Você está na página 1de 8

ANALISIS PERANAN ICT

SEBAGAI ALAT APLIKASI


APA MAKSUD ICT SEBAGAI ALAT APLIKASI?

ICT dikatakan sebagai alat pembelajaran


aplikasi apabila ICT digunakan sebagai
medium bagi membantu pelajar
melaksanakan aktiviti pembelajaran.

(Cth: Microsoft Word, Excel, Encarta dan


CAD)
Penggunaan ICT dalam
Pembelajaran Aplikasi

Di kalangan guru, ada yang beranggapan


penggunaan ICT dalam konteks di atas telah
dipenuhi bila pelajarnya menyediakan esei
dan huraian dengan menggunakan
pemproses perkataan.
Menurut Clark dan Sun, penggunaan
ICT seperti ini tidak menyokong mana-
mana falsafah pendidikan, sebaliknya,
komputer dan pemproses perkataan
digunakan hanya digunakan seperti
mesen taip sahaja.
Apabila sekumpulan pelajar berbincang,
mengedit dan mengolah kandungan esei
atau huraian dengan bantuan pemproses
perkataan
Belajar mempersembahkan hasil esei dan
huraian ini, barulah boleh dikatakan ICT
telah digunakan secara yang bermanfaat.
Situasi ini turut mengambarkan
pengoperasian teori pembelajaran sosio-
budaya (socio-cultural learning) yang
mengatakan budaya.
Persekitaran sosial turut membantu
pembelajaran pelajar saling mempelajari
dan membantu sesama mereka
membangunkan kemahiran kognitif, bertutur
(verbal) dan bekerjasama
APA KELEBIHAN MENGGUNA ICT
SEBAGAI ALAT APLIKASI?

Murid boleh memberikan tumpuan


kepada aktiviti pembelajaran yang
nyata(praktikal).
Guru boleh mengemukakan masalah
yang boleh mencabar minda murid.

Murid dapat meningkat kecekapan dan


ketepatan hasil pembelajaran.