Você está na página 1de 13

Borba filolokih kola

Postojala su razliita miljenja kako da se


doe do potpuna jedinstva zajednikog
jezinoga standarda i postigne
konsolidacija njegove norme
Filoloke kole
Zadarska Rijeka Zagrebaka Hrvatski
vukovci

Ante Fran Adolf Veber Tomo


Kuzmani Kurelac Tkalevi Mareti
Zadarska filoloka kola
Ante Kuzmani i njegovi pristae okupljeni
oko Zore dalmatinske
uporaba tokavske ikavice
stara grafija
priklanja se Slavonskim piscima - mahom
ikavcima
shvaa velikosrpske pretenzije Vuka
Karadia (Srbi svi i svuda) i okree se
Zagrebu
Rijeka filoloka kola
osnovici pismenom jeziku oni elementi
koji su zajedniki veini slavenskih jezika
zagovara uporabu starih oblika s nitinim
morfemom. mnogo jelen, en, sel
odluno odacije nastavak za G mn ah
knjiga Recimo koju (1860.)
Zagrebaka filoloka kola
nastavljai ilirske koncepcije
morfem ah: mnogo jelenah
trodijalektalna podloga hrvatskoga jezika
koncepcija jezinoga kontinuiteta
er
> ie, je
Vatroslav Jagi
lanak : Na pravopis, Knjievnik (1864-
1866)
nije mogue povui granicu izmeu
etimologikog i eufoninog pravopisa
(zgrada ali gradski)
fonem // treba se pisati grafemom
rogato zamjeniti s ie , je
napustiti morfem -ah
Hrvatski vukovci
konsekventno provodilil fonetski ( fonoloki
pravopis
uro Danii 1. urednik akademijinoga rjenika
(mjesto dj, gj lj nj uvodi , , , )
Pero Budmani: Gramatika della lingua serbo-
croata (prvi put upotrebjena polusloenica)
Tomo Mareti: Istorija hrvatskoga pravopisa
latinskijem slovima ( tvrdi da je samo sedam
fonem zabiljeeno istim znakom- NEISTINA)
Ivan Broz Hrvatski pravopis (1892.)
umjereno fonoloki
Franjo Ivekovi - dovrio Rjenik
hrvatskoga jezika to ga je zapoeo Ivan
Broz
Pobjedi vukovaca pogodovalo je:
mladogramatiarski pravac u lingvistici
vodei u tom razdoblju
politike prilike: vladavina Khuena
Hedervaryja
Hrvatske gamatike od ilirizma do
kraja 19.st.
Vjekoslav Babuki: Osnova slovnice slavjanske
narja ilirskoga (1836.)
Antun Maurani: Temelji ilirskoga i latinskoga
jezika za poetnike (1839.)
Adolf Veber Tkalevi: Skladnja ilirskoga jezika
za srednje kole (1859.)
Vinko Pacel: Slovnica jezik Hrvatskoga ili
Srbskoga (1860.)
Pero Budmani: Grammatika della lingua serbo-
croatia (illirica) (1876.)
Mirko Divkovi ( niz izdanja), npr: Hrvatska
gramatika I dio Oblici (1879.); Oblici
hrvatskoga jezika za srednje kole
(1887.).. jedan od najplodnijih hrvatskih
gramatiara
Tomo Mareti: Gramatika i stilistika
hrvatskoga knjievnoga jezika (1889.)
Rjenici u 19.stoljeu
Ivan Maurani Josip Uarevi: Nmako-
ilirski slovar (1842.)
Bogoslav ulek: Hrvatsko- njemako talijanski
rjenik znanstvenog nazivlja
( kisik, vodik, uglijik, kremen, krom, naklada,
obrazac, sustav, tlakomjer, zamljovid)
Ivan Broz Fran Ivekovi: Rjenik hrvatskoga
jezika (1901.)
Rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika (JAZU),
(1880.-1976.)