Você está na página 1de 13

AGENSI KAUNSELING DAN PENGURUSAN

KREDIT (AKPK)
PENGENALAN

AGENSI KAUNSELING DAN PENGURUSAN KREDIT


(AKPK)
INDUSTRI
PENASIHAT KEWANGAN

memiliki kelayakan profesional dan kepakaran dalam


memberi nasihat bebas kepada individu mengenai hal
kewangan
LATAR BELAKANG

AGENSI KAUNSELING DAN PENGURUSAN KREDIT


(AKPK)

Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit, atau biasanya dikenali


sebagai AKPK, ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara
Malaysia pada bulan April 2006 untuk membantu individu menguasai
situasi kewangan mereka dan mencapai ketenangan minda hasil daripada
penggunaan kredit secara bijak.
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN
ANALISIS SWOT
PENGGUNA
PENGURUSAN

Persepsi pengguna yang tidak berhati-hati


dalam menilai Pihak pengurusan mengambil ringan
sensitiviti masyarakat setempat

Pengguna yang kurang mendapat maklumat Agensi penipuan yang tamak dalam
jelas dari AKPK. mengaut keuntungan

Penipuan
perkhidmatan
daripada
agensi bebas
Tindakan yang kurang cekap Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab
dalam melakukan penipuan.

Tindakan yang tidak konsisten dalam Sambil lewa dari AKPK dalam melakukan
menguruskan perkhidmatan yang dijalankan pemantauan perkhidmatan

TINDAKAN SIKAP
Cadangan Penambahbaikan untuk AKPK

Cadangan strategi yang disarankan kepada AKPK untuk


bertahan dan mempunyai daya saing dengan organisasi lain
melalui Strategi Pengurusan Kualiti.
AKPK perlu memberi penekanan terhadap Strategi dalam
penambahbaikan yang berterusan melalui proses kitaran
PDCA (Plan,Do,Check,Act).
Penambaikan berterusan merupakan satu sistem yang
disusun dengan menggunakan langkah langkah yang
ditentukan lebih awal untuk menyelidik proses yang terlibat.
Gambar bangunan AKPK yang berada di Tingkat 18 di bangunan
Tabung Haji di Maju Junction Mall

Gambar kenangan kami ke AKPK bagi membuat kajian projek


Pengurusan Produk dan Operasi yang dijalankan oleh AKPK
Gambar bilik penerangan/taklimat
mengenai fungsi dan perkhidmatan yang
AKPK jalankan kepada tetamu AKPK
dan rombongan yang hadir dalam
mengkaji perkhidmatan yang dijalankan
oleh AKPK.

Gambar ruangan pelanggan mengisi


borang secara online di sediakan di satu
sudut kemas dan ringkas mempercepatkan
urusan perkhidmatan kaunseling
dijalankan.
Gambar bilik kaunseling yang digunakan
oleh AKPK bagi menjalankan perkhidmatan
kaunseling kepada pelanggan.

CCRIS KIOSK yang disediakan oleh AKPK


untuk menyemak hutang individu dengan
institusi perbankan atau mana-mana institusi
kewangan
RUMUSAN

AKPK adalah satu agensi yang menawarkan


perkhidmatan yang berpotensi untuk lebih
maju dengan cara memperbaiki sistem
pengurusan perkhidmatan yang lebih baik
dan bersistematik.