurilor
Originea preferentiala
Prelucrari sau transformari insuficiente:
ex: simpla amestecare, asamblare, aplicarea sau imprimarea direct
pe
produse a marcilor, etichetelor
Prelucrari sau transformari suficiente
ex: rulmenti cu bile
- produsi din materii prime de la orice pozitie, cu exceptia celei
pentru rulmenti cu bile, si
- valoarea tuturor materiilor prime nepreferentiale utilizate nu
depaseste 40% din valoarea pretului franco
fabrica al produsului
Cumul de origine
ex. Intr-un produs originar din Norvegia pot fi folosite produse
originare din Elvetia si Turcia.
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
41

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Produse cu dubla utilizare


Marfuri, software si tehnologii civil vs. militar
Export / Servicii de intermediere / Livrari intracomunitare / Tranzit
Licente de export pentru echipamente susceptibile de dubla utilizare
Exemple: garnituri etansare cauciuc, panze poliamide, conductoare
electrice, cabluri din fibre optice
Lista cu coduri tarifare (ANCEX)
Declaratie pe proprie raspundere?!
Licente globale

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
42

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Documente solicitate in cadrul auditului


Declaratii vamale pentru fiecare regim in parte

Documentele ce insotesc declaratiile vamale (e.g. facturi, packing list, certificate de origine, certificate de
conformitate, specificatii tehnice, documente de transport, declaratia pentru valoarea in vama, etc.)

Copii autorizatii pentru regimurile vamale speciale, documente justificative de inchidere a regimurilor
speciale, etc.

Contracte plati la extern (pentru analiza legaturii cu bunurile importate), contracte cu comisionarul
vamal,etc.

Contracte redevente, asigurrari globale, transport global

Informatii tarifare / origine obligatorii, alte autorizatii (e.g. proceduri simplificate, scutiri, AEO, etc.)

Procese verbale, Rapoarte de inspectii fiscale, Adrese emise de autoritatile vamale, etc.
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
43

Agenda Impozitul pe profit Impozitul cu retinere la sursa

TVA Mediu

Vama Accize

Accize

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
44

Accize
Accizele = taxe speciale de consum de 2 tipuri:
- armonizate (sunt reglementate la nivel european) si se datoreaza pentru urmtoarele produse din
producia interna sau din import:
Produse alcoolice
(e.g. bere, vinuri, bauturi fermentate, alcool etilic)
Tutun prelucrat
(e.g. tigarete, tigari si tigari de foi, tutun de fumat)

Produse energetice
(e.g. benzina, motorina, GPL, gaz natural, carbune, cocs, pacura, uleiuri minerale & de petrol,
hidrocarburi, biodiesel, bioetanol, etc.)
Orice alt produs destinat a fi utilizat drept combustibil de motor sau pentru
incalzire

Energie electrica
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
45

Accize
- nearmonizate (stabilite prin legislatia interna a fiecarui stat)
a) produse din tutun nclzit care, prin nclzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fr
a avea loc combustia amestecului de tutun, cu ncadrarea tarifar NC 2403 99 90;
b) lichidele cu coninut de nicotin destinate inhalrii cu ajutorul unui dispozitiv
electronic de tip "igaret electronic", cu ncadrarea tarifar NC 3824 90 96.
.

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
46

Exceptii
energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul produsului finit
e.g. gaze industriale azot, oxigen, etc.
energie electrica reducerea chimica / procese metalurgice
produsele energetice utilizate in alte scopuri decat combustibil pt motor / incalzire
e.g. produse energetice utilizate pentru curatarea conductelor
produsele utilizate dual
e.g. produse energetice utilizate in procesele metalurgice
produsele utilizate in procesele mineralogice
e.g. pentru fabricarea cimentului , caramizilor, sticlei
! Autorizatii de utilizator final (e-DA)
! Notificarea autoritatilor vamale

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
47

Scutiri
Generale
produsele accizabile destinate fortelor armate ale tarilor membre NATO
Relatii diplomatice / consulare
Speciale
Livrate la bordul navei/aeronavei pe parcursul calatoriei
Bagaj personal al calatorilor
Pentru alcool etilic & alte produse alcoolice
pentru producerea de medicamente
alcool denaturat
arome alimentare (<1,2%)
Pentru tutun prelucrat teste stiintifice (nu se aplica pentru 2011)

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
48

Scutiri
Pentru produse energetice
Carburantul livrat pentru aeronave / nave
Carburantul utilizat in operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile sau in
porturi
Produse energetice & energia electrica productia de energie electrica / energie
electrica & termica
Bio-combustibili
Cogenerare

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
49

Obligatii / Raportari
Producere / detinere / miscare fara plata accizei doar in regim suspensiv (sau
scutire/exceptare)
Plata accizelor lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare
Exceptii: furnizori energie electrica/gaz natural 25 (factura)
import DVI
nereguli /alte scopuri 5 zile
detinere/producere in afara regimului suspensiv imediat
! Pierderi in regim suspensiv
Declaratia privind accizele (formular 100) 25 a lunii urmatoare
! Exceptii
Decontul privind accizele (formular 120) anual pana pe 30 aprilie
Raportari lunare / trimestriale / semestriale

Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
50

Accize exemple riscuri


Suspendare activitate, revocari, suspendari, anularii autorizatii

Raportari eronate, declaratii nedepuse / nedepuse la timp

Stabilire incorecta regim accizabil

Diferente calcul accize amenzi, dobanzi,penalitati, revocare autorizatii


Neindeplinire obligatii din autorizatiile de antrepozit fiscal, destinatr
inregistrat, expeditor inregistrat, utilizator final, etc.
Pierderi, lipsuri produse accizabile (e.g. in antrepozit fiscal, pe parcurs transport,
etc.)
Rapoarte de inspectii fiscale, Adrese emise de autoritatile vamale/fiscale, etc.
Audit of taxes
PwC

octombrie 2016
51

Thank you!