Você está na página 1de 4

KARTKWKI - PRZYRODA

KLASA IV
KARTKWKA 1:
TEMAT: PRZYRODA I JEJ SKADNIKI
GRUPA A GRUPA B
1. Co to jest przyroda? (1p.) 1. Co to jest przyroda?(1p.)
2. Jak mona podzieli 2. Co nie naley do wiata
przyrod? (2p.) przyrody? Podaj 2 przykady.
3. Wymie 3 przykady (2p.)
przyrody oywionej(3p.) 3. Wymie 3 przykady
przyrody nieoywionej(3p.)
KARTKWKA 2:
TEMAT: JAK POZNAWA PRZYROD
GRUPA A GRUPA B
1. Jakie zmysy pozwalaj nam 1. W czym pomagaj
poznawa przyrod? (5p.) dowiadczenia? (2p.)
2. Podaj 3 rda wiedzy o 2. Jakie zmysy pomagaj
przyrodzie(3p.) poznawa wiat? Napisz
przykady co z danym zmysem
moemy robi. (6p.)
KARTKWKA 3:
TEMAT: PRZYRZDY I POMOCE PRZYRODNIKA
GRUPA A GRUPA B
1. Wymie 3 przyrzdy, ktre 1. Napisz co mona obserwowa
wykorzystuje przyrodnik.(3p.) przez: (3p.)
a) Lup
b) Lornetk
c) Mikroskop

Você também pode gostar